Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud"

Transkript

1 Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for deltagelse i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet, hvilket denne vejledning omhandler. Indhold 1. Forord 2. Retningslinjer for markedsføring af bonustilbud 3. Eksempler på formulering af væsentlige begrænsninger 1. Forord Hvis en spiludbyder tilbyder spilleren en bonus for deltagelse i spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Dette fremgår udtrykkelig af reglerne i bekendtgørelse om onlinekasino 21, stk. 1, bekendtgørelse om landbaserede væddemål 6, stk. 1, og bekendtgørelse om online væddemål 19, stk. 1. Bestemmelserne er enslydende i alle tre bekendtgørelser. Vejledningen er først og fremmest ment som hjælp til spiludbydere, affiliates, reklamebureauer, advokater og andre rådgivere. Den gengiver, hvorledes Spillemyndigheden vil fortolke bonusbestemmelserne og således, hvilken praksis der efter Spillemyndighedens opfattelse vil være lovlig. Vejledningen vil blive lagt til grund ved Spillemyndighedens tilsyn med spiludbydernes overholdelse af reglerne i ovennævnte bekendtgørelser. Det bemærkes hertil, at Spillemyndigheden i vid udstrækning har valgt at fortolke bonusbestemmelserne i overensstemmelse med praksis efter markedsføringslovens 9 om salgsfremmende foranstaltninger, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Som supplement til vejledningen vil erhvervsdrivende have mulighed for at anmode Forbrugerombudsmanden om forhåndsbesked vedrørende lovligheden af Side 1 / 10

2 konkrete, påtænkte markedsføringstiltag. Erhvervsdrivende som ønsker at benytte sig af denne ordning, skal rette henvendelse til Forbrugerombudsmanden herom. Eksemplerne i afsnit 3 nedenfor fungerer som en praktisk vejledning for spiludbyderne. Eksemplerne er et tiltag med henblik på at konkretisere og illustrere, hvorledes væsentlige begrænsninger kan beskrives i medier af forskellig karakter. Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler på, hvorledes markedsføring af bonus kan formuleres i forskellige medier. Vejledningen kan betragtes som Spillemyndighedens generelle anbefalinger i relation til typisk forekommende markedsføringssituationer ved tilbud om bonus. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt et tilbud om bonus er i overensstemmelse med bonusbestemmelserne. Det vil i sidste ende være domstolene, som konkret afgør, om bestemmelserne er overtrådt. Vejledningen er ikke udtømmende. Vejledningen vil løbende blive opdateret af Spillemyndigheden. En sådan opdatering vil navnlig være baseret på udviklingen i regelværket og i praksis. 2. Retningslinjer for markedsføring af bonustilbud Som udgangspunkt skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet om bonus. Dette betyder, at alle betingelser/begrænsninger og forbehold skal gengives i tilbuddet ved den første præsentation og i samme medie, som markedsføringen finder sted. Kravet om klarhed betyder, at tilbudsbetingelserne skal være korrekte, formuleret korrekt og relevante. Betingelserne må således ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger. Betingelserne bør ikke indeholde unødig information. Eventuelle forbehold eller betingelser/begrænsninger i et tilbud skal markedsføres således, at disse fremgår med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt som selve tilbuddet. I nogle situationer vil det grundet mediets art ikke være muligt at gengive alle betingelser, men således være nødvendigt at henvise til et andet medie for yderligere oplysninger. I sådanne situationer er det afgørende, at bonustilbuddet er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele, forbehold og betingelser/begrænsninger. Hvis der er knyttet væsentlige begrænsninger til tilbuddet, vil det ikke være tilstrækkeligt at henvise til andet medie, eftersom tilbuddet da ikke kan anses for at være beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og begrænsninger. Følgende eksempler på begrænsninger må anses for væsentlige: Side 2 / 10

3 At bonus alene gælder for en begrænset kreds, eksempelvis kun for nye kunder At der gælder indbetalingskrav for at modtage bonussen At der gælder omsætningskrav for at modtage bonussen, herunder også oplysninger om spil, som ikke måtte tælle med i omsætningsopgørelsen eller at der skal spilles på minimum odds før det tæller med i omsætningen Tidsmæssige begrænsninger for at modtage bonussen, eksempelvis udløb af bonus eller krav om omsætning inden for nærmere angivet periode Hvis ét eller flere af de ovennævnte begrænsninger konkret bliver stillet i forbindelse med et tilbud om bonus, bør de pågældende vilkår fremgå af tilbuddet ved den første præsentation/omtale og i samme medie, som markedsføringen finder sted. Særligt om specifikke medietyper For så vidt angår medietyperne (i) AdWords, (ii) bannerreklamer og (iii) radioreklamer gøres visse undtagelser fra ovennævnte udgangspunkt. I relation til AdWords og bannerreklamer på internettet har Spillemyndigheden i samarbejde med Forbrugerombudsmanden således valgt at anlægge følgende praksis: Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen tydeligt nævnes, at der gælder vilkår for bonustilbuddet, samt at der i reklamen linkes direkte til de relevante vilkår/begrænsninger og bonustilbuddet i sin helhed. Det vil i denne forbindelse ikke være tilstrækkeligt, at der blot linkes til spiludbyderens generelle hjemmeside. I relation til radioreklamer har Spillemyndigheden i samarbejde med Forbrugerombudsmanden valgt at anlægge følgende praksis: Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen nævnes, at der gælder indbetalings- og omsætningskrav, såfremt et af disse vilkår konkret stilles. Herudover skal det i reklamen nævnes, at der gælder andre vilkår/begrænsninger for bonustilbuddet med henvisning til, hvor disse vilkår/begrænsninger samt tilbuddet i sin helhed kan læses. De ovennævnte undtagelser skal ses i lyset af de tekniske udfordringer i de nævnte medier, som umuliggør en gengivelse af alle væsentlige betingelser. Der henvises i øvrigt til eksemplerne på formuleringer i afsnit 3 nedenfor. Side 3 / 10

4 3. Eksempler på formulering af væsentlige begrænsninger Dette afsnit indeholder eksempler på, hvorledes tekster kan udformes mere eller mindre udførligt i udvalgte medier og i overensstemmelse med kravet om en klar, loyal og afbalanceret beskrivelse af tilbuddet. Eksemplerne tager udgangspunkt i bonustilbud ved spil, som indeholder de følgende, væsentlige begrænsninger: Bonus gælder alene for en begrænset kundekreds Der gælder indbetalingskrav for at modtage bonussen Der gælder omsætningskrav for at modtage bonussen Der gælder tidsmæssige begrænsninger for at modtage bonussen Det vil til enhver tid være op til den spiludbyder, som ønsker at markedsføre sit bonustilbud, at vurdere hvorvidt det konkrete bonustilbud indeholder væsentlige begrænsninger. Vejledningen tilsigter desuden ikke at udstikke rammer for ansvarsfordelingen mellem de personer, som tager del i markedsføringen, herunder eksempelvis den spiludbyder, som ønsker at markedsføre sit produkt, og det medie, hvori markedsføring finder sted. Det er ligeledes op til den pågældende spiludbyder at vurdere, i hvilket omfang tilbuddet med begrænsninger kan beskrives i det medie, som er valgt til brug for markedsføringen. Der kan således forekomme situationer, hvor det konkret ikke er muligt at gengive alle betingelser udførligt ved første præsentation, uanset at dette vurderet ud fra mediets karakter som udgangspunkt er muligt. Som et eksempel herpå kan nævnes meget små avisreklamer. I sådanne sager er den der ønsker at markedsføre et tilbud dog fortsat ansvarlig for at sikre, at fordele og begrænsninger ved bonustilbuddet bliver markedsført med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt i forhold til forbrugeren. Dette kan eksempelvis betyde, at virksomheden ved valg af medier med begrænset plads, tilsvarende er nødsaget til at indskrænke beskrivelsen af selve tilbuddet for at gøre plads til en beskrivelse af begrænsningerne. Nærværende vejledning foregriber ikke vurderingen af den generelle lovlighed ved konkret brug af SMS eller i markedsføring overfor forbrugere, herunder i relation til forbuddet mod spam i markedsføringslovens 6 og e- handelslovens 9 om kommerciel kommunikation. Medie Bemærkninger Eksempel på formulering TV/ Biografreklamer Tekst skal udformes således, at spilleren reelt har mulighed for at læse denne Læsningen må ikke for- SPEAKER og/eller TEKST: ( )Tilbuddet er forbeholdt nye kunder. Indbetal 100 kr. eller mere og modtag 100 % bonus op til max kr. Side 4 / 10

5 styrres /fokus må ikke fjernes fra de væsentlige vilkår I biografreklamer antages tekst at kunne fylde mere i kraft af biograflærredets størrelse Gælder kun for visse spil. Der gælder omsætningskrav, tidsmæssige begrænsninger og andre betingelser. Læs mere på [www.]. Radio Det er op til den pågældende virksomhed at vurdere, hvorvidt tilbuddet skal formidles via speak og/eller tekst. Virksomheden skal dog altid sikre, at budskabet om tilbud med begrænsninger formuleres klart, loyalt og afbalanceret Spillemyndigheden har i samarbejde med Forbrugerombudsmanden valgt at anlægge følgende praksis: Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen nævnes, at der gælder indbetalings- og omsætningskrav, såfremt et af disse vilkår konkret stilles. Herudover skal det i reklamen nævnes, at der gælder andre vilkår/begrænsninger for bonustilbuddet med henvisning til, hvor disse vilkår/begrænsninger samt tilbuddet i sin helhed kan læses. SPEAKER: ( ) Få 200 kr. i velkomstbonus når du laver en indbetaling. Der gælder omsætningskrav og andre betingelser. Gå ind på [www.] i dag og læs mere om tilbuddet og betingelserne. (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) SMS Såfremt der bruges aktive links i SMS beskeder, skal det fremgå af beskeden, at TEKST: ( )Tilbuddet er forbeholdt nye kunder ved første indbetaling, og kun ved Side 5 / 10

6 det pågældende link sker direkte til vilkårene på vedkommende virksomheds hjemmeside Forpligtelsen til at oplyse om betingelserne i deres helhed vil også kunne opfyldes ved, at forbrugeren i den første sms tilbydes at kunne rekvirere disse pr. telefon, brev eller [pokerspil]. Der gælder omsætningskrav, tidsmæssige begrænsninger og andre betingelser. Send en SMS til xxx og få alle betingelserne tilsendt. Det koster almindelig SMS takst. Alle vore betingelser kan i øvrigt læses på [WWW.] Der skal være tale om frikald, eller at forbrugeren højst påføres almindelige standardtakster. Forbrugeren må ikke udsættes for urimelig ventetid Tilbudsbetingelserne skal ikke have et større omfang, end de kan opfattes af forbrugeren ved ét opkald, og de skal gengives klart Tilbuddet med begrænsninger kan beskrives i sin helhed. Der er ikke tale om medie med begrænset plads og alle tilbudsbetingelserne må fremgå af selve en Det accepteres imidlertid, at der linkes til betingelserne i deres helhed via samme medie Uanset at der linkes til betingelser via samme medie, er det dog en forudsætning, at tilbuddet ved den første præsentation (her ) er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele TEKST ( ) Som ny kunde kan du netop nu oprette en konto og indbetale 100 kr. eller mere og få 100 % bonus på din indbetaling op til max kr. For at kunne spille for din bonus, skal du gennemspille indbetalingsbeløbet 1 gang på kasinospil. Du skal gennemspille din bonus og indbetaling 3 gange, før du kan foretage en udbetaling. Dette skal ske inden 90 dage fra første indbetaling. Der gælder andre betingelser. Læs de fulde betingelser [HER]. Side 6 / 10

7 og betingelser/begrænsninger, herunder at alle væsentlige vilkår fremgår af en Aktive links skal være direkte til bonusvilkårene. Det vil således ikke være tilstrækkeligt at linke til den generelle hjemmeside eller at spilleren skal igennem flere skærmbilleder for at finde tilbudsbetingelserne Ved brug af aktive link skal det fremgå, at det pågældende link sker direkte til vilkårene på vedkommende virksomheds hjemmeside (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) Websites Tilbuddet med begrænsninger kan beskrives i sin helhed. Der er ikke tale om medie med begrænset plads og alle tilbudsbetingelserne må fremgå af selve websitet Det accepteres imidlertid, at der linkes til betingelserne i deres helhed i samme medie Uanset at der linkes til betingelser i samme medie, er det dog en forudsætning, at tilbuddet ved den første præsentation (her på hjemmesiden) er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og betingelser/begrænsninger, herunder at alle væsentlige vil- TEKST: 1000 kr. i velkomstbonus! Som ny kunde fordobler vi dit første indskud op til max kr. Bonus vil blive indsat på din spilkonto, når du har lavet din første indbetaling. Vores velkomstbonus har et gennemspilskrav på 3 gange, som skal gennemføres inden 90 dage fra første indbetaling. Ikke alle spil tæller med i opgørelsen. Det er derfor væsentligt, at du læser vores betingelser. Du kan finde information om, hvilke spil bonussen gælder for og de øvrige betingelser [HER]. Side 7 / 10

8 kår fremgår af hjemmesiden Tekst skal udformes således, at spilleren reelt har mulighed for at læse denne Læsningen må ikke forstyrres /fokus må ikke fjernes fra de væsentlige vilkår Det aktive link skal være direkte til bonusvilkårene. Det vil således ikke være tilstrækkeligt at linke til den generelle hjemmeside eller at spilleren skal igennem flere skærmbilleder for at finde tilbudsbetingelserne Ved brug af aktive link skal det fremgå, at det pågældende link sker direkte til vilkårene på vedkommende virksomheds hjemmeside (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) Trykte medier, f.eks. annoncer i aviser og blade Tilbuddet med begrænsninger kan beskrives i sin helhed. Der er ikke tale om medie med begrænset plads og alle tilbudsbetingelserne må fremgå af selve annoncen Såfremt der er tale om mindre annoncer, som eksempel bannerreklamer, accepteres en mindre detaljeringsgrad. Det er dog en forudsætning, at budskabet i bonustilbuddet stadig fremstår klart, loyalt og afbalanceret TEKST: 100 % indbetalingsbonus Dette tilbud er gældende for nye spillere. Du skal være 18 år for at spille hos os. Bonuskampagnen løber i perioden [periodeangivelse]. Tilbuddet er gældende for den allerførste indbetaling, og din indbetaling vil blive matchet med 100 % bonus op til 2000 kr. Kreditering af bonus sker til din konto indenfor 3 dage fra din første indbetaling. Al bonus skal omsættes mindst 3 gange til minimum odds 1,7 på sportsvæddemål, før udbe- Side 8 / 10

9 taling eller overførsel til andre produkter kan ske. Du har en frist på 60 dage, fra den dag du modtager bonus, til at opfylde de nødvendige omsætningskrav. Der kan læses mere om tilbuddet, regler og vilkår på vores hjemmeside, [www.]. (Medie) (Bemærkninger) (Eksempel på formulering) Bannerreklamer I bannerreklamer vil der sjældent være plads til at beskrive alle forbehold og betingelser, der kan være knyttet til en bonus Spillemyndigheden har i samarbejde med Forbrugerombudsmanden valgt at anlægge følgende praksis: TEKST I BILLEDREKLAME: NU: Velkomstbonus på 200 kr. Der gælder vilkår. Se dem her [direkte link]. Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen tydeligt nævnes, at der gælder vilkår for bonustilbuddet, samt at der i reklamen linkes direkte til de relevante vilkår/begrænsninger og bonustilbuddet i sin helhed. Det vil i denne forbindelse ikke være tilstrækkeligt, at der blot linkes til spiludbyderens generelle hjemmeside AdWord I AdWords vil der sjældent være plads til at beskrive alle forbehold og betingelser, der kan være knyttet til en bonus Spillemyndigheden har i Velkomstbonus på 1000 kr. [www./] NU: Velkomstbonus på 1000 kr. Der gælder vilkår. Se dem her [direkte link]. Side 9 / 10

10 samarbejde med Forbrugerombudsmanden valgt at anlægge følgende praksis: Det er tilstrækkeligt, at det i reklamen tydeligt nævnes, at der gælder vilkår for bonustilbuddet, samt at der i reklamen linkes direkte til de relevante vilkår/begrænsninger og bonustilbuddet i sin helhed. Det vil i denne forbindelse ikke være tilstrækkeligt, at der blot linkes til spiludbyderens generelle hjemmeside Side 10 / 10

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 1 af 45 Rammeaftalen Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2.0 BAGGRUND 5 3.0 REGULERING AF OMRÅDET 7 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere