Usability undersøgelse af 3F's hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usability undersøgelse af 3F's hjemmeside www.3f.dk"

Transkript

1 Usability undersøgelse af 3F's hjemmeside Morten Elbech Sørensen, Jesper Grenaa Eilertsen, Lars Køie, Jakob Sams, Stian Brattland og Jens Lund Møller. Usability, IT-universitetet, efterår 2007.

2 Indhold Heuristisk evaluering...2 Forslag til forbedringer...2 Om heuristiske evalueringer...3 Hvornår passer metoden?...3 Kortsortering...4 Om metoden...4 Konklusion...5 Resultat...5 Tænkehøjt-test...7 Forberedelser og roller...7 Lokale...7 Økonomiske overvejelser...7 Opvarmning...7 Styrker og svagheder...8 Variationer af metoden...8 Testmanuskript...8 Testenes forløb...9 Forslag til forbedringer...9 Hvad fandt vi ikke ud af?...10 Eye tracking...11 Om metoden...11 Tilgængelighedstest...13 Om testen...13 Tilgængelighedsfejls betydning...13 Metoden...13 Forslag til forbedringer af 3fs website mht. tilgængelighed

3 Heuristisk evaluering Baseret på en heuristisk evaluering af 3F s website har vi identificeret en liste med problemer som kan anses for at være potentielle gener i mindre eller større grad. Alle problemer er noteret med beskrivelse, alvorlighedsgrad, og problemtype. Problembeskrivelse Alvor Problem Type Mange informationselementer findes flere 2 Consistency & Standards steder, og i mange tilfælde ser det ikke ud til, at man har gjort sig nogen overvejelser med tanke på, hvorfor et element bliver placeret der, hvor det er. Mange elementer som 3F præsenterer som egne 1 Aesthethic & Minimalistic artikler, kan placeres i menuer. Dette gælder Design specielt elementer som bliv medlem, find os og historie. Forsiden indeholder alt for mange valgmuligheder og informationselementer. Man finder utroligt mange fotografier og en masse tekst. Det primære fokus ser ud til at være personlige historier og reklame, i modsætning til de tjenester som 3F faktisk tilbyder sine medlemmer. Det er svært at få et overblik. Når man vælger sproget engelsk bliver kun dele af siden oversat til engelsk. En stor del af teksten forbliver dansk. Der er generelt ingen kontrol af de værdier man taster ind i skemaer. Dette vil med andre ord sige, at man kan taste adressen ind. Markering af links er gjort inkonsekvent og markeres nogen steder med her og andre steder med læs her. De skifter heller ikke farve efter, at man har klikket på dem. Menuerne kan meget hurtig blive opfattet som ustrukturerede og ikke særlig konsekvente med tanke på struktur. 3 Aesthethic & Minimalistic Design 1 Aesthethic & Minimalistic Design 1 Error Prevention 1 Consistency & Standards 2 Consistency & Standards I gruppen blev vi enige om, at 3F s største problem er, at det virker som om, at de ønsker at kommunikere med en masse mennesker samtidig, og ender derved op med at gøre alt samtidig. Indtrykket af siden bliver derfor overvældende. Forslag til forbedringer 3F skal forsøge at begrænse informationen på forsiden, og være mere kritiske til, hvilken information de præsenterer - og ikke mindst, hvilket formål den har. Det 3F mangler på sit website, er ikke information, men luft. Flere menupunkter i topmenuen vil muligvis kunne forbedre overskueligheden. 3F bør overveje at begrænse sit tabloidformat, så brugeren ikke behøver at scrolle så meget på forsiden. De faktiske tjenester som 3F i hverdagen giver sine medlemmer har meget lidt fokus på forsiden. I stedet for er det de store hændelser som får opmærksomhed. 3F bør fokusere mere på at præsentere 2

4 sine tjenester til medlemmerne. 3F bør tilstræbe en større grad af konsistens, og specielt gælder det for siderne, hvor man kan væge sprog. Hvis man vælger et andet sprog bliver kun dele af siden oversat. Om heuristiske evalueringer Gennem diskussion i gruppen kom vi frem til at metoden virker som om den i større grad er beregnet til applikationer end, hvad den er for websites. Vi synes metoden er lidt for åben, og mangler inddragelse af brugeroplevelsen. Hvornår passer metoden? Vi anser metoden for at passe bedst tidligt i en udviklingsproces, og vi tror også den kan være svær at udføre sent i processen. Dette kan godt være problematisk, eftersom metoden i en perfekt verden bør blive brugt sideløbende med udviklingen af koncept og grafik (UI) og før programmeringsfasen. Den bør dog også indgå efter, at siden er taget i brug for at fange alle fejl. 3

5 Kortsortering Om metoden Kortsortering hjælper os til at konstruere hjemmesidens informationsstruktur. Vi anbefaler at gennemføre kortsorteringsmetoden inden den endelige afgørelse af, hvilke menuer og undermenuer, der skal høre sammen. Det er muligt at benytte metoden på forskellige stadier af designfacen, lige fra foranalysen til den indledende idéstrukturering over den endelige implementering af selve sitet. Vi anbefaler desuden at benytte metoden som evalueringsværktøj. Det positive ved kortsorteringen er at det danner et hurtigt overordnet billede af brugernes logik. Metoden giver os mulighed for at afprøve en struktur, og undersøgelsen er let og enkel at sætte i værk da den kræver ikke mange ressourcer. Der er desuden ikke tilknyttet et efterfølgende stort analysearbejde ved metoden. Vi anbefaler at give respondenterne bunken af menupunkter i fysisk form og lad dem selv organisere dem Det er dog vigtigt at man er opmærksom på følgende ved metoden: Der kan være forvirring mht. betydning af ord/menupunkter Det er vigtigt at få fat i målgruppen og ikke bare tilfældige testpersoner Det er vigtigt at brugeren ikke føler sig presset på tid eller præstation, det skal forebygge desperate valg, som ikke vil være særlig sigende eller brugbare for undersøgelsen Undgå at informanterne skal konstruere nye formuleringer eller menupunkter Undgå respondenterne mister fokus og bliver for useriøse og sjuskede Metoden er ikke god til at bestemme en struktur bedst til at afprøve en eksisterende struktur Undgå at testpersonerne ved for meget om overordnede menupunkter, og dermed bliver for fikseret i sin måde at samle sedlerne på. Man vil fx have for højt fokus på at finde disse punkter Det er særdeles vigtigt at moderator i indledningen gør opmærksom på at der ikke er en overordnet løsning, det skulle gerne sikre at testpersonen ikke føler sig presset til at få puslespillet til at gå op. Vores overvejelser om hvornår man skal bruge kortsortering i udviklingsprocessen udmundede i følgende to konklusioner Metoden er bedst at benytte når først når man selv har lagt en struktur, evt. som primitiv prototype, eller arbejder med en eksisterende struktur, for derved at få den testet og afprøvet. Uden en foreliggende struktur intet reelt udgangspunkt Hvis man arbejder med at opbygge en navigationsstruktur fra bunden, kan det være meget nyttigt at inddrage brugerne i en kortsortering tidligt i processen, for dermed tidligt at få brugerinput. Netop ved beskrivelserne af emner/struktur/opgaver indenfor et domæne, vil de reelle brugere være eksperter Vi valgte at bruge 50 menupunkter fra forside inklusiv de fem overordnede menupunkter. Vi gjorde respondenterne opmærksom på, at de overordnede menupunkter var inkluderet og bad dem gruppere kortene i meningsfulde bunker/kategorier og derefter navngive dem eller blot finde dækkende menupunkter i kortene. Det gjorde vi for at få forslag til evt. mere sigende måder at sortere indholdet i 3Fs hovedkategorier på. Afslutningsvis stillede vi vores respondenter et 4

6 par afklarende spørgsmål om oplevelsen. Vi benyttede os i vores undersøgelse af to testpersoner til at gennemgå kortsorteringen, vi anbefaler dog at metoden afprøves på flere testpersoner for at få mere validt og brugbart data. Én respondent af gangen vil nok give mere validt resultat, for den ene respondent påvirker den anden, så fx den med det stærkeste argument vinder. Inden undersøgelsen blev indledt afslørede vi antallet af hovedmenupunkter. Det fikserede desværre respondenterne på at få kortene til at passe ind i de 5 hovedmenuer. Vores opfattelse var at det stressede respondenterne og fremprovokerede et ikke-validt resultat. Vi havde en klar opfattelse af at respondenterne blev grebet af en søg-og-find mentalitet, da de blev klar over, at hovedmenupunkterne findes blandt kortene, og derved blev de afledt fra åbenheden i det at sætte alle kortene sammen fra bar bund. Ifølge vores respondenter er det meget ønskværdigt med flere menupunkter. Respondenterne gjorde det klart at det var meget svært at tilpasse de mange underpunkter, under de 5 hovedpunkter. De påpegede helt klare svagheder ved de eksisterende menupunkter, det hele var for rodet og uoverskueligt Overskifterne på menupunkterne var for intetsigende og for svære at afkode, men respondenterne følte dog heller ikke at de selv kunne sætte sammen på en ny meningsfuld måde. For respondenterne var det et problem at der ikke var nogen logik i opbygningen af menupunkterne, det var ikke umiddelbart hvor man skulle finde hvad. Det gav ikke mening for respondenterne at man kunne finde sammenfaldende menupunkter under to forskellige hovedmenuer, de fandt det besynderligt at de følte at blive ledt det samme sted hen. Konklusion Resultat Fordel med gentagelse af testen med flere og forskellige respondenter for at se om de vælger de samme hovedmenuer og sorterer på samme måde og på den måde få et mere validt resultat. Det vil give mere grundt til at tro, at det, respondenterne kommer frem til, giver mening. Efterfølgende interview kan gøres grundigere og forberedes på forhånd Hvis vi skal kunne bruge det til noget, skal vi have fat i den reelle målgruppe Rent praktisk skriv med ensartet, letlæselig skrift, hav god plads stort bord, board etc. Jo større site, desto mere mening giver det at udføre en kortsortering. Vores 2 respondenter sammensatte følgende menuer ud fra de kort vi gav dem: Uden for menu Løn, uddannelse og arbejde: Pjecer Kurser Brevkasse Uddannelse Multimedier Selvstændigt erhverv Debat Uddannelsesplan Udlandsarbejde Orlov Fleksibel efterløn Lønforsikring Fritidsulykke 5

7 Social og miljø: Ligestilling Klagemuligheder Faglig førstehjælp Gruppeliv: Byggegruppen Privat servicegruppe Den offentlige gruppe Industrigruppen Transportgruppen Den grønne gruppe Rådighed: A-kasse Illegalt arbejde Jobformidling Dagpengesatser Aktivering Dagpenge 3F: Webpanel Eksterne interesser Presserum Skoletjenesten Medlemskab: 3F rabatter 3F seniorer 3F ungdom Selvbetjening Pinkode Kontingent Medlemsservice Bliv medlem LO+ kortet Nyheder: Internationalt Velfærdsreform OK 08 OK 07 Medie- og kulturfond 6

8 Tænkehøjt-test Forberedelser og roller Da vi først begyndte at planlægge brugertesten af 3F's hjemmeside, havde vi et ønske om at benytte os af informanter fra begge de to målgrupper, som vi på forhånd havde defineret. Disse to målgrupper var hhv. medlemmer og ikke-medlemmer. Det viste sig dog at det at finde personer som er villige til at være med i en brugertest, var vanskeligere end først antaget, og vi blev derfor nødt til at reducere antallet af personer til to stk. Afholdelsen af selve brugertesten blev udsat to gange på grund af problemer med at rekruttere. Det medførte også at antallet af personer fra gruppen som havde mulighed for at være til stede ved brugertesten, blev reduceret fra tre til to. De forskellige roller blev derfor underbrugertesten varetaget af to personer. Rollerne som Facilitator, Meeter and Greeter og Note Taker blev udført af Jens, mens rollerne som Equipment Operator, Observer og Recruiter blev udført af Stian. Det var oprindeligt planen, at der skulle have været to observatører da det var en uvant situation for os. Grunden til at rekrutteringen blev så svær var at vi insisterede på at vores informanter skulle være fra målgruppen. Vi kunne nemt have fundet nogen venner eller studiekammerater. Det er svært ud fra vores materiale at afgøre om det var besværet værd eller om vi skulle have satset på hvem-som-helst. Lokale Eftersom vores testpersoner arbejdede på resaturant Hansens Køkken på Vesterbro, blev testen også udført her. Vi fik stillet en konferencesal til rådighed og vi fik også adgang til restaurantens trådløse netværk. Vi stillede computeren på et rundt bord hvor både informanten og facilitatoren kunne sidde ved siden af hianden. Observanten sad bag ved informanten og facilitatoren for bedst mulig at kunne observere og tage notater. Rummet var godt lydisoleret og vi var derfor sikret godt med hensyn til ydre forstyrrelser som trafik eller personer. Desuden kan man sige at rummet var indbydende og havde en hyggelig stemning, nogen vi håber påvirkede vores informanter i den retning at de følte sig komfortable under brugertesten. Selv om det var kendte omgivelser for informanterne, er det ikke her de normalt bruger en PC for at komme på internettet. Økonomiske overvejelser For at rekruttere personer til vores brugertest valgte vi at tilbyde et gavekort på 150,- kroner til en biograf til hver testperson. Eftersom brugertesten var estimeret til at vare i ca. 30 minutter, samt at der var tale om en undersøgelse foretaget af studerende, synes vi denne kompensation er rimelig god. Havde der derimod været tale om en undersøgelse hvor kommercielle interesser var involveret, så ville et gavekort til en biograf nok have været minimum. Uanset hvad, så mener vi at det er naturligt at antage at metoden generelt kan være en billig måde at gennemføre brugertests på. Det kommer dog helt an på hvilken type personer man skal bruge og hvor svært det er at få fat i dem.vores erfaring er at det er selve rekrutteringen som kan være vanskelig og tidskrævende, og i det virkelige kan det antages at det er selve rekrutteringen af personer som er dyr. Opvarmning Inden vi lavede brugertesten, udførte vi en tænke-højttest lige efter vi havde gennemgået formaliteter som samtykkeerklæring og generel information. Grunden til at vi gjorde det helt i starten af forløbet var at vi ønskede at lave lidt "opvarmning" med informanten, akkurat som man gør før man skal udføre en fysisk træningsøvelse. Vi valgte at benytte os af den klassiske kuglepenstest, hvor informanten skal adskille og samle en kuglepen mens han eller hun hele tiden forklarer hvad vedkommende foretager sig. 7

9 Styrker og svagheder Styrker Direkte observationaf den faktiske bruger giver tilgang til nye informationer Testen kræver ikke eget udstyr. En PC og evt. en diktafon. Svagheder Informantens eventuelle manglende evne til at udtrykke kritik rettet mod testobjektet Uvant situation for informanten, at skulle fortælle hvad han tænker og gør undervejs Variationer af metoden Moderatorens/facilitatorens rolle Som facilitator bør man ikke bryde ind med mindre informanten er gået i stå eller hvis informanten stopper med at tænke højt. Facilitatorens rolle er at sørge for at testgruppen får adgang til det som informanten tænker, ikke at hjælpe informanten eller fortælle hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvilken konsekvens får det hvis man i stedet lader informanten lave test-opgaverne? Hvis man lader informanten selv lave testopgaverne, vil man risikere at teste flere personer i forskellige opgaver. Dette vil resultere i testresultater som ikke er sammenlignelige. Selv om der ved en brugertest ikke altid er tale om at teste kvantitative data, men kvalitative data, vil det være naturligt at tage udgangspunkt i nogen opgaver som er sammenlignelige fra person til person. I stedet for at lave informanten selv lave testopgaverne, kan man som facilitator selv spørge informanten undervejs for at få uddybet svarene yderligere. Hvad hvis en bruger går i stå? Hvis en bruger går i stå vil det være naturligt at facilitatoren bryder ind med spørgsmål som "hvad tænker du nu?" eller "leder du efter nogen specifikke informationer?". Dette er åbne spørgsmål som får informanten til at tale og forhåbentlig giver indsigt i informantens situation. Testmanuskript Vi startede testen med at hilse på testpersonen og ønske denne velkommen. Derefter fortalte vi at brugertesten afholdtes i forbindelse med et studenterprojekt ved IT-universitetet, og at alle data fra brugertesten kun ville blive benyttet i forbindelse med dette projektarbejde. I den forbindelse introducerede vi også samtykkeerklæringen, og bad personen skrive under på den. Da testpersonen havde skrevet under på erklæringen, fortalte vi meget klart at vi ikke var interesserede i at teste personen, men at det vi ville undersøge, var en internetside, og vi forklarede også tydeligt at der ikke findes nogen dårlige eller forkerte svar. Vi fortalte at de enkelte tests var færdige når informanten selv syntes han havde fundet et tilfredsstillende svar. Og vi sagde, at han skulle prøve at reagere så naturligt som muligt. Hvis han fandt det mere naturligt at bruge en telefon eller sende en mail, var det helt OK for testresultatet. Efter disse generelle forbederedelser og de nødvendige informationer var givet, startede vi brugertesten.følgende seks spørgsmål blev i den opgivne rækkefølge præsenteret for testpersonen : 8

10 Du overvejer at skifte fagforening/melde dig ind i en fagforening. En blandt flere mulige er 3F. Prøv at finde ud af hvad 3F kan tilbyde dig. Vurder selv når du er tilfreds. I tilfælde af at du ønsker personlig betjening, ønsker du at finde ud af hvor 3F har en lokalafdeling tættest på dig. Hvilken lokalafdeling er tættest på hvor du bor? Med din baggrund i restaurationsbranchen, hvad vil hhv. fagforeningskontingent og A- kassekontingent være for dig hvis du bliver medlem af 3F? Du har haft en del overarbejde, og din arbejdsgiver nægter at udbetale det du mener du har krav på for dit ekstraarbejde. Hvordan er reglerne? Du har haft en del uoverensstemmelser med din arbejdsgiver på det sidste. Du er medlem af 3F, og søger hjælp. Hvilken hjælp kan 3F give dig i dette tilfælde? Du har en kollega som er ufaglært og arbejder i opvasken i køkkenet. Denne person er interesseret i at blive medlem af en fagforening. Kan denne person blive medlem af 3F? Efter at de seks spørgsmål var blevet gennemgået og forsøgt løst, præsenterede vi brugeren for et screenshot af 3F's hjemmeside på et stykke A3 papir. Formålet med denne opgave var at undersøge hvad testpersonens umiddelbare opfattelse af forsiden var. I den forbindelse spurgte vi om hvad syntes om overskuelighed, farvekombinationer, læsbarhed, og hvad de følte når de så forsiden. Denne opgave brugte vi ca. 5 minutter på hos hver testperson. Efter at en sidste opgave var fuldført, takkede vi testpersonen for hjælpen og overrakte gavekortet på biografbilletter. Før personen forlod rummet, takkede vi også en ekstra gang for hjælpen. Testenes forløb Når vi vurderer brugertestene bagefter, synes vi umiddelbart at det hele gik pænt for sig. Testpersonerne håndterede tænkehøjttesten godt, og tidsplanen blev i rimelig grad overholdt. Nogen gange kunne det virke som om testpersonen "kørte i ring" i sin søgen efter information, men facilitatoren håndterede disse øjeblikke godt ved at stille åbne spørgsmål om hvad testpersonen tænkte på, eller hvad testpersonen kiggede efter. Det virkede også som om testpersonen til tider fortsatte med at lede, til trods for at testpersonen faktisk havde fundet den information som der blev bedt om. Det kan godt tænkes at testpersonen gjorde dette for at "please" facilitatoren. Tidsmæssigt overholdt testenes forløb vores fastsatte tidsskema meget godt. Den første test blev afsluttet efter 30 minutter, men den anden test blev afsluttet 5 minutter før tiden. Forslag til forbedringer Person 1 Person 1 brugte længere tid end person 2 på de fleste spørgsmål. Han kørte i ring flere gange. Især var han irrereteret over, at der var for meget tekst på flere sider. Ved spørgsmål 2 sagde han, da han klikkede Find Afdeling -> Hovedstad, "Hvorfor får jeg så meget frem, jeg ikke kan bruge?" Derefter så han i venstre menu hvad han søgte. I spørgsmål 3 kørte han meget i ring. Han klikkede på a-kasse og kunne ikke finde den samlede pris. Han forventede helt klart at der ville være en pris for både fagforening og a-kasse samme sted, men fandt det ikke. Efter et stykke tid sagde han "Det forstår jeg ikke". Han fandt aldrig prisen for fagforeningskontingentet, kun a-kasse. Ved spørgsmål 5 ville han finde lokalafdeling og ringe. Alligevel prøvede han at lede. Han fandt teasere på forsiden på andre som har fået hjælp og forventede at han der ville finde vejledning til 9

11 hvordan han selv kunne få hjælp men uden held. Generelt til forside: - Der er for meget info på for lidt plads. - Gode farver - Links er tydelige Person 2 1. Fandt hurtigt Medlemssiden og 3F-Rabatter. 2. Så straks linket til Find AFdeling og fandt nærmeste. 3. Ingen problem med at finde begge priser. 4. Fandt en PDF med overenskomster ved ganske få klik. 5. Ville i denne situation ringe. 6. Leder lidt i Medlemsservice. Leder efter et sted der står hvilke fag der kan optages. Finder intet og vælger at ringe. Generelt til forside: Virker overskuelig Neutral pæn Topmenuer hjælper Hvad fandt vi ikke ud af? Vores to testpersoner havde meget forskellige oplevelser med siden. Person 2 fandt tilfredsstillende svar på alle spørgsmpl meget hurtigt, mens person 1 kørte meget i ring og brugte lang tid. Der var stor aldersforskel på de to personer. Perosn 1 er 61 år og person 2 er 20 år. Men person 1 bruger internettet dagligt og er vant til at benytte mange hjemmesider. Da vores to testpersoner havde så forskellige oplevelser er det svært at komme med naglefaste anvisninger. Det ville være bedst at køre mindst et par tests mere, men det nåede vi ikke på grund af de store problemer med at rekruttere personer. 10

12 Eye tracking Om metoden Eye tracking baserer sig på en moderne teknologi, der gør det muligt at registrere, hvor på skærmen en computerbrugers øjne befinder sig. Det bliver således muligt at undersøge, hvilke elementer på 3F s hjemmeside, der tiltrækker sig opmærksomhed. Metodens styrke viser sig for alvor, når et større antal testpersoner har navigeret rundt på den pågældende hjemmeside, da samtlige tests kan akkumuleres i et let aflæseligt heat map. Eksempel på heat map dog kun baseret på én testpersons besøg på siden: I vores arbejde med 3F s hjemmeside, har vi desværre ikke haft lejlighed til at gennemføre omfattende eye tracking tests, men kan varmt anbefale 3F selv at prøve det nuværende design af vha. en eye tracking test. Faciliteterne er kostbare i anskaffelse, så kan man skaffe sig adgang til andres udstyr, er dette en fordel. Alternativt findes der på nettet adgang til mindre kostbare og mindre sofistikerede metoder, såsom Restricted focus viewer og Mouse Tracking, der på forskellig vis registrerer brugerens færd på skærmen. Eye tracking eller et af alternativerne forudsætter, at der foreligger en hjemmeside, der enten er så godt som klar til lancering eller allerede er i luften. Kombinerer man registreringen af brugerens blik med korte kvalitative interviews med testpersonerne umiddelbart efter testen, er det muligt at få indblik i testpersonens tanker undervejs i testforløbet ved at spørge til, hvorfor vedkommende dvælede just dér eller hvad der gjorde, at man overså et vigitigt elememt på skærmen. Dette kan være en vigitg øjenåbner for designeren af brugergrænsefladen, da vedkommende i sagens natur er på hjemmebane i sit eget design og sin egen struktur, mens nye brugere kan have svært ved at se 11

13 logikken. 12

14 Tilgængelighedstest Af 3fs forside: analyseret med Watchfire WebXACT og Cynthia Says Om testen At teste for tilgængelighed handler om at se på, hvilke muligheder, der findes på et website for handikappede og for personer, der på en eller anden måde har besværligheder ved at bruge online ressourcer. Tilgængelighedsfejls betydning Metoden Det hindrer syns- høre- og motorisk handikappede, ordblinde osv. i at få fuldt udbytte af sitet Visse problemer kan også genere ikke-handikappede brugere fx manglende funktionalitet hvis et script ikke fungerer, lange tekster, ikke-skalérbar tekst, Sitet mister besøgende, og man risikerer, at de besøgende, der alligevel kommer, bliver frustrerede Der findes gratis værktøjer til rådighed på nettet, som automatisk kan checke for fejl og mangler på et website, og vi har valgt at bruge applikationerne Watchfire WebXACT og Cynthia Says til at se specifikt på tilgængelighed på 3fs forside. Fordele ved metoden God på udviklingsniveau til et website (godt som checkliste, særligt brugbar for kode-folk) Svagheder ved metoden Svært at vide hvor alvorligt man skal tage resultaterne (småting, og ting, der ikke reelt er fejl, tæller som fejl) Den ser ikke med menneskeøjne på sitet. Derfor kan der ikke udledes noget om sitets overordnede struktur Den kræver kodekendskab og kræver en del rettelser. På større websites, hvor organisationen ikke selv koder siden kan det blive en dyr fornøjelse af tilgængelighedsoptimere Måske metoden er lidt dyr, hvis man kigger på hvor lille en del af målgruppen, der får forbedret deres brug Vurdering af metoden i forhold til tid/pris. Ekstrem hurtig at få noget brugbart ud af - særligt ved regelmæssigt brug og ved brug tidligt i udviklingsfasen er det en særdeles cost effective metode eftersom den umiddelbart er gratis. Fordel ved databasedrevne sites med høj konsistens og ensartethed på alle undersider Tidskrævende ved meget omfattende og uensartede sites. 13

15 Forslag til forbedringer af 3fs website mht. tilgængelighed Sikre Alt tekster på fotos Sikre at siden ikke er afhængig af javascript Sikring af sigende linktekster (ikke bare klik her ) Undgå gentagelser af linktekster Undgå links kun adskilt af blanktegn Informationer formidlet af farver alene bør understøttes af andre metoder Forgrund og baggrund kan i nogle tilfælde kontrasteres bedre Hvis man, som større organisation, ser sig selv som værende etisk ansvarlig og faciliterer tilgængelighed for handikappede i sine fysiske omgivelser (fx handicaptoiletter, ramper eller lifter), bør man arbejde ud fra samme indstilling i sine webbaserede omgivelser. 14

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

WordPress for Bridge Klubber

WordPress for Bridge Klubber WordPress for Bridge Klubber karsten@jeppesens.com 1 Indholdsfortegnelse Hvad er WordPress?...3 De første skridt...3 Responsive tema, så kører vi...5 2 karsten@jeppesens.com Hvad er WordPress? WordPress

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere