Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker"

Transkript

1 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2

2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Omni-channel er blevet en realitet for det moderne samfund, og dansk E-handel er i markant vækst. 1 Et af de markeder, som endnu ikke er blevet analyseret så grundigt, er markedet for boligindretningsprodukter. Vi vil i denne opgave forsøge at analysere markedet, og det vil vi gøre ved at besvare følgende problemformulering: Hvilke udfordringer står den fysiske boligindretningsbutik overfor i forhold til online salg? - Hvad er det for nogle væsentlige touch points, der påvirker kunden, når de handler i den fysiske butik? - Hvad er det for nogle væsentlige touch points, der påvirker kunden, når de handler online? - Hvornår er det så, at kunden finder det bedre at gå online? - Hvorfor går de i den fysiske butik? - Hvis den fysiske butik skal overleve, hvad er det så for nogle ting, de skal holde fast i eller gøre mere af? Til at besvare vores problemformulering bruger vi den deskriptive analyse til at komme i dybden med, hvad der ligger til grund for vores problemstilling. Vi bruger den deskriptive analysemetode, da vi allerede har fået givet en vis problemstilling, som vi skal undersøge nærmere. Havde vi ikke haft nogen som helst viden om problemet, ville vi være nødsaget til at bruge den explorative analysemodel i første omgang, da den vha. kvalitative interviews kan give ny viden om problemet. Vi tager en stikprøve på 117 respondenter, der lige har handlet i en boligindretningsbutik. Vi ønsker at undersøge universet inden for boligindretning, og det gør vi ved at stå ved to butikker, hhv. Ilva og Bolia, hvor vi tilfældigt udvælger de kunder, som går ud af butikken, og som så vidt muligt skal kunne repræsentere hele kundesegmentet for boligindretning. Vi bruger metoden convenience, da det er den billigste, nemmeste og hurtigste metode. Det er også den metode, der giver mest skævhed i forhold til resultatet, da den kun er repræsentativ for de kunder, der lige har handlet i butikken på det tidspunkt, hvor stikprøven blev taget. Vi har dog ikke ressourcer til at tage en anden form for stikprøve, som kan give et mere repræsentativt resultat. Havde vi haft flere ressourcer, havde vi valgt den stratificerede metode, som går ind og inddeler hele populationen i nogle strata, hvor hvert strata skal indgå lige mange gange i undersøgelsen. Med andre ord ville vi have besøgt samtlige boligindretningsbutikker i hele Danmark og brugt samme antal tilfældigt valgte respondenter fra hver butik. I forhold til validiteten er vores undersøgelse meget reel, da vi har stået personligt og interviewet den enkelte respondent. Vores spørgeskema har været ret dybdegående på trods af, at det er kvantitativt, og vi mener derfor, at vi kan få svar på vores hovedspørgsmål. Man skal dog huske at tage i betragtning, at vi kun har stået i Lyngby 1 Kilde: Side 1 af 37

3 og primært mellem kl. 11 og 17 på hverdage, hvor de fleste, der på gældende tidspunkt besøger butikken er ældre, hjemmegående eller selvstændige. Derfor er der en vis usikkerhed i forhold til repræsentativiteten af vores stikprøve, og reliabiliteten er ikke så stor, da vi muligvis ville få nogle andre svar, hvis vi tog analysen i en anden by end Nordsjælland. Vores resultater viser dog, at vores stikprøve er resræsentativ, da vores fordeling af hhv. køn og aldersgrupper svarer nogenlunde til fordelingen i befolkningen. Man kan derfor argumentere for, at vi har brugt quota metoden til at gøre stikprøven mere repræsentativ. 2 Hvad er det for nogle væsentlige touch points, der påvirker kunden, når de handler i den fysiske butik? I spørgsmål 5 i vores spørgeskema spørger vi respondenten ind til, hvor meget de lægger vægt på forskellige faktorer, når de handler boligindretningsprodukter. Ud fra vores indsamlede data, har vi fundet et konfidensinterval for hhv. middelværdi og standardafvigelse inden for de seks faktorer. Hermed har vi fundet intervallet for middelværdi og standardafvigelse i universet for boligindretning. Resultaterne fortæller os, at vigtigheden af pris ikke er så vigtig, da middelværdien ligger mellem 2,2 og 2,26, og at intervallet for standardafvigelsen ligger tæt på hinanden. Resultatet fortæller os også, at kvaliteten er en vigtig faktor for vores respondenter, når de handler boligindretningsprodukter. Det viser vores middelværdi, som kan ligge mellem 4,62 og 4,84 med en standardafvigelse mellem 0,53 og 0,69. Dette, kan vi med 95% sikkerhed sige, gælder for 68% af den danske befolkning. 3 Endvidere kan vi ud fra besvarelserne til spørgsmål 6 og 7 se, at kundeservice også spiller en vigtig rolle for respondenten, når de handler i den fysiske butik. Vi har i spørgsmål 6 fået svar på, hvornår respondenten har oplevet kundekontakt første gang under deres butiksbesøg. Her har størstedelen svaret, at de blev kontaktet af medarbejderen med det samme. Ydermere giver spørgsmål 7 os svar på, hvordan de ønsker, at kundekontakten skal foregå. Vi har her lavet et konfidensinterval for andelene af de tre svarmuligheder, der har været til spørgsmålet. Resultatet fortæller os, at den største andel af respondenterne foretrækker, at medarbejderne blot lader dem vide, at de er til rådighed. Det viser vores andelsinterval, som ligger mellem 42,22% og 60,33%. 4 Slutteligt kan vi ud fra besvarelserne til spørgsmål 9 se, at kunderne ikke har fået megen ny information ved at handle i butikken. Den gennemsnitlige værdi for ny information ligger på 1,48 ud af 5. Under spørgsmål 9.b har vi haft validitetsproblemer, idet vi ikke til at starte med har haft en svarmulighed, som lød, at man ikke har manglet information. En stor del af vores respondenter har derfor blot svaret nej til de tre første svarmuligheder, og det går ud over reliabiliteten, da en ny undersøgelse alt andet lige ville vise, at flertallet af respondenterne ville vælge svarmuligheden ingen manglende information. Vi går derfor ud fra, at størstedelen af vores respondenter ikke bruger den fysiske butik til at finde information. 2 Se bilag, spørgsmål 1 og 2, side 10 3 Se bilag, spørgsmål 5, side 11 4 Se bilag, spørgsmål 7, side 13. Bemærk forskellen for andel i de tre svarmuligheder Side 2 af 37

4 Hvad er det for nogle væsentlige touch points, der påvirker kunden, når de handler online? I spørgsmål 13 i vores spørgeskema har vi spurgt respondenterne, hvad de bruger online bolighjemmesider til. Vi har lavet konfidensintervaller for andelen af de forskellige svarmuligheder for at sætte vores resultater i perspektiv til universet. Vores resultater viser, at der med 95% sikkerhed i 68% af befolkningen kun er mellem 27,4% og 44,59%, der bruger bolighjemmesider til at købe produktet. Vores resultater viser også, at der med 95% sikkerhed i 68% af befolkningen er mellem 66% og 82,2%, som bruger dem til at få inspiration. Ligeledes bruger mellem 53% og 71,2% af befolkningen bolighjemmesiderne til at få information om produkterne. 5 Hvornår er det så, at kunden finder det bedre at gå online? I spørgsmål 10 i vores spørgeskema har vi spurgt ind til respondentens foretrukne måde at finde information om boligprodukter på. Vores data viser, at der er størst hyppighed ved online søgning. Vi har derfor lavet et konfidensinterval for andelen af respondenter, der foretrækker at søge deres informationer online. Vores resultater fortæller os, at vi med 95% sikkerhed kan konkludere, at 68% af befolkningen ligger inde for intervallet, hvor mellem 56,5% og 73% foretrækker at søge information om boligprodukter online. 6 I spørgsmål 14 i vores spørgeskema har vi forsøgt at få svar på, hvorfor respondenten ville vælge at handle online frem for i butikken. Her har vi haft problemer med validiteten, da størstedelen har svaret nej til alle svarmuligheder, hvor de så burde have sagt ja til den sidste svarmulighed, der lød, at de altid foretrækker at handle i den fysiske butik. Enten har vi formidlet spørgsmålet forkert, sådan at nogle af respondenterne har misforstået spørgsmålet, ellers har vi udeladt en svarmulighed, som vi endnu ikke kender. Her kunne det være relevant at lave en explorativ analyse, før spørgsmålet blev udarbejdet. 7 Hvorfor går de i den fysiske butik? I spørgsmål 11 har vi spurgt ind til, hvordan respondenterne bruger den fysiske butik. Vi har lavet et konfidensinterval for andelen af respondenter, der har svaret, at de bruger den til at købe produktet. Vores resultater viser, at vi med 95% sikkerhed kan konkludere, at 68% af befolkningen ligger inden for intervallet, hvor mellem 79% og 91,86% bruger den fysiske butik til at købe produktet. Ligeledes viser vores resultater, at mellem 87% og 97,13% af befolkningen bruger den fysiske butik til at røre ved og se produktet. De viser også, at mellem 78% og 91,15% bruger den fysiske butik til at afprøve produktet. Kun mellem 32% og 49,99% bruger butikken til at få eksperthjælp, og kun mellem 4% og 14,69% bruger butikken til Click&Collect. 8 5 Se bilag, spørgsmål 13. side 24 6 Se bilag, spørgsmål 10, side 17 7 Se bilag, spørgsmål 14, side 27 8 Se bilag, spørgsmål 11, side 18 Side 3 af 37

5 I spørgsmål 18 har vi spurgt ind til, hvordan respondenten vælger at returnere varer, som har været købt online. Vi har lavet et konfidensinterval for andelen af respondenter, der har svaret, at de vælger at returnere i den fysiske butik. Vores resultater viser, at vi med 95% sikkerhed kan konkludere, at 68% af befolkningen ligger inden for intervallet, hvor mellem 57,21% og 74,4% vælger at returnere i den fysiske butik. Vores resultat, viser også, at der kun er mellem 4,7% og 15,75%, der vælger at sende varen retur med posten. Mellem 16,2% og 31,66% returnerer aldrig deres købte varer. 9 Hvis den fysiske butik skal overleve, hvad er det så for nogle ting, de skal holde fast i eller gøre mere af? I spørgsmål 8 har vi spurgt ind til, om respondenten har følt, at medarbejderne har udstrålet glæde for deres job. Ud fra vores data kan vi se, at frekvenserne fordeler sig således: 52% har svaret ja, og 48% har svaret nej. 10 Da dette er baseret ud fra deres oplevelse i butikken, er det ikke relevant at undersøge repræsentativiteten for dette spørgsmål. Her kunne det have været relevant at have et følgende spørgsmål, der havde spurgt ind til, om det har påvirket deres køb. Havde vi spurgt om det, kunne vi også have sat det i perspektiv til befolkningen. Ydermere har vi i spørgsmål 20 spurgt ind til, om respondenten ville gøre brug af en evt. opsættelse af en ITskærm til selvbetjening i butikken. Vi har lavet et konfidensinterval for andelen af respondenter, der har svaret hhv. ja og nej til spørgsmålet. Vores resultater viser, at vi med 95% sikkerhed kan konkludere, at 68% af befolkningen ligger inden for intervallet, hvor mellem 33,77% og 51,69% vil gøre brug af en IT-skærm i butikken. Ligeledes viser vores resultater, at mellem 48,30% og 66,22% ikke vil gøre brug af en IT-skærm. 11 Customer Journey De væsentlige touch points for vores ideelle kunde er følgende: Kunden søger information om sit boligprodukt online Kunden besøger butikken for at se, røre og prøve produktet Kunden ved, at der er medarbejdere til rådighed. Sådan vil kunden også have det. Kunden mangler ikke yderligere information Kunden køber produktet i butikken. Hvilket segment er det, der handler i Bolia/Ilva? For at finde det rette segment har vi lavet en Goodness of Fit test på hhv. køn, alder og indkomst for at se, om der er sammenhæng mellem disse variable, og om de vælger at handle i den fysiske butik kontra online. Vores 9 Se bilag, spørgsmål 18, side Se bilag, spørgsmål 8, side Se bilag, spørgsmål 20, side 33 Side 4 af 37

6 resultater viser, at p-værdien i alle tre tilfælde er over 0,05, hvilket betyder, at vores nulhypotese bliver bekræftet; altså er der ikke sammenhængen mellem de tre forskellige variable og deres valg af kanal. Vi bliver derfor nødt til at spørge mange flere respondenter for at kunne segmentere ud fra disse sammenhænge. Vi har derfor valgt at segmentere ud fra sammenhængen mellem indkomst og vigtigheden af hhv. kvalitet og pris, når de handler boligprodukter. Vi kan ud fra vores data få et indtryk af, at jo højere indkomst de har, jo vigtigere er kvaliteten for dem. I forhold til prisen skiller indkomstkategorien sig ud og gør derfor grafen ujævn. Vi har derfor lavet et normalfraktildiagram på denne kategori, da der er under 30 respondenter inden for den. Diagrammet viser, at deres svar ikke er normalfordelt, og vi må derfor udelade indkomstkategorien for vores resultat. Vi får derfor også et indtryk af, at jo højere indkomst de har, jo mindre betyder prisen for dem. Vi burde have lavet en Goodness of Fit test på disse resultater for at undersøge, om de er repræsentative, men da vores indkomstkategorier er fordelt således, at der ikke kan tages gennemsnit af dem, er dette ikke muligt. 12 Konklusion Den ideelle kunde for Bolia/Ilva har en indkomst fra og opefter. Kunden går mere op i kvalitet og design end prisen. Kunden skal have adgang til en bolighjemmeside, som kan give tilstrækkelig information, inden kunden besøger butikken. Kunden skal have mulighed for at se, røre og prøve produktet nede i den fysiske butik. Kunden skal vide, at der er en medarbejder til rådighed. Endvidere er det også vigtigt for kunden, at der er mulighed for at returnere varer i den fysiske butik. Kunden ønsker ikke at købe boligprodukter online, men blot at bruge hjemmesiderne til at finde information og inspiration. Hermed kan vi konkludere, at den fysiske boligindretningsbutik ikke står over for nogen destruktive udfordringer i forhold til online salg. Man kan undersøge nærmere, om det kunne være en ide at udvikle en IT-skærm til selvbetjening i den fysiske butik. Her er man nødt til først at lave explorative analyser for at få en ide om, hvad denne skærm skal kunne, og man kan så slutte af med en causal analyse for at teste, om der er et marked for det. 12 Se bilag, segmentering, side Side 5 af 37

7 Spørgeskema Indledning Hej! Vi er studerende fra CPH Business i Lyngby, og vi har fået til opgave at undersøge de udfordringer, som de fysiske boligbutikker står overfor, og vi vil derfor høre, om du har tid til at hjælpe med at besvare et spørgeskema? Det tager max 5 minutter, og det er fuldstændig anonymt. 1. Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde 2. Hvor gammel er du? < < 3. Hvad er din husstands månedlige indkomst før skat? < < 4. Har du købt noget i Bolia i dag? Ja Nej 4.a Hvad har du købt? Møbel Pyntegenstand 4.b Hvorfor købte du ikke noget? Jeg kiggede kun Varen var ikke på lager Jeg fandt ikke det, jeg ledte efter Det var for dyrt Side 6 af 37

8 5. På en skala fra 1-5, hvor meget lægger du så vægt på følgende faktorer, når du handler boligindretningsprodukter? (sæt tal ved de forskellige faktorer, 5 = bedst, 1 = dårligst) At det er billigt Kvalitet Design Kundeservice Sortiment At det kan returneres 6. Hvornår oplevede du kundekontakt første gang i dit besøg i butikken? Lige da jeg kom ind Først da jeg spurgte Da jeg betalte 7. Hvordan vil du foretrække at få hjælp af en medarbejder, når du går ind i en butik? Medarbejderen skal gøre sit bedste for at hjælpe mig, allerede inden jeg er begyndt at kigge Medarbejderen skal blot lade mig vide, at de er til rådighed Jeg ønsker selv at opsøge medarbejderen, hvis jeg har brug for hjælp 8. Følte du, at de ansatte i butikken udstrålede, at de var glade for deres job? Ja Nej 9. På en skala fra 1-5. Hvor meget ny information har du fået om boligindretningsprodukter ved dit besøg i butikken i dag? (5 = bedst, 1 = dårligst) a Hvordan har du fået den nye information? (sæt gerne flere krydser) Fra medarbejderne Fra skilte/informationstekster i butikken 9.b Hvordan ville du gerne have haft mere information? (sæt gerne flere krydser) Fra medarbejderne Fra skilte/ informationstekster i butikken Fra en it-skærm hvor jeg selv kan søge informationer 10. Hvad er din foretrukne måde at finde information på om de boligprodukter, du køber? Venner Online I butikkerne Reklamer Side 7 af 37

9 11. Hvordan bruger du den fysiske butik? (sæt gerne flere krydser) Til at købe produktet Til at se og røre ved produktet Til at afprøve produktet Til at få eksperthjælp af medarbejder For hyggens skyld Til at afhente varer, jeg har bestilt på nettet Til at returnere varer, jeg har bestilt på nettet 12. Hvor ofte besøger du hjemmesider, der forhandler boligindretningsprodukter? Ugentligt eller oftere Månedligt Halvårligt Årligt Aldrig 13. Hvad bruger du de online boligindretningshjemmesider til? (sæt gerne flere krydser) Til at købe produkter Inspiration til boligindretning Information om produkter Information om tilbud Praktisk information Til at få det fulde sortiment 14. Hvis du vælger nogle gange at handle online i stedet for i den fysiske butik, hvad ligger så til grund for dette? (sæt gerne flere krydser) At jeg sparer tid At jeg sparer penge At jeg kan få mere information Til at få et større sortiment Deres 24-timers åbningstid Jeg foretrækker altid at handle i den fysiske butik 15. Føler du, at sortimentet er større online end i den fysiske butik? Ja Nej 16. Føler du, at det er nemmere at handle online end at gå ned i den fysiske butik? Ja Nej 17. Bruger du det nye koncept, hvor man kan afhente varer i den fysiske butik, som man har købt på nettet? Ja Nej 17.a På en skala fra 1-5, hvor vigtig er denne service for dig? (5 = bedst, 1 = dårligst) Side 8 af 37

10 18. Hvis du fortryder en vare, som du har købt online, hvordan returnerer du den så? I den fysiske butik Sender det retur med posten Jeg returnerer aldrig 19. På en skala fra 1-5, hvor vigtigt er det så for dig, at du kan returnere varer i den fysiske butik? (5 = bedst, 1 = dårligst) Hvis Bolia fik en skærm i butikken, hvor du kan søge informationer og købe deres produkter, vil du så benytte dig af denne service? Ja Nej 21. Hvorfor har du valgt at handle i Bolia? Side 9 af 37

11 Bilag Spørgsmål 1 Er du mand eller kvinde? Er vores fordeling af køn repræsentativ i forhold til den samlede befolkning? (Forventede værdier = fordelingen af den samlede befolkning. Kilde: Spørgsmål 2 Hvor gammel er du? Er vores fordeling af alder repræsentativ i forhold til den samlede befolkning? (Forventede værdier = fordelingen af den samlede befolkning. Kilde: Side 10 af 37

12 Spørgsmål 5 På en skala fra 1-5, hvor meget lægger du så vægt på følgende faktorer, når du handler boligindretningsprodukter? Side 11 af 37

13 Spørgsmål 6 Hvornår oplevede du kundekontakt første gang i dit besøg i butikken i dag? Side 12 af 37

14 Spørgsmål 7 Hvordan vil du foretrække at få hjælp af en medarbejder, når du går ind i en butik? Konfidensinterval for andel af respondenter, der ønsker hjælp med det samme: Side 13 af 37

15 Konfidensinterval for andel af respondenter, der blot ønsker, at hjælp er til rådighed: Konfidensinterval for andel af respondenter, der ønsker selv at opsøge hjælp: Spørgsmål 8 Følte du, at de ansatte I butikken udstrålede, at de var glade for deres job? Side 14 af 37

16 Side 15 af 37

17 Spørgsmål 9 På en skala fra 1-5. Hvor meget ny information har du fået om boligindretningsprodukter ved dit besøg i butikken i dag? 9.a Hvordan har du fået den nye information? 9.b Hvordan ville du gerne have haft mere information? Gennemsnit af observeret værdi for ny information ved besøg i butik = 1,48 Side 16 af 37

18 Spørgsmål 10 Hvad er din foretrukne made at finde information på om de boligprodukter, du køber? Konfidensinterval for andel af respondenter, der foretrækker at søge information om boligprodukter online Side 17 af 37

19 Spørgsmål 11 Hvordan bruger du den fysiske butik? Side 18 af 37

20 Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger den fysiske butik til at købe produktet: Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger den fysiske butik til at se og røre produktet: Side 19 af 37

21 Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger den fysiske butik til at afprøve produktet: Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger den fysiske butik til at få eksperthjælp: Side 20 af 37

22 Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger den fysiske butik for hyggens skyld: Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger den fysiske butik til at afhente varer, der er bestilt på nettet: Side 21 af 37

23 Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger den fysiske butik til at returnere varer, der er købt på nettet: Side 22 af 37

24 Spørgsmål 12 Hvor ofte besøger du hjemmesider, der forhandler boligprodukter? Side 23 af 37

25 Spørgsmål 13 Hvad bruger du de online boligindretningshjemmesider til? Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger online boligindretningshjemmesider til at købe produkter: Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger online boligindretningshjemmesider til at finde inspiration: Side 24 af 37

26 Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger online boligindretningshjemmesider til at finde information om produkter: Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger online boligindretningshjemmesider til at finde tilbud: Side 25 af 37

27 Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger online boligindretningshjemmesider til praktisk information: Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger online boligindretningshjemmesider til at få det fulde sortiment: Side 26 af 37

28 Spørgsmål 14 Hvis du vælger nogle gange at handle online i stedet for den fysiske butik, hvad ligger så til grund for dette? Side 27 af 37

29 Spørgsmål 15 Føler du, at sortimentet er større online end i den fysiske butik? Konfidensinterval for andel af respondenter, der føler, at sortimentet er større online end I den fysiske butik: Side 28 af 37

30 Spørgsmål 16 Føler du, at det er nemmere at handle online end at gå ned i den fysiske butik? Konfidensinterval for andel af respondenter, der føler, at det er nemmere at handle online: Side 29 af 37

31 Spørgsmål 17 Bruger du det nye koncept, hvor man kan afhente varer i den fysiske butik, som man har købt på nettet? Konfidensinterval for andel af respondenter, der bruger eller ikke bruger Click&Collect: Side 30 af 37

32 Spørgsmål 18 Hvis du fortryder en bare, som du har købt online, hvordan returnerer du den så? Konfidensinterval for andel af respondenter, der vælger at returnere via den fysiske butik: Side 31 af 37

33 Konfidensinterval for andel af respondenter, der vælger at returnere via posten: Konfidensinterval for andel af respondenter, der aldrig returnerer: Side 32 af 37

34 Spørgsmål 20 Hvis Bolia fik en IT-skærm i butikken, hvor du selv kan søge informationer, ville du så bruge den? Konfidensinterval for andel af respondenter, der vil eller ikke vil benytte sig af en IT-skærm: Side 33 af 37

35 Segmentering Segmentering af køn Goodness of Fit test med antalstabeller (H 0 = Der er ikke sammenhæng mellem alder og valg af kanal): Segmentering af alder Goodness of Fit test med antalstabeller (H 0 = Der er ikke sammenhæng mellem alder og valg af kanal): Side 34 af 37

36 Segmentering af indkomst Goodness of Fit test med antalstabeller (H 0 = Der er ikke sammenhæng mellem indkomst og valg af kanal): Indkomst sammenlignet med vigtigheden af kvalitet Side 35 af 37

37 Indkomst sammenlignet med vigtigheden af pris Sammenhæng mellem indkomst og vigtigheden af kvalitet: Sammenhæng mellem indkomst og vigtigheden af pris: Side 36 af 37

38 Normalfraktildiagram for respondenterne med en indkomst mellem Side 37 af 37

Markedsanalyse LAVET AF MADS, NICOLAI, ALEXANDER, JULIE OG MARLENE

Markedsanalyse LAVET AF MADS, NICOLAI, ALEXANDER, JULIE OG MARLENE Markedsanalyse LAVET AF MADS, NICOLAI, ALEXANDER, JULIE OG MARLENE Problemformulering Hvilke udfordringer står de fysiske boligindretningsbutikker overfor? Hvor foretrækker kunderne at shoppe boligindretning?

Læs mere

Kvantitativ markedsanalyse. Lavet af Alexander, Julie, Mads, Nicolai og Marlene

Kvantitativ markedsanalyse. Lavet af Alexander, Julie, Mads, Nicolai og Marlene Kvantitativ markedsanalyse Lavet af Alexander, Julie, Mads, Nicolai og Marlene Problemstilling Hvilke udfordringer står de fysiske boligindretningsbutikker overfor? Hvor foretrækker kunderne at shoppe

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården Økogården Økogården Virksomheds- og situationsbeskrivelse I 2008 besluttede 8 landmænd at lave et kooperativ, der som nicheproduktion skulle producere og forhandle økologiske madvarer direkte til forbrugeren.

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Test nr. 5 af centrale elementer 02402

Test nr. 5 af centrale elementer 02402 QuizComposer 2001- Olaf Kayser & Gunnar Mohr Contact: admin@quizcomposer.dk Main site: www.quizcomposer.dk Test nr. 5 af centrale elementer 02402 Denne quiz angår forståelse af centrale elementer i kursus

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau C

Opgave til Salg og service niveau C Opgave til Salg og service niveau C Beskrivelse Eleverne skal i denne opgave arbejde med at planlægge og gennemføre en markedsanalyse. Markedsanalysen skal gennemføres i marken, således at eleverne måske

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 4. Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele

Anvendt Statistik Lektion 4. Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele Anvendt Statistik Lektion 4 Hypotesetest generelt Test for middelværdi Test for andele Hypoteser og Test Hypotese I statistik er en hypotese en påstand om en populationsparameter. Typisk en påstand om

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner Projektperiode: April 2007 - juli 2007 Projektnr.:

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

c) For, er, hvorefter. Forklar.

c) For, er, hvorefter. Forklar. 1 af 13 MATEMATIK B hhx Udskriv siden FACITLISTE TIL KAPITEL 7 ØVELSER ØVELSE 1 c) ØVELSE 2 og. Forklar. c) For, er, hvorefter. Forklar. ØVELSE 3 c) ØVELSE 4 90 % konfidensinterval: 99 % konfidensinterval:

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere