Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv og testamente hvis du selv vil bestemme"

Transkript

1 Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

2

3 Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12 Bo- og tillægsboafgift...14 Hvem skal betale bo- og tillægsboafgift? Hvis du selv vil bestemme...16 Hvornår bør du overveje at oprette testamente? Testamente...18 Notartestamente Vidnetestamente Nødtestamente Indbotestamente Tilbagekaldelse af testamente Arv til Gigtforeningen...20 Indsæt en velgørende organisation i dit testamente, uden at det koster dine øvrige arvinger noget Rådgivning om arv og testamente...22 Huskeliste Ordforklaring...25 Eksempler på testamenter...28 Nyttige links og kontakter...30 Kort om Gigtforeningen

4 Mere effektiv Gigtforeningen forebyggelse Arv og testamente behandling er nøglen til bedre livskvalitet for de danskere, der lever med en gigtsygdom. Derfor skal forskningen styrkes. Gigtforeningen har over de seneste 10 år bidraget til visionære projekter med ca. 100 mio. kr. En betydelig del af denne støtte finansieres af midler, vi har modtaget som arv. 4

5 Arv og testamente Gigtforeningen Afklaring og omtanke Der er mange gode grunde til at oprette et testamente. Det giver dig mulighed for selv at bestemme, og det er også din bedste garanti for, at der ikke opstår misforståelser. Alligevel udskyder en del mennesker at få det gjort, eller de undlader det helt. Måske har de en forventning om, at det er besværligt og dyrt. Eller overflødigt. Men hvis du på forhånd har gjort dig nogle tanker om dine ønsker, vil du sandsynligvis opleve det som en god og afklarende proces at få nedfældet, hvad der engang skal ske med din formue og dine ejendele. For det at skrive testamente er også udtryk for omtanke og respekt for dine nærmeste. Arveloven blev ændret i 2008, så den giver dig langt større indflydelse på, hvem der skal arve dig. Men hvis du vil udnytte mulighederne, kræver det, at du opretter et testamente. Denne folder rummer ikke hele arveloven. Men den giver svar på en række af de spørgsmål, som vi af erfaring ved, mange stiller sig selv, når de overvejer at oprette et testamente. Den beskriver også, hvordan du kan støtte en forening, du har sympati for og tillid til uden det behøver at koste dine andre arvinger noget. Har du behov for yderligere oplysninger, kan du gå ind på arveloven, hvor du finder en mere detaljeret gennemgang af arveloven. Du er også meget velkommen til at kontakte Gigtforeningens advokat. Med venlig hilsen Gigtforeningen 5

6 Gigtforeningen Arv og testamente Arv er afgørende Gigtforeningen blev grundlagt i Dengang var behandlingsmulighederne få og ikke særligt effektive, og de allerfleste gigtpatienter måtte indstille sig på en tilværelse, hvor deres sygdom gradvist blev mere og mere invaliderende og smertefuld. Gigtforeningen har været med til at bane vejen for store fremskridt både inden for behandlingen af en række muskel- og skeletsygdomme, og når det handler om de vilkår, som vores samfund byder mennesker, der lever med gigt. Det er vi stolte af. Men vi ved også, at der stadig er meget at kæmpe for. Og vi kan ikke gøre det alene. Arv er en meget vigtig indtægtskilde for Gigtforeningen. De bidrag, vi i årenes løb har modtaget fra mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har besluttet at betænke Gigtforeningen i deres testamente, har haft stor betydning for de fremskridt, gigtpatienter i Danmark har oplevet igennem de seneste årtier. Sådan vil det også være fremover. Når du skriver dit testamente, tænker du naturligvis først og fremmest på dine nærmeste. Men måske har du og dine arvinger overskud til også at tænke på andre. En arv til Gigtforeningen er altid en investering i bedre liv. Og uanset hvilket beløb, du vælger at testamentere stort eller lille gør det en forskel. 6

7 Arv og testamente Gigtforeningen Børnegigt er en af de hyppigste kroniske sygdomme med debut i barnealderen. Gigtforeningen støtter forskningen i sygdommens årsager og behandling, og vi kæmper for ordentlige vilkår i skolerne og i samfundet som helhed, så børnene kan få en så god opvækst som muligt. 7

8 CIMESTRA Gigtforeningen er omfattende Arv og forskningsindsats, testamente som blev igangsat takket være en særlig arv til Gigtforeningen. Projektet har vist, at tidlig diagnostik og omgående, konsekvent behandling efter kendte principper markant kan mindske ødelæggelsen af knoglerne ved bl.a. leddegigt. Det har ændret behandlingen og fået betydning for tusindvis af gigtpatienter verden over. 8

9 Arv og testamente Gigtforeningen Arveloven Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? Hvis du ikke opretter testamente, fordeles dine efterladte værdier efter arveloven. Den inddeler dine slægtninge i tre arveklasser. Har du ingen slægtninge i første arveklasse, går arven videre til anden arveklasse og derefter til tredje arveklasse. Har du ingen arvinger efter loven, overgår arven til staten, medmindre du opretter et testamente. I de sidste 10 år har afdøde danskere, som ikke havde oprettet testamente, årligt efterladt i gennemsnit 71 mio. kr. til statskassen. En partner, som du måske har levet papirløst sammen med i mange år, er ikke arveberettiget efter loven. Ønsker I at sikre hinanden, kræver det, at I opretter et testamente. Det samme gælder, hvis I ønsker at ligestille eventuelle fælles og sammenbragte børn eller begunstige venner, foreninger eller andre, som ikke er omfattet af de tre arveklasser. De tre arveklasser Første arveklasse Børn, adoptivbørn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger) Ægtefælle eller registreret partner Anden arveklasse Forældre Søskende Nevøer, niecer samt deres livsarvinger Tredje arveklasse Bedsteforældre Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre 9

10 Gigtforeningen Arv og testamente Første arveklasse Børn og ægtefælle/registreret partner er såkaldte tvangsarvinger. Det betyder, at deres arv ikke kan fratages dem ved testamente. Er der ikke oprettet testamente, tilfalder den ene halvdel af afdødes bo den længstlevende ægtefælle, mens den anden halvdel fordeles mellem børnene. Er der ingen børn, arver ægtefællen det hele og omvendt: Er der ingen ægtefælle, arver børnene det hele. Har du og din ægtefælle formuefællesskab, tilhører halvdelen af fællesboet den længstlevende. Den anden halvdel fordeles ligeligt mellem børnene og ægtefællen. Ægtefællen udtager med andre ord 3/4 af det samlede bo. Hvis et af dine børn er afgået ved døden, går dennes andel af arven videre til hans eller hendes efterkommere altså dine eventuelle børnebørn eller oldebørn. Uskiftet bo Den længstlevende ægtefælle kan i et formuefællesskab beslutte at sidde i uskiftet bo. Det vil betyde, at børnene først får deres arv, når den længstlevende forælder er død eller vælger at skifte boet. Men hvis den ægtefælle, der dør først, har børn fra andre forhold, skal boet skiftes med dem, med mindre de giver deres samtykke til andet. Ægtefællen skal skifte ved indgåelse af nyt ægteskab. Livsarvingerne kan i den situation ikke give afkald på at skifte boet og samtidig bevare deres arveret. Suppleringsarv Endelig har den længstlevende ægtefælle ret til suppleringsarv. Det er en tvangsarv, der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente. Ægtefællen har altid ret til at udtage op til kr. (2015-niveau) af boet. I beløbet, som reguleres årligt, indgår ægtefællens egen andel af boet, arvelod, eventuelt særeje samt pensionsydelser, forsikringer og lignende ydelser, der kommer til udbetaling som følge af dødsfaldet. Har du ingen legale arvinger i første arveklasse, går din arv videre til dine slægtninge i anden arveklasse. 10

11 Arv og testamente Gigtforeningen Anden arveklasse Hvis begge dine forældre lever, arver de lige. Er en af eller begge dine forældre døde, træder deres børn det vil sige dine hel- eller halvsøskende i stedet. Er også dine søskende døde, arver deres børn det vil sige dine eventuelle nevøer og niecer. Svigereller stedforældre er ikke arvinger efter loven. Har du ingen legale arvinger i anden arveklasse, går din arv videre til dine slægtninge i tredje arveklasse. Tredje arveklasse Arven deles ligeligt mellem bedsteforældrene på fædrene og mødrene side. Er bedsteforældrene døde, træder deres børn i stedet det vil sige dine eventuelle mostre og morbrødre, fastre og farbrødre. De er dine yderste legale arvinger. Deres børn altså dine fætre og kusiner er ikke arveberettigede efter loven. Har du ingen legale arvinger i tredje arveklasse, tilfalder dine efterladte værdier som nævnt staten, med mindre du opretter testamente. 11

12 Gigtforeningen Arv og testamente Papirløst samlevende Hvis du lever i et papirløst parforhold, er du og din samlever ikke arveberettigede efter hinanden, uanset hvor længe I har boet sammen. Ønsker I at sikre hinanden, kræver det derfor, at I opretter et testamente. Hvis du har livsarvinger, det vil sige fælles børn eller børn fra tidligere forhold, arver de tilsammen mindst 1/4 af din formue med mindre du vælger en beløbsmæssig begrænsning (jf. side 17). Resten kan du selv bestemme over. Hvis du og din partner har boet sammen i mindst to år, har et fællesbarn eller venter et barn sammen, kan I bestemme, at I arver hinanden på næsten samme vilkår, som hvis I var gift og havde særeje. Det kaldes et udvidet samlevertestamente og betyder, at din samlever kan begunstiges med op til 7/8 af din formue. Retten til suppleringsarv (se side 10) gælder også for en samlever, som er begunstiget i et udvidet samlevertestamente. Ugifte samlevende har dog ikke ret til at sidde i uskiftet bo. Har du ingen børn, har du mulighed for at indsætte din samlever som eneste arving. Som ugifte samlevende skal den længstlevende dog i modsætning til ægtefæller og registrerede partnere betale boafgift (se side 14). 12

13 Gigtforeningens professionelle telefonrådgivning tager hvert år imod tusindvis af henvendelser. Arv og testamente Her får gigtpatienter Gigtforeningen og deres pårørende hjælp til de fysiske, sociale, juridiske og psykiske problemer, der følger med en gigtsygdom. 13

14 Gigtforeningen Arv og testamente Bo- og tillægsboafgift Boafgiften er den afgift, man skal betale til staten, når man arver. Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende foreninger som Gigtforeningen skal ikke betale afgift, når de arver. For alle andre arvinger afhænger afgiften af relationen til afdøde. Børn, stedbørn, adoptivbørn og disses efterkommere, forældre og personer, som har haft fælles bopæl med afdøde i mindst to år før dødsfaldet, svigerbørn med flere skal betale en boafgift på 15% af det arvede beløb bortset fra et afgiftsfrit bundfradrag, som reguleres hvert år ( kr. i 2015). Der er ét bundfradrag pr. dødsbo. Når et uskiftet bo skiftes, efter at den længstlevende er afgået ved døden, er der således to bundfradrag. Alle andre skal derudover betale en tillægsboafgift på 25%. Men inden man beregner tillægsboafgiften, fratrækkes det beløb, der skal betales i boafgift så i praksis vil den samlede afgift være ca. 36,25%. Hvem skal betale bo- og tillægsboafgift? Ægtefæller, registrerede partnere Velgørende foreninger og almennyttige fonde Ingen afgift Børn, stedbørn, adoptivbørn og disses efterkommere Plejebørn, visse betingelser Forældre Fraseparerede/fraskilte ægtefæller Svigerbørn Personer med fælles bopæl med afdøde i to år, visse betingelser Andre Boafgift 15% Bundfradrag: kr. (2015) Tillægsboafgift 25% (i alt ca. 36,25%) 14

15 Arv og testamente Gigtforeningen 15

16 Gigtforeningen Arv og testamente Hvis du selv vil bestemme Vil du selv have indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, kræver det, at du opretter et testamente. Har du ingen tvangsarvinger, kan du disponere over hele din formue. Du har med andre ord fuld testationskompetence. Måske ønsker du at begunstige venner eller slægtninge, som ikke er arveberettigede efter loven, eller en forening, du har sympati for. Som du kan se på side 20-21, har du mulighed for at støtte velgørende formål og foreninger, uden at det formindsker arven til familiemedlemmer eller andre arvinger. Du kan også give et legat, hvor du selv fastsætter et beløb, som du ønsker skal gå til for eksempel Gigtforeningens arbejde. Mange barnløse ægtefæller ønsker at bestemme, hvad der skal ske med formuen, efter at den længstlevende er afgået ved døden. Hvis der ikke er oprettet testamente, har den længstlevende fri adgang til at disponere over den samlede formue. 16

17 Arv og testamente Gigtforeningen Hvis du har tvangsarvinger, skal de tilsammen arve mindst 1/4 af den legale arv, og du kan derfor råde over 3/4 af din formue. Desuden har du mulighed for at begrænse dine børns arv til kr. til hver (2015-niveau). Mange ægtefæller med børn opretter testamente for at begunstige den længstlevende mest muligt. Hvis ægtefællerne testerer til fordel for hinanden, kan den længstlevende modtage op til 7/8 af afdødes bo, eller ved formuefællesskab 15/16 af det samlede fællesbo. Lovgivningen giver mulighed for yderligere at begunstige den længstlevende ægtefælle en advokat kan rådgive dig herom. I en del familier med sammenbragte børn opretter forældrene desuden testamente for at ligestille børnene, ligesom mange ønsker, at arven skal være modtagerens særeje. Hvornår bør du overveje at oprette testamente? Når du selv vil bestemme, hvordan dine værdier skal fordeles. Når du ønsker at begunstige en forening, du synes udfører et vigtigt arbejde. Når du ønsker at begunstige dine slægtninge/arvinger sammen med en velgørende forening. Når du ønsker at sikre din ægtefælle mest muligt. Når du ønsker at sikre, at din papirløse samlever arver dine værdier og i videst muligt omfang stilles, som om I var ægtefæller. Når du ønsker, at jeres sammenbragte og/eller fælles børn ligestilles. Når du ønsker en særlig fordeling af arven blandt dine livsarvinger. Når du ønsker, at arven skal være modtagerens særeje. Når du ønsker indflydelse på, hvem der skal arve bestemte efterladte værdier. Når du ønsker, at arven skal båndlægges. 17

18 Gigtforeningen Arv og testamente Testamente Alle myndige personer kan oprette et testamente, og ingen har krav på at få noget at vide om, hvad der står i det. Der findes forskellige typer af testamenter. Notartestamente Af bevismæssige grunde bør du oprette et notartestamente. Det er det mest almindelige og det sikreste. Notartestamentet underskrives under overværelse af en notar. Det er en medarbejder fra skifteretten, som skal sikre, at du er den, du giver dig ud for at være, at formkravene overholdes, og at du ved oprettelsen af testamentet er ved din fornufts fulde brug. Testamentet skal underskrives i to eksemplarer. Det originale beholder du selv, kopien indberettes til Centralregistret for Testamenter og opbevares på dommerkontoret. Det er din garanti for, at testamentet kommer frem også selvom dit eget eksemplar skulle være bortkommet. Genparten har nemlig samme gyldighed som originalen. Det koster 300 kr. i afgift at oprette et notartestamente. Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for selv at møde i skifteretten, kan det aftales, at notaren kommer hjem til dig. Dertil kommer et eventuelt honorar til en advokat. Vidnetestamente Et vidnetestamente er et skriftligt dokument, som underskrives under tilstedeværelse af to vidner. Vidnerne skal være myndige, og de selv eller deres nærtstående må ikke være begunstiget i testamentet. Vidnerne skal være klar over, at det er et testamente, de bevidner. Men de skal ikke nødvendigvis kende indholdet. Nødtestamente Hvis du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et notareller vidnetestamente, kan du på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. Et nødtestamente er dog kun gyldigt i en begrænset periode. 18

19 Arv og testamente Gigtforeningen Indbotestamente Du kan også bestemme, hvem der skal arve dit almindelige indbo og dine personlige effekter. Du kan blot udarbejde en skriftlig erklæring, som skal dateres og underskrives. Tilbagekaldelse af testamente Et testamente kan frit tilbagekaldes, med mindre du udtrykkeligt har skrevet, at det er uigenkaldeligt. Et fælles testamente, hvor parterne indbyrdes har begunstiget hinanden, kan også frit tilbagekaldes, men tilbagekaldelsen skal meddeles den anden part for at være gyldig. En ændring eller en tilbagekaldelse sker ved at oprette et nyt testamente eller et tillæg til det oprindelige testamente. Et vidnetestamente kan blot destrueres, mens et notartestamente kun kan tilbagekaldes eller ændres ved, at du opretter et nyt skriftligt dokument, som registreres sammen med det oprindelige testamente. Testamenter mellem ægtefæller bortfalder ved separation/skilsmisse. Det samme gælder et udvidet samlevertestamente, hvis samlivet ophører, eller hvis parterne indgår ægteskab. 19

20 Gigtforeningen Arv og testamente Arv til Gigtforeningen Indsæt en velgørende organisation i dit testamente uden at det koster dine øvrige arvinger noget Gigtforeningen skal ikke betale bo- eller tillægsboafgift. Derfor går en arv til Gigtforeningen ubeskåret til det formål, testator har bestemt. Samtidig er det muligt at indsætte Gigtforeningen i testamentet, uden at det går ud over arven til dine slægtninge eller andre pårørende. Du kan nemlig bestemme, at Gigtforeningen skal betale afgiften af det beløb, du ønsker at videregive til dine familiemedlemmer eller venner. Figurerne herunder illustrerer, hvordan arven kan fordeles, afhængigt af testamentets udformning. Regneeksemplerne til højre går bag om tallene i figurerne. Princippet er det samme uanset størrelsen af den formue, du efterlader dig. Situation 1 Situation 1 Arving, for eksempel niece ,25 Afgifter til staten ,75 Arving, for eksempel niece ,25 Afgifter til staten ,71 20 Gigtforeningen ,04

21 Arv og testamente Gigtforeningen Situation 1 En person uden livsarvinger ønsker at begunstige sin niece. Arven udgør i dette eksempel 1 mio. kr. I sit testamente bestemmer han eller hun, at niecen skal være universalarving. Afgiften beregnes som følger: Niece arver (bruttoarv) , ,00 Bundfradrag (2015) ,00 Boafgift 15% af , ,00 Tillægsboafgift 25% af (bruttoarv boafgift) , ,75 Bo- og tillægsboafgift i alt = , ,75 Nettoarv til niece ,25 Situation 2 Personen bestemmer, at niecen skal arve samme beløb som ovenfor, men den velgørende organisation indsættes som universalarving til resten af formuen og betaler afgiften for niecen. Afgiften beregnes som følger: Nettobobeholdning ,00 Niece arver fri for afgifter , ,25 Bundfradrag (2015) ,00 Boafgift 15% af , ,19 Tillægsboafgift 25% af (nieces arv boafgift) , ,52 Bo- og tillægsboafgift i alt = , ,71 Nettoarv til velgørende organisation ,04 Resultat Niecen modtager det samme beløb som i situation 1, idet den velgørende for ening betaler afgiften for hende, mens foreningen selv modtager ,04 kr., da denne ikke er afgiftspligtig. 21

22 Gigtforeningen Arv og testamente Rådgivning om arv og testamente Hvis du overvejer at oprette testamente, er det vigtigt at søge professionel rådgivning om hvilken løsning, der passer bedst i din situation. Gigtforeningen anbefaler altid, at testamentet udarbejdes af en advokat. Vi kan hjælpe dig med at finde en i dit nærområde, eller du kan søge på Når du henvender dig til advokaten, er han eller hun forpligtet til at oplyse dig om de forventede omkostninger. Mange har en forventning om, at det er dyrt at søge rådgivning hos en advokat. Men det er vores erfaring, at de fleste oplever de omkostninger, der er forbundet med at oprette et testamente, som beskedne i forhold til trygheden ved at nå det rigtige resultat. Hvis ikke testamentet er klart, entydigt og tager højde for alle tænkelige arveretlige situationer, vil du nemlig ikke have sikkerhed for, at dine ønsker bliver efterkommet. Advokatens honorar afhænger naturligvis af, hvor kompliceret testamentet er, men det vil ofte ligge omkring kr. inkl. moms. Det er en god ide at forberede sig til mødet med advokaten. Se huskelisten på næste side. Advokaten vil kunne hjælpe dig med at afklare dine spørgsmål og gøre opmærksom på ting, som du måske ikke har overvejet. Hvis du ønsker, at en bestemt advokat skal forestå skiftet af dit dødsbo, kan du indsætte advokaten som bobestyrer. Gigtforeningens advokat udarbejder af principielle og etiske grunde ikke testamenter, men bistår gerne med rådgivning på telefon eller via Gigtforeningens brevkasse på 22

23 Arv og testamente Gigtforeningen Huskeliste Blandt de spørgsmål, du formentlig vil blive bedt om at svare på hos advokaten, er: Hvordan er din familiesituation? Har du tidligere oprettet testamente? (medbring kopi) Er du eller har du tidligere været gift? Sidder du i uskiftet bo? (medbring kopi af skifteretsattest) Hvis du er gift har I fælleseje eller særeje? (medbring kopi af evt. ægtepagt) Oplysning om navn, cpr-nummer og adresse på arvinger (børn, børnebørn, evt. andre) Hvordan skal arven fordeles? Skal modtagerens arv være særeje? Ønsker du at begunstige en velgørende forening? Hvem skal betale afgiften af arven og af eventuelle legater? Ønsker du at bestemme, hvem der skal arve indbo, smykker, fast ejendom og andet? Ønsker du, at en bestemt advokat forestår bobehandlingen? 23

24 Omkring Gigtforeningen danskere Arv og lever testamente med en gigtsygdom, som skyldes, at immunforsvaret angriber kroppens egne celler. Gigtforeningen støtter en stor 5-årig forskningsindsats på Rigshospitalet. Målet er at komme nærmere en forklaring på, hvorfor sygdommene opstår, og hvorfor de medfører forhøjet risiko for alvorlige følgesygdomme som åreforkalkning og blodpropper. 24

25 Arv og testamente Gigtforeningen Ordforklaring Arveloven fastsætter bl.a., hvordan dine efterladte værdier fordeles, hvis du ikke opretter testamente. Den beskriver desuden dine muligheder for selv at få indflydelse, hvis du vælger at oprette testamente. På kan du læse meget mere om arveloven. Boafgift den afgift, man som arving skal betale til staten. Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende organisationer skal som de eneste ikke betale boafgift. Børn og andre nærtstående slægtninge betaler 15% af arven til staten ( et bundfradrag). Afgiftens størrelse afhænger af relationen til afdøde. Se også Tillægsboafgift. Bodel den del af fællesboet, som tilhører længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle udtager 1/2 af fællesboet som sin bodel. Båndlæggelse af arv betyder, at arvingen ikke kan disponere over selve kapitalen, men kun modtager renter af kapitalen. Tvangsarv kan båndlægges, til livsarvingerne er fyldt 25 år. Herefter bortfalder båndlæggelsen automatisk. Friarv (det modsatte af tvangsarv) kan båndlægges efter testators beslutning. Centralregistret for Testamenter det register, hvori alle notartestamenter, som er oprettet i Danmark, er registreret. Formue alt hvad man ejer, for eksempel penge, værdipapirer, indbo, fast ejendom. Formuefællesskab (fælleseje) den lovmæssige ordning mellem ægtefæller, hvorefter disse i tilfælde af skifte (ved såvel separation/skilsmisse som dødsfald) er berettiget til halvdelen af fællesboets nettoværdier. Særeje er det modsatte af formuefællesskab. Legal arv den arv, som man modtager efter loven. Legat et bestemt beløb, en bestemt ting eller for eksempel fast ejendom, som tilfalder en bestemt person eller forening (legatar). 25

26 Gigtforeningen Arv og testamente Skifte når man skifter, opgør man alle aktiver og passiver og fordeler arven. Den myndighed, som tager sig af dette, er skifteretten. Suppleringsarv en tvangsarv, der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente. Suppleringsarven skal give den længstlevende mulighed for at opretholde hjemmet og sikre sin forsørgelse i tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er forholdsvis begrænset. Særeje det modsatte af formuefællesskab/fælleseje. Der findes flere former for særeje. Skilsmissesæreje er særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved dødsfald. Fuldstændigt særeje er særeje såvel ved skilsmisse som ved dødsfald. Kombinationssæreje benytter begge former, idet det bestemmes, at arven er henholdsvis skilsmissesæreje/fuldstændigt særeje afhængigt af, om modtageren af arven dør først eller lever længst. Testator den person, der har oprettet et testamente. Tillægsboafgift en afgift, der udover den almindelige boafgift betales af fjernere slægtninge og andre. Tillægsboafgiften udgør 25% af arven. Men inden den beregnes, fratrækkes det beløb, der skal betales i almindelig boafgift, så den samlede afgift er ca. 36,25%. Tvangsarv den arv, som man modsat friarv ikke kan fratage en arving. Tvangsarven udgør 1/4 af den legale arv. Hvis både livsarvingernes og ægtefællens arv er begrænset til tvangsarven, vil de med andre ord modtage 1/8 hver. Udvidet samlevertestamente et testamente mellem ugifte samlevende, der sikrer parterne arveret. Giver mulighed for, at parterne helt eller delvist arver hinanden, som var de ægtefæller. Universalarving den, der skal arve alt, hvad der ikke udtrykkeligt er tillagt andre. Uskiftet bo enker eller enkemænd med fælleseje og fællesbørn har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at formuen forbliver uskiftet, så børnene først arver efter den længstlevende ægtefælles død. Længstlevende ægtefælle hæfter for førstafdødes eventuelle gæld. 26

27 Arv og testamente Gigtforeningen Slidgigt er den mest udbredte af alle muskel- og skeletsygdomme. Alene i Danmark påvirker den menneskers hverdag. Gigtforeningen har igangsat en stor tværgående forskningsindsats, som har skabt ny og banebrydende indsigt i, hvordan man kan forebygge, at de første symptomer udvikler sig til en kronisk invaliderende sygdom. 27

28 Eksempel på notartestamente Gigtforeningen Arv og testamente TESTAMENTE Idet undertegnede xxx, cpr.nr.xxx, boende xxx er klærer: - at jeg aldrig tidligere har været gift, - at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes afkom, - at jeg ikke tidligere har oprettet testamente, bestemmer jeg som min sidste vilje: 1 Gravstedsvedligeholdelse Det er mit ønske, at der af midlerne i mit dødsbo forlods skal hensættes det fornødne be løb til vedligeholdelse af mit gravsted i fredningsperioden for det pågældende grav sted. 2 Legat Herudover er det mit ønske, at der af midlerne i mit dødsbo skal udredes kr ,00 til min kusine, xxx, boende xxx. Desuden skal hun være berettiget til at udtage det af mit indbo, som hun måtte ønske. Legaterne er personlige og bortfalder, såfremt min kusine er afgået ved døden før mig. Ovenstående legater skal udredes fri for bo- og tillægsboafgift, idet disse afholdes af boet. 3 Arving Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, som således skal være min eneste og universelle arving. 4 Underskrift for notar Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkon torets arkiv. Det eksemplar, som opbevares i notarialkontorets arkiv, skal have samme gyl dig hed som det originale eksemplar, som opbevares af mig. den / 201 Underskrift 28

29 Eksempel på vidnetestamente Arv og testamente Gigtforeningen TESTAMENTE Idet undertegnede xxx, cpr.nr.xxx, boende xxx er klærer: - at jeg aldrig tidligere har været gift, - at jeg efterlader mig følgende livsarvinger: min datter xxx, cpr.nr. xxx, boende xxx og min søn xxx, cpr.nr. xxx, boende xxx, - at jeg herudover ikke efterlader mig andre livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes afkom, - at jeg ikke tidligere har oprettet testamente, bestemmer jeg som min sidste vilje: 1 Legat Det er mit ønske, at Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte af midlerne i mit dødsbo forlods skal modtage et legat af kr ,00. Legatet skal anvendes til forskning i overensstemmelse med beslutning truffet af Gigtforeningens forskningsråd. 2 Arvinger Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde mine livsarvinger til lige deling i overensstemmelse med den til enhver tid gældende arvelovgivning herom. 3 Påtegning Dette testamente underskriver jeg i samtidig nærværelse af to vidner, som straks skal un derskrive deres navne på testamentet. Vidnerne er til stede som testamentsvidner efter mit ønske, og de har kendskab til, at det er oprettelsen af et testamente, de bevidner. den / 201 Underskrift Undertegnede vidner erklærer herved, - at vi efter testators ønske har været til stede samtidigt ved underskriften af for an stå ende testamente, - at vi straks har underskrevet testamentet som vidner, - at underskrifterne er ægte og dateringen er korrekt, - at testator efter vort skøn er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, - at der ikke i testamentet findes iøjnefaldende rettelser eller tilføjelser. Navn Stilling Adresse Dato Underskrift Navn Stilling Adresse Dato Underskrift 29

30 Gigtforeningen Arv og testamente Nyttige links og kontakter Gigtforeningens rådgivning: telefon Telefonen er åben mandag til torsdag kl og fredag kl Gigtforeningens advokat: telefon Telefonen er åben torsdag kl Gigtforeningens brevkasse: Mere om arveloven: Hele arveloven: Skifteretter og notarer i Danmark: Find en advokat: eller Kort om Gigtforeningen Gigtforeningen er en uafhængig privat sygdomsbekæmpende organisation Gigtforeningen støtter hvert år dansk gigtforskning med i gennemsnit ca. 10 mio. kr. Gigtforeningens administrationsomkostninger har i en årrække været ca. 5% Læs mere om Gigtforeningen på 30

31 Arv og testamente Gigtforeningen 31

32 Færre syge Gigtforeningen kæmper for et samfund, hvor færre er plaget af smerter og nedsat fysisk funktion. Bedre liv Gigtforeningen arbejder for bedre livskvalitet til de mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler. Mere viden Gigtforeningen støtter forskningen i forebyggelse, behandling og helbredelse. Flere muligheder Gigtforeningen giver mennesker viden og værktøjer til selv at handle. Gigtforeningen Gentoftegade Gentofte. Telefon JANUAR 2015

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere