Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humlebæk Syd. Byplankonkurrence i to etaper. Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER"

Transkript

1 Humlebæk Syd Byplankonkurrence i to etaper Konkurrenceprogram for første etape BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER 1

2 Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Fredensborg Kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Illustrationer i programmet: Kort og luftfotos: Fredensborg Kommune Fotos: Marine Gastineau og Fredensborg Kommune Layout: Ad-man.dk Tryk: Best-buy-broker Oplag: 300 Udgivelsesdato: 20. juni 2011

3 INDHOLD INDBYDELSE En konkurrence i to etaper VISION FREDENSBORG KOMMUNE Humlebæk KONKURRENCEOMRÅDET Beliggenhed og afgrænsning Historie Landskabet Konkurrenceområdets omgivelser Offentlige og rekreative faciliteter Trafik og forsyning Planmæssige rammer og lovgivningsmæssige bindinger KONKURRENCENS UDFORDRINGER Humlebæk Syd fremtidens forstad Klima og bæredygtighed Trafik og forsyning KONKURRENCEOPGAVEN Områdets navn Forskellen på første og anden etape KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER 3

4 INDBYDELSE 4 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

5 Fredensborg Kommune indbyder hermed alle interesserede til at deltage i en offentlig byplankonkurrence i to etaper om byudvikling af Humlebæk Syd, der udgør et 58 ha stort areal i det sydvestlige Humlebæk. Konkurrencens primære opgaver handler om at skabe en levende bydel af høj arkitektonisk kvalitet med fokus på klima og bæredygtighed, mangfoldighed og social kontakt. Området ligger på grænsen mellem byen og det åbne landskab, hvorfor der lægges der vægt på bearbejdningen af grænsen til det omgivende landskab samt overgangen mellem eksisterende boligområder og den nye bydel. Formålet med konkurrencen er at opnå en klar vision og et stærkt design, der kan danne grundlag for den fremtidige planlægning af de 58 ha ubebyggede arealer. Med Humlebæk Syd ønsker kommunen at bidrage til kvalificeringen af fremtidens boligområder. Det er derfor byrådets ambition, at byudviklingen for Humlebæk Syd bliver et eksempelprojekt for bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet. EN KONKURRENCE I TO ETAPER Konkurrencen forløber i to etaper fra 20. juni 2011 til medio juni 2012 og tilrettelægges i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Konkurrencens første etape er åben for alle interesserede. Deltagerne opfordres til at danne tværfaglige teams bestående af f.eks. arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter, trafikplanlæggere, ingeniører, antropologer, sociologer, etnologer, geografer og kunstnere m.fl. Dommerkomiteen udpeger på baggrund af de indleverede konkurrenceforlag to til fire vinderteams, der i den efterfølgende etape inviteres til at uddybe og kvalificere deres forslag. Principperne i vinderforslagene fra konkurrencens første etape vil indgå i den offentlige debat omkring kommunens planstrategi som oplæg til Kommuneplan Konkurrencens endelige vinder får til opgave at udarbejde en helhedsplan i dialog med borgerne, Byrådet og kommunens administration. Derudover forventes vinderen at deltage som kommunens rådgiver i det efterfølgende udviklingsforløb. Konkurrenceopgaven er formuleret som åbne spørgsmål, idet Fredensborg Kommune ønsker at lade det være op til konkurrencedeltagerne at skabe det mest overbevisende bud på fremtidens bæredygtige bydel. INDBYDELSE 5

6 VISION 6 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

7 Byrådets overordnede vision for kommunen er: Fredensborg Kommune tilfredse borgere: Kommunen skal med sin natur, kultur og mangfoldighed være en bæredygtig kommune i udvikling. I tæt dialog med borgerne skabes en attraktiv kommune, kendetegnet ved åbenhed og sammenhæng. Med henblik på at opfylde den overordnede vision, er det målet at Humlebæk Syd skal skabe merværdi for Humlebæk og for Fredensborg Kommune. Den nye bydel skal bygges op omkring tanken om det gode liv i forstaden, hvor de grundlæggende kerneværdier er: Arkitektonisk kvalitet - I bebyggelsen og i rekreative arealer Mangfoldighed I arkitekturen, landskabet og befolkningen Klima og bæredygtighed - Integreret i hele bebyggelsen Social kontakt Såvel internt i bydelen som eksternt Humlebæk Syd skal være et sted der identitetsmæssigt tilføjer værdi for tilstødende bykvarterer og Humlebæk som helhed. I konkurrencen lægges der vægt på forslagenes evne til at definere Humlebæk Syds identitet som et attraktivt boligområde med fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Vinderforslaget skal nytænke og styrke mangfoldigheden i den nye bydel samt indeholde et varieret udbud af boligtyper af høj æstetisk kvalitet. Det nye Humlebæk Syd skal have et overordnet landskabeligt og infrastrukturelt greb, der sammenkæder det omgivende landskab, bebyggelse og natur med nye former for rekreation og friluftsliv. I vinderforslaget skal der også gives et bud på en etapevis udbygning af området, således at etaperne såvel som den færdige plan for Humlebæk Syd opleves som en afrundet og samlet helhed. VISION 7

8 FREDENSBORG KOMMUNE 8 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

9 Helsingør Helsingborg Esrum Sø Fredensborg Hillerød Humlebæk Nivå Kokkedal Hørsholm Lyngby Sørup Danstrup Endrup Langerød Toelt Søholm Nybo Fredensborg Humlebæk Gl. Humlebæk København Langstrup Dageløkke Sletten Malmø Grønholt Lønholt Nivå Hesselrød Øresund Fredensborg Kommune er en del af Region Hovedstaden og Øresundsregionen og er geografisk placeret mellem Øresund, Esrum Sø og de store skove i Nordsjælland. Kommunen har ca indbyggere og består af fire befolkningsmæssigt ligeværdige bysamfund og et stort landområde med 19 landsbyer. Både Fredensborg by og byerne i kystbybåndet, Kokkedal, Nivå og Humlebæk ligger ved vandet, henholdsvis Esrum Sø og Øresundskysten. Karlebo Kirkelte Vejenbrød Avderød Fredtofte Grunderød Kokkedal Mikkelborg Kommunens byer er primært bosætningsbyer, og udgør pendlingsopland til større byer som Helsingør, Hillerød og København. Kommunen rummer vigtige kulturinstitutioner som Fredensborg Slot, Louisiana og Nivaagaard Malerisamling. De større bysamfund Kokkedal, Nivå og Humlebæk ligger i fingerplanens kystfinger, som perler på en snor, adskilt af landskabelige kystkiler. Byerne er planmæssigt beliggende i Region Hovedstadens ydre byfingre og på Kystbanestrækningen, hvilket giver optimale adgangsforhold til arbejdspladser, handels- og kulturliv i regionens større bysamfund. Fredensborg by er en del af Fingerplanens øvrige hovedstadsområde. FREDENSBORG KOMMUNE 9

10 Louisiana Humlebæk Havn HUMLEBÆK Humlebæk strækker sig i dag over et areal på 425 ha og er primært kendt for sin beliggenhed i det grønne område ved Øresund et afgørende forhold for byens nuværende identitet. Byens adskiller sig især for udefrakommende fra kystbybåndets øvrige byer ved det internationalt anerkendte kunstmuseum Louisiana, som tiltrækker turister og besøgende fra hele Danmark og udlandet. Byen har sin oprindelse i de to lokale fiskerlejer / havne Humlebæk og Sletten, som første gang omtales umiddelbart efter middelalderen, men som periodevis kan have været bopladser siden stenalderen. De to havne og bebyggelsen omkring udgør i dag værdifulde kulturmiljøer. Nord for Humlebæk ligger den tidligere herregård Krogerup som i dag er omdannet til højskole. Som nabo til den historiske højskole ligger Krogerups Avlsgaard, som ejes af staten og er lejet ud til firmaet Årstiderne. Sletten Havn 10 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

11 Historisk kort fra 1895 med konkurrenceområdet indtegnet. Krogerup Byens nuværende udvikling begynder med anlæggelse af kystbanen og Humlebæk Station i Kystbanen gør Øresundskysten tilgængelig, hvorved den bliver et populært mål for velhavende Københavnere, som begynder at bygge sommerresidens langs kysten. De første bebyggelser ved vandet bliver opført mellem de to fiskerlejer Humlebæk og Sletten og derefter foregår en langsom udfyldning ind imod Strandvejen frem til 2. verdenskrig. Efter krigen udfyldes arealerne mellem Strandvejen og Kystbanen. Fingerplanens vedtagelse i 1947 begrænser byudviklingen så landskabskilerne mellem kystfingerens bysamfund i dag er bevaret. FREDENSBORG KOMMUNE 11

12 Først i 60-erne planlægger man bebyggelse vest for banen. Frem til slutningen af 1980 foregår en stor byudvikling mod vest, og i løbet af ca. 30 år er den nordlige del af det det såkaldte Langebjerg (den vestlige del af Humlebæk) udbygget. Konkurrenceområdet har været udlagt til byudvikling i samtlige dispositions- og kommuneplaner siden 1960-erne. Ser man strukturelt på Humlebæk udgør kystbanen en barriere for byen som samlet helhed, idet jernbanen deler byen op i to byområder - den gamle bydel tættest på kysten og den nyere bydel tættest mod det åbne landskab. Byen har, som den fremstår i dag, en usædvanlig geografi. Bymidten med butikker og station er beliggende i byens nordlige udkant, hvilket bl.a. skyldes udstrækningen af Krogerups fredede jorder, samt den oprindelige placering af stationen midt imellem de to fiskerlejer i Humlebæk og Sletten. Idrætsfaciliteter er jævnt fordelt i byen, med stadion nord for Fredensborgvej og idrætshaller og enkeltanlæg i tilknytning til byens skoler den ene umiddelbart på grænsen til konkurrenceområdet. Af kulturinstitutioner er der, foruden kunstmuseet Louisiana, et lokalt bibliotek i bymidten og en biograf ved Strandvejen. Humlebæks placering i Øresundsregionen sikrer borgerne et stort udvalg af jobmuligheder. Ca. 2/3 af kommunens erhvervsaktive borgere arbejder udenfor kommunen, og de primære arbejdspladsdestinationer er København og nabokommunerne. Kystbanen sikrer gode kollektive transportmuligheder fra Humlebæk især mod København og Helsingør. 12 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

13 Humlebæk Center Humle Bio Bannebjerggård Idrætsanlæg Humlebæk Station FREDENSBORG KOMMUNE 13

14 KONKURRENCEOMRÅDET 14 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

15 BELIGGENHED OG AFGRÆNSNING Konkurrenceområdet ligger i det sydvestlige Humlebæk og består af et ca. 58 ha stort ubebygget areal. Konkurrenceområdet ejes af Fredensborg Kommune*, men er bortforpagtet og i landbrugsmæssig drift. Området er mod nord og øst afgrænset af boligbebyggelser fra midt 60-erne til 1990-erne, og mod vest af et erhvervsområde. Mod syd afgrænses området af landskabet nord for Dageløkke landsby. To fritliggende gårde ligger på grænsen til området. De institutioner og skoler samt fritids- og idrætsanlæg, som i dag ligger i Humlebæk kan, hvis deltagerne finder det relevant, indgå i besvarelserne i relation til byudviklingsområdet. Hørsholmvej Bakkegårdsvej Langebjergvej Bogårdsvej Boserupvej Fredensborgvej Baunebjergvej Teglgårdsvej HISTORIE Dageløkke Historisk har Humlebæk Syd tilhørt Dageløkke ejerlav. Ved landsbyens udskiftning blev ca. halvdelen af landsbyens oprindeligt ti gårde udskiftet. De tre karakteristiske, hvidkalkede gårde i landsbyens vestlige del udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø. Den udskiftede gård Skovgård, der som den eneste bebyggelse lå i konkurrenceområdet, brændte i erne. Ejendommens have er til dels bevaret og fremstår i dag som en uplejet lund med mange store og gamle træer, som den eneste større bevoksning på den åbne agerbrugsflade. Også den oprindelige vejstrækning mellem Dageløkke og Øverste Torp Landsby er bevaret og forløber, som et kulturhistorisk træk, tværs igennem konkurrenceområdet. I dag anvendes vejforløbet som gang- og cykelsti (Dageløkkestien). *ca. 0,8 ha i konkurrenceområdets sydlige del er i privat eje Dageløkke Landsby KONKURRENCEOMRÅDET 15

16 LANDSKABET Landskabskilen mellem Humlebæk og Nivå, Dageløkkekilen, består af et storbakket, åbent morænelandskab med skov, agerbrug og punktvis bevoksning, især i tilknytning til vandhuller og moser. Syd for konkurrenceområdet ligger landsbyen Dageløkke centralt placeret på et højdedrag mellem lavere beliggende, delvis tilgroede, vådområder. Landskabskilens små gårde og øvrige bebyggelser ligger primært i landsbyen og langs den eksisterende vejstruktur. Mellem Humlebæk og Dageløkke adskiller en markant terrænskrænt visuelt de to samfund. Terrænskrænten fungerer som udsigtspunkt mod landsbyen Dageløkke og mosen Flyderne. Konkurrenceområdets kuperede agerlandskab med mange toppe og vandhuller er et karakteristisk dødislandskab. Terrænet falder overordnet set fra vest mod øst. Se bilag 4. Byens afgrænsning mod konkurrenceområdet bærer præg af de oprindelige planer om yderligere byudvikling sydover. Bykanten langs Langebjergstien fremstår med blandede funktioner i form af børneinstitutioner, Baunebjergskolen og Langebjergskolen med en stor idrætshal, der er fremskudt i forhold til den øvrige afgrænsning bag Langebjergstien. Bebyggelsen langs Langebjergstien fremstår i dag noget fragmenteret. Boligerne langs stien er ikke orienteret mod landskabet. Visse bebyggelser langs Teglgårdsvej danner en mere markant, om end ikke bevidst afslutning af boligområdet øst for konkurrenceområdet. Syd for konkurrenceområdet er den østlige del af Dageløkkekilen domineret af skov den nyere, delvis åbne Dageløkkeskov og den mere end 200 år gamle Laveskov, der står med markante skovbryn mod det åbne landskab. Laveskoven er fra ca. år 1800 og indeholder i et net af cykel- gang- og ridestier, samt en campingplads i den sydlige udkant. Den vestlige del af landskabet syd for Dageløkke er af mere ekstensiv og rekreativ karakter, med rumligt afgrænsende levende hegn, kolonihaver, eng, mose og græsningsarealer. I Kommuneplan fra 2009 er landskabskilen mellem Humlebæk og Nivå, Dageløkkekilen, udpeget til skovrejsningsområde. Naturstyrelsen er på sigt interesseret i at forbinde Dageløkkeskovens to områder med yderligere skovrejsning. Naturstyrelsen har også vist interesse for at lade skoven fortsætte som en kile, så Humlebækborgerne får mere naturlig adgang til Dageløkkeskoven. Skovrejsning vil ændre landskabskilens nuværende partielt åbne karakter. 16 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

17 Langebjergskolens idrætshal Områdets terræn (1 meter højdekurver) Langebjergstien KONKURRENCEOMRÅDET 1 7

18 Humlebæk station 600 m m. KONKURRENCEOMRÅDETS OMGIVELSER Afstanden fra områdets mest stationsnære hjørne er ca m, og dermed indenfor det stationsnære område omkring Humlebæk Station (1200 m). Områdets fjernest beliggende hjørne ligger i en afstand på ca m til Humlebæk Station. Afstande til Helsin- 600 m m. Nivå station gørmotorvejen er nogenlunde tilsvarende. Beliggenheden giver mulighed for, som alternativ til Humlebæk Station, at cykle til Nivå Station gennem landskabet i Dageløkkekilen. Konkurrenceområdet flankeres mod nord af bebyggelser på Baunebjergvej, Boserupvej og Langebjergvej og mod øst af Teglgårdsvej. Disse områder er forholdsvis tæt bebygget, primært med etageboliger og tæt-lav bebyggelser og indeholder både ejer- og lejeboliger. Kvarteret omkring Teglgårdsvej er bebygget med treetagers blokke samt rækkehusbebyggelser. I den sydlige ende af Teglgårdsvej er der desuden enkelte bofællesskaber det nyeste er opført i Eksempler på boligbebyggelser i området Bebyggelserne på Baunebjergvej består af rækkehusbebyggelser med almene boliger. På Langebjergvej og Boserupvej, som ligger udenfor stationsnærhedsområdet, er boligtypen ejerboliger i form af parcelhuse fra 1970-erne og 80-erne samt enkelte rækkehusbebyggelser. Mellem parcelhusene er den lille bebyggelse Studiebyen fra opført på Langebjergvej Bebyggelsen opstod i forbindelse med en byggeudstilling, hvor i alt 21 boliger blev tegnet af hver sin arkitekt alle blandt datidens førende. 18 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

19 Bebyggelsestypologier Etagebolig Åben lav Tæt lav Bolig ejerforhold Enkeltejendomme ejerboliger Fællesejendomme andelsboliger Fællesejendomme udlejningsejendomme Fællesejendomme ejerboliger Erhvervsområde mod vest KONKURRENCEOMRÅDET 19

20 Institution v. Langebjergstien OFFENTLIGE OG REKREATIVE FACILITETER To af byens tre folkeskoler og flere af byens børneinstitutioner har den optimale placering i forhold til Humlebæk Syd, idet de grænser op til konkurrenceområdet i den sydlige del af det eksisterende boligområde. Den tredje skole er placeret øst for Humlebæk Strandvej i flugt med de øvrige. Desuden indeholder området en privat Lilleskole og en Rudolf Steiner børnehave. Byens plejecenter og dagcenter for ældre er beliggende øst for Humlebæk Strandvej. Området indeholder enkelte rekreative, grønne områder, i form af idrætsbaner og legepladser i tilknytning til Langebjergskolen og Baunebjergskolen samt et enkelt offentligt ejet areal på Boserupvej, samt private fællesarealer til bebyggelserne på Teglgårdsvej og Baunebjergvej. Adgangen til idrætsanlægget Bannebjerggård nord for Fredensborgvej samt Sletten Havn og stranden er sikret med separate stiforbindelser og underføringer under kystbanen, Fredensborgvej, Teglgårdsvej og Humlebæk Strandvej. Nivå Havn og strand er tilgængelig via stisystemerne henover Dageløkkekilen. Der er mulighed for en havneudvidelse der vil skabe nye bådpladser. Placering og omfang af de kommunale ejendomme fremgår af bilag 2. Peder Mads Strand ved Sletten 20 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

21 Institutioner mv. Bannebjerggård idrætsanlæg Kultur og fritid Institutioner Skoler Langebjergskolen Baunebjergskolen Langebjergskolen Sletten havn Baunebjergskolens idrætsbaner Bjerre Strand nord for Sletten KONKURRENCEOMRÅDET 21

22 Gang- og cykelsti Dageløkkestien Gennemfartsvej statsvej Gennemfartsvej kommunalvej Trafikvej by Fordelingsvej i åbent land Primær lokalvej Gang- og cykelsti Rundkørsel Lysregulering TRAFIK OG FORSYNING Konkurrenceområdet er i dag ikke tilgængeligt i bil, men separate stisystemer i de tilstødende boligområder kobler sig på Langebjergstien, der løber i den sydlige kant af det eksisterende boligområde. Dageløkkestien, som er en del af den oprindelige vejstruktur, forløber tværs over byudviklingsarealet og ender i Dageløkke Landsby, hvorfra stier og markveje fører videre til Dageløkkeskoven, Laveskov og Nivå. Stamvejene i det eksisterende boligområde er ført næsten frem til byudviklingsområdet og er oprindeligt også dimensioneret som adgangsveje til kon- kurrenceområdet. Vejene fremstår i dag med brede græsrabatter, uden fortov og cykelstier, idet disse er anlagt som separate systemer mellem bebyggelserne. Stamvejene fører ud til Fredensborgvej, som rummer en række trafiktekniske udfordringer, bl.a. ved koblingerne mod vest til motorvej / Kongevej og mod øst til bymidte / Strandvej, jf. kommunens trafikhandlingsplan. Se bilag 5. Mulighederne for at skabe adgang til byudviklingsområdet via Dageløkkevej eller via nye vejforbindelser bør, ud over de trafiktekniske overvejelser, også vurderes i forhold til ønsket om at understøtte eksisterende byfunktioner i Humlebæk. Langebjergvej De overordnede busforbindelser består i øst-vestlig retning af buslinje 370E mellem Humlebæk og Fredensborg. Denne planlægges opgraderet til 20-minutters drift på sigt formentlig fra Buslinjen benytter Humlebækvej, og Teglgårdsvej. I nord-sydgående retning forbinder buslinje 388 og 353 Humlebæk med Helsingør og Lyngby. Linje 388 kører ad Strandvejen i øst, og buslinje 353 ad Hørsholmvej (Kongevejen) i vest. 22 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

23 Dageløkkevej Fredensborgvej Buslinjer Områdets trafikmængder er bl.a. kortlagt ved tællinger i april 2010 og fremgår af bilag 5. Helsingørmotorvejen Derud over er der telebus-ordning der dækker hele kommunen, og som yder service, hvor og når der ikke er andre busser i drift. Konkurrenceområdets fremtidige kollektive trafikforsyning kan f.eks. ske ved en forlængelse af Langebjergvej og via en mindre kommunal grund til Teglgårdsvej. Se bilag 2 Kommunens spildevandsplan fastlægger, at Humlebæk Syd vil blive forsynet med kloak til afledning af husspildevand. Området vil ikke blive kloakeret for regnvand. Der løber en fjernvarme-hovedledning i nord-sydlig retning gennem byudviklingsområdet. Ud fra denne ledning har det fælleskommunale fjernvarmeselskab Nordforbrænding påbegyndt fjernvarmeforsyning af et antal større eksisterende bebyggelser i Humlebæk. Se bilag 6. Kystbanen KONKURRENCEOMRÅDET 23

24 Beskyttede diger Beskyttet natur Skovbyggelinje Paddeforkomster Levesteder og korridorer Korridorforslag PLANMÆSSIGE RAMMER OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE BINDINGER Området er beliggende mellem kystbanen og mo- Dværgflagermus Ynglested Jagt Potentiel flyverute hensyntagen til eksisterende landskabelige værdier. torvejen, men afstanden hertil vurderes ikke at begrænse arealernes anvendelse til boligformål i forhold Fredensborg Kommuneplan 2009 fastlægger ram- til evt. støjgener. merne for byudvikling i konkurrenceområdet. de, og byudviklingen er dermed i overensstemmelse Humlebæk Syd rummer en række beskyttede na- Rammer for lokalplanlægning i Humlebæk, HB 24: med den statslige planlægning. turtyper og et mindre område er derudover omfattet Områdets anvendelse fastsættes til blandet til Konkurrenceområdet ligger i Fingerplanens byområ- af en skovbyggelinje, som kan begrænse bebyggel- boligformål (åben-lav/tæt-lav) og rekreativt grønt Den stationsnære del af området skal ifølge Fingerpla- sesfelternes udstrækning. Derudover medfører til- område nen udnyttes med bebyggelsesprocenter, der mod- stedeværelsen af internationalt beskyttede dyrearter svarer den centrale beliggenhed og gode tilgænge- efter habitatsdirektivets bilag 4A, krav om bevaring af mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet lighed. Tilgængeligheder til og fra stationen må - om yngle- og rastelokaliteter samt reservering af arealer til Der skal tages højde for udformningen af overgan- muligt - gerne gøres endnu bedre. spredningskorridorer. Se bilag 7. En gennemført land- gen mellem eksisterende boligområder og den nye skabsanalyse efter Miljøministeriets Landskabskarak- bydel og i udformningen af grænsen til det omgi- termetode (se bilag 4) danner overblik over behovet for vende landskab 24 BY P L A N KO N KU R R E N C E I TO E TA P E R Området disponeres med vægt på bæredygtighed,

25 De eksisterende boligområder nord og øst for konkurrenceområdet har generelt bebyggelsesprocenter for parcelhusområderne på 25%, for tæt-lav områderne en bebyggelsesprocent imellem 30 og 35% og for etagehusene en bebyggelsesprocent på 60%. Alle eksklusiv veje og friarealer. Da rekreative grønne områder skal udgøre en væsentlig del af Humlebæk Syd, forventes bebyggelsesprocenten for konkurrenceområdet samlet set at blive lavere end de ovenfor nævnte. Det fremgår også af kommuneplanen, at der ved udbud og i lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om: lavenergibebyggelse at befæstede arealer skal muliggøre nedsivning at der afsættes arealer til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning af regnvand at der stilles krav om (maksimalt) bebygget areal for hver enkelt ejendom under hensyntagen til at sikre en bæredygtig balance mellem bygningsmasse og grønne friarealer at der installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine HB24 De præcise krav fastsættes efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Derudover fremgår en række generelle bestem melser for Fredensborg Kommune bl.a. vedrørende boliger, trafik, bæredygtigt byggeri og grønne områder. Kommuneplanen findes på kommunens hjemmeside: Boliger Blandet boliger og erhverv Landsbyer Erhverv Centerformål Rekreations-/fritidsformål Offentlige formål Jordbrugsformål KONKURRENCEOMRÅDET 25

26 KONKURRENCENS UDFORDRINGER 26 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

27 FREMTIDENS FORSTAD Humlebæks identitet er knyttet til beliggenheden ved kysten og nærheden til natur og landskab i de grønne kystkiler omkring byen. Beliggenheden er et unikt udgangspunkt for at skabe en bydel med mange kvaliteter og aktiviteter, der appellerer til en bred befolkningsgruppe. Fredensborg Kommune er præget af et forventet fald i befolkningstallet frem til 2019 med 3 %. Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder forventes at falde med 9 %, hvorimod antallet af seniorer og ældre stiger med knap 50 %. Kommunens skattegrundlag vil langsomt svækkes på grund af den faldende skatteindtægt fra befolkningen i den erhvervsaktive alder og den stigende omkostning til bl.a. ældrepleje og ældreboliger. For at ændre denne udvikling, er der behov for at skabe en bydel med en unik identitet, der kan tiltrække de yngre borgere til Humlebæk, men samtidig også fastholde eksisterende borgere, der f.eks. skifter livssituation eller familiemønster. Der er behov for at få belyst, hvordan fremtidens Humlebæk Syd kan struktureres, så der skabes bebyggelsesmæssigt, funktionelt og oplevelsesmæssig tæthed, der derved kan styrke bydelens sundhed og sociale kontakt f.eks. gennem etableringen af tilgængelige bolignære rekreative arealer. Adgangen til bolignære rekreative arealer, grønne områder og nære udflugtslandskaber er kvaliteter, som børnefamilier lægger vægt på, når de vælger at flytte til forstaden. Undersøgelser viser, at afstande under 300 meter fra boligen øger motivationen til at benytte grønne områder betragteligt. Forhold som tryghed og nærhed til børnenes daglige aktiviteter, velrenommerede skoler og institutioner samt fritidstilbud er også attraktioner i forstaden. Det er vigtigt, at området udformes i samspil med Humlebæk og at eksisterende muligheder: Kultur, havne, institutioner, centre mv. gøres tilgængelige og sikres øget brug. For det gamle Humlebæk skal området tilføre rekreative kvaliteter mv. og være en seværdighed der viser hvordan en ny bydel kan gøre det endnu bedre at bo i Humlebæk. Humlebæk Syd grænser op til byen mod nord og det åbne landskab mod syd. Byudvikling af Humlebæk Syd skal danne en hensigtsmæssig overgang mellem det ny og det gamle, samt det åbne landskab, med mulighed for at introducere nye landskabelige kvaliteter, ved at reservere arealer til klimatilpasningstiltag og rekreative formål. KONKURRENCENS UDFORDRINGER 27

28 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED ramt af oversvømmelser der satte ekstra fokus på ekstremregn og klimatilpasning. Kommunen arbejder blandt andet på denne baggrund på en samlet klimapolitik og strategi. Målet er at tilpasse sig til klimaforandringerne og reducere CO2-udslippet, gennem målsætninger og aktiviteter på hele klima- og energiområdet, dvs. boliger, virksomheder, transport, vand-, energi- og varmeforsyning mv. Fredensborg Kommune har særligt fokus på klima og har bl.a. indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening med en målsætning om at reducere CO2-udslip fra kommunens egen virksomhed. I august 2010 blev dele af kommunen Klimaforandringerne har skabt øget fokus på bæredygtighed og udfordringerne med parcelhuskvarterernes relativt store areal- og ressourceforbrug, samt beboernes relativt store transportbehov. Enfamiliehusets overfladeareal er større pr. 28 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

29 boligenhed i forhold til sammenbyggede boliger og etageejendomme, og som følge heraf stiger både det potentielle varmetab og materialeforbruget. Den store interesse for forstadens kvaliteter skaber et behov for at nytænke forstadens boligkvarter ved at undersøge innovative bebyggelsesformer, som er tættere og mindre areal-, ressource- og energiforbrugende. Allerede på det overordnede formniveau, sker der således væsentlige miljømæssige dispositioner med hensyn til valg af boligtype, tæthed, m.v. Men også ved overvejelser om konkrete materialer bør faktorer som ressourceforbrug ved fremstilling, materialernes egenskaber, levetid, bortskaffelse, mv. indgå. Bæredygtig arkitektur og diversitet i boligtyper vil kunne tiltrække en bred befolkningsgruppe. Byens sociale og økonomiske bæredygtighed afhænger af mange forskellige forhold, herunder af befolkningens sammensætning. Det er væsentligt for den sociale mangfoldighed, at udbuddet af boliger planlægges, så det tiltrækker nye såvel som eksisterende borgere af forskellig social og kulturel baggrund i alle livsfaser og situationer. Bygningsmæssig tæthed og blandede bygningstyper kan være med til at skabe variation i det byggede miljø, og bidrage til oplevelsen af et mangfoldigt boligområde med bymæssig kvalitet. Dette kan understøttes ved at skabe attraktive faciliteter i boligernes nærhed, som bidrager med variation og sammenhænge på forstadens præmisser. Lavninger større end 10m 3 Når byudvikling gennemføres på bar mark øges omfanget af lukkede overflader med belægninger og bygninger. Mulighederne for naturlig afstrømning og nedsivning af regnvand reduceres, med en øget risiko for overbelastning af et traditionelt kloaknet til følge. Områdets topografi er storbakket med en del vandhuller. Det kan være hensigtsmæssigt at vurdere risikoen for oversvømmelse i forbindelse med fremtidens voldsommere vejrtyper og udnytte eksisterende topografi, så helhedsplanen sikrer løsninger, der tager højde for oversvømmelser i de mest risikofyldte områder. KONKURRENCENS UDFORDRINGER 29

30 Idet Humlebæk Syd udelukkende vil være forsynet med kloak for husspildevand, skal regnvandet afledes lokalt. I planlægningen bør klimatilpasning derfor omfatte en vurdering af mulighederne for friarealbaseret afvanding som alternativ til traditionelle kloaksystemer, herunder evt. behov for reservering af arealer til opsamling, forsinkelse, fordampning og nedsivning af regn- og overfladevand. Regnvandet bør opfattes som en ressource, der kan berige bybilledet. Naturlig forsinkelse, nedsivning og fordampning kan eksempelvis ske på beplantede arealer med græs, buske eller især træer, hvilket også kan øge luftkvaliteten i nærområdet. Grønne tage og rekreativ udnyttelse af regnvand i bymiljøet kan være supplementer til den friarealbaserede afvanding. Klimatilpasning omfatter således aktiv implementering af friarealer og beplantning i helhedsplanen. For Humlebæk Syd bliver en af udfordringerne at implementere klimatilpasningstiltag, således at bydelen får en grøn identitet og udnytter synergieffekter af de grønne strukturer. Både i forhold til klimaløsninger i landskabet, og klima/energiløsninger i forbindelse med anlæg og bygninger skal det sikres, at løsningerne også bliver af høj arkitektonisk kvalitet. Det er i udkastet til klimapolitik og strategi. foreslået, at der udarbejdes en Klima- og Bæredygtighedsmærkning. Mærkningen vil eventuelt blive taget i brug i forbindelse med vurdering af de indkomne projekter i konkurrencens anden etape. 30 BYPLANKONKURRENCE I TO ETAPER

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 2 Foto: Wikimedia Commons Indbydelse, baggrund & mål Akademisk Arkitektforening indbyder i samarbejde med

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling. Konkurrenceprogram. Indbudt idékonkurrence

Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling. Konkurrenceprogram. Indbudt idékonkurrence Skovlunde Bymidtes fremtidige udvikling Konkurrenceprogram Indbudt idékonkurrence Kolofon Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Ballerup Kommune i samarbejde med Arkitektforeningen Illustrationer og fotos

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene Kortlægning af kulturmiljøer 2014 20: Parforcevejene Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

En ny stol. Til det officielle Danmark

En ny stol. Til det officielle Danmark En ny stol Til det officielle Danmark Konkurrenceprogram maj 2010 Snedkermester Ejnar Pedersen Professor, arkitekt MAA MDD Knud Holscher Arkitektforeningen En ny stol til det officielle Danmark Snedkermester

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper By-og boligudvikling Skitser til arealudlæg Indhold 1. Overordnede principper Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper Model 2 Søbåndet - med bykant Fordele og ulemper Model 3 Nordbyen - med

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Overordnet struktur og proces for Vinge

Overordnet struktur og proces for Vinge Overordnet struktur og proces for Vinge Proces I forbindelse med genopstarten af Vinge (Ny by) projektet, er der blevet set nærmere på den proces der skal til for at realisere byen. Der skal udarbejdes

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING BYUDVIKLINGEN I HELSINGE NORD ER EN DEL AF DEN STRATEGISKE, OVERORDNEDE VÆKST- OG VELFÆRDS- DAGSORDEN I GRIBSKOV KOMMUNE, OG HAR TIL FOR- MÅL AT TILTRÆKKE FLERE BORGERE TIL KOMMUNEN. I HELSINGE NORD KAN

Læs mere