Prøve i BK7 Videnskabsteori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøve i BK7 Videnskabsteori"

Transkript

1 Prøve i BK7 Videnskabsteori December Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen Bjarke Midtiby Jensen Benjamin Bruus Olsen Phillip Daugaard Mathias Holmstrup Jacob Bendtsen Christina Krambeck Nielsen Gruppe 13

2 I følgende opgave bliver Gruppe 13 s basisprojekt 3 gennemgået i et videnskabsteoretisk lys. Det sker gennem en kort opridsning af projektets indhold, brugen af den kritiske realisme i projektet, fravalget af positivismen fra projektet og afslutningsvist de primære forskelle på de to retningers metoder og konklusioner. Projektets indhold Projektet beskæftiger sig med fire overordnede temaer: Rusland, sanktioner, EU og magt. Sanktioners dybere strukturer, er projektets overordnede problemformulering, hvor målet er at komme nærmere det egentlige grundlag for brugen. Den tidligere FN generalsekretær Kofi Annan, kaldte sanktioner for et stumpt redskab, der rammer en stor mængde mennesker, der ikke er deres primære mål. (United Nations, 2000) Da EU siden marts 2014 har intensiveret sanktionerne mod Rusland, var dette emne oplagt. Rusland har umiddelbart ikke ændret deres adfærd i den ønskede retning, så det åbenlyse spørgsmål, bliver derfor, hvorfor man fortsat sanktionerer. (ritzau, 2014) Opgavens konklusion tager derfor udgangspunkt i Ruslands manglende reaktion og forsøger at komme nærmere en forklaring herpå. Den kritiske realismes tilgang For at forklare den udeblivende russiske reaktion, er kritisk realisme brugt som videnskabsteoretisk indgangsvinkel. Ontologien (virkelighedsbillede) i denne retning inddeler sig i tre niveauer som bidrager til en kausalitetsforståelse; altså hvilke strukturer og mekanismer der ligger til grund for de empiriske observationer. Niveauerne/domænerne som den kritiske realisme beskæftiger sig med er: det empiriske domæne, det faktiske domæne og det dybe domæne. (Juul & Pedersen, 2012, s. 282) Forholdet mellem niveauerne er illustreret i figuren ovenfor. Det empiriske domæne dækker over vores erfaringer og observationer, det faktiske domæne dækker over alle eksiterende fænomener og det dybe domæne er de strukturelle betingelser der ligger til grund for begivenhederne i det faktiske domæne. (Juul & Pedersen, 2012, s ) Det ligger derfor givet i vores problemstilling, at der er gjort observationer på det empiriske niveau. Observationerne opgaven bygger på er Ruslands manglende reaktion i forbindelse med sanktionerne, hvordan EU har sanktioneret Rusland samt den officielle argumentation for valget af

3 sanktioner. Det er udgangspunktet for opgaven, hvorefter man skal forsøge at finde en forklaring på de dybere domæner: det faktiske domæne og det dybe domæne. Her kan man opstille og teste teorier/hypoteser for at komme nærmere en forklaring på, hvilke strukturer og mekanismer der har været til stede, siden vi har kunne observere elementerne på det empiriske niveau. Den vidensskabende proces i kritisk realisme vil derfor være en bedre forståelse af det dybe niveau. Kritisk realisme lægger derfor ikke op til at man fuldt ud kan forklare, hvorfor forskellige hændelser er fundet sted, men giver derimod muligheden for at komme nærmere en forståelse af strukturerne bag. (Buch-Hansen & Nielsen, 2005, s. 25) Den positivistiske tilgang Den kristiske realisme udspringer, ligesom næsten alle videnskabsteoretiske retninger, fra den positivistiske videnskabsteori. (Juul & Pedersen, 2012, s. 23) Positivismen er et produkt af oplysningstiden, hvis hovedformål er at foreskrive love. (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 34) Det var en tendens som var tydelig efter oplysningstiden, hvor fysikken havde mulighed for at forklare og forudsige forskellige hændelser på baggrund af universelle love. Denne logik har positivismen taget med til de samfundsvidenskabelige undersøgelser. Formålet her er at foreskrive en universel lov, som giver os mulighed for at forklare empiri samt foreskrive love der kan forudsige fremtidige begivenheder. (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s ) Positivismen lægger derfor op til at verden består af empiriske regelmæssigheder, man i videnskaben kan iagttage for at udarbejde universelle love. (Buch-Hansen & Nielsen, 2005, s. 26) Vi har valgt ikke tage et positivistisk udgangspunkt, da det russiske handlingsræssonement ikke umiddelbart kan observeres på det empiriske- eller faktiske niveau. Konklusionsgrundlaget i forhold til de russiske politikeres modtagelse af santioner, vil antageligvis ikke være tilstrækkeligt, hvis man udelukkende udleder empiriske tendenser. Der vil her være en dybere dimension som positivismen isoleret set, ikke har mulighed for fuldt ud at belyse. (Juul & Pedersen, 2012, s. 309). Tilgangen havde lagt op til, hvad der betegnes som, et lukket system, hvor denne problelstilling i langt højere grad vil befinde sig i et åbent system. (Buch-Hansen & Nielsen, 2005, s. 26) Hvis vi havde valgt positivme som vores videnskabsteoretiske retning, ville opgaven sigte efter at opstille en teori i forhold til Rusland, sanktioner og EU, som kan forklare årsager og virkninger. Opgaven ville derfor have været myndet på at opstille samtlige præmisser, der gør sig gældende i forhold til Ruslands ageren, for herefter at formulere en form for teori, der vil gøre det muligt for os at forudsige fremtidige hændelser, hvor de samme tendenser gør sig gældende. Metode Der bliver i projektet gjort brug af en retroduktiv metode (også kaldet abduktiv), som bruger slutningsgrundlag fra både den induktive og deduktive (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 182). Det ligger givet i den kritisk realistiske ontologi, at der ikke kan laves et entydigt slutningsgrundlag som muliggør en regelforeskrivelse, hvilket gennem dette projekt heller ikke vil være tilfældet. Den retroduktive metode muliggør at tage den empiriske slutning fra den induktive, samt opholde det mod den teoretiske slutning fra den deduktive. Det har i projektet givet os en stor mængde

4 fleksibilitet, da vi har haft behov for at bruge både empiri til at frembringe en teori, og en teori testet mod empiri. Ved udelukkende at bruge den nomologisk-deduktive metode fra positivsmen ville projektet umiddelbart have problemer i forhold til årsagsforklaringen. (Juul & Pedersen, 2012, s. 35) Det betyder i praksis at positivismen forklarer hændelser med universelle love, og altså ikke en mulighed for at belyse det dybe niveau, som vi har valgt at gøre det i opgaven. Konklusionen på opgaven ville, ved at bruge en positivistisk indgangsvinkel, være at en kortlægning af præmisser der skulle være tilstede, for at en given begivenhed kunne finde sted. Altså et forsøg på at forudsige begivenheder. Problemstillingens besvarelse I forhold til problemstillingens endelige besvarelse vil der være to overordnede forskelle på de to videnskabsteorier: hvorvidt man kan foreskrive love og hvorvidt man forholder sig objektivt til det analyserede emne. Den kritiske realisme mener at verden er multiklausal. Det betyder at man ikke kan lave en slutning fordi en tendens gør sig gældende, da præmissen for tendensen, kan være en del af en anden mekanisme. Multiklausal vil derfor dækker over mange forskellige elementer, der kan medvirke til en forklaring på en bestemt iagttagelse. Den positivistiske tilgang ville lægge op til, at bestemte præmisser, vil igangsætte en bestemt begivenhed. (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 282) Som det er illustreret i figuren ovenfor, søger positivismen at forklare sammenhængen mellem to begivenheder, med henblik på at kunne foreskrive en universel lov for denne begivenhed, så man har mulighed for at forudsige begivenheden. (Buch-Hansen & Nielsen, 2005, s. 26) Her arbejder kritisk realisme i langt højere grad i retning af at finde strukturer og mekanismer, som man ikke umiddelbart kan observere, for at forklare begivenheden. Der vil altså blive arbejdet på et dybere niveau, der på et teoretisk niveau vil give en dybere forståelse af en begivenhed. Projektets slutning vil bære præg af, at vi søger en teoretisk forklaring på en række begivenheder. Vi bruger også elementer af den positivistiske tankegang i forhold til tendenser der observeres i forbindelse med sanktioner, men selve slutningen på dette bliver dannet ud fra et teoretisk grundlag.

5 Det andet sted vores projekt har oplevet en slutning der bærer præg af vores valg af videnskabsteori er i forhold til vurderingen af objektivitet og subjektivitet. Her vil vores projekt i høj grad have et normativt standpunkt i kraft af den kritiske videnskabsteori. Omvendt lægger positivismen op til en langt mere deskriptiv tilgang til emnet. Det gør den i kraft af dens ophav i oplysningstiden, da man som tidligere nævnt forsøger at have en så objektiv vinkel på sin videnskab som muligt. Projektets konklusion lægger derfor op til at der er nogle problemstillinger i forhold til sanktioner generelt. Litteratur Buch-Hansen, H., & Nielsen, P. (2005). Kritisk realisme. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. Den Store Danske. (17. November 2014). Isaac Newton. Hentede 16. December 2014 fra denstoredanske.dk: lk/isaac_newton Fuglsang, L., Olsen, P. B., & Rasborg, K. (2013). Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne (3 udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Juul, S., & Pedersen, K. B. (2012). Samfundsvidenskabernes videnskabsteori - En indføring (1 udg.). København: Hans Peitzels Forlag. ritzau. (29. Juli 2014). FAKTA: EU's sanktioner mod Rusland. Hentede 16. December 2014 fra Politiken.dk: United Nations. (17. April 2000). SECRETARY-GENERAL REVIEWS LESSONS LEARNED DURING "SANCTIONS DECADE" IN REMARKS TO INTERNATIONAL PEACE ACADEMY SEMINAR. Hentede 16. December 2014 fra UN.org:

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche)

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) ) Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) Udarbejdet)af:)) ) Kristine!Kliver!Christiansen!.!50385! Mads!Zerlang!Jacobsen!.!49052! Mads!Hauberg!Davidsen!.!49031!! RUC.)Ha.)5.)Semester.)17)December) 2014.)

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Hedemarkens struktur The strucktures of Hedemarken Gruppe 17 Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443 Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Naeem Mushtaq Studienr. 52416

Læs mere

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558 Indholdsfortegnelse INDLEDNING (2563 & 2558)...2 PROBLEMFORMULERING (2563 & 2558)...3 VALG AF TEORETIKERE (2563 & 2558)...3 LÆSEVEJLEDNING (2563 & 2558)...4 VIRKELIGHEDSOPFATTELSEN HOS KRITISK REALISME

Læs mere

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur?

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? Det samfundsvidenskabelige basisstudium - RUC, 4. semester 2013 Gruppe 15: Nanna Plesner Hamann Nina Weber Lindahl Kuno Leerhøy Vejleder: Niels Grunbaum 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

3 METODE 13 4 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 23 5 DE ØKONOMISKE SKOLER 25

3 METODE 13 4 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 23 5 DE ØKONOMISKE SKOLER 25 1 PROBLEMFELT 3 PROBLEMSTILLING 6 PROBLEMFORMULERING 7 DISKUSSION AF PROBLEMFORMULERINGEN 7 2 VIDENSKABSTEORI 8 VALG AF VIDENSKABSTEORETISK RETNING 8 KRITISK REALISME 8 IMPLEMENTERING AF KRITISK REALISME

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster?

Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster? Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster? Jonas Lund, Jonas Malmkjær, Jonas Okkels Pedersen, Jonas Rasmussen og Jonas Mikael Melhim With Projektgruppe nummer 7 Vejleder: Henrik Søborg

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012. Gruppe _29_ / hus_22.1_

Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012. Gruppe _29_ / hus_22.1_ Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Roskilde University The Social Science Bachelor Study Programme Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012 Gruppe _29_ /

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer - en udfordring til den danske velfærdsstat Socialvidenskab 1. kandidatmodul Forår 2009 Marianne Fogh Møller Signe Riisager Raskmark Julie Winther Bengtson Vejleder: Klaus

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere