Usability undersøgelse af 3F's hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usability undersøgelse af 3F's hjemmeside www.3f.dk"

Transkript

1 Usability undersøgelse af 3F's hjemmeside Morten Elbech Sørensen, Jesper Grenaa Eilertsen, Lars Køie, Jakob Sams, Stian Brattland og Jens Lund Møller. Usability, IT-universitetet, efterår 2007.

2 Indhold Heuristisk evaluering...2 Forslag til forbedringer...2 Om heuristiske evalueringer...3 Hvornår passer metoden?...3 Kortsortering...4 Om metoden...4 Konklusion...5 Resultat...5 Tænkehøjt-test...7 Forberedelser og roller...7 Lokale...7 Økonomiske overvejelser...7 Opvarmning...7 Styrker og svagheder...8 Variationer af metoden...8 Testmanuskript...8 Testenes forløb...9 Forslag til forbedringer...9 Hvad fandt vi ikke ud af?...10 Eye tracking...11 Om metoden...11 Tilgængelighedstest...13 Om testen...13 Tilgængelighedsfejls betydning...13 Metoden...13 Forslag til forbedringer af 3fs website mht. tilgængelighed

3 Heuristisk evaluering Baseret på en heuristisk evaluering af 3F s website har vi identificeret en liste med problemer som kan anses for at være potentielle gener i mindre eller større grad. Alle problemer er noteret med beskrivelse, alvorlighedsgrad, og problemtype. Problembeskrivelse Alvor Problem Type Mange informationselementer findes flere 2 Consistency & Standards steder, og i mange tilfælde ser det ikke ud til, at man har gjort sig nogen overvejelser med tanke på, hvorfor et element bliver placeret der, hvor det er. Mange elementer som 3F præsenterer som egne 1 Aesthethic & Minimalistic artikler, kan placeres i menuer. Dette gælder Design specielt elementer som bliv medlem, find os og historie. Forsiden indeholder alt for mange valgmuligheder og informationselementer. Man finder utroligt mange fotografier og en masse tekst. Det primære fokus ser ud til at være personlige historier og reklame, i modsætning til de tjenester som 3F faktisk tilbyder sine medlemmer. Det er svært at få et overblik. Når man vælger sproget engelsk bliver kun dele af siden oversat til engelsk. En stor del af teksten forbliver dansk. Der er generelt ingen kontrol af de værdier man taster ind i skemaer. Dette vil med andre ord sige, at man kan taste adressen ind. Markering af links er gjort inkonsekvent og markeres nogen steder med her og andre steder med læs her. De skifter heller ikke farve efter, at man har klikket på dem. Menuerne kan meget hurtig blive opfattet som ustrukturerede og ikke særlig konsekvente med tanke på struktur. 3 Aesthethic & Minimalistic Design 1 Aesthethic & Minimalistic Design 1 Error Prevention 1 Consistency & Standards 2 Consistency & Standards I gruppen blev vi enige om, at 3F s største problem er, at det virker som om, at de ønsker at kommunikere med en masse mennesker samtidig, og ender derved op med at gøre alt samtidig. Indtrykket af siden bliver derfor overvældende. Forslag til forbedringer 3F skal forsøge at begrænse informationen på forsiden, og være mere kritiske til, hvilken information de præsenterer - og ikke mindst, hvilket formål den har. Det 3F mangler på sit website, er ikke information, men luft. Flere menupunkter i topmenuen vil muligvis kunne forbedre overskueligheden. 3F bør overveje at begrænse sit tabloidformat, så brugeren ikke behøver at scrolle så meget på forsiden. De faktiske tjenester som 3F i hverdagen giver sine medlemmer har meget lidt fokus på forsiden. I stedet for er det de store hændelser som får opmærksomhed. 3F bør fokusere mere på at præsentere 2

4 sine tjenester til medlemmerne. 3F bør tilstræbe en større grad af konsistens, og specielt gælder det for siderne, hvor man kan væge sprog. Hvis man vælger et andet sprog bliver kun dele af siden oversat. Om heuristiske evalueringer Gennem diskussion i gruppen kom vi frem til at metoden virker som om den i større grad er beregnet til applikationer end, hvad den er for websites. Vi synes metoden er lidt for åben, og mangler inddragelse af brugeroplevelsen. Hvornår passer metoden? Vi anser metoden for at passe bedst tidligt i en udviklingsproces, og vi tror også den kan være svær at udføre sent i processen. Dette kan godt være problematisk, eftersom metoden i en perfekt verden bør blive brugt sideløbende med udviklingen af koncept og grafik (UI) og før programmeringsfasen. Den bør dog også indgå efter, at siden er taget i brug for at fange alle fejl. 3

5 Kortsortering Om metoden Kortsortering hjælper os til at konstruere hjemmesidens informationsstruktur. Vi anbefaler at gennemføre kortsorteringsmetoden inden den endelige afgørelse af, hvilke menuer og undermenuer, der skal høre sammen. Det er muligt at benytte metoden på forskellige stadier af designfacen, lige fra foranalysen til den indledende idéstrukturering over den endelige implementering af selve sitet. Vi anbefaler desuden at benytte metoden som evalueringsværktøj. Det positive ved kortsorteringen er at det danner et hurtigt overordnet billede af brugernes logik. Metoden giver os mulighed for at afprøve en struktur, og undersøgelsen er let og enkel at sætte i værk da den kræver ikke mange ressourcer. Der er desuden ikke tilknyttet et efterfølgende stort analysearbejde ved metoden. Vi anbefaler at give respondenterne bunken af menupunkter i fysisk form og lad dem selv organisere dem Det er dog vigtigt at man er opmærksom på følgende ved metoden: Der kan være forvirring mht. betydning af ord/menupunkter Det er vigtigt at få fat i målgruppen og ikke bare tilfældige testpersoner Det er vigtigt at brugeren ikke føler sig presset på tid eller præstation, det skal forebygge desperate valg, som ikke vil være særlig sigende eller brugbare for undersøgelsen Undgå at informanterne skal konstruere nye formuleringer eller menupunkter Undgå respondenterne mister fokus og bliver for useriøse og sjuskede Metoden er ikke god til at bestemme en struktur bedst til at afprøve en eksisterende struktur Undgå at testpersonerne ved for meget om overordnede menupunkter, og dermed bliver for fikseret i sin måde at samle sedlerne på. Man vil fx have for højt fokus på at finde disse punkter Det er særdeles vigtigt at moderator i indledningen gør opmærksom på at der ikke er en overordnet løsning, det skulle gerne sikre at testpersonen ikke føler sig presset til at få puslespillet til at gå op. Vores overvejelser om hvornår man skal bruge kortsortering i udviklingsprocessen udmundede i følgende to konklusioner Metoden er bedst at benytte når først når man selv har lagt en struktur, evt. som primitiv prototype, eller arbejder med en eksisterende struktur, for derved at få den testet og afprøvet. Uden en foreliggende struktur intet reelt udgangspunkt Hvis man arbejder med at opbygge en navigationsstruktur fra bunden, kan det være meget nyttigt at inddrage brugerne i en kortsortering tidligt i processen, for dermed tidligt at få brugerinput. Netop ved beskrivelserne af emner/struktur/opgaver indenfor et domæne, vil de reelle brugere være eksperter Vi valgte at bruge 50 menupunkter fra forside inklusiv de fem overordnede menupunkter. Vi gjorde respondenterne opmærksom på, at de overordnede menupunkter var inkluderet og bad dem gruppere kortene i meningsfulde bunker/kategorier og derefter navngive dem eller blot finde dækkende menupunkter i kortene. Det gjorde vi for at få forslag til evt. mere sigende måder at sortere indholdet i 3Fs hovedkategorier på. Afslutningsvis stillede vi vores respondenter et 4

6 par afklarende spørgsmål om oplevelsen. Vi benyttede os i vores undersøgelse af to testpersoner til at gennemgå kortsorteringen, vi anbefaler dog at metoden afprøves på flere testpersoner for at få mere validt og brugbart data. Én respondent af gangen vil nok give mere validt resultat, for den ene respondent påvirker den anden, så fx den med det stærkeste argument vinder. Inden undersøgelsen blev indledt afslørede vi antallet af hovedmenupunkter. Det fikserede desværre respondenterne på at få kortene til at passe ind i de 5 hovedmenuer. Vores opfattelse var at det stressede respondenterne og fremprovokerede et ikke-validt resultat. Vi havde en klar opfattelse af at respondenterne blev grebet af en søg-og-find mentalitet, da de blev klar over, at hovedmenupunkterne findes blandt kortene, og derved blev de afledt fra åbenheden i det at sætte alle kortene sammen fra bar bund. Ifølge vores respondenter er det meget ønskværdigt med flere menupunkter. Respondenterne gjorde det klart at det var meget svært at tilpasse de mange underpunkter, under de 5 hovedpunkter. De påpegede helt klare svagheder ved de eksisterende menupunkter, det hele var for rodet og uoverskueligt Overskifterne på menupunkterne var for intetsigende og for svære at afkode, men respondenterne følte dog heller ikke at de selv kunne sætte sammen på en ny meningsfuld måde. For respondenterne var det et problem at der ikke var nogen logik i opbygningen af menupunkterne, det var ikke umiddelbart hvor man skulle finde hvad. Det gav ikke mening for respondenterne at man kunne finde sammenfaldende menupunkter under to forskellige hovedmenuer, de fandt det besynderligt at de følte at blive ledt det samme sted hen. Konklusion Resultat Fordel med gentagelse af testen med flere og forskellige respondenter for at se om de vælger de samme hovedmenuer og sorterer på samme måde og på den måde få et mere validt resultat. Det vil give mere grundt til at tro, at det, respondenterne kommer frem til, giver mening. Efterfølgende interview kan gøres grundigere og forberedes på forhånd Hvis vi skal kunne bruge det til noget, skal vi have fat i den reelle målgruppe Rent praktisk skriv med ensartet, letlæselig skrift, hav god plads stort bord, board etc. Jo større site, desto mere mening giver det at udføre en kortsortering. Vores 2 respondenter sammensatte følgende menuer ud fra de kort vi gav dem: Uden for menu Løn, uddannelse og arbejde: Pjecer Kurser Brevkasse Uddannelse Multimedier Selvstændigt erhverv Debat Uddannelsesplan Udlandsarbejde Orlov Fleksibel efterløn Lønforsikring Fritidsulykke 5

7 Social og miljø: Ligestilling Klagemuligheder Faglig førstehjælp Gruppeliv: Byggegruppen Privat servicegruppe Den offentlige gruppe Industrigruppen Transportgruppen Den grønne gruppe Rådighed: A-kasse Illegalt arbejde Jobformidling Dagpengesatser Aktivering Dagpenge 3F: Webpanel Eksterne interesser Presserum Skoletjenesten Medlemskab: 3F rabatter 3F seniorer 3F ungdom Selvbetjening Pinkode Kontingent Medlemsservice Bliv medlem LO+ kortet Nyheder: Internationalt Velfærdsreform OK 08 OK 07 Medie- og kulturfond 6

8 Tænkehøjt-test Forberedelser og roller Da vi først begyndte at planlægge brugertesten af 3F's hjemmeside, havde vi et ønske om at benytte os af informanter fra begge de to målgrupper, som vi på forhånd havde defineret. Disse to målgrupper var hhv. medlemmer og ikke-medlemmer. Det viste sig dog at det at finde personer som er villige til at være med i en brugertest, var vanskeligere end først antaget, og vi blev derfor nødt til at reducere antallet af personer til to stk. Afholdelsen af selve brugertesten blev udsat to gange på grund af problemer med at rekruttere. Det medførte også at antallet af personer fra gruppen som havde mulighed for at være til stede ved brugertesten, blev reduceret fra tre til to. De forskellige roller blev derfor underbrugertesten varetaget af to personer. Rollerne som Facilitator, Meeter and Greeter og Note Taker blev udført af Jens, mens rollerne som Equipment Operator, Observer og Recruiter blev udført af Stian. Det var oprindeligt planen, at der skulle have været to observatører da det var en uvant situation for os. Grunden til at rekrutteringen blev så svær var at vi insisterede på at vores informanter skulle være fra målgruppen. Vi kunne nemt have fundet nogen venner eller studiekammerater. Det er svært ud fra vores materiale at afgøre om det var besværet værd eller om vi skulle have satset på hvem-som-helst. Lokale Eftersom vores testpersoner arbejdede på resaturant Hansens Køkken på Vesterbro, blev testen også udført her. Vi fik stillet en konferencesal til rådighed og vi fik også adgang til restaurantens trådløse netværk. Vi stillede computeren på et rundt bord hvor både informanten og facilitatoren kunne sidde ved siden af hianden. Observanten sad bag ved informanten og facilitatoren for bedst mulig at kunne observere og tage notater. Rummet var godt lydisoleret og vi var derfor sikret godt med hensyn til ydre forstyrrelser som trafik eller personer. Desuden kan man sige at rummet var indbydende og havde en hyggelig stemning, nogen vi håber påvirkede vores informanter i den retning at de følte sig komfortable under brugertesten. Selv om det var kendte omgivelser for informanterne, er det ikke her de normalt bruger en PC for at komme på internettet. Økonomiske overvejelser For at rekruttere personer til vores brugertest valgte vi at tilbyde et gavekort på 150,- kroner til en biograf til hver testperson. Eftersom brugertesten var estimeret til at vare i ca. 30 minutter, samt at der var tale om en undersøgelse foretaget af studerende, synes vi denne kompensation er rimelig god. Havde der derimod været tale om en undersøgelse hvor kommercielle interesser var involveret, så ville et gavekort til en biograf nok have været minimum. Uanset hvad, så mener vi at det er naturligt at antage at metoden generelt kan være en billig måde at gennemføre brugertests på. Det kommer dog helt an på hvilken type personer man skal bruge og hvor svært det er at få fat i dem.vores erfaring er at det er selve rekrutteringen som kan være vanskelig og tidskrævende, og i det virkelige kan det antages at det er selve rekrutteringen af personer som er dyr. Opvarmning Inden vi lavede brugertesten, udførte vi en tænke-højttest lige efter vi havde gennemgået formaliteter som samtykkeerklæring og generel information. Grunden til at vi gjorde det helt i starten af forløbet var at vi ønskede at lave lidt "opvarmning" med informanten, akkurat som man gør før man skal udføre en fysisk træningsøvelse. Vi valgte at benytte os af den klassiske kuglepenstest, hvor informanten skal adskille og samle en kuglepen mens han eller hun hele tiden forklarer hvad vedkommende foretager sig. 7

9 Styrker og svagheder Styrker Direkte observationaf den faktiske bruger giver tilgang til nye informationer Testen kræver ikke eget udstyr. En PC og evt. en diktafon. Svagheder Informantens eventuelle manglende evne til at udtrykke kritik rettet mod testobjektet Uvant situation for informanten, at skulle fortælle hvad han tænker og gør undervejs Variationer af metoden Moderatorens/facilitatorens rolle Som facilitator bør man ikke bryde ind med mindre informanten er gået i stå eller hvis informanten stopper med at tænke højt. Facilitatorens rolle er at sørge for at testgruppen får adgang til det som informanten tænker, ikke at hjælpe informanten eller fortælle hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvilken konsekvens får det hvis man i stedet lader informanten lave test-opgaverne? Hvis man lader informanten selv lave testopgaverne, vil man risikere at teste flere personer i forskellige opgaver. Dette vil resultere i testresultater som ikke er sammenlignelige. Selv om der ved en brugertest ikke altid er tale om at teste kvantitative data, men kvalitative data, vil det være naturligt at tage udgangspunkt i nogen opgaver som er sammenlignelige fra person til person. I stedet for at lave informanten selv lave testopgaverne, kan man som facilitator selv spørge informanten undervejs for at få uddybet svarene yderligere. Hvad hvis en bruger går i stå? Hvis en bruger går i stå vil det være naturligt at facilitatoren bryder ind med spørgsmål som "hvad tænker du nu?" eller "leder du efter nogen specifikke informationer?". Dette er åbne spørgsmål som får informanten til at tale og forhåbentlig giver indsigt i informantens situation. Testmanuskript Vi startede testen med at hilse på testpersonen og ønske denne velkommen. Derefter fortalte vi at brugertesten afholdtes i forbindelse med et studenterprojekt ved IT-universitetet, og at alle data fra brugertesten kun ville blive benyttet i forbindelse med dette projektarbejde. I den forbindelse introducerede vi også samtykkeerklæringen, og bad personen skrive under på den. Da testpersonen havde skrevet under på erklæringen, fortalte vi meget klart at vi ikke var interesserede i at teste personen, men at det vi ville undersøge, var en internetside, og vi forklarede også tydeligt at der ikke findes nogen dårlige eller forkerte svar. Vi fortalte at de enkelte tests var færdige når informanten selv syntes han havde fundet et tilfredsstillende svar. Og vi sagde, at han skulle prøve at reagere så naturligt som muligt. Hvis han fandt det mere naturligt at bruge en telefon eller sende en mail, var det helt OK for testresultatet. Efter disse generelle forbederedelser og de nødvendige informationer var givet, startede vi brugertesten.følgende seks spørgsmål blev i den opgivne rækkefølge præsenteret for testpersonen : 8

10 Du overvejer at skifte fagforening/melde dig ind i en fagforening. En blandt flere mulige er 3F. Prøv at finde ud af hvad 3F kan tilbyde dig. Vurder selv når du er tilfreds. I tilfælde af at du ønsker personlig betjening, ønsker du at finde ud af hvor 3F har en lokalafdeling tættest på dig. Hvilken lokalafdeling er tættest på hvor du bor? Med din baggrund i restaurationsbranchen, hvad vil hhv. fagforeningskontingent og A- kassekontingent være for dig hvis du bliver medlem af 3F? Du har haft en del overarbejde, og din arbejdsgiver nægter at udbetale det du mener du har krav på for dit ekstraarbejde. Hvordan er reglerne? Du har haft en del uoverensstemmelser med din arbejdsgiver på det sidste. Du er medlem af 3F, og søger hjælp. Hvilken hjælp kan 3F give dig i dette tilfælde? Du har en kollega som er ufaglært og arbejder i opvasken i køkkenet. Denne person er interesseret i at blive medlem af en fagforening. Kan denne person blive medlem af 3F? Efter at de seks spørgsmål var blevet gennemgået og forsøgt løst, præsenterede vi brugeren for et screenshot af 3F's hjemmeside på et stykke A3 papir. Formålet med denne opgave var at undersøge hvad testpersonens umiddelbare opfattelse af forsiden var. I den forbindelse spurgte vi om hvad syntes om overskuelighed, farvekombinationer, læsbarhed, og hvad de følte når de så forsiden. Denne opgave brugte vi ca. 5 minutter på hos hver testperson. Efter at en sidste opgave var fuldført, takkede vi testpersonen for hjælpen og overrakte gavekortet på biografbilletter. Før personen forlod rummet, takkede vi også en ekstra gang for hjælpen. Testenes forløb Når vi vurderer brugertestene bagefter, synes vi umiddelbart at det hele gik pænt for sig. Testpersonerne håndterede tænkehøjttesten godt, og tidsplanen blev i rimelig grad overholdt. Nogen gange kunne det virke som om testpersonen "kørte i ring" i sin søgen efter information, men facilitatoren håndterede disse øjeblikke godt ved at stille åbne spørgsmål om hvad testpersonen tænkte på, eller hvad testpersonen kiggede efter. Det virkede også som om testpersonen til tider fortsatte med at lede, til trods for at testpersonen faktisk havde fundet den information som der blev bedt om. Det kan godt tænkes at testpersonen gjorde dette for at "please" facilitatoren. Tidsmæssigt overholdt testenes forløb vores fastsatte tidsskema meget godt. Den første test blev afsluttet efter 30 minutter, men den anden test blev afsluttet 5 minutter før tiden. Forslag til forbedringer Person 1 Person 1 brugte længere tid end person 2 på de fleste spørgsmål. Han kørte i ring flere gange. Især var han irrereteret over, at der var for meget tekst på flere sider. Ved spørgsmål 2 sagde han, da han klikkede Find Afdeling -> Hovedstad, "Hvorfor får jeg så meget frem, jeg ikke kan bruge?" Derefter så han i venstre menu hvad han søgte. I spørgsmål 3 kørte han meget i ring. Han klikkede på a-kasse og kunne ikke finde den samlede pris. Han forventede helt klart at der ville være en pris for både fagforening og a-kasse samme sted, men fandt det ikke. Efter et stykke tid sagde han "Det forstår jeg ikke". Han fandt aldrig prisen for fagforeningskontingentet, kun a-kasse. Ved spørgsmål 5 ville han finde lokalafdeling og ringe. Alligevel prøvede han at lede. Han fandt teasere på forsiden på andre som har fået hjælp og forventede at han der ville finde vejledning til 9

11 hvordan han selv kunne få hjælp men uden held. Generelt til forside: - Der er for meget info på for lidt plads. - Gode farver - Links er tydelige Person 2 1. Fandt hurtigt Medlemssiden og 3F-Rabatter. 2. Så straks linket til Find AFdeling og fandt nærmeste. 3. Ingen problem med at finde begge priser. 4. Fandt en PDF med overenskomster ved ganske få klik. 5. Ville i denne situation ringe. 6. Leder lidt i Medlemsservice. Leder efter et sted der står hvilke fag der kan optages. Finder intet og vælger at ringe. Generelt til forside: Virker overskuelig Neutral pæn Topmenuer hjælper Hvad fandt vi ikke ud af? Vores to testpersoner havde meget forskellige oplevelser med siden. Person 2 fandt tilfredsstillende svar på alle spørgsmpl meget hurtigt, mens person 1 kørte meget i ring og brugte lang tid. Der var stor aldersforskel på de to personer. Perosn 1 er 61 år og person 2 er 20 år. Men person 1 bruger internettet dagligt og er vant til at benytte mange hjemmesider. Da vores to testpersoner havde så forskellige oplevelser er det svært at komme med naglefaste anvisninger. Det ville være bedst at køre mindst et par tests mere, men det nåede vi ikke på grund af de store problemer med at rekruttere personer. 10

12 Eye tracking Om metoden Eye tracking baserer sig på en moderne teknologi, der gør det muligt at registrere, hvor på skærmen en computerbrugers øjne befinder sig. Det bliver således muligt at undersøge, hvilke elementer på 3F s hjemmeside, der tiltrækker sig opmærksomhed. Metodens styrke viser sig for alvor, når et større antal testpersoner har navigeret rundt på den pågældende hjemmeside, da samtlige tests kan akkumuleres i et let aflæseligt heat map. Eksempel på heat map dog kun baseret på én testpersons besøg på siden: I vores arbejde med 3F s hjemmeside, har vi desværre ikke haft lejlighed til at gennemføre omfattende eye tracking tests, men kan varmt anbefale 3F selv at prøve det nuværende design af vha. en eye tracking test. Faciliteterne er kostbare i anskaffelse, så kan man skaffe sig adgang til andres udstyr, er dette en fordel. Alternativt findes der på nettet adgang til mindre kostbare og mindre sofistikerede metoder, såsom Restricted focus viewer og Mouse Tracking, der på forskellig vis registrerer brugerens færd på skærmen. Eye tracking eller et af alternativerne forudsætter, at der foreligger en hjemmeside, der enten er så godt som klar til lancering eller allerede er i luften. Kombinerer man registreringen af brugerens blik med korte kvalitative interviews med testpersonerne umiddelbart efter testen, er det muligt at få indblik i testpersonens tanker undervejs i testforløbet ved at spørge til, hvorfor vedkommende dvælede just dér eller hvad der gjorde, at man overså et vigitigt elememt på skærmen. Dette kan være en vigitg øjenåbner for designeren af brugergrænsefladen, da vedkommende i sagens natur er på hjemmebane i sit eget design og sin egen struktur, mens nye brugere kan have svært ved at se 11

13 logikken. 12

14 Tilgængelighedstest Af 3fs forside: analyseret med Watchfire WebXACT og Cynthia Says Om testen At teste for tilgængelighed handler om at se på, hvilke muligheder, der findes på et website for handikappede og for personer, der på en eller anden måde har besværligheder ved at bruge online ressourcer. Tilgængelighedsfejls betydning Metoden Det hindrer syns- høre- og motorisk handikappede, ordblinde osv. i at få fuldt udbytte af sitet Visse problemer kan også genere ikke-handikappede brugere fx manglende funktionalitet hvis et script ikke fungerer, lange tekster, ikke-skalérbar tekst, Sitet mister besøgende, og man risikerer, at de besøgende, der alligevel kommer, bliver frustrerede Der findes gratis værktøjer til rådighed på nettet, som automatisk kan checke for fejl og mangler på et website, og vi har valgt at bruge applikationerne Watchfire WebXACT og Cynthia Says til at se specifikt på tilgængelighed på 3fs forside. Fordele ved metoden God på udviklingsniveau til et website (godt som checkliste, særligt brugbar for kode-folk) Svagheder ved metoden Svært at vide hvor alvorligt man skal tage resultaterne (småting, og ting, der ikke reelt er fejl, tæller som fejl) Den ser ikke med menneskeøjne på sitet. Derfor kan der ikke udledes noget om sitets overordnede struktur Den kræver kodekendskab og kræver en del rettelser. På større websites, hvor organisationen ikke selv koder siden kan det blive en dyr fornøjelse af tilgængelighedsoptimere Måske metoden er lidt dyr, hvis man kigger på hvor lille en del af målgruppen, der får forbedret deres brug Vurdering af metoden i forhold til tid/pris. Ekstrem hurtig at få noget brugbart ud af - særligt ved regelmæssigt brug og ved brug tidligt i udviklingsfasen er det en særdeles cost effective metode eftersom den umiddelbart er gratis. Fordel ved databasedrevne sites med høj konsistens og ensartethed på alle undersider Tidskrævende ved meget omfattende og uensartede sites. 13

15 Forslag til forbedringer af 3fs website mht. tilgængelighed Sikre Alt tekster på fotos Sikre at siden ikke er afhængig af javascript Sikring af sigende linktekster (ikke bare klik her ) Undgå gentagelser af linktekster Undgå links kun adskilt af blanktegn Informationer formidlet af farver alene bør understøttes af andre metoder Forgrund og baggrund kan i nogle tilfælde kontrasteres bedre Hvis man, som større organisation, ser sig selv som værende etisk ansvarlig og faciliterer tilgængelighed for handikappede i sine fysiske omgivelser (fx handicaptoiletter, ramper eller lifter), bør man arbejde ud fra samme indstilling i sine webbaserede omgivelser. 14

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end)

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) Bilag 4 Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) 1. Kvalitetsmålene Kunden ønsker, at websitet skal opfylde følgende kvaliteter, som vi kort uddyber vores tilgang til. Sjovt og originalt

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner.

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner. Side 1 Indhold Test Plan... 3 Overall objectives for the study... 3 Research questions... 3 Location and setup... 3 Recruiting participants... 4 Methodology... 5 We will use a between-subjects design...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Europcar vil altid levere den bedste transportløsning med venlighed, kompetence & troværdighed.

Europcar vil altid levere den bedste transportløsning med venlighed, kompetence & troværdighed. Europcar vil altid levere den bedste transportløsning med venlighed, kompetence & troværdighed. Trongårdsvej - 26. februar 2010 2. Semester multimediedesignere - Projekt 1: Kend dine brugere Gruppe Maria

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Brainstorm Hjemmeside Grafisk interface med billeder af computer dele billederen skal så kunne klikkes og få information omkring delene,

Brainstorm Hjemmeside Grafisk interface med billeder af computer dele billederen skal så kunne klikkes og få information omkring delene, Idefasen. Brainstorm Hjemmeside Grafisk interface med billeder af computer dele billederen skal så kunne klikkes og få information omkring delene, Sider med hver hardware del og en forklaring til hvordan

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Charlotte Plenge. Kom/IT Projekt HTX Roskilde. Joachim K. Bodholdt 05-05-2009

Charlotte Plenge. Kom/IT Projekt HTX Roskilde. Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Charlotte Plenge Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Målgruppe analyse... 3 Persona... 4 Scenariobeskrivelse... 4 Struktur for webside.... 5 Synopsis... 6 Hvem

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Topmenu, hovedmenu og venstremenu 1 Manual til Vandværksløsninger 6. Topmenu, hovedmenu og venstremenu Topmenu, hovedmenu og venstremenu 2 Hjemmesidens tre menuer Hjemmesiden har tre menuer, en topmenu,

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Usability eksamen. Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 04/01-2008. Britt Morelli Hansen. Cpr.nr.: xxxxxx-xxxx PC nr.

Usability eksamen. Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 04/01-2008. Britt Morelli Hansen. Cpr.nr.: xxxxxx-xxxx PC nr. Usability eksamen Case: Version2 www.version2.dk efterår 2007 [ 1/30 ] Indholdsfortegnelse 2. Spørgsmål 1...4 2.1. Den heuristiske evaluering...4 2.1.1. Metodens styrker...5 2.1.2. Metodens svagheder...6

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59)

Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59) Zoombrowser: Få styr på alle dine billeder helt gratis! af PA (10-10-2006 10:30:59) Zoombrowser er et billedbehandlingsprogram, der er meget let at bruge og alligevel indeholder meget avancerede funktioner.

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS.

Hvad skal vi have ud af dagen: Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Logbog 28/10-14 Første møde. Desk Research omkring Spicy Køkken, evt. muligheder for Spicy Køkken, til vores SWOT/TOWS. Vi fandt en masse artikler, vi kunne bruge, og begyndte på at arbejde på vores SWOT/TOWS

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål.

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål. Indledning: En brugertest er et godt redskab at bruge, når man skal teste brugervenligheden på en hjemmeside. Det er en af de mest anvendte usability testmetoder. Testen kan have to formål: at informere,

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me Computerspil dokumentation Dokumentation af spillet Rescue Me Indholdsfortegnelse Formål... 3 Indledning... 3 Design... 4 Planlægning... 5 Fremgangsmåde... 6 Målgruppen... 8 Et lærerigt spil... 10 Styring

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere