Maxwell CSC DNA FFPE Kit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maxwell CSC DNA FFPE Kit"

Transkript

1 TEKNISK VEJLEDNING Maxwell CSC DNA FFPE Kit Brugsanvisning for produktet AS1350 Forsigtig: Håndter cartridges forsigtigt; kanterne af forseglingen kan være skarpe. BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET AS Woods Hollow Rd. Madison, WI USA MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Germany Revideret 6/20 TM395

2 Maxwell CSC DNA FFPE Kit Al teknisk litteratur er tilgængelig på: /protocols/. Du er velkommen til at besøge vores websted, hvor du kan verificere, at du anvender den nyeste version af denne tekniske vejledning. Kontakt teknisk service hos Promega via , hvis du har spørgsmål om brugen af dette system: 1. Beskrivelse Produktkomponenter, opbevaringsforhold og symboler Tilsigtet anvendelse af produktet Begrænsninger i brugen Inden du går i gang A. Klargøring af FFPE prøver B. Forberedelse af Maxwell FFPE cartridge Instrumentprocedure Post-oprensning Fejlfinding Reference Relaterede produkter Liste over ændringer The Maxwell CSC DNA FFPE Kit fås kun i bestemte lande. Dette produkt opfylder de grundlæggende krav i EU-direktiv 98/79/EF vedrørende medicinsk udstyr til in vitro diagnostik. 1. Beskrivelse Maxwell CSC DNA FFPE Kit (a) benyttes sammen med Maxwell CSC Instrument og er en nem metode til effektiv, automatisk oprensning af genomt DNA (gdna) fra FFPE (formalinfikserede, paraffinindkapslede) vævsprøver. Maxwell CSC Instrument leveres med forprogrammerede oprensningsmetoder, og det er konstrueret til brug med de prædispenserede reagens-cartridges og yderligere reagenser, der følger med sættet, hvilket maksimerer let betjening og bekvemmelighed. Instrumentet kan behandle op til 16 prøver på under 60 minutter, og det oprensede DNA kan benyttes direkte i efterfølgende forstærker-baserede procedurer såsom PCR. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax

3 Maxwell CSC DNA FFPE Kit oprenser nukleinsyre ved hjælp af paramagnetiske partikler, som giver en mobil fast fase, som optimerer prøvetagning, vask og oprensning af gdna. Maxwell CSC instrumentet er håndteringsinstrument for magnetisk partikel. Dette system muliggør effektiv binding af gdna til de paramagnetiske partikler i den første brønd i en prædispenseret cartridge og fører prøven gennem cartridges brønde og omrører under behandlingen. Denne metode med magnetisk indsamling undgår normale problemer så som tilstoppede spidser eller partiel overføring af reagenser, som medfører en suboptimal rensningsproces, som det er tilfældet for andre udbredte, automatiserede systemer. 2. Produktkomponenter, opbevaringsforhold og symboler PRODUKT STØRRELSE KAT.# Maxwell CSC DNA FFPE Kit 48 preps AS1350 Til in vitro diagnostik. Kun til professionel anvendelse. Tilstrækkelig til 48 automatiserede isoleringer fra FFPE prøver. Maxwell FFPE cartridges er kun beregnet til éngangsbrug. Supplerende information: Maxwell CSC DNA FFPE Kit komponenterne er beregnet til og kvalitetskontrolleret til at fungere sammen. Det frarådes at blande kit-komponenter fra forskellige kits. Brug kun de komponenter, der findes i det pågældende kit. Symbolforklaring 15 C Symbol Forklaring Symbol Forklaring 30 C Medicinsk udstyr til in vitro diagnostik Opbevares ved C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Repræsentant Fabrikant 30 C 48 Forsigtig Irriterende Indhold: 25 ml Mineral Oil 20 ml Lysis Buffer 2 1 ml Proteinase K (PK) 100 µl Blue Dye 1 ml RNase A 48 Maxwell FFPE Cartridges 50 CSC/RSC Plungers 50 Elution Tubes (0.5ml) 25 ml Nuclease-Free Water 15 C 6010TB Karcinogen Conformité Européenne Advarsel. Klemningsfare. Indeholder tilstrækkeligt til n tests Advarsel. Biologisk betinget fare. Bestillingsnummer Opbevaringsforhold: Maxwell CSC DNA FFPE Kit opbevares ved C. Sikkerhedsinformation: Reagenscartridges indeholder etanol og isopropanol. Disse stoffer er brændbare, skadelige og irriterende. Lotnummer Må ikke genbruges Maxwell FFPE cartridges er beregnet til brug med potentielt infektiøse stoffer. Brugerne skal bære korrekt beskyttelsesudstyr (f.eks. handsker og beskyttelsesbriller) under håndteringen af potentielt infektiøse stoffer. Brugerne skal overholde institutionens retningslinjer vedrørende håndtering og bortskaffelse af alle potentielt infektiøse stoffer, som anvendes med dette system. Forsigtig: Håndter cartridges forsigtigt; kanterne af forseglingen kan være skarpe. 3. Tilsigtet anvendelse af produktet Maxwell CSC DNA FFPE Kit er beregnet til brug sammen med Maxwell CSC Instrument og Maxwell CSC FFPE DNA oprensningsmetoden som et medicinsk udstyr til in vitro diagnostik (IVD) til at foretage automatisk isolation af DNA fra FFPE (formalin-fikserede, paraffin-indkapslede) vævsprøver. Det oprensede DNA er egnet til brug i forstærker-baserede in vitro diagnoseprocedurer. 2 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax

4 3. Tilsigtet anvendelse af produktet (fortsat) Maxwell CSC DNA FFPE Kit er beregnet til brug ved en temperatur på C. Brug uden for dette temperaturinterval kan medføre suboptimale resultater. FFPE prøver, der er forberedt ved brug af 10% neutral-bufferet formalin kan benyttes til Maxwell CSC DNA FFPE Kit. Maxwell CSC DNA FFPE Kit er ikke beregnet til brug som en del af en specifik diagnostisk test. Maxwell CSC DNA FFPE Kit er kun beregnet til professionel brug. De diagnostiske resultater, som opnås ved brug af DNA, der er oprenset med dette system, skal fortolkes sammen med andre kliniske data eller laboratoriedata. 4. Begrænsninger i brugen Maxwell CSC DNA FFPE Kit er kun beregnet til brug med FFPE vævsprøver. Det er ikke beregnet til brug med ikke-ffpe vævsprøver, såsom friske eller frosne vævsprøver. Maxwell CSC DNA FFPE Kit er ikke beregnet til brug med andre typer af prøver, herunder ikke-humane prøver, eller til oprensning af RNA. Maxwell CSC DNA FFPE Kit er ikke beregnet til brug med vævsprøver, der er forberedt med andre fixativer end 10 % neutral-bufferet formalin. Maxwell CSC DNA FFPE Kit præstationerne er evalueret ved at isolere DNA fra FFPE vævsprøver med størrelser fra 0,1 mm 3 til 2,0 mm 3. Det er ikke beregnet til brug med prøver uden for dette interval. Brugeren er ansvarlig for etableringen af de ydelseskarakteristika, der er nødvendige for efterfølgende diagnostiske anvendelser. Der skal inkluderes kontroller i alle efterfølgende diagnostiske anvendelser, som gør brug af DNA, der er oprenset vha. Maxwell CSC DNA FFPE Kit. 5. Inden du går i gang Materialer, som skal leveres af brugeren mikrocentrifuge pipetter og pipettespidser til forberedende overføring af prøver til på forhånd fyldte reagenscartridges 1,5 2,0 ml prøveglas til inkubering af prøver (f.eks., Microtubes, 1,5 ml [Cat.# V1231]) varmeblokke indstillet til 56 C og til 80 C (Bemærk: Varmeblokken skal indstilles til den påkrævede temperatur. Varmeblokkens temperatur skal måles med et kalibreret termometer. Kontroller, at temperaturen er nøjagtig inden for termometrets fejlmargin). FFPE prøver med et samlet vævsvolumen på 0,1 til 2,0 mm 3 (Bemærk: Prøverne skal opbevares ved rumtemperatur [15 30 C].) barberblade (Bemærk: Vær forsigtig ved brug af barberblade til at skrabe prøver af objektglasset). 5.A. Klargøring af FFPE prøver Forbehandling af sektionsprøver 1. Placer sektionen i et 1,5 ml mikrocentrifugeglas. Hvis der benyttes vævssektioner på objektglas, skrabes sektionen af glasset med et rent barberblad. 2. Tilsæt 300 µl mineralolie til vævsglassene. Kør glasset i vortex-mixeren i 10 sekunder. 3. Opvarm prøverne til 80 C i 2 minutter. Placer prøverne ved rumtemperatur, mens masterblandingen forberedes. 4. Forbered en masterblanding af lysisbufferen, proteinase K og blåt farvestof som vist herunder. Reagens Mængde/reaktion Reaktioner (antal, der skal behandles + 1) Total Lysisbuffer 224 µl n (n + 1) µl Proteinase K 25 µl n (n + 1) µl Blåt farvestof 1 µl n (n + 1) µl 5. Tilsæt 250 µl af masterblandingen til hvert prøveglas, og kør dem i vortex-mixeren i 5 sekunder. 6. Centrifuger ved 10,000 g i 20 sekunder for at separere lagene. Hvis der kan ses en kugle i vandlaget (det nederste, blå lag), omrøres vandfasen forsigtigt med en pipette. 7. Placer prøveglassene i varmeblokken på 56 C, og inkuber dem i 30 minutter. 8. Placer prøveglassene i varmeblokken på 80 C, og inkuber dem i 4 timer. 9. Placer prøveglassene på arbejdsbordet, og lad prøven afkøle til rumtemperatur i 5 minutter. 10. Tilføj 10 μl RNase A til den blå, vandige fase i hvert prøverør. Bland ved pipettering. 11. Inkuber i 5 minutter ved rumtemperatur (15 30 C). 12. Centrifuger ved fuld hastighed i en mikrocentrifuge i 5 minutter. 13. Overfør straks den blå, vandige fase, der indeholder DNA til brønd nr. 1 i Maxwell FFPE cartridge før afsnit 6, trin 5. 4 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax

5 5.B. Forberedelse af Maxwell FFPE cartridge 1. Skift handsker inden håndtering af Maxwell FFPE cartridges, CSC/RSC plungers og elueringsrør. Cartridges placeres på Maxwell CSC bakken uden for instrumentet, og bakken med cartridges og prøverne føres derpå ind i instrumentet til oprensning. Placer de cartridges, der skal benyttes, i Maxwell CSC bakken (fig. 2). Placer hver enkelt cartridge i bakken med brønd nr. 1 (den største brønd i cartridge) længst væk fra elueringsrørene. Tryk cartridge ned og klik den fast. Kontroller, at begge ender af cartridge er helt på plads i bakken. Træk forsigtigt forseglingen tilbage, således at hele forseglingen fjernes fra toppen af cartridge. Sørg for at fjerne al forseglingstape og eventuelt tilbageværende klæbemiddel, inden cartridges anbringes i instrumentet. Forsigtig: Cartridges skal håndteres forsigtigt. Kanterne af forseglingen kan være skarpe. 2. Anbring én plunger i brønd nr. 8 i hver cartridge. Bemærk: Der må kun bruges de plungers, der følger med Maxwell CSC FFPE Kit. Plungers til Maxwell 16 LEV og SEV Kits er ikke kompatible med Maxwell CSC instrumentet. 3. Placer et tomt elueringsrør på elueringsrørpladsen for hver enkelt cartridge i Maxwell CSC bakken. Bemærk: Der må kun bruges de elueringsrør, der følger med Maxwell CSC DNA FFPE Kit. Andre elueringsrør er muligvis ikke kompatible med Maxwell CSC instrumentet og kan påvirke DNA oprensningen. 4. Tilfør 50 µl nukleasefrit vand til bunden af hvert elueringsrør. Bemærk: Der må kun bruges det nukleasefrie vand, der følger med Maxwell CSC DNA FFPE Kit. Brug af andre elueringsbuffere kan evt. påvirke DNA oprensningen. Noter til forberedelse af Maxwell FFPE Cartridge Tør spild af prøver eller reagens på Maxwell CSC Deck Tray af som angivet i Maxwell CSC Instrument Operating Manual #TM457. Anvend ikke blegemiddel på instrumentets dele Brugertilsætning til brønde: 1. Forbehandlet prøve 8. CSC/RSC Plunger Fig. 2. Opsætning og konfiguration af Maxwell CSC bakke. Der tilsættes nukleasefrit vand til elueringsrørene som angivet. 6. Instrumentprocedure Maxwell CSC FFPE-metoden kan downloades fra Promega-websiden: / resources/ tools/maxwellcscmethod. Se Maxwell CSC Instrument Operating Manual #TM457 for mere detaljeret information. 1. Tænd for Maxwell CSC Instrument og tablet-pc en. Log på tablet-pc en, og start Maxwell softwaren ved at berøre Maxwell CSC IVD-ikonet på skrivebordet to gange. Instrumentet gennemgår en selvkontrol og sætter alle bevægelige dele tilbage til udgangspositionen. 2. Vælg Start på startskærmen. 3. Scan eller indtast metodestregkoden i øverste højre hjørne af Maxwell CSC DNA FFPE Kit-mærkaten for automatisk at vælge den metode, der skal køre (fig. 3). Bemærk: Maxwell CSC DNA FFPE Kit metode-stregkoden kræves for at køre DNA oprensning på Maxwell CSC instrumentet. Kittets mærkat indeholder to stregkoder. Metode-stregkoden er vist i fig. 3 herunder. Hvis stregkoden ikke kan scannes, kontakt Promega Technical Services TB TA Fig. 1. Maxwell FFPE Cartridge. En prøve af forberedt FFPE tilføres brønd nr. 1, og der placeres en plunger i brønd nr Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax

6 6. Instrumentprocedure (fortsat) Fig. 3. Kit-mærkat, der viser den metode-stregkode, der skal scannes. Den røde ramme angiver den metode-stregkode på mærkaten, der skal scannes for at starte en oprensningsprocedure. 4. På skærmen Cartridge-opsætning skal du berøre cartridge-positionerne for at vælge/fravælge positioner, der skal bruges til denne ekstraktionskørsel. Indtast eventuelt nødvendige oplysninger om prøvesporing, og tryk på knappen Fortsæt for at fortsætte. 5. Når døren er åbnet, skal du bekræfte, at alle elementer på ekstraktionstjeklisten er blevet udført. Verificer, at forbehandlede prøver er påfyldt brønd nr. 1 i cartridges, at cartridges er indført i instrumentet, at elueringsrør uden hætte er isat, og at elueringsbuffer og plungers er placeret i brønd nr. 8. Overfør bakken med de forberedte cartridges til Maxwell Instrument. Isætning af Maxwell Deck Tray: Hold bakken i siderne for at undgå, at cartridges flytter sig fra deres plads i bakken. Kontrollér, at bakken er anbragt i Maxwell Instrument, så elueringsrørene er tættest på døren. Vip bagsiden af bakken nedad, og anbring den i instrumentet, så bagsiden af bakken berører bagsiden af instrumentplatformen. Tryk ned på forenden af bakken for at placere bakken korrekt på instrumentplatformen. Kontrollér, at du har vendt bakken korrekt, hvis du har problemer med at anbringe bakken på platformen. Sørg for, at bakken står vandret på instrumentplatformen og er helt indsat. Advarsel: Klemningsfare. 6. Bekræft, at alle de anførte forberedelser er udført, og tryk på Start for at lukke instrumentets dør og starte processen. Bemærk: Hvis kørslen afbrydes, før den er færdig, vil prøverne gå tabt. Forsøg ikke at oprense prøver igen, hvis instrumentproceduren blev afbrudt. 7. Når den automatiske oprensning er udført, vil brugergrænsefladen vise en meddelelse om, at metoden er afsluttet TA Afslutning af processen 8. Følg skærminstruktionerne efter afslutning af metoden for at åbne døren. Kontroller, at plungers befinder sig i brønd nr. 8 i cartridges, når processen er afsluttet. Hvis ikke alle plungers er fjernet fra stempelstangen: Følg informationerne på skærmen for at foretage Clean-Up-proceduren for en afbrudt proces, eller vælg Clean-Up proceduren fra skærmbilledet Indstillinger for en korrekt afsluttet proces for at fjerne de resterende plungers. 9. Tilluk og tag elueringsrørene med DNA ud af instrumentet straks efter afslutningen af processen for at forhindre fordampning af eluaterne. Tag Maxwell Deck Tray ud af instrumentet. Bemærk: Tag fat i bakkens sider for at fjerne den fra instrumentets platform. Sørg for at fjerne prøverne fra instrumentet, inden du kører en UV-saniteringsprotokol, for at undgå at beskadige den oprensede nukleinsyre. DNA-prøver kan opbevares i op til en uge ved +4 C og i op til en måned ved -20 C. 10. Fjern cartridges og plungers fra Maxwell CSC Deck Tray, og bortskaf dem som farligt affald i henhold til din institutions procedurer. Cartridges, plungers og elueringsrør er beregnet til engangsbrug. Maxwell FFPE cartridges, CSC/RSC plungers og elueringsrør må ikke genbruges. 7. Post-oprensning Verificer, at udbyttet af de oprensede DNA prøver opfylder de krav, der stilles af den efterfølgende diagnoseprocedure, inden de benyttes i den pågældende procedure. Kittets præstationer er evalueret på basis af oprensningen af forstærkningsbart DNA. Andre midler til kvantificering som absorbens eller binding af fluorescerende farvestof vil ikke nødvendigvis korrelere med forstærkning (1). Absorbensresultater for oprensede FFPE-prøver kan overestimere udbyttet; vi anbefaler at benytte andre metoder til at bestemme udbyttet (1). 8 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax

7 8. Fejlfinding Kontakt venligst det lokale Promega-filialkontor eller -distributør, hvis du har spørgsmål, som ikke behandles her. Kontaktinformation kan findes på:. Symptomer Koncentrationen af DNA i eluatet er lavere end forventet (En typisk FFPE sektion bør give et udbytte af forstærkningsbar DNA afhængigt af vævsstørrelse, cellularitet, forholdene ved formalinfiksering og håndtering.) Årsager og kommentarer Kittets præstationer er evalueret ved at isolere DNA fra FFPE vævsprøver med størrelser fra 0,1 mm 3 til 2,0 mm 3. Det er ikke konstrueret til prøver uden for dette interval. Brug sektioner, der ligger inden for dette interval. Kittet er beregnet til brug med FFPE vævsprøver. Det er ikke designet til brug med ikke-ffpe vævsprøver, såsom friske eller frosne vævsprøver. Inkubationstider og -temperaturer er kun testet for at sikre optimalt udbytte. Kittet er ikke beregnet til brug med vævsprøver, der er forberedt med andre fixativer end 10 % neutral-bufferet formalin. Kontroller hos det patologiske laboratorium eller leverandøren, at der ikke er benyttet andre fixativer. Der stilles ikke krav om farvede objektglas eller sektioner. Gentag oprensningen med ufarvet objektglas eller sektion. Kittets præstationer er evalueret på basis af oprensningen af forstærkningsbart DNA. Andre midler til kvantificering som absorbens eller binding af fluorescerende farvestof vil ikke nødvendigvis korrelere med forstærkning. Brug en forstærknings-kvantificering til at evaluere renheden. Symptomer Kvaliteten er lavere end forventet (Eluatet indeholder stærkt fragmenteret DNA eller inhibitorer for efterfølgende processer.) 9. Reference Årsager og kommentarer Den vævssektion, der er benytte til oprensning, kan indeholde fragmenteret DNA som følge af forholdene ved formalinfiksering eller håndtering. Hvis DNA er fragmenteret inden ekstraktionsoprensningen, vil der blive oprenset fragmenteret DNA med dette kit. Gentag processen med en tilstødende sektion for at konstatere, om der er problemer med sektionen eller med processen. Nogle forstærknings-baserede tests er særdeles følsomme over for tilstedeværelsen af inhibitorer. Kontroller af efterfølgende tests bør identificere tilstedeværelsen af en forstærkningsinhibitor i eluatet. Det er brugerens ansvar at verificere kompatibiliteten af dette produkt med de efterfølgende tests. 1. Bonin, S. et al. (2010) Multicentre validation study of nucleic acids extraction from FFPE tissues. Virchows Arch. 457, Relaterede produkter Instrumenttilbehør Produkt Størrelse Katalognr. Maxwell CSC Instrument* 1 hver AS6000 Maxwell RSC/CSC Deck Tray 1 hver SP6019 *Til in vitro-diagnostik. Dette produkt leveres kun i bestemte lande. Maxwell CSC Reagent Kits En liste over tilgængelige Maxwell CSC oprensningskits findes på. 10 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax

8 11. Liste over ændringer Der er foretaget følgende ændringer i version 6/20 af dette dokument: 1. Generaliserede henvisninger til FFPE vævsprøvetyper. 2. Trin 9 i afsnit 6 er opdateret med henblik på at korrigere vejledningen til opbevaring af DNA-prøver. (a) U.S. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 og 6,673,631, European Pat. Nos , og , Japanese Pat. Nos og Promega Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Maxwell er et registreret varemærke tilhørende Promega Corporation. Produkterne kan være dækket af anmeldte eller udstedte patenter eller kan have visse begrænsninger. Du er velkommen til at besøge vores hjemmeside for yderligere information. Alle priser og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Produktfordringer kan ændres. Kontakt teknisk service hos Promega eller gå ind i Promegas online-katalog for at få de mest aktuelle informationer om Promega-produkterne. 12 Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Fax

Maxwell CSC DNA FFPE Kit

Maxwell CSC DNA FFPE Kit TEKNISK VEJLEDNING Maxwell CSC DNA FFPE Kit Brugsanvisning for produktet AS1350 Forsigtig: Håndter cartridges forsigtigt; kanterne af forseglingen kan være skarpe. BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET AS1350 2800

Læs mere

Maxwell CSC RNA FFPE Kit

Maxwell CSC RNA FFPE Kit TEKNISK VEJLEDNING Maxwell CSC RNA FFPE Kit Brugsanvisning for produktet AS1360 Forsigtig: Håndter cartridges forsigtigt; kanterne af forseglingen kan være skarpe. BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET AS1360 2800

Læs mere

Maxwell CSC Blood DNA Kit

Maxwell CSC Blood DNA Kit TEKNISK VEJLEDNING Maxwell CSC Blood DNA Kit Brugsanvisning for produktet AS1321 Forsigtig: Håndter cartridges forsigtigt; kanterne af forseglingen kan være skarpe. BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET AS1321

Læs mere

Maxwell CSC Blood RNA Kit

Maxwell CSC Blood RNA Kit TEKNISK VEJLEDNING Maxwell CSC Blood RNA Kit Brugsanvisning for produktet AS1410 Forsigtig: Håndter cartridges forsigtigt; kanterne af forseglingen kan være skarpe. BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET AS1410

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Betjeningsvejledning til Maxwell CSC-instrument

Betjeningsvejledning til Maxwell CSC-instrument TEKNISK VEJLEDNING Betjeningsvejledning til Maxwell CSC-instrument Brugsanvisning til Maxwell CSC-instrument, modelnummer AS6000. Bemærk: Sørg for at fjerne al forseglingstape og eventuelle klæbemiddelrester

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

START HER. Opsæt. Din smartphone. Sender. Brugervejledning

START HER. Opsæt. Din smartphone. Sender. Brugervejledning START HER Opsæt Din smartphone Modtager Sensor Sender Brugervejledning G6 Oversigt Din smartenhed Dexcom-modtager Skærmenhed Viser glukoseoplysninger Opsæt din smartenhed, Dexcom-modtager (valgfrit i visse

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Avigilon Control Center 6 software-opgradering

Avigilon Control Center 6 software-opgradering Avigilon Control Center 6 software-opgradering Ved opgradering til ACC 6 software, skal din software og licenser opgraderes. BEMÆRK: Du kan kun opgradere ACC 5.x software til ACC 6 software. Hvis du kører

Læs mere

Brugsanvisning. Oticon RemoteCare App

Brugsanvisning. Oticon RemoteCare App Brugsanvisning Oticon RemoteCare App Introduktion Oticon RemoteCare App er er designet til online-kommunikation mellem dig og din hørespecialist. Appen giver dig mulighed for at få en opfølgende konsultation

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP DNA FFPE Tissue-kit

Håndbog til QIAamp DSP DNA FFPE Tissue-kit Februar 2017 Håndbog til QIAamp DSP DNA FFPE Tissue-kit Version 1 50 Til in vitro-diagnostisk brug 60404 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R3 1062689DA Sample to Insight Håndbog til

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Avigilon Control Center 6 software-opgradering

Avigilon Control Center 6 software-opgradering Avigilon Control Center 6 software-opgradering Ved opgradering til ACC 6-software, skal din software og licenser opgraderes. BEMÆRK: Du kan kun opgradere ACC 5.x-software til ACC 6-softwaren. Hvis du kører

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Opstart The Tissue-Tek Film automatiske monteringsmaskine er designet til montering af biologiske prøver, der er lagt på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tommer) objektglas. Anvendelsen af speciel resin-coatet

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Side 1 af 8 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Brugsanvisning. VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer

Brugsanvisning. VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer Brugsanvisning VIGTIGT: Læs denne vejledning inden brug af Sprizer Indholdsfortegnelse Produktkomponenter 3 Sikkerhed 4 Anvendelse 5 Pakning og transport 12 Vedligeholdelse og fejlfinding 15 Tekniske data

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2G Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Side 1 af 8 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA-sekvens,

Læs mere

Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0

Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 Dell Adapter - USB 3.0 til HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 Brugermanual Model: DA100 BEMÆRK: BEMÆRK giver vigtig information, der hjælper dig med at få medst muligt ud af din computer. FORSIGTIG: FORSIGTIG indikerer

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Kalibrering og modtagekontrol. ved Erik Øhlenschlæger

Kalibrering og modtagekontrol. ved Erik Øhlenschlæger Kalibrering og modtagekontrol ved Erik Øhlenschlæger 4.6 Eksterne ydelser og leverancer Laboratoriet skal have en beskrevet procedure for valg og indkøb af eksterne ydelser,, der kan påvirke kvaliteten

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Side 1 af 8 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA-sekvens,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING. TIL WIFI-BOKS-STYRING til rullegardiner. Model: Wifi-boks

ODSIF BRUGSANVISNING. TIL WIFI-BOKS-STYRING til rullegardiner. Model: Wifi-boks ODSIF BRUGSANVISNING TIL WIFI-BOKS-STYRING til rullegardiner. Model: Wifi-boks 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Garanti og produktansvar...3 Oversigt over wifi-boksen...4 Opsætning af wifi-boks...5

Læs mere

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse

Hjælpevejledning. Understøttede kameramodeller. Identificering af delene. Klargøring. Optagelse Brug denne når du har problemer eller spørgsmål, om hvordan du anvender din. Understøttede kameramodeller Identificering af delene Klargøring Udpakning Isætning af batteriet Tilslutning af en og et kamera

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Professionel hjemmesikkerhed. Alarm Scan-appen i X-serien Brugervejledning

Professionel hjemmesikkerhed. Alarm Scan-appen i X-serien Brugervejledning Professionel hjemmesikkerhed Alarm Scan-appen i X-serien Brugervejledning Indhold 1. Introduktion: Et overblik over Alarm Scan-appen i X-serien 2. Start af appen 3. Indtastning af dine kontaktoplysninger

Læs mere

SÅDAN GØR DU, NÅR DU KOMMER HJEM

SÅDAN GØR DU, NÅR DU KOMMER HJEM Du skal i gang med at måle CRP på apparatet Quik Read Go. Det er fødeafdelingen, der fortæller dig, hvor ofte du skal foretage CRP-måling og lave de øvrige undersøgelser, som du skal gennemføre på dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ThinkPad R40 Serie Konfigurationsvejledning

ThinkPad R40 Serie Konfigurationsvejledning Partnummer: 9P5 ThinkPad R40 Serie Konfigurationsvejledning Checkliste Disse oplysninger vedrører IBM ThinkPad R Serie-computeren. Kontrollér, at alle delene findes i emballagen. Kontakt forhandleren,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Konfigurationsvejledning (denne vejledning)

Konfigurationsvejledning (denne vejledning) Partnummer: 92P1925 Disse oplysninger vedrører IBM ThinkPad X Serie-computeren. Kontrollér, at alle delene findes i emballagen. Kontakt forhandleren, hvis en del mangler eller er beskadiget. Copyright

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Ægløsningstest. Brugsanvisning

Ægløsningstest. Brugsanvisning DK Ægløsningstest Brugsanvisning Eveline ægløsningstest og monitoreringapp er designet til at fremme graviditet ved at identificere de mest fertile dage i hver cyklus. Version 1.0 DK 27052019 Eveline ægløsningstest

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-3M Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør er i emballagen. Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

JASOPELS SAVSMULDSVARMER

JASOPELS SAVSMULDSVARMER BRUGERMANUAL JASOPELS SAVSMULDSVARMER VARENR. 32500058 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring... 6 Maskine introduktion...

Læs mere

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24 9001 154 707 Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd 1 29.10.15 14:24 Home Connect. En app til det hele. Home Connect er den første app, som kan vaske, vaske op, bage,

Læs mere

Blackwire C420 BRUGERVEJLEDNING

Blackwire C420 BRUGERVEJLEDNING Blackwire C420 BRUGERVEJLEDNING Velkommen Pakkens indhold Velkommen til Plantronics' familie af headsetprodukter. Plantronics tilbyder en lang række produkter - fra opgave- og forretningsspecifikke programmer

Læs mere

BRUGSANVISNING CAL J250

BRUGSANVISNING CAL J250 BRUGSANVISNING CAL J250 Automatisk vanddybde måling Vandsensoren registrerer vand kontakt og starter måling af vanddybde automatisk. Maksimal vanddybde indikation Du kan se den maksimal vanddybde for sidste

Læs mere

TomTom ecoplus Reference Guide

TomTom ecoplus Reference Guide TomTom ecoplus Reference Guide Contents Før installation 3 Velkommen... 3 Komponenter... 3 Systemkrav... 3 Sådan installeres ecoplus 5 Konfiguration af Bluetooth-forbindelsen med WEBFLEET... 5 Sådan konfigurerer

Læs mere

HTC ONE mini 2. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

HTC ONE mini 2. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Solenzara brugervejledning for bestilling online

Solenzara brugervejledning for bestilling online Solenzara brugervejledning for bestilling online Ioptics Tel: +46 (0) 31 787 60 00, E-mail: info@ioptics.se. Homepage: ioptics.se Adgang til webstedet Naviger til den ønskede webside via din foretrukne

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere