Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv og testamente hvis du selv vil bestemme"

Transkript

1 Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

2

3 Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12 Bo- og tillægsboafgift...14 Hvem skal betale bo- og tillægsboafgift? Hvis du selv vil bestemme...16 Hvornår bør du overveje at oprette testamente? Testamente...18 Notartestamente Vidnetestamente Nødtestamente Indbotestamente Tilbagekaldelse af testamente Arv til Gigtforeningen...20 Indsæt en velgørende organisation i dit testamente, uden at det koster dine øvrige arvinger noget Rådgivning om arv og testamente...22 Huskeliste Ordforklaring...25 Eksempler på testamenter...28 Nyttige links og kontakter...30 Kort om Gigtforeningen

4 Mere effektiv Gigtforeningen forebyggelse Arv og testamente behandling er nøglen til bedre livskvalitet for de danskere, der lever med en gigtsygdom. Derfor skal forskningen styrkes. Gigtforeningen har over de seneste 10 år bidraget til visionære projekter med ca. 100 mio. kr. En betydelig del af denne støtte finansieres af midler, vi har modtaget som arv. 4

5 Arv og testamente Gigtforeningen Afklaring og omtanke Der er mange gode grunde til at oprette et testamente. Det giver dig mulighed for selv at bestemme, og det er også din bedste garanti for, at der ikke opstår misforståelser. Alligevel udskyder en del mennesker at få det gjort, eller de undlader det helt. Måske har de en forventning om, at det er besværligt og dyrt. Eller overflødigt. Men hvis du på forhånd har gjort dig nogle tanker om dine ønsker, vil du sandsynligvis opleve det som en god og afklarende proces at få nedfældet, hvad der engang skal ske med din formue og dine ejendele. For det at skrive testamente er også udtryk for omtanke og respekt for dine nærmeste. Arveloven blev ændret i 2008, så den giver dig langt større indflydelse på, hvem der skal arve dig. Men hvis du vil udnytte mulighederne, kræver det, at du opretter et testamente. Denne folder rummer ikke hele arveloven. Men den giver svar på en række af de spørgsmål, som vi af erfaring ved, mange stiller sig selv, når de overvejer at oprette et testamente. Den beskriver også, hvordan du kan støtte en forening, du har sympati for og tillid til uden det behøver at koste dine andre arvinger noget. Har du behov for yderligere oplysninger, kan du gå ind på arveloven, hvor du finder en mere detaljeret gennemgang af arveloven. Du er også meget velkommen til at kontakte Gigtforeningens advokat. Med venlig hilsen Gigtforeningen 5

6 Gigtforeningen Arv og testamente Arv er afgørende Gigtforeningen blev grundlagt i Dengang var behandlingsmulighederne få og ikke særligt effektive, og de allerfleste gigtpatienter måtte indstille sig på en tilværelse, hvor deres sygdom gradvist blev mere og mere invaliderende og smertefuld. Gigtforeningen har været med til at bane vejen for store fremskridt både inden for behandlingen af en række muskel- og skeletsygdomme, og når det handler om de vilkår, som vores samfund byder mennesker, der lever med gigt. Det er vi stolte af. Men vi ved også, at der stadig er meget at kæmpe for. Og vi kan ikke gøre det alene. Arv er en meget vigtig indtægtskilde for Gigtforeningen. De bidrag, vi i årenes løb har modtaget fra mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har besluttet at betænke Gigtforeningen i deres testamente, har haft stor betydning for de fremskridt, gigtpatienter i Danmark har oplevet igennem de seneste årtier. Sådan vil det også være fremover. Når du skriver dit testamente, tænker du naturligvis først og fremmest på dine nærmeste. Men måske har du og dine arvinger overskud til også at tænke på andre. En arv til Gigtforeningen er altid en investering i bedre liv. Og uanset hvilket beløb, du vælger at testamentere stort eller lille gør det en forskel. 6

7 Arv og testamente Gigtforeningen Børnegigt er en af de hyppigste kroniske sygdomme med debut i barnealderen. Gigtforeningen støtter forskningen i sygdommens årsager og behandling, og vi kæmper for ordentlige vilkår i skolerne og i samfundet som helhed, så børnene kan få en så god opvækst som muligt. 7

8 CIMESTRA Gigtforeningen er omfattende Arv og forskningsindsats, testamente som blev igangsat takket være en særlig arv til Gigtforeningen. Projektet har vist, at tidlig diagnostik og omgående, konsekvent behandling efter kendte principper markant kan mindske ødelæggelsen af knoglerne ved bl.a. leddegigt. Det har ændret behandlingen og fået betydning for tusindvis af gigtpatienter verden over. 8

9 Arv og testamente Gigtforeningen Arveloven Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? Hvis du ikke opretter testamente, fordeles dine efterladte værdier efter arveloven. Den inddeler dine slægtninge i tre arveklasser. Har du ingen slægtninge i første arveklasse, går arven videre til anden arveklasse og derefter til tredje arveklasse. Har du ingen arvinger efter loven, overgår arven til staten, medmindre du opretter et testamente. I de sidste 10 år har afdøde danskere, som ikke havde oprettet testamente, årligt efterladt i gennemsnit 71 mio. kr. til statskassen. En partner, som du måske har levet papirløst sammen med i mange år, er ikke arveberettiget efter loven. Ønsker I at sikre hinanden, kræver det, at I opretter et testamente. Det samme gælder, hvis I ønsker at ligestille eventuelle fælles og sammenbragte børn eller begunstige venner, foreninger eller andre, som ikke er omfattet af de tre arveklasser. De tre arveklasser Første arveklasse Børn, adoptivbørn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger) Ægtefælle eller registreret partner Anden arveklasse Forældre Søskende Nevøer, niecer samt deres livsarvinger Tredje arveklasse Bedsteforældre Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre 9

10 Gigtforeningen Arv og testamente Første arveklasse Børn og ægtefælle/registreret partner er såkaldte tvangsarvinger. Det betyder, at deres arv ikke kan fratages dem ved testamente. Er der ikke oprettet testamente, tilfalder den ene halvdel af afdødes bo den længstlevende ægtefælle, mens den anden halvdel fordeles mellem børnene. Er der ingen børn, arver ægtefællen det hele og omvendt: Er der ingen ægtefælle, arver børnene det hele. Har du og din ægtefælle formuefællesskab, tilhører halvdelen af fællesboet den længstlevende. Den anden halvdel fordeles ligeligt mellem børnene og ægtefællen. Ægtefællen udtager med andre ord 3/4 af det samlede bo. Hvis et af dine børn er afgået ved døden, går dennes andel af arven videre til hans eller hendes efterkommere altså dine eventuelle børnebørn eller oldebørn. Uskiftet bo Den længstlevende ægtefælle kan i et formuefællesskab beslutte at sidde i uskiftet bo. Det vil betyde, at børnene først får deres arv, når den længstlevende forælder er død eller vælger at skifte boet. Men hvis den ægtefælle, der dør først, har børn fra andre forhold, skal boet skiftes med dem, med mindre de giver deres samtykke til andet. Ægtefællen skal skifte ved indgåelse af nyt ægteskab. Livsarvingerne kan i den situation ikke give afkald på at skifte boet og samtidig bevare deres arveret. Suppleringsarv Endelig har den længstlevende ægtefælle ret til suppleringsarv. Det er en tvangsarv, der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente. Ægtefællen har altid ret til at udtage op til kr. (2015-niveau) af boet. I beløbet, som reguleres årligt, indgår ægtefællens egen andel af boet, arvelod, eventuelt særeje samt pensionsydelser, forsikringer og lignende ydelser, der kommer til udbetaling som følge af dødsfaldet. Har du ingen legale arvinger i første arveklasse, går din arv videre til dine slægtninge i anden arveklasse. 10

11 Arv og testamente Gigtforeningen Anden arveklasse Hvis begge dine forældre lever, arver de lige. Er en af eller begge dine forældre døde, træder deres børn det vil sige dine hel- eller halvsøskende i stedet. Er også dine søskende døde, arver deres børn det vil sige dine eventuelle nevøer og niecer. Svigereller stedforældre er ikke arvinger efter loven. Har du ingen legale arvinger i anden arveklasse, går din arv videre til dine slægtninge i tredje arveklasse. Tredje arveklasse Arven deles ligeligt mellem bedsteforældrene på fædrene og mødrene side. Er bedsteforældrene døde, træder deres børn i stedet det vil sige dine eventuelle mostre og morbrødre, fastre og farbrødre. De er dine yderste legale arvinger. Deres børn altså dine fætre og kusiner er ikke arveberettigede efter loven. Har du ingen legale arvinger i tredje arveklasse, tilfalder dine efterladte værdier som nævnt staten, med mindre du opretter testamente. 11

12 Gigtforeningen Arv og testamente Papirløst samlevende Hvis du lever i et papirløst parforhold, er du og din samlever ikke arveberettigede efter hinanden, uanset hvor længe I har boet sammen. Ønsker I at sikre hinanden, kræver det derfor, at I opretter et testamente. Hvis du har livsarvinger, det vil sige fælles børn eller børn fra tidligere forhold, arver de tilsammen mindst 1/4 af din formue med mindre du vælger en beløbsmæssig begrænsning (jf. side 17). Resten kan du selv bestemme over. Hvis du og din partner har boet sammen i mindst to år, har et fællesbarn eller venter et barn sammen, kan I bestemme, at I arver hinanden på næsten samme vilkår, som hvis I var gift og havde særeje. Det kaldes et udvidet samlevertestamente og betyder, at din samlever kan begunstiges med op til 7/8 af din formue. Retten til suppleringsarv (se side 10) gælder også for en samlever, som er begunstiget i et udvidet samlevertestamente. Ugifte samlevende har dog ikke ret til at sidde i uskiftet bo. Har du ingen børn, har du mulighed for at indsætte din samlever som eneste arving. Som ugifte samlevende skal den længstlevende dog i modsætning til ægtefæller og registrerede partnere betale boafgift (se side 14). 12

13 Gigtforeningens professionelle telefonrådgivning tager hvert år imod tusindvis af henvendelser. Arv og testamente Her får gigtpatienter Gigtforeningen og deres pårørende hjælp til de fysiske, sociale, juridiske og psykiske problemer, der følger med en gigtsygdom. 13

14 Gigtforeningen Arv og testamente Bo- og tillægsboafgift Boafgiften er den afgift, man skal betale til staten, når man arver. Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende foreninger som Gigtforeningen skal ikke betale afgift, når de arver. For alle andre arvinger afhænger afgiften af relationen til afdøde. Børn, stedbørn, adoptivbørn og disses efterkommere, forældre og personer, som har haft fælles bopæl med afdøde i mindst to år før dødsfaldet, svigerbørn med flere skal betale en boafgift på 15% af det arvede beløb bortset fra et afgiftsfrit bundfradrag, som reguleres hvert år ( kr. i 2015). Der er ét bundfradrag pr. dødsbo. Når et uskiftet bo skiftes, efter at den længstlevende er afgået ved døden, er der således to bundfradrag. Alle andre skal derudover betale en tillægsboafgift på 25%. Men inden man beregner tillægsboafgiften, fratrækkes det beløb, der skal betales i boafgift så i praksis vil den samlede afgift være ca. 36,25%. Hvem skal betale bo- og tillægsboafgift? Ægtefæller, registrerede partnere Velgørende foreninger og almennyttige fonde Ingen afgift Børn, stedbørn, adoptivbørn og disses efterkommere Plejebørn, visse betingelser Forældre Fraseparerede/fraskilte ægtefæller Svigerbørn Personer med fælles bopæl med afdøde i to år, visse betingelser Andre Boafgift 15% Bundfradrag: kr. (2015) Tillægsboafgift 25% (i alt ca. 36,25%) 14

15 Arv og testamente Gigtforeningen 15

16 Gigtforeningen Arv og testamente Hvis du selv vil bestemme Vil du selv have indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, kræver det, at du opretter et testamente. Har du ingen tvangsarvinger, kan du disponere over hele din formue. Du har med andre ord fuld testationskompetence. Måske ønsker du at begunstige venner eller slægtninge, som ikke er arveberettigede efter loven, eller en forening, du har sympati for. Som du kan se på side 20-21, har du mulighed for at støtte velgørende formål og foreninger, uden at det formindsker arven til familiemedlemmer eller andre arvinger. Du kan også give et legat, hvor du selv fastsætter et beløb, som du ønsker skal gå til for eksempel Gigtforeningens arbejde. Mange barnløse ægtefæller ønsker at bestemme, hvad der skal ske med formuen, efter at den længstlevende er afgået ved døden. Hvis der ikke er oprettet testamente, har den længstlevende fri adgang til at disponere over den samlede formue. 16

17 Arv og testamente Gigtforeningen Hvis du har tvangsarvinger, skal de tilsammen arve mindst 1/4 af den legale arv, og du kan derfor råde over 3/4 af din formue. Desuden har du mulighed for at begrænse dine børns arv til kr. til hver (2015-niveau). Mange ægtefæller med børn opretter testamente for at begunstige den længstlevende mest muligt. Hvis ægtefællerne testerer til fordel for hinanden, kan den længstlevende modtage op til 7/8 af afdødes bo, eller ved formuefællesskab 15/16 af det samlede fællesbo. Lovgivningen giver mulighed for yderligere at begunstige den længstlevende ægtefælle en advokat kan rådgive dig herom. I en del familier med sammenbragte børn opretter forældrene desuden testamente for at ligestille børnene, ligesom mange ønsker, at arven skal være modtagerens særeje. Hvornår bør du overveje at oprette testamente? Når du selv vil bestemme, hvordan dine værdier skal fordeles. Når du ønsker at begunstige en forening, du synes udfører et vigtigt arbejde. Når du ønsker at begunstige dine slægtninge/arvinger sammen med en velgørende forening. Når du ønsker at sikre din ægtefælle mest muligt. Når du ønsker at sikre, at din papirløse samlever arver dine værdier og i videst muligt omfang stilles, som om I var ægtefæller. Når du ønsker, at jeres sammenbragte og/eller fælles børn ligestilles. Når du ønsker en særlig fordeling af arven blandt dine livsarvinger. Når du ønsker, at arven skal være modtagerens særeje. Når du ønsker indflydelse på, hvem der skal arve bestemte efterladte værdier. Når du ønsker, at arven skal båndlægges. 17

18 Gigtforeningen Arv og testamente Testamente Alle myndige personer kan oprette et testamente, og ingen har krav på at få noget at vide om, hvad der står i det. Der findes forskellige typer af testamenter. Notartestamente Af bevismæssige grunde bør du oprette et notartestamente. Det er det mest almindelige og det sikreste. Notartestamentet underskrives under overværelse af en notar. Det er en medarbejder fra skifteretten, som skal sikre, at du er den, du giver dig ud for at være, at formkravene overholdes, og at du ved oprettelsen af testamentet er ved din fornufts fulde brug. Testamentet skal underskrives i to eksemplarer. Det originale beholder du selv, kopien indberettes til Centralregistret for Testamenter og opbevares på dommerkontoret. Det er din garanti for, at testamentet kommer frem også selvom dit eget eksemplar skulle være bortkommet. Genparten har nemlig samme gyldighed som originalen. Det koster 300 kr. i afgift at oprette et notartestamente. Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for selv at møde i skifteretten, kan det aftales, at notaren kommer hjem til dig. Dertil kommer et eventuelt honorar til en advokat. Vidnetestamente Et vidnetestamente er et skriftligt dokument, som underskrives under tilstedeværelse af to vidner. Vidnerne skal være myndige, og de selv eller deres nærtstående må ikke være begunstiget i testamentet. Vidnerne skal være klar over, at det er et testamente, de bevidner. Men de skal ikke nødvendigvis kende indholdet. Nødtestamente Hvis du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et notareller vidnetestamente, kan du på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. Et nødtestamente er dog kun gyldigt i en begrænset periode. 18

19 Arv og testamente Gigtforeningen Indbotestamente Du kan også bestemme, hvem der skal arve dit almindelige indbo og dine personlige effekter. Du kan blot udarbejde en skriftlig erklæring, som skal dateres og underskrives. Tilbagekaldelse af testamente Et testamente kan frit tilbagekaldes, med mindre du udtrykkeligt har skrevet, at det er uigenkaldeligt. Et fælles testamente, hvor parterne indbyrdes har begunstiget hinanden, kan også frit tilbagekaldes, men tilbagekaldelsen skal meddeles den anden part for at være gyldig. En ændring eller en tilbagekaldelse sker ved at oprette et nyt testamente eller et tillæg til det oprindelige testamente. Et vidnetestamente kan blot destrueres, mens et notartestamente kun kan tilbagekaldes eller ændres ved, at du opretter et nyt skriftligt dokument, som registreres sammen med det oprindelige testamente. Testamenter mellem ægtefæller bortfalder ved separation/skilsmisse. Det samme gælder et udvidet samlevertestamente, hvis samlivet ophører, eller hvis parterne indgår ægteskab. 19

20 Gigtforeningen Arv og testamente Arv til Gigtforeningen Indsæt en velgørende organisation i dit testamente uden at det koster dine øvrige arvinger noget Gigtforeningen skal ikke betale bo- eller tillægsboafgift. Derfor går en arv til Gigtforeningen ubeskåret til det formål, testator har bestemt. Samtidig er det muligt at indsætte Gigtforeningen i testamentet, uden at det går ud over arven til dine slægtninge eller andre pårørende. Du kan nemlig bestemme, at Gigtforeningen skal betale afgiften af det beløb, du ønsker at videregive til dine familiemedlemmer eller venner. Figurerne herunder illustrerer, hvordan arven kan fordeles, afhængigt af testamentets udformning. Regneeksemplerne til højre går bag om tallene i figurerne. Princippet er det samme uanset størrelsen af den formue, du efterlader dig. Situation 1 Situation 1 Arving, for eksempel niece ,25 Afgifter til staten ,75 Arving, for eksempel niece ,25 Afgifter til staten ,71 20 Gigtforeningen ,04

21 Arv og testamente Gigtforeningen Situation 1 En person uden livsarvinger ønsker at begunstige sin niece. Arven udgør i dette eksempel 1 mio. kr. I sit testamente bestemmer han eller hun, at niecen skal være universalarving. Afgiften beregnes som følger: Niece arver (bruttoarv) , ,00 Bundfradrag (2015) ,00 Boafgift 15% af , ,00 Tillægsboafgift 25% af (bruttoarv boafgift) , ,75 Bo- og tillægsboafgift i alt = , ,75 Nettoarv til niece ,25 Situation 2 Personen bestemmer, at niecen skal arve samme beløb som ovenfor, men den velgørende organisation indsættes som universalarving til resten af formuen og betaler afgiften for niecen. Afgiften beregnes som følger: Nettobobeholdning ,00 Niece arver fri for afgifter , ,25 Bundfradrag (2015) ,00 Boafgift 15% af , ,19 Tillægsboafgift 25% af (nieces arv boafgift) , ,52 Bo- og tillægsboafgift i alt = , ,71 Nettoarv til velgørende organisation ,04 Resultat Niecen modtager det samme beløb som i situation 1, idet den velgørende for ening betaler afgiften for hende, mens foreningen selv modtager ,04 kr., da denne ikke er afgiftspligtig. 21

22 Gigtforeningen Arv og testamente Rådgivning om arv og testamente Hvis du overvejer at oprette testamente, er det vigtigt at søge professionel rådgivning om hvilken løsning, der passer bedst i din situation. Gigtforeningen anbefaler altid, at testamentet udarbejdes af en advokat. Vi kan hjælpe dig med at finde en i dit nærområde, eller du kan søge på Når du henvender dig til advokaten, er han eller hun forpligtet til at oplyse dig om de forventede omkostninger. Mange har en forventning om, at det er dyrt at søge rådgivning hos en advokat. Men det er vores erfaring, at de fleste oplever de omkostninger, der er forbundet med at oprette et testamente, som beskedne i forhold til trygheden ved at nå det rigtige resultat. Hvis ikke testamentet er klart, entydigt og tager højde for alle tænkelige arveretlige situationer, vil du nemlig ikke have sikkerhed for, at dine ønsker bliver efterkommet. Advokatens honorar afhænger naturligvis af, hvor kompliceret testamentet er, men det vil ofte ligge omkring kr. inkl. moms. Det er en god ide at forberede sig til mødet med advokaten. Se huskelisten på næste side. Advokaten vil kunne hjælpe dig med at afklare dine spørgsmål og gøre opmærksom på ting, som du måske ikke har overvejet. Hvis du ønsker, at en bestemt advokat skal forestå skiftet af dit dødsbo, kan du indsætte advokaten som bobestyrer. Gigtforeningens advokat udarbejder af principielle og etiske grunde ikke testamenter, men bistår gerne med rådgivning på telefon eller via Gigtforeningens brevkasse på 22

23 Arv og testamente Gigtforeningen Huskeliste Blandt de spørgsmål, du formentlig vil blive bedt om at svare på hos advokaten, er: Hvordan er din familiesituation? Har du tidligere oprettet testamente? (medbring kopi) Er du eller har du tidligere været gift? Sidder du i uskiftet bo? (medbring kopi af skifteretsattest) Hvis du er gift har I fælleseje eller særeje? (medbring kopi af evt. ægtepagt) Oplysning om navn, cpr-nummer og adresse på arvinger (børn, børnebørn, evt. andre) Hvordan skal arven fordeles? Skal modtagerens arv være særeje? Ønsker du at begunstige en velgørende forening? Hvem skal betale afgiften af arven og af eventuelle legater? Ønsker du at bestemme, hvem der skal arve indbo, smykker, fast ejendom og andet? Ønsker du, at en bestemt advokat forestår bobehandlingen? 23

24 Omkring Gigtforeningen danskere Arv og lever testamente med en gigtsygdom, som skyldes, at immunforsvaret angriber kroppens egne celler. Gigtforeningen støtter en stor 5-årig forskningsindsats på Rigshospitalet. Målet er at komme nærmere en forklaring på, hvorfor sygdommene opstår, og hvorfor de medfører forhøjet risiko for alvorlige følgesygdomme som åreforkalkning og blodpropper. 24

25 Arv og testamente Gigtforeningen Ordforklaring Arveloven fastsætter bl.a., hvordan dine efterladte værdier fordeles, hvis du ikke opretter testamente. Den beskriver desuden dine muligheder for selv at få indflydelse, hvis du vælger at oprette testamente. På kan du læse meget mere om arveloven. Boafgift den afgift, man som arving skal betale til staten. Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende organisationer skal som de eneste ikke betale boafgift. Børn og andre nærtstående slægtninge betaler 15% af arven til staten ( et bundfradrag). Afgiftens størrelse afhænger af relationen til afdøde. Se også Tillægsboafgift. Bodel den del af fællesboet, som tilhører længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle udtager 1/2 af fællesboet som sin bodel. Båndlæggelse af arv betyder, at arvingen ikke kan disponere over selve kapitalen, men kun modtager renter af kapitalen. Tvangsarv kan båndlægges, til livsarvingerne er fyldt 25 år. Herefter bortfalder båndlæggelsen automatisk. Friarv (det modsatte af tvangsarv) kan båndlægges efter testators beslutning. Centralregistret for Testamenter det register, hvori alle notartestamenter, som er oprettet i Danmark, er registreret. Formue alt hvad man ejer, for eksempel penge, værdipapirer, indbo, fast ejendom. Formuefællesskab (fælleseje) den lovmæssige ordning mellem ægtefæller, hvorefter disse i tilfælde af skifte (ved såvel separation/skilsmisse som dødsfald) er berettiget til halvdelen af fællesboets nettoværdier. Særeje er det modsatte af formuefællesskab. Legal arv den arv, som man modtager efter loven. Legat et bestemt beløb, en bestemt ting eller for eksempel fast ejendom, som tilfalder en bestemt person eller forening (legatar). 25

26 Gigtforeningen Arv og testamente Skifte når man skifter, opgør man alle aktiver og passiver og fordeler arven. Den myndighed, som tager sig af dette, er skifteretten. Suppleringsarv en tvangsarv, der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente. Suppleringsarven skal give den længstlevende mulighed for at opretholde hjemmet og sikre sin forsørgelse i tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er forholdsvis begrænset. Særeje det modsatte af formuefællesskab/fælleseje. Der findes flere former for særeje. Skilsmissesæreje er særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved dødsfald. Fuldstændigt særeje er særeje såvel ved skilsmisse som ved dødsfald. Kombinationssæreje benytter begge former, idet det bestemmes, at arven er henholdsvis skilsmissesæreje/fuldstændigt særeje afhængigt af, om modtageren af arven dør først eller lever længst. Testator den person, der har oprettet et testamente. Tillægsboafgift en afgift, der udover den almindelige boafgift betales af fjernere slægtninge og andre. Tillægsboafgiften udgør 25% af arven. Men inden den beregnes, fratrækkes det beløb, der skal betales i almindelig boafgift, så den samlede afgift er ca. 36,25%. Tvangsarv den arv, som man modsat friarv ikke kan fratage en arving. Tvangsarven udgør 1/4 af den legale arv. Hvis både livsarvingernes og ægtefællens arv er begrænset til tvangsarven, vil de med andre ord modtage 1/8 hver. Udvidet samlevertestamente et testamente mellem ugifte samlevende, der sikrer parterne arveret. Giver mulighed for, at parterne helt eller delvist arver hinanden, som var de ægtefæller. Universalarving den, der skal arve alt, hvad der ikke udtrykkeligt er tillagt andre. Uskiftet bo enker eller enkemænd med fælleseje og fællesbørn har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at formuen forbliver uskiftet, så børnene først arver efter den længstlevende ægtefælles død. Længstlevende ægtefælle hæfter for førstafdødes eventuelle gæld. 26

27 Arv og testamente Gigtforeningen Slidgigt er den mest udbredte af alle muskel- og skeletsygdomme. Alene i Danmark påvirker den menneskers hverdag. Gigtforeningen har igangsat en stor tværgående forskningsindsats, som har skabt ny og banebrydende indsigt i, hvordan man kan forebygge, at de første symptomer udvikler sig til en kronisk invaliderende sygdom. 27

28 Eksempel på notartestamente Gigtforeningen Arv og testamente TESTAMENTE Idet undertegnede xxx, cpr.nr.xxx, boende xxx er klærer: - at jeg aldrig tidligere har været gift, - at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes afkom, - at jeg ikke tidligere har oprettet testamente, bestemmer jeg som min sidste vilje: 1 Gravstedsvedligeholdelse Det er mit ønske, at der af midlerne i mit dødsbo forlods skal hensættes det fornødne be løb til vedligeholdelse af mit gravsted i fredningsperioden for det pågældende grav sted. 2 Legat Herudover er det mit ønske, at der af midlerne i mit dødsbo skal udredes kr ,00 til min kusine, xxx, boende xxx. Desuden skal hun være berettiget til at udtage det af mit indbo, som hun måtte ønske. Legaterne er personlige og bortfalder, såfremt min kusine er afgået ved døden før mig. Ovenstående legater skal udredes fri for bo- og tillægsboafgift, idet disse afholdes af boet. 3 Arving Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, som således skal være min eneste og universelle arving. 4 Underskrift for notar Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkon torets arkiv. Det eksemplar, som opbevares i notarialkontorets arkiv, skal have samme gyl dig hed som det originale eksemplar, som opbevares af mig. den / 201 Underskrift 28

29 Eksempel på vidnetestamente Arv og testamente Gigtforeningen TESTAMENTE Idet undertegnede xxx, cpr.nr.xxx, boende xxx er klærer: - at jeg aldrig tidligere har været gift, - at jeg efterlader mig følgende livsarvinger: min datter xxx, cpr.nr. xxx, boende xxx og min søn xxx, cpr.nr. xxx, boende xxx, - at jeg herudover ikke efterlader mig andre livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes afkom, - at jeg ikke tidligere har oprettet testamente, bestemmer jeg som min sidste vilje: 1 Legat Det er mit ønske, at Gigtforeningen, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte af midlerne i mit dødsbo forlods skal modtage et legat af kr ,00. Legatet skal anvendes til forskning i overensstemmelse med beslutning truffet af Gigtforeningens forskningsråd. 2 Arvinger Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde mine livsarvinger til lige deling i overensstemmelse med den til enhver tid gældende arvelovgivning herom. 3 Påtegning Dette testamente underskriver jeg i samtidig nærværelse af to vidner, som straks skal un derskrive deres navne på testamentet. Vidnerne er til stede som testamentsvidner efter mit ønske, og de har kendskab til, at det er oprettelsen af et testamente, de bevidner. den / 201 Underskrift Undertegnede vidner erklærer herved, - at vi efter testators ønske har været til stede samtidigt ved underskriften af for an stå ende testamente, - at vi straks har underskrevet testamentet som vidner, - at underskrifterne er ægte og dateringen er korrekt, - at testator efter vort skøn er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, - at der ikke i testamentet findes iøjnefaldende rettelser eller tilføjelser. Navn Stilling Adresse Dato Underskrift Navn Stilling Adresse Dato Underskrift 29

30 Gigtforeningen Arv og testamente Nyttige links og kontakter Gigtforeningens rådgivning: telefon Telefonen er åben mandag til torsdag kl og fredag kl Gigtforeningens advokat: telefon Telefonen er åben torsdag kl Gigtforeningens brevkasse: Mere om arveloven: Hele arveloven: Skifteretter og notarer i Danmark: Find en advokat: eller Kort om Gigtforeningen Gigtforeningen er en uafhængig privat sygdomsbekæmpende organisation Gigtforeningen støtter hvert år dansk gigtforskning med i gennemsnit ca. 10 mio. kr. Gigtforeningens administrationsomkostninger har i en årrække været ca. 5% Læs mere om Gigtforeningen på 30

31 Arv og testamente Gigtforeningen 31

32 Færre syge Gigtforeningen kæmper for et samfund, hvor færre er plaget af smerter og nedsat fysisk funktion. Bedre liv Gigtforeningen arbejder for bedre livskvalitet til de mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler. Mere viden Gigtforeningen støtter forskningen i forebyggelse, behandling og helbredelse. Flere muligheder Gigtforeningen giver mennesker viden og værktøjer til selv at handle. Gigtforeningen Gentoftegade Gentofte. Telefon JANUAR 2015

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

arv og testamente Børnecancerfonden informerer

arv og testamente Børnecancerfonden informerer arv og testamente i arv og testamente 3 Hvorfor skal jeg støtte Børnecancerfonden? Hvert år får omkring 200 børn under 18 år kræft. Børn med kræft udgør en relativ lille patientgruppe som nemt kan blive

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Guide. Undgå arvestrid. i familien. sider. Gode råd Hvem arver hvad. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Undgå arvestrid. i familien. sider. Gode råd Hvem arver hvad. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Undgå arvestrid 18 sider i familien Gode råd Hvem arver hvad Undgå arvestrid INDHOLD: Vi skændes om julepynt og million-villaer...4-5

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente Din vigtigste arving...kan være en, du aldrig har mødt Læger uden Grænser i dit testamente 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad står Læger uden Grænser for? s. 5 Respekt for Læger uden Grænsers arbejde s. 6 Hvad

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling. med fokus på arve- og skatteretlige regler

Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling. med fokus på arve- og skatteretlige regler Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling med fokus på arve- og skatteretlige regler Udarbejdet af: Birgitte Nordstrøm, cpr-nr. Vejleder: Henrik Nielsen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere