FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD"

Transkript

1 FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD Denne kvalitetsstandard er gældende mellem på den ene side Medlemmerne af Foreningen af Danske Internet-Netværk (FDIN) (enkeltvis "Netværket") og på den anden side Medlemmerne af Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) (enkeltvis Mediabureauet ) 1. FORMÅL 1.1 Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre høj kvalitet ved afvikling af Kampagner på den danske del af internettet, både i forholdet mellem Mediebureauets Annoncører og Netværket og i forhold til danske forbrugere. 1.2 Mediebureauet repræsenterer en række Annoncører, der ønsker at afvikle Kampagner på et højt kvalitetsniveau og gennem seriøse Leveringskanaler. Netværket kan formidle kontakt til en lang række seriøse Publishers og deres Leveringskanaler. Netværket er medlem af FDIN og dermed et FDIN-Netværk. 1.3 Kvalitetsstandardens begreber er defineret i Bilag Medlemmer af FDIN og DRRB fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag LEVERINGSKANALER 2.1 Et FDIN-netværk skal sikre, at Publisher tiltræder en Publisher-aftale. 2.2 Netværket godkender eller afviser de Leveringskanaler, som en Publisher oplyser til Netværket, og som Publisher ønsker at anvende Kampagner på (benævnt Kontrolleret FDIN-leveringskanal ). Leveringskanaler skal overholde gældende dansk lovgivning herunder markedsføringsloven og retningslinjer og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden, samt alle relevante branchekutymer og kodeks. Leveringskanaler må ikke indeholde ulovligt indhold (pirat sites), opfordre til revolution eller fare for enhver demokratisk forfatning, ikke forherlige vold eller være racistisk, porno- 25. juni 2012

2 grafisk (med mindre de er særligt godkendt), egnet til at korrumpere personer, eller være groft anstødelige, være direkte eller indirekte forbundet/relateret til en persons eller folks racemæssige eller etniske baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, sundheds- og/eller seksuel orientering eller på anden måde uegnet til at være generelt og/eller offentligt tilgængelige. 2.3 FDIN-netværkets primære funktion, er en formidlerfunktion mellem Annoncør og en Publishers Leveringskanaler. FDIN-netværk fører løbende tilsyn med deres Publishers Leveringskanaler i overensstemmelse med FDIN s kodeks. 3. ANNONCØRENS ACCEPT AF LEVERINGSKANALER 3.1 Afvikling af kampagner på følgende Leveringskanaler kræver Mediebureauets eller Annoncørens forudgående accept: Leveringskanaler med erotisk eller pornografisk indhold Leveringskanaler, der virker som Cashback- eller Pointsites (undtaget er nyhedsbreve uden cashback- eller pointincitamenter) Surveys (spørgerammer), konkurrencer og andre incitamentsskabende Leveringskanaler SEM via search programmer eller søgemaskiner som direkte skabende trafik SEM via search programmer eller søgemaskiner som indirekte skabende trafik, hvor der bruges brand-søgeord Sociale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn eller lignende). 4. LEADGENERERING 4.1 adresser skal altid være indhentet lovligt, herunder i overensstemmelse med Markedsføringslovens 6, der foreskriver, at adresser kun kan anvendes, når de er indhentet på baggrund af et informeret og konkretiseret samtykke. Et informeret samtykke vil sige, at brugeren er klar over, at han giver et samtykke til at modtage markedsføring via . Et konkretiseret samtykke vil sige, at det klart og utvetydigt fremgår, hvad der meddeles samtykke til. 4.2 En (for)bruger bør i forbindelse med Kampagner som minimum give sit informerede og konkretiserede samtykke til at blive kontaktet ved eksempelvis at klikke på et 2

3 individuelt opt-in-felt, og bør ikke blive vildledt til et opt-in ved at fuldføre en registrering til et uafhængigt emne, tjenesteydelse eller tilbud. 4.3 Mediebureauet og Annoncøren skal sikre, at brugeren er informeret om, hvad de tilmelder sig, og hvordan de vil blive kontaktet, f.eks. om det er via , telefonopkald, sms, post eller på anden måde. 4.4 En (for)bruger bør ikke blive bedt om at oplyse personoplysninger, som ikke er relevante for Annoncørens vare eller tjenesteydelse. 4.5 En (for)bruger skal frit kunne afmelde Annoncørens markedsføring, når han eller hun ønsker det, og Annoncøren skal straks deaktivere eller slette brugerens data i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.6 Ved afvikling af en ny survey, hvori Mediebureauets Kampagner indgår ifølge aftale, jf. punkt 3.1, skal Netværket altid sende et link til de(n) personer hos Mediebureauet, der har booket Kampagnerne. 5. KAMPAGNER VIA S (NYHEDSBREVE) 5.1 Netværket og dets Publishers skal følge følgende retningslinier for afvikling af Kampagner via Domæne og IP-tilknytning: a) Der må som udgangspunkt kun anvendes én IP-adresse pr. domæne. b) Samme IP-adresse må som udgangspunkt ikke benyttes til flere domæner. c) Kun ved brug af underleverandører til udsendelse, f.eks. gennem e- mailvision, kan der anvendes flere IP-adresser. 5.3 Afsenderadresse: a) Afsenderadressen skal være gennemskuelig og afspejle domænet og formålet. Har brugeren tilmeldt sig et nyhedsbrev fra eksempelvis domænet tilbudshjulet.dk og er afsenderadressen Tilbudshjulet, så må denne ikke løbende ændres. b) Afsenderadressen må ikke skjule det kommercielle formål bag fiktive identiteter, herunder ikke indeholde diverse personnavne eller adresser som eksempelvis: Trygt lån, Vand & Sommer #443, REJSE-BEKRÆFTELSE, Bankmeddelelse. c) Det må ikke fremstå som om, at en er en reply-mail ( SV eller RE i emnetekst) 3

4 d) En udsendelse må ikke fremstå som om, at en er udsendt af annoncøren. e) Det skal være nemt at kontakte afsenderen. 5.4 Afmelding: a) Det skal altid være nemt at fravælge at modtage s/nyhedsbreve og være i overensstemmelse med Markedsføringsloven 6, stk Budskaber: a) Budskaber må ikke indeholde: Du har vundet, Dit lod #45678 er udtrukket b) Der må ikke anvendes vildledende/lokkende metoder eksempelvis: Emnetekst: Annullering af dine lån Emnetekst: Problemer med levering af Coca-Cola til din adresse Emnetekst: Udlevering af Grøn Koncert biletter Emnetekst: RYKKER 2 Afhentning af åbne billetter fra København til Paris Emnetekst: Annullering af forbrugslån #4332 inden 31. maj. Tillykke du har vundet Bekræft venligst dit navn Du er udtrukket Vi mangler dine informationer vedrørende levering af gevinsten Kik her for at hente din præmie 5.6 Gaver: a) Såfremt der er betingelser tilknyttet gaven (bortset fra porto til forsendelse), må budskaberne ikke lokke med: Alle får.. GRATIS Gave til alle Alle vinder Hvis reglerne for udsendelse af nyhedsbreve m.v. overtrædes, gælder punkt SEM 6.1 Ved brug af SEM gennem søgemaskiner og indholdsnetværk (Google Search & Adwords, YSM Search Network, OAX, Bing, Krak/Eniro, etc.), og ved brug af Google Display Network, gælder, at Publisher ikke må generere Direkte Trafik, med mindre 4

5 andet er aftalt. Mediebureauet sender senest 2 dage før Kampagnens start en fuldstændig liste med samtlige negative keywords, som ikke må anvendes på Kampagnen. Brand-ord skal sættes som negative søgeord i phrase match i Google Adwords og lignende kategorisering i andre søgemaskiner. 6.2 Hvis SEM benyttes som indirekte trafikskabende element, er det ikke tilladt at benytte brand søgeord (varemærke søgeord), med mindre andet er aftalt. Dette gælder i annoncetekster, såvel som ved køb af brand-ord, eller stavevarianter af disse, herunder også stavefejl, samt brug af brand-ord i kombination med andre søgeord. Såfremt Mediebureauet ønsker begrænsninger ud over de ovenfor nævnte negative keywords, skal Mediebureaet fremsende en fuldstændig liste med disse inden kampagnestart. Brand-ord skal sættes som negative søgeord i phrase match i Google Adwords og lignende kategorisering i andre søgemaskiner. 6.3 Hvis reglerne for brug af SEM i forbindelse med en Kampagne overtrædes, gælder punkt FDIN-NETVÆRK OG TREDJEPARTS NETVÆRK 7.1 Netværket må kun afvikle Kampagner hos andre FDIN-Netværk, efter aftale med Mediebureauet. 7.2 Netværket kan efter aftale med Mediebureaet lade alle Kampagner afvikle samtidigt hos et Tredjeparts Netværk og/eller lade en Publisher afvikle Kampagnen hos en Tredjeparts Publisher. Hvis Netværket afvikler en Kampagne gennem et Tredjeparts Netværk, skal Netværket sikre, at Tredjeparts Netværket anvender samme kvalitetsstandarder som Netværket, herunder at der indgås Publisher-aftaler. 7.3 Netværket kan frit afvikle Kampagner i datter- eller søsterselskaber uden accept fra Mediebureauet, så længe nærværende aftale overholdes af datter- eller søsterselskaber. 8. DOKUMENTATION Netværket og Mediebureauet skal om muligt samarbejde omkring optimering af Kampagner og udveksle informationer, der kan føre til en bedre performance på kampagnen. Samarbejdet kan f.eks. bestå i udveksling af forskellige performance matrixer, herunder i hvilket omfang Tele Marketing Leads performer, eller hvor de fejler. 5

6 Hvis det viser sig, at en Publisher er årsag til en dårlig performance på en Kampagne, skal Netværket og Mediebureauet samarbejde bredest muligt for at få løst problemet hurtigst muligt. Generering af Leads 8.1 Netværket skal på anmodning fra Mediebureauet, udlevere en opdateret siteliste med Publishers, der afvikler en konkret kampagne. DRRB-medlemmerne arbejder på, at FDIN-medlemmer kan få direkte adgang til Adform eller systemer, der måtte træde i stedet. 8.2 Netværket må på intet tidspunkt blokkere (cloake) for Mediebureauets mulighed for at undersøge, hvilke subdomain Leveringskanaler leverer fra. Hvis Mediebureauet dokumenterer, at det er ude af stand til at se, hvilke subdomain Leveringskanaler leverer fra, skal Netværket levere en liste med subdomæner, og der skal samtidig åbnes op for at kunne se disse. Kontrol for dubletter m.v. 8.3 Netværket gennemfører en dubletkontrol på Leads leveret på alle Kampagner for Mediebureauet. Med mindre andet er særskilt aftalt, håndteres dubletkontrollen ud fra følgende kriterier. Hvis ikke andet aftales ved sammenligning af og telefonnr. Hvis ikke andet aftales 180 dage tilbage mod Leads leveret af Netværket på samme Kampagne. 8.4 Netværket foretager kontrol af Leads for åbenlyst ubrugelige Leads (åbenlyse fejl i navn, adresse, telefonnummer). 8.5 Såfremt der trods kontrol forefindes dubletter, honoreres Netværket ikke for disse. Ved gentagne fejl og overtrædelser af ovenstående punkt kan Mediebureauet kræve, at Kampagnen stoppes øjeblikkeligt. Ved beslutning om øjeblikkelig nedlukning af en Kampagne skal Mediebureauet i sin beslutning, dels tage i betragtning andelen af åbenlyst ubrugelige Leads, og dels, at på trods af grundig kontrol fra Netværkets side, så bliver selv åbenlyst ubrugelige Leads ikke altid fanget i kontrollen. Mediebureauet skal så vidt muligt undgå nedlukning af Kampagner, og i stedet søge at løse problemet i samarbejde med Netværket, såfremt det vurderes relevant i forhold til afregningsmodellen på den enkelte kampagne. 6

7 Afvikling af performancebaserede kampagner 8.6 På alle kampagner foretages afregningen af kampagnen efter tal fra Mediebureauets tredjepartssystem (f.eks. Adform, omniture og double click), med mindre andet aftales inden kampagnens start. Netværket skal altid forud for Kampagnens start have mulighed for at implementere Netværkets egne trackingkoder på Kampagnen, så alle data, der er relevante for Netværket, kan trackes. Mediebureauet skal sætte Kampagnen op i tredjepartssystemet, som det er sat op i Netværkets system, og Mediebureauet skal kunne dokumentere at opsætningen svarer Netværkets. Unikke klik 8.7 Differencen mellem unikke klik og det totale antal klik på en given klik/cpm- Kampagne, må ikke overstige 20% ved kontrol. Hvis Mediebureauet registrerer, at Netværket overstiger denne grænse, betaler Mediebureauet kun fuld pris for de afviklede eksponeringer/klik der ligger under 20%, forudsat, at Mediebureauet har givet Netværket 3 arbejdsdage til at påvirke Kampagnens dårlige performance. Mediebureauet skal maksimalt betale for 25 clicks pr. IP-adresse. 8.8 Ovenstående bliver beregnet og dokumenteret ud fra det tredjepartssystem, som Mediebureauet anvender. 8.9 Netværket og Mediebureauet aftaler cookie-tiden imellem sig på hver enkelt Kampagne. Netværket skal tilbydes samme cookie-tid Mediebureauet måtte tilbyde et andet FDIN-Netværk eller Tredjeparts-Netværk, hvis en sådan cookie-tid er mere favorabel for Netværket. Cookie-tiden skal fremgå tydeligt og eksplicit af Netværkets kampagnebetingelser over for Publishers. Netværket må ikke forkorte sin cookie-tid over for sine Publishers, med mindre andet aftales skriftligt. Hvis Mediebureaet tillader Tredjeparts-Netværk at fravige cookie-tiden på en Kampagne, så den er kortere i forhold til Publishers end den cookie-tid, der gælder mellem Netværket og Mediebureauet, skal Netværket også have ret til på samme vis at forkorte sin cookie-tid over for sine Publishers. 9. KAMPAGNEMATERIALE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER 9.1 Alt kampagnemateriale som Mediebureauet sender til Netværket, skal behandles og bruges i samme form som modtaget. Hvis Netværket (eller Tredjeparts Netværk) ændrer i materialet, skal det godkendes af Mediebureauet, inden det må bruges til afvikling af Kampagner. 9.2 Hvis Mediebureauet registrerer, at Netværket har overtrådt punkt 9.1, kan Mediebureauet kræve Kampagnen stoppet øjeblikkeligt. Mediebureauet skal endvidere ik- 7

8 ke betale for de leads på Kampagnen, som en Publisher har genereret ved at benytte ikke-godkendt materiale. 9.3 Netværket forpligter sig til at stoppe kampagnematerialet uden unødigt ophold hos alle Publishers, når Kampagnen er færdig. 9.4 Netværket må ikke anvende Mediebureauets kunders (Annoncørers) navne, logoer, fonte eller øvrige grafiske identiteter i forbindelse med ikke-kampagnerelateret markedsføring uden forudgående skriftlig godkendelse fra Annoncøren eller Mediebureauet, med mindre tilladelse er indhentet fra Annoncøren inden denne blev kunde hos Mediebureauet. Brud på dette punkt 9.4 medfører sædvanligt erstatningsansvar for Netværket efter dansk ret. 10. MEDIEBUREAUETS FORPLIGTELSER M.V Netværket har i alle Kampagner ret til at implementere trackingkoder på Kampagnerne som en kontrolforanstaltning, såfremt det er relevant for afregningsformen. Netværket har ret til at stoppe en kampagne, hvis der er uoverensstemmelse mellem Netværkets og tredjeparts tracking Hvis tredjeparts tracking forsvinder eller bliver fjernet, skal Netværket honoreres på baggrund af historiske registreringer, dvs. kliks sammenlignes med tidligere konverteringsrater og danner grundlag for et gennemsnitligt estimat af antal handlinger, der skal honoreres. Hvis det gennemsnitlige estimat beregnet i Netværkets system, varierer mere end +/- 10% i forhold til den tid kampagnen har kørt, anvendes det estimat, der ligger maksimalt +/- 10% fra gennemsnittet (eksempel: En kampagne har kørt i 14 hele dage og genereret gennemsnitligt 100 leads pr. dag på baggrund af gennemsnitligt 1000 clicks pr. dag, dvs. at lead/click-ratio er 10%. På femtendedagen virker Mediebureauets tracking ikke, og Netværkets tracking viser 1200 clicks på femtendedagen. Det skal lægges til grund, at der på femtendedagen er generet 110 leads, da det maksimalt kan være 10% højere end gennemsnittet pr. dag i den forudgående periode). I alle andre tilfælde anvendes det faktiske estimat. Hvis en kampagne kører i kortere tid end en hel dag, omregnes forholdsmæssigt til en hel dag Kampagnemateriale skal være modtaget hos Netværket senest 2 arbejdsdage før Kampagnen starter Mediebureauet bør ikke kontakte Netværkets Publishers, så længe Netværket afvikler Mediebureauets Kampagner, da det underminerer Kampagnens succes hos Netværket.. Efter at en kampagne er ophørt, bør Mediebureauet af respekt for samhandelsforholdet mellem parterne tillige afholde sig fra at kontakte Netværkets 8

9 Publishers, da det modvirker en Publisher-base hos Netværket, hvilket er fundamentet for at kunne afvikle Kampagner med succes Mediebureauet skal på opfordring fra FDIN tage stilling til, om en Publisher, der er sortlistet hos alle FDIN-Netværk, også skal sortlistes hos Mediebureauet. 11. SANKTIONER M.V Netværket fører jævnligt tilsyn med Publishers og iværksætter løbende foranstaltninger for, at en Publisher overholder nærværende bestemmelser i punkt 2.2, , 4-4.6, 5.7, 6.3, og Netværket informerer Mediebureaet uden ophold, såfremt foranstaltninger iværksættes for en Publisher, der afvikler en Kampagne for Mediebureauet Såfremt en Publisher ikke overholder bestemmelserne anført i nærværende kvalitetsstandard, orienterer Mediebureauet straks Netværket herom. Netværket skal herefter henholdsvis straks inden for normal kontortid og hurtigst muligt uden for normal kontortid, lukke for Publishers adgang til Kampagnen hos Netværket, og samtidig sanktionere Publisher i overensstemmelse med FDIN s kodeks. Netværket bliver ikke honoreret for salg/leads, som er genereret af den pågældende Publisher på den pågældende Kampagne hos Netværket Hvis en Publisher har afviklet en Kampagne i strid med Kampagnens restriktioner eller med denne kvalitetsstandard, kan Netværket og Mediebureauet gennemføre, at Kampagnen for den førnævnte Publishers vedkommende skal linkes til et andet sted end Kampagnen, f.eks. en særlig Annoncør-meddelelse eller et dementi, dog kun hvis tungtvejende Annoncør-hensyn taler for det. 9

10 12. OPSIGELSE 12.1 Kvalitetsstandarden kan af FDIN og DRRB opsiges med 6 måneders varsel. 13. UNDERSKRIFT 13.1 Aftalen er udarbejdet og underskrevet i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part beholder ét eksemplar. Dato: Dato: For: For: 10

11 BILAG DEFINITIONER 14.1 I kvalitetsstandarden har følgende ord/begreber denne betydning: En Annoncør er en virksomhed, normalt repræsenteret ved et mediebureau, som ønsker at afvikle en reklamekampagne på internettet, eller som ønsker at opsamle Leads på internettet, Et Cashback-site eller Point-site er en hjemmeside, der tilbyder sine brugere enten penge eller optjening af point til køb af varer eller tjenesteydelser, til gengæld for, at brugerne køber forskellige produkter og tjenesteydelser, Direkte trafik betyder, at Leveringskanalen via SEM linker direkte til Annoncørens hjemmeside gennem en annonce på søgemaskinens eller indholdsnetværkets hjemmeside, Et FDIN-Netværk eller Netværket er et Internet-Netværk, der er medlem af FDIN (Foreningen af Danske Internet-Netværk), og som formidler Kampagner til Publishers på vegne af Annoncører, Kontrolleret FDIN-Leveringskanal(er) er en eller flere Leveringskanaler, som Publisher oplyser til Netværket, og som er godkendt af Netværket efter dets gennemgang, En Kampagne er Annoncørens specifikke og aktuelle markedsføringsaktiviteter, herunder reklamekampagner, som har til formål at fremme Annoncørens produkter/tjenester eller at indhente Leads. En Kampagne er formidlet af Mediabureauet og afvikles i samarbejde med Netværket Et Lead (udtales på engelsk; er det samme som et kundeemne) er en person, som har aktivt har accepteret at blive kontaktet af en Annoncør, der vil sælge produkter eller tjenesteydelser, uden at det i øvrigt er købsbetinget 11

12 En Leveringskanal er en hjemmeside (affiliate), et nyheds-brev, en survey, search engine marketing (SEM), sociale medier eller lignende, hvor Kampagner kan afvikles, Et Internet-Netværk er i denne kvalitetsstandard en virksomhed, der driver en IT-platform, hvor Annoncørens Kampagne formidles videre til Publishers til afvikling gennem deres Leveringskanaler, Et Mediabureau er et medlem af DRRB, som foreslår kontakten mellem Annoncøren og FDIN-netværket. Et Mediabureau handler på vegne af Annoncøren med henblik på at optimere Annoncørens investeringer i media (TV, aviser, internet, etc.) En Publisher er ejeren af en Leveringskanal eller dens repræsentant, En Publisher-aftale er FDIN s standardvilkår for Publishers eller et FDIN- Netværks lignende vilkår, der skal tiltrædes af en Publisher, og som foreskriver, at Publishers Leveringskanaler skal drives lovligt i enhver henseende, og at de restriktioner, der er fastsat for de enkelte Kampagner, skal følges Et Tredjeparts Netværk eller Tredjeparts Publisher er et Internet-Netværk som ikke er medlem af FDIN, eller en Publisher, som ikke har indgået en Publisheraftale med et FDIN-Netværk. 12

13 BILAG 2 FDIN Medlemsliste per 25. juni 2012 Ad pepper media Denmark A/S Emdrupvej 28 B 2100 København Ø Tlf: EuroAds Group A/S Nørre Voldgade København K Tlf: Guava Affiliate A/S Nordhavnsgade 1-3, 1. sal 8000 Århus C Tlf: SmartResponse A/S Holmbladsgade 111, 2. sal 2300 København Tlf: Specific Media Lyngbyvej 14-16, stuen 2100 Copenhagen Denmark Tlf: TradeDoubler Havnegade Copenhagen K Tlf: Medlemslisten bliver løbende ajourført under: 13

14 BILAG 3 DRRB medlemsliste per 25. juni 2012 & Co. IN-Mind Posterscope 3rdDimension Experience Iprospect Promedia Management ApS IUM A/S Promovator A/S Aarhuskontoret Aps LoweFriends Gruppen Public A/S AdPeople lyhne & company a/s Rainmaker Advance A/S lyhne life Relationshuset Gekko Aegis Media Danmark Andersen og Blæsbjerg Aros Kommunikation A/S Bates BBDO Brandhouse Carat Clockwork Corbiz Creuna Cross-Border Communication DDB DialoguePeople / NetPeople Director DM Partner A/S Dreyer + Kventny envision Euro RSCG Copenhagen A/S Experiencepartner A/S Geomatic Goodwill Group M Guava Netbooster Havas Media Hjaltelin, Stahl & Co Lysholm Reklamebureau A/S Mantra A/S Masters A/S Maxus Communication A/S McCann Copenhagen MEC Access MEC Denmark Mediabroker A/S Mediacom Danmark Metaphor Mindshare Network Communications A/S Nörd Nørgård Mikkelsen A/S Ogilvy & Mather Ogilvy Healthworld Ogilvy Interactive Ogilvy Production OgilvyActivation OgilvyOne Ohal OMD Denmark A/S Omnicom Media Group A/S Openminded Phd Copenhagen A/S Relevans ApS Reputation Responsive Robert/Boisen & Like-minded A/S Rosenstand & Kyllebæk Saatchi & Saatchi A/S Signatur A/S Stærk aps Starcom Suddenly CPH Sunrise Suzumuchi TBWA\ Umwelt A/S UNCLE, Grey A/S Vizeum Danmark A/S We Love People Wibroe, Duckert & Partners/PeopleGroup Winther's A/S X2M Denmark Yellow A/S ZenithOptimedia Zupa Recommended Medlemslisten bliver løbende ajourført under: 14

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

> Et unikt medieoverblik.

> Et unikt medieoverblik. Et unikt medieoverblik. Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Fagbladsguiden.dk - professionelle medieportal med 700 fagblade > En professionel medieportal indenfor

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

AFGØRELSE FRA KREATIVITET & KOMMUNIKATIONS BRANCHEETISKE NÆVN

AFGØRELSE FRA KREATIVITET & KOMMUNIKATIONS BRANCHEETISKE NÆVN AFGØRELSE FRA KREATIVITET & KOMMUNIKATIONS BRANCHEETISKE NÆVN Truffet den 12.september 2014 Klager: Group M A/S, Kristen Bernikows Gade 1, 4, 1105 Copenhagen (herefter benævnt Group M ) Indklaget: Blackwood

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program 7 trin til at komme i gang med et affiliate-program Affiliate markedsføring er præstationsbaseret markedsføring på internettet, hvor såkaldte publicister (også bedre kendt som affiliates eller publishers

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Reklamebranchen igen i frit fald?

Reklamebranchen igen i frit fald? A N A L Y S E A F Reklamebranchen S K R E V E T A F : Jonas Deleuran Larsen Reklamebranchen igen i frit fald? Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig størrelse og 2) placere billedet grafisk

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Mini-præsentation. > Giv dit medie optimal opmærksomhed!

Mini-præsentation. > Giv dit medie optimal opmærksomhed! > Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Print- & Onlineguiden.dk - professionelle medieportaler til effektivt annoncesalg & medieplanlægning > > Hvem er Print- &

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Taler: IT-/Marketing Chef hos Cykelpartner.dk Program Hvem er? Hvem er Cykelpartner.dk? Kundeservice CPA / Affiliate marketing CPC / Adwords, Facebook Ads, Bing

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO AGENDA DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18 Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? Adwords SEO 1 Sarah Vos Thrysøe Arbejde 10 år hos IBM bl.a. som pipeline analytiker Udarbejdelse af

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

KODEKS. DTF Dansk Telemarketing Forening. Kodeks side 1 af 12

KODEKS. DTF Dansk Telemarketing Forening. Kodeks side 1 af 12 KODEKS Kodeks side 1 af 12 INDHOLD INDHOLD... 2 1. FORORD... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Kodeksets opbygning... 4 1.2.1 Mål... 4 1.2.2 Krav... 5 1.2.3 Yderligere forslag... 5 2. KODEKSETS HOVEDOMRÅDER... 6 2.1

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Indledning Naveedio er en App baseret markedsføringsplatform, der består af QUIZ, hvor brugerne kan vinde virtuelle penge/valuta ved korrekt besvarelse af

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director 6 af de hyppigste Google AdWords fejl White paper af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director Tankerne bag dette white paper På de næste sider finder du 6 af de største brølere man kan lave, når man

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning.

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 19 Regler for reklamer i og på busserne Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

IT-retlige nyheder juni-november 2012. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet

IT-retlige nyheder juni-november 2012. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet IT-retlige nyheder juni-november 2012 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet 1 Lovgivning Forholdsvis stille for tiden! Få it-retlige love på lovprogrammet for 2012-2013

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere