Referat Trafiksikkerhedsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Trafiksikkerhedsrådet"

Transkript

1 Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud og Skoler) Corri Zimmermann (Nordsjællands Politi) Erling Witt (Helsingør Kørelærer Forening ) Frederik Hansen (Center for Teknik og Miljø) Gitte Bagger (Center for Teknik og Miljø) Karen-Margrethe Kundal (Dansk Fodgænger Forbund) Poul Erik Lehmann Thomsen (Nordsjællands Politi) Lars Andreassen (Dansk Cyklistforbund) Katrine Kjærbo (Center for Teknik og Miljø) Fraværende: Karen-Margrethe Kundal Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af referat fra 24. september Foreløbig ulykkesudvikling jan - nov Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol Trafiksikkerhed ved kommunens skoler Helsingør, Snekkersten og Espergærde, Trafiksikkerby - Orientering Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Budget Orientering Evt Bilagsliste...13

2 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Godkendelse af referat fra 24. september 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Referat fra Trafiksikkerhedsrådsmødet den 24. september 2013 godkendes. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at referatet godkendes Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Referat blev godkendt

3 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Foreløbig ulykkesudvikling jan - nov 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11351 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Der foreligger foreløbige ulykkesdata for Helsingør Kommune for månederne januar til november Sagsfremstilling Teknik og Miljø vil på møde forelægge og gennemgå foreløbig ulykkesudvikling fra januar til november Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at den foreløbige ulykkesudvikling for januar november 2013 tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

4 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/4636 Trafiksikkerhedsrådet ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ Indledning/Baggrund Nordsjællands Politi vil på mødet give en status på Automatisk Trafik Kontrol (ATK) og lasermålinger i Helsingør Kommune. Kommunikation/Høring Hvis der måles på skolestrækninger, skal politiet være bedre til at måle ved skoledagens start/slut. Øget/jævnlig kontrol hjælper på at få sat hastigheden ned. Det overvejes at forsyne landevejsstrækninger med strækningsbaseret stærekasser, som måler gennemsnitshastigheden. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at Nordsjællands Politi s status tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning

5 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Trafiksikkerhed ved kommunens skoler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4668 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Center for Teknik og Miljø vil på mødet orientere om skolevejsprojekter. Kommunikation/Høring Espergærde Skole, afd. Mørdrup: Det er ikke muligt at etablere et helleanlæg ved Nørremarken/Mørdrupvej, hvis der skal vinterbekæmpes. Derfor vil der blive etableret et mobilt helleanlæg uden for vintersæsonen. Trafiksikkerhedsrådet opfordrer Center for Teknik og Miljø til at finde en løsning på problemet med den tunge trafik ved Nørremarken. Der er etableret gennemgående fortov ved Rugmarken/Nørremarken. Espergærde Skole, afd. Mørdrup. Hvorfor lukkes stikvejen ikke? Vejen er skolens egen/privat matrikel. Center for Ejendomme administrerer de fleste skoler, så der henvises til dem. Hellebækskolen, afd. Apperup: Skolen har henvendt sig. De er meget engageret og vil gerne arbejde med sikker skolevej. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Helsingør, Snekkersten og Espergærde, Trafiksikkerby - Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11320 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund På Trafiksikkerhedsrådsmøde den 10. juni 2013 blev det besluttet at Trafiksikkerhedsby projektet indgår som fast orienteringspunkt på dagordenen ved fremtidige møder i rådet. Sagsfremstilling Teknik og Miljø vil på mødet give en status på projektet. Kommunikation/Høring Projektplan er udarbejdet. For at Trafik og Byrum skal kunne løse opgaven med Trafiksikkerhedsby, opslås en tidsbegrænset stilling, som skal løse nogle af de daglige opgaver. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4662 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Færdselssikkerhedskommissionen offentliggjorde den 7. oktober 2013 ny national handlingsplan under overskriften Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Handlingsplanen lægger vægt på, at myndigheder og organisationer har et fælles ansvar for opnå planens målsætning om maksimalt 120 dræbte, 1000 alvorligt og 1000 lettere tilskadekomne trafikanter i Ved at fokusere på de 10 største trafiksikkerhedsproblemer ud fra ulykkesstatistik angiver planen en række tiltag, der hver især vil bidrage til at nå målet. Tiltagene spænder over tiltag om lovgivning, undervisning og kampagner, vejteknik og sikkerhedsteknologi i køretøjer. Sagsfremstilling I lighed med tidligere gældende handlingsplaner er den nye handlingsplans anbefalinger udformet som et idékatalog med forslag til ulige indsatser, som de relevante aktører kan lade sig inspirere af i kampen for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på de danske veje. En effektfuld indsats må nødvendigvis tage sit udgangspunkt i de reelle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Det har været afgørende for arbejdet i Færdselssikkerhedskommissionen, at de foreslåede indsatser er valgt ud fra en vurdering af indsatsernes effekt på de væsentligste trafiksikkerhedsproblemer. Hovedindsatserne falder derfor i 10 fokusområder opdelt efter konstaterede ulykkesproblemer og deres relation til bestemte trafikantgrupper, bestemte ulykkestyper eller hyppigt forekommende ulykkesfaktorer. For hvert af fokusområderne foreslås en række specifikke tiltag. Disse tiltag er valgt ud fra deres forventede evne til at forhindre ulykker af den pågældende art eller formindske personskadernes omfang. De 10 fokusområder er følgende: 1. For høj hastighed 2. Spiritus, narkotika og medicin 3. Uopmærksomhed 4. Manglende sele- og hjelmbrug 5. Fodgængere 6. Cyklister og knallertførere 7. Unge bilister op til 24 år 8. Mødeulykker 9. Eneulykker 10. Ulykker i kryds i åbent land Kommunerne er vigtige aktører i arbejdet med at forebygge trafikulykker. Af handlingsplanen fremgår det, at kommunerne er med i følgende tiltag: 1. Lovgivning, sanktion og kontrol 2. Undervisning og kommunikation

8 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Trafikpolitik på skoler (Fokusområde 5, 6, 7) 2.3. Trafikpolitik i frivillige foreninger (Fokusområde 5, 6, 7) 2.4. Kommunikations- og informationsindsatser Hastighedskampagner (Fokusområde 1, 7, 8, 9, 10) Uopmærksomhedskampagner (Fokusområde 1, 7, 8, 9, 10) Spirituskampagner (Fokusområde 2, 7, 9) Kampagner om cyklisters risiko i kryds (Fokusområde 6) Kampagner om øget brug af cykelhjelm (Fokusområde 6) Kampagner med fokus på forældres vigtige funktion som rollemodeller (Fokusområde 3, 5, 6, 7) Kampagner om øget selebrug (Fokusområde 4, 7) Kampagner om at læse vejen (Fokusområde 1, 3, 7, 8, 9, 10) Kommunikationsindsatser om ældres risiko i kryds (Fokusområde 10) 3. Vejene Generelle tiltag 3.1. Trafiksikkerhedsrevision (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.2. Trafiksikkerhedsinspektion (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.3. Systematisk vejteknisk ulykkesbekæmpelse (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.4. Kommunale handlingsplaner (Fokusområde 1, 5, 6, 8, 9, 10) 3.5. Lokale hastighedsplaner (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.6. Selvforklarende veje (Fokusområde 1, 3, 8, 9, 10) Specifikke tiltag rettet mod et eller flere fokusområder Hastighedsdæmpende foranstaltninger (Fokusområde 1, 5, 6) Reduktion af distraktorer uden for bilen (Fokusområde 3) Bedre udformning af kryds og krydsningssteder i byer (Fokusområde 5, 6) Forbedrede krydsningsfaciliteter for fodgængere (Fokusområde 5) Overkørsler i vigepligtsregulerede kryds (Fokusområde 5, 6) Tilbagetrukket stoplinje (Fokusområde 5, 6) Afkortede cykelstier (Fokusområde 6) Signaltekniske forbedringer (Fokusområde 5, 6) Rumleriller på veje i åbent land (Fokusområde 3, 8, 9) Midterautoværn på større veje (Fokusområde 3, 8, 9) Midterudvidelse i kurver (Fokusområde 8) Afmærkning i kurver (Fokusområde 8, 9) Etablering af sikre sideområder (Fokusområde 7, 8, 9) Sanering af rabatter (Fokusområde 7, 8, 9) Etablering af sikkerhedszone (Fokusområde 7, 9) Autoværn i vejsiden (Fokusområde 7, 9) 3.20 Etablering af 2 minus 1-veje i åbent land (Fokusområde 1, 5, 6, 9) 3.21 Lokal hastighedsbegrænsning i kryds i åbent land (Fokusområde 1, 3, 10) 3.22 Variable hastighedstavler (Fokusområde 1, 3, 5, 6, 10) 3.23 Din fart -tavler (Fokusområde 1, 3, 5, 6) 3.24 Vejlukninger (Fokusområde 10) 3.25 Etablering af rundkørsler (Fokusområde 1, 10) 3.26 Venstresvingskanalisering i vigepligtsregulerede kryds i åbent land (Fokusområde 10) 3.27 Cykelstier i åbent land (Fokusområde 5, 6) 3.28 Separering af cyklister og motorkøretøjer i rundkørsler (Fokusområde 6, 10) 4. Køretøjerne Specifikke tiltag rettet mod et eller flere fokusområder Køretøjstekniske tiltag mod højresvingsulykker (Fokusområde 6) 5. Øvrige tiltag På mødet udleveres handlingsplanen. Kommunikation/Høring

9 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side 9 Bente Marker: Den nyeste tænkning med forældre som rollemodeller bør der måske arbejdes mere på at tænke ind i vores arbejde. Og så skal vi blive bedre til at få lagt information på forældreintra. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at den nationale handlingsplan tages til efterretning. Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen om Den Nationale handlingsplan blev taget til efterretning

10 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25451 Trafiksikkerhedsrådet Sagsfremstilling Fra Teknik og Miljø vil der til mødet foreligge 1. oplæg til anvendelsen af rådets budget for Oplægget foreligger til drøftelse og fastlæggelse af aktiviteter for 2014, samt at budgettet først endeligt vedtages på rådets næste møde, når endeligt regnskab for 2013 foreligger. Teknik og Miljø vil på mødet gennemgå oplægget. Kommunikation/Høring Erling Hansen: Der er udloddet en cykel til en konkurrence på Snekkersten Skole, Afd. Klostermosevej til den elev, der cykler/går mest til skole i løbet af et skoleår. Der opfordres til at lignende konkurrencer tænkes ind fremover. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at aktiviteter på budget for 2014 drøftes og fastlægges at budgettet først endeligt vedtages på rådets næste møde, når endeligt regnskab for 2013 foreligger. Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Budgetoplægget blev drøftet og vedtages på næste møde.

11 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje Stubbedamsvej - Spørgeskemaundersøgelse cyklister 13/ Indledning/Baggrund Der orienteres om Nye parkeringsregler Gi et praj Stubbedamsvej - status Kommunikation/Høring Nye parkeringsregler - Der blev kort orienteret om nyt lovforslag vedr. parkeringsregler. I forslaget lægges der op til at fortovsparkering med to hjul på fortov bliver forbudt, så det er ens i alle kommuner. Der kan læses mere på Justitsministeriets hjemmeside Justitsministeriets forslag til lovændring om parkering eller på vedlagte bilag. Gi et praj Borgere kan slut januar 2014 gå ind på kommunens hjemmeside eller via APP og melde ind om f.eks. et hul i vejen Stubbedamsvej Status Spørgeskemaundersøgelse til cyklister er foretaget i november Der var en svarprocent på 40-50%. Evaluering blev omdelt. (vedlægges også referat) Lars Andreassen udtrykte bekymring for at der fremover etableres cykelbaner i stedet for cykelstier. Det er ikke hensigten, at der fremover kun etableres cykelbaner. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

12 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Evt. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet

13 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side 13 Bilagsliste 3. Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol 1. ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ (119183/13) 8. Orientering 1. Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje (10271/14) 2. Stubbedamsvej - Spørgeskemaundersøgelse cyklister 13/ (14832/14)

14 Bilag: 3.1. ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ Udvalg: Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: 09. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag: 8.1. Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje Udvalg: Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: 09. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10271/14

34 Lovforslag nr. L 54 Folketinget Fremsat den 31. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje (Forhøjelse af afgiften for parkering til gene for personer med handicap m.v. og bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012, som ændret senest ved lov nr. 631 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 2, nr. 17,indsættes som 3. pkt.:»et køretøj, som hensættes, fordi det på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt, anses for parkeret 18 timer efter, at det er hensat.«2. I 28, stk. 3, 1. pkt.,indsættes efter»gangsti«:»,yderrabat« , stk. 3, 3. pkt.,affattes således:»uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger kg, dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov.«4. I 29, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen«:»fra en cykelsti, som løber langs kørebanen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen« , stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,« c, stk. 4, 2. pkt.,ophæves, og i stedet indsættes:»foranstaltninger efter 92, stk. 1, nr. 1, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer, køretøjer med tilladt totalvægt over kg eller særligt indrettede køretøjer, eller som alene udvider det område, hvor der lovligt kan parkeres eller standses, kan i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse. Ligeledes kan foranstaltninger efter 92, stk. 1, nr. 3, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.«7. I 92 cindsættes som stk. 5:»Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, offentliggør på internettet lokale bekendtgørelser udstedt med hjemmel i stk. 4, 2. eller 3. pkt. Sådanne bekendtgørelser skal desuden offentliggøres et centralt sted på vedkommende kommunes egen hjemmeside.«8. I 121, stk. 1, nr. 2,udgår»for så vidt angår standsning eller parkering på cykelsti, gangsti, midterrabat og helleanlæg samt standsning eller parkering med hele køretøjet på fortov,«. 9. I 121, stk. 5,indsættes som 2. pkt.:»afgiften udgør dog kr. ved 1) parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom i strid med 29, stk. 3, nr. 2, 2) parkering uden brug af parkeringskort for personer med handicap på parkeringsplads, der efter 92, stk. 1, nr. 1, er reserveret til generel anvendelse for personer med handicap, eller 3) parkering med et andet køretøj på en parkeringsplads, der efter 92, stk. 3, er reserveret til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.«10. I 121indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Der kan for en overtrædelse omfattet af stk. 1 pålægges én afgift i døgnet, idet der dog tidligst kan pålægges en ny afgift 24 timer efter, at den forrige afgift er pålagt. Der kan for samme overtrædelse højst pålægges tre afgifter.«justitsmin., j.nr AA007402

35 2 11. Efter 122 b indsættes før overskriften før 123:»Kontrolafgifter ved parkering på privat område 122 c. Kontrolafgift ved parkering på offentligt tilgængeligt privat område kan, medmindre der gælder et generelt og tydeligt markeret forbud mod parkering på området, kun pålægges, hvis dette på stedet tydeligt er tilkendegivet. Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, hvordan tilkendegivelse efter stk. 1 skal gives. Justitsministeren fastsætter endvidere regler om, hvilke oplysninger den, der udsteder en kontrolafgift, skal give om grundlaget for afgiften.«2 I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011, som ændret ved 2 i lov nr. 613 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. Overskriftenfør 107affattes således:»betalingsparkering«. 2. I 107, stk. 1,ændres»en afgift«til:»betaling«. 3. I 107, stk. 2,ændres»en parkeringsafgift«til:»betaling for parkering«. 4. I 107indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Transportministeren udsteder efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 10, træder i kraft den 1. januar 2014.

36 3 Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 3. Handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom 3.1 Gældende ret Færdselslovens 88 a Parkeringskort til personer med handicap Færdselslovens 92, stk Håndhævelse Parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom 3.2. Justitsministeriets overvejelser Skærpet reaktion Særligt reserveret parkeringsplads, jf. 92, stk Institutionsparkeringskort 4. Standsning og parkering ved vejkryds, cykelstis udmunding mv 4.1. Gældende ret 4.2. Arbejdsgruppens overvejelser 4.3. Lovforslagets udformning 5. Generelle, lokale parkeringsrestriktioner fastsat i medfør af færdselslovens 92 c, stk Gældende ret 5.2. Arbejdsgruppens overvejelser 5.3. Lovforslagets udformning 6. Standsning og parkering i yderrabat og på fortov 6.1. Gældende ret 6.2. Arbejdsgruppens overvejelser Parkering på fortov Parkering i yderrabat 6.3. Lovforslagets udformning 7. Havarerede køretøjer 7.1. Gældende ret 7.2. Arbejdsgruppens overvejelser 7.3. Lovforslagets udformning 8. Vejlovens bestemmelser om betaling for parkering på offentlige veje mv Gældende ret 8.2. Arbejdsgruppens overvejelser 8.3. Lovforslagets udformning 9. Standsnings- og parkeringsafgifter ved parkering på offentligt område 9.1. Gældende ret 9.2. Arbejdsgruppens overvejelser 9.3. Lovforslagets udformning 10. Kontrolafgift ved parkering på privat område Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Krav til indgåelse af aftale Krav til dokumentation for afgift mv Lovforslagets udformning 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 12. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 13. Administrative konsekvenser for borgerne 14. Miljømæssige konsekvenser 15. Forholdet til EU-retten 16. Hørte myndigheder mv. 17. Sammenfattende skema

37 4 1. Indledning Med lovforslaget foreslås det, at afgiften for overtrædelse af de særlige regler om handicapparkering og om parkering foran ind- og udkørsel fordobles. Det foreslås desuden, at den gældende adgang for kommunerne til ved lokal bekendtgørelse at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning, som udgangspunkt ophæves. Kommunerne vil dog fortsat ved lokale bekendtgørelser kunne fastsætte særlige regler om standsning og parkering for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.), påhængskøretøjer (campingvogne mv.) og særligt indrettede køretøjer som f.eks. reklamevogne. Samtidig foreslås der indført generelle regler om, hvornår der kan ske parkering på fortov og i yderrabat, og hvornår et havareret køretøj skal anses for parkeret, samt hjemmel til administrativt at indføre nærmere regler for betalingsparkering på offentligt område. Endvidere foreslås nogle præciseringer vedrørende standsning og parkering ved vejkryds og udmundende cykelstier på offentligt område. Derudover foreslås det, at der kan pålægges tre afgifter for samme overtrædelse af reglerne om standsning og parkering på offentligt område, at der dog højst kan pålægges én parkeringsafgift pr. påbegyndt døgn (kalenderdøgn), og at en ny afgift tidligst kan pålægges 24 timer efter den forrige afgift. Endelig foreslås det, at der administrativt kan fastsættes nærmere regler om brug af skiltning som betingelse for, at der på en privat parkeringsplads kan pålægges en afgift for overtrædelse af vilkårene på parkeringspladsen. 2. Lovforslagets baggrund Formålet med dette lovforslag er for det første navnlig at skærpe reaktionen over for folk, der overtræder reglerne om parkering i tilfælde, hvor den uretmæssige parkering er til særlig gene for en nærmere gruppe trafikanter, herunder navnlig hvor der er tale om uretmæssig parkering på parkeringspladser reserveret til brug for personer med handicap. Parkering på pladser, der er forbeholdt handicappede, er således efter Justitsministeriets opfattelse udtryk for en manglende respekt for de medborgere, som f.eks. på grund af gangbesvær bl.a. har et særligt parkeringsbehov. Ligeledes kan parkering foran andres ind- og udkørsel være til stor gene for de personer, der gør brug af ind- og udkørslen til at komme til og fra deres ejendom eller arbejdsplads mv. Med lovforslaget foreslås på den baggrund en fordobling af afgiften for overtrædelse af de særlige regler om handicapparkering og om parkering foran ind- og udkørsel. Der henvises herom nærmere til pkt. 3 nedenfor. Formålet med lovforslaget er for det andet at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet. Parkering på offentlige områder er underlagt de almindelige offentligretlige regler og kontrolmekanismer (herunder det kommunale tilsyn og Folketingets Ombudsmand), mens parkering på en privat parkeringsplads som udgangspunkt er et rent privatretligt anliggende. Udgangspunktet for vurderingen af de to områder er således på helt grundlæggende områder forskelligt. For parkering på offentligt område er navnlig bestemmelserne i færdselsloven relevante, mens der også findes enkelte regler af betydning herfor i lov om offentlige veje. De regler i færdselsloven, som gælder for parkering på offentlige områder, er komplekse, ligesom det i praksis ofte opleves, at skiltning eller afmærkning af en konkret parkeringsrestriktion kan være vanskelig at forstå. For etablering af parkeringsrestriktioner og udførelse af parkeringskontrol på en privat parkeringsplads gælder, at det i praksis ofte opleves som uklart, hvilke regler der gælder for brugen af en konkret parkeringsplads. Brugere af såvel kommunale som privatdrevne parkeringsanlæg oplever således ofte, at parkeringsbøder gives på et uigennemskueligt grundlag. Justitsministeriet nedsatte derfor i 2009 sammen med Transportministeriet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en række myndigheder, forbrugerorganisationer, private aktører mv. Arbejdsgruppen blev bl.a. anmodet om at kortlægge de situationer, hvor borgerne kan opleve, at parkeringsbøder gives på et uigennemskueligt grundlag, hvad enten der er tale om parkering på privat eller offentligt område. I tilknytning hertil skulle arbejdsgruppen bl.a. overveje, hvordan det sikres, at der er en tydelig skiltning med hensyn til muligheden for parkering. Det skulle desuden overvejes, hvordan det sikres, at der i hvert enkelt tilfælde kan fremlægges dokumentation for, at en parkeringsregel eller et parkeringsvilkår er overtrådt. I september 2012 blev arbejdsgruppen også anmodet om at overveje, om der bør være adgang til at pålægge mere end én afgift for samme parkering. Arbejdsgruppen afgav i juni 2013 en rapport om bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Med dette lovforslag gennemføres de anbefalinger i arbejdsgruppens rapport, der skal forbedre forbrugerbeskyttelsen på henholdsvis offentligt og privat område, og som kræver lovændringer. Der henvises nærmere til pkt nedenfor. Hvis lovforslaget vedtages, vil regeringen også gennemføre de administrative forskrifter, som er anbefalet af arbejdsgruppen, herunder ændre vejafmærkningsreglerne og fastsætte regler om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgift for parkering på privat parkeringsområde. 3. Handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom

38 Gældende ret Færdselslovens 88 a Det følger af færdselslovens 88 a, stk. 1, at justitsministeren og transportministeren for at imødekomme særlige behov for personer med handicap kan dispensere fra reglerne i færdselslovens kapitel 1-14, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler, der helt eller delvist fritager personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning fastsat i medfør af lovens 92, stk. 1, nr. 1. Administrationen af de regler, der er fastsat efter 88 a, stk. 1, om fritagelse af visse personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning, kan i medfør af 88 a, stk. 2, henlægges til en privat organisation. Justitsministeren kan i forbindelse hermed fastsætte nærmere regler om klageadgang og betaling for organisationens udstedelse af tilladelser samt i øvrigt fastsætte regler for organisationens virksomhed i forbindelse med administrationen af opgaverne. Denne bemyndigelse er udmøntet ved, at administrationen af ordningen vedrørende parkeringskort til handicappede er henlagt til Danske Handicaporganisationers Brugerservice Parkeringskort til personer med handicap Reglerne om parkeringskort for personer med handicap fremgår af bekendtgørelse nr. 661 af 11. juni 2010, der er udstedt med hjemmel i bl.a. færdselslovens 88 a. Et parkeringskort omfattet af denne bekendtgørelse er et særligt kort, der udstedes til visse personer med handicap som dokumentation for, at indehaveren er omfattet af en række nærmere opregnede parkeringslempelser. Bekendtgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Rådets henstilling af 4. juni 1998 om parkeringskort for mennesker med handicap (98/376/EF), hvorefter parkeringskort bør udstedes personligt til personen med handicap og kunne bruges i ethvert køretøj, som den pågældende anvender. Det er i 6 i bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicaps nærmere fastsat, hvilken persongruppe som kan få udstedt og fornyet et parkeringskort for personer med handicap. Det følger af bekendtgørelsens 7, at et parkeringskort kun må anvendes i forbindelse med befordring af indehaveren af parkeringskortet, og at kortet ikke må overdrages til andre. Når et parkeringskort anvendes, skal det være anbragt inden for forruden med kortets forside klart synlig for kontrol, jf. bekendtgørelsens 10. De arealer, der er reserveret til parkering med tavlen E 33 (Almindeligt, blåt P-skilt), kan suppleres med undertavlen E 23 (Blåt skilt med kørestol), hvorefter de kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der har en i medfør af færdselslovens 88 a udstedt tilladelse, jf. 23 i bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 234 af 7. marts Endvidere fremgår der minimumsdimensioner for parkeringsbåse for handicappede af bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning 188, stk. 2. Endelig følger det af bekendtgørelsen om vejafmærkning 56 (T 33) bl.a., at hvis en parkeringsbås er forsynet med et invalidesymbol (V 23 Invalidesymbol), angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens 88 a udstedt tilladelse. Det ovennævnte parkeringskort for personer med handicap udgør en sådan tilladelse. Afgørelse i sager om ansøgning om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort træffes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice med klageadgang til Rigspolitiet Færdselslovens 92, stk. 3 Det følger af færdselslovens 92, stk. 3, at når særligt tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter 92, stk. 1, træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af færdselsloven og pasloven. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen (lovforslag nr. L 71, folketingstidende ), at det navnlig vil kunne være relevant at etablere individuelle handicapparkeringspladser med henblik på at sikre, at personer med svære handicap kan parkere tæt på bopæl og arbejdsplads eller lignende Håndhævelse Regler om standsnings- og parkeringsafgifter fremgår af færdselslovens 121. Afgiften udgør 510 kr., jf. færdselslovens 121, stk. 5. Det følger af færdselslovens 122 a, stk. 1, at justitsministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelse af 121, stk. 1, helt eller delvist overlades til kommunalbestyrelsen. Det følger af 122 a, stk. 4, at justitsministeren fastsætter nærmere regler om den kommunale parkeringskontrols virksomhed, jf. herved bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol. Overtrædelser af standsnings- og parkeringsbestemmelserne, herunder ulovlig parkering på handicappladser, indgår i den løbende prioritering af politikredsenes opgaver, men opgaven varetages i det daglige overvejende af kommunerne på grundlag af reglerne i bekendtgørelsen om kommunal parkeringskontrol. Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at kommunerne har et særligt fokus på problemet, og at parkeringskontrollanterne generelt er meget opmærksomme på køretøjer, der er henstillet på en handicapplads. Såfremt en kontrollant har mistanke til, at der er tale om et falsk kort, bliver politiet kontaktet med henblik på konfiskation af kortet,

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje

Forslag. Lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje 2013/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0013 Fremsat den 31. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Notat om ændringer i færdselsloven. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Notat om ændringer i færdselsloven. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat om ændringer i færdselsloven Den 20. februar 2014 vedtog Folketinget en lov, som ændrer flere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Tirsdag den 09. december Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 1:00 Mødested: Køreteknisk Anlæg, Kongevejen 25F, 390 Kvistgård Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente

Læs mere

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Prøvestensvej 52, Helsingør Bemærkninger: Mødelokale 3 Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente Marker (Center for

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Regler for parkering skal være mere gennemskuelige Justitsministeriet

Regler for parkering skal være mere gennemskuelige Justitsministeriet Page 1 of 7 Cookie Kontrol Denne side bruger cookies for at gemme nogle informationer på din computer ACCEPTER COOKIES Læs mere KONTAKT NYT OG PRESSE PUBLIKATIONER KARRIERE Skriv Søgeord MINISTERIET MINISTEREN

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Prøvestensvej 52, Helsingør Bemærkninger: Mødelokale 3 Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen

Læs mere

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet Dagsorden : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 4, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud og Skoler)

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser.

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser. VEJFORUM 2014 NYT PÅ PARKERINGSOMRÅDET Advokat Anders Valentiner-Branth og advokat Henrik Sauer 3. december 2014 side 2 Hvorfor have et administrationsgrundlag? Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere.

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere. Birte og Max Watson Gartnervænget 15 3520 Farum Dato 21. juli 2016 Sagsbehandler Marcus Philip Louens Mail mapl@vd.dk Telefon +45 7244 3675 Dokument 16/08410-5 Side 1/10 på forespørgsel vedr. retningslinjer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 2. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tidsbegrænset parkering, oprettelse af klagenævn, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen mv.) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

NOTAT. Lovgivning: Kommentarer til lovgivningen: Servicemarkering af 10-meterreglen

NOTAT. Lovgivning: Kommentarer til lovgivningen: Servicemarkering af 10-meterreglen NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Anlægsafdelingen Servicemarkering af 10-meterreglen Lovgivning: Bekendtgørelse om vejafmærkning 56: T 63 Markering af ophør af standsning og parkering: Gul trekant

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tidsbegrænset parkering,

Læs mere

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet Dagsorden : Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, BLV Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud og Skoler) Christina

Læs mere

Autocamper-info.dk 24. jul Camper Parkering. Lovgivning om parkering med autocamper. JI/2015. side 1

Autocamper-info.dk 24. jul Camper Parkering. Lovgivning om parkering med autocamper. JI/2015. side 1 Autocamper-info.dk Camper Parkering Lovgivning om parkering med autocamper JI/2015. side 1 Autocamper-info.dk har før givet læsere indsigt i hvorledes man må og kan parkere med autocampere på en offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap BEK nr 661 af 11/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-802-0069 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET

BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 342 Offentligt Civilafdelingen BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET Slotsholmsgade 10 1216 København K. RAPPORT AFGIVET AF EN ARBEJDSGRUPPE NEDSAT UNDER

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

2015-40. Regions etablering af parkeringsordning på hospitals område og delegation af ordningens administration til privat parkeringsselskab

2015-40. Regions etablering af parkeringsordning på hospitals område og delegation af ordningens administration til privat parkeringsselskab 2015-40 Regions etablering af parkeringsordning på hospitals område og delegation af ordningens administration til privat parkeringsselskab På baggrund af en klage over en kontrolafgift, som var pålagt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

NOTAT. Center for By, Land og Vand Trafik, Vej og Parkering Prøvestensvej Helsingør. Referat Møde 3 i 17 stk. 4 Udvalg Parkering

NOTAT. Center for By, Land og Vand Trafik, Vej og Parkering Prøvestensvej Helsingør. Referat Møde 3 i 17 stk. 4 Udvalg Parkering NOTAT Center for By, Land og Vand Trafik, Vej og Parkering Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Referat Møde 3 i 17 stk. 4 Udvalg Parkering Dato: 30. november 2016, kl. 16:00-18:15 Deltagere: Johannes Hecht-Nielsen,

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

P-afgifter. - en forklaring

P-afgifter. - en forklaring P-afgifter - en forklaring Ja, det er rigtig irriterende at få en parkeringsbøde. Er der overhovedet nogen fornuftig grund til det, eller er det bare for at genere? I denne folder forsøger vi at besvare

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Parkeringsbekendtgørelse For Lolland Kommune

Parkeringsbekendtgørelse For Lolland Kommune Parkeringsbekendtgørelse For Lolland Kommune Februar 2017 BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING M.V. I Lolland Kommune I medfør af færdselslovens 92, stk. 1, nr. 1, jf. 92c, stk. 4 Lov om offentlige veje

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6.

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. Notat Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. februar 2017 Den 17. januar 2017 Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby TEKNIK OG MILJØ Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Parkeringsbekendtgørelse for Silkeborg Kommune

Parkeringsbekendtgørelse for Silkeborg Kommune Parkeringsbekendtgørelse for Silkeborg Kommune I henhold til færdselslovens 28 stk. 3, 92 stk. 1 nr. 1 og 92c stk. 4 samt lov om offentlige veje 107 stk. 2 og 16 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Ny Parkeringsafmærkning

Ny Parkeringsafmærkning Ny Parkeringsafmærkning Servicemarkering af 10 m-reglen Resultat af evaluering Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Steffen Rasmussen Områdechef, Københavns Kommune side 1 Præsentation Hvad

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marie Louise Skibsted Als Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 902540 Kommenteret høringsoversigt vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere