FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD"

Transkript

1 FDIN S OG DRRB S KVALITETSSTANDARD Denne kvalitetsstandard er gældende mellem på den ene side Medlemmerne af Foreningen af Danske Internet-Netværk (FDIN) (enkeltvis "Netværket") og på den anden side Medlemmerne af Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) (enkeltvis Mediabureauet ) 1. FORMÅL 1.1 Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre høj kvalitet ved afvikling af Kampagner på den danske del af internettet, både i forholdet mellem Mediebureauets Annoncører og Netværket og i forhold til danske forbrugere. 1.2 Mediebureauet repræsenterer en række Annoncører, der ønsker at afvikle Kampagner på et højt kvalitetsniveau og gennem seriøse Leveringskanaler. Netværket kan formidle kontakt til en lang række seriøse Publishers og deres Leveringskanaler. Netværket er medlem af FDIN og dermed et FDIN-Netværk. 1.3 Kvalitetsstandardens begreber er defineret i Bilag Medlemmer af FDIN og DRRB fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag LEVERINGSKANALER 2.1 Et FDIN-netværk skal sikre, at Publisher tiltræder en Publisher-aftale. 2.2 Netværket godkender eller afviser de Leveringskanaler, som en Publisher oplyser til Netværket, og som Publisher ønsker at anvende Kampagner på (benævnt Kontrolleret FDIN-leveringskanal ). Leveringskanaler skal overholde gældende dansk lovgivning herunder markedsføringsloven og retningslinjer og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden, samt alle relevante branchekutymer og kodeks. Leveringskanaler må ikke indeholde ulovligt indhold (pirat sites), opfordre til revolution eller fare for enhver demokratisk forfatning, ikke forherlige vold eller være racistisk, porno- 25. juni 2012

2 grafisk (med mindre de er særligt godkendt), egnet til at korrumpere personer, eller være groft anstødelige, være direkte eller indirekte forbundet/relateret til en persons eller folks racemæssige eller etniske baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, sundheds- og/eller seksuel orientering eller på anden måde uegnet til at være generelt og/eller offentligt tilgængelige. 2.3 FDIN-netværkets primære funktion, er en formidlerfunktion mellem Annoncør og en Publishers Leveringskanaler. FDIN-netværk fører løbende tilsyn med deres Publishers Leveringskanaler i overensstemmelse med FDIN s kodeks. 3. ANNONCØRENS ACCEPT AF LEVERINGSKANALER 3.1 Afvikling af kampagner på følgende Leveringskanaler kræver Mediebureauets eller Annoncørens forudgående accept: Leveringskanaler med erotisk eller pornografisk indhold Leveringskanaler, der virker som Cashback- eller Pointsites (undtaget er nyhedsbreve uden cashback- eller pointincitamenter) Surveys (spørgerammer), konkurrencer og andre incitamentsskabende Leveringskanaler SEM via search programmer eller søgemaskiner som direkte skabende trafik SEM via search programmer eller søgemaskiner som indirekte skabende trafik, hvor der bruges brand-søgeord Sociale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn eller lignende). 4. LEADGENERERING 4.1 adresser skal altid være indhentet lovligt, herunder i overensstemmelse med Markedsføringslovens 6, der foreskriver, at adresser kun kan anvendes, når de er indhentet på baggrund af et informeret og konkretiseret samtykke. Et informeret samtykke vil sige, at brugeren er klar over, at han giver et samtykke til at modtage markedsføring via . Et konkretiseret samtykke vil sige, at det klart og utvetydigt fremgår, hvad der meddeles samtykke til. 4.2 En (for)bruger bør i forbindelse med Kampagner som minimum give sit informerede og konkretiserede samtykke til at blive kontaktet ved eksempelvis at klikke på et 2

3 individuelt opt-in-felt, og bør ikke blive vildledt til et opt-in ved at fuldføre en registrering til et uafhængigt emne, tjenesteydelse eller tilbud. 4.3 Mediebureauet og Annoncøren skal sikre, at brugeren er informeret om, hvad de tilmelder sig, og hvordan de vil blive kontaktet, f.eks. om det er via , telefonopkald, sms, post eller på anden måde. 4.4 En (for)bruger bør ikke blive bedt om at oplyse personoplysninger, som ikke er relevante for Annoncørens vare eller tjenesteydelse. 4.5 En (for)bruger skal frit kunne afmelde Annoncørens markedsføring, når han eller hun ønsker det, og Annoncøren skal straks deaktivere eller slette brugerens data i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.6 Ved afvikling af en ny survey, hvori Mediebureauets Kampagner indgår ifølge aftale, jf. punkt 3.1, skal Netværket altid sende et link til de(n) personer hos Mediebureauet, der har booket Kampagnerne. 5. KAMPAGNER VIA S (NYHEDSBREVE) 5.1 Netværket og dets Publishers skal følge følgende retningslinier for afvikling af Kampagner via Domæne og IP-tilknytning: a) Der må som udgangspunkt kun anvendes én IP-adresse pr. domæne. b) Samme IP-adresse må som udgangspunkt ikke benyttes til flere domæner. c) Kun ved brug af underleverandører til udsendelse, f.eks. gennem e- mailvision, kan der anvendes flere IP-adresser. 5.3 Afsenderadresse: a) Afsenderadressen skal være gennemskuelig og afspejle domænet og formålet. Har brugeren tilmeldt sig et nyhedsbrev fra eksempelvis domænet tilbudshjulet.dk og er afsenderadressen Tilbudshjulet, så må denne ikke løbende ændres. b) Afsenderadressen må ikke skjule det kommercielle formål bag fiktive identiteter, herunder ikke indeholde diverse personnavne eller adresser som eksempelvis: Trygt lån, Vand & Sommer #443, REJSE-BEKRÆFTELSE, Bankmeddelelse. c) Det må ikke fremstå som om, at en er en reply-mail ( SV eller RE i emnetekst) 3

4 d) En udsendelse må ikke fremstå som om, at en er udsendt af annoncøren. e) Det skal være nemt at kontakte afsenderen. 5.4 Afmelding: a) Det skal altid være nemt at fravælge at modtage s/nyhedsbreve og være i overensstemmelse med Markedsføringsloven 6, stk Budskaber: a) Budskaber må ikke indeholde: Du har vundet, Dit lod #45678 er udtrukket b) Der må ikke anvendes vildledende/lokkende metoder eksempelvis: Emnetekst: Annullering af dine lån Emnetekst: Problemer med levering af Coca-Cola til din adresse Emnetekst: Udlevering af Grøn Koncert biletter Emnetekst: RYKKER 2 Afhentning af åbne billetter fra København til Paris Emnetekst: Annullering af forbrugslån #4332 inden 31. maj. Tillykke du har vundet Bekræft venligst dit navn Du er udtrukket Vi mangler dine informationer vedrørende levering af gevinsten Kik her for at hente din præmie 5.6 Gaver: a) Såfremt der er betingelser tilknyttet gaven (bortset fra porto til forsendelse), må budskaberne ikke lokke med: Alle får.. GRATIS Gave til alle Alle vinder Hvis reglerne for udsendelse af nyhedsbreve m.v. overtrædes, gælder punkt SEM 6.1 Ved brug af SEM gennem søgemaskiner og indholdsnetværk (Google Search & Adwords, YSM Search Network, OAX, Bing, Krak/Eniro, etc.), og ved brug af Google Display Network, gælder, at Publisher ikke må generere Direkte Trafik, med mindre 4

5 andet er aftalt. Mediebureauet sender senest 2 dage før Kampagnens start en fuldstændig liste med samtlige negative keywords, som ikke må anvendes på Kampagnen. Brand-ord skal sættes som negative søgeord i phrase match i Google Adwords og lignende kategorisering i andre søgemaskiner. 6.2 Hvis SEM benyttes som indirekte trafikskabende element, er det ikke tilladt at benytte brand søgeord (varemærke søgeord), med mindre andet er aftalt. Dette gælder i annoncetekster, såvel som ved køb af brand-ord, eller stavevarianter af disse, herunder også stavefejl, samt brug af brand-ord i kombination med andre søgeord. Såfremt Mediebureauet ønsker begrænsninger ud over de ovenfor nævnte negative keywords, skal Mediebureaet fremsende en fuldstændig liste med disse inden kampagnestart. Brand-ord skal sættes som negative søgeord i phrase match i Google Adwords og lignende kategorisering i andre søgemaskiner. 6.3 Hvis reglerne for brug af SEM i forbindelse med en Kampagne overtrædes, gælder punkt FDIN-NETVÆRK OG TREDJEPARTS NETVÆRK 7.1 Netværket må kun afvikle Kampagner hos andre FDIN-Netværk, efter aftale med Mediebureauet. 7.2 Netværket kan efter aftale med Mediebureaet lade alle Kampagner afvikle samtidigt hos et Tredjeparts Netværk og/eller lade en Publisher afvikle Kampagnen hos en Tredjeparts Publisher. Hvis Netværket afvikler en Kampagne gennem et Tredjeparts Netværk, skal Netværket sikre, at Tredjeparts Netværket anvender samme kvalitetsstandarder som Netværket, herunder at der indgås Publisher-aftaler. 7.3 Netværket kan frit afvikle Kampagner i datter- eller søsterselskaber uden accept fra Mediebureauet, så længe nærværende aftale overholdes af datter- eller søsterselskaber. 8. DOKUMENTATION Netværket og Mediebureauet skal om muligt samarbejde omkring optimering af Kampagner og udveksle informationer, der kan føre til en bedre performance på kampagnen. Samarbejdet kan f.eks. bestå i udveksling af forskellige performance matrixer, herunder i hvilket omfang Tele Marketing Leads performer, eller hvor de fejler. 5

6 Hvis det viser sig, at en Publisher er årsag til en dårlig performance på en Kampagne, skal Netværket og Mediebureauet samarbejde bredest muligt for at få løst problemet hurtigst muligt. Generering af Leads 8.1 Netværket skal på anmodning fra Mediebureauet, udlevere en opdateret siteliste med Publishers, der afvikler en konkret kampagne. DRRB-medlemmerne arbejder på, at FDIN-medlemmer kan få direkte adgang til Adform eller systemer, der måtte træde i stedet. 8.2 Netværket må på intet tidspunkt blokkere (cloake) for Mediebureauets mulighed for at undersøge, hvilke subdomain Leveringskanaler leverer fra. Hvis Mediebureauet dokumenterer, at det er ude af stand til at se, hvilke subdomain Leveringskanaler leverer fra, skal Netværket levere en liste med subdomæner, og der skal samtidig åbnes op for at kunne se disse. Kontrol for dubletter m.v. 8.3 Netværket gennemfører en dubletkontrol på Leads leveret på alle Kampagner for Mediebureauet. Med mindre andet er særskilt aftalt, håndteres dubletkontrollen ud fra følgende kriterier. Hvis ikke andet aftales ved sammenligning af og telefonnr. Hvis ikke andet aftales 180 dage tilbage mod Leads leveret af Netværket på samme Kampagne. 8.4 Netværket foretager kontrol af Leads for åbenlyst ubrugelige Leads (åbenlyse fejl i navn, adresse, telefonnummer). 8.5 Såfremt der trods kontrol forefindes dubletter, honoreres Netværket ikke for disse. Ved gentagne fejl og overtrædelser af ovenstående punkt kan Mediebureauet kræve, at Kampagnen stoppes øjeblikkeligt. Ved beslutning om øjeblikkelig nedlukning af en Kampagne skal Mediebureauet i sin beslutning, dels tage i betragtning andelen af åbenlyst ubrugelige Leads, og dels, at på trods af grundig kontrol fra Netværkets side, så bliver selv åbenlyst ubrugelige Leads ikke altid fanget i kontrollen. Mediebureauet skal så vidt muligt undgå nedlukning af Kampagner, og i stedet søge at løse problemet i samarbejde med Netværket, såfremt det vurderes relevant i forhold til afregningsmodellen på den enkelte kampagne. 6

7 Afvikling af performancebaserede kampagner 8.6 På alle kampagner foretages afregningen af kampagnen efter tal fra Mediebureauets tredjepartssystem (f.eks. Adform, omniture og double click), med mindre andet aftales inden kampagnens start. Netværket skal altid forud for Kampagnens start have mulighed for at implementere Netværkets egne trackingkoder på Kampagnen, så alle data, der er relevante for Netværket, kan trackes. Mediebureauet skal sætte Kampagnen op i tredjepartssystemet, som det er sat op i Netværkets system, og Mediebureauet skal kunne dokumentere at opsætningen svarer Netværkets. Unikke klik 8.7 Differencen mellem unikke klik og det totale antal klik på en given klik/cpm- Kampagne, må ikke overstige 20% ved kontrol. Hvis Mediebureauet registrerer, at Netværket overstiger denne grænse, betaler Mediebureauet kun fuld pris for de afviklede eksponeringer/klik der ligger under 20%, forudsat, at Mediebureauet har givet Netværket 3 arbejdsdage til at påvirke Kampagnens dårlige performance. Mediebureauet skal maksimalt betale for 25 clicks pr. IP-adresse. 8.8 Ovenstående bliver beregnet og dokumenteret ud fra det tredjepartssystem, som Mediebureauet anvender. 8.9 Netværket og Mediebureauet aftaler cookie-tiden imellem sig på hver enkelt Kampagne. Netværket skal tilbydes samme cookie-tid Mediebureauet måtte tilbyde et andet FDIN-Netværk eller Tredjeparts-Netværk, hvis en sådan cookie-tid er mere favorabel for Netværket. Cookie-tiden skal fremgå tydeligt og eksplicit af Netværkets kampagnebetingelser over for Publishers. Netværket må ikke forkorte sin cookie-tid over for sine Publishers, med mindre andet aftales skriftligt. Hvis Mediebureaet tillader Tredjeparts-Netværk at fravige cookie-tiden på en Kampagne, så den er kortere i forhold til Publishers end den cookie-tid, der gælder mellem Netværket og Mediebureauet, skal Netværket også have ret til på samme vis at forkorte sin cookie-tid over for sine Publishers. 9. KAMPAGNEMATERIALE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER 9.1 Alt kampagnemateriale som Mediebureauet sender til Netværket, skal behandles og bruges i samme form som modtaget. Hvis Netværket (eller Tredjeparts Netværk) ændrer i materialet, skal det godkendes af Mediebureauet, inden det må bruges til afvikling af Kampagner. 9.2 Hvis Mediebureauet registrerer, at Netværket har overtrådt punkt 9.1, kan Mediebureauet kræve Kampagnen stoppet øjeblikkeligt. Mediebureauet skal endvidere ik- 7

8 ke betale for de leads på Kampagnen, som en Publisher har genereret ved at benytte ikke-godkendt materiale. 9.3 Netværket forpligter sig til at stoppe kampagnematerialet uden unødigt ophold hos alle Publishers, når Kampagnen er færdig. 9.4 Netværket må ikke anvende Mediebureauets kunders (Annoncørers) navne, logoer, fonte eller øvrige grafiske identiteter i forbindelse med ikke-kampagnerelateret markedsføring uden forudgående skriftlig godkendelse fra Annoncøren eller Mediebureauet, med mindre tilladelse er indhentet fra Annoncøren inden denne blev kunde hos Mediebureauet. Brud på dette punkt 9.4 medfører sædvanligt erstatningsansvar for Netværket efter dansk ret. 10. MEDIEBUREAUETS FORPLIGTELSER M.V Netværket har i alle Kampagner ret til at implementere trackingkoder på Kampagnerne som en kontrolforanstaltning, såfremt det er relevant for afregningsformen. Netværket har ret til at stoppe en kampagne, hvis der er uoverensstemmelse mellem Netværkets og tredjeparts tracking Hvis tredjeparts tracking forsvinder eller bliver fjernet, skal Netværket honoreres på baggrund af historiske registreringer, dvs. kliks sammenlignes med tidligere konverteringsrater og danner grundlag for et gennemsnitligt estimat af antal handlinger, der skal honoreres. Hvis det gennemsnitlige estimat beregnet i Netværkets system, varierer mere end +/- 10% i forhold til den tid kampagnen har kørt, anvendes det estimat, der ligger maksimalt +/- 10% fra gennemsnittet (eksempel: En kampagne har kørt i 14 hele dage og genereret gennemsnitligt 100 leads pr. dag på baggrund af gennemsnitligt 1000 clicks pr. dag, dvs. at lead/click-ratio er 10%. På femtendedagen virker Mediebureauets tracking ikke, og Netværkets tracking viser 1200 clicks på femtendedagen. Det skal lægges til grund, at der på femtendedagen er generet 110 leads, da det maksimalt kan være 10% højere end gennemsnittet pr. dag i den forudgående periode). I alle andre tilfælde anvendes det faktiske estimat. Hvis en kampagne kører i kortere tid end en hel dag, omregnes forholdsmæssigt til en hel dag Kampagnemateriale skal være modtaget hos Netværket senest 2 arbejdsdage før Kampagnen starter Mediebureauet bør ikke kontakte Netværkets Publishers, så længe Netværket afvikler Mediebureauets Kampagner, da det underminerer Kampagnens succes hos Netværket.. Efter at en kampagne er ophørt, bør Mediebureauet af respekt for samhandelsforholdet mellem parterne tillige afholde sig fra at kontakte Netværkets 8

9 Publishers, da det modvirker en Publisher-base hos Netværket, hvilket er fundamentet for at kunne afvikle Kampagner med succes Mediebureauet skal på opfordring fra FDIN tage stilling til, om en Publisher, der er sortlistet hos alle FDIN-Netværk, også skal sortlistes hos Mediebureauet. 11. SANKTIONER M.V Netværket fører jævnligt tilsyn med Publishers og iværksætter løbende foranstaltninger for, at en Publisher overholder nærværende bestemmelser i punkt 2.2, , 4-4.6, 5.7, 6.3, og Netværket informerer Mediebureaet uden ophold, såfremt foranstaltninger iværksættes for en Publisher, der afvikler en Kampagne for Mediebureauet Såfremt en Publisher ikke overholder bestemmelserne anført i nærværende kvalitetsstandard, orienterer Mediebureauet straks Netværket herom. Netværket skal herefter henholdsvis straks inden for normal kontortid og hurtigst muligt uden for normal kontortid, lukke for Publishers adgang til Kampagnen hos Netværket, og samtidig sanktionere Publisher i overensstemmelse med FDIN s kodeks. Netværket bliver ikke honoreret for salg/leads, som er genereret af den pågældende Publisher på den pågældende Kampagne hos Netværket Hvis en Publisher har afviklet en Kampagne i strid med Kampagnens restriktioner eller med denne kvalitetsstandard, kan Netværket og Mediebureauet gennemføre, at Kampagnen for den førnævnte Publishers vedkommende skal linkes til et andet sted end Kampagnen, f.eks. en særlig Annoncør-meddelelse eller et dementi, dog kun hvis tungtvejende Annoncør-hensyn taler for det. 9

10 12. OPSIGELSE 12.1 Kvalitetsstandarden kan af FDIN og DRRB opsiges med 6 måneders varsel. 13. UNDERSKRIFT 13.1 Aftalen er udarbejdet og underskrevet i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part beholder ét eksemplar. Dato: Dato: For: For: 10

11 BILAG DEFINITIONER 14.1 I kvalitetsstandarden har følgende ord/begreber denne betydning: En Annoncør er en virksomhed, normalt repræsenteret ved et mediebureau, som ønsker at afvikle en reklamekampagne på internettet, eller som ønsker at opsamle Leads på internettet, Et Cashback-site eller Point-site er en hjemmeside, der tilbyder sine brugere enten penge eller optjening af point til køb af varer eller tjenesteydelser, til gengæld for, at brugerne køber forskellige produkter og tjenesteydelser, Direkte trafik betyder, at Leveringskanalen via SEM linker direkte til Annoncørens hjemmeside gennem en annonce på søgemaskinens eller indholdsnetværkets hjemmeside, Et FDIN-Netværk eller Netværket er et Internet-Netværk, der er medlem af FDIN (Foreningen af Danske Internet-Netværk), og som formidler Kampagner til Publishers på vegne af Annoncører, Kontrolleret FDIN-Leveringskanal(er) er en eller flere Leveringskanaler, som Publisher oplyser til Netværket, og som er godkendt af Netværket efter dets gennemgang, En Kampagne er Annoncørens specifikke og aktuelle markedsføringsaktiviteter, herunder reklamekampagner, som har til formål at fremme Annoncørens produkter/tjenester eller at indhente Leads. En Kampagne er formidlet af Mediabureauet og afvikles i samarbejde med Netværket Et Lead (udtales på engelsk; er det samme som et kundeemne) er en person, som har aktivt har accepteret at blive kontaktet af en Annoncør, der vil sælge produkter eller tjenesteydelser, uden at det i øvrigt er købsbetinget 11

12 En Leveringskanal er en hjemmeside (affiliate), et nyheds-brev, en survey, search engine marketing (SEM), sociale medier eller lignende, hvor Kampagner kan afvikles, Et Internet-Netværk er i denne kvalitetsstandard en virksomhed, der driver en IT-platform, hvor Annoncørens Kampagne formidles videre til Publishers til afvikling gennem deres Leveringskanaler, Et Mediabureau er et medlem af DRRB, som foreslår kontakten mellem Annoncøren og FDIN-netværket. Et Mediabureau handler på vegne af Annoncøren med henblik på at optimere Annoncørens investeringer i media (TV, aviser, internet, etc.) En Publisher er ejeren af en Leveringskanal eller dens repræsentant, En Publisher-aftale er FDIN s standardvilkår for Publishers eller et FDIN- Netværks lignende vilkår, der skal tiltrædes af en Publisher, og som foreskriver, at Publishers Leveringskanaler skal drives lovligt i enhver henseende, og at de restriktioner, der er fastsat for de enkelte Kampagner, skal følges Et Tredjeparts Netværk eller Tredjeparts Publisher er et Internet-Netværk som ikke er medlem af FDIN, eller en Publisher, som ikke har indgået en Publisheraftale med et FDIN-Netværk. 12

13 BILAG 2 FDIN Medlemsliste per 25. juni 2012 Ad pepper media Denmark A/S Emdrupvej 28 B 2100 København Ø Tlf: EuroAds Group A/S Nørre Voldgade København K Tlf: Guava Affiliate A/S Nordhavnsgade 1-3, 1. sal 8000 Århus C Tlf: SmartResponse A/S Holmbladsgade 111, 2. sal 2300 København Tlf: Specific Media Lyngbyvej 14-16, stuen 2100 Copenhagen Denmark Tlf: TradeDoubler Havnegade Copenhagen K Tlf: Medlemslisten bliver løbende ajourført under: 13

14 BILAG 3 DRRB medlemsliste per 25. juni 2012 & Co. IN-Mind Posterscope 3rdDimension Experience Iprospect Promedia Management ApS IUM A/S Promovator A/S Aarhuskontoret Aps LoweFriends Gruppen Public A/S AdPeople lyhne & company a/s Rainmaker Advance A/S lyhne life Relationshuset Gekko Aegis Media Danmark Andersen og Blæsbjerg Aros Kommunikation A/S Bates BBDO Brandhouse Carat Clockwork Corbiz Creuna Cross-Border Communication DDB DialoguePeople / NetPeople Director DM Partner A/S Dreyer + Kventny envision Euro RSCG Copenhagen A/S Experiencepartner A/S Geomatic Goodwill Group M Guava Netbooster Havas Media Hjaltelin, Stahl & Co Lysholm Reklamebureau A/S Mantra A/S Masters A/S Maxus Communication A/S McCann Copenhagen MEC Access MEC Denmark Mediabroker A/S Mediacom Danmark Metaphor Mindshare Network Communications A/S Nörd Nørgård Mikkelsen A/S Ogilvy & Mather Ogilvy Healthworld Ogilvy Interactive Ogilvy Production OgilvyActivation OgilvyOne Ohal OMD Denmark A/S Omnicom Media Group A/S Openminded Phd Copenhagen A/S Relevans ApS Reputation Responsive Robert/Boisen & Like-minded A/S Rosenstand & Kyllebæk Saatchi & Saatchi A/S Signatur A/S Stærk aps Starcom Suddenly CPH Sunrise Suzumuchi TBWA\ Umwelt A/S UNCLE, Grey A/S Vizeum Danmark A/S We Love People Wibroe, Duckert & Partners/PeopleGroup Winther's A/S X2M Denmark Yellow A/S ZenithOptimedia Zupa Recommended Medlemslisten bliver løbende ajourført under: 14

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 1 af 45 Rammeaftalen Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere