Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12"

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Dokumentation, arkiv og bibliotek 13 Dokumentation, Det arkæologiske Værksted 13 Det Marine Arkiv 13 Fotoværksted og Billedarkiv 14 Bibliotek 14 Forskning 15 Rekonstruktion 15 Eksperimentalarkæologi 15 Arkæologiske forskningsprojekter 17 Publikationer 18 Manuskripter undervejs 19 Medarbejdernes publikationer 20 Konferencer 21 Foredrag 22 Universiteter 27

3 Bådsamling og værft 28 Bådsamling 28 Eksperimentalarkæologi 28 Nationalmuseets fartøjssamling 28 Salg af både og diverse ydelser 29 Formidlingsarrangementer 29 Sejlads 29 Uddannelse 29 Formidling 30 Udstillinger 30 Udstillinger og arrangementer uden for Vikingeskibsmuseet 32 Digital formidling 32 Publikumsaktiviteter 33 Andet kulturformidlende arbejde 34 Skoletjenesten 36 Undervisning og kursusvirksomhed 38 Foredrag 39 Projekt Fuldblod på Havet: Havhingstens forsøgsrejse til Dublin 41 Forsøgsrejsen Dublin Roskilde Hjemkomsten til Roskilde 42 Besætning 43 Forskningsplan 43 Formidling 44 Publikumsanalyse og Havhingste-effekt Passion Points Publikationer 46 Dokumentarfilm 47 Presse 47 Dansk-irsk samarbejde 47 Økonomi 48 Andre aktiviteter 49

4 Bygninger 51 Lager 51 Vikingeskibshallen 51 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 51 Museumshavnen 51 Snekken 51 Museumsøen 51 Administration og personale 52 Bestyrelse 52 Chefgruppe 52 Samarbejdsudvalg 53 Sikkerhedsudvalg 53 Personale 53 Økonomi 54 Resultatopgørelse 54 Tilskud 55 Besøgende 56 Sejlads 58 Butik 60 Personale 61 Miljøforhold 61 Tilbagebetaling til samfundet 62 Samlet konklusion om museets betydning for samfundet 65 Særlige økonomiske forhold 66 Fremtiden 66 Vikingeskibsmuseets Bådelaug 67 Vikingeskibsmuseets Venner 68

5 Indledning 2008 har været et godt og vigtigt år for Vikingeskibsmuseet. Årsberetningen afspejler et højt aktivitetsniveau i alle afdelinger, hvor de daglige opgaver, aktiviteter og udviklingsprojekter er blevet gennemført parallelt med årets to store opgaver: Projekt Fuldblod på Havet samt udviklingen af en ny organisatorisk ramme for museet. Projekt Fuldblod på Havet Lørdag den 9. august blev Havhingsten modtaget i Roskilde af godt mennesker. Skib og besætning havde i løbet af seks uger tilbagelagt sømil fra Dublin, syd om England til Roskilde. Hjemkomsten markerede afslutningen på en enestående forsøgsrejse, der har givet os væsentlig ny viden om vikingeskibenes sejlegenskaber og sødygtighed. Den er samtidig blevet formidlet til verden via projektets hjemmeside via udstillinger og særlige arrangementer. Publikums- og medieinteressen har været overvældende, og projektet har sat Vikingeskibsmuseet, Roskilde og Danmark på verdenskortet. Projekt Fuldblod på Havet er det største projekt, museet hidtil har gennemført. Det har involveret samtlige afdelinger på museet, og det har engageret et stort antal frivillige besætningsmedlemmer og deres familier. Det har desuden styrket båndene mellem museet, Roskilde by og Dublin, og det har bl.a. ført til indgåelse af en særlig venskabsaftale mellem Roskilde og Dublin. Økonomisk har projektet været en stor mundfuld, der har kunnet gennemføres takket være en stor frivillig indsats samt økonomisk støtte fra fonde, sponsorer samt forsknings- og kulturpuljer. Det er dejligt at kunne konstatere, at skib og besætning er kommet sikkert i havn. Succesen er hjemme! Museumsjuryens specialpris Vikingeskibsmuseet fik ved en højtidelighed på Thorvaldsens Museum i København den 21. maj overrakt Museumsjuryens Specialpris, indstiftet af Bikubenfonden. Prisen blev givet for museets banebrydende forsknings- og formidlingsindsats inden for den eksperimentelle skibsarkæologi, Begrundelsen for tildeling af prisen var bl.a., at museet gennem årene har formået at skabe og udvikle den eksperimentelle skibsarkæologi som et originalt forsknings- og formidlingsfelt. Med Havhingstens rejse til Irland har museet på spektakulær måde markeret potentialet i forskningsbaseret formidling. Museet har tilvejebragt bemærkelsesværdige resultater og opnået international anerkendelse. Det fremstår i dag som en enestående aktiv og nytænkende, kvalitetsskabende kulturinstitution. Prisen på kroner er blevet anvendt til finansiering af ekstern bistand til den visionsog strategiproces, der er igangsat efter Havhingstens hjemkomst. Ny vision for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten Havhingstens hjemkomst markerer afslutningen på Projekt Fuldblod på Havet, der har været en helt central aktivitet på museet igennem mere end 10 år. Resultaterne af det store projekt skal nu publiceres sammen med resultaterne af de sidste 25 års eksperimentalarkæologiske arbejde. 4

6 Dermed nærmer museets sig afslutningen på en periode, hvor arbejdet med de fem Skuldelevskibe har båret udviklingen af museet. I erkendelse af dette igangsatte museets bestyrelse i foråret en visionsproces for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten. Bestyrelsen har udpeget forskning samt restaurering og modernisering af Vikingeskibshallen som de to væsentligste indsatsområder. Gennem en forøget forskningsindsats skal museet udvikle det faglige grundlag for museets fremtidige udvikling. Og gennem restaurerings- og moderniseringsprojektet skal den fredede Vikingeskibshal sikres gennem en restaurering af selve bygningen; samtidig skal hallen leve op til nutidens krav til tilgængelighed, bevaringsforhold, energiforbrug osv. Første skridt i processen har været at etablere en ny organisatorisk ramme. Gennem sensommeren og efteråret er der således blevet gennemført en gennemgribende omorganisering af museet. Den nye organisation træder i kraft pr. 1. marts 2009, og indebærer bl.a. at museets seks gamle afdelinger er blevet nedlagt, og erstattet af fire større afdelinger samt et ledelsessekretariat. Den nye organisation omfatter to vidensproducerende afdelinger en akademisk og en håndværksmæssig en formidlingsafdeling samt en serviceafdeling. Ledelsesstaben skal bl.a. varetage kommunikation og projektstyring. Arbejdet med den nye vision vil fortsætte i det nye år. Marinarkæologi Vikingeskibsmuseet varetager på vegne af Nationalmuseet det nationale marine beredskab på Sjælland, Øerne, Bornholm og det tidligere Vejle Amt. Beredskabet har haft travlt gennem hele året; omfanget af anlægssager på havet i form af havneudvidelser, vindmølleparker, kabelnedlægninger og rørføringer har aldrig været større. Roskildeskibene Efter 11 år kunne dokumentationen af Roskildeskibene afsluttes ved udgangen af året. De 9 skibsvrag fra vikingetid og middelalder, der blev fundet og optaget i forbindelse med anlæggelsen af museumshavnen i 1997, er blevet dokumenteret i 1:1 i arkæologisk værksted. Dokumentationen er udført i et tæt samarbejde med Nationalmuseet, som har finansieret arbejdet i de første ti år, mens Vikingeskibsmuseet har finansieret det sidste års arbejde inden for eget budget. De originale skibsdele er nu under forberedelse til konservering på Nationalmuseets konserveringsværksted i Brede. Færdiggørelse af museumshavnen I løbet af sensommeren og efteråret blev museumshavnen færdiggjort med etablering af friholderværk og sikkerhedsstiger. På grund af besparelser på anlægsbudgettet blev friholderværket ikke realiseret da museumshavnen blev bygget i 1997, og det har lige siden skabt dårlige adgangsforhold til de fartøjer, der ligger fortøjet ved den lange ydermole. Som forberedelse til Havingstens hjemkomst og fremtidige placering i havnen, og som led i visionen om at gøre museumshavnen attraktiv hele året, blev arbejderne derfor gennemført for museets egne midler. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2008; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 72,3 % af museets gæster kom fra udlandet. I forhold til året før er det samlede besøgstal faldet med 3.001, svarende til 2,2 %. 5

7 Særlige besøg Vikingeskibsmuseet havde 20. februar besøg af en delegation af tyrkiske museumsfolk. I forbindelse med Havhingstens hjemkomst til Roskilde 9. august havde museet bl.a. besøg af den irske kulturminister Dr. Martin Mansergh, ambassadør Henrik Iversen og ambassadør Joe Hayes. Den 22. august deltog den canadiske ambassadør i Danmark Peter Lundy og den danske ambassadør i Canada Poul E. D. Kristensen i en reception som startskudet på byggeriet af en Gokstad-færing til Dansk Canadisk National Museum i Dickson, Edmonton. Kulturpolitisk delegation fra Tartu, Estland besøgte Vikingeskibsmuseet 25. september i forbindelse med grundlæggelsen af et maritimt museum omkring Estlands traditionelle skibe til flodtransport. Personale I alt 168 personer (svarende til 58 årsværk) har i kortere eller længere perioder været ansat ved museet. Beskæftigelsen er således øget med tre årsværk i forhold til året før. 4 personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. Projekt fuldblod på havet: Havhingsten fra Glendalough - forsøgsrejse til Dublin/retur. 6

8 Oplysninger om institutionen Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Daglig ledelse Revision Bankforbindelse Borgmester Poul Lindor Nielsen, formand Leo Bjørnskov, næstformand Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Direktør Tinna Damgård-Sørensen Økonomichef Claus Christiansen Udstillingschef Anne-Christine Larsen, fratrådt Chef for bådeværft Søren Nielsen Aktivitetschef Poul Nygaard, fratrådt Teknisk chef Morten Nielsen, fratrådt RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Roskilde Bank Nordea Bank A/S 7

9 Status Formål Samlinger Organisation Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder ( f.v.t e.v.t.). Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring, udstilling og anden formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Vikingeskibsmuseet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. de 5 vikingeskibe. Museet har i 2008 arbejdet på grundlag af den organisation, der blev indført pr Dog er der i årets løb sket en række ændringer: Pr fratrådte Morten Gøthche som konstitueret chef for marinarkæologisk afdeling, og genoptog sin tidligere stilling som museumsinspektør, dog under bådeværftet. Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen overtog ansvaret for marin arkæologisk afdeling. Marinarkæolog Jørgen Dencker blev udpege som mellemleder for den marinarkæologiske driftsehed. Pr fratrådte Poul Nygaard stillingen som aktivitets chef, idet han havde fået andet arbejde. Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen overtog ansvaret for afdelingen året ud. Umiddelbart efter Havhingstens hjemkomst i august indledtes en proces, der skal føre til en ny vision og strategi for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten. Som led i processen er der gennem hele efteråret arbejdet med en omfattende omorganisering af museet. I den forbindelse er stillingen som udstillingschef og stillingen som teknisk chef blevet nedlagt. Ligeledes er stillingen som chefsekretær blevet nedlagt. Den nye organisation omfatter fire afdelinger og en ledelsesstab. Organisationen træder i kraft pr

10 Marinarkæologi Det marine beredskab Vikingeskibsmuseet har varetaget det nationale marine beredskab på vegne af Nationalmuseet på grundlag af den kontrakt, der blev indgået pr Vikingeskibsmuseet har således i 2008 varetaget beredskabet på Sjælland, Øerne, Bornholm og det tidligere Vejle Amt har været et af de travleste år for marinarkæologien på Vikingeskibsmuseet. Omfanget af anlægssager på havet i form af havneudvidelser, vindmølleparker, kabler, rørledninger m.v. har aldrig været større. I løbet af året har 14 forskellige sager været i gang på et eller andet niveau i processen. Nogle sager blev påbegyndt i 2007 og afsluttet i 2008, andre er påbegyndt i 2008 og fortsætter i 2009, mens en tredje kategori er påbegyndt i 2008 oftest med kort varsel - og afsluttet i året. Forundersøgelser I forbindelse med anlægsarbejde har Vikingeskibsmuseet i 2008 gennemført følgende marinarkæologiske forundersøgelser: Ved udvidelse af lystbådehavnen på Endelave udfor Horsens Fjord, blev der ved en forundersøgelse og overvågning af gravearbejdet fundet rester af en stenalderboplads, samt forskellige vragdele. Der blev fundet store mængder udvasket bopladsflint, men ingen bevarede kulturlag. Selve bopladsen ligger under et tidligere opfyldt område. Vragdelene er sandsynligvis fra briggen Anna af Horsens. Skibet har været omkring 29 meter langt, ca. 7,5 m bredt, stukket ca. 5 m og er sandsynligvis bygget Den lokale historie vil vide, at skibet blev sænket med fortsæt omkring 1900 for at danne brohoved for en kommende havn. Historien er ved arkivstudier bekræftet og skibets oprindelsessted og år kan spores til Königsberg i det tidligere Østpreussen. De opgravede konstruktionsdele kan rekonstrueres og passer til de opgivne hovedmål. Der skrives en artikel om vraget til Maritim Kontakt. I forbindelse med Dong Energy s udvidelse af kulterminalen ved Stigsnæsværket blev der lokaliseret en ca år gammel kystlinje, samt udvasket bopladsflint, men ingen intakte kulturlag. Ved en mindre havvindmøllepark nord for Sprogø Nord blev der gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse for Storebælt A/S (Sund & Bælt). Der fremkom ikke fund. 9

11 I 2008 afsluttedes den marinarkæologiske forundersøgelse ved Rødsand 2, havvindmøllepark, som blev påbegyndt i Foruden træstammer fra en år gammel skov, blev der fundet to stokankre. På det ene var træstokken bevaret, mens træstokken var forsvundet på det andet. Ankrene dateres ca og de har formentlig været anvendt på nogle af de skibe, der i 1811 lå for anker i området. På grund af et pludseligt vindspring forliste flere skibe og andre blev nødt til at kappe ankrene. Ankrene er beskyttet af museumsloven og da det ene anker er truet af anlægsarbejdet, skal det bjærges i Ved forundersøgelsen i 2006 blev der fundet yderligere et anker, der var forsynet med jernstok og ankerkæde, samt én ankerkæde uden anker. I tracéet for ilandføringskablet fra havvindmølleparken Rødsand 2 syd for Lolland, påbegyndtes en marinarkæologisk forundersøgelse omfattende dykkerbesigtigelse af magnetiske objekter og rekognoscering efter stenalderbopladser. Der blev i ikke lokaliseret kulturhistoriske objekter, men forundersøgelsen fortsætter i I et område ved Københavns Nordhavn, hvor der skal fyldes op og etableres ny kaj for krydstogtskibe, blev der gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse. Der blev fundet flere større genstande på havbunden, men alt var af nyere dato. I forbindelse med etableringen af Femern forbindelsen skal Vikingeskibsmuseet i samarbejde med tyske kollegaer fra Schleswig-Holstein gennemføre marinarkæologiske forundersøgelser med Vikingeskibsmuseet som koordinator. I efteråret 2008 er der lavet arkivgennemgang og udarbejdet projektbeskrivelse. I 2009 gennemgås de surveydata, som danner grundlag for dykkerforundersøgelser. En ny fjordforbindelse er under planlægning ved Frederikssund. Vikingeskibsmuseet har i 2008 udarbejdet en rapport over kendte fortidsminder og relevante data om marine aspekter i de mulige områder, hvor forbindelsen kan ligge. Vikingeskibsmuseet har desuden peget på det område, hvor der, ud fra de kendte fund, synes at være mindst risiko for at anlægsarbejdet kolliderer med undersøiske fortidsminder. De marinarkæologiske forundersøgelser påbegyndes antageligt i

12 I efteråret 2008 har Vikingeskibsmuseet gennemgået surveydata fra tracéet for en russisk/ tysk Nord Stream gasledning. Rørledningen passerer dansk farvand øst og syd om Bornholm (alternativt nord og vest). 20 vrag er blevet lokaliseret og for 17 af disse er der udarbejdet en kulturhistorisk vurdering. Desuden fandtes et ror og en køl. Fem af vragene, samt det fundne ror (og muligvis kølen), kan dateres til Tre vrag kan dateres til Seks vrag kan dateres til Tre vrag er nyere fiskerbåde. Dykning på stedet bliver sandsynligvis ikke aktuelt, idet gasledningen søges ført udenom vragene, som i øvrigt ligger på relativt store vanddybder. Besigtigelser På grund af de mange forundersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet, blev en række af de i 2008 planlagte besigtigelser af vrag og stenalderbopladser udsat til Nedenstående besigtigelser blev gennemført i 2008: Dykkerbesigtigelse af vragdel på ca. 17 x 4 m ved Melby, Nordsjælland. Vragdelen er foreløbigt dendrokronologisk dateret til ca og der er fra vraget indtil videre bjærget 9 hjulformede slibesten af sandsten samt enkelte stykker keramik. Det er planen at tømme vraget i 2009, dokumentere det og bevare det in situ med de metoder som Vikingeskibsmuseet har udarbejdet i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Besigtigelsen af en sunken stammebåd i Farum Sø, viste sig at være en recent kopi. Båden er formentlig lavet af lokale spejdere. Dykkerbesigtigelse af en rektangulær, veldefineret struktur, der var observeret på luftfoto ved Kobæk Strand i Storebælt syd for Korsør, viste sig at være et stenrev. I nærheden af revet blev der fundet enkelte stykker bopladsflint. Ved Lynæs er foretaget en dykkerbesigtigelse for at lokalisere skibstræ. Resultatet var negativt. I forbindelse med et bopladskursus for sportsdykkere blev der foretaget besigtigelse af den år gamle submarine stenalderboplads ved Tudse Hage i udmundingen af Skelskør Fjord. Dykning på dybere vand medførte fund af bearbejdet flint og knogler, der er betydeligt ældre end det hidtil kendte. 11

13 Projekter undervejs Der er udarbejdet ansøgninger til Kulturarvsstyrelsens 28-midler til følgende undersøgelser: Diskenvraget. Dokumentation af sedimenttransport ved og nedbrydning af vraget. Foretages i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Melbyvraget. In situ sikrings forsøg. Foretages i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Stigsnæs. Lokalisering af submarine kystlinier ved hjælp af seismik. Metodeudvikling In situ bevaringsforsøg Forsøg og udvikling af nye metoder til in situ sikring af vrag fortsatte i Forsøgene udføres i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. 12

14 Dokumentation, arkiv og bibliotek Dokumentation, Det arkæologiske Værksted Vikingeskibsmuseet har de sidste 11 år gennemført en dokumentation af 9 vikingetids- og middelalder vrag på vegne af Nationalmuseet. Skibene er udgravet i i forbindelse med etableringen af Museumsøen. Dokumentationen af Roskildeskibene er udført i Arkæologisk værksted og kunne afsluttes ved udgangen af Det sidst dokumenterede skib er Roskilde 4-skibet, fra begyndelsen af 1100-tallet. Det har været et ca. 20 m langt og 6,6 m bredt fragtskib. I de første år anvendte Arkæologisk værksted en analog registrering med dokumentation i målestok 1:1 på folie. De sidste seks år er der dokumenteret i 3D med FaroArm og softwareprogrammet Rhinoceros. I begyndelsen af 2008 blev også dokumentationen af de i 2004 udgravede vragdele fra Amager Strandvraget, afsluttet. På grundlag af vikingetidsroret fra Hevring Flak, der er 3D-opmålt i 2007 på Arkæologisk værksted og som på Vikingeskibsmuseets anbefaling er erklæret Danefæ, er der udarbejdet en rekonstruktion, som gør roret sammenligneligt med andre arkæologisk påviste sideror, eksempelvis Vorsåroret. Efterfølgende er der til Kulturhistorisk Museum Randers årbog udarbejde en artikel om roret. Årbogen vil blive trykt i begyndelsen af Rhinokursus. Den september og oktober deltog Vibeke Bischoff, Tom Nicolajsen, Mikkel Haugstrup Thomsen, Ivan Conrad Hansen, Morten Ravn og Anette Hjelm Petersen fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling i et NURBS baseret kursus i det tredimensionelle tegneprogram Rhinoceros. Kurset blev afholdt af 3D Connection og var specialdesignet til Vikingeskibsmuseets brug af tegneprogrammet, som en del af bestræbelserne på at optimere dokumentationen og rekonstruktion af arkæologiske skibsvrag. Det Marine Arkiv I 2008 fortsatte gennemgangen af Det Marine Arkiv for gamle sager, der ikke er fundanmeldt fyldestgørende. Registrering af arkivets fotomateriale er gennemført og der planlægges en digitalisering af samtlige foto. Scanning og registrering af målestokstegninger og skitser er fuldført i året og stort set alt tegningsmateriale er digitaliseret og kan indlægges i FotoStation. 13

15 Fotoværksted og Billedarkiv I Vikingeskibsmuseets Fotoarkiv arbejdes fortsat på at overgå fra dias- og papirbilledarkiv til digitalt arkiv. I efteråret 2007 blev der afsat betydelige midler til sikring af det digitale billedarkiv, og der er indkøbt hard- og software til formålet. Den gamle billedsamling bliver gradvist scannet og lagret digitalt, hvorefter de originale billeder vil blive arkiveret under bedre bevaringsforhold. Vikingeskibsmuseets videomateriale vil ligeledes blive sikret i en tidssvarende arkiveringsform. De digitale billeder bliver registreret og arkiveret i FotoStation og derefter gjort tilgængelige foreløbigt internt for museets grafiske, fototekniske og faglige personale. Der blev åbnet for denne adgang ultimo februar på Bibliotek Vikingeskibsmuseet driver sit eget bibliotek samt et specialbibliotek for marinarkæologi, som ifølge kontrakt drives på vegne af Nationalmuseet. Alle bøger registreres i Nationalmuseets elektroniske database NatKat, som er en ekstern database på Det kongelige Bibliotek. Bøgerne er dermed søgbare via Internettet. Biblioteket har i 2008 udbygget sin bestand af aktuel litteratur om marinarkæologi og vikingetids- og middelalderstudier. Bibliotekets videomateriale på VHS og DVD er indsendt til registrering i NatKat. Ved udgangen af 2008 omfattede biblioteket ifølge NatKat monografier, hvoraf er ejet af Nationalmuseet. Biblioteket omfatter desuden 416 periodikaserier, hvoraf de 337 tilhører Nationalmuseet. Herudover råder biblioteket over særtryk, film og søkort. 14

16 Forskning Skibsarkæologien er fortsat kerneområdet i Vikingeskibsmuseets forskning. Det afspejler sig i museets eksperimentalarkæologiske aktiviteter og publikationsvirksomhed. Rekonstruktion Færøbåde. I forbindelse med arkitektstudiet var en af museets medarbejdere på Færøerne i 1976 for at opmåle og registrere færøske både. Der blev opmålt omkring 40 både, der var år gamle og som omfatter alle de 7 gængse størrelser. Foruden opmålingerne blev der foretaget interviews med 15 færøske bådebyggere og taget ca fotos og dias. Der foretages nu en gennemgang af materialet med henblik på en monografi om den Færøske båd. Projekt. Ny form på Osebergskibet. Vikingeskibsmuseet fortsatte i 2008 samarbejdet med foreningen SNOS (Stiftelsen Nyt Osebergskip) og Kulturhistorisk Museum i Oslo om en ny rekonstruktion af Osebergskibet. Skibsrekonstruktør Vibeke Bischoff arbejdede i starten af 2008 på tegninger til bygningen af en model af Osebergskibet april var skibsrekonstruktørerne Vibeke Bischoff og Erik Andersen på NNTU i Trondheim, hvor de fulgte en serie tanktests af den rekonstruerede model. Testresultaterne var gode og det er planen, at byggeriet af en fuldskala rekonstruktion af skibet kan indledes i Tønsberg i sommeren Rekonstruktion af Nydambåden. Selskabet for Nydamforskningen har igangsat bygningen af en rekonstruktion af Nydambåden. Vikingeskibsmuseet står for arbejdet med rekonstruktionen og leverer arbejdstegninger og fører tilsyn med byggeriet. Projektet er iværksat i 2007 og skibet forventes færdigbygget indenfor fem år. Vikingeskibsmuseet har i 2008 leveret tegninger af køl og stævne og udslagstabeller til fremstilling af skabelonerne. Eksperimentalarkæologi Havhingsten fra Glendalough. Arbejdet med museets største eksperimentalarkæologiske projekt hidtil - rekonstruktion af Skuldelev 2-skibet - nåede sit andet højdepunkt i 2008 med afslutningen af forsøgsrejsen fra Dublin til Roskilde i juli og august. Projektet har haft højeste prioritet i museets arbejdsplan og er beskrevet nedenfor i et selvstændigt kapitel. Fremstilling af uldsejl. Tekstilhåndværker Anna Nørgaard afsluttede i 2008 vævningen af en sejldug på opstadvæv til et 25 m2 stort uldsejl, der skal bruges på en af museets Oselver både. Arbejdet blev påbegyndt i sommeren 2006 og afsluttet i sommeren Der blev i alt vævet 45,83 m sejldug og lagt islæt ind i stoffet fordelt på 8 baner af 5 m s længde og 0,63 m s bredde. I sensommeren 2008 blev de 8 vævede baner syet sammen i samarbejde med sejlmager A. Hansen. Sejlet blev prøvet første gang 25. september i forbindelse med et råsejlsseminar på Vikingeskibsmuseet. Sejlet er endnu ikke sejlet til, men de første sejladser er gået over al forventning og en rapport om vævearbejdet er nu under udarbejdelse. I efteråret påbegyndte Anna Nørgård vævningen af en ny ulddug, der skal benyttes på en rekonstruktion af den store båd fra Gokstadfundet fra starten af 900-tallet. Båden bliver bygget på Vikingeskibsmuseets værft i Arbejdet med det nye sejl foregår ligeledes i udstillingen Vikingernes anløbsbro, hvor vævearbejdet har en meget høj attraktionsværdi. 15

17 Til uldsejlet skal benyttes 15 m2 stof, der som sejldugen til Oselveren væves på en opretstående vægtvæv. Det nye sejl til Gokstadbåden væves i en tyndere kvalitet end sejlet til Oselveren. Det er herefter muligt, at foretage sammenlignelige analyser af vævearbejdet og af sejlegenskaberne i de to sejl. Rekonstruktion af en vikingetids stammebåd fra Sebbersund. I forbindelse med en modernisering og udbygning af museet Lindholmhøje blev Vikingeskibsmuseet bedt om at rekonstruere en stammebåd fra vikingetiden. Båden blev rekonstrueret af bådebygger Hanus Jensen og antikvarisk medarbejder Morten Johansen. Båden er bygget af bådebyggerne Peter Rasmussen, Erik Jochumsen og Morten Møller. Rekonstruktion af den lille Gokstadbåd. Vikingeskibsmuseets værft har i 2008 arbejdet på en rekonstruktion af en af bådene fra Gokstadfundet, Oslofjorden i Norge. I begyndelsen af 900-tallet blev en stormand begravet i sit skib - Gokstadskibet. Med sig på rejsen fi k han bl.a. tre småbåde og det er den mindste af disse, en 6,5 m lang og 1,4 m bred færing, der bygges på Vikingeskibsmuseets bådeværft. Båden bygges til Dansk Canadisk National Museum i Dickson, Edmonton, der formidler kultur og historie om danske emigranter i Canada. I august blev der holdt en lille reception for byggeriet på Vikingeskibsmuseets værft. I receptionen deltog bl.a. den canadiske ambassadør i Danmark og den danske ambassadør i Canada. Gokstadbåden transporteres til Canada i april Museumsjuryens specialpris. Vikingeskibsmuseet fik den 21. maj 2008 overrakt Museumsjuryens Specialpris, der blev indstiftet af Bikubenfonden i Begrundelsen for prisen er: Vikingeskibsmuseet har gennem årene formået at skabe og udvikle den eksperimentelle skibsarkæologi som et originalt forsknings- og formidlingsfelt. Med Havhingsten fra Glendaloughs rejse til Irland, har museet på spektakulær måde markeret potentialet i forskningsbaseret formidling. Museet har tilvejebragt bemærkelsesværdige resultater og opnået international anerkendelse. Det fremstår i dag som en enestående aktiv og nytænkende, kvalitetsskabende kulturinstitution. For sin banebrydende forsknings- og formidlingsindsats inden for den eksperimentelle skibsarkæologi tildeles Vikingeskibsmuseet Museumsjuryens Specialpris Museet har anvendt prisen på kr på ekstern bistand til den visions- og strategiproces, der blev igangsat efter Havhingstens hjemkomst. 16

18 Arkæologiske forskningsprojekter RUCMUS-projekt Magtens landskab på Sjælland. I april indgik Vikingeskibsmuseet et formelt samarbejde med Roskilde Museum, Museerne.dk Vordingborg og Roskilde Universitetscenter under betegnelsen RUCMUS. Gruppen har siden arbejdet på etableringen af et fælles forsknings- og formidlingsprojekt, Magtens landskab på Sjælland. Vikingeskibsmuseet vil bruge platformen til at gennemføre et delprojekt med navnet Skib, Havn og By Roskilde og søfarten i middelalderen i tæt samarbejde med Roskilde Museum og relevante forskere fra Roskilde Universitetscenter. På denne måde kan den videre bearbejdning af de på Arkæologisk værksted opmålte Roskildeskibe opstartes i en større, kulturhistorisk sammenhæng. Den 3. november gennemførtes en RUCMUS workshop på Roskilde Universitetscenter, hvor forskere fra alle fire institutioner deltog. Nordlige Verdener. I årene satser Nationalmuseet på projektet Nordlige Verdener, der primært søges finansieret gennem eksterne midler. Vikingeskibsmuseet bidrager i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling, med delprojektet Skib, nøst og maritime aktiviteter og bevaringsforhold i det Norrøne Grønland. Her er fokus på de maritime aspekter af den norrøne bosættelse. Projektet skal omfatte gennemgang af eksisterende samlinger for at detektere maritimt anvendte trægenstande (bådtræ), rekognoscering efter og prøvegravninger i nauster og maritimt orienterede bygninger samt dykkerrekognoscering ved bispesædet Igaliko og andre store strandmarkedspladser. Vikingeskibsmuseets del af projektet er budgetteret til ca. 2,5 mil. Det var ved årets udgang ikke lykkedes, at skaffe midler til projektet. Wreck Protect. Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med bl.a. Swedish University of Agricultural Sciences (Uppsala, Sverige), Nationalmuseets Bevaringsafdeling, National Service for Archaeology, Cultural Landscape and Built Heritage (Holland), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser søgt EU s 7th Framework Programme om midler til et tværdisciplinært projekt Strategies for the protection of shipwrecks in the Baltic Sea against forthcoming attack by wood degrading marine borers. A synthesis and information project based on the eff ects of climatic changes. Projektgruppen ønsker i korte træk, at udvikle metoder og værktøjer til at vurdere nedbrydningsgraden af vrag og andre anlæg i Østersøen, som i stigende grad er truet af nye trædestruktive organismer (pæleorm), samt at udvikle in situ sikringsmetoder. Projektet skal afrapporteres i to vejledninger til brug for fortidsmindeforvaltninger og museer: Vejledning i forudsigelse af pæleormsangreb i marine miljøer og Vejledning i in situ bevaring af vrag. Vikingeskibsmuseets primære opgave er afholdelse af Field School ved projektets afslutning. Projektet forventes at starte i 1. halvdel af Jernnagleprojekt. Vikingeskibsmuseet har søgt Kulturarvsstyrelsens rådighedssum om midler til gennemgang og analyse af ca jernklinknagler, jernnagler og klinkskiver fra borganlægget Borren ved Højby i Odsherred. Museet venter svar i starten af De mange jernnagler er fundet med metaldetektor på lokaliteten. Viking Unst Project, der er et internationalt, tværvidenskabeligt forskningsprojekt koncentreret om arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser af norrøne bosættelser på øen Unst, Shetland, fortsatte i Se årsberetning 2006 under internationalt samarbejde. 17

19 Projektet har gennem arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser til hensigt at beskrive karakteren af vikingernes ekspansion i det nordatlantiske område bl.a. den norrøne bebyggelse og bosættelsesstruktur, de økonomiske og ressourcemæssige vilkår, de maritime forhold, de tidlige kirker, stednavnene, kommunikationen i Nordatlanten samt kulturmødet med pikterne m.m. Vikingeskibsmuseets arbejde har i perioden været koncentreret om undersøgelser af en norrøn bebyggelse ved lokaliteten Belmont på øen Unst, Shetland. Udgravningerne har afsløret et norrønt gårdskompleks i flere faser og med en større kompleksitet end hidtil antaget. Undersøgelserne blev ledet af Vikingeskibsmuseets udstillingschef Anne-Christine Larsen i samarbejde med SAT, University of Aberdeen, Bradford University, Sterling University og Københavns Universitet. Vikingeskibsmuseet har som planlagt afsluttet undersøgelserne i Beretningen er afleveret til samarbejdspartnerne. Publikationer The Vikings in Ireland - elektronisk bog. Med hjælp af volontøren Emily Button fra Williams College, Massachusetts lykkedes det i juli, under Havhingstens hjemrejse, at udgive temabogen The Vikings in Ireland. Roskilde 2001, som museets første elektroniske bog. Vikingerne og Irland var tæt forbundet fra 700-tallet til 1100-tallet, og de 14 artikler i bogen udforsker deres kontakter. Udgivelsen af elektroniske bøger skal fremover gøre Vikingerskibsmuseets udgivelser mere tilgængelige for undervisere og studerende i ind- og udlandet. Bogen kan købes på www. ebog.dk. Samtidig med Havhingsten afrejse fra Dublin udgav Udstillingsafdelingen den tosprogede fotobog Havhingsten fra Glendalough. Roskilde-Dublin En forsøgsrejser i billeder. (se Projekt Fuldblod på Havet: Havhingstens forsøgsrejse fra Dublin til Roskilde - Publikationer). 18

20 Manuskripter undervejs Serien Ships and Boats of the North Der arbejdes fortsat med redigeringen og udarbejdelsen af bidrag til Skuldelev bind 4.2 og 4.3, der skal omhandle rekonstruktion af de fem Skuldelevskibe og den samlede erfaring med det eksperimentalarkæologiske arbejde. I 2008 er der arbejdet med tegningsmateriale: der er udarbejdet arbejdstegninger til Skuldelev 1, 2 og 6 og påbegyndt konstruktionstegninger af Skuldelev 2 i plan, snit og tværsnit. Arbejdstegningerne og konstruktionstegningerne af Skuldelev 3 og 5 er endnu ikke påbegyndt, ligesom der mangler rigningstegningerne for alle fem skibe. Arbejdet vil fortsætte i de kommende år. Der er i 2008 lavet torsotegninger af Karrschau-skibet til anvendelse i publiceringen af Large Cargo Ships in Danish Waters Bogen forventes udgivet i Professor, ph.d. Jan Bill fra Kulturhistorisk Museum i Oslo har afleveret katalogdelen til From Nordic to North European. Afleveringen af selve manuskriptet er blevet forsinket i forhold til den oprindelige udgivelsesplan, og det var ved årets udgang endnu uvist, hvornår bogen kan udkomme. Forskningsassistent, ph.d. Jens Auer fra Syddansk Universitet i Esbjerg har indleveret sit ph.d.-manuskript Fregat and Snau. Small cruisers in the Danish Navy til Vikingeskibsmuseets forlag. Vikingeskibsmuseet har givet tilsagn om, at udgive bogen under forudsætning af, at der tilvejebringes ekstern finansiering. Syddansk Universitet, Esbjerg søger midler til udgivelsen. Serien Maritime Culture of the North Det første bind i serien Ohthere s Voyages fra 2007 er blevet udsolgt i løbet af 2008 og vil blive genoptrykt først i Bogens popularitet er formentlig begrundet i dens forholdsvis brede kulturhistoriske indhold og overskuelige størrelse samt den verdensomspændende distribution via Oxbow Books. Det andet bind i serien, Wulfstan s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard er færdigredigeret og trykklar. Udgivelsen forventes i foråret Der er modtaget tilsagn om publikationsstøtte til bogen fra Forsknings- og innovationsstyrelsen, Forskningsrådet. Dr. phil.h.c. Ole Crumlin-Pedersen har indleveret manuskriptet Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain. A personal account til Vikingeskibsmuseets forlag. Vikingeskibsmuseet planlægger at udgive bogen som 3. bind i serien. 19

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5 Årsberetning 2007 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Marinarkæologi 7 Det marine beredskab 7 Forundersøgelser 7 Undersøgelser 8 Projekter undervejs 9 Besigtigelser 9 Metodeudvikling 10

Læs mere

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion Årsberetning 2009 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 8 Forundersøgelser 9 Undersøgelser 12 Besigtigelser 17 Projekter undervejs

Læs mere

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted

7. maj Borgmester Joy Mogensen (formand) Tidl. Departementschef Leo Bjørnskov (næstformand) Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 30.april 2012 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. 7. maj 2012 Tilstede: Borgmester

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 7

Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 7 Årsberetning 2006 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 10 Vision om marinarkæologisk ansvar 10 Kontraktforhandlinger med Nationalmuseet 11 Kortlægning af ressourcer og kompetencer

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Sea War Museum Jutland (http://www.seawarmuseum.dk/) har netop gennemført

Læs mere

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Afsluttede forundersøgelser 7 Afsluttede undersøgelser 8 Igangværende projekter 8 Besigtigelser

Læs mere

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 6. Særlige satsningsområder 8. Ny Nordisk Vikingemad 8. Undersøgelser, forskning og udstilling 10

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 6. Særlige satsningsområder 8. Ny Nordisk Vikingemad 8. Undersøgelser, forskning og udstilling 10 Årsberetning 2012 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 6 Særlige satsningsområder 8 Ny Nordisk Vikingemad 8 Undersøgelser, forskning og udstilling 10 Undersøgelser 10 Marinarkæologi 10 Marint

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

6. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

6. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Til: Leo Bjørnskov Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr.

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr. ÅRSRAPPORT FOR 2008 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 Havhingsten på vej hjem 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion Årsberetning 2010 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 6 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 9 Igangværende anlægssager 12 Besigtigelser

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 7 Undersøgelser, forskning og udstilling 9 Undersøgelser 9 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 10 Igangværende anlægssager 11 Besigtigelser 12 Nationalt

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d. 22.01.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 21. januar 2013 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

20. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

20. april Økonomichef Claus Christiansen Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 20. april 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afholdt i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 20. april 2009 Tilstede:

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Roskilde 1.3.2017 Roskilde Byråd Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Vikingeskibsmuseet

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

Poul Erik Lindelof. Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer?

Poul Erik Lindelof. Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer? Poul Erik Lindelof Afdelingen for Forhistorisk Arkæologi Saxo Instituttet, Københavns Universitet Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer? Gaar man en

Læs mere

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17 Årsberetning 2011 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Marinarkæologi 7 Marint beredskab 8 Afsluttede anlægssager 8 Igangværende

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Indhold Ledelsesberetning 4 Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7 Oplysninger om institutionen 11 Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Undersøgelser 13 Afsluttede forundersøgelser 13 Afsluttede undersøgelser

Læs mere

Vikingeskibsmuseet 1

Vikingeskibsmuseet 1 Vikingeskibsmuseet 1 Hypotese for sejl Af Svend C. Ranvig-Christensen, Stud. mag. hist. et rel., studentermedarbejder ved Vikingeskibsmuseet I sommermånederne 1042 blev et prægtigt krigsskib bygget i området

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

Dokumentation og marint arkiv 10 Arkæologisk værksted 10 Det Marine Arkiv 10 Fotoværksted og billedarkiv 10

Dokumentation og marint arkiv 10 Arkæologisk værksted 10 Det Marine Arkiv 10 Fotoværksted og billedarkiv 10 Årsberetning 2005 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Marinarkæologi: Undersøgelser og beredskab 7 Program for forundersøgelser 6 Forundersøgelser 7 Besigtigelser 7 Arkæologiske undersøgelser

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

nmlkji nmlkj VIR Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj VIR Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 118928 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@vikingeskibsmuseet.dk Sendt: 05-01-2011 15:44 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 Besigtigelse og opmåling af træstammer fra jernalder sejlspærring ved ekstremt lavvande ved Stevelt Strand/Haderslev Næs (Maynav). Af Silke Eisenschmidt Æ Lei

Læs mere

OBS: Årsberetningen er ikke komplet i alle detaljer!

OBS: Årsberetningen er ikke komplet i alle detaljer! Årsberetning 2003 1 2 OBS: Årsberetningen er ikke komplet i alle detaljer! Indhold Indledning...5 Oplysninger om institutionen...7 Samarbejdsaftale mellem Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet...9 Undersøgelser

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Maritime Culture of the North 231

Maritime Culture of the North 231 Anmeldelser JANET BATELY & ANTON ENGLERT (red.): Ohthere s Voyages. A late 9thcentury account of voyages along the coast of Norway and Denmark and its cultural context. Maritime Culture of the North, vol.

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Ledelsesberetning 3. Året i overskrifter 3 Målopfyldelse 5. Oplysninger om institutionen 9. Undersøgelser, forskning og udstilling 11

Ledelsesberetning 3. Året i overskrifter 3 Målopfyldelse 5. Oplysninger om institutionen 9. Undersøgelser, forskning og udstilling 11 Årsberetning 2015 Gislingebåden, årets succesfulde Open Source-byggeprojekt, navngives og søsættes af bestyrelsesmedlem i KRAK-fonden Rikke Hvilshøj 31. oktober 2015. Bådens navn blev Gisle. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje j.nr. 2531 Mikkel H. Thomsen VIR j.nr. NMU 2531 Gilleleje 401311a- Beretning for undersøgelse af enkeltfund af støbejernskanon Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472 Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord NMU j.nr. 2472 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Rapport over undersøgelserne

Rapport over undersøgelserne Kongens Borge Rapport over undersøgelserne Under medvirken af: Marianne Høyem Andreasen, Peter Moe Astrup, Thomas S. Bartholin, Niels Bonde, Kirsten Christensen, Mads Christian Christensen, Renée Enevold,

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010 Til: Se forsendelsesliste i bilag 12. juli 2010 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø FARVANDSVÆSENET Overgaden oven Vandet 62 B 1023 København K KORT & MATRIKELSTYRELSEN Rentemestervej 8

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

KTM197 Mariesminde Mose, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97.

KTM197 Mariesminde Mose, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97. , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97. KUAS nr. FOR200-212-001 Detektering på område, hvor der var planlagt kompressorstation til naturgas (planerne blev ikke gennemført). Ét område

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen Birkedal Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af overløbsbassiner i Allerød vest. Gennemført fra d. 6. til d. 19. maj 2011. NFHA2993 Birkedal, matr. 25b, Lynge By Lynge, 010308-085.

Læs mere

UDKAST Ny vision for Vikingeskibsmuseet. Introduktion

UDKAST Ny vision for Vikingeskibsmuseet. Introduktion Vikingeskibsmuseet har sammen med Roskilde Kommune og Kulturstyrelsen udarbejdet en ny vision for museets udvikling som en moderne, international og økonomisk bæredygtig kulturinstitution. Målet er at

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Publikationer i lange baner

Publikationer i lange baner af Susanne Klingenberg, Kulturstyrelsen Publikationer i lange baner Det er ved at være en tradition, at der efter større offentlige anlægsarbejder bliver udgivet en publikation, der fortæller om resultaterne

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Indsendelse #7260 Roskilde Kommune. Dashboard Indhold Affiliated content

Indsendelse #7260 Roskilde Kommune. Dashboard Indhold Affiliated content Indsendelse #7260 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/69715/submission/7260 Side 1 af 4 18-02-2016 Dashboard Indhold Affiliated content Hej Vibekedh Log ud Hjem» Ansøgning til Kulturpuljen» Webform

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere