Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER"

Transkript

1 Humlebæk Syd Byplankonkurrence i to etaper Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER 1

2 Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Fredensborg Kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Illustrationer i programmet: Kort og luftfotos: Fredensborg Kommune Fotos: Marine Gastineau og Fredensborg Kommune Layout: Ad-man.dk Tryk: Best-buy-broker Oplag: 300 Udgivelsesdato: 20. juni 2011

3 INDHOLD INDBYDELSE En konkurrence i to etaper VISION FREDENSBORG KOMMUNE Humlebæk KONKURRENCEOMRÅDET Beliggenhed og afgrænsning Historie Landskabet Konkurrenceområdets omgivelser Offentlige og rekreative faciliteter Trafik og forsyning Planmæssige rammer og lovgivningsmæssige bindinger KONKURRENCENS UDFORDRINGER Humlebæk Syd fremtidens forstad Klima og bæredygtighed Trafik og forsyning KONKURRENCEOPGAVEN Områdets navn Forskellen på første og anden etape KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER 3

4 INDBYDELSE 4 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

5 Fredensborg Kommune indbyder hermed alle interesserede til at deltage i en offentlig byplankonkurrence i to etaper om byudvikling af Humlebæk Syd, der udgør et 58 ha stort areal i det sydvestlige Humlebæk. Konkurrencens primære opgaver handler om at skabe en levende bydel af høj arkitektonisk kvalitet med fokus på klima og bæredygtighed, mangfoldighed og social kontakt. Området ligger på grænsen mellem byen og det åbne landskab, hvorfor der lægges der vægt på bearbejdningen af grænsen til det omgivende landskab samt overgangen mellem eksisterende boligområder og den nye bydel. Formålet med konkurrencen er at opnå en klar vision og et stærkt design, der kan danne grundlag for den fremtidige planlægning af de 58 ha ubebyggede arealer. Med Humlebæk Syd ønsker kommunen at bidrage til kvalificeringen af fremtidens boligområder. Det er derfor byrådets ambition, at byudviklingen for Humlebæk Syd bliver et eksempelprojekt for bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet. EN KONKURRENCE I TO ETAPER Konkurrencen forløber i to etaper fra 20. juni 2011 til medio juni 2012 og tilrettelægges i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Konkurrencens første etape er åben for alle interesserede. Deltagerne opfordres til at danne tværfaglige teams bestående af f.eks. arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter, trafikplanlæggere, ingeniører, antropologer, sociologer, etnologer, geografer og kunstnere m.fl. Dommerkomiteen udpeger på baggrund af de indleverede konkurrenceforlag to til fire vinderteams, der i den efterfølgende etape inviteres til at uddybe og kvalificere deres forslag. Principperne i vinderforslagene fra konkurrencens første etape vil indgå i den offentlige debat omkring kommunens planstrategi som oplæg til Kommuneplan Konkurrencens endelige vinder får til opgave at udarbejde en helhedsplan i dialog med borgerne, Byrådet og kommunens administration. Derudover forventes vinderen at deltage som kommunens rådgiver i det efterfølgende udviklingsforløb. Konkurrenceopgaven er formuleret som åbne spørgsmål, idet Fredensborg Kommune ønsker at lade det være op til konkurrencedeltagerne at skabe det mest overbevisende bud på fremtidens bæredygtige bydel. INDBYDELSE 5

6 VISION 6 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

7 Byrådets overordnede vision for kommunen er: Fredensborg Kommune tilfredse borgere: Kommunen skal med sin natur, kultur og mangfoldighed være en bæredygtig kommune i udvikling. I tæt dialog med borgerne skabes en attraktiv kommune, kendetegnet ved åbenhed og sammenhæng. Med henblik på at opfylde den overordnede vision, er det målet at Humlebæk Syd skal skabe merværdi for Humlebæk og for Fredensborg Kommune. Den nye bydel skal bygges op omkring tanken om det gode liv i forstaden, hvor de grundlæggende kerneværdier er: Arkitektonisk kvalitet - I bebyggelsen og i rekreative arealer Mangfoldighed I arkitekturen, landskabet og befolkningen Klima og bæredygtighed - Integreret i hele bebyggelsen Social kontakt Såvel internt i bydelen som eksternt Humlebæk Syd skal være et sted der identitetsmæssigt tilføjer værdi for tilstødende bykvarterer og Humlebæk som helhed. I konkurrencen lægges der vægt på forslagenes evne til at definere Humlebæk Syds identitet som et attraktivt boligområde med fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Vinderforslaget skal nytænke og styrke mangfoldigheden i den nye bydel samt indeholde et varieret udbud af boligtyper af høj æstetisk kvalitet. Det nye Humlebæk Syd skal have et overordnet landskabeligt og infrastrukturelt greb, der sammenkæder det omgivende landskab, bebyggelse og natur med nye former for rekreation og friluftsliv. I vinderforslaget skal der også gives et bud på en etapevis udbygning af området, således at etaperne såvel som den færdige plan for Humlebæk Syd opleves som en afrundet og samlet helhed. VISION 7

8 FREDENSBORG KOMMUNE 8 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

9 Helsingør Helsingborg Esrum Sø Fredensborg Hillerød Humlebæk Nivå Kokkedal Hørsholm Lyngby Sørup Danstrup Endrup Langerød Toelt Søholm Nybo Fredensborg Humlebæk Gl. Humlebæk København Langstrup Dageløkke Sletten Malmø Grønholt Lønholt Nivå Hesselrød Øresund Fredensborg Kommune er en del af Region Hovedstaden og Øresundsregionen og er geografisk placeret mellem Øresund, Esrum Sø og de store skove i Nordsjælland. Kommunen har ca indbyggere og består af fire befolkningsmæssigt ligeværdige bysamfund og et stort landområde med 19 landsbyer. Både Fredensborg by og byerne i kystbybåndet, Kokkedal, Nivå og Humlebæk ligger ved vandet, henholdsvis Esrum Sø og Øresundskysten. Karlebo Kirkelte Vejenbrød Avderød Fredtofte Grunderød Kokkedal Mikkelborg Kommunens byer er primært bosætningsbyer, og udgør pendlingsopland til større byer som Helsingør, Hillerød og København. Kommunen rummer vigtige kulturinstitutioner som Fredensborg Slot, Louisiana og Nivaagaard Malerisamling. De større bysamfund Kokkedal, Nivå og Humlebæk ligger i fingerplanens kystfinger, som perler på en snor, adskilt af landskabelige kystkiler. Byerne er planmæssigt beliggende i Region Hovedstadens ydre byfingre og på Kystbanestrækningen, hvilket giver optimale adgangsforhold til arbejdspladser, handels- og kulturliv i regionens større bysamfund. Fredensborg by er en del af Fingerplanens øvrige hovedstadsområde. FREDENSBORG KOMMUNE 9

10 Louisiana Humlebæk Havn HUMLEBÆK Humlebæk strækker sig i dag over et areal på 425 ha og er primært kendt for sin beliggenhed i det grønne område ved Øresund et afgørende forhold for byens nuværende identitet. Byens adskiller sig især for udefrakommende fra kystbybåndets øvrige byer ved det internationalt anerkendte kunstmuseum Louisiana, som tiltrækker turister og besøgende fra hele Danmark og udlandet. Byen har sin oprindelse i de to lokale fiskerlejer / havne Humlebæk og Sletten, som første gang omtales umiddelbart efter middelalderen, men som periodevis kan have været bopladser siden stenalderen. De to havne og bebyggelsen omkring udgør i dag værdifulde kulturmiljøer. Nord for Humlebæk ligger den tidligere herregård Krogerup som i dag er omdannet til højskole. Som nabo til den historiske højskole ligger Krogerups Avlsgaard, som ejes af staten og er lejet ud til firmaet Årstiderne. Sletten Havn 10 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

11 Historisk kort fra 1895 med konkurrenceområdet indtegnet. Krogerup Byens nuværende udvikling begynder med anlæggelse af kystbanen og Humlebæk Station i Kystbanen gør Øresundskysten tilgængelig, hvorved den bliver et populært mål for velhavende Københavnere, som begynder at bygge sommerresidens langs kysten. De første bebyggelser ved vandet bliver opført mellem de to fiskerlejer Humlebæk og Sletten og derefter foregår en langsom udfyldning ind imod Strandvejen frem til 2. verdenskrig. Efter krigen udfyldes arealerne mellem Strandvejen og Kystbanen. Fingerplanens vedtagelse i 1947 begrænser byudviklingen så landskabskilerne mellem kystfingerens bysamfund i dag er bevaret. FREDENSBORG KOMMUNE 11

12 Først i 60-erne planlægger man bebyggelse vest for banen. Frem til slutningen af 1980 foregår en stor byudvikling mod vest, og i løbet af ca. 30 år er den nordlige del af det det såkaldte Langebjerg (den vestlige del af Humlebæk) udbygget. Konkurrenceområdet har været udlagt til byudvikling i samtlige dispositions- og kommuneplaner siden 1960-erne. Ser man strukturelt på Humlebæk udgør kystbanen en barriere for byen som samlet helhed, idet jernbanen deler byen op i to byområder - den gamle bydel tættest på kysten og den nyere bydel tættest mod det åbne landskab. Byen har, som den fremstår i dag, en usædvanlig geografi. Bymidten med butikker og station er beliggende i byens nordlige udkant, hvilket bl.a. skyldes udstrækningen af Krogerups fredede jorder, samt den oprindelige placering af stationen midt imellem de to fiskerlejer i Humlebæk og Sletten. Idrætsfaciliteter er jævnt fordelt i byen, med stadion nord for Fredensborgvej og idrætshaller og enkeltanlæg i tilknytning til byens skoler den ene umiddelbart på grænsen til konkurrenceområdet. Af kulturinstitutioner er der, foruden kunstmuseet Louisiana, et lokalt bibliotek i bymidten og en biograf ved Strandvejen. Humlebæks placering i Øresundsregionen sikrer borgerne et stort udvalg af jobmuligheder. Ca. 2/3 af kommunens erhvervsaktive borgere arbejder udenfor kommunen, og de primære arbejdspladsdestinationer er København og nabokommunerne. Kystbanen sikrer gode kollektive transportmuligheder fra Humlebæk især mod København og Helsingør. 12 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

13 Humlebæk Center Humle Bio Bannebjerggård Idrætsanlæg Humlebæk Station FREDENSBORG KOMMUNE 13

14 KONKURRENCEOMRÅDET 14 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

15 BELIGGENHED OG AFGRÆNSNING Konkurrenceområdet ligger i det sydvestlige Humlebæk og består af et ca. 58 ha stort ubebygget areal. Konkurrenceområdet ejes af Fredensborg Kommune*, men er bortforpagtet og i landbrugsmæssig drift. Området er mod nord og øst afgrænset af boligbebyggelser fra midt 60-erne til 1990-erne, og mod vest af et erhvervsområde. Mod syd afgrænses området af landskabet nord for Dageløkke landsby. To fritliggende gårde ligger på grænsen til området. De institutioner og skoler samt fritids- og idrætsanlæg, som i dag ligger i Humlebæk kan, hvis deltagerne finder det relevant, indgå i besvarelserne i relation til byudviklingsområdet. Hørsholmvej Bakkegårdsvej Langebjergvej Bogårdsvej Boserupvej Fredensborgvej Baunebjergvej Teglgårdsvej HISTORIE Dageløkke Historisk har Humlebæk Syd tilhørt Dageløkke ejerlav. Ved landsbyens udskiftning blev ca. halvdelen af landsbyens oprindeligt ti gårde udskiftet. De tre karakteristiske, hvidkalkede gårde i landsbyens vestlige del udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø. Den udskiftede gård Skovgård, der som den eneste bebyggelse lå i konkurrenceområdet, brændte i erne. Ejendommens have er til dels bevaret og fremstår i dag som en uplejet lund med mange store og gamle træer, som den eneste større bevoksning på den åbne agerbrugsflade. Også den oprindelige vejstrækning mellem Dageløkke og Øverste Torp Landsby er bevaret og forløber, som et kulturhistorisk træk, tværs igennem konkurrenceområdet. I dag anvendes vejforløbet som gang- og cykelsti (Dageløkkestien). *ca. 0,8 ha i konkurrenceområdets sydlige del er i privat eje Dageløkke Landsby KONKURRENCEOMRÅDET 15

16 LANDSKABET Landskabskilen mellem Humlebæk og Nivå, Dageløkkekilen, består af et storbakket, åbent morænelandskab med skov, agerbrug og punktvis bevoksning, især i tilknytning til vandhuller og moser. Syd for konkurrenceområdet ligger landsbyen Dageløkke centralt placeret på et højdedrag mellem lavere beliggende, delvis tilgroede, vådområder. Landskabskilens små gårde og øvrige bebyggelser ligger primært i landsbyen og langs den eksisterende vejstruktur. Mellem Humlebæk og Dageløkke adskiller en markant terrænskrænt visuelt de to samfund. Terrænskrænten fungerer som udsigtspunkt mod landsbyen Dageløkke og mosen Flyderne. Konkurrenceområdets kuperede agerlandskab med mange toppe og vandhuller er et karakteristisk dødislandskab. Terrænet falder overordnet set fra vest mod øst. Se bilag 4. Byens afgrænsning mod konkurrenceområdet bærer præg af de oprindelige planer om yderligere byudvikling sydover. Bykanten langs Langebjergstien fremstår med blandede funktioner i form af børneinstitutioner, Baunebjergskolen og Langebjergskolen med en stor idrætshal, der er fremskudt i forhold til den øvrige afgrænsning bag Langebjergstien. Bebyggelsen langs Langebjergstien fremstår i dag noget fragmenteret. Boligerne langs stien er ikke orienteret mod landskabet. Visse bebyggelser langs Teglgårdsvej danner en mere markant, om end ikke bevidst afslutning af boligområdet øst for konkurrenceområdet. Syd for konkurrenceområdet er den østlige del af Dageløkkekilen domineret af skov den nyere, delvis åbne Dageløkkeskov og den mere end 200 år gamle Laveskov, der står med markante skovbryn mod det åbne landskab. Laveskoven er fra ca. år 1800 og indeholder i et net af cykel- gang- og ridestier, samt en campingplads i den sydlige udkant. Den vestlige del af landskabet syd for Dageløkke er af mere ekstensiv og rekreativ karakter, med rumligt afgrænsende levende hegn, kolonihaver, eng, mose og græsningsarealer. I Kommuneplan fra 2009 er landskabskilen mellem Humlebæk og Nivå, Dageløkkekilen, udpeget til skovrejsningsområde. Naturstyrelsen er på sigt interesseret i at forbinde Dageløkkeskovens to områder med yderligere skovrejsning. Naturstyrelsen har også vist interesse for at lade skoven fortsætte som en kile, så Humlebækborgerne får mere naturlig adgang til Dageløkkeskoven. Skovrejsning vil ændre landskabskilens nuværende partielt åbne karakter. 16 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

17 Langebjergskolens idrætshal Områdets terræn (1 meter højdekurver) Langebjergstien KONKURRENCEOMRÅDET 1 7

18 Humlebæk station 600 m m. KONKURRENCEOMRÅDETS OMGIVELSER Afstanden fra områdets mest stationsnære hjørne er ca m, og dermed indenfor det stationsnære område omkring Humlebæk Station (1200 m). Områdets fjernest beliggende hjørne ligger i en afstand på ca m til Humlebæk Station. Afstande til Helsin- 600 m m. Nivå station gørmotorvejen er nogenlunde tilsvarende. Beliggenheden giver mulighed for, som alternativ til Humlebæk Station, at cykle til Nivå Station gennem landskabet i Dageløkkekilen. Konkurrenceområdet flankeres mod nord af bebyggelser på Baunebjergvej, Boserupvej og Langebjergvej og mod øst af Teglgårdsvej. Disse områder er forholdsvis tæt bebygget, primært med etageboliger og tæt-lav bebyggelser og indeholder både ejer- og lejeboliger. Kvarteret omkring Teglgårdsvej er bebygget med treetagers blokke samt rækkehusbebyggelser. I den sydlige ende af Teglgårdsvej er der desuden enkelte bofællesskaber det nyeste er opført i Eksempler på boligbebyggelser i området Bebyggelserne på Baunebjergvej består af rækkehusbebyggelser med almene boliger. På Langebjergvej og Boserupvej, som ligger udenfor stationsnærhedsområdet, er boligtypen ejerboliger i form af parcelhuse fra 1970-erne og 80-erne samt enkelte rækkehusbebyggelser. Mellem parcelhusene er den lille bebyggelse Studiebyen fra opført på Langebjergvej Bebyggelsen opstod i forbindelse med en byggeudstilling, hvor i alt 21 boliger blev tegnet af hver sin arkitekt alle blandt datidens førende. 18 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

19 Bebyggelsestypologier Etagebolig Åben lav Tæt lav Bolig ejerforhold Enkeltejendomme ejerboliger Fællesejendomme andelsboliger Fællesejendomme udlejningsejendomme Fællesejendomme ejerboliger Erhvervsområde mod vest KONKURRENCEOMRÅDET 19

20 Institution v. Langebjergstien OFFENTLIGE OG REKREATIVE FACILITETER To af byens tre folkeskoler og flere af byens børneinstitutioner har den optimale placering i forhold til Humlebæk Syd, idet de grænser op til konkurrenceområdet i den sydlige del af det eksisterende boligområde. Den tredje skole er placeret øst for Humlebæk Strandvej i flugt med de øvrige. Desuden indeholder området en privat Lilleskole og en Rudolf Steiner børnehave. Byens plejecenter og dagcenter for ældre er beliggende øst for Humlebæk Strandvej. Området indeholder enkelte rekreative, grønne områder, i form af idrætsbaner og legepladser i tilknytning til Langebjergskolen og Baunebjergskolen samt et enkelt offentligt ejet areal på Boserupvej, samt private fællesarealer til bebyggelserne på Teglgårdsvej og Baunebjergvej. Adgangen til idrætsanlægget Bannebjerggård nord for Fredensborgvej samt Sletten Havn og stranden er sikret med separate stiforbindelser og underføringer under kystbanen, Fredensborgvej, Teglgårdsvej og Humlebæk Strandvej. Nivå Havn og strand er tilgængelig via stisystemerne henover Dageløkkekilen. Der er mulighed for en havneudvidelse der vil skabe nye bådpladser. Placering og omfang af de kommunale ejendomme fremgår af bilag 2. Peder Mads Strand ved Sletten 20 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

21 Institutioner mv. Bannebjerggård idrætsanlæg Kultur og fritid Institutioner Skoler Langebjergskolen Baunebjergskolen Langebjergskolen Sletten havn Baunebjergskolens idrætsbaner Bjerre Strand nord for Sletten KONKURRENCEOMRÅDET 21

22 Gang- og cykelsti Dageløkkestien Gennemfartsvej statsvej Gennemfartsvej kommunalvej Trafikvej by Fordelingsvej i åbent land Primær lokalvej Gang- og cykelsti Rundkørsel Lysregulering TRAFIK OG FORSYNING Konkurrenceområdet er i dag ikke tilgængeligt i bil, men separate stisystemer i de tilstødende boligområder kobler sig på Langebjergstien, der løber i den sydlige kant af det eksisterende boligområde. Dageløkkestien, som er en del af den oprindelige vejstruktur, forløber tværs over byudviklingsarealet og ender i Dageløkke Landsby, hvorfra stier og markveje fører videre til Dageløkkeskoven, Laveskov og Nivå. Stamvejene i det eksisterende boligområde er ført næsten frem til byudviklingsområdet og er oprindeligt også dimensioneret som adgangsveje til kon- kurrenceområdet. Vejene fremstår i dag med brede græsrabatter, uden fortov og cykelstier, idet disse er anlagt som separate systemer mellem bebyggelserne. Stamvejene fører ud til Fredensborgvej, som rummer en række trafiktekniske udfordringer, bl.a. ved koblingerne mod vest til motorvej / Kongevej og mod øst til bymidte / Strandvej, jf. kommunens trafikhandlingsplan. Se bilag 5. Mulighederne for at skabe adgang til byudviklingsområdet via Dageløkkevej eller via nye vejforbindelser bør, ud over de trafiktekniske overvejelser, også vurderes i forhold til ønsket om at understøtte eksisterende byfunktioner i Humlebæk. Langebjergvej De overordnede busforbindelser består i øst-vestlig retning af buslinje 370E mellem Humlebæk og Fredensborg. Denne planlægges opgraderet til 20-minutters drift på sigt formentlig fra Buslinjen benytter Humlebækvej, og Teglgårdsvej. I nord-sydgående retning forbinder buslinje 388 og 353 Humlebæk med Helsingør og Lyngby. Linje 388 kører ad Strandvejen i øst, og buslinje 353 ad Hørsholmvej (Kongevejen) i vest. 22 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

23 Dageløkkevej Fredensborgvej Buslinjer Områdets trafikmængder er bl.a. kortlagt ved tællinger i april 2010 og fremgår af bilag 5. Helsingørmotorvejen Derud over er der telebus-ordning der dækker hele kommunen, og som yder service, hvor og når der ikke er andre busser i drift. Konkurrenceområdets fremtidige kollektive trafikforsyning kan f.eks. ske ved en forlængelse af Langebjergvej og via en mindre kommunal grund til Teglgårdsvej. Se bilag 2 Kommunens spildevandsplan fastlægger, at Humlebæk Syd vil blive forsynet med kloak til afledning af husspildevand. Området vil ikke blive kloakeret for regnvand. Der løber en fjernvarme-hovedledning i nord-sydlig retning gennem byudviklingsområdet. Ud fra denne ledning har det fælleskommunale fjernvarmeselskab Nordforbrænding påbegyndt fjernvarmeforsyning af et antal større eksisterende bebyggelser i Humlebæk. Se bilag 6. Kystbanen KONKURRENCEOMRÅDET 23

24 Beskyttede diger Beskyttet natur Skovbyggelinje Paddeforkomster Levesteder og korridorer Korridorforslag PLANMÆSSIGE RAMMER OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE BINDINGER Området er beliggende mellem kystbanen og mo- Dværgflagermus Ynglested Jagt Potentiel flyverute hensyntagen til eksisterende landskabelige værdier. torvejen, men afstanden hertil vurderes ikke at begrænse arealernes anvendelse til boligformål i forhold Fredensborg Kommuneplan 2009 fastlægger ram- til evt. støjgener. merne for byudvikling i konkurrenceområdet. de, og byudviklingen er dermed i overensstemmelse Humlebæk Syd rummer en række beskyttede na- Rammer for lokalplanlægning i Humlebæk, HB 24: med den statslige planlægning. turtyper og et mindre område er derudover omfattet Områdets anvendelse fastsættes til blandet til Konkurrenceområdet ligger i Fingerplanens byområ- af en skovbyggelinje, som kan begrænse bebyggel- boligformål (åben-lav/tæt-lav) og rekreativt grønt Den stationsnære del af området skal ifølge Fingerpla- sesfelternes udstrækning. Derudover medfører til- område nen udnyttes med bebyggelsesprocenter, der mod- stedeværelsen af internationalt beskyttede dyrearter svarer den centrale beliggenhed og gode tilgænge- efter habitatsdirektivets bilag 4A, krav om bevaring af mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet lighed. Tilgængeligheder til og fra stationen må - om yngle- og rastelokaliteter samt reservering af arealer til Der skal tages højde for udformningen af overgan- muligt - gerne gøres endnu bedre. spredningskorridorer. Se bilag 7. En gennemført land- gen mellem eksisterende boligområder og den nye skabsanalyse efter Miljøministeriets Landskabskarak- bydel og i udformningen af grænsen til det omgi- termetode (se bilag 4) danner overblik over behovet for vende landskab 24 BY P L A N KO N KU R R E N C E I TO E TA P E R Området disponeres med vægt på bæredygtighed,

25 De eksisterende boligområder nord og øst for konkurrenceområdet har generelt bebyggelsesprocenter for parcelhusområderne på 25%, for tæt-lav områderne en bebyggelsesprocent imellem 30 og 35% og for etagehusene en bebyggelsesprocent på 60%. Alle eksklusiv veje og friarealer. Da rekreative grønne områder skal udgøre en væsentlig del af Humlebæk Syd, forventes bebyggelsesprocenten for konkurrenceområdet samlet set at blive lavere end de ovenfor nævnte. Det fremgår også af kommuneplanen, at der ved udbud og i lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om: lavenergibebyggelse at befæstede arealer skal muliggøre nedsivning at der afsættes arealer til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning af regnvand at der stilles krav om (maksimalt) bebygget areal for hver enkelt ejendom under hensyntagen til at sikre en bæredygtig balance mellem bygningsmasse og grønne friarealer at der installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine HB24 De præcise krav fastsættes efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Derudover fremgår en række generelle bestem melser for Fredensborg Kommune bl.a. vedrørende boliger, trafik, bæredygtigt byggeri og grønne områder. Kommuneplanen findes på kommunens hjemmeside: Boliger Blandet boliger og erhverv Landsbyer Erhverv Centerformål Rekreations-/fritidsformål Offentlige formål Jordbrugsformål KONKURRENCEOMRÅDET 25

26 KONKURRENCENS UDFORDRINGER 26 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

27 FREMTIDENS FORSTAD Humlebæks identitet er knyttet til beliggenheden ved kysten og nærheden til natur og landskab i de grønne kystkiler omkring byen. Beliggenheden er et unikt udgangspunkt for at skabe en bydel med mange kvaliteter og aktiviteter, der appellerer til en bred befolkningsgruppe. Fredensborg Kommune er præget af et forventet fald i befolkningstallet frem til 2019 med 3 %. Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder forventes at falde med 9 %, hvorimod antallet af seniorer og ældre stiger med knap 50 %. Kommunens skattegrundlag vil langsomt svækkes på grund af den faldende skatteindtægt fra befolkningen i den erhvervsaktive alder og den stigende omkostning til bl.a. ældrepleje og ældreboliger. For at ændre denne udvikling, er der behov for at skabe en bydel med en unik identitet, der kan tiltrække de yngre borgere til Humlebæk, men samtidig også fastholde eksisterende borgere, der f.eks. skifter livssituation eller familiemønster. Der er behov for at få belyst, hvordan fremtidens Humlebæk Syd kan struktureres, så der skabes bebyggelsesmæssigt, funktionelt og oplevelsesmæssig tæthed, der derved kan styrke bydelens sundhed og sociale kontakt f.eks. gennem etableringen af tilgængelige bolignære rekreative arealer. Adgangen til bolignære rekreative arealer, grønne områder og nære udflugtslandskaber er kvaliteter, som børnefamilier lægger vægt på, når de vælger at flytte til forstaden. Undersøgelser viser, at afstande under 300 meter fra boligen øger motivationen til at benytte grønne områder betragteligt. Forhold som tryghed og nærhed til børnenes daglige aktiviteter, velrenommerede skoler og institutioner samt fritidstilbud er også attraktioner i forstaden. Det er vigtigt, at området udformes i samspil med Humlebæk og at eksisterende muligheder: Kultur, havne, institutioner, centre mv. gøres tilgængelige og sikres øget brug. For det gamle Humlebæk skal området tilføre rekreative kvaliteter mv. og være en seværdighed der viser hvordan en ny bydel kan gøre det endnu bedre at bo i Humlebæk. Humlebæk Syd grænser op til byen mod nord og det åbne landskab mod syd. Byudvikling af Humlebæk Syd skal danne en hensigtsmæssig overgang mellem det ny og det gamle, samt det åbne landskab, med mulighed for at introducere nye landskabelige kvaliteter, ved at reservere arealer til klimatilpasningstiltag og rekreative formål. KONKURRENCENS UDFORDRINGER 27

28 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED ramt af oversvømmelser der satte ekstra fokus på ekstremregn og klimatilpasning. Kommunen arbejder blandt andet på denne baggrund på en samlet klimapolitik og strategi. Målet er at tilpasse sig til klimaforandringerne og reducere CO2-udslippet, gennem målsætninger og aktiviteter på hele klima- og energiområdet, dvs. boliger, virksomheder, transport, vand-, energi- og varmeforsyning mv. Fredensborg Kommune har særligt fokus på klima og har bl.a. indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening med en målsætning om at reducere CO2-udslip fra kommunens egen virksomhed. I august 2010 blev dele af kommunen Klimaforandringerne har skabt øget fokus på bæredygtighed og udfordringerne med parcelhuskvarterernes relativt store areal- og ressourceforbrug, samt beboernes relativt store transportbehov. Enfamiliehusets overfladeareal er større pr. 28 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

29 boligenhed i forhold til sammenbyggede boliger og etageejendomme, og som følge heraf stiger både det potentielle varmetab og materialeforbruget. Den store interesse for forstadens kvaliteter skaber et behov for at nytænke forstadens boligkvarter ved at undersøge innovative bebyggelsesformer, som er tættere og mindre areal-, ressource- og energiforbrugende. Allerede på det overordnede formniveau, sker der således væsentlige miljømæssige dispositioner med hensyn til valg af boligtype, tæthed, m.v. Men også ved overvejelser om konkrete materialer bør faktorer som ressourceforbrug ved fremstilling, materialernes egenskaber, levetid, bortskaffelse, mv. indgå. Bæredygtig arkitektur og diversitet i boligtyper vil kunne tiltrække en bred befolkningsgruppe. Byens sociale og økonomiske bæredygtighed afhænger af mange forskellige forhold, herunder af befolkningens sammensætning. Det er væsentligt for den sociale mangfoldighed, at udbuddet af boliger planlægges, så det tiltrækker nye såvel som eksisterende borgere af forskellig social og kulturel baggrund i alle livsfaser og situationer. Bygningsmæssig tæthed og blandede bygningstyper kan være med til at skabe variation i det byggede miljø, og bidrage til oplevelsen af et mangfoldigt boligområde med bymæssig kvalitet. Dette kan understøttes ved at skabe attraktive faciliteter i boligernes nærhed, som bidrager med variation og sammenhænge på forstadens præmisser. Lavninger større end 10m 3 Når byudvikling gennemføres på bar mark øges omfanget af lukkede overflader med belægninger og bygninger. Mulighederne for naturlig afstrømning og nedsivning af regnvand reduceres, med en øget risiko for overbelastning af et traditionelt kloaknet til følge. Områdets topografi er storbakket med en del vandhuller. Det kan være hensigtsmæssigt at vurdere risikoen for oversvømmelse i forbindelse med fremtidens voldsommere vejrtyper og udnytte eksisterende topografi, så helhedsplanen sikrer løsninger, der tager højde for oversvømmelser i de mest risikofyldte områder. KONKURRENCENS UDFORDRINGER 29

30 Idet Humlebæk Syd udelukkende vil være forsynet med kloak for husspildevand, skal regnvandet afledes lokalt. I planlægningen bør klimatilpasning derfor omfatte en vurdering af mulighederne for friarealbaseret afvanding som alternativ til traditionelle kloaksystemer, herunder evt. behov for reservering af arealer til opsamling, forsinkelse, fordampning og nedsivning af regn- og overfladevand. Regnvandet bør opfattes som en ressource, der kan berige bybilledet. Naturlig forsinkelse, nedsivning og fordampning kan eksempelvis ske på beplantede arealer med græs, buske eller især træer, hvilket også kan øge luftkvaliteten i nærområdet. Grønne tage og rekreativ udnyttelse af regnvand i bymiljøet kan være supplementer til den friarealbaserede afvanding. Klimatilpasning omfatter således aktiv implementering af friarealer og beplantning i helhedsplanen. For Humlebæk Syd bliver en af udfordringerne at implementere klimatilpasningstiltag, således at bydelen får en grøn identitet og udnytter synergieffekter af de grønne strukturer. Både i forhold til klimaløsninger i landskabet, og klima/energiløsninger i forbindelse med anlæg og bygninger skal det sikres, at løsningerne også bliver af høj arkitektonisk kvalitet. Det er i udkastet til klimapolitik og strategi. foreslået, at der udarbejdes en Klima- og Bæredygtighedsmærkning. Mærkningen vil eventuelt blive taget i brug i forbindelse med vurdering af de indkomne projekter i konkurrencens anden etape. 30 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE Humlebæk jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT

KONKURRENCEPROGRAM VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT STATENS KUNSTFOND ÅBEN IDÉKONKURRENCE 2010 VIS OS HVORDAN VI SKAL BO TÆT INDBYDELSE Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg har hermed fornøjelsen af, at invitere til en åben

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Bebyggelsesplan for Antonihøjen

Bebyggelsesplan for Antonihøjen Bebyggelsesplan for Antonihøjen Åben idékonkurrence - Konkurrenceprogram September 2015 KOLOFON Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Vordingborg Kommune. Fotos og layout: Planafdelingen Vordingborg Kommune

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal Kortlægning af kulturmiljøer 2014 14: Et udsnit af Kokkedal Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

udvidelse af tønder rådhus

udvidelse af tønder rådhus udvidelse af tønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 udvidelse af t ønder rådhus program åben projektkonkurrence december 2012 3 5 6 12 22 26 36 invitation introduktion omgivelserne

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

BILAG 2 KILDEBJERG RY

BILAG 2 KILDEBJERG RY FACT-SHEET BESKRIVELSE ILLUSTRATIONER, FOTOS, DIAGRAMMER BILAG 2 KILDEBJERG RY 1. 1.1 Områdets navn Kildebjerg Ry Lokalplan nr.112, nr.128, nr. 133, nr. 1023, forslag til LP nr. 1020 (midterfasen) ultimo

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere