Prk.2f.fla. 39. Skjøte pa 2 skind Hoelset. Jeg underskrevno?eder Pedersen, boende paa.estbye i. Lieuten Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prk.2f.fla. 39. Skjøte pa 2 skind Hoelset. Jeg underskrevno?eder Pedersen, boende paa.estbye i. Lieuten Sogn"

Transkript

1 ._-_ _j-w r I -.1_Ii - : L_r- - : 3) Prk.2f.fla. 39. Skjøte pa 2 skind Hoelset. Jeg underskrevno?eder Pedersen, boende paa.estbye i. Lieuten Sogn paa edemrken, Kiendis og for hermed alle vitterliggiør, at som min iere Hiistree For1dre obret Ertlhsen tloelset og Ein Olsdtr., i sit levende - w-r- --- livs har hengivet sine e.jende idler at løst, og fast til kitte og dehling mellem samtl.. BØrn og frvinger og samme enhver av os i hende leveret, Hvor vec3 mig paa min iiustrue weigne er tilfalden I skindz Jord i dend gaard Iioel set i Asmodt Sogn I sterdahlen belliggende, saa har ieg nu med min Ilues true Ja mine oç. sanity he ej auene samme ene skindz Jord solt skiødt og afhendt men endog om orniy nder paa min Histrues Søster Karen Ernbretedt.re weine, eljer 1ciøder og afhender det hende udi fornevnte gaar Hoelset ligeledis tilfaldne eene ekind Jord, tilsammen Toe K. skind, og det til min kiere werbroder Frieb : mbre.tsen Hoelset, hans Huestru og deres Arvin _ _I. I- _ -pi-_ j -j ger. TbI skal forrrnte tvende skinz Jord med ald dessen tilliggencle efterdaf!$ følge bem Erich Embretsen or hans i.rvinger til evindelig Odel og Fiendom, og forplikter ieg mig p*i egne og N!yfldlings weigne, at fri frel se hiemle og tiltaa hannem og hans Irvinger, for Hver mand ti1thi, som derpaa med rette kunde eller vilde table i nogen maade alt Lov og Eett jentl helst efterd hand nig derfore rigtig have fornset og betalt den mindste skilling med den meste ea vit udi voris Kiøb korn. Des til tryg gere stadfastelse. haver ieg dette d egen haand undertegned, og med niit Zignete bekreftiget, samt venlig ombedet de tvende Danneiiu3, Ole Peder sen Ierger, Og Gulbrand Fmbretsen Berger som overvrende viidner med niig til vitterlighed at underskrive og forseigle.. Jctum Hoelset den 14. Juni 171?. Peer Pedersen VJestbie (LS) i i1 vitteriighed efter begier (L.S.) Ole iedereen I3ergers Ziguete. (L.S.) rulbrand Fmbretsens ignet. -

2 len,. sen ii:: Pb. toi. 65 b. W - Tingiest i Ladt Sonmtertinget l7de Juli ) Jeg UnderbekrftendoErich &ibretsen iloelset Liendee. og )orrneci for alle Vitterliggiør at leg at velberaac1 hue samt med min Kiere Huestrus saintiche e1ger Skider og afhencler, som tog hersed dette mit aabne L. brev e1er og Fki%der fra mig og Irviner 2 Kaive6k1r ky1d med Byg e1 og heriighed udi ganrden Hoelset i iarnodt Præstegiold udi be11igzende, og det til in Bidste og Odelsbaarne Søn Ernbret Erich Hoeleet Hans Huestru og Arvinger, eftersom hand mig derfore have ;: kant enteret og betalt den derfor aecorderede Sumiua 60 rd. siger Tresinde Tiuge Pigsdaier Courant, Thi skal derfore atterbemelte 2 ka1vskind Skyld mei }se1 og herlighed udi gaarden Hoeleet være og b1ve min i ære En Êmbret Erichsen og hands Arvlnger til Fvindelig og nigienkaldelig odel og Ejendom tilbørebde med ald ns underliggende werlighed som ligger og ar aldere Tiid ligget hav r og med rette ligge bør, al hvad navn tfles kand, giarende 8ig at sanime saa n ttig og gavnlig someen Fett Odels Eiere best vid og vide kand, og ere ieg for dette :iøb hands faste IIieiisrnand for alle rriands patale efter lovens foreskriwende maade. Til desto Tryggere stad&e telbe, baver leg dette mit aabne brev ied egen haand underskrevla og mit irnet hostrycht. samt tormaaet 2de Dannenid med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle. Datum Hoelset den 1. Juli (L.S.) E rich Embretsen Hoelset. Til Vitterlighed etêer begiuir ans i7ogensen.?eder Olsen Berger...oooOOOoo* Tinglt i tadt 1. deoeniber : fl. \som vi underskrevne Erich mbretsen Hoelset og Søn Embret Eriehaen, ( og hermed for alle Vitterliggiør, at som eg Erich Embz etsen er cjere \ af halvdelen eller 2 Kalveskind i bemelte gaard 1oe1set i iarrdt Sogn beniggenae,og jeg Ernbret Friehsen ligesaa ejende den anden halve deel ogsaa e 2 1a1veskind efter SkiØde derpaa fra fornevnte min Fadeer f Iste Juli 1751, og vi nu (siden ingen at Os er sindet l&ig.re at vil iled blive gaardan) har glort den aftale og beslutning med iiiin Erich Ein- %

3 , t.. : N bretsens den 8øï Ole Erichseu at hand herefter skal beholde gabrden Hoelset, Ialt skylder 4 Kalveskind, ixid at hand ei aliene Itider os nyde aaaçaie Vilkaarlighede hos hannern her paa gaarden, som de derom med hanim under dags dato oprættede Contractei,emelder, men end end og betalt il enhver av os udi Rede Penge 50 rd. semt dessiten erlagdt og betalt /tii mig \ mbi t Trichsen for bessiddelses Iætten dertil som taceren!iu har/frastaat?enge 50 rd., saa hand aaa.edea ialt har udbetalt den i i \. Eii 150 rd. For hvilke t hundrede og halv Tedsinds Tiuge Figsdaler vi baver jqlt og afhandet, ligesom vi og mi herved fra os og vare Jrvizger aldeles F;eigEr, ki,der og brever til berørte Ole Ericbsen, og hands rvinger, Osarden Iloelset skyldende som malt 4 Kalvekind med odels og beesiddelses Retten derover, siat alle Tilliggelser, at ager Ens, ;kov, V arck, Fiakerie og vdez e hved navn vnes kaud inden o tiden gierde, indted i noen i*aaåe undtagon, giørende sig deraf saa nytt1g og gavnlig om een Odels Ejere best veed og kand saaom vi fraskriver os og ivrige irvinger ald videre Ræt og Pretention dertil, og forbinde os at hemle Ole Eriobsen og Arvinger sanne fri og frelst for enhvers paatale efter Loven. Til bekræftelne inder vore Inder og Signetter, samt formaaot tvende Viidner sed Os til Vitterlighed at underskrive og forseiglo. Troelset (len lbde az t Erjch ]. E. S.. Enbretsen Hoelset. Ezbret F. E.. H. \Ericheeu Iloelset. Som overværende Viidner underskrivep Peder 0isen Berer\ ( L S. ) Helge ilelgesen Berger ( L S.) / /: I.

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a.

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Juklestad Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Joar Sande 2013 Innhaldsliste Historie side 3 Brukarar på Juklestad side 3 Historier frå Juklestad og Sandneset side

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud!

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud! 3. Generations Christinia - Den nye generation taler ud! - Rosinhuset: rammen om historien! I 3 generation Christiania følger vi en gruppe unge mellem 11 og 13år. De har går alle sammen en tilknytning

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3 Bøyesen, Ulrik Frederik: Taler på den anordnede høitidelige Bededag, Holdne i Leirdals Hovdekirke, den 18de Marts 1814. Jacob lehmann, Christiania. Transkripsjon: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Side

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Forord. Fogaberg Fagaberg Fåberg:

Forord. Fogaberg Fagaberg Fåberg: Forord Fogaberg Fagaberg Fåberg: Det er dette bygdanamnet historikaren professor Oluf Rygh tolkar slik: Navnet er utvivlsomt opr. Gaardnavn og tilhører den nuv. Præstegaard, paa hvis Grund Hovedkirken

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere