Introduktion til FIDIC. v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til FIDIC. v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Introduktion til FIDIC v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Program for i dag Indledning og lidt historie omkring FIDIC Overblik over FIDIC Rainbow Suite of Contracts de forskellige kontrakter og anvendelsesområde Kontraktdokumenterne Hovedaktørerne i FIDIC Vigtigste forskelle mellem FIDIC Red Book og AB 92/ABT 93

3 3 Introduktion til FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (FIDIC) Grundlagt 1913 i Ghent, Belgien af de nationale sammenslutninger af rådgivende ingeniører i Belgien, Frankrig og Schweiz (første standardkontrakt blev publiceret i 1957) I dag repræsenterer FIDIC organisationer fra ca. 100 lande verden over Sekretariatet er baseret i Genève FIDIC omfatter i dag forskellige aktiviteter, konferencer, udvalg, workshops etc.

4 4 Hvorfor vælge FIDIC? Internationale bygge- og anlægsarbejder bliver i stigende grad mere komplekse Vigtigt at sikre, at detaljerede kontrakt-bestemmelser baseres på standardkontrakter med en rimelig balance mellem de involverede parter Udvælgelsen af entreprenør vil foregå efter en udbudsrunde, hvor bygherren ønsker størst mulig konkurrence FIDIC giver de forskellige tilbudsgivere ens vilkår i udbuds-processen FIDIC er et internationalt velkendt regelsæt (sammenlignet med nationale standardentreprisekontrakter, så som AB 92 og ABT 93)

5 5 Hvad er FIDIC aftalevilkår? (1) Forskellige standardkontrakter, som anvendes i internationale bygge- og anlægsarbejder af større karakter FIDIC-kontrakter er ikke et agreed document (som AB 92 og ABT 93) Forskellige kontrakter til forskellige typer projekter bør grundigt overvejes I høj grad inspireret af common law

6 6 Hvad er FIDIC aftalevilkår? (2) FIDIC-kontrakter kan findes på Alle FIDIC-dokumenter er udgivet på engelsk og - alt afhængigt af behovet - på andre sprog OBS! Man bør altid være forsigtig, når der anvendes andre oversættelser, og bør sikre sig, at den oversatte version er en oversættelse, som er godkendt af FIDIC

7 7 FIDIC Rainbow Suites of Contracts De nye FIDIC-kontrakter (fra 1999) kaldes også the new rainbow suite of contracts : The Construction Contract (Red Book) (hoved- og storentreprise-arbejder) (1999) Contract for Plant & Design-Build (Yellow Book) (entreprenør har design- og projekteringsansvar) (1999) EPC/Turnkey (Silver Book) (totalentreprisekontrakt) (1999) Short Form (Green Book) Simple, < USD (mindre entreprisearbejder) (1999) Form of Contract for dredging and reclamation works (Blue Book) (1999) Consultancy contract (White Book) (rådgivningskontrakt) (2006) Design, build and operate form (Gold Book) (2008) Construction Contract MDB Harmonised (Pink Book) (2010) Subcontract form (2011)

8 8 Rainbow Suites of Contracts - formål Formål og overvejelser vedrørende de nye FIDIC-kontrakter (fra 1999) - the new Rainbow Suite of Contracts : Standardisering af aftalevilkår Alle FIDIC rainbow kontrakter (bortset fra Green Book) har samme opbygning, form og overskrifter (20 overordnede bestemmelser) men adskiller sig indholdsmæssigt på væsentlige punkter Forenkling Mulighed for anvendelse både i common law- og civil law-lande Risikoallokering mellem entreprenøren og bygherren hvem er nærmest til at bære risikoen

9 Rainbow Suites of Contracts: hvilke aftalevilkår bør anvendes? 9

10 10 Kontraktdokumenterne (1) Conditions of contract Almindelige betingelser ( General Conditions ) Indeholder en lang række definitioner (nogle skal dog yderligere specificeres i Particular Conditions eller Appendix to Tender, fx. time for completion, engineer, governing law, liability cap etc.) Fall-back clauses Særlige betingelser/vilkår ( Particular Conditions ) Ændringer, tilføjelser, specifikationer etc. Det er her bygherren vil kunne tilpasse FIDIC s generelle bestemmelser til det konkrete projekt (kan eventuelt tilsidesætte risikoallokering som forudsat i de generelle bestemmelser) Appendix to Tender Technical Documents

11 11 Kontraktdokumenterne (2) Udbudsvilkår Det ses, at bygherren udarbejder en FIDIC modified contract (dvs. i stedet for at anvende particular condition så omskrives FIDIC General Conditions) Bør overvejes! Til bygherrens fordel men betyder også, at det gør det vanskeligere for tilbudsgivere at danne sig et overblik over kontraktvilkår!

12 12 Aftalestruktur Priority of documents FIDIC pkt. 1.5 Eventuel indgået aftale ( Contract Agreement ) Bygherres accept Entreprenørens tilbudsbrev (RB + YB, herunder bilag til udbud) Særlige betingelser Almindelige betingelser Bygherrens krav/specifikationer (se også pkt. 1.9 YB (om fejl i BH s specifikationer)) Tegninger (RB)/Bilag (YB) Entreprenørens forslag (YB), øvrige bilag og dokumenter (RB) Eventuelle uklarheder skal afklares af ingeniøren, jf. FIDIC pkt. 1.5 (YB + RB) meddeler afklaring/instruks jf. også FIDIC pkt. 3.3

13 13 Hovedaktørerne i FIDIC Bygherren Entreprenøren Ingeniøren (dog ikke Silver Book)

14 14 Ingeniørens rolle (FIDIC pkt. 3) Udpeges af bygherren (FIDIC pkt og pkt. 3.1) shall appoint Juridisk person? Findes ikke i Silver Book (entreprenøren har det fulde projekterings- og udførelsesansvar) Ingeniøren har en nøgleposition i byggeprocessen: Handler på vegne bygherren Certificerer, inspicerer, instruerer, vurderer, godkender, træffer afgørelse (se FIDIC pkt. 3.1) Grænser for beføjelser Kan være fastsat i de særlige betingelser Ikke berettiget til at ændre entreprisekontrakten Ikke berettiget til at fritage nogen af parterne fra deres forpligtelser og ansvar Fair determinations Mere vidtgående beføjelser end tilsynet i AB 92

15 15 Ingeniørens rolle instruktioner og afgørelser Entreprenøren er forpligtet til at følge ingeniørens instruktioner Instruktioner bør gives skriftligt (FIDIC Yellow Book pkt. 3.3 krav om skriftlighed) Instruktioner, som udgør ændringsarbejde, skal afgives efter proceduren i pkt. 13

16 16 Ingeniørens rolle afgørelser Ingeniørens afgørelser i henhold til pkt. 3.5: Whenever these conditions provide that the Engineer shall proceed in accordance with this sub-clause 3.5 to agree or determine any matter, the Engineer shall consult with each Party in an endevour to reach agreement. If agreement is not achieved the Engineer shall make a fair determination in accordance with this Contract taking due regard of all relevant circumstances Træffe afgørelse som første instans uenighed - indbringes for DAB (pkt. 20.4) Forsøge at formå parterne til at opnå enighed (dvs. en slags mægler) Rådføre sig med parterne Træffe afgørelse fair determination? Frister? ( approvals, certificates. shall not be unreasonably withheld or delayed ) (FIDIC pkt. 1.3) Site meetings?

17 17 Ingeniørens rolle - afgørelser Tilfælde, hvor ingeniøren skal træffe afgørelse efter FIDIC pkt. 3.5 Afgørelser er midlertidige bindende DAB (2. instans) Forsinkede tegninger Konsekvenser af suspension Adgang til byggepladsen Ikke bestået afslutningstest Bygherrens krav Delvis overtagelse Afsætning Indgriben i afslutningstest Uforudsete fysiske vanskeligheder Forlængelse af mangelsperiode Electricitet, vand og gas Undladelse af udbedring af mangler Bygherrens udstyr og free issue materialer Undersøgelse af årsag til mangler entreprenørens vurdering af mindre arbejder Fortidsminder Value Engineering Test Ændringsprocedure Afvisning Ændring i lovgivning Afhjælpning Betalingsplan Tidsfristforlængelse Forsinkede betalinger Forsinkelse forårsaget af myndigheder Værdiansættelse af udførte arbejder Fremdrift Bygherrens krav på forsinkelseserstatning

18 18 Ingeniørens rolle - afgørelser Tilfælde, hvor ingeniøren skal træffe afgørelse efter FIDIC pkt. 3.5 Afgørelser er midlertidige bindende DAB (2. instans) Betaling efter ophævelse Entreprenørens standningsret Betaling ved entreprenørens ophævelse Skadesløsholdelse Konsekvenser af bygherrens risici Generelle krav til forsikring Forsikring for arbejder og entreprenørens udstyr Konsekvenser af force majeure Fakultativ betaling, ophævelse og frigørelse Entreprenørens krav

19 19 FIDIC Red Book ctr. AB 92 vigtigste forskelle (1) AB 92 er et agreed document med en rimelig balance mellem bygherren og entreprenøren sammenlignet med FIDIC, som generelt er mere bygherrevenlig Common Law -tilgang (four corner clause) sammenlignet med Civil Law -tilgang (aftaleudfyldning) FIDIC adskillige processuelle regler, formkrav og tidsfrister manglende opfyldelse vil resultere i fortabelse af rettigheder stort registreringskrav og vigtigt at entreprenøren har stort fokus på dokument- og bevishåndtering FIDIC pkt Progress Report månedlige statusrapporter omfattende krav til indhold (ingen krav i AB 92)

20 20 FIDIC Red Book ctr. AB 92 vigtigste forskelle (2) Sikkerhedsstillelse af bygherren - FIDIC indeholder ingen ret for entreprenøren til at anmode bygherren om at udstede en betalingsgaranti eller anden form for sikkerhed for opfyldelse af entreprisekontrakten (sml. AB % af entreprise-summen). FIDIC pkt. 2.4 The Employer shall submit, within 28 days after receing any request from the Contractor, reasonable evidence that financial arrangements have been made and are being maintained which will enable the Employer to pay the Contract Price. Ingeniøren er bygherrens repræsentant har en meget vigtig rolle i processen, så som bekræfter betalinger, udfærdiger aftalesedler, tager beslutninger osv.

21 21 FIDIC Red Book ctr. AB 92 vigtigste forskelle (3) Entreprenørens forpligtelser mere konkret og detaljeret (FIDIC pkt. 4) Entreprenørens undersøgelsespligt (FIDIC pkt. 4.10) Indstilling af arbejde (suspension) ingeniøren har ret hertil på ethvert tidspunkt i løbet af udførelsesperioden (FIDIC pkt. 8.9). Ingen lignende ret i AB 92 Entreprenøren vil inden aflevering skulle udføre tests med henblik på kontraktmæssig aflevering (FIDIC pkt. 7 og pkt. 9) AB 92 indeholder ingen bestemmelser om udførelse af tests på udført arbejde Entreprisesum og -betalinger detaljerede regler og procedurer - ingeniørens certificering af betalinger længere kredit bl.a. som følge af frister for ingeniørens vurdering af betalingsanmodninger (FIDIC pkt. 14)

22 22 FIDIC Red Book ctr. AB 92 vigtigste forskelle (4) Ingeniøren kan anmode entreprenøren om at komme med forslag til ændringsarbejder (FIDIC pkt. 13.3) (AB 92 ingen regler) Mulighed for bygherren til diskretionært at ophæve entreprisekontrakten (dvs. uden for tilfælde af misligholdelse) betaling for udført arbejde osv. (FIDIC pkt og betaling pkt. 19.6) Det må ofte forventes at entreprenøren ikke vil acceptere denne bestemmelse! Force Majeure-bestemmelsen er meget mere detaljeret og har et større omfang end bestemmelsen i AB 92 (er primært til E s fordel dvs. BH større risiko) (FIDIC pkt. 19)

23 23 FIDIC RED BOOK ctr. AB 92 vigtigste forskelle (5) Ansvarsbegrænsning BH s ansvar er også begrænset (ej ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab) (pkt. 17.6) Tvister AB92 / ABT93 Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed FIDIC Ingeniøren Dispute Adjudication Board (DAB) ICC

24 24 Tak for i dag! I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål i relation til FIDIC Sidsel Marie Kristensen Partner Aarhus M&A Corporate T M E Rania Kassis Specialistadvokat København Offentlig Virksomhed T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Undervisere: Landsdommer Ole Dybdahl og advokat(h) Torben Steffensen Mandag den 26. Juni 2014 Faldgruber

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Den forestående ændring af AB92, ABT93 og ABR89

Den forestående ændring af AB92, ABT93 og ABR89 Den forestående ændring af AB92, ABT93 og ABR89 Hvad kan vi lære af vores nordiske naboer? Advokat Liv Helth Lauersen Frederiksberggade 11 1459 København K Telefon: 88 88 85 85 lhl@siriusadvokater.dk 1

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Udarbejdet af: Ali Kufaishi CPR-nummer: 050189-xxxx Underskrift:

Læs mere

Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning.

Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning. Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 3. + Mat.saml. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner 20. august 2012 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere