Eksperter på pigers udvikling. 5 7 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksperter på pigers udvikling. 5 7 år"

Transkript

1 Eksperter på pigers udvikling 5 7 år At mestre verden: At blive taget alvorligt og lyttet til At være omgivet af voksne med øje for muligheder frem for begrænsninger At gå på opdagelse og blive inspireret til at undersøge detaljer At have mulighed for valg efter lyst og interesse At følge tryghed ved tilstedeværelse af de samme, kendte voksne At blive anerkendt for sine præstationer At få støtte til at turde noget mere At det, man laver, ser flot ud, fordi man stiller store krav til egne præstationer Kompetence og vellykkethed måles i sammenligning med andre At høre eventyr og historier, der ender godt At øge bevidstheden om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert Eksperimentere via handlinger At have plads til det spontane At have den tid, det kræver, at gøre noget ordentligt færdigt At den voksne accepterer en vis uro og snak, så den stille også tør blande sig i samtalen. At være en del af et fællesskab At føle sig værdifuld ved at være deltager i fælles aktiviteter Venner og kammerater får stigende betydning Fælles regler øger fornemmelsen af fællesskab At føle sig uundværlig i relation til flokkens aktiviteter At have medindflydelse på det der foregår At grine og gøre skøre ting samen med jævnaldrende og voksne At opleve at de voksne er søde At blive fejret på sin fødselsdag At klæde sig ud og sminke sig, og optræde spontant sammen med andre At undgå at blive til grin Retfærdighed har stor betydning Indflydelse på spirearbejdet Faste kendte ceremonier, der styrker det fælles Giv oplevelser og bearbejd dem gennem kreative arbejder, samtale og leg Hav så få regler som muligt og overhold dem Giv rum for fantasi og kreativitet

2 Vær tolerant, skæld ikke ud, men forklar roligt og alvorligt, hvad der kan accepteres i flokken Hav øje for de stille, sårbare piger, giv dem rum til at sige noget og gå ind i en aktivitet og fuldføre den Giv plads for den individuelle udfoldelse Gør noget ud af fødselsdage Hav mange gode ideer til korte, sjove, fængende indslag, når der er optakt til skænderi og konflikt Giv hjælp og støtte til konfliktløsning Få de stille til at blomstre i stedet for at dæmpe de dominerende Vær ikke overbeskyttende og bekymret, men støt initiativer Planlæg korte temaer, der afsluttes efter hvert møde Hav mange sange, sanglege, råb og lege på programmet Lad spirerne have indflydelse på, hvad der skal spises på lejre og ture og lad dem tage aktivt del i madlavningen Inddrag hver enkelt spire med navns nævnelse i indledningsceremonien 7 10 år At mestre verden Vigtigt at opleve små sejre : Opgaver klares, vanskeligheder overvindes Glæden ved at øge sin viden Accepterer regler Stor retfærdighedssans Kan skelne mellem fantasi og virkelighed Billeder og ting, skal se ordentlige ud Elsker det eventyrlige, men det gode skal sejre til sidst Kan lide at pynte sig og optræde Kreativitet stiger med alderen At kede sig er uudholdeligt Samler på alt muligt Elsker at lege Undersøger og udforsker Kan lige sange med fagter, råb, dans og udenlandske gloser At være en del af et fællesskab At blive set af de nære venner Familien er stadig den vigtigste ramme om pigens liv Kammerater stiger i betydning

3 Ligheder i smag og oplevelser styrker fællesskabet Bedsteveninder har stor betydning, men skifter ofte En pige uden bedsteveninden kan være den ensomste på jorden Megen hvisken og tisken med veninder At lave noget for andre, giver følelsen af at være betydningsfyld Stor sårbarhed overfor kritik Tåler ikke at blive latterliggjort Forstår ikke ironi Elsker at få andre til at le Vigtigt at være savnet, hvis man ikke har været med Venskabsrelationer skifter ofte Foretrækker eget køn Pigers relationer og indbyrdes status skifter ofte Relationer er en forudsætning for fælles aktiviteter De voksnes autoritet og bestemmelsesret er en selvfølgelig del af livet og sikrer mod utryghed og kaos Indflydelse på spejderarbejdet Duelighedstegn og spor er vigtige symboler på, at pigen har klaret nogle opgaver; er blevet dygtigere. Tilkendegiv dette tydeligt ved afslutning af hvert mærke. Fortæl historier der fænger og giv korte og klare facts (f.eks. historier fra Det Gamle Testamente, eventyr, facts om korpshistorie, mærkelige dyr, børn i andre lande). Lad fantasien få frit løb (eventyr, bibelhistorie, indianere, rejser), gå fuldt og helt ind i det som voksen. Mod slutningen taler I jer tilbage til virkeligheden. Når I laver materialer og ting (f.eks. lejrbålspuder, rygsække, uroer, spil) har de yngste brug for skabeloner og modeller, de ældre ønsker stor indflydelse på udseendet og kan være utrolig kreative! De yngste har ofte brug for støtte og hjælp til at løse opgaver, mens de ældste gerne skulle være blevet gode opgaveløsere. Hav klare, enkle regler: Tal jævnligt om dem ( hos spejderne må alle være med i legen, alle smutter i et hold følges ad fra post til post ). Hav øje for den enkelte, når hun kommer til møde ( Hej Katrine ). Bemærk og ros initiativer hos den enkelte og gruppen. Vær opmærksom på følelsesreaktioner hos den enkelte pige og lyt koncentreret til hende. Kuldinddeling fremmer samarbejdet og fællesskabsfølelsen og nedsætter ensomhedsfølelsen. Ønske om at skifte kuld kan ofte opleves af lederen som et problem. Vær fleksibel. Lav af og til grupper på tværs af kuldene. Lad smutterne selv udføre mest muligt. Giv ro til at gøre arbejdet færdigt. Lad smutterne indgå i madlavning, borddækning m.m. ved forældremøder og lejre.

4 At udføre pligter og derefter få fri til at lege skaber en initiativrig og glad leg, samtidig med at smutten føler sig betydningsfuld. Hav indledningsceremoni, hvor alle smutter i hvert kuld nævnes. Hvem mangler vi? Skriv et kort til den smutte, der ikke er mødt og ikke har sendt afbud. Gør en indsats (også ved orientering om spejderarbejdet til forældre) for at få alle med i de gode oplevelser år At mestre verden Stigende grad af selvfølelse At udforske det ukendte Begynder at samle på noget bestemt Vedvarende interesser udvikler sig Elsker spøgelseshistorier og spændingseventyr Bliver mere selvkritisk Ønsker at mestre virkeligheden ved at stole på sig selv Ambivalent: angst for at stå alene, ønske om selvbestemmelse Evaluerer sig selv gennem sammenligning med andre Samvær med andre jævnaldrende omkring fysiske aktiviteter Ønsker fristed på det private værelse sammen med veninder Styres af regler, ønsker medindflydelse på reglerne Alt, som kan laves sammen med kammerater er sjovt og spændende Heste- og hundeinteresse Sportskonkurrencer Intens idoldyrkelse I pigelege er vinderaspektet mindre tydeligt (end hos drenge) men taberaspektet er til stede (ikke tabe). At være en del af et fællesskab Børnefællesskabet af stor vigtighed Behov for frihed fra de voksne Frygt for at forældre dummer sig Opfatter magtforhold mellem kønnene Trag til at hjælpe mennesker (små sultne børn i Afrika) Social samhandling læres bedst sammen med andre, der er lige så kompetente som en selv Gruppetilhørsforholdet har stor betydning for pigens selvbestemmelse i forhold til forældre Gruppen virker som et netværk for tætte relationer

5 Gode relationer til jævnaldrende ses ofte at hænge sammen med gode relationer til de voksne Lever sig ind i andres situation Viser omsorg for andre Udnytter kommunikationens nuancer Udtrykker følelser Afviser gennem ignorering, høflig afvisning, drillende svar, ansvarsforflygtigelse ( Jeg skal hjælpe min mor") Pigehistorier lægger fokus på personlige, følelsesmæssige oplevelser, ofte centreret om familielivet Larmer i flok. Indflydelse på spejderarbejdet Den årige spejder kan meget. Pas på ikke at betragte hende som lille, ny spejder. Forvent, at hun ved noget og kan gå aktivt i gang med opgaver og aktiviteter. Giv spændende og udfordrende opgaver, hvor pigen skal yde en indsats, men også se resultater indenfor overskuelig tid. Hemmelig skrift, koder, symbol, hemmeligt mødested m.m. fremmer fællesskabsfølelsen i patruljen. Brug ikke løb der er bygget op over eventyr, brug i stedet spændingshistorier (ekspeditioner, øde ø, indianere, smuglere). Sats på mange fysiske aktiviteter (Kondibane, orienteringsløb, vippebro, forhindringsløb, sport). Dyrk det udendørs. Vekselvirkning mellem patruljeaktiviteter og tropsaktiviteter skaber det bedste program for aldersgruppen. Den voksne leder må det meste af tiden være til stede for at skabe tryghed. Lederen må gribe ind, hvis patruljeprogrammet bliver for kedeligt, eller konflikterne bliver for svære selv at løse i patruljen. Larm, hvisken og tisken hører alderen til og gøres ikke for at genere lederen. Lav korte debatter om aktuelle emner (venskab, patruljesammenhold, medbestemmelse, at turde sige ja og nej) år At mestre verden Fuld af energi kan klare alt Styrket realitetssans Øget selvstændighed og selvfølelse Idealiserer personer (lærer - spejderleder) Tager kampen op med moderen med fuld styrke

6 Uretfærdig kritisk Prøver at være anderledes end sin mor Taler udadtil positivt om sine forældre Uhøflig og hensynsløs hjemme God opførsel ude Irettesætter voksne Herser og regerer med drengene (som er et hoved mindre) Kritisk overfor initiativer fra voksnes side Er meget udholden, umulig at køre træt ambivalent: Længes efter at være lille og få mors omsorg angst for at blive et lille, hjælpeløst væsen, der ikke kan klare sig selv. At være en del af et fællesskab Faste, stabile venindeforhold Kan være hårde ved hinanden med drillerier og udelukkelse Hensynsløse i flok Seksuel interesse Taler meget med veninderne om drenge Klikedannelse Skifter mellem at efterligne andre og styrke egen identitet Påvirkes af normer og gruppepres. Indflydelse på spejderarbjedet Krævende aktiviteter 24 timers hike med masser af udfordringer Aktiviteter der kræver selvstændig stillingtagen. Stor indflydelse på programmet. Debatter, der styrker medansvaret for fællesskabet. Debatter, der vil udvide den enkeltes tolerance for anderledes tænkende, andre kulturer, andre racer. En gang imellem tage ansvar for planlægning og udførelse af en aktivitet for yngre spejdere og smutter Deltagelse i internationale arrangementer. OK at spejderne indimellem diskuterer drenge år At mestre verden Bliver anerkendt som voksen Bliver anerkendt som en person med integritet

7 Et hektisk og aktivt udeliv" Sover på skæve tider Angst for at gå glip af noget Forlader ofte de organiserede fritidsaktiviteter Finder spænding og engagement andre steder Karakteriseret af en mere stabil personlighedsstruktur At være en e del af et fællesskab Frigør sig fra afhængighed af forældre og søskende Vælger nye relationer Gruppen overtager forældrenes roller Ofte flygtige, eksperimenterende "skinrelationer" Korte forelskelser Sårbar overfor kritik Selvoptagen Veninder kan "vokse" fra hinanden Venindefællesskabet af meget stor betydning Omsorgen i venindegruppen stor, lille udenfor Sidst i puberteten Evne og interesse for skabende arbejde God evne til at iagttage og reflektere over både omverdenen og egen indre tilstand Naturoplevelser får betydning Ser sammenhænge mellem verdensproblemer og egne personlige problemer Evne til socialt engagement Stabil personlighed og identitet. Indflydelse på spejderarbejdet Kun gennem et virkelig godt pigefællesskab, der er givende, udviklende, trygt, sjovt og spændende, kan den unge pige fastholdes i spejderarbejdet Indholdet i programmet planlægges i fællesskab Utraditionelle mødeformer Godt program, men også plads til løs snak Fjeldvandringer; kanoture, overlevelsesture, sove i bivuak på alle årstider, deltagelse i udenlandske lejre og jamboreer Tæt samarbejde med andre spejderkorps Mange debatter om mellemfolkelig forståelse, samfundet og pigernes eget liv samt det, vi tror på

8 Aktiv i konkrete, sociale projekter (tilbyde naturture til børn i flygtningecentre, indsamling af legetøj/tøj til børn i u-lande, deltagelse i handicaplejre) Arrangere løb m.m. for yngre spejdere, lave naturstier sammen med naturskoler eller skovskoler Påtage sig opgaver i forbindelse med korpsarrangementer (pioner på landslejre, lave mad på træninger, patruljeturneringer, orkesterstævner).

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere