Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007"

Transkript

1 Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

2 Velkommen til Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen, Jernbjerggaard. Alle på Landbrugsskolen & Gartnerskolen ønsker dig velkommen på din nye uddannelse. Vi ser frem til vores tid sammen og håber, at vi kan leve op til dine forventninger. Som elev på skolen kan du være med til at bestemme, hvordan din uddannelse skal forløbe. Vi forventer, at du deltager aktivt, og vi håber, du vil være med til at skabe et positivt og rart miljø i din og dine kammeraters dagligdag. Du sidder her med elevhåndbogen 2007 for Landbrugsskolen & Gartnerskolen. I den finder du en lang række nyttige oplysninger, som vi håber vil hjælpe dig. Vi ved, at der er mange nye ting, du skal forholde dig til, når du starter, og det kan godt være lidt forvirrende. Elevhåndbogen er en opslagsbog, hvor emnerne er ordnet alfabetisk. Finder du ikke det, du søger, så spørg os. Sig også til, hvis du synes, der er noget, som mangler. Velkommen til! De bedste hilsner Anita Justesen Uddannelseschef 2

3 Administration Landbrugsskolens & Gartnerskolens administration findes på kontoret i hovedbygningen. Kontoret betjenes af studiesekretær Helle Hjort. Adresse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen Selandia - Center for Erhvervsrettet Udannelse Landbrugsskolen & Gartnerskolen C.A. Olesensvej Slagelse Tlf og Adresse, Hovedskolen Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Bredahlsgade Slagelse Tlf Arbejdstøj Du skal være hensigtsmæssigt påklædt, dvs., du har arbejdstøj på til praktisk arbejde. Arbejdstøjet bør være tætsiddende, så du ikke kommer til at hænge i. Det kan være en god idé at medbringe arbejdshandsker og regntøj. Husk, at sikkerhedsfodtøj er påkrævet! Alkohol Det vil medføre bortvisning, hvis du møder på skolen i påvirket tilstand, eller hvis du indtager alkohol på skolens områder. Ved særlige lejligheder med speciel tilladelse fra uddannelseschefen må du nyde alkohol på skolens område. Befordring For elever uden uddannelsesaftale gælder: Som elev på en ungdomsskole kan du få rabat på din daglige transport til skole. Du kan få et ansøgningsskema på skolens kontor. fortsættes... 3

4 For elever med uddannelsesaftale gælder: Du får et særligt befordringsskema på skolen. Dette skema skal du udfylde og aflevere på skolens kontor på sidste undervisningsdag i dit skoleophold. Bibliotek Bibliotekets åbningstid: Se opslag på døren. Her kan du låne og/eller købe bøger til brug i undervisningen. Biblioteket betjenes af bibliotekar Cecilie Dissing, som meget gerne vil hjælpe dig. Udenfor bibliotekets åbningstid kan du aflevere bøger på kontoret. Bus Bybus nr. 313 kører fra Slagelse station til Landbrugsskolen & Gartnerskolen. Stoppestedet ligger på Elmedalsvej ved indkørslen til skolen. Desuden kører bybus nr. 303 fra stationen til Århusvej. Bøger Du kan låne bøger til undervisningen på skolens bibliotek. Bøgerne afleveres igen efter endt brug. Det er også muligt at købe lærebøger på biblioteket. Computere Skolens computerlokaler og OLC (Open Learning Center) har åbent hver dag fra kl I løbet af den første uge vil du modtage en adgangskode, som giver dig adgang til computerne og skolens netværk. Elektronisk indregistrering På skolen har vi et elektronisk registreringssystem. Du skal hver dag, når du møder, og når du går hjem, indtaste dit cpr-nummer eller køre dit sygesikringskort igennem maskinen, der er sat op ved trappen til kantinen. 4

5 Elevråd Skolen har et elevråd. Der vælges et nyt elevråd i august og januar. Én lærerrepræsentant deltager i skolens fælles elevråd. Elevrådet kan lave forskellige aktiviteter i samarbejde med lærerne. Elevplan Elevplan er undervisningsministeriets portal, hvor du med et personligt password kan logge på og læse om din uddannelse, dine karakterer mm. Du får dit password til Elevplan, når du starter på skolen. EMMA Se under skolepraktik. Enggården Navnet på Landbrugsskolens produktionsgård. Adressen er: Kalundborgvej Slagelse Landbrugselever får praktisk undervisning på Enggården. Feriekalender 2007 Juleferie: 23/ til 07/ inkl. Vinterferie: Uge 7 Påskeferie: 31/03 til 09/04 inkl. St. Bededag: 04/05 Kristi himmelfartsferie: 17/05 til 20/05 inkl. Pinseferie: 26/05 til 28/05 inkl. Sommerferie: 30/06 til 12/08 inkl. Efterårsferie: Uge 42 Juleferie: 22/ til 06/ inkl. NB: Bemærk, du skal i skole d. 2. juni, hvor skolen har åbent hus. 5

6 Forsikring Hvis du kommer til skade i undervisningen, er du dækket af skolens forsikring. Skolens forsikring er Statens selvforsikringsordning. Fravær Fravær kan have konsekvenser for gennemførelsen af din uddannelse uanset grunden! Almindelig læge- og tandlægebesøg skal lægges udenfor undervisningstiden. Hvis du skal have fri fra undervisningen, skal du lave en aftale med din kontaktlærer og herefter udfylde en fraværsseddel. Hvis du har en uddannelsesaftale, skal al fravær også aftales med din mester. Fraværsseddel Du skal udfylde en fraværsseddel, hvis du skal have fri for undervisningen. Du skal altid lave en aftale med din kontaktlærer, hvis du skal have fri, og din kontaktlærer skal underskive fraværssedlen. Du skal også udfylde en fraværsseddel, hvis du bliver syg i løbet af dagen og må gå hjem. Fraværssedler kan hentes på lærerværelset. Garderobeskab Du vil kunne låne et skab til opbevaring af skiftetøj, sko, bøger mm. Nøglen til dette skab koster et depositum på kr. 50,00, som du skal betale samtidig med, du får nøglen udleveret. Godskrivning Hvis du tidligere har gennemført undervisning og evt. afsluttende prøve i et fag, er det muligt at opnå godskrivning. Du kan opnå godskrivning, hvis du har dokumentation for, at du tidligere har opnået mindst karakteren 6 (13 skalaen) og karakteren 7 (7-trinsskalaen) i et tilsvarende fag på mindst samme niveau. Hvis du ønsker godskrivning, skal du tale med din kontaktlærer. Grundforløb Et grundforløb er betegnelsen for dit første skoleophold. 6

7 Grundforløbet varer fra 20 op til 60 uger. Du laver en uddannelsesplan og aftaler med din kontaktlærer, hvor lang tid, du forventer at bruge på at gennemføre dit grundforløb. Grundforløbsbevis Efter endt og gennemført grundforløb modtager du et grundforløbsbevis. Handicap Hvis du har et handicap, der gør det vanskeligt for dig at være med i undervisningen, er det - afhængig af handicappets art - muligt at søge om specialpædagogisk støtte. Hvis du har brug for støtte, skal du kontakte afdelingens læsepædagog Mette Vang, tlf Hovedforløb Hovedforløb er tiden fra, du påbegynder din læretid i en virksomhed eller i skolepraktik og til, du afslutter din uddannelse. Jernbjerggaard Navnet på den gård, hvor Landbrugsskolen & Gartnerskolen hører til. Skolen flyttede ind på gården i Før var Jernbjerggaard forsøgsgård og avlsgård for De danske Spritfabrikker. Jernbjerggårdens venner På Landbrugsskolen & Gartnerskolen har vi en elevforening, der hedder Jernbjerggaardens venner. Elevforeningen arrangerer årlige elevfester for både nuværende og gamle elever. Mens du er under uddannelse på skolen, er du automatisk medlem af foreningen. Når du er færdig, koster det kr. 50,- om året at være medlem. I stedet for det årlige kontingent kan du imidlertid vælge at betale kr. 250,- én gang for alle - et livstidskontigent. Læs mere om elevforeningen på Klik på Erhvervsskolen, klik på Jord til bord, klik på Jordbrug og endelig klik på Elevforening. 7

8 Kantine På Landbrugsskolen & Gartnerskolen er kantinen åben kl Karakterer Fra d. 1. august 2007 tager skolen den ny karakterskala i brug: 7-trinsskalaen. Karaktererne beskrives sådan: 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Indtil d. 1. august 2007 benyttes 13-skalaen. Kompetencer For at kunne gennemføre dit grundforløb, skal du opnå kompetencer i forskellige fag. Dvs., at din lærer vurderer, om du har opnået tilstrækkelig praktisk og teoretisk viden indenfor fagområdet. Kontaktlærer Du får en kontaktlærer, der følger dig tæt gennem hele dit skoleforløb. I forbindelse med din opstart på skolen vil du have en længere samtale med din kontaktlærer, og hver uge skal du møde til kontaktlærertime. Her får du lejlighed til at drøfte dit uddannelsesforløb, og din kontaktlærer har mulighed for at hjælpe og vejlede dig. Kostafdeling For elever, der bor langt fra skolen, er det muligt at få en plads på skolens kostafdeling. Kontakt afdelingen og hør, om du opfylder kravene til en plads. Kostafdelingen ledes af Claus Keldke, som kan træffes på mellem kl Hvis du får afslag på en plads, så kontakt en studievejleder med det samme. 8

9 Lærere Uddannelseschef: Studievejledere: Lærere: Anita Justesen, Per Valsted, Preben Clausen, Bente Pedersen, Peter Hansen, Torben Kjær, Torben Nielsen, Mette Vang, Lars Biering-Sørensen, Bo Larsen, Torben Duedahl Andersen, Palle Andersen, Bjarne Christensen, Rolf Scavenius Jensen, Laurits Jensen, Peter Møller, Asger Andersen, Palle Castella, Jan Kiel, Malkebevis Hvis du har valgt landbrugs- eller dyrepasseruddannelsen, skal du i løbet af grundforløbet lære at malke og erhverve dig et malkebevis. Malkeundervisningen foregår udenfor den almindelige undervisningstid, nemlig kl eller kl i en hel uge i løbet af dit grundforløb. Tidspunktet vil blive meddelt ca. 2 uger før undervisningen. Malkebeviset opnås efter en praktisk og en teoretisk prøve. I malkeugen vil der være mulighed for at bo i elevboligen på Enggården. Hvis du ønsker at bo på Enggården, skal du medbringe sovepose, arbejdstøj, toiletsager og mad. I elevboligen er der mulighed for at lave mad, overnatte og bade. Ophold i elevboligen er på eget ansvar og for egen regning. Husk at lave en aftale med lærer Bente Petersen vedr. overnatningen. 9

10 Maskiner Brug af udstyr og maskiner sker som led i din undervisning og skal aftales med din lærer. Når du skal bruge udstyr og maskiner, er det vigtigt at læse og følge sikkerhedsforskrifterne. Hvis du i forbindelse med undervisningen observerer en fejl eller et problem med en maskine, (værkstedsmaskiner, pc ere, værktøj m.m.), skal du straks orientere din lærer om problemet. Mødepligt Du har mødepligt til undervisningen, og skolen registrerer dit fravær uanset årsag. Uacceptabelt meget fravær kan medøre, at du bliver meldt ud. Ordblind Hvis du er ordblind, eller har svært ved at læse, skrive og regne, er det muligt at søge om specialpædagogisk støtte. Hvis du har eller får problemer med at følge med i undervisningen, skal du kontakte afdelingens læsepædagog Mette Vang, tlf Ordensreglement I forbindelse med din opstart på grundforløbet vil du modtage et eksemplar af afdelingens ordensreglement. Parkering Der er skure til cykler og knallerter samt parkeringsplads til biler. Parkering udenfor de ste områder er på eget anvi- ansvar. Plænereglen For at undgå slidte stier på plænen foran hovedbygningen, er det ikke tilladt at krydse ind over græsset. Du må dog gerne opholde dig på græsset. 10

11 Praktik i udlandet Det er muligt at komme på et kortere ulønnet praktikophold i udlandet i løbet af dit grundforløb. Snak med din studievejleder om dette. Praktikplads Efter endt grundforløb skal du ud i praktik, og du skal derfor finde en virksomhed, der vil ansætte dig som elev/lærling. Du skal selv finde din praktikplads, men det er en god idé at tage en studievejleder med på råd. Når du har fundet en praktikplads, skal din studievejleder være med til at lave en kontrakt. Praktikpladsen.dk For at være berettiget til en skolepraktikplads, skal du lægge din personlige profil ind på og du skal huske at opdatere din profil jævnligt. Du modtager brugernavn og adgangskode, når du starter på skolen. Praktikpladsen. dk er et Internet-mødested for elever i virksomheder i erhvervsuddannelser. Praktikpladsskema 5 uger før du afslutter dit grundforløb skal du udfylde et praktikpladsskema. Skemaet sidder i din uddannelsesmappe, som du har fået udleveret ved uddannelsens start. Du skal udfylde skemaet sammen med din kontaktlærer, som herefter giver det videre til studievejledningen. Hvis du ikke udfylder og afleverer praktikpladsskemaet, mister du retten til at komme i skolepraktik. På prøve i branchen Undervejs i dit grundforløb er det muligt at komme på kortere, ulønnet praktikophold i en virksomhed. Du skal selv finde en for din uddannelse relevant virksomhed/praktikplads, og du skal orientere din kontaktlærer og studievejleder, hvis du ønsker at komme på prøve i branchen. Før du begynder på praktikken, skal der foreligge en skriftlig aftale med virksomheden. 11

12 Rusmidler Det vil medføre bortvisning fra skolen, hvis du møder på skolen i påvirket tilstand, eller hvis du indtager rusmidler på skolens områder. Rygning Der må kun ryges udendørs, og i rygeskuerne. Husk at bruge aksekummerne. Sikkerhedsfodtøj Af sikkerhedsmæssige årsager skal du have sikkerhedsfodtøj (sko, støvler eller gummistøvler) på, når du har praktisk undervisning. Du kan ikke deltage i den praktiske undervisning, hvis du ikke har sikkerhedsfodtøj på eller ikke overholder de sikkerhedsforskrifter, der er oplyst. Skema Du vil få et skema, der viser dine fag for fem uger ad gangen. Af skemaet kan du aflæse fag, lærer og lokale. Skolepraktik Hvis du ikke kan finde en praktikplads efter endt grundforløb, er det muligt at komme i skolepraktik indenfor landbrugs- og anlægsgartnerudannelserne. For at få en skolepraktikplads skal du være tilmeldt samt opfylde EMMA-kravene: EMMA står for: Egnet faglighed skolen mener, at du er i stand til at klare en faglig uddannelse. Mobil faglig du skal være indstillet på, at det kan være nødvendigt for dig at vælge en lidt anden uddannelse, end den, der er dit højeste ønske. Mobil geografisk du skal være indstillet på at flytte, hvis det er nødvendigt. Aktivt søgende du er i gang med at søge praktikplads, og at du selv kontakter praktikpladser, skriver ansøgninger osv. Ansvar for skolepraktik: Landbrug, Preben Clausen, Anlægsgartner, Rolf S. Jensen,

13 Stivkrampe Da stivkrampebakterier bl.a. findes i jord og husdyrgødning, opfordrer vi dig til at blive vaccineret mod stivkrampe hos din praktiserende læge, hvis du ikke er blevet det inden for de sidste 10 år. Studiekort Hvis du ønsker at få et studiekort, skal du henvende dig i receptionen på hovedskolen på Bredahlsgade1. Du vil blive fotograferet, og kortet vil herefter blive fremstillet. Studiekortet fungerer som et id-kort. Studievejledere Studievejlederne træffes på studievejlederkontoret i hovedbygningen. Træffetid: Se opslag på døren Landbrug, Preben Clausen, Anlægsgartner, Per Valsted, Hvis du har brug for studievejledning udenfor vejledernes træffetider, er du velkommen til at ringe til studievejlederne på deres mobil. SU Er du over 18 år, kan du få SU, statens uddannelsesstøtte. Hvis du har spørgsmål vedrørende SU, kan du henvende dig til Gitte Christensen på telefon mellem kl Ansøgningsskema fås på skolens kontor. Ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde hurtigst muligt. Sygdom Hvis du bliver syg, skal du på hver sygedag ringe til skolen mellem kl på telefon eller Bor du på kostafdelingen, skal du følge de regler, der er for sygemeldinger der. I særlige tilfælde kan skolen forlange en lægeerklæring. fortsættes... 13

14 Bliver du syg i løbet af undervisningstiden, skal du udfylde en fraværsseddel. Fraværssedlen skal underskrives af den lærer, du har. Telefon Landbrugsskolen & Gartnerskolen: og Traktorkørekort Erhvervelse af traktorkørekort er obligatorisk på grundforløbet, hvis du ikke allerede har kørekort til bil eller traktor. Undervisningen foregår på skolen, ligesom teoriprøverne bliver afholdt på skolen. Før du kan blive indstillet til teoriprøven, skal følgende ting være i orden: 1. Cpr-nummer (vi tager en fotokopi af dit pas eller sygesikringsbevis). 2. Læreerklæring til kørekort. For at få lavet en lægeerklæring hos lægen, skal du medbringe et foto af dig selv. Billedet skal have målene 3,5 x 4,5 cm. En lægeerklæring koster ca. kr. 300,-. 3. Penge til stempelafgift til politiet. Du vil ved teoriundervisningens start få udleveret et girokort. Indbetalingsbeløbet udgør i øjeblikket kr.580, Vi anbefaler, at du køber teoribogen, men du har også mulighed for at låne den på skolens bibliotek. Teoribogen koster kr. 200,-. 5. Hvis du er syg en dag, du har køretimer, skal du huske at kontakte kørelærer Jacob på Uddannelsesaftale En uddannelsesaftale er den kontrakt, du indgår med din arbejdsgiver. Uddannelsesaftalen dækker normalt hele den tid, du skal bruge på dit hovedforløb. Du og din arbejdsgiver får hjælp til at udfylde din uddannelsesaftale. Spørgsmål vedrørende uddannelsesaftaler rettes til: Landbrug, Preben Clausen, Anlægsgartner, Asger Andersen,

15 Uddannelsesplan Ved uddannelses start udarbejder du sammen med din kontaktlærer en uddannelsesplan. Dit skema vil blive sammensat ud fra denne plan, og du vil kunne få et overblik over, hvor lang tid, dit grundforløb kommer til at vare. Udmeldelse Hvis du ikke ønsker at fortsætte din uddannelse på Landbrugsskolen & Gartnerskolen, skal du udfylde en udmeldingsblanket sammen med en studievejleder eller din kontaktlærer. Hvis du beslutter at melde dig ud, vil du altid blive tilbudt en samtale med en studievejleder. Undervisningsmaterialer Bøger kan lånes på skolens bibliotek. Kopier til undervisningens udleveres. Du skal selv medbringe papir, skriveredskaber, lommeregner mm. Vurderingsskema De kompetencer, du opnår i løbet af dit grundforløb, noteres i et vurderingsskema, som du får udleveret, når du begynder på din uddannelse. Du skal altid medbringe dette skema, så din lærer kan udfylde det. Åbent hus Landbrugsskolen & Gartnerskolen holder åbent hus én gang om året: Åbent hus 2007 er lørdag d. 02. juni. Denne lørdag er der mødepligt for dig. 15

16 JERNBJERGGÅRD - oversigt J M K O N L E D B C H P- plads A F G Stuen: 1. sal: A B C Administration læreværelse Undervisning Undervisning A B C Læreværelse Kantine Undervisning D Diverse E Diverse F Undervisning G Smådyrsrum H Lade J Værksted, vareindlevering K Anlægsteknikhal L Undervisning M Maskinhal/værksted N Væksthuse O Anlægsteknikhal E Idrætslokale Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse Landbrugsskolen & Gartnerskolen C.A. Olesensvej Slagelse Tlf.: og

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Velkommen til AutoVidencenter Vejle, Lastvognsuddannelsen August 2012

Velkommen til AutoVidencenter Vejle, Lastvognsuddannelsen August 2012 Velkommen til AutoVidencenter Vejle, Lastvognsuddannelsen August 2012 Informationer om skolen AutoVidencenter Vejle har adressen Boulevarden 36,7100 Vejle og er en afdeling under Syddansk Erhvervsskole.

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Produktion og Udvikling

Produktion og Udvikling Grundforløb forår 2015 Produktion og Udvikling - herunder Teknisk Designer Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 4 Om skolen side 5 Vejledning side 5 Skolehjem side 5

Læs mere

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK HG Åbent Læringscenter Informationshæfte WWW.AH.DK Hvad er Åbent Læringscenter? Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole er en fleksibel læringsmetode, som tager højde for dine individuelle læringsbehov.

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Grundforløb forår 2015 Dyr, planter og natur Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen side 03 Det er os du møder side 04 Om skolen side 05 Vejledning side 05 Skolehjem side 05 Befordringsgodtg. ifb. skolehjem

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Personale side 2 Spilleregler for undervisning side 3 Grundskema side 4 Sygemeldinger side 6 Ferieplan side 8 Ud af huset side 9 Andre oplysninger

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Transport og logistik

Transport og logistik Transport og logistik Grundforløb Forår 2014 Elevhåndbog Bastrupgårdvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 525 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 4 Vejledning

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Servicelinjens elevhåndbog

Servicelinjens elevhåndbog 2013 Servicelinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Servicelinjen Lidt om Servicelinjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Servicelinjen

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere