Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012"

Transkript

1 Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Det var en mørk og stormfuld aften, vinden peb i de gamle egetræer ved baneoverskæringen, og gadelamperne dinglede i deres tynde tråde over mig, og sendte deres lysstråler hid og did. Grene fra haverne omkring den smalle sti hev i mig, og jeg skottede mig i min tykke vinterfrakke. For enden af stien lå vejen, og der var ikke en bil at se i miles omkreds. Og dog der kom vist en. Den drejede af, og kørte langsomt ned af grusstien til den gamle vandmølle. Jeg kunne nu skimte lys i vinduerne i vandmøllen. Langsomt nærmede jeg mig vandmøllen. Maven begynder at slå knuder. Jeg havde gang i noget, jeg aldrig havde prøvet før. Vi er midt i 1990erne.. og jeg er på vej til mit første møde med min fagforening, til et møde i det der i dag hedder lokalforening Sjælland. Mødet blev holdt i Fuglevad vandmølle i Lyngby. Indenfor er der lyst og varmt. Så snart jeg er kommet ind, kommer en kollega hen til mig, giver mig hånden og siger velkommen, du er vist ny her. Hvad hedder du? Kender du nogen andre eller vil du sidde her ved os?

2 Sådan blev jeg modtaget af fællesskabet i De offentlige tandlæger. Nogle år gik, jeg blev medlem af bestyrelsen, jeg blev næstformand og siden formand. Jeg var blevet en aktiv del af fællesskabet. For mig, har det været et meget stort privilegium, at få lov til, i et samfundsperspektiv, at arbejde med den offentlige tandplejes værdier og vilkår. Det er faktisk store mængder tandsundhed, vi med sundhedsfremme og forebyggelse hver dag skaber for danske børn, unge, svage og ældre. Og tænk på, hvor meget mere vi kunne skabe, hvis vi, i den offentlige tandpleje, fik mulighed for at byde ind på de tandplejeopgaver, som ikke løses i dag. Det ville kunne give livs-evne og livskvalitet for mange udsatte og svage borgere i samfundet. Jeg er meget taknemmelig for den opbakning, jeg har fået for jer igennem alle årene, og for den tiltro I har haft til, at jeg, sammen med skiftende bestyrelser, har kunnet skubbe noget i den rigtige retning. Det er et stort ansvar at have, det er jo rammevilkårene for vores arbejde og vores ansættelsesvilkår, der er på spil.

3 Og spændende udfordringer har der været mange af. Dialog med embedsmænd, politikere, ministre og andre beslutningstagere om vores synspunkter. Opdyrkelse af nye samarbejdspartnere. Og organisatoriske ændringer i foreningen, så vi velforberedte kan møde fremtidens udfordringer. Fra vores fine baghus i kompagnistræde, til kollektivet i Emdrup og videre til lejet lejlighed på Frederiksberg. Jeg var selv med til at træffe beslutningen om at blive en del af et fællesskab med andre fagforeninger i Emdrup. Et fællesskab, der i mine øjne stadig er en brand god ide, men som af mange grunde slet ikke kunne finde sine ben at stå på. Samtidig dukkede tankerne op, mon tiden var moden til, at der igen kun skulle være en fagforening for tandlæger i Danmark. Fusionsforhandlingerne med Tandlægeforeningen blev omfattende og langvarige, førte som I ved ikke til en fusion, men kræfterne var langt fra spildte. I De offentlige tandlæger havde vi i kraft af møder med medlemmer i hele landet fået en god fornemmelse af, hvad medlemmer ønsker sig af deres fagforening. Så med det afsæt, suppleret med en medlemsundersøgelse

4 var vi på sidste generalforsamling klar til at præsentere jer for tanker og forslag til en forening for offentligt ansatte tandlæger, der kan række ud i fremtiden. Mange af de dengang besluttede tilpasninger er gennemført i den indeværende generalforsamlingsperiode, og jeg er rigtig glad for at kunne give stafetten videre til et nyt bestyrelseshold og til en ny formand, som jeg er sikker på vil bringe vores fællesskab i De offentlige tandlæger af lige eller snoede veje videre ud i fremtiden.

5 Tre emner til debat Hovedbestyrelsen har i år valgt at sætte fokus på rekruttering af medlemmer til foreningen, fremtidens tandpleje og omsorgstandpleje. Vi har præsenteret emnerne for jer igennem en række artikler i det nyhedsbrev, der udkom midt i september. I artiklerne har vi ladet nogle af jeres kolleger komme til orde med deres tanker om de udfordringer OG muligheder vi står overfor og hvad de kan bruges til. Skulle du her på generalforsamlingen få lyst til at debattere andre emner end disse tre, så er der selvfølgelig også mulighed for det. Forhandlingsstoffet kommer naturligvis også på dagsordenen når forhandlingsudvalgets formand har give sin korte mundtlige beretning. Jeg vil her motivere hvorfor bestyrelsen har valgt netop disse tre emner, og når vi skal i gang med debatten vil Birgitte og jeg trække hovedpunkter og tanker frem i hvert enkelt emne.

6 Fremtidens tandpleje Den offentlige tandplejes vilkår er under stadig forandring. Det ved vi, det har vi næsten vænnet os til, og når vi mærker efter så er det måske også det, der gør hverdagen spændende og udfordrende. Som fagforening har vi et ansvar for at deltage i udvikling af det danske arbejdsmarked og et ansvar og en mulighed for at påvirke den generelle samfundsudvikling gennem en kontinuerlig dialog med de beslutningstagere, der har indflydelse på vores område. Efter 10 år med en borgerlig regering, med kontraktstyring, kvalitetsmålinger og frit valg trådte en ny regering ind på arenaen sidste efterår. Og med den et nyt regeringsgrundlag. Man skal ikke læse mange sider ind i regeringsgrundlaget for at fornemme at nu skal der blæse andre vinde. De fagprofessionelle inviteres ind i råd og nævn igen, der indbydes til dialog om politikudvikling, der skal fokus på kerneydelsen, og borgerinddragelse er det nye sort, når det handler om evaluering af og måling på vores indsats. Vi er, som Kaj Ove Pedersen sagde det på forårets ledertræf i Nyborg, på vej fra velfærdsstaten til konkurrencestaten Der er tale om et meget markant paradigmeskifte, så vi kan ikke bare gøre som vi plejer. Vi har nemlig ikke prøvet det før. Hvad betyder det så for os i tandplejen? Hvad er det for en kerneydelse samfundet efterspørger? Hvad efterspørger borgerne? Og hvor ligger udviklingspotentialerne for os? Det er vores opgave at opfinde og udvikle svarene på de spørgsmål, om jeg så må sige, mens toget kører. Jeg tror, at den offentlige tandplejes udviklingspotentiale skal findes i de dygtige medarbejdere, der er forankret i løsningen af vores kerneopgave. Men det skal samtidig være medarbejdere der har mod på og lyst til at løse nye opgaver. Vi skal nemlig udvikle, selvom vi også arbejder med at trimme organisationen og reducere omkostninger.

7 For at trimme og reducere omkostninger, kan vi jo ikke leve af i længden. Og så skal vi blive meget bedre til at gøre vores kerneydelse målbar

8 Omsorgstandpleje Der er ikke lige adgang til omsorgstandpleje for de borgere, der er berettigede. Danmarks statistik har beregnet, at det er et godt stykke under halvdelen af de berettigede borgere, der deltager i ordningen. Og det på trods af, at undersøgelser har vist, at god mundhygiejne hos ældre og svækkede borgere, øger livskvalitet og reducere antallet af lungebetændelser og iskæmiske hjertesygdomme betragteligt. Det kan vi som velfærdssamfund ikke være bekendt. Jeg har mødt utroligt mange tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der arbejder med omsorgstandpleje, og som gør et fantastisk stykke arbejde. Men de daglige udfordringer i omsorgstandplejen er mange, specielt fordi virkeligheden i dagens omsorgstandpleje langt fra svarer til den virkelighed, der i midt 80erne dannede grundlag for lovgrundlaget for omsorgstandplejen. Borgeren bliver i dag ældre, udvikler flere sygdomme og bevarer flere tænder gennem livet. Derfor nedsatte vi i De offentlige tandlæger sidste efterår tre arbejdsgrupper, der for bestyrelsen skulle udpege de mest centrale udfordringer indenfor lov og regelsæt, efteruddannelse og arbejdsmiljø. Arbejdsgrupperne har peget på, at der mangler synlighed blandt beslutningstagere om vigtigheden af god mundhygiejne hos ældre og svækkede borgere, at uens visitationsregler er en barriere for en lige adgang til ordningen, og at forskellen i egenbetalingsdelen i specialtandplejen og omsorgstandplejen indbyder til kassetænkning. Endvidere er det blevet peget på, at der mangler forskning og viden om omsorgs og specialtandpleje, at der mangler relevante efteruddannelsestilbud og at der mangler mulighed for introduktion for nye medarbejdere i omsorgstandplejen. Og den arbejdsgruppe, der arbejdede med arbejdsmiljø har peget på, at der i nogle kommuner mangler de fornødne fysiske rammer for udførelse af omsorgstandplejen, og at omsorgstandplejepatienten ofte kræver hjælp til transport til klinikken, samt forflytning.

9 Hvilke udfordringer ser du i omsorgstandplejen i dag? Og har du erfaringer, der kan lede os på sporet, så langt flere borgere end i dag, kan modtage en tidssvarende omsorgstandpleje? Lad os høre, når vi lige om lidt åbner debatten om omsorgstandplejen.

10 Rekruttering af medlemmer til foreningen Det er vigtigt, at alle offentligt ansatte tandlæger er med i fællesskabet i De offentlige tandlæger. Det er det, fordi ingen skal være ladt tilbage eller står udenfor de overenskomster, der sikrer os gode vilkår i vores daglige arbejdsliv. Derfor er og bliver rekruttering af medlemmer til vores forening et altid tilbagevendende og uundgåeligt emne på generalforsamlingen. Vi tilpasser og udvikler hele tiden vores aktiviteter og vi har alle, som medlemmer, et ansvar for at gøre nye medarbejdere i tandplejen opmærksomme på vores fællesskab. Vores forening er ikke stor, men vi er funderet i en høj faglighed og stor ekspertise på vores felt, og vi nyder stor respekt for de resultater vi skaber. Og det er vel at mærke resultater, som vi kun kan skabe i fællesskabet. Som tandlæge Morten Jacobsen fra Varde siger i nyhedsbrevet fra midten af september: Og jeg citerer. Uden en forening til at tale vores sag, kommer vi ikke på banen og får indflydelse. Nogen må have antennerne ude, så vi kan være på forkant og er i stand til at gå i dialog, når der er behov for det I Politiken kunne man den 15. september læse følgende overskrift: Fagforeninger - så brug dog medlemmerne! Til det har jeg kun at sige. I skal ikke holde jer tilbage hos os er der brug for alle talenter. For kun ved at det er os selv, der er aktive i foreningen, hvad enten det er i planlægning af efteruddannelsesaktiviteter, fagpolitik eller overenskomstforhandlinger, bliver det, som vi vil have det. Til lederne er der kun at sige, hjælp os med at spotte talenterne de talenter, der i fremtiden skal tale vores sag, som Morten så fint udtrykker det, og sørg for at opfordre dem til at sætte sig selv i spil i foreningsarbejdet. Støt op om dem og du kan være helt sikker på, at de medarbejdere du sender af sted vil vokse og lære af opgaven og bringe viden og netværk med tilbage til jeres tandpleje

11 Afslutning Når vi her i eftermiddag slutter generalforsamlingen, slukker lyset og drager hjemad, så håber og tror jeg, at I sammen med mig, fortsat vil sørge for at uanset hvor mørkt og stormfuldt det er, så er der lys og hjerterum i vandmøllen. Og det er samtidig mit håb, at den nye bestyrelse og den nye formand kan drage hjem med en taske fyldt med jeres synspunkter, jeres ideer og jeres opbakning til deres fortsatte arbejde. Så lad os her i eftermiddag, få en rigtig god dialog Tak for ordet.

12 Oplæg til debat: Fremtidens tandpleje. Fremtidens tandpleje hvad ser du? Hvor ligger udviklingspotentialerne for den offentlige tandpleje? Vi ved at udviklingsmuligheder kan være forskellige fra kommune til kommune, og her på generalforsamlingen vil vi gerne invitere jer til at komme med jeres drømme og tanker. I generalforsamlingsoplægget spurgte vi overtandlægerne Kirsten Thyrø, Shahram khorami og Birgitte Millung om deres tanker om fremtiden. De peger bl.a. på at udvikle vores fokus på familien som en helhed, at tandplejen kan indgå i mere vidtgående tværfaglige sammenhænge og derved være med til at løse nogle af de tandlægeopgaver, der ikke løses i dag og at den kommunale tandpleje kan udvides ud over det 18 år, for de udsatte unge. Bestyrelsen indbyder hermed dig til at komme med dit bud på, hvilke tanker du gør dig om fremtidens tandpleje? Oplæg til debat: Omsorgstandplejen Hovedbestyrelsen har valgt omsorgstandplejen som en af indsatsområderne i den kommende generalforsamlingsperiode. Tre arbejdsgrupper har peget på en række udfordringer, som der skal findes svar på. Der mangler synlighed om omsorgstandplejen og vigtigheden af god mundhygiejne hos ældre og svækkede, lyder en af udfordringerne. Uens visitationsregler og forskel i egenbetalingen for deltagelse i specialtandpleje og omsorgstandpleje lyder to andre. Arbejdsgrupperne har endvidere peget på mere forskning, flere efteruddannelsestilbud og indretning af de fornødne fysiske rammer samt mulighed for transport til tandklinik, på lige fod med transport til læge og hospital. Hvilke udfordringer ser du? Og har du svaret eller måske en del af svaret på disse udfordringer?

13

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen [Indledning] [Hverdagens bøvl]

Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen [Indledning] [Hverdagens bøvl] Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen I ved det måske ikke. Men i sommer havde vi en Vejlegårdssag i Den Grønne Gruppe. Eller vi havde noget, der kunne være blevet til en vejlegårdssag.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere