FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD"

Transkript

1 FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD Denne kvalitetsstandard er gældende mellem på den ene side Medlemmerne af Foreningen af Danske Internet-Netværk (FDIN) (enkeltvis "Netværket") og på den anden side Medlemmerne af Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) (enkeltvis Mediabureauet ) 1. FORMÅL 1.1 Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre høj kvalitet ved afvikling af Kampagner på den danske del af internettet, både i forholdet mellem Mediebureauets Annoncører og Netværket og i forhold til danske forbrugere. 1.2 Mediebureauet repræsenterer en række Annoncører, der ønsker at afvikle Kampagner på et højt kvalitetsniveau og gennem seriøse Leveringskanaler. Netværket kan formidle kontakt til en lang række seriøse Publishers og deres Leveringskanaler. Netværket er medlem af FDIN og dermed et FDIN-Netværk. 1.3 Kvalitetsstandardens begreber er defineret i Bilag Medlemmer af FDIN og DRRB fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag LEVERINGSKANALER 2.1 Et FDIN-netværk skal sikre, at Publisher tiltræder en Publisher-aftale. 2.2 Netværket godkender eller afviser de Leveringskanaler, som en Publisher oplyser til Netværket, og som Publisher ønsker at anvende Kampagner på (benævnt Kontrolleret FDIN-leveringskanal ). Leveringskanaler skal overholde gældende dansk lovgivning herunder markedsføringsloven og retningslinjer og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden, samt alle relevante branchekutymer og kodeks. Leveringskanaler må ikke indeholde ulovligt indhold (pirat sites), opfordre til revolution eller fare for enhver demokratisk forfatning, ikke forherlige vold eller være racistisk, porno- 25. juni 2012

2 grafisk (med mindre de er særligt godkendt), egnet til at korrumpere personer, eller være groft anstødelige, være direkte eller indirekte forbundet/relateret til en persons eller folks racemæssige eller etniske baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, sundheds- og/eller seksuel orientering eller på anden måde uegnet til at være generelt og/eller offentligt tilgængelige. 2.3 FDIN-netværkets primære funktion, er en formidlerfunktion mellem Annoncør og en Publishers Leveringskanaler. FDIN-netværk fører løbende tilsyn med deres Publishers Leveringskanaler i overensstemmelse med FDIN s kodeks. 3. ANNONCØRENS ACCEPT AF LEVERINGSKANALER 3.1 Afvikling af kampagner på følgende Leveringskanaler kræver Mediebureauets eller Annoncørens forudgående accept: Leveringskanaler med erotisk eller pornografisk indhold Leveringskanaler, der virker som Cashback- eller Pointsites (undtaget er nyhedsbreve uden cashback- eller pointincitamenter) Surveys (spørgerammer), konkurrencer og andre incitamentsskabende Leveringskanaler SEM via search programmer eller søgemaskiner som direkte skabende trafik SEM via search programmer eller søgemaskiner som indirekte skabende trafik, hvor der bruges brand-søgeord Sociale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn eller lignende). 4. LEADGENERERING 4.1 adresser skal altid være indhentet lovligt, herunder i overensstemmelse med Markedsføringslovens 6, der foreskriver, at adresser kun kan anvendes, når de er indhentet på baggrund af et informeret og konkretiseret samtykke. Et informeret samtykke vil sige, at brugeren er klar over, at han giver et samtykke til at modtage markedsføring via . Et konkretiseret samtykke vil sige, at det klart og utvetydigt fremgår, hvad der meddeles samtykke til. 4.2 En (for)bruger bør i forbindelse med Kampagner som minimum give sit informerede og konkretiserede samtykke til at blive kontaktet ved eksempelvis at klikke på et 2

3 individuelt opt-in-felt, og bør ikke blive vildledt til et opt-in ved at fuldføre en registrering til et uafhængigt emne, tjenesteydelse eller tilbud. 4.3 Mediebureauet og Annoncøren skal sikre, at brugeren er informeret om, hvad de tilmelder sig, og hvordan de vil blive kontaktet, f.eks. om det er via , telefonopkald, sms, post eller på anden måde. 4.4 En (for)bruger bør ikke blive bedt om at oplyse personoplysninger, som ikke er relevante for Annoncørens vare eller tjenesteydelse. 4.5 En (for)bruger skal frit kunne afmelde Annoncørens markedsføring, når han eller hun ønsker det, og Annoncøren skal straks deaktivere eller slette brugerens data i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.6 Ved afvikling af en ny survey, hvori Mediebureauets Kampagner indgår ifølge aftale, jf. punkt 3.1, skal Netværket altid sende et link til de(n) personer hos Mediebureauet, der har booket Kampagnerne. 5. KAMPAGNER VIA S (NYHEDSBREVE) 5.1 Netværket og dets Publishers skal følge følgende retningslinier for afvikling af Kampagner via Domæne og IP-tilknytning: a) Der må som udgangspunkt kun anvendes én IP-adresse pr. domæne. b) Samme IP-adresse må som udgangspunkt ikke benyttes til flere domæner. c) Kun ved brug af underleverandører til udsendelse, f.eks. gennem e- mailvision, kan der anvendes flere IP-adresser. 5.3 Afsenderadresse: a) Afsenderadressen skal være gennemskuelig og afspejle domænet og formålet. Har brugeren tilmeldt sig et nyhedsbrev fra eksempelvis domænet tilbudshjulet.dk og er afsenderadressen Tilbudshjulet, så må denne ikke løbende ændres. b) Afsenderadressen må ikke skjule det kommercielle formål bag fiktive identiteter, herunder ikke indeholde diverse personnavne eller adresser som eksempelvis: Trygt lån, Vand & Sommer #443, REJSE-BEKRÆFTELSE, Bankmeddelelse. c) Det må ikke fremstå som om, at en er en reply-mail ( SV eller RE i emnetekst) 3

4 d) En udsendelse må ikke fremstå som om, at en er udsendt af annoncøren. e) Det skal være nemt at kontakte afsenderen. 5.4 Afmelding: a) Det skal altid være nemt at fravælge at modtage s/nyhedsbreve og være i overensstemmelse med Markedsføringsloven 6, stk Budskaber: a) Budskaber må ikke indeholde: Du har vundet, Dit lod #45678 er udtrukket b) Der må ikke anvendes vildledende/lokkende metoder eksempelvis: Emnetekst: Annullering af dine lån Emnetekst: Problemer med levering af Coca-Cola til din adresse Emnetekst: Udlevering af Grøn Koncert biletter Emnetekst: RYKKER 2 Afhentning af åbne billetter fra København til Paris Emnetekst: Annullering af forbrugslån #4332 inden 31. maj. Tillykke du har vundet Bekræft venligst dit navn Du er udtrukket Vi mangler dine informationer vedrørende levering af gevinsten Kik her for at hente din præmie 5.6 Gaver: a) Såfremt der er betingelser tilknyttet gaven (bortset fra porto til forsendelse), må budskaberne ikke lokke med: Alle får.. GRATIS Gave til alle Alle vinder Hvis reglerne for udsendelse af nyhedsbreve m.v. overtrædes, gælder punkt SEM 6.1 Ved brug af SEM gennem søgemaskiner og indholdsnetværk (Google Search & Adwords, YSM Search Network, OAX, Bing, Krak/Eniro, etc.), og ved brug af Google Display Network, gælder, at Publisher ikke må generere Direkte Trafik, med mindre 4

5 andet er aftalt. Mediebureauet sender senest 2 dage før Kampagnens start en fuldstændig liste med samtlige negative keywords, som ikke må anvendes på Kampagnen. Brand-ord skal sættes som negative søgeord i phrase match i Google Adwords og lignende kategorisering i andre søgemaskiner. 6.2 Hvis SEM benyttes som indirekte trafikskabende element, er det ikke tilladt at benytte brand søgeord (varemærke søgeord), med mindre andet er aftalt. Dette gælder i annoncetekster, såvel som ved køb af brand-ord, eller stavevarianter af disse, herunder også stavefejl, samt brug af brand-ord i kombination med andre søgeord. Såfremt Mediebureauet ønsker begrænsninger ud over de ovenfor nævnte negative keywords, skal Mediebureaet fremsende en fuldstændig liste med disse inden kampagnestart. Brand-ord skal sættes som negative søgeord i phrase match i Google Adwords og lignende kategorisering i andre søgemaskiner. 6.3 Hvis reglerne for brug af SEM i forbindelse med en Kampagne overtrædes, gælder punkt FDIN-NETVÆRK OG TREDJEPARTS NETVÆRK 7.1 Netværket må kun afvikle Kampagner hos andre FDIN-Netværk, efter aftale med Mediebureauet. 7.2 Netværket kan efter aftale med Mediebureaet lade alle Kampagner afvikle samtidigt hos et Tredjeparts Netværk og/eller lade en Publisher afvikle Kampagnen hos en Tredjeparts Publisher. Hvis Netværket afvikler en Kampagne gennem et Tredjeparts Netværk, skal Netværket sikre, at Tredjeparts Netværket anvender samme kvalitetsstandarder som Netværket, herunder at der indgås Publisher-aftaler. 7.3 Netværket kan frit afvikle Kampagner i datter- eller søsterselskaber uden accept fra Mediebureauet, så længe nærværende aftale overholdes af datter- eller søsterselskaber. 8. DOKUMENTATION Netværket og Mediebureauet skal om muligt samarbejde omkring optimering af Kampagner og udveksle informationer, der kan føre til en bedre performance på kampagnen. Samarbejdet kan f.eks. bestå i udveksling af forskellige performance matrixer, herunder i hvilket omfang Tele Marketing Leads performer, eller hvor de fejler. 5

6 Hvis det viser sig, at en Publisher er årsag til en dårlig performance på en Kampagne, skal Netværket og Mediebureauet samarbejde bredest muligt for at få løst problemet hurtigst muligt. Generering af Leads 8.1 Netværket skal på anmodning fra Mediebureauet, udlevere en opdateret siteliste med Publishers, der afvikler en konkret kampagne. DRRB-medlemmerne arbejder på, at FDIN-medlemmer kan få direkte adgang til Adform eller systemer, der måtte træde i stedet. 8.2 Netværket må på intet tidspunkt blokkere (cloake) for Mediebureauets mulighed for at undersøge, hvilke subdomain Leveringskanaler leverer fra. Hvis Mediebureauet dokumenterer, at det er ude af stand til at se, hvilke subdomain Leveringskanaler leverer fra, skal Netværket levere en liste med subdomæner, og der skal samtidig åbnes op for at kunne se disse. Kontrol for dubletter m.v. 8.3 Netværket gennemfører en dubletkontrol på Leads leveret på alle Kampagner for Mediebureauet. Med mindre andet er særskilt aftalt, håndteres dubletkontrollen ud fra følgende kriterier. Hvis ikke andet aftales ved sammenligning af og telefonnr. Hvis ikke andet aftales 180 dage tilbage mod Leads leveret af Netværket på samme Kampagne. 8.4 Netværket foretager kontrol af Leads for åbenlyst ubrugelige Leads (åbenlyse fejl i navn, adresse, telefonnummer). 8.5 Såfremt der trods kontrol forefindes dubletter, honoreres Netværket ikke for disse. Ved gentagne fejl og overtrædelser af ovenstående punkt kan Mediebureauet kræve, at Kampagnen stoppes øjeblikkeligt. Ved beslutning om øjeblikkelig nedlukning af en Kampagne skal Mediebureauet i sin beslutning, dels tage i betragtning andelen af åbenlyst ubrugelige Leads, og dels, at på trods af grundig kontrol fra Netværkets side, så bliver selv åbenlyst ubrugelige Leads ikke altid fanget i kontrollen. Mediebureauet skal så vidt muligt undgå nedlukning af Kampagner, og i stedet søge at løse problemet i samarbejde med Netværket, såfremt det vurderes relevant i forhold til afregningsmodellen på den enkelte kampagne. 6

7 Afvikling af performancebaserede kampagner 8.6 På alle kampagner foretages afregningen af kampagnen efter tal fra Mediebureauets tredjepartssystem (f.eks. Adform, omniture og double click), med mindre andet aftales inden kampagnens start. Netværket skal altid forud for Kampagnens start have mulighed for at implementere Netværkets egne trackingkoder på Kampagnen, så alle data, der er relevante for Netværket, kan trackes. Mediebureauet skal sætte Kampagnen op i tredjepartssystemet, som det er sat op i Netværkets system, og Mediebureauet skal kunne dokumentere at opsætningen svarer Netværkets. Unikke klik 8.7 Differencen mellem unikke klik og det totale antal klik på en given klik/cpm- Kampagne, må ikke overstige 20% ved kontrol. Hvis Mediebureauet registrerer, at Netværket overstiger denne grænse, betaler Mediebureauet kun fuld pris for de afviklede eksponeringer/klik der ligger under 20%, forudsat, at Mediebureauet har givet Netværket 3 arbejdsdage til at påvirke Kampagnens dårlige performance. Mediebureauet skal maksimalt betale for 25 clicks pr. IP-adresse. 8.8 Ovenstående bliver beregnet og dokumenteret ud fra det tredjepartssystem, som Mediebureauet anvender. 8.9 Netværket og Mediebureauet aftaler cookie-tiden imellem sig på hver enkelt Kampagne. Netværket skal tilbydes samme cookie-tid Mediebureauet måtte tilbyde et andet FDIN-Netværk eller Tredjeparts-Netværk, hvis en sådan cookie-tid er mere favorabel for Netværket. Cookie-tiden skal fremgå tydeligt og eksplicit af Netværkets kampagnebetingelser over for Publishers. Netværket må ikke forkorte sin cookie-tid over for sine Publishers, med mindre andet aftales skriftligt. Hvis Mediebureaet tillader Tredjeparts-Netværk at fravige cookie-tiden på en Kampagne, så den er kortere i forhold til Publishers end den cookie-tid, der gælder mellem Netværket og Mediebureauet, skal Netværket også have ret til på samme vis at forkorte sin cookie-tid over for sine Publishers. 9. KAMPAGNEMATERIALE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER 9.1 Alt kampagnemateriale som Mediebureauet sender til Netværket, skal behandles og bruges i samme form som modtaget. Hvis Netværket (eller Tredjeparts Netværk) ændrer i materialet, skal det godkendes af Mediebureauet, inden det må bruges til afvikling af Kampagner. 9.2 Hvis Mediebureauet registrerer, at Netværket har overtrådt punkt 9.1, kan Mediebureauet kræve Kampagnen stoppet øjeblikkeligt. Mediebureauet skal endvidere ik- 7

8 ke betale for de leads på Kampagnen, som en Publisher har genereret ved at benytte ikke-godkendt materiale. 9.3 Netværket forpligter sig til at stoppe kampagnematerialet uden unødigt ophold hos alle Publishers, når Kampagnen er færdig. 9.4 Netværket må ikke anvende Mediebureauets kunders (Annoncørers) navne, logoer, fonte eller øvrige grafiske identiteter i forbindelse med ikke-kampagnerelateret markedsføring uden forudgående skriftlig godkendelse fra Annoncøren eller Mediebureauet, med mindre tilladelse er indhentet fra Annoncøren inden denne blev kunde hos Mediebureauet. Brud på dette punkt 9.4 medfører sædvanligt erstatningsansvar for Netværket efter dansk ret. 10. MEDIEBUREAUETS FORPLIGTELSER M.V Netværket har i alle Kampagner ret til at implementere trackingkoder på Kampagnerne som en kontrolforanstaltning, såfremt det er relevant for afregningsformen. Netværket har ret til at stoppe en kampagne, hvis der er uoverensstemmelse mellem Netværkets og tredjeparts tracking Hvis tredjeparts tracking forsvinder eller bliver fjernet, skal Netværket honoreres på baggrund af historiske registreringer, dvs. kliks sammenlignes med tidligere konverteringsrater og danner grundlag for et gennemsnitligt estimat af antal handlinger, der skal honoreres. Hvis det gennemsnitlige estimat beregnet i Netværkets system, varierer mere end +/- 10% i forhold til den tid kampagnen har kørt, anvendes det estimat, der ligger maksimalt +/- 10% fra gennemsnittet (eksempel: En kampagne har kørt i 14 hele dage og genereret gennemsnitligt 100 leads pr. dag på baggrund af gennemsnitligt 1000 clicks pr. dag, dvs. at lead/click-ratio er 10%. På femtendedagen virker Mediebureauets tracking ikke, og Netværkets tracking viser 1200 clicks på femtendedagen. Det skal lægges til grund, at der på femtendedagen er generet 110 leads, da det maksimalt kan være 10% højere end gennemsnittet pr. dag i den forudgående periode). I alle andre tilfælde anvendes det faktiske estimat. Hvis en kampagne kører i kortere tid end en hel dag, omregnes forholdsmæssigt til en hel dag Kampagnemateriale skal være modtaget hos Netværket senest 2 arbejdsdage før Kampagnen starter Mediebureauet bør ikke kontakte Netværkets Publishers, så længe Netværket afvikler Mediebureauets Kampagner, da det underminerer Kampagnens succes hos Netværket.. Efter at en kampagne er ophørt, bør Mediebureauet af respekt for samhandelsforholdet mellem parterne tillige afholde sig fra at kontakte Netværkets 8

9 Publishers, da det modvirker en Publisher-base hos Netværket, hvilket er fundamentet for at kunne afvikle Kampagner med succes Mediebureauet skal på opfordring fra FDIN tage stilling til, om en Publisher, der er sortlistet hos alle FDIN-Netværk, også skal sortlistes hos Mediebureauet. 11. SANKTIONER M.V Netværket fører jævnligt tilsyn med Publishers og iværksætter løbende foranstaltninger for, at en Publisher overholder nærværende bestemmelser i punkt 2.2, , 4-4.6, 5.7, 6.3, og Netværket informerer Mediebureaet uden ophold, såfremt foranstaltninger iværksættes for en Publisher, der afvikler en Kampagne for Mediebureauet Såfremt en Publisher ikke overholder bestemmelserne anført i nærværende kvalitetsstandard, orienterer Mediebureauet straks Netværket herom. Netværket skal herefter henholdsvis straks inden for normal kontortid og hurtigst muligt uden for normal kontortid, lukke for Publishers adgang til Kampagnen hos Netværket, og samtidig sanktionere Publisher i overensstemmelse med FDIN s kodeks. Netværket bliver ikke honoreret for salg/leads, som er genereret af den pågældende Publisher på den pågældende Kampagne hos Netværket Hvis en Publisher har afviklet en Kampagne i strid med Kampagnens restriktioner eller med denne kvalitetsstandard, kan Netværket og Mediebureauet gennemføre, at Kampagnen for den førnævnte Publishers vedkommende skal linkes til et andet sted end Kampagnen, f.eks. en særlig Annoncør-meddelelse eller et dementi, dog kun hvis tungtvejende Annoncør-hensyn taler for det. 9

10 12. OPSIGELSE 12.1 Kvalitetsstandarden kan af FDIN og DRRB opsiges med 6 måneders varsel. 13. UNDERSKRIFT 13.1 Aftalen er udarbejdet og underskrevet i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part beholder ét eksemplar. Dato: Dato: For: For: 10

11 BILAG DEFINITIONER 14.1 I kvalitetsstandarden har følgende ord/begreber denne betydning: En Annoncør er en virksomhed, normalt repræsenteret ved et mediebureau, som ønsker at afvikle en reklamekampagne på internettet, eller som ønsker at opsamle Leads på internettet, Et Cashback-site eller Point-site er en hjemmeside, der tilbyder sine brugere enten penge eller optjening af point til køb af varer eller tjenesteydelser, til gengæld for, at brugerne køber forskellige produkter og tjenesteydelser, Direkte trafik betyder, at Leveringskanalen via SEM linker direkte til Annoncørens hjemmeside gennem en annonce på søgemaskinens eller indholdsnetværkets hjemmeside, Et FDIN-Netværk eller Netværket er et Internet-Netværk, der er medlem af FDIN (Foreningen af Danske Internet-Netværk), og som formidler Kampagner til Publishers på vegne af Annoncører, Kontrolleret FDIN-Leveringskanal(er) er en eller flere Leveringskanaler, som Publisher oplyser til Netværket, og som er godkendt af Netværket efter dets gennemgang, En Kampagne er Annoncørens specifikke og aktuelle markedsføringsaktiviteter, herunder reklamekampagner, som har til formål at fremme Annoncørens produkter/tjenester eller at indhente Leads. En Kampagne er formidlet af Mediabureauet og afvikles i samarbejde med Netværket Et Lead (udtales på engelsk; er det samme som et kundeemne) er en person, som har aktivt har accepteret at blive kontaktet af en Annoncør, der vil sælge produkter eller tjenesteydelser, uden at det i øvrigt er købsbetinget 11

12 En Leveringskanal er en hjemmeside (affiliate), et nyheds-brev, en survey, search engine marketing (SEM), sociale medier eller lignende, hvor Kampagner kan afvikles, Et Internet-Netværk er i denne kvalitetsstandard en virksomhed, der driver en IT-platform, hvor Annoncørens Kampagne formidles videre til Publishers til afvikling gennem deres Leveringskanaler, Et Mediabureau er et medlem af DRRB, som foreslår kontakten mellem Annoncøren og FDIN-netværket. Et Mediabureau handler på vegne af Annoncøren med henblik på at optimere Annoncørens investeringer i media (TV, aviser, internet, etc.) En Publisher er ejeren af en Leveringskanal eller dens repræsentant, En Publisher-aftale er FDIN s standardvilkår for Publishers eller et FDIN- Netværks lignende vilkår, der skal tiltrædes af en Publisher, og som foreskriver, at Publishers Leveringskanaler skal drives lovligt i enhver henseende, og at de restriktioner, der er fastsat for de enkelte Kampagner, skal følges Et Tredjeparts Netværk eller Tredjeparts Publisher er et Internet-Netværk som ikke er medlem af FDIN, eller en Publisher, som ikke har indgået en Publisheraftale med et FDIN-Netværk. 12

13 BILAG 2 FDIN Medlemsliste per 25. juni 2012 Ad pepper media Denmark A/S Emdrupvej 28 B 2100 København Ø Tlf: EuroAds Group A/S Nørre Voldgade København K Tlf: Guava Affiliate A/S Nordhavnsgade 1-3, 1. sal 8000 Århus C Tlf: SmartResponse A/S Holmbladsgade 111, 2. sal 2300 København Tlf: Specific Media Lyngbyvej 14-16, stuen 2100 Copenhagen Denmark Tlf: TradeDoubler Havnegade Copenhagen K Tlf: Medlemslisten bliver løbende ajourført under: 13

14 BILAG 3 DRRB medlemsliste per 25. juni 2012 & Co. IN-Mind Posterscope 3rdDimension Experience Iprospect Promedia Management ApS IUM A/S Promovator A/S Aarhuskontoret Aps LoweFriends Gruppen Public A/S AdPeople lyhne & company a/s Rainmaker Advance A/S lyhne life Relationshuset Gekko Aegis Media Danmark Andersen og Blæsbjerg Aros Kommunikation A/S Bates BBDO Brandhouse Carat Clockwork Corbiz Creuna Cross-Border Communication DDB DialoguePeople / NetPeople Director DM Partner A/S Dreyer + Kventny envision Euro RSCG Copenhagen A/S Experiencepartner A/S Geomatic Goodwill Group M Guava Netbooster Havas Media Hjaltelin, Stahl & Co Lysholm Reklamebureau A/S Mantra A/S Masters A/S Maxus Communication A/S McCann Copenhagen MEC Access MEC Denmark Mediabroker A/S Mediacom Danmark Metaphor Mindshare Network Communications A/S Nörd Nørgård Mikkelsen A/S Ogilvy & Mather Ogilvy Healthworld Ogilvy Interactive Ogilvy Production OgilvyActivation OgilvyOne Ohal OMD Denmark A/S Omnicom Media Group A/S Openminded Phd Copenhagen A/S Relevans ApS Reputation Responsive Robert/Boisen & Like-minded A/S Rosenstand & Kyllebæk Saatchi & Saatchi A/S Signatur A/S Stærk aps Starcom Suddenly CPH Sunrise Suzumuchi TBWA\ Umwelt A/S UNCLE, Grey A/S Vizeum Danmark A/S We Love People Wibroe, Duckert & Partners/PeopleGroup Winther's A/S X2M Denmark Yellow A/S ZenithOptimedia Zupa Recommended Medlemslisten bliver løbende ajourført under: 14

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

> Et unikt medieoverblik.

> Et unikt medieoverblik. Et unikt medieoverblik. Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Fagbladsguiden.dk - professionelle medieportal med 700 fagblade > En professionel medieportal indenfor

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO AGENDA DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18 Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? Adwords SEO 1 Sarah Vos Thrysøe Arbejde 10 år hos IBM bl.a. som pipeline analytiker Udarbejdelse af

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director 6 af de hyppigste Google AdWords fejl White paper af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director Tankerne bag dette white paper På de næste sider finder du 6 af de største brølere man kan lave, når man

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med flere end 47.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Taler: IT-/Marketing Chef hos Cykelpartner.dk Program Hvem er? Hvem er Cykelpartner.dk? Kundeservice CPA / Affiliate marketing CPC / Adwords, Facebook Ads, Bing

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER 1 2 INDEX 6 10 12 14 16 24 26 Nye Muligheder Priser Responsiv Design Rækkevidde Placering Lead Generering Kontakt 3 4 NYE MUL IGHEDER OMKRING SYNL IGHEDEN AF DIT SEL

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer Briefing Del II Praktiske informationer Indholdsfortegnelse: 5: Praktiske oplysninger side 3 6: Kontaktpersoner side 7 7: Juridiske forhold side 8 5. Praktiske oplysninger 5.1 Afsender af kampagnen: Alzheimerforeningen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER 1 Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Om mig Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Advertising Effectiveness Award 2013

Advertising Effectiveness Award 2013 26. november 2013 PRESSEMEDDELELSE: Advertising Effectiveness Award 2013 Tirsdag d. 26. november blev årets AEA afholdt i AFUKs lokaler i København. Der uddeles en Grand prix og ni øvrige vindere. Prisuddelingen

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Skab trafik til dit website

Skab trafik til dit website Skab trafik til dit website Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere