Interkulturelle markedsstudier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interkulturelle markedsstudier"

Transkript

1 Strategisk markedsføring i postmodernismen Interkulturelle markedsstudier Ved Handelshøjskolen i København Studerende: Rasmus Rudnik Hansen Rune Hansen Vejleder: Simon Ulrik Kragh November 2010 Typeenheder (m. figurer) Sider typeenheder 116 sider

2 Summary Title: ALIS Strategic marketing in the postmodern era Authors: Rasmus Rudnik Hansen and Rune Hansen Copenhagen Business School November 2010 Subject Strategic management is vital for any successful business model. The Danish clothes manufacturer ALIS does not seem to follow a strategic business model. Nonetheless ALIS has a successful brand, and very loyal customers. From a theoretical, academic perspective ALIS success is hard to explain. The case of ALIS suggests that a well-defined strategy may not be a necessity, for a business, in order to wield a successful brand, in the postmodern era. The outset of the problem statement is based on the above. What opportunities does a business, like ALIS, without a strategy, have to compete on the postmodern market? In continuation of the problem statement we have the following sub-question: How is ALIS able to expand their business, without a strategy? The problem statement suggests a strategic analysis of ALIS. Approach We took on this research by collecting, and analysing own data based on quantitative and qualitative surveys of ALIS, and the market. By defining and analysing the postmodern era we were able to establish an understanding of how and why brands appeal to postmodern consumers, and how the postmodern era affects the present field of marketing. We found that the postmodern consumer use brands to create identities, and define themselves through. This affects the way companies should market their products. To continue our analysis we conducted a strategic analysis of ALIS. The analysis is based on a combination of different theoretical analysis such as: 2

3 A Macro- and Microanalysis that provided a greater understanding of which elements affects ALIS. We found that ALIS has roots in subcultures, and that their consumers are difficult to segment by demographic variables alone. Furthermore we found that ALIS consumers are part of a neotribe, which is likely to be found throughout the postmodern markets. A simplified version of Porter s Generic Value Chain combined with McCracken s Movement of Meaning model, and Kotler s Five Product Levels established that ALIS core benefit is their authenticity, which the postmodern consumers seek to define themselves through. Porter s Five Forces was used to analyse ALIS competitive environment with ALIS core benefit in mind. We found that ALIS is a small business compared to their competitors, but have advantages, which can be used to expand. To get an understanding of ALIS current export situation we conducted an export analysis. We found that ALIS lacks the sufficient commitment, and strategy to make the best possible use of the potential markets. A SWOT-analysis was used to sum up the strategic analysis. The SWOT-analysis was further used to build a TOWS-matrix that illustrated ALIS opportunities, and threats during an expansion. Based upon the TOWS-matrix we were able to set up a mission, and vision statement for ALIS. The mission, and vision statement should be used to achieve short-term, and long-term goals through a defined generic strategy, which can help ALIS expand, and run their business professionally. Conclusion Ultimately the thesis concludes that without a strategy a business, like ALIS, has few competitive possibilities on the postmodern market. Therefore we conclude that ALIS cannot expand successfully, without a clear strategy. 3

4 Indholdsfortegnelse SSttrraatteeggi issk maarrkeedssfførri ingg i possttmodeerrni issmeen... 1 Summary... 2 Subject... 2 Approach... 2 Conclusion... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Kapitel 1: Indledning Problemformulering Præsentation af case Videnskabsteori Læsevejledning Teori Videnskabsteoretisk ståsted Hermeneutisk tilgang Kapitel 2: Metode Kildekritik Motivation og formål med case Indledende og opfølgende informantinterview Forhold Validitet og reliabilitet Kvantitativ undersøgelse Validitet og reliabilitet Kvalitativ undersøgelse Overvejelser i forbindelse med interview af voksne Overvejelser i forbindelse med interview af børn Validitet og reliabilitet Kapitel 3: Strategisk analyse af ALIS Postmodernismen Postmodernismens oprindelse Den postmoderne forbruger Postmodernismen og markedsføring Den postmoderne forbruger og branding Delkonklusion

5 3.2 Markedsanalyse Indledende interviews Kvantitativ markedsundersøgelse Kvalitativ undersøgelse Sammenfatning af markedsanalyse Omverdensanalyse Makromiljø Politik og lovgivning (Political) Samfundsøkonomiske forhold (Economical) Kulturelle forhold (Sociocultural) Teknologi (Technological) Demografi Massemedier Mikromiljø Kunder Konkurrenter Leverandør Distributører Delkonklusion Analyse af ALIS værdikæde The Generic Value Chain Research and development Indkøb ALIS markedsføring Annoncering Sponsering Klistermærker Storytelling Movement of meaning model Coolhunt Salg Produkt Pris Place Direkte distribution

6 Online handel ALIS kerneværdi Delkonklusion Brancheanalyse Konkurrencesituationen Priskonkurrence Mærkevareprofil Vækstpotentiale på markedet Innovationsevne Integration, horisontal og vertikal Exit barrierer Kundernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Truslen fra nye udbydere Delkonklusion Eksportanalyse ALIS kapitalforhold Ledelsens engagement, erfaring med eksport og kendskab til eksportprocedurer Virksomhedens sprog- og kulturkendskab Delkonklusion Sammenfatning af strategisk analyse Strategi set ud fra SWOT analysen Kapitel 4: ALIS strategiske muligheder MAXI-MAXI : Udvidelse af produktportefølje : Co-branding : Udenlandsk conceptstore MAXI-MINI : Udarbejdelse af konkrete brandværdier : Differentiering via branding af positive værdier : Styrke relationen til målgruppen MINI-MAXI : Udvikling af en onlineshop : Proaktiv opsøgning af nye markeder

7 4.3.3: Større kontakt med distributører MINI-MINI : Udvide kendskab til ALIS Idé og mål Mission Vision Mål og vækststrategi Kortsigtede mål Langsigtede mål Vurdering af mål Konkurrencestrategi (generiske strategi) Kapitel 5: Konklusion Perspektivering Bibliografi Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

8 Kapitel 1: Indledning Gennem vores uddannelse ved Handelshøjskolen i København har vi lært vigtigheden af, og kompleksiteten ved, at føre en succesfuld strategi. Målet med en succesfuld strategi er at sælge virksomhedens produkter. Derfor bør en virksomhed altid søge at føre den mest optimale strategi, der udarter sig i et godt brand, samt produkt og sikre indtjening. Det nuværende vestlige marked er, af flere teoretikere, blevet defineret som værende postmoderne. Den postmoderne forbruger har modsat tidligere tiders forbrugere fået overskud til at realisere sig selv som individ og benytter sit forbrug til at skabe identitet. Dette betyder, at virksomheder bør søge at føre en strategi, der sikrer at de opfylder forbrugernes psykologiske behov, hvis de ønsker at konkurrere på markedet. Den danske tøjproducent ALIS har, udefra set, ikke tilstrækkelig viden eller strategi til at drive en succesfuld forretning. Folkene bag ALIS har ingen videre akademisk baggrund udover en 10. klasses eksamen og erkender selv, at der ikke er, eller har været, nogen formuleret strategi bag virksomheden (A. Hatchwell Del 3 tid 00:01:05). Alligevel har ALIS et etableret og succesfuldt brand. Alt tyder på, at det er ALIS-brandet, som har sikret, at ALIS i dag tilsyneladende er en god forretning med potentiale på trods af, at grundlægger Albert Hatchwell udtaler Vi prøver at følge mavefornemmelsen (A. Hatchwell Del 1 tid 00:05:00). Set fra et akademisk markedsføringssynspunkt har folkene bag ALIS ikke de fornødne forudsætninger til at drive deres forretning og brand til den størrelsesorden det har nået. Herudfra springer vores interesse og motivation for at skrive denne afhandling. Casen om ALIS tyder på, at en virksomhed på det postmoderne marked kan klare sig uden en klar defineret strategi. Behøver man i dag en klarlagt strategi for at drive en succesfuld virksomhed eller har postmodernismen bevæget markedet i en retning, hvor strategiske overvejelser ikke længere er nødvendige for at konkurrere? 8

9 1.2 Problemformulering Hvilke muligheder har en virksomhed som ALIS uden strategi, for at konkurrere på det postmoderne marked? I forlængelse af problemformuleringen opstiller vi følgende underspørgsmål: Hvordan kan ALIS udvide deres forretning på trods af manglende strategi? Problemformuleringen ligger op til en strategisk analyse af ALIS 1.3 Præsentation af case Vi vil indlede opgaven med en kort gennemgang af ALIS historie. Dette gør vi med henblik på at give læseren et indblik i, hvilken slags virksomhed ALIS er. Det følgende afsnit er skrevet på baggrund af sekundær data fra ALIS Myspace site (ALIS, 2010) og Christianias officielle hjemmeside (Info om Christiania, 2010). Albert Hatchwell og Isabella Hammerich grundlagde ALIS på Christiania tilbage i De to grundlæggere er begge børn af Christiania, hvor værdier som frihed, kreativitet, lighed og respekt for hinanden er nøgleord. Navnet ALIS opstod meget originalt af de første to forbogstaver i grundlæggeres fornavne. Det hele startede for sjov med et par klistermærker og t-shirts, der blev delt ud til vennerne af det, som i dag er bedre kendt som ALIS-Familia. ALIS-Familia er en blanding af skatere, DJ s, breakdansere og graffitikunstnere, hvilket også er genrer, der danner grundlag for den subkultur, som vi ønsker at beskæftige os med i denne opgave. Med en 10. klasses afgangseksamen og uden de store erfaringer eller økonomiske midler formåede ALIS at skabe et solidt grundlag for deres virksomhed og deres produktportefølje. I starten indeholdt produktporteføljen kun deres velkendte logoklistermærke og et par t-shirts. Dette blev hurtigt udvidet til en hel tøjkollektion. I tre år havde ALIS haft deres fokus rettet mod kunst- og musikscenen, og i 1998 var tiden kommet til at udvide blikket mod skaterne. ALIS begyndte derfor selv at producere skateboards. Her blev de især kendt for deres serie af skateboarddesigns med den danske topmodel Lykke Mai, som poserer på bagsiden af boardet. Gennem sponsorater til individuelle skatere har ALIS skabt deres eget skateboardteam bestående af såvel danske som udenlandske skatere. ALIS valgte også at sponsorere en 9

10 skateboardrampe på Christiania. I samarbejde med ALIS og frivillige skatere, både fra Christiania og omegn blev der lavet en hel skateboardpark på Christania. Det mest opsigtsvækkende blev den store overdækkede skateboardbowle/pool, der i dag er verdenskendt blandt skatere, under navnet ALIS Wonderland. På grund af størrelsen på ALIS Wonderland har det gennem de senere år medført større skateboardkonkurrencer, med store internationale skateboardstjerner. Selvom ALIS Wonderland som skateboardpark har opnået en anerkendt status har ALIS aldrig krævet eller forsøgt at tjene penge på den i form af brugerbetaling. Det er en gave jeg har givet til folket, og jeg har aldrig anset det for at være mit (A. Hatchwell del 2 tid 00:03.32). Gennem årene er det blevet til mange forskellige klistermærker, tøjkollektioner og skateboards, der distribueres i lokale skaterforretninger i 8 forskellige lande. I år 2006 åbnede ALIS deres egen conceptstore i centrum af København. Ideen bag butikken var at give København og interesserede skatere en smag på hele ALIS-universet, ved at samle alt under et tag. Værdierne fra Christiania skinner indirekte igennem hos ALIS og deres virksomhed. Både igennem deres kreativitet i deres produkter og deres ageren udadtil. Disse værdier må siges at komme som en meget naturlig del af virksomheden, da det er på Christiania grundlæggerne er vokset op og virksomheden er blevet grundlagt. 1.4 Videnskabsteori I det følgende afsnit redegøres der for afhandlingens videnskabsteoretiske overvejelser. Den hermeneutiske tilgang anvendes til at skabe indsigt i specialets forståelse af den anvendte teori og brug af denne Læsevejledning Afhandlingen bygger på en abduktiv metode, som derefter afprøves induktivt. Teorien bliver derfor inddraget, der hvor den findes relevant, for at kunne besvare problemformuleringen. Kapitel 2 behandler afhandlingens metodiske overvejelser omkring indsamling af empiri. 10

11 Kapitel 3 indeholder afhandlingens strategiske analyse. Analysen starter med at præsentere, analysere og diskutere postmodernismen for at give læseren en forståelse af afhandlingens overordnede perspektiv. Derefter bliver resultaterne for afhandlingens indsamlede empiri undersøgt i en markedsanalyse. Dette gøres for at give læseren en forståelse af, hvad afhandlingens arbejdspræmisser er, og hvad konklusionerne bygger på. Afhandlingens empiriske undersøgelser er vedlagt som bilag. Bilag 1 indeholder afhandlingens kvalitative undersøgelse og vedlagt som en data CD i afhandlingens bilag. Data CD en kan åbnes, og afspilles fra en computer. CD en indeholder indledende og opfølgende interview med Albert Hatchwell, afhandlingens kvalitative undersøgelse af de voksne respondenter, Michael, Nicolai og Geert, samt den kvalitative undersøgelse af børnerespondenterne Rasmus og Rasmus, Patrick, Michael og Andreas, Cecilie og Frederikke og Mads. Bilag 2 indeholder afhandlingens kvantitative undersøgelse. Når afhandlingens overordnede perspektiv og arbejdspræmisser er klarlagt, følger de resterende analyser, der direkte omhandler ALIS. Sidst i kapitlet sammenfattes afhandlingens strategiske analyse i en SWOT-analyse. Kapitel 3 er med til at danne grundlag for afhandlingens konklusioner, og lægger op til de strategiske overvejelser i kapitel 4. Kapitel 4 ser nærmere på de strategiske overvejelser ALIS bør foretage. Afhandlingen afsluttes af kapitel 5, der konkluderer og svarer på problemformuleringen. Kapitlet afsluttes med en perspektivering af afhandlingens resultater som oplæg til fremtidig undersøgelse Teori Da afhandlingens undersøgelser foretages eksplorativt, vil den ikke blive centreret om én hovedteori. Én hovedteori vil ikke kunne give et fyldestgørende svar på afhandlingens problemformulering. For at give en så fyldestgørende besvarelse som muligt, vil det være problemformuleringen, der styrer valget af teori. Teorien vil være en kombination af både klassisk og postmoderne markedsføringsteori. 11

12 Til at indsamle vores empiriske data, tager vi udgangspunkt i den vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, som Ib Andersen redegøre for i sin bog Den skinbarlige virkelighed (Andersen I., 2005). Denne bruges primært på vores kvantitative undersøgelse, hvor vi i den kvalitative undersøgelse også tilføjer teori fra Gerald Zaltman, der giver en mere nuanceret fremgangsmåde på indsamling af kvalitativdata. I forlængelse med Gerald Zaltman benytter vi også teori fra Julie Tinson og Jan Kampmann, til at interviewe børn og unge. I afsnittet omhandlende postmodernismen ønsker vi at undersøge, hvad der kendetegner postmodernismen, og hvilken effekt den har på markedsføring. Til at belyse dette vil vi gøre brug af Ronald Inglehart til at redegøre for postmodernismens oprindelse. Vi vil yderligere benytte Michel Maffesolis hypotese om neotribes for at finde ud af, hvilke værdier den postmoderne forbruger søger. Ved at kombinere forbrugerteori fra Bernhard Dubois og brandteori fra Douglas Holt, vil vi definere, hvad det er forbrugerne benytter virksomhedernes brandværdier til. Sidst i afsnittet benyttes A. Fuet Firat til at se, hvilken effekt postmodernismen har på nutidens markedsføring. Når postmodernismen er belyst vil vi bevæge os over i en omfattende strategisk analyse af virksomheden ALIS. Den strategiske analyse startes med en omverdensanalyse, der vil beskrive ALIS på makro- og mikroniveau og sammenhængen mellem disse. Makro delen vil blive understøttet af en PEST-analyse og mikro delen vil indeholde kulturteori fra Edgar Schein kombineret med Michel Maffesolis førnævnte hypotese om neotribes, samt forbrugerteori fra Douglas Holt. Omverdensanalysen giver os mulighed for at analysere ALIS som virksomhed og sammenhængen mellem makro- og mikromiljøet. Derefter vil vi fortsætte den interne analyse med en forenklet udgave af Michael Porters værdikædeanalyse. Denne bruges til at analysere, hvad ALIS kerneværdi er og hvordan den skabes. Vi benytter Grant McCrackens Movement of Meaning model til at analysere, hvordan ALIS brandværdier gives videre til forbrugerne. Sidst i dette afsnit sammenfatter vi hele værdikædeanalysen i Philip Kotlers Five Product Level model, for at fastslå hvad ALIS kerneværdi er. Når ALIS kerneværdi er fundet, er vi klar over, hvilke parametre ALIS kan konkurrere ud fra. Dette leder til, at vi kan begynde at se på ALIS konkurrencemæssige position. Til at analysere ALIS konkurrencemæssige position foretager vi en brancheanalyse via Michael Porters Five 12

13 Forces. Denne analyse forlænges med en eksportanalyse, der skal belyse ALIS motivation og potentiale på eksportmarkedet. De overstående analyser sammenfattes i en SWOT-analyse for at finde ALIS stærke og svage sider, der skal danne basis for at skabe en strategi for ALIS. Denne strategi bliver til på baggrund af en TOWS-analyse, der skal indikere, hvilke muligheder ALIS har. Ud fra dette kan vi opstille nogle mål for at udvide ALIS potentiale på det postmoderne marked Videnskabsteoretisk ståsted Der eksisterer ikke én endegyldig korrekt metode til at arbejde med et givent problemfelt, men tilgangen til problemfeltet har konsekvenser for afhandlingens metode og konklusioner. En undersøgelses konklusioner er derfor ikke mere valide end undersøgelsens metode. Derfor er valg af tilgang vigtig for enhver form for videnskabelig undersøgelse. Denne tilgang beskæftiger videnskabsteorien sig med. Videnskabsteori inddeler undersøgelse af problemfelter i fem paradigmer, som hver især udgør forskellige sæt af arbejdsmetoder og antagelser som en undersøgelse kan bygges op omkring (Fuglsang& Olsen, 2003, p. 68). Afhandlingens problemfelt baseres på det fortolkende paradigme. Vi erkender derfor, at afhandlingens problemfelt er for omfattende og komplekst til, at afhandlingen kan frembringe absolutte sandheder Hermeneutisk tilgang Denne afhandling vil benytte en hermeneutisk tilgang. Afhandlingen anlægger et kritisk perspektiv til traditionel markedsføringsteoris anvendelighed i postmodernismen. Afhandlingens formål er ikke at forkaste den traditionelle markedsføringsteori. Vi argumenterer for, at den traditionelle markedsføringsteori bidrager til en grundforståelse af markedsføring, som er givtig for forståelsen af den postmoderne markedsføring. Dette lægger op til en hermeneutisk tilgang, da forståelsen af markedsføring bidrager med en forforståelse af postmoderne markedsføring og er en hermeneutisk cirkelslutning (se Figur 1) 13

14 Helhed Ny forståelse Enkeltdele Forforståelse Figur 1: Hermeneutisk cirkel (Andersen I., 2005, p. 198) Afhandlingens argument er, at for at belyse helheden må vi først forstå de enkelte dele. Den hermeneutiske tilgang forskriver, at fortolkning altid vil blive subjektiv i et vist omfang, da den bygger på forskernes egne fortolkninger, som vil afspejles i undersøgelsens konklusioner. Afhandlingens forståelse af markedsføring bygger på den viden vi igennem vores uddannelse ved Københavns Handelshøjskolen har tilegnet os. Denne viden har ikke en positivistisk tilgang, og vi er af den opfattelse, at markedsføring ikke kan frembringe fuldstændige resultater i stil med de naturvidenskabelige ige videnskaber, men bidrage med en forståelse af de enkle dele. Afhandlingens forståelse af processerne bliver vores fortolkninger af empirien set ud fra teorien. Dette gøres ved at danne et empirisk vidensgrundlag af såvel virksomhedens interne og eksterne forhold, samt den postmoderne forbrugers forhold old til markedsføring, og sammenholde den med teorien. Afhandlingen vil blive udført som en eksplorativ undersøgelse. Dette gøres grundet den manglende viden omkring ALIS og deres forbrugere. Vi er derfor nødt til at benytte os af en induktiv opdagelsesvej, baseret på den kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetode for at indsamle primær data. Den kvantitative undersøgelsesmetode kendetegnes ved at den beskæftiger sig med 14

15 fuldstændige værdier såsom tal. Den anvendes til at indsamle data og omdanne denne til statistik. Dette stiller krav til en lukket spørgeteknik, da den kvantitative undersøgelsesmetode kun kan bruges til at indsamle fuldstændige svar. Dette begrænser undersøgelsen, da disse dybdegående data er nødvendige for forståelsen. For at indsamle dybdegående data må den kvalitative undersøgelsesmetode tages i brug. Den kvalitative undersøgelsesmetode beskæftiger sig med uddybende beskrivelser og benytter en åben spørgeteknik. Den åbne spørgeteknik udmunder i data, som skal fortolkes før den er brugbar. Den kvalitative data er derfor svær at gøre objektiv og fuldstændig, da den altid vil være underlagt fortolkning. Ved at benytte disse undersøgelsesmetoder vil vi identificere og præcisere den ovenstående problemstilling. Der vil i løbet af afhandlingen blive opstillet forskellige hypoteser, som vil blive genstand for afprøvning. Vi vil derfor lægge vægt på en bred beskrivelse af forholdene hos den postmoderne forbruger, samt ALIS måde at drive forretning på. 15

16 Kapitel 2: Metode 2.1 Kildekritik Kildekritik vil i denne afhandling blive brugt til at belyse og eksemplificere, hvor vi finder teorien utilstrækkelig. Grundet afhandlingens opbygning vil et afsnit omhandlende kildekritik ikke være givtigt for læserens forståelse. Mange af afhandlingens analyser består af en kritisk tilgang til teoriens praktiske anvendelse i forbindelse med afhandlingens case. Meget af afhandlingens kildekritik vil derfor komme som en naturlig del af analyserne, der hvor teorien anvendes. Vi stiller os derfor kritisk overfor teoriens anvendelse, men for læserens forståelse er det mere givtigt med en løbende kildekritik. 2.2 Motivation og formål med case Case-virksomheden ALIS blev valgt grundet den nysgerrighed deres succes vakte hos os. ALIS succesgrundlag virkede urealistisk taget i betragtning, at ALIS har lave forudsætninger for virksomhedsdrift, markedsføring eller strategisk planlægning. ALIS gav også afhandlingen mulighed for at undersøge og efterprøve markedsføringsteori, traditionel som postmoderne og holde dem op imod en konkret case. Ved at anvende ALIS brand og deres produkter i indsamlingen af empirien, var det muligt at få respondenterne til at komme med besvarelser på baggrund af konkrete eksempler. Før indsamlingen af kvantitative spørgeskemaer og kvalitative interviews, havde stifter og medejer Albert Hatchwell, givet os indsigt ved at fortælle, hvilke værdier han så indlejret i ALIS-brandet. Ved at sammenligne denne data med data fra spørgeskemaerne og de kvalitative interviews, blev forskelle og sammenfald belyst. 2.3 Indledende og opfølgende informantinterview Som i tilfældet med denne afhandling ville en undersøgelse, hvor forskeren ikke har nogle forudsætninger eller baggrundsviden om undersøgelsesfeltet, bygge sine konklusioner på invalide data, som derved vil være ukorrekte. Derfor var primærdata nødvendig, for at danne grundlag for afhandlingen. Derfor foretog vi to informationsinterviews med ALIS ene grundlægger Albert Hatchwell. Disse interviews blev underlagt den kvalitative undersøgelsesmetode, da de havde til formål 16

17 at bidrage med en grundforståelse. Derfor havde interviewene en åben struktur, der blev styret ud fra en temaramme. Vi lod i høj grad respondenten (Albert Hatchwell), styre retningen på interviewet med sine svar. Albert Hatchwell blev brugt som respondent i form af erstatningsobservatør med førstehåndskendskab. Det indledende interview blev fortaget d. 3. marts Formålet med interviewet var at få en grundlæggende viden om ALIS på flere områder: Markedsanskuelse o Leverandører o Distribution o Konkurrenter o Kunder o Afsætning Webshop Udvikling af produkter Markedsføring o Sponsering/give tilbage til kulturen o Branding Signalværdi Storytelling o Sell out Sociale aspekter På baggrund af det indledende interview kunne vi udarbejde et problemfelt. Vi havde nu en mere praktisk viden som vi kunne stille op imod teorien. Den viden, det indledende interview bidrog med, rejste nye spørgsmål og et opfølgende interview var nødvendigt. Det opfølgende interview blev foretaget d. 20. april 2010 med Albert Hatchwell som respondent. Interviewet havde en langt mere struktureret spørgsmålsrække, da vi nu ønskede at få svar på specifikke områder. Derfor blev der forud for interviewet udarbejdet en drejebog, for at holde fokus på de forhold, der var nødvendige at få besvaret. Områderne er følgende: Succes hvorfor? o Ambitioner 17

18 Udvidelsesmuligheder o Eksportforhold o Brandudvidelse/brandplatform o Eksponering Kultur o Mode o Subkultur o Christiania Segmenter o Mainstream kontra undergrund Økonomiske forhold o Finanskrise Forhold Det indledende og opfølgende interview blev fortaget på to forskellige datoer, begge i ALIS conceptstore i København. Dels fordi det var praktisk for begge parter, men i højere grad for at skabe trygge rammer for respondenten. Endvidere gav det os anledning til at observere undersøgelsesfeltet i dets naturlige rammer. I begge interviews gav dette os mulighed for at komme med konkrete eksempler ved at gøre brug af omgivelserne og udpege produkter, som belyste vores pointer. Begge interviews blev dokumenteret ved hjælp af diktafon. Valget af diktafon begrundes ud fra det aspekt, at detaljer som præcist sprogbrug (slang og tonation) og meninger ville blive dokumenteret og kunne gengives. Derved mindskes risikoen for fejlfortolkning af respondentens udsagn. Diktafonen frigjorde os som interviewere, fra at skulle dokumentere manuelt således, at koncentrationen blev fastholdt på respondenten og dennes svar. Derved opnås et flowinterview, hvor spørgsmålsrækken tager udgangspunkt i respondentens svar. Endvidere blev miljøet i og omkring ALIS dokumenteret. Specielt baggrundsmusikken som Albert Hatchwell lod køre under begge interviews er en kulturindikator. En overvejelse var at videodokumentere interviewene med kamera, for at fange kropsprog såsom gestikulation, specielt i form af de mange håndtegn som Albert Hatchwell benyttede. Vi fravalgte denne metode da den muligvis ville virke afskrækkende og derved give forkerte 18

19 svar. Indledende og opfølgende interview er vedlagt som cd bagerst i afhandlingen (se Bilag 1) Validitet og reliabilitet Som beskrevet i videnskabsafsnittet anlægger denne afhandling ikke et positivistisk perspektiv, hvor undersøgelsen kan gøres objektivt. Dataen, som blev indsamlet anser vi som værende kontekstafhængig baseret på respondentens svar, forståelsesrammen og den kontekst, interviewet blev fortaget i. Dataen bygger på respondentens anskuelse og fortolkninger, som er svære at generalisere og gøre objektive. Det er derfor svært at fastlægge det indsamlede datas validitet og reliabilitet. Vi mener at kunne forsvare en kontekstuel validitet og reliabilitet, da rammerne for interviewene var nøje overvejet, og idet at vi stillede os kritisk overfor det indsamlede data, såvel praktisk som teoretisk. Da afhandlingen arbejder med ny viden og lignende data ikke forefindes, har det været nødvendigt at indsamle og benytte vores egen. Afhandlingens analyser og konklusioner bygger derfor på denne data. 2.4 Kvantitativ undersøgelse Forud for afhandlingens analyseafsnit, igangsatte vi i april en kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen blev foretaget som et onlinespørgeskema via det sociale netværk Facebook. Forud for udsendelsen havde vi testet spørgeskemaet, for at mindske misforståelser. Vi benyttede Facebook, for at komme så bredt ud som muligt både til ALIS forbrugere, såvel som forbrugere uden eller med begrænset kendskab til ALIS. Grunden til, at vi også ville fange forbrugere med ingen eller begrænset kendskab var for at få bekræftet vores hypotese om ALIS har en høj kendskabsgrad, uden at forbrugeren nødvendigvis ved, hvad ALIS er. Via Facebook mente vi også at kunne ramme det alderssegment ALIS henvender sig til. Undersøgelsesopsætningen bestod af 13 spørgsmål (se Bilag 2). Vi har med vilje holdt spørgsmålsrækken på et minimum for ikke at afskrække eller tabe informanterne undervejs på grund af omfanget af spørgsmål(andersen I., 2005, pp ). De første 8 spørgsmål er med til at fastslå undersøgelsens demografiske sammensætning og ALIS generelle kendskabsgrad i befolkningen. De sidste 5 spørgsmål omhandler informanternes stilling til ALIS-produkternes kvalitet, design, prisniveau, signalværdi og tilgængelighed. 19

20 Vores succeskriterium var forud for udsendelsen, at indsamle en mængde data, som var repræsentativ, for de segmenter vi ønskede at undersøge Validitet og reliabilitet Samlet fik vi 104 besvarelser. Undersøgelsen giver et repræsentativt billede af kønsfordelingen, en, som er 47% kvinder og 53% mænd, samt alderssegmentet som vi ønsker at undersøge (18-29 år) (se figur 2). Aldersfordeling i pct. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 31% 2% 4% 1% Under % Over 40 Figur 2: Undersøgelsens elsens aldersfordeling 2.5 Kvalitativ undersøgelse Overvejelser i forbindelse med interview af voksne Som teoretisk ramme for vores kvalitative interviews, har vi benyttet teori af Zaltman. Zaltmans fremgangsmåde indenfor markedsundersøgelse anses for at være noget af det mest innovative indenfor de sidste to årtier. Ifølge Zaltman benytter den traditionelle fremgangsmåde inden for markedsundersøgelse sig af forkerte antagelser, når det kommer til forbrugere. Disse antagelser leder ofte til ineffektive undersøgelser, hvor udfaldet kan lede til forkerte og ubrugelige resultater. Disse forkerte antagelser er (Zaltman, 2003, pp. 6-14): Forbrugere tænker fornuftigt og rationelt. Forbrugere kan let forklare deres tanker og adfærd. Forbrugere tænker i ord. For at foretage en korrekt undersøgelse skal undersøgeren, ifølge Zaltman, bruge et mere 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

*+&+&,! Vi har haft interesse i at forstå, hvordan man som virksomhed lægger en strategi, som på bedste vis fører virksomheden mod sine mål.

*+&+&,! Vi har haft interesse i at forstå, hvordan man som virksomhed lægger en strategi, som på bedste vis fører virksomheden mod sine mål. !. "#$%&'(%! Vi har i dette projekt, ved hjælp af et casestudie, undersøgt det danske fitnessmarked og hvilke strategiske muligheder der er, for at Fitness World kan bibeholde deres position som markedsleder.

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

Overblik Program 28. maj

Overblik Program 28. maj Overblik Program 28. maj Opbygning af planche Brand & identitet Tekst til planche Tekst til planche Overvej målgruppen - Hvem er målgruppen for produktet? - Hvordan signaleres det i skrifttyper? Tekst

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

UVM s Bestyrelseskonference 2014

UVM s Bestyrelseskonference 2014 UVM s Bestyrelseskonference 2014 Strategi i praksis vinkler og værktøjer som trædesten for fremtidig succes. Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse Institut for Statskundskab,

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Etablering af en virksomhed

Etablering af en virksomhed Forfatter: Vejleder: Studie: Institut: Tina Juul Pedersen Jørgen Lægaard MsC Managament Accounting and Control Erhvervsøkonomisk Institut Etablering af en virksomhed Med udgangspunkt i Center for Krop,

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk

Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Offentlig Bestyrelseskonference 2014 Bestyrelsens strategiske fodaftryk Udnyt bestyrelsens kompetencer bedst muligt i det strategie arbejde Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Lise Gervig - Altonavej 11, 5463 Harndrup - 61 75 76 31 lise.gervig@gmail.com 37 år Samlevende 2 børn. CV for Lise Gervig

Lise Gervig - Altonavej 11, 5463 Harndrup - 61 75 76 31 lise.gervig@gmail.com 37 år Samlevende 2 børn. CV for Lise Gervig Resumé CV for Lise Gervig Prisforhandling: Har tolv års erfaring i prisforhandling som indkøber og de sidste to som sælger. Jeg har derfor et helhedsbillede af prisforhandlingsprocessen. Økonomi: Bred

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere