Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i"

Transkript

1 Indre Missions regnskab 2011

2

3 Driften skal i balance Det er uholdbart, at IM's regnskab bliver ved med at vise underskud Af Erik Ramballe Hansen Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i 2010 er solgt missionshuse for 9,8 mio., som skal medregnes i årets resultat. Fratrækker vi salget af missionshuse giver det et underskud på 6,1 mio. i vores driftsresultat. Ud fra et budgetteret driftsunderskud på 3 mio. kan vi ikke være tilfredse med det resultat. Indtægter Gaver: Gaveindtægterne blev øget fra 16,1 mio. i 2010 til 17,8 mio. i I 2011 havde vi både en årsgaveindsamling og en jubilæumsgaveindsamling. Herudover har der været en lille stigning i gaverne til Indre Mission, hvilket vi er meget taknemmelige for. Testamentariske gaver: Igen i 2011 oplevede vi, at de testamentariske gaver ikke kom op på niveauet fra 2009 og tidligere. De samlede testamentariske gaver blev på 7,7 mio. mod budgetteret 10 mio. I de kommende års budgetter nedsætter vi forventningerne til testamentariske gaver. Virksomhederne: Virksomhedernes samlede indtjening faldt med knap 3 mio. i 2011 i forhold til Generelt har forklaringen været et vigende salg, hvor vi ikke tilsvarende har kunnet reducere omkostningerne. Særligt Bethesdas Boghandel har været hårdt ramt med vigende salg. En oversvømmelse i kælderen lukkede delvist butikken i fire måneder. IM genbrug klarede sig godt i 2011 og fik et overskud på 5,3 mio. hvilket er det næstbedste resultat i IM genbrugs historie. Udgifter De samlede udgifter beløb sig til 42 mio. i 2011 mod 44,7 mio. i De budgetterede udgifter for 2011 var på 43,2 mio. Samlet set har vi kunnet holde omkostningerne nede, men ikke nok til at opveje nedgangen i indtægterne. Medarbejdere: Størstedelen af vore udgifter går til aflønning af medarbejdere. I 2011 er lønudgifterne reduceret med 1,8 mio. og vi forventer, at udgifterne bliver yderligere reduceret de kommende år for at få vores driftsregnskab i balance. Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostningerne faldt fra 1,7 mio. i 2010 til 1,2 mio. i Faldet skyldes primært at udgifterne til bibelcamping er reduceret med Herudover har Familiearbejdet og IMU reduceret udgifterne med tilsammen

4 Byggefond og Missionsfond: Også i 2011 er der udloddet midler fra Byggefonden og Missionsfonden. Fra Missionsfonden er der uddelt 1 mio. til missionsprojekter rundt omkring i landet. Byggefonden har uddelt 16,3 mio. hvoraf størstedelen er gået til 4 nye missionshuse. Vi glæder os over at kunne støtte projekter rundt i landet, og vi glæder os over de flotte nye missionshuse rundt i landet. Uddelingerne i 2011 har dog været af en størrelse som har reduceret vores egenkapital kraftigt. Balance på vej Vi arbejder på at få driften i balance, og vil i de kommende år reducere de samlede udgifter. Samtidig er vi nødt til at få sammenhæng mellem uddelinger fra Byggefonden og indtægter i form af salg af missionshuse, så egenkapitalen ikke reduceres yderligere. Jeg glæder mig især over, at gaverne til Indre Mission i 2011 fulgte budgetterne og er steget fra Tak til jer der trofast bakker op om Indre Mission med gaver, forbøn, frivilligt arbejde og gennem tilbuddene fra Indre Missions virksomheder. Erik Ramballe Hansen er økonomichef i Indre Mission. Tkr. Tkr. Udvikling Udvikling i gaver i gaver til IM til IM Udvikling i gaver til IM Gaver Gaver Testamentariske gaver gave År År Gaver Testamentariske gaver 2

5 Resultatopgørelse for 2011 Note 2010t.kr. Indtægter 1 Gaver Momskompensation Revision vedr. momskomp Videresendt til lokalt arb Tips og Lotto tilskud Videresendt til lokalt arb Testamentariske gaver Overskud genbrugsbutikker Resultat af virksomheder, netto Andre indtægter I alt Udgifter Lønninger Rejse- og mødeudgifter Husleje og drift af missionærboliger Årsmøde, kurser og stævner Ejendomsdrift Tryksager, kontorartikler og annoncer Finansielle udgifter, netto Aktivitetsudgifter Projekter og tilskud Øvrige udgifter Afskrivninger på driftsmateriel Afskrivninger på boliger og IM s Hus I alt Årets resultat Årets driftsresultat (overføres fra reservefonden) Provenu fra salg af missionshuse (til Byggefonden) I alt inkl. fondsindtægter

6 Balance pr. 31. december 2011 Note 2010t.kr Aktiver 8 Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Varebeholdninger Udlån Tilgodehavender og forudb. omkostninger Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Grundkapital Bundne henlæggelser og reserver Disponible henlæggelser og reserver Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

7 Noter 2010t.kr Note 1 - Gaver: Gavebreve Årsgaver Øvrige gaver Note 2 - Resultat af virksomheder, netto: Best Western Hotel Hebron Felix Rejser Forlagsgruppen Lohse Refleks Musik IMedia Bethesdas Boghandel Bladudgivelser Udlejningsejendomme Mørkholt Strand Camping Missionshotellet Stella Maris Galleri Bibelland Note 3 - Andre indtægter: Avance ved salg af boliger Andre indtægter Note 4 - Finansielle poster, netto: Finansielle indtægter Finansielle udgifter

8 Noter 2010t.kr Note 5 - Aktivitetsudgifter: Omkostninger vedr. bibelcamping Cafébussen Netmission Film & Tro IM s tværkulturelle arbejde Familiearbejdet IMU Musikarbejdet UNO Watermark Nodebanken Den Røde Tråd 0 14 Øvrige Note 6 - Projekter og tilskud: DFS-andel af genbrug Tværkulturelt Center Åndsfrihedsprojekt Dansk Bibel-Institut Note 7 - Øvrige udgifter: Porto m.v Forsikringer og kontingenter Telefoni m.v Revision, advokat og konsulentassistance IT-udgifter Diverse

9 Noter 2010t.kr Note 8 - Grunde og bygninger: Missionærboliger Hoteller Udlejnings- og genbrugsejendomme Øvrige erhvervsejendomme Øvrige ejendomme Indre Missions Hus Note 9 - Bundne henlæggelser og reserver: Opskrivningshenlæggelser Det Eskildstrupske Legat Søstrene Anne og Litta Holms Legat Fond hidrørende fra Sæby Børnehjem Fond hidrørende fra Hammerumhus Bundet beløb vedr. Eva Henrica Andersen Note 10 - Disponible henlæggelser og reserver: Byggefond for missionshuse: Saldo primo Henlagt af årets resultat Tilskud til missionshuse IM s Missionsfond IM s Missionsfond - midler fra Søfryd Henlagt til uddeling fra IM s Missionsfond: Saldo primo Forrentning af kapital Uddeling til projekter Eventualforpl. afledt af finansielle instr Reservefond

10 Følgende missionshuse og øvrige ejendomme er solgt i 2011: Missionshuse: Lemvig, Nr. Bork, Neksø, Sønderborg, Vesterlund, Frederikshåb, Brovst, Holsted, Andst, Esbjerg og Agersted. Medarbejderboliger: Middelfart, Grindsted, Skive og Åbybro. Følgende ejendomme er tilgået foreningen i 2011: Medarbejderboliger: Viborg. Pantsætninger og eventualforpligtelser: Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er deponeret ejerpantebreve t.kr i ejendomme samt værdipapirer til bogført værdi t.kr Prioritetsgæld i og kautionsforpligtelser vedr. missionshuse tilskødet Indre Mission udgør i alt t.kr Der er afgivet selvskyldnerkaution overfor Jyske Bank vedrørende Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler på 5 mio. kr. Dette regnskab er et uddrag af Indre Missions samlede regnskab. Da Indre Mission er omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, er det officielle årsregnskab, som sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med en anden specifikationsgrad og opstillingsform. Det er tilstræbt at gøre dette regnskab så informativt som muligt i forhold til Indre Missions driftsøkonomi og aktiviteter. Fondsindtægterne, der er medtaget nederst i resultatopgørelsen, skal jf. årsregnskabsloven indgå som indtægter i Indre Missions officielle regnskab, mens uddelingerne ikke skal fremgå. Det officielle årsregnskab udviser dermed et overskud på , mens driftsresultatet, som viser det reelle resultat af driftsøkonomien, udviser et underskud på Indre Missions Hus, Fredericia, den 30. april 2012 Thomas Bjerg Mikkelsen Generalsekretær Erik Ramballe Hansen Økonomichef 8

11

12 Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Indre Missions Hus - Korskærvej Fredericia Kontonr Telefon

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til 2003 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

DJBFA. CVR-nr. 65 37 59 15

DJBFA. CVR-nr. 65 37 59 15 CVR-nr. 65 37 59 15 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningens oplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere