velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle"

Transkript

1 velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle UDDAnnElSEnS OpbyGninG AnDrE informationer OrDEnS reglement kontakt OG notater

2 Velkommen til AutoVidencenter Fyn og Syddansk Erhvervsskole. Vi håber du får et spændende og udbytterigt forløb i vores afdeling, såvel fagligt som i samvær med kammerater og lærere. Vi er 30 ansatte i afdelingen, og der er ca. 200 elever og 50 kursister i undervisning hver dag, så det er en travl, men spændende afdeling, du er kommet til. Du er påbegyndt en uddannelse i en dynamisk branche. Det er en branche, hvor du vil opleve, at der sker mange ting og hvor du skal være omstillingsparat. Ved AutoVidencenter Fyn begynder elever, som ønsker en uddannelse inden for mange forskellige specialer. Uanset hvilket speciale du senere vælger, er din uddannelse opdelt i 2 dele, et grundforløb og et hovedforløb.

3 Grundforløb... 4 Mødetider... 5 Kontaktlærer... 5 Fagområder... 5 Uddannelsesplan... 6 Portfolio og logbog... 6 Bedømmelse og eksamen... 7 Hovedforløb... 7 Fag på hovedforløb... 7 Uddannelsesplan/Elevplan... 8 Bedømmelse og eksamen... 8 Skolebeviser mm Vejledning Løn Bus/transport Elevråd Informationer om skolen Kantinen Pausetider Sygemelding Praktik i udlandet Forsikring Mødepligt Fritagelse fra undervisning Vedligeholdelse af afdeling Påklædning og sikkerhed Rygning, mad, mobiltelefoner mm Udlån til elever Kontakt til skolen...16 Links...16 Kort...16 Ansatte på AutoVidencenter Fyn...17 Efteruddannelse...18 Planlægning...18 Kontaktpersoner...19

4 Grundforløb Grundforløbet varer mellem 20 og 60 uger. Vores erfaring er, at de fleste af vores elever vælger at bruge 26 uger. Den præcise varighed for dit grundforløb afhænger af dine forudsætninger, og hvorledes dit arbejde her på skolen bedømmes. Alle elever hos os begynder med et to-ugers introduktionsforløb. På dette forløb får du op gaver af forskellig karakter, og vi bedømmer dine kompetencer for at finde ud af, hvordan uddannelsen bedst planlægges for dig. Efter to ugers introduktion og kompetenceafklaring er der to muligheder: 1. Det ordinære grundforløb: Fælles kompetencemål + særlige kompetencemål fælles kompetencemål (8 uger) Intro El Karr. Skal bilen til syn 1. Hj/Epoxy Arb. Miljø Særlige kompetencemål - URO (12-18 uger) Dansk Naturfag Autoprojekt El/elektronik Dansk Naturfag Stationsøvelser - Undervogn El/Motor - International Praktik ophold Autoprojekt repetition Bilen i sin helhed Grundforløbs Projekt Tilvalgsfag 2. Grundforløbspakke med opkvalificering: 20 uger med opkvalificering + det ordinære grundforløb (Dette kan du selv vælge, eller lærerteamet kan vurdere, at du har brug for dette forløb.) Opkvalificerende grundforløbspakke (20 uger) RKV (sammen med det ordinære grundforløb) Opstart af værkstedsprojekt Værkstedsprojekt og opkvalificering i grundfag Afslutning af værkstedsprojekt 2 uger 4 uger 10 uger 4 uger Vi har også en grundforløbspakke med praktik i udlandet og internationalisering. Undervisningen her gennemføres i forbindelse med det ordinære grundforløb, og det afhænger af din praktikperiode i udlandet, hvor meget det ændrer på længden af dit grundforløb. Spørg din kontaktlærer eller vejlederen i afdelingen. Uddannelser på AutoVidencenter Fyn, Syddansk Erhvervsskole: Mekaniker (Personvogn, lastvogn) 4 år Automontør (trin) 2 år Her kan du tage hele grundforløbet og hovedforløbet på AutoVidencenter Fyn. 45 AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

5 Uddannelser på andre skoler: Du skal have den sidste del af dit grundforløb (særlige kompetencemål) på andre skoler, hvis du har valgt en af følgende uddannelser: Cykel- og motorcykelmekaniker Herning Uddannelsescenter Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker Aars Tekniske Skole Materielmekaniker (trin) Aars Tekniske Skole Personliftmekaniker (forsøg) Aars Tekniske Skole Campingmekaniker TEC København Karrosserismed Silkeborg Tekniske Skole Flymekaniker Hele uddannelsen inklusiv grundforløb på TEC København Vognmaler Hele uddannelsen inklusiv grundforløb på Silkeborg Tekniske Skole Uddannelsens opbygning Mødetider grundforløb Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kontaktlærer Som elev hos os har du en kontaktlærer. Din kontaktlærer er en lærer som er ansat i afdelingen. Kontaktlæreren har den særlige funktion at skulle hjælpe dig med at planlægge din uddannelse og svare på spørgsmål om din uddannelse. Du vil møde din kontaktlærer i intro duktionsforløbet, og du har en midtvejs- og afslutningssamtale med din kontaktlærer. Fagområder på grundforløbet Du kommer til at arbejde med følgende fagområder: Informationsteknologi Epoxy-bevis (rudelimning) Førstehjælp og brandbekæmpelse Arbejdsmiljø Karrosseri Autoteoretiske fag (elektriske systemer, motor, undervogn) Naturfag Dansk 26 svejsesikkerhedskursus 14 dages praktik Internationalisering AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle 5

6 Undervisningen er planlagt i korte moduler, og du får enten en evaluering eller en vejledende karakterer efter hvert modul. Du skal have godkendt alle moduler for at komme til den afsluttende grundforløbseksamen. Din kontaktlærer vil også løbende tale med dig om dit faglige niveau, og er der noget, som er svært for dig, har du altid mulighed for at arbejde længere tid med et område. Det aftaler du med din kontaktlærer. Du bliver under din uddannelse tilbudt to ugers praktikophold i en virksomhed. Praktikforløbet vil blive lagt ind i din uddannelsesplan. Du skal selv prøve at finde en virksomhed. Er du i tvivl om noget, så spørg din kontaktlærer, virksomhedskonsulent Leo Rasmussen eller vejleder Lone Olsen. For at lave en aftale skal du og virksomheden udfylde en praktikblanket. Hvis du vælger at komme i praktik, kan du regne med, at Leo Rasmussen besøger dig på virksomheden. Find godkendte virksomheder på praktikpladsen.dk. Uddannelsesplan Din uddannelse bliver tilrettelagt individuelt. Du aftaler sammen med din kontaktlærer, hvorledes din uddannelsesplan skal se ud. I uddannelsesplanen skal det fremgå, hvilke fag du skal igennem i din uddannelse. Uddannelsesplanen udarbejdes på hjemmesiden elevplan.dk. Her har du en personlig side, hvor alle oplysninger med karakterer etc. fremgår. Din uddannelsesplan kan blive ændret undervejs i din uddannelse. Du kan selv ændre i uddannelsesplanen, men alle ændringer skal godkendes af din kontaktlærer. Ligeledes skal alle ændringer, som foretages af kontaktlæreren, godkendes af dig. Dit brugernavn til Elevplan udleveres af din kontaktlærer. I Elevplan kan du se en beskrivelse af alle fag, du kan vælge på AutoVidencenter Fyn. Hvis du allerede har en læreplads, kan din mester følge dit skoleforløb via Elevplan. Brugernavn og adgangskode for virksomheder kan rekvireres ved skolens administration. Elevplan kan også bruges til at undersøge andre uddannelsesmuligheder, og du kan løbende orientere dig om egen uddannelsesstatus. Portfolio og logbog Efter et par uger på AutoVidencenter Fyn får du udleveret en elastikmappe, som skal følge dig gennem hele grundforløbet. Mappen er din portfolio og skal rumme alle arbejdspapirer, eksempelvis opgaver, beregninger, notater, billeder og dataudskrifter. Du skal gemme alt, hvad du arbejder med under din uddannelse i mappen. Portfolioen skal blive her på skolen. I portfolioen skal din logbog også ligge. Logbogen skal du skrive i hver morgen og hver fyraften. Portfolioen og logbogen skal rumme materiale fra alle de fag, du deltager i her på skolen. Det er på baggrund af dit materiale i portfolioen og i logbogen, du bliver indstillet til den afsluttende eksamen. 67 AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

7 Bedømmelse og eksamen Hvert modul på grundforløbet afsluttes med en bedømmelse af dit faglige arbejde. Enten bedømmes modulet som bestået/ikke bestået eller også får du en karakter efter 7-trins-skalaen. Desuden evaluerer faglæreren andre kompetencer, såsom engagement, koncentration, mødedisciplin og samarbejde. Når du har bestået alle fagområder, afslutter du dit grundforløb med et grundforløbsprojekt, som du skal præsentere ved en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen varer 30 minutter og bedømmes med en karakter fra 7-trins-skalaen. Denne eksamen skal bestås, for at du kan få et grundforløbsbevis, og der er ekstern censur. Uddannelsens opbygning Hovedforløb For at starte på et hovedforløb for mekanikeruddannelsen skal du have indgået en uddannelsesaftale (lærekontrakt) med en virksomhed. Denne aftale kan indgås før, under og efter grundforløbet. Skolen følger op med vejledning i forhold til din uddannelsessituation også efter du er færdig på grundforløbet. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, vil du blive indkaldt til opfølgningsmøder på skolen ca. hver anden måned. Læretiden består af en vekslen mellem praktik og skoleophold. Praktikdelen foregår på det værksted, hvor du har indgået kontrakt. Skoledelens forløb og længde afhænger af, det speciale du uddanner dig i. Hovedforløbet er delt ind i to trin. Trin 1 (Automontør) dækker de tre første skoleophold. Trin 2 (Mekaniker) dækker de sidste fem skoleophold. Fag på hovedforløbet Fejlfinding og diagnosticering Bremser Styretøj Elektriske systemer Motor og motorstyring Komfortudstyr Brug af testere Naturfag Faglig kommunikation (engelsk) Innovation og iværksætteri Kundeservice AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle 7

8 Et skoleophold på hovedforløbet kan variere i længde, men det er ca. 5-6 uger pr. hovedforløb. Du bliver automatisk indkaldt til det første hovedforløb, når skolen har modtaget og registreret din uddannelseskontrakt. Der er 8 skoleophold på hovedforløbet. Det sidste ophold indeholder også svendeprøven. Skoleundervisningen er sammensat af teoriundervisning og en del værkstedsøvelser. Du kan sammen med din virksomhed sammensætte dele af din uddannelse på trin to. Auto- Videncenter Fyn og det lokale uddannelsesudvalg har på forhånd sammensat et anbefalelsesværdigt forløb. Skolens virksomhedskonsulent Leo Rasmussen vil vejlede og bistå elev og virksomhed i at udfærdige uddannelsesplanen på trin 1. Hvis du har ønsker om at læse videre efter din mekanikeruddannelse, kan du vælge at bygge et ekstra skolemodul med engelsk og matematik på C-niveau på dit hovedforløb. Du kan bruge netop disse to fag til at få adgang til kortere videregående uddannelser. Fagene afsluttes med eksamen inden din uddannelseskontrakt udløber. Uddannelsesplan/Elevplan Du og din virksomhed kan følge din uddannelsesplan og dine resultater gennem hele din uddannelse. Brugernavn og adgangskode for elever og virksomheder kan rekvireres ved skolens administration. Elevplan kan også bruges til at undersøge andre uddannelsesmuligheder, og du kan løbende orientere dig om egen uddannelsesstatus. Desuden kan du finde lokale undervisningsplaner og skoleoplysninger på elevplan.dk. Bedømmelse og eksamen På hovedforløbet afsluttes hvert fagområde med en afsluttende karakter. Karakteren gives ud fra den daglige præstation i undervisningen og en afsluttende prøve, som afhængig af faget kan være både mundtlig og skriftlig. Desuden evaluerer faglæreren andre kompetencer, så som engagement, koncentration, mødedisciplin og samarbejde. Trin 1(Automontør) afsluttes med en praktisk prøve på én dag. Prøven afvikles i forbindelse med en svendeprøve. Der er ekstern censur (skuemestre) Trin 2 (Mekaniker) afsluttes med en svendeprøve, som kører over 5 dage. Der er ekstern censur (skuemestre) på to dage i svendeprøveforløbet. Man skal have kørekort for at kunne gå til den afsluttende prøve. 89 AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

9 Uddannelsens opbygning

10 Skolebeviser mm. Efter afsluttet grundforløb får du et grundforløbsbevis. Efter hver skoleperiode på hovedforløbet får du og din mester tilsendt en skolevejledning med alle karakterer. Når du er færdig med svendeprøven får du et skolebevis med samtlige karakterer fra dine skoleophold. Når du er helt udlært får du et svendebrev med karakteren fra din svendeprøve. Vejledning Lone Olsen Telefon: / Træffetid: mandag kl til og fredag kl til Du kan henvende dig til vejlederen med de forskellige spørgsmål og problemer, du har. Vejlederen kan hjælpe med spørgsmål vedr. f.eks. SU Uddannelsesspørgsmål Praktikplads og uddannelsesaftaler Praktik i udlandet Specialpædagogiske hjælpemidler Mentorordning, psykologordning mm. Vejlederen hjælper og vejleder gerne om stort og småt og er underlagt tavshedspligt. Løn Fra den dag du indgår en uddannelsesaftale er du ansat og lønnet af virksomheden. Lærlingelønnen fastsættes af branchens overenskomst, og du kan kontakte Dansk Metal for at undersøge den gældende overenskomst. metalungdom.dk Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge SU, mens du følger uddannelsen ved grundforløbet. Regler og muligheder vedrørende SU kan du få oplyst ved henvendelse til Charlotte Stæhr på telefon eller på su.dk. Ved for meget fravær kan man miste retten til at modtage SU. Bus/Transport Du kan søge om tilskud til dine transportudgifter. Se på uddannelseskort.dk om du har mulighed for at få tilskud. Hvis du har en uddannelsesaftale, betaler din virksomhed for dine transportudgifter, når du skal AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

11 på skole, hvis du har mere en 20 km. i transporttid om dagen. Taksten er, hvad der svarer til den offentlige transport. Din virksomhed får transportudgiften til dine skoleophold refunderet gennem AER Arbejdsgivernes Elevrefusion. Læs mere på AER atp.dk. Elevråd For hvert nyt elevindtag, som sker et par gange hvert halve år, vælger elevgruppen en repræsentant til afdelingens elevråd. Repræsentanterne fungerer som elevernes taleorgan i afdelingen, og kan viderebringe ønsker og ideer til afdelingens ledelse. Informationer om skolen AutoVidencenter Fyn har adressen Petersmindevej 1F, 5000 Odense C og er en afdeling under Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle. Skolen udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser, tekniske gymnasiale uddannelser, AMU-kurser, specialdesignede kurser og har afdelinger i både Odense og Vejle. Søren Sørensen er afdelingsleder for AutoVidencenter Fyn og kan træffes pr. telefon ved at ringe til skolens omstilling på tlf , eller pr. mail andre informationer Kantinen Kantinen er åben hver dag. Her kan du købe kolde og varme retter mm. Man rydder selvfølgelig op efter sig selv, når man har spist i kantinen. Pausetider Formiddagspause: kl Middagspause: kl Sygemelding Hvis du er syg, skal du meddele dette til Mette Jantzen mellem kl og kl på telefonnummer Bliver du syg i løbet af en undervisningsdag, skal du meddele din lærer, at du tager hjem. Såfremt fraværsperioden ikke kan vurderes, skal der ringes hver dag. Ved længerevarende sygdom kan skolen bede om en lægeerklæring. Praktik i udlandet Du har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Du kan vælge at komme i et kortere praktikforløb eller simpelthen finde din læreplads i et andet land. AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle 11

12 Hvis du går på grundforløbet, kan du komme i praktik i udlandet på samme måde, som man normalt kommer i praktik her i Danmark. Praktikken er ulønnet, men du kan få betalt dine rejseomkostninger frem og tilbage til praktikstedet. Vi hjælper dig med at planlægge praktikforløbet, hvis du gerne vil prøve at komme i praktik i udlandet. Hvis du har læreplads i Danmark, kan du blive udstationeret i en periode. Du skal selvfølgelig aftale det med din danske virksomhed, og du skal finde en virksomhed, som vil ansætte dig i praktikperioden. Du får din danske lærlingeløn med dig i praktikperioden, og din danske arbejdsgiver får refunderet hele eller dele af lønudgiften. Du kan også få dækket rejseudgifterne til og fra praktikvirksomheden. Hvis du gerne vil vide mere om praktik i udlandet kan du søge på ciriusonline.dk og AER på atp.dk. Du kan også kontakte vejlederen i afdelingen. Forsikring Hvis du kommer til skade under værksteds-undervisningen, er du omfattet af forsikringen i den virksomhed, som du har indgået uddannelsesaftale med. Hvis du derimod ikke har nogen uddannelsesaftale, er du forsikret gennem skolen efter reglerne under Statens Selvforsikringsordning. Bemærk: Skolens forsikring dækker kun under arbejde i værksteder og ikke ved tilskadekomst i pauser og teori-undervisning. Her dækker kun din private ulykkesforsikring. Det kan være klogt at have tegnet en privat ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på skolens inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som f.eks. tøj, bil, knallert, cykel, taske og lommeregner AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

13 AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle 13 andre informationer

14 Mødepligt Der er mødepligt på uddannelsen. Det betyder, at du skal møde hver morgen, være her hele dagen og selvfølgelig deltage aktivt. For at bestå et fag kræves det, at du er her og laver de opgaver, du får tildelt af din underviser. Læs mere om skolens overordnede ordensreglement på sde.dk. Et uacceptabelt fravær kan medføre ændring af din uddannelsesplan og uddannelseslængde, og at du mister retten til at modtage SU og du kan i værste fald blive bortvist fra skolen. Fritagelse fra undervisning Fritagelse gives i specielle tilfælde som mærkedage i nærmeste familie, køreprøve, teoriprøve, glatbanekørsel, speciallæge og lignende. Fritagelse fra undervisning søger du hos læreren eller afdelingslederen. Læge- og tandlægebesøg, køretimer og lignende skal som hovedregel pla ceres uden for undervisningstiden. Ved fritagelse til læge, tandlæge og lignende skal du bagefter dokumentere, at konsultationen har fundet sted. Hvis du har en læreplads, skal du meddele fravær både hos din arbejdsgiver og på skolen. Ved sygdom og fravær kontakter skolen altid dit uddannelsessted. Vedligeholdelse af afdeling Værksteder (daglig vedligeholdelse): Gulve fejes. Værktøj låses inde. (Også i pauserne). Olie/rensebakker tømmes, rengøres og sættes på plads. Arbejdsborde aftørres for olie. Papir og andet, der har været brugt til aftørring, lægges i korrekt container. Manglende papir, håndsæbe, håndrens og beskyttelsescreme hentes på lager. Biler, der er ude, køres ind, og alle biler aflåses. Vinduer, døre og porte aflåses. Det sikres, at lånt værktøj/udstyr fra lager forefindes og eventuelt er aflåst i skab. Lys og andet strømforbrugende udstyr (motortestere, PC er og andet) slukkes. Afslutning på værksted (og når det skønnes nødvendigt): Gulve vaskes. Arbejdsborde rengøres, og skuffer tømmes. Håndvaske rengøres, og affaldskurve tømmes. Biler gøres kundeklare, rengøres ved vask eller polering. Defekter på biler repareres. Værktøj optælles og kontrolleres af lærer. Udstyrsmangler noteres og afleveres til afdelingsleder AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

15 Teorilokaler (daglig vedligeholdelse): Stole sættes på plads. Vinduer lukkes, og alle hasper sættes på. Gardiner trækkes fra, så vagtværn hurtigt kan kontrollere vinduerne. Papir og andet, der flyder på gulvet, samles op. Lys og andet strømforbrugende udstyr (motortestere, PC er og andet) slukkes. Påklædning og sikkerhed Af hensyn til din personlige sikkerhed, skal du være iført fornuftig påklædning i værkstederne. Arbejdsbukser skal være i rimelig vidde. Arbejdsjakke eller skjorte skal slutte tæt om håndled samt slutte til kroppen. Dvs., at dit tøj skal passe dig. Undgå brug af ringe, smykker og andet, som maskiner kan gribe fat i. Har du langt hår, skal det være bundet op, eller du skal have hårnet på. Du skal altid bruge beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm, hvis der er fare for at beskadige øjnene. Rygning, mad og mobiltelefoner mm. Rygning er kun tilladt udendørs. Indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt i undervisningslokalerne. Mobiltelefoner skal være afbrudte i undervisningstiden med mindre andet er aftalt med læreren. Der må kun lyttes til musik i undervisningslokalerne, hvis læreren tillader det. Din lærer skal godkende, at du forlader undervisningen. Du må ikke forlade skolen i pauserne uden forudgående tilladelse. Det er bortvisningsgrundlag at være påvirket af eller at medbringe alkoholiske drikke eller narkotiske stoffer og lignende. Overtrædelse af skolens ordensreglement og sikkerhedsforskrifter kan medføre bortvisning fra skolen. Ordens reglement Udlån til elever I løbet af uddannelsen kan der blive tale om, at du låner udstyr eller bøger med hjem fra skolen. Du skal erstatte lånt udstyr, bøger og andet, såfremt du ikke leverer det tilbage i samme stand som ved udlevering. Du kan låne et skab til i vores kælder/omklædningsrum til dine ejendele. Du skal selv sørge for at have en lås med. AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle 15

16 Kontakt til skolen Søren Sørensen, afdelingsleder Leo Rasmussen, virksomhedskonsulent Lone Olsen, uddannelses- og erhvervsvejleder Henning Bech Glasdam, planlægger og koordinator Mette Jantzen, administration grundforløb Mette Jacobsen, administration hovedforløb Jesper Beck Holm, leder efteruddannelsescenter Links sde.dk avcf.dk elevplan.dk praktikpladsen.dk metalungdom.dk industriensuddannelsers.dk atp.dk ciriusonline.dk Risingsvej 3 2 Ejbygade F Petersmindevej 1 D A Åsumvej = Parkering AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

17 Ansatte på autovidencenter fyn Søren Sørensen Afdelingsleder Lone Olsen Studievejleder Henning B. Glasdam Koordinator Leo Rasmussen Virksomhedskonsulent Jesper Beck Holm Efteruddannelsessleder Irene Larsen Erik Lindvig Jesper Kiessling Jørgen Mølgaard Jensen Johannes Skytte Torben Kristiansen Jens Schønnemann Leif Boye-Roed Laust Peter Nielsen Lars-Henrik Viby Nielsen Martin Hansen Cáthrin Bolette Hovgaard Mikkelsen Michael J. S. Købke Martin Aagren Svensson Mads Rose Rasmussen Otto Winkler Jørgensen Frank G. Kyndbøl Hans-Christian Mathiassen Peter Jørgensen Per Winther Rasmus Sjøstrand Torben Busch Funch Per Rasmussen Damgaard Hans Henrik Christensen Bjarke Gregoriussen Ole Helmer Jensen Mads Skovgaard Falck AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle 17 kontakt og efterudd.

18 Efteruddannelse til autobranchen Hos AutoVidencenterFyn har vi et bredt sortiment af kurser i vores efter- og videreuddannelsesafdeling. Når du er færdiguddannet vil der være rig mulighed for at specialisere og udvikle dig ved at benytte kursustilbuddene. Se mere på sde.dk/kurser. Har du helt styr på den nyeste teknik i bilerne? Får du fuld udnyttelse af det dyrt indkøbte testerudstyr? Kan du søge de rigtige informationer samt analysere måleresultaterne på den rigtige måde? Kan du sige dig fri for spildtid eller forkert udskiftede dele i forbindelse med fejlsøgning? Har du fremtidssikret dig selv eller dit værksted ved hjælp af personlig uddannelsesplanlægning? Hvis ikke, kan vores efteruddannelsestilbud på AutoVidencenter Fyn hjælpe dig i den rigtige retning. På AutoVidencenter Fyn tilbyder vi nøje tilrettelagte kursusforløb til alle typer værksteder og mekanikere. Kurserne er specielt udvalgt og tilrettelagt for at sikre mekanikeren de rette kompetencer til servicering og fejlfinding af nutidens elektriske systemer. Kursusforløbene indeholder arbejde med de nyeste systemer på markedet, hvilket berøres af kurser som fejlfinding, benzinmotorstyring, Can-Bus, diesel, aircondition, commomrail, sikkerhed, komfort osv. Alle vores kurser afvikles på faste hold, hvilket betyder, at man kommer af sted hver gang med de samme deltagere. Opstart på forløbet starter altid med en personlig samtale med den enkelte mekaniker. Kursusforløbene anvendes af bl.a. Automester, Autopartner og Mekonomen Autoteknik. Planlægning er alfa og omega Uddannelsesplanlægning er utrolig vigtig i alle gode uddannelser. På AutoVidencenter Fyn hænger det naturligt sammen med opstart af vores kurser, uanset om det er vores samlede kursusforløb eller enkeltstående kurser, der skal tages. Vi er vant til at håndtere planlægning for alle typer virksomheder lige fra enkeltmandsfirmaer til værkstedskæder og bilimportører. Er du interesseret i yderligere oplysninger om uddannelsesplanlægning, kursusindhold og tilmelding, eller ønsker du en samtale omkring efteruddannelse og de muligheder din virksomhed har. Så kontakt efteruddannelsesleder Jesper Holm AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle

19 Kontaktpersoner Efteruddannelsesleder Jesper Holm Telefon: Mobil: Fax: Kursussekretærer Jytte Hansen Telefon: Fax: Birgit Otlie Hansen Telefon: Fax: AutoVidencenter Fyn Syddansk Erhver vsskole Odense-Vejle 19 kontakt og efterudd.

20

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD STUDIEHÅNDBOG VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder,

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS

INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS INFORMATIONSHÆFTE Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS Efterår 2012 Indhold Velkommen til Uddannelsecentret i Roskilde - Slagteriskolen... 3 Personaleliste for RBS (Restaurant, Bageri og

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE

GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE GUIDE FOR UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDERE Forord Denne guide er tænkt som en hjælp til uddannelses- og erhvervsvejlederen. Bogen er rammen om de funktioner, du som vejleder skal varetage. Bogen er udarbejdet

Læs mere