Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde."

Transkript

1 Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og summe lidt over indlægget. Derefter er der mulighed for spørgsmål og debat. 1

2 Haderslev Ungdomselite Håndbold U16 og U18 Spiller-, forældre- og trænermøde om hvad vi vil med HUH og hvad skal der til. Jeg føler det som om vi render rundt på en fødegang. En elefantfødegang. Det var en hurtig fødsel, men der opstod en masse fødselskomplikationer, så vi er ikke blevet sendt hjem endnu. Men nu har vi snart styr på det. Hvis I tror, at det kun handler om HUH, så vil jeg bare sige, at I tager grueligt fejl. Det handler om U16 og U18 håndboldspilleres håndboldmæssige fremtid i Haderslev kommune. For de af jer, der ikke ved det, så hedder jeg Teis Melcher og er formand for VHF og med i HUH bestyrelse. Resten af HUH bestyrelsen består af Jan Dall som formand, Frank Jørgensen og Mogens Schrader som sportsudvalg, og så har THK yderligere Mark Boulton med i HUH bestyrelsen, men han kunne ikke være med i dag på grund af bestyrelsesmøde i THK. Vores talenttrænere Vagn og Henrik kunne desværre heller ikke være her i dag, da de er til en aktivitet på akademiet, som skulle prioriteres. HUH bestyrelsen har fundet det nødvendigt, at vi indkalder til dette møde, for at få aflivet misforståelser og få skabt klarsyn over, hvad det hele drejer sig om. Den vanskelige kommunikationsopgave har jeg fået. Så jeg håber, at I har skruet lyttelapperne på, lytter godt efter og stiller spørgsmål EFTER mit indlæg. 2

3 NØGLEORD Kommunikation Commitment Ressourcer Rammer Vilkår Konsekvenser Der er nogle nøgleord, som vil kunne udledes af dette møde. Det er Kommunikation Commitment grunden til jeg bruger det engelske udtryk er, at det dækker over meget mere end bare engagement. Det dækker også ansvar og loyalitet. Ressourcer Eammer Vilkår og Konsekvenser 3

4 HVORFOR HUH? Spillerflugt Udvikling Noget for alle Løfte i flok Hvorfor har vil lavet HUH? Det har vi gjort, fordi der gennem en længere periode har været spillerflugt i årgangene U16 og U18 i Haderslev kommune. Årsagen er nok primært at vores tilbud ikke har været gode nok til dem, der vil lidt mere, og mange har fået andre interesser, der trækker mere. Den spillerflugt vil vi gerne vende. Det skal ske ved at vi udvikler vores tilbud. Det har vi blandt andet gjort ved at genoprettet håndboldlinjen på Haderslev Idrætsakademi. Vi er i gang med at udvikle vores trænere, så det kan blive endnu bedre. På den måde er det vores målsætning at skabe bedre og mere seværdig håndbold i hallerne og det skulle gerne smitte af på interessen for håndbold og fastholde spillerne. Også de spillere, der bare er til hygge håndbold. Det betyder, at vi skal skabe rammer, så der er noget for alle. Ingen bredde uden elite og ingen elite uden bredde. Men vi kan ikke gøre det alene, vi er nødt til at løfte i flok. Derfor er indtil videre to klubber nemlig THK, VHF og så Haderslev idrætsakademi gået sammen om at løfte opgaven. Det samarbejde kalder vi Haderslev Ungdomselite Håndbold. Men tag ikke fejl af det. HUH er ikke kun for akademielever. Det er for alle spillere på U16 og U18 årgangene. Det er fordi vi mener, at man ikke kan skille elite og bredde ad. Det er ikke nok at to klubber og et akademi samarbejder. Vi skal også have dem det drejer sig om nemlig spillere og forældre med i samarbejdet. I er ikke bare en kunde, vi skal tjene penge på lige som i visse andre store klubber. 4

5 STATUS Akademitræning Holddannelse Holdtræning Turnering Trænerakademi Vi har været i gang siden julen Første sæson var sæson Hvor står vi så lige nu? Hvis vi ser på akademitræningen så har vi p.t. 22 elever på håndboldlinjen. 4 elever er i perioden droppet ud: 2 er blevet seniorspillere, 1 stoppede på grund af sygdom og 1 på grund af for stort tidspres. Der stilles store krav til spillere der vil være på akademiet. Man skal virkelig VILLE det her. Efter de første 4 mdr. er der sket store fremskridt på spillernes fysiske udvikling. Derudover er det tekniske niveau hævet ganske betydeligt. Spillerne yder en rigtig stor indsats og viser, at de VIL noget med deres ophold på HIA. Holddannelsen har været en udfordring. I første omgang har samarbejdsformen gjort det vanskeligt at imødekomme alle behov bedst muligt. Håndteringen med at drengene spiller i VHF og pigerne i THK er ikke optimal, men det er gået nogen lunde. Dog er det ikke optimalt, når vi har spillere, som af en eller anden grund som vi respekterer helst vil blive i vante rammer. Derfor opstår der også let misforståelser, som vi ikke har været gode nok til at få afværget. Holdtræning har haft forskellige udfordringer med større eller mindre engagement fra spillernes side. 1. holdsspillerne har haft det bedste fremmøde. De vilkår har gjort det svært at gennemfører den helt optimale træning. Det kan sagtens blive bedre. Turneringen i første år kan vi ikke rigtig regne med. Men her i første halvdel af andet år, mener vi, at vi kan se en tendens. Det er en tendens, der ikke er helt tilfredsstillende, når vi ser på første holdene som en helhed. Der havde vi forventet det lidt bedre. U16 piger skal ikke føle sig truffet. Der har ikke været forventinger til dem og at spille divisionshåndbold. Trænerakademiet er slet ikke gået som ønsket. Vi har forsøgt at gøre det så interessant som muligt, men vi har åbenbart ikke været gode nok til at få det ud. Vi kan i hvert fald konstatere, at der ikke har været mange trænere med i det. Vi mener, at vi alle har et ansvar for det. 5

6 Elitemiljø Hvad er det egentlig, der skal til? Først og fremmest skal der være nogle gode rammer både for et elitemiljø og et breddemiljø. Rammerne skal defineres af klubberne. Haderslev Idrætsakademi er med til at opstille dem i forhold til talentudviklingen. Talentchefen skal udmønte dem i samarbejde med trænerne. Spillerne skal være til stede i et passende antal. Og forældrene skal bidrage. Er det så et elitemiljø? For at det kan vokse til et rigtigt elitemiljø, skal alle parter tilføre noget, der kan få det til at gro. Vi har vækstkassen i form af rammerne, nu skal vi alle få det til at gro ved at bidrage til væksten. 6

7 Breddemiljø Det er for øvrigt nøjagtig det samme der skal til for at skabe et breddemiljø. Det eneste der er anderledes er, at akademiet ikke er aktør, og talentchefen er udskiftet med et håndboldudvalg/sportsudvalg afhængig af samarbejdsklubbernes organisation. 7

8 KLUBBENE Holdfællesskab Træningsfaciliteter Materialer Trænere Virksomhedsplan Kulturbærere (VI og OS kultur) Sociale rammer Hvad er det så vi klubber skal gøre? Først og fremmest skal vi skabe bedre muligheder for at træne sammen og danne hold. Det skal ske i form af et holdfællesskab. Det kommer i næste sæson. Vi skal sørge for tilstrækkelig med træningstider på de rigtige tider og steder. Der er det desværre ikke kun os, der bestemmer. Vi skal sørge for at der er ordentlige og tilstrækkelig med materialer til rådighed. Vi skal sørge for så godt kvalificerede trænere som muligt. Det gælder både til breddeholdene og eliteholdene. Vi udmelder de målsætninger vi som håndboldklubber har for årgangene på det sportslige, organisatoriske, udviklingsmæssige og værdimæssige plan. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Vi har ikke en samlet virksomhedsplan, hvor vi kan læge det hele ind i. Det arbejder vi på. Så når jeg herefter refererer til en virksomhedsplan, så er den under udarbejdelse. Vi skal være kulturbærere så VI og OS kulturen og sammenhold bliver den bærende kultur i stedet for de og dem kulturen. Og så skal vi skabe gode sociale rammer. 8

9 IDRÆTSAKADEMIET Individuel talentudvikling Samarbejde med uddannelsessteder Fysisk træning Fysioterapi Personlig udvikling Sociale rammer Haderslev Idrætsakademi er for unge talenter som har afsluttet 9. klasse og vil satse 100 % på idrætten - uden at miste muligheden for at tage en god seriøs ungdomsuddannelse. Håndboldlinjen gennemføres i samarbejde med HUH, som stiller talenttrænere til rådighed. Akademiet samarbejder med ungdomsuddannelserne, så der skabes bedst mulige rammer for at kunne dyrke håndbold på eliteplan og få en ungdomsuddannelse samtidig. Akademiet står for fysisk træning af akademielever og yder fysioterapi i forbindelse med skadesforebyggelse og genoptræning efter skader. Akademiet medvirker til en personlig udvikling, som gør spilleren i stand til at arbejde seriøst og målrette både med håndbolden og uddannelsen. Og så skabe de også nogle gode sociale rammer på tværs af idrætsgrenene på akademiet. 9

10 TALENTCHEFEN Sportslig ledelse af U16 og U18 Leder trænerteamet Ansvaret for individuel træning Fastsætter konkrete målsætninger Stiller krav og udmelder konsekvenser Supervision og trænerudvikling Kulturbærer (VI og OS kultur) HUH har ansat en talentchef. Talentchefens primære opgave er at arbejde med talentudviklingen af vores unge spillere. Det gør han i henhold til virksomhedsplanen. For at han kan varetage opgaven, har vi givet ham nogle beføjelser. Talentchefen har den sportslige ledelse af U16 og U18 årgangene. Talentchefen er leder for trænerteamet på U16 og U18. Til daglig har han ansvaret for den individuelle træning af akademispillerne. Han fastsætter konkrete målsætninger for både den individuelle talenttræning og holdtræningen. Han stiller krav til spillere og trænere og udmelder konsekvenser, hvis kravene ikke opfyldes. Han superviserer vores træne og medvirker til at udvikle dem. Og sidst men ikke mindst er talentchefen også kulturbærer. 10

11 HOLDTRÆNERNE Refererer til talentchefen Ansvaret for holdtræning Kampafvikling Indgår i trænerteamet Sociale rammer på holdene Kulturbærere (VI og OS kultur) Talentchefen er med til at ansætte holdtrænerne på U16 og U18 årgangene. Det betyder at trænerne refererer til talentchefen. Holdtrænerne har ansvaret for holdtræningen i overensstemmelse med virksomhedsplanen og talentchefens målsætninger. Holdtrænerne har også ansvaret for kampafviklingen. Holdtrænerne danner et trænerteam, som arbejder i fælles retning omkring den daglige træning, kampafvikling, stævnedeltagelse og alle andre praktiske ting, der har indflydelse på at skabe gode træningsvilkår og turneringsafvikling. Så skal de også være med til at danne sociale rammer på holdene internt og på tværs af holdene. Holdtrænerne har også en vigtig kulturbærende rolle. 11

12 SPILLERNE Motiverede Engagerede Seriøse Ansvarlige Kulturbærere (VI og OS kultur) Så er der spillerne. I har sikkert en masse forventninger. Vi kan stille rammerne til rådighed og vi kan medvirke til at lave et godt miljø. Men I skal i høj grad bidrage, for at få det til at gå op i en højere enhed. I skal være motiverede. Hvis ikke I gider det her, så har I noget at tænke over. Det kan godt være, at I ikke gider elite, men godt vil spille hyggehåndbold. Så skal I melde det ud. Uanset om det er elite eller bredde, så skal I være engagerede, når I er til stede. Deltag i så meget som muligt der tilbydes ud over træning og kamp. Det skylder I jeres trænere og jeres holdkammerater og ikke mindst jeres forældre, der formentlig betaler for jer. I skal være seriøse. Gå helhjertet ind for det I har besluttet. Vi forventer ansvarlighed. Meld afbud i god tid, hvis I ikke kan komme. Mød veludhvilet op til træning og kamp. Ingen alkohol aftenen før en kamp. Det gælder både bredde og elite. Vær ærlige over for holdkammerater og trænere. Og så skal I i høj grad være kulturbærere. 12

13 FORÆLDRE Støtter op om spillerne Støtter op om klubberne Engagerede på den gode måde Sociale rammer Kulturbærere (VI og OS kultur) Sidst men ikke mindst er der forældrene. Jeres rolle er lige så vigtig som klubbernes, akademiets, talentchefens, trænernes og spillernes roller. Man kan måske sige, at jeres rolle er den vigtigste. For uden jer var der ingen spillere. I skal støtte op om spillerne. Ikke kun jeres egne børn men hele holdet. I skal støtte op om klubben. Vær engageret i klubbens aktiviteter. I må gener være kritiske men vær det på en konstruktiv måde. I må rigtig gerne være meget engageret under træning og kamp, men på den gode måde. Husk det er træneren der lede træningen og holdet og dommeren der leder kampen. I må gerne være med til at opbygge og vedligeholde de sociale rammer på holdet og på tværs af holdene. I skal i høj grad også være kulturbærere. 13

14 VÆRDIER ÅBENHED / DIALOG ENGAGEMENT SAMMENHOLD / FÆLLESSKAB RESPEKT / RUMMELIGHED AMBITIONER / INDIVIDUALISME Vi snakker meget om værdier i vores samfund. Der findes rigtig mange værdi ord. Ingen er formentlig uenige i dem, men de er intet værd uden handlinger. Med dette møde her håber vi på, at vi får lagt grunden til de handlinger, der fremadrettet skal være med til at vise, at vi lever op til vores værdier og dermed gøre håndbolden bedre i området. Og husk lige, hvis der er noget man er utilfreds med, så sig det til den der har ansvaret for det. Er der noget man er tilfreds med, så sig det til alle andre også. 14

15 ELITE ELLER BREDDE Spillernes valg Forældrenes valg Trænernes valg GÅ HELHJERTET IND FOR VALGET ELLERS OVERVEJ OM DET ER DET RIGTIGE VALG I sidste ende handler det om at vælge. For klubberne er det ikke et enten eller. Vi arbejder for begge dele. For spillerne er det et valg mellem elite eller bredde. Det er forældrenes valg om de vil støtte op om deres børns valg. Det er trænernes valg, om de mener, de kan være med til at løfte opgaven. Et hvert valg er både et tilvalg og et fravalg. Gå helhjertet ind for jeres valg ellers overvej om det er det rigtige valg. Her slutter mit indlæg. Så står vi til rådighed for spørgsmål og debat og vi tager også imod gode råd. 15

16 KORT REFERAT MED SPØRGSMÅL OG DEBAT Der var mødt omkring 85 spillere og forældre op til mødet. Det fortolkes som et udtryk for en stor interesse for projektet. Der blev stillet forslag om at lave en HUH hjemmeside så der kan gives bedre information. Der var også ønske om at klubberne gav mere information om HUH f.eks. ved at lave en HUH menu på respektive hjemmesider. Der blev spurgt til koblingen til U14 og senior. På nuværende tidspunkt er det ikke med i HUH projektet, men HUH har et håb om, at vi på længere sigt kan få U14 med ind i holdfællesskabet. Klubberne har en særlig opgave i forhold til at samle op på spillerne efter U18. Den opgave bliver drøftet i klubberne, men vi er ikke kommet frem til nogen løsninger endnu. Der blev spurgt til hvorfor idrætsklasserne ikke er med i samarbejdet. Formelt er det THK, der har aftalen med idrætsklasserne og de omhandler U14 spillere og måske nogle få U16 spillere. Uformelt er der dialog mellem HUH og idrætsklasserne i forhold til de kommende HUH spillere. Mødet sluttede kl

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere