Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007"

Transkript

1 Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

2 Velkommen til Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen, Jernbjerggaard. Alle på Landbrugsskolen & Gartnerskolen ønsker dig velkommen på din nye uddannelse. Vi ser frem til vores tid sammen og håber, at vi kan leve op til dine forventninger. Som elev på skolen kan du være med til at bestemme, hvordan din uddannelse skal forløbe. Vi forventer, at du deltager aktivt, og vi håber, du vil være med til at skabe et positivt og rart miljø i din og dine kammeraters dagligdag. Du sidder her med elevhåndbogen 2007 for Landbrugsskolen & Gartnerskolen. I den finder du en lang række nyttige oplysninger, som vi håber vil hjælpe dig. Vi ved, at der er mange nye ting, du skal forholde dig til, når du starter, og det kan godt være lidt forvirrende. Elevhåndbogen er en opslagsbog, hvor emnerne er ordnet alfabetisk. Finder du ikke det, du søger, så spørg os. Sig også til, hvis du synes, der er noget, som mangler. Velkommen til! De bedste hilsner Anita Justesen Uddannelseschef 2

3 Administration Landbrugsskolens & Gartnerskolens administration findes på kontoret i hovedbygningen. Kontoret betjenes af studiesekretær Helle Hjort. Adresse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen Selandia - Center for Erhvervsrettet Udannelse Landbrugsskolen & Gartnerskolen C.A. Olesensvej Slagelse Tlf og Adresse, Hovedskolen Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Bredahlsgade Slagelse Tlf Arbejdstøj Du skal være hensigtsmæssigt påklædt, dvs., du har arbejdstøj på til praktisk arbejde. Arbejdstøjet bør være tætsiddende, så du ikke kommer til at hænge i. Det kan være en god idé at medbringe arbejdshandsker og regntøj. Husk, at sikkerhedsfodtøj er påkrævet! Alkohol Det vil medføre bortvisning, hvis du møder på skolen i påvirket tilstand, eller hvis du indtager alkohol på skolens områder. Ved særlige lejligheder med speciel tilladelse fra uddannelseschefen må du nyde alkohol på skolens område. Befordring For elever uden uddannelsesaftale gælder: Som elev på en ungdomsskole kan du få rabat på din daglige transport til skole. Du kan få et ansøgningsskema på skolens kontor. fortsættes... 3

4 For elever med uddannelsesaftale gælder: Du får et særligt befordringsskema på skolen. Dette skema skal du udfylde og aflevere på skolens kontor på sidste undervisningsdag i dit skoleophold. Bibliotek Bibliotekets åbningstid: Se opslag på døren. Her kan du låne og/eller købe bøger til brug i undervisningen. Biblioteket betjenes af bibliotekar Cecilie Dissing, som meget gerne vil hjælpe dig. Udenfor bibliotekets åbningstid kan du aflevere bøger på kontoret. Bus Bybus nr. 313 kører fra Slagelse station til Landbrugsskolen & Gartnerskolen. Stoppestedet ligger på Elmedalsvej ved indkørslen til skolen. Desuden kører bybus nr. 303 fra stationen til Århusvej. Bøger Du kan låne bøger til undervisningen på skolens bibliotek. Bøgerne afleveres igen efter endt brug. Det er også muligt at købe lærebøger på biblioteket. Computere Skolens computerlokaler og OLC (Open Learning Center) har åbent hver dag fra kl I løbet af den første uge vil du modtage en adgangskode, som giver dig adgang til computerne og skolens netværk. Elektronisk indregistrering På skolen har vi et elektronisk registreringssystem. Du skal hver dag, når du møder, og når du går hjem, indtaste dit cpr-nummer eller køre dit sygesikringskort igennem maskinen, der er sat op ved trappen til kantinen. 4

5 Elevråd Skolen har et elevråd. Der vælges et nyt elevråd i august og januar. Én lærerrepræsentant deltager i skolens fælles elevråd. Elevrådet kan lave forskellige aktiviteter i samarbejde med lærerne. Elevplan Elevplan er undervisningsministeriets portal, hvor du med et personligt password kan logge på og læse om din uddannelse, dine karakterer mm. Du får dit password til Elevplan, når du starter på skolen. EMMA Se under skolepraktik. Enggården Navnet på Landbrugsskolens produktionsgård. Adressen er: Kalundborgvej Slagelse Landbrugselever får praktisk undervisning på Enggården. Feriekalender 2007 Juleferie: 23/ til 07/ inkl. Vinterferie: Uge 7 Påskeferie: 31/03 til 09/04 inkl. St. Bededag: 04/05 Kristi himmelfartsferie: 17/05 til 20/05 inkl. Pinseferie: 26/05 til 28/05 inkl. Sommerferie: 30/06 til 12/08 inkl. Efterårsferie: Uge 42 Juleferie: 22/ til 06/ inkl. NB: Bemærk, du skal i skole d. 2. juni, hvor skolen har åbent hus. 5

6 Forsikring Hvis du kommer til skade i undervisningen, er du dækket af skolens forsikring. Skolens forsikring er Statens selvforsikringsordning. Fravær Fravær kan have konsekvenser for gennemførelsen af din uddannelse uanset grunden! Almindelig læge- og tandlægebesøg skal lægges udenfor undervisningstiden. Hvis du skal have fri fra undervisningen, skal du lave en aftale med din kontaktlærer og herefter udfylde en fraværsseddel. Hvis du har en uddannelsesaftale, skal al fravær også aftales med din mester. Fraværsseddel Du skal udfylde en fraværsseddel, hvis du skal have fri for undervisningen. Du skal altid lave en aftale med din kontaktlærer, hvis du skal have fri, og din kontaktlærer skal underskive fraværssedlen. Du skal også udfylde en fraværsseddel, hvis du bliver syg i løbet af dagen og må gå hjem. Fraværssedler kan hentes på lærerværelset. Garderobeskab Du vil kunne låne et skab til opbevaring af skiftetøj, sko, bøger mm. Nøglen til dette skab koster et depositum på kr. 50,00, som du skal betale samtidig med, du får nøglen udleveret. Godskrivning Hvis du tidligere har gennemført undervisning og evt. afsluttende prøve i et fag, er det muligt at opnå godskrivning. Du kan opnå godskrivning, hvis du har dokumentation for, at du tidligere har opnået mindst karakteren 6 (13 skalaen) og karakteren 7 (7-trinsskalaen) i et tilsvarende fag på mindst samme niveau. Hvis du ønsker godskrivning, skal du tale med din kontaktlærer. Grundforløb Et grundforløb er betegnelsen for dit første skoleophold. 6

7 Grundforløbet varer fra 20 op til 60 uger. Du laver en uddannelsesplan og aftaler med din kontaktlærer, hvor lang tid, du forventer at bruge på at gennemføre dit grundforløb. Grundforløbsbevis Efter endt og gennemført grundforløb modtager du et grundforløbsbevis. Handicap Hvis du har et handicap, der gør det vanskeligt for dig at være med i undervisningen, er det - afhængig af handicappets art - muligt at søge om specialpædagogisk støtte. Hvis du har brug for støtte, skal du kontakte afdelingens læsepædagog Mette Vang, tlf Hovedforløb Hovedforløb er tiden fra, du påbegynder din læretid i en virksomhed eller i skolepraktik og til, du afslutter din uddannelse. Jernbjerggaard Navnet på den gård, hvor Landbrugsskolen & Gartnerskolen hører til. Skolen flyttede ind på gården i Før var Jernbjerggaard forsøgsgård og avlsgård for De danske Spritfabrikker. Jernbjerggårdens venner På Landbrugsskolen & Gartnerskolen har vi en elevforening, der hedder Jernbjerggaardens venner. Elevforeningen arrangerer årlige elevfester for både nuværende og gamle elever. Mens du er under uddannelse på skolen, er du automatisk medlem af foreningen. Når du er færdig, koster det kr. 50,- om året at være medlem. I stedet for det årlige kontingent kan du imidlertid vælge at betale kr. 250,- én gang for alle - et livstidskontigent. Læs mere om elevforeningen på Klik på Erhvervsskolen, klik på Jord til bord, klik på Jordbrug og endelig klik på Elevforening. 7

8 Kantine På Landbrugsskolen & Gartnerskolen er kantinen åben kl Karakterer Fra d. 1. august 2007 tager skolen den ny karakterskala i brug: 7-trinsskalaen. Karaktererne beskrives sådan: 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Indtil d. 1. august 2007 benyttes 13-skalaen. Kompetencer For at kunne gennemføre dit grundforløb, skal du opnå kompetencer i forskellige fag. Dvs., at din lærer vurderer, om du har opnået tilstrækkelig praktisk og teoretisk viden indenfor fagområdet. Kontaktlærer Du får en kontaktlærer, der følger dig tæt gennem hele dit skoleforløb. I forbindelse med din opstart på skolen vil du have en længere samtale med din kontaktlærer, og hver uge skal du møde til kontaktlærertime. Her får du lejlighed til at drøfte dit uddannelsesforløb, og din kontaktlærer har mulighed for at hjælpe og vejlede dig. Kostafdeling For elever, der bor langt fra skolen, er det muligt at få en plads på skolens kostafdeling. Kontakt afdelingen og hør, om du opfylder kravene til en plads. Kostafdelingen ledes af Claus Keldke, som kan træffes på mellem kl Hvis du får afslag på en plads, så kontakt en studievejleder med det samme. 8

9 Lærere Uddannelseschef: Studievejledere: Lærere: Anita Justesen, Per Valsted, Preben Clausen, Bente Pedersen, Peter Hansen, Torben Kjær, Torben Nielsen, Mette Vang, Lars Biering-Sørensen, Bo Larsen, Torben Duedahl Andersen, Palle Andersen, Bjarne Christensen, Rolf Scavenius Jensen, Laurits Jensen, Peter Møller, Asger Andersen, Palle Castella, Jan Kiel, Malkebevis Hvis du har valgt landbrugs- eller dyrepasseruddannelsen, skal du i løbet af grundforløbet lære at malke og erhverve dig et malkebevis. Malkeundervisningen foregår udenfor den almindelige undervisningstid, nemlig kl eller kl i en hel uge i løbet af dit grundforløb. Tidspunktet vil blive meddelt ca. 2 uger før undervisningen. Malkebeviset opnås efter en praktisk og en teoretisk prøve. I malkeugen vil der være mulighed for at bo i elevboligen på Enggården. Hvis du ønsker at bo på Enggården, skal du medbringe sovepose, arbejdstøj, toiletsager og mad. I elevboligen er der mulighed for at lave mad, overnatte og bade. Ophold i elevboligen er på eget ansvar og for egen regning. Husk at lave en aftale med lærer Bente Petersen vedr. overnatningen. 9

10 Maskiner Brug af udstyr og maskiner sker som led i din undervisning og skal aftales med din lærer. Når du skal bruge udstyr og maskiner, er det vigtigt at læse og følge sikkerhedsforskrifterne. Hvis du i forbindelse med undervisningen observerer en fejl eller et problem med en maskine, (værkstedsmaskiner, pc ere, værktøj m.m.), skal du straks orientere din lærer om problemet. Mødepligt Du har mødepligt til undervisningen, og skolen registrerer dit fravær uanset årsag. Uacceptabelt meget fravær kan medøre, at du bliver meldt ud. Ordblind Hvis du er ordblind, eller har svært ved at læse, skrive og regne, er det muligt at søge om specialpædagogisk støtte. Hvis du har eller får problemer med at følge med i undervisningen, skal du kontakte afdelingens læsepædagog Mette Vang, tlf Ordensreglement I forbindelse med din opstart på grundforløbet vil du modtage et eksemplar af afdelingens ordensreglement. Parkering Der er skure til cykler og knallerter samt parkeringsplads til biler. Parkering udenfor de ste områder er på eget anvi- ansvar. Plænereglen For at undgå slidte stier på plænen foran hovedbygningen, er det ikke tilladt at krydse ind over græsset. Du må dog gerne opholde dig på græsset. 10

11 Praktik i udlandet Det er muligt at komme på et kortere ulønnet praktikophold i udlandet i løbet af dit grundforløb. Snak med din studievejleder om dette. Praktikplads Efter endt grundforløb skal du ud i praktik, og du skal derfor finde en virksomhed, der vil ansætte dig som elev/lærling. Du skal selv finde din praktikplads, men det er en god idé at tage en studievejleder med på råd. Når du har fundet en praktikplads, skal din studievejleder være med til at lave en kontrakt. Praktikpladsen.dk For at være berettiget til en skolepraktikplads, skal du lægge din personlige profil ind på og du skal huske at opdatere din profil jævnligt. Du modtager brugernavn og adgangskode, når du starter på skolen. Praktikpladsen. dk er et Internet-mødested for elever i virksomheder i erhvervsuddannelser. Praktikpladsskema 5 uger før du afslutter dit grundforløb skal du udfylde et praktikpladsskema. Skemaet sidder i din uddannelsesmappe, som du har fået udleveret ved uddannelsens start. Du skal udfylde skemaet sammen med din kontaktlærer, som herefter giver det videre til studievejledningen. Hvis du ikke udfylder og afleverer praktikpladsskemaet, mister du retten til at komme i skolepraktik. På prøve i branchen Undervejs i dit grundforløb er det muligt at komme på kortere, ulønnet praktikophold i en virksomhed. Du skal selv finde en for din uddannelse relevant virksomhed/praktikplads, og du skal orientere din kontaktlærer og studievejleder, hvis du ønsker at komme på prøve i branchen. Før du begynder på praktikken, skal der foreligge en skriftlig aftale med virksomheden. 11

12 Rusmidler Det vil medføre bortvisning fra skolen, hvis du møder på skolen i påvirket tilstand, eller hvis du indtager rusmidler på skolens områder. Rygning Der må kun ryges udendørs, og i rygeskuerne. Husk at bruge aksekummerne. Sikkerhedsfodtøj Af sikkerhedsmæssige årsager skal du have sikkerhedsfodtøj (sko, støvler eller gummistøvler) på, når du har praktisk undervisning. Du kan ikke deltage i den praktiske undervisning, hvis du ikke har sikkerhedsfodtøj på eller ikke overholder de sikkerhedsforskrifter, der er oplyst. Skema Du vil få et skema, der viser dine fag for fem uger ad gangen. Af skemaet kan du aflæse fag, lærer og lokale. Skolepraktik Hvis du ikke kan finde en praktikplads efter endt grundforløb, er det muligt at komme i skolepraktik indenfor landbrugs- og anlægsgartnerudannelserne. For at få en skolepraktikplads skal du være tilmeldt samt opfylde EMMA-kravene: EMMA står for: Egnet faglighed skolen mener, at du er i stand til at klare en faglig uddannelse. Mobil faglig du skal være indstillet på, at det kan være nødvendigt for dig at vælge en lidt anden uddannelse, end den, der er dit højeste ønske. Mobil geografisk du skal være indstillet på at flytte, hvis det er nødvendigt. Aktivt søgende du er i gang med at søge praktikplads, og at du selv kontakter praktikpladser, skriver ansøgninger osv. Ansvar for skolepraktik: Landbrug, Preben Clausen, Anlægsgartner, Rolf S. Jensen,

13 Stivkrampe Da stivkrampebakterier bl.a. findes i jord og husdyrgødning, opfordrer vi dig til at blive vaccineret mod stivkrampe hos din praktiserende læge, hvis du ikke er blevet det inden for de sidste 10 år. Studiekort Hvis du ønsker at få et studiekort, skal du henvende dig i receptionen på hovedskolen på Bredahlsgade1. Du vil blive fotograferet, og kortet vil herefter blive fremstillet. Studiekortet fungerer som et id-kort. Studievejledere Studievejlederne træffes på studievejlederkontoret i hovedbygningen. Træffetid: Se opslag på døren Landbrug, Preben Clausen, Anlægsgartner, Per Valsted, Hvis du har brug for studievejledning udenfor vejledernes træffetider, er du velkommen til at ringe til studievejlederne på deres mobil. SU Er du over 18 år, kan du få SU, statens uddannelsesstøtte. Hvis du har spørgsmål vedrørende SU, kan du henvende dig til Gitte Christensen på telefon mellem kl Ansøgningsskema fås på skolens kontor. Ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde hurtigst muligt. Sygdom Hvis du bliver syg, skal du på hver sygedag ringe til skolen mellem kl på telefon eller Bor du på kostafdelingen, skal du følge de regler, der er for sygemeldinger der. I særlige tilfælde kan skolen forlange en lægeerklæring. fortsættes... 13

14 Bliver du syg i løbet af undervisningstiden, skal du udfylde en fraværsseddel. Fraværssedlen skal underskrives af den lærer, du har. Telefon Landbrugsskolen & Gartnerskolen: og Traktorkørekort Erhvervelse af traktorkørekort er obligatorisk på grundforløbet, hvis du ikke allerede har kørekort til bil eller traktor. Undervisningen foregår på skolen, ligesom teoriprøverne bliver afholdt på skolen. Før du kan blive indstillet til teoriprøven, skal følgende ting være i orden: 1. Cpr-nummer (vi tager en fotokopi af dit pas eller sygesikringsbevis). 2. Læreerklæring til kørekort. For at få lavet en lægeerklæring hos lægen, skal du medbringe et foto af dig selv. Billedet skal have målene 3,5 x 4,5 cm. En lægeerklæring koster ca. kr. 300,-. 3. Penge til stempelafgift til politiet. Du vil ved teoriundervisningens start få udleveret et girokort. Indbetalingsbeløbet udgør i øjeblikket kr.580, Vi anbefaler, at du køber teoribogen, men du har også mulighed for at låne den på skolens bibliotek. Teoribogen koster kr. 200,-. 5. Hvis du er syg en dag, du har køretimer, skal du huske at kontakte kørelærer Jacob på Uddannelsesaftale En uddannelsesaftale er den kontrakt, du indgår med din arbejdsgiver. Uddannelsesaftalen dækker normalt hele den tid, du skal bruge på dit hovedforløb. Du og din arbejdsgiver får hjælp til at udfylde din uddannelsesaftale. Spørgsmål vedrørende uddannelsesaftaler rettes til: Landbrug, Preben Clausen, Anlægsgartner, Asger Andersen,

15 Uddannelsesplan Ved uddannelses start udarbejder du sammen med din kontaktlærer en uddannelsesplan. Dit skema vil blive sammensat ud fra denne plan, og du vil kunne få et overblik over, hvor lang tid, dit grundforløb kommer til at vare. Udmeldelse Hvis du ikke ønsker at fortsætte din uddannelse på Landbrugsskolen & Gartnerskolen, skal du udfylde en udmeldingsblanket sammen med en studievejleder eller din kontaktlærer. Hvis du beslutter at melde dig ud, vil du altid blive tilbudt en samtale med en studievejleder. Undervisningsmaterialer Bøger kan lånes på skolens bibliotek. Kopier til undervisningens udleveres. Du skal selv medbringe papir, skriveredskaber, lommeregner mm. Vurderingsskema De kompetencer, du opnår i løbet af dit grundforløb, noteres i et vurderingsskema, som du får udleveret, når du begynder på din uddannelse. Du skal altid medbringe dette skema, så din lærer kan udfylde det. Åbent hus Landbrugsskolen & Gartnerskolen holder åbent hus én gang om året: Åbent hus 2007 er lørdag d. 02. juni. Denne lørdag er der mødepligt for dig. 15

16 JERNBJERGGÅRD - oversigt J M K O N L E D B C H P- plads A F G Stuen: 1. sal: A B C Administration læreværelse Undervisning Undervisning A B C Læreværelse Kantine Undervisning D Diverse E Diverse F Undervisning G Smådyrsrum H Lade J Værksted, vareindlevering K Anlægsteknikhal L Undervisning M Maskinhal/værksted N Væksthuse O Anlægsteknikhal E Idrætslokale Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse Landbrugsskolen & Gartnerskolen C.A. Olesensvej Slagelse Tlf.: og

velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle UDDAnnElSEnS OpbyGninG AnDrE informationer OrDEnS reglement kontakt OG notater Velkommen til AutoVidencenter Fyn og Syddansk Erhvervsskole.

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD STUDIEHÅNDBOG VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder,

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til HG 3 Indhold Velkommen til CELF... 3 Handelsskolernes Grunduddannelse - HG... 4 Undervisere... 12 Traditioner... 14 Økonomi SU... 16 Transporttilskud - Ungdomskort... 17

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS

INFORMATIONSHÆFTE. Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS INFORMATIONSHÆFTE Uddannelsescentret i ROSKILDE Slagteriskolen EUD RBS Efterår 2012 Indhold Velkommen til Uddannelsecentret i Roskilde - Slagteriskolen... 3 Personaleliste for RBS (Restaurant, Bageri og

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere