Kriseplan 1. Evt. tolk. Leder. Leder. Leder. Leder. Leder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriseplan 1. Evt. tolk. Leder. Leder. Leder. Leder. Leder."

Transkript

1 -

2 Kriseplan 1 I tilfælde af at et barn bliver udsat for en alvorlig ulykke mens barnet er på Bakkegården, så skal vi foretage os følgende: Hvem skal underrettes: Ring 112. Ring til Bakkegården Tlf: Hjemmet/forældrene kontaktes. Hjælp fra Bakkegården til ulykkesstedet. Lederen underettes / indkaldes Lizette Christensen tlf: Efter behov indkaldes / orienteres alle medarbejderne. Forældrebestyrelsen indkaldes / orienteres. Esbjerg kommune dagtilbud Tlf: Dagtilbudschef Merethe Løvmose Tlf: Psykologisk krisehjælp Tlf: Eventuel kontakt fra / til pressen. Skriftlig information til de øvrige forældre omkring hændelsesforløb, hvad har vi gjort og hvad vil vi gøre fremover. Skolen orienteres, i tilfælde af at der er søskende til det implicerede barn. Den / de involverede pædagoger. Den / de involverede pædagoger. Leder / souschef / primærpædagog Evt. tolk. Leder, souschef, Primærpædagog. Den pædagog der modtager opringningen. *Kan man ikke træffe lederen, overtager souschefen lederens ansvar/ opgaver, skulle souschefen ikke kunne træffes overtager primærpædagog opgaven

3 Kriseplan 1 fortsat: Hvad gør vi i forhold til børnene: De involverede børn: De børn og voksne der evt. har været involveret i / overværet ulykken samles om muligt med de involverede pædagoger, og snakker oplevelsen igennem, får besvaret spørgsmål. Børnene kan ikke sendes hjem (sammen med en søskende) uden at forældrene er underrettet om hændelsen. Den øvrige børnegruppe: Børnene samles og orienteres og får mulighed for at få besvaret spørgsmål. De voksne der normalt er tilknyttet gruppen, som børnene er trygge ved. Hvis det er muligt, eller hvis der er behov deltager PPR eller anden ekstern krisehjælp. De fastansatte pædagoger der afleverer barnet. Ansvarlige personer: De fastansatte pædagoger. Søskende på Bakkegården til det forulykkede barn orienteres af forældrene eller efter vurdering af leder eller øvrigt personale! Hvad gør vi i forhold til personalet: Den / De involverede pædagoger eller medhjælper: Samtale om hændelsen med lederen. Samtale med psykolog eller kollega. Får ringet hjem til egen familie. Transporteres hjem. Må ikke bringes hjem uden der er en voksen tilstede i hjemmet. Den ansvarlige person: De efterfølgende dage i institutionen: Sørge for at få lavet en højtidelighed og nogle ritualer til minde om barnet (ved dødsfald). Sørge for ekstra personaleressourcer (vikar). Om muligt sørger for at de involverede pædagoger MØDER på arbejde, men uden at indgå i arbejdsplanen.

4 Kriseplan 1 fortsat: De efterfølgende dage udenfor institutionen: Sygebesøg. Hjemmebesøg hurtigst muligt efter ulykken. Deltager ved begravelsen efter familiens ønske. Sender gave, blomst, krans.. Orienterer familien om mulighed for krisehjælp. Evt. indbyde de øvrige forældre til forældremøde hvor der orienteres og informeres om børns krisereaktioner, evt. deltager en psykolog. Ansvarlige personer: Leder og involverede pædagoger. Primærpædagog, evt. leder / souschef. Leder / primærpædagog. Leder og involverede pædagoger. Leder / bestyrelse. Efterfølgende: Gravstedet besøges. Der tales om den afdøde. Garderoben står uberørt i en periode. Primærpædagog. Primærpædagog. Primærpædagog.

5 Kriseplan 2 I tilfælde af at en kollega bliver udsat for en alvorlig ulykke mens vedkommende er på Bakkegården, så skal vi foretage os følgende: Hvem skal underrettes: Ring 112. Ring til Bakkegården Tlf: Hjemmet kontaktes Hjælp fra Bakkegården til ulykkesstedet. Lederen underettes / indkaldes Lizette Christensen tlf: Esbjerg kommune dagtilbud Tlf: Dagtilbudschef Merethe Løvmose Tlf: Alle medarbejder indkaldes / orienteres. Forældrebestyrelsen indkaldes / orienteres. Psykologisk krisehjælp Tlf: Eventuel kontakt fra / til pressen. Skriftlig information til forældrene omkring hændelsesforløb, hvad har vi gjort og hvad vil vi gøre fremover. Den / de involverede pædagoger. Den / de involverede pædagoger. Leder / souschef / primærpædagog Evt. tolk Leder, souschef, Primærpædagog. Den pædagog der modtager opringningen. *Kan man ikke træffe lederen, overtager souschefen lederens ansvar/ opgaver, skulle souschefen ikke kunne træffes overtager nær kollega opgaven

6 Kriseplan 2 fortsat: Hvad gør vi i forhold til børnene: De involverede børn / kollegaer: De børn og voksne der evt. har været involveret i / overværet ulykken samles om muligt med de involverede pædagoger, og snakker oplevelsen igennem, får besvaret spørgsmål. Børnene kan ikke sendes hjem sammen med en søskende uden at forældrene er underrettet om hændelsen. De voksne der normalt er tilknyttet gruppen, som børnene er trygge ved. Hvis det er muligt deltager PPR. De fastansatte pædagoger der afleverer barnet. Den øvrige børnegruppe: Børnene samles og orienteres og får mulighed for at få besvaret spørgsmål. Ansvarlige personer: De fastansatte pædagoger. Er der i institutionen børn af den ansatte, skal den / disse informeres på tomandshånd af en voksen barnet er tryg ved! Hvad gør vi i forhold til personalet: Den / De involverede pædagoger eller medhjælper: Samtale om hændelsen med lederen. Samtale med psykolog eller kollega. Får ringet hjem til egen familie. Transporteres hjem. Må ikke bringes hjem uden der er en voksen tilstede i hjemmet. Den ansvarlige person:

7 Kriseplan 2 fortsat: De efterfølgende dage i institutionen: Sørge for at få lavet en højtidelighed og nogle ritualer til minde om pædagogen (ved dødsfald). Sørge for ekstra personaleressourcer (vikar). Om muligt sørger for at de involverede pædagoger MØDER på arbejde, men uden at indgå i arbejdsplanen. De efterfølgende dage udenfor institutionen: Sygebesøg Deltager ved begravelsen Sender gave, blomst, krans.. Evt. hjemmebesøg hurtigst muligt efter ulykken Evt. indbyde forældrene til forældremøde hvor der orienteres og informeres om børns krisereaktioner, evt. deltager en psykolog Ansvarlige personer: Leder / kollegaer Leder / souschef / kollegaer Leder Leder og involverede kollegaer Leder / bestyrelse Efterfølgende: Gravstedet besøges Der tales om den afdøde Personalet på stuen Personalet på stuen

8 Kriseplan 3 I tilfælde af at et barn bliver langtidssyg af en livstruende sygdom: Forløb: 1. Institutionen kontaktes og orienteres af forældrene. 2. Lederen kontaktes og orienteres af den pædagog, der modtog beskeden. 3. De øvrige kollegaer orienteres af den pædagog, der har modtaget beskeden. 4. Primærpædagogen giver en tilbagemelding til forældrene, der aftales et møde mellem forældre, primærpædagog og leder. Her drøftes om de andre børn på Bakkegården og deres forældre skal orienteres. 5. Børnene orienteres, når det er ok for forældrene af primærpædagogen til det barn, der er sygt eller evt. af forældrene selv. Efterfølgende: Børnene orienteres, når det er ok for forældrene. Når barnet kommer på Bakkegården, skal vi have information om sygdommen, og om hvilke forholdsregler vi skal træffe og hvilke særlige hensyn vi og de øvrige børn skal tage til det syge barn. Hvis barnet er langtids sengeliggende, tager primærpædagogen på sygebesøg efter behov, her medbringes billeder, tegninger og andet materiale fra hverdagen i børnehaven. Der holdes en tæt kontakt til forældrene, så vi hele tiden er informeret om hvordan sygdommen udvikler sig. Obs. på barnet, sørg for at give barnet megen omsorg og en tæt kontakt. Det syge barn og de øvrige børn fra Bakkegården skal have mulighed for at forholde sig sygdommen gennem historier, tegninger, snak m.m. Det syge barns sorg og krisereaktioner drøftes med forældrene. Der sendes gaver og tegninger til det syge barn. Primærpædagog og evt. psykolog. Ved dødsfald henvises til kriseplan 1.

9 Kriseplan 4 I tilfælde af at en kollega bliver langtidssyg af en livstruende sygdom: Forløb: 1. Institutionen kontaktes og orienteres, pædagogen beder her om tilladelse til at orientere de andre personaler om sygdommen. 2. Lederen kontaktes og orienteres af den pædagog, der modtog beskeden. 3. De øvrige kollegaer orienteres af den pædagog, der har modtaget beskeden. 4. Børnene og forældrene orienteres, når det er ok for kollegaen. Efterfølgende: Børnene orienteres, når det er ok for den syge kollega, der snakkes med børnene om, hvordan man reagerer, når man bliver ked af det. Hvis kollegaen er langtids sengeliggende tager personaler, souschef og leder, evt. sammen med børn fra Bakkegården på sygebesøg. Børnene skal have mulighed for at bearbejde deres eventuelle sorg gennem leg, tegninger m.m. Børnenes eventuelle sorg og krisereaktioner drøftes med forældrene. Der sendes blomster og tegninger til den syge. Pædagoger på stuen. Pædagoger på stuen. Pædagoger på stuen. Leder / pædagoger på stuen. Ved dødsfald henvises til kriseplan 2.

10 Kriseplan 5 I tilfælde af dødsfald i et barns nærmeste familie (forældre, søskende): Forløb: 1. Institutionen kontaktes og orienteres, pædagogen beder her om tilladelse til at informere børn og forældre. 2. Lederen kontaktes og orienteres af ovennævnte person. 3. Den person der modtager beskeden orienterer det øvrige personale. 4. Børnene orienteres, og de får her mulighed for at få besvaret spørgsmål. 5. Forældre informeres skriftligt af lederen. Efterfølgende: Hjemmebesøg. Efterfølgende kontakt til hjemmet, brug tid på at tale med den/de efterladte forældre om hvordan barnet trives og om hvordan forælderen takler barnets sorg. Obs. på barnet, sørge for at give barnet megen omsorg og en tæt kontakt. Barnet skal have mulighed for at bearbejde sin sorg gennem leg, tegninger, snak m.m. Krans, blomst. Deltage ved begravelsen hvis de efterladte synes det er ok. Primærpædagogen evt. leder / souschef. Primærpædagogerne. Primærpædagogen evt. psykolog. Primærpædagogen, leder / souschef.

11 Kriseplan 6 I tilfælde af at en forælder bliver langtidssyg af en livstruende sygdom: Forløb: 1. Institutionen kontaktes og orienteres, pædagogen beder her om tilladelse til at orientere de andre personaler om sygdommen og aftaler også, hvornår de andre børn kan orienteres. 2. De øvrige kollegaer orienteres af den pædagog, der har modtaget beskeden. 3. Lederen kontaktes og orienteres af den pædagog, der modtog beskeden. 4. Børnene orienteres, når det er ok for forældrene af primærpædagogen til det barn hvor forælderen er syg. Efterfølgende: Børnene orienteres, når det er ok for forældrene, der snakkes med børnene om hvordan man reagerer når man sørger. Hvis forælderen er langtids sengeliggende, tager primærpædagogen på hjemmebesøg 1-2 gange efter behov, her medbringes billeder og andet materiale fra barnets hverdag på Bakkegården. Der holdes en tæt kontakt til den raske forældre, så vi hele tiden er informeret om hvordan det står til i hjemmet. Obs. på barnet, sørg for at give barnet megen omsorg og en tæt kontakt. Barnet skal have mulighed for at bearbejde sin sorg gennem leg, tegninger, snak m.m. Barnets sorg og krisereaktion drøftes med forældrene. Primærpædagog og evt. psykolog. I samarbejde med forældrene forberedes barnet på at forælderen evt. skal dø, dvs. at der snakkes om døden, der læses om emnet, kirkegården og kirken besøges osv. Der snakkes med den raske forælder om hvordan de øvrige forældre orienteres, vi foreslår en skriftlig information. Der sendes evt. blomster og tegninger til den syge forældre. Ved dødsfald henvises til kriseplan 5.

12 Kriseplan 7 I tilfælde af at et barn bliver væk, mens det er på tur med institutionen. Ring til Bakkegården Tlf: Bakkegården vælger en tovholder til opgaven. Hjælp fra Bakkkegården til opgaven. De øvrige børn bringes sikkert hjem til Bakkegården. Eftersøgning af barnet på stedet. Lederen underrettes / indkaldes Lizette Christensen tlf: Den / de involverede pædagoger. Leder / souschef / Pædagog. Leder / souschef / Pædagog. Pædagog / medhjælper fra Bakkegården. Den / de involverede pædagoger. Den pædagog der modtager opringningen. Findes barnet ikke indenfor de rammer hvor barnet sidst har opholdt sig: Ring 114. Esbjerg kommune dagtilbud Tlf: Dagtilbudschef Merethe Løvmose Tlf: Forældrene kontaktes. Psykologisk krisehjælp Tlf: Eventuel kontakt fra / til pressen. Forældrebestyrelsen orienteres. Leder /souschef. *Kan man ikke træffe lederen, overtager souschefen lederens ansvar/ opgaver, skulle souschefen ikke kunne træffes overtager nær kollega opgaven. Hvad gør vi i forhold til de involverede børn: De involverede børn De involverede børn køres hurtigst muligt tilbage til Bakkegården. Børnene kan ikke sendes hjem (hentes af andre) uden at forældrene er underrettet om hændelsen. Fastansat personale fra Bakkegården. De fastansatte pædagoger der afleverer barnet. Søskende på Bakkegården til det forsvundne barn orienteres af forældrene eller efter vurdering af leder eller øvrigt personale!

13 Kriseplan 7 fortsat: Hvad gør vi i forhold til personalet: Den / de involverede pædagoger eller medhjælper: Samtale om hændelsen med lederen. Samtale med psykolog eller kollega. Får ringet hjem til egen familie. Transporteres hjem. Må ikke lades alene uden der er en voksen tilstede i hjemmet. Den ansvarlige person: Når barnet er genfundet: Der udarbejdes et notat om selve forløbet, som sendes til dagtilbudschefen. Alle forældre orienteres ved en skrivelse som placeres i børnenes individuelle garderober. Forældrene og barnet tilbydes psykologhjælp. (Psykologisk krisehjælp rekvireres via Prescriba ). Leder og personale tilbydes psykologhjælp. (Psykologisk krisehjælp rekvireres via Prescriba ). Leder indkaldes til vejledningssamtale. Notatet gennemgås med personalet. Notatet gennemgås med bestyrelsen. Dagtilbudschef.

14 Kriseplan 8 I tilfælde af at et barn bliver væk, mens det er på Bakkegården. Eftersøgningen sættes i gang på Bakkegården. En tovholder vælges hurtigt (Tovholderen bliver på Bakkegården). Personalet sendes til: Hjemmet og befærdede gader. Hjemmet kontaktes. Lederen underrettes / indkaldes Lizette Christensen tlf: De involverede pædagoger / medhjælpere. Leder / souschef / Pædagog. Tovholder. Tovholder. Tovholder. Findes barnet ikke i nærmiljøet: Ring 114 Esbjerg kommune dagtilbud Tlf: Dagtilbudschef Merethe Løvmose Tlf: Forældrene kontaktes. Psykologisk krisehjælp Tlf: Eventuel kontakt fra / til pressen. Forældrebestyrelsen orienteres. Børnene kan ikke sendes hjem (Hentes af andre) uden at forældrene er underrettet om hændelsen. De fastansatte pædagoger der aflevere barnet. Søskende på Bakkegården til det forsvundne barn orienteres af forældrene eller efter vurdering af leder eller øvrigt personale! *Kan man ikke træffe lederen, overtager souschefen lederens ansvar/ opgaver, skulle souschefen ikke kunne træffes overtager nær kollega opgaven.

15 Kriseplan 8 fortsat: Når barnet er genfundet: Der udarbejdes et notat om selve forløbet, som sendes til dagtilbudschefen. Alle forældre orienteres ved en skrivelse som placeres i børnenes individuelle garderober. Forældrene og barnet tilbydes psykologhjælp. (Psykologisk krisehjælp rekvireres via Prescriba ). Leder og personale tilbydes psykologhjælp. (Psykologisk krisehjælp rekvireres via Prescriba ). Leder indkaldes til vejledningssamtale. Notatet gennemgås med personalet. Notatet gennemgås med bestyrelsen. Dagtilbudschef.

16 Telefonliste til krisesituationer Alarmcentralen Lizette Gitte Merethe Løvmose Psykologisk krisehjælp Politiet Akut tolke service Lægevagten Sygehuset Vitaskolen Blåbjergskolen Gul s mobil nr Bestyrelsen se særskilt liste!

17 Oversigt over bestyrelsens mail og telefonnumre: Charlotte Jensen : ( ) Børn : Malthe og Magnus Mads Timmermand : ( ) Børn : Niels Lærke Nielsen : ( ) Børn : Eva og Anne Dorthe Nielsen : ( ) Børn : Andreas og Jonathan Cindie L. Pedersen : ( ) Børn : Elina Suppleanter: Jannie Gehlert : ( ) Børn : Noah S. Gehlert Mette Eskildsen : ( ) Børn : Mathilde Personale: Marianne Mikkelsen : Ester Korsbro : Lizette Christensen: Udvalg: Kost : Jannie og Dorthe Ansættelse : Charlotte og Mads Kommunikation : Lærke og Mette Fond : Dorthe Legeplads : Cindie og Mads Frugtordning : Dorthe

18

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Sorg- og kriseplan Sundby Børnehus Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Definition af krise: Kortvarigt forløb, som efterfølges af sorg. Eller: Truende forstyrrelse i et menneskes livssituation,

Læs mere

DØDSFALD. HVAD DER SKAL GØRES, NÅR ET BARN ELLER EN PÅRØRENDE TIL ET BARN DØR!

DØDSFALD. HVAD DER SKAL GØRES, NÅR ET BARN ELLER EN PÅRØRENDE TIL ET BARN DØR! DØDSFALD. HVAD DER SKAL GØRES, NÅR ET BARN ELLER EN PÅRØRENDE TIL ET BARN DØR! 1. DU MODTAGER MEDDELSEN: Kender du børnehavens børn og forældre nok til at kunne modtage beskeden? Ellers find en kollega,

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE.

AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE. Introduktion AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE. Delt smerte er halvt smerte Når vi står overfor et menneske, der har oplevet et alvorligt tab,

Læs mere

SORGPLAN FINDERUPHØJ SKOLE

SORGPLAN FINDERUPHØJ SKOLE SORGPLAN FINDERUPHØJ SKOLE Finderuphøj Skole har udarbejdet retningslinier i forbindelse med dødsfald og sorg Når en elev dør Når en elev mister mor/far eller søskende Når en ansat dør Retningslinierne

Læs mere

Hjertelig velkommen. til Børneuniversets børnehaver: Vestervold, Sønderallé og Hedevang. Vestervold. Hedevang. Sønderallé

Hjertelig velkommen. til Børneuniversets børnehaver: Vestervold, Sønderallé og Hedevang. Vestervold. Hedevang. Sønderallé Hjertelig velkommen til Børneuniversets børnehaver: Vestervold, Sønderallé og Hedevang Vestervold Hedevang Sønderallé Kære forældre Denne pjece fortæller lidt om alt det, der er fælles for børnehaverne

Læs mere

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år Bilag 1 side 1 Pjece Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 1 side 2 Projektbilag 2/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 2 side 1 AFSLUTTENDE TELEFONINTERVIEW 6 mdr. efter dødsfald

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

NÅR SKOLEN MISTER EN ELEV.

NÅR SKOLEN MISTER EN ELEV. NÅR SKOLEN MISTER EN ELEV. Den første information: Så hurtigt som muligt underretter skoleledelsen det samlede personale, som informeres før eleverne. Kontoret kontakter personale, der ikke befinder sig

Læs mere

Omsorgsplan for. Møllehøjskolen

Omsorgsplan for. Møllehøjskolen Omsorgsplan for INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og indledning til SORGPLAN...4 Forord... 4 Indledning... 4 En elev mister en af sine nærmeste...6 Situation... 6 Aktion... 6 Ressourcegruppen... 6 Opfølgning...

Læs mere

Information ved dødsfald

Information ved dødsfald Information ved dødsfald Dette hæfte er en praktisk vejledning til pårørende om spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med dødsfald på Hospice Djursland. Hospice Djursland November 2014 Når døden indtræder

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og efterfølgende revideret i 2012 og 2015. SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN INDHOLD Indledning... side 2 Ledelsen skal straks orienteres... side 2 Hvis der sker en ulykke i børnehaven... side 3 Et barn i børnehaven dør... side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Centerskadestuen Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Spirrevippen. Når et barn dør.3. Når en søskende til et barn i institutionen dør..5

Sorg- og kriseplan for Spirrevippen. Når et barn dør.3. Når en søskende til et barn i institutionen dør..5 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Når et barn dør.3 Når en søskende til et barn i institutionen dør..5 Når en forælder til et barn i institutionen dør.7 Når en kollega dør..8 Når et barn i institutionen

Læs mere

Bagsværd Skole. OmSorgsplan

Bagsværd Skole. OmSorgsplan Bagsværd Skole OmSorgsplan Denne plan er Bagsværd Skoles beredskabsplan, der skal bruges når det, der ikke må ske, sker. At tage del i denne beredskabsplan kræver ikke at man er et overmenneske blot et

Læs mere

Glidende overgang 2014. Vonsild SFO

Glidende overgang 2014. Vonsild SFO Glidende overgang 2014 Vonsild SFO Velkommen til glidende overgang Glidende overgang er et tilbud til kommende skolebørn om at starte på Vonsild Skole 1. april. Indtil skolestart - i august - vil børnene

Læs mere

Indledning. Det betyder bl.a.:

Indledning. Det betyder bl.a.: Den Røde Tråd - Skolestart i Halsnæs Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønsker vi, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal være med til at sikre

Læs mere

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Tilsyn 2011. I skal ikke skrive noget om Pædagogisk Plan

Tilsyn 2011. I skal ikke skrive noget om Pædagogisk Plan Dagtilbudsområdet Tilsyn 2011 Institution: Børnehaven Rømersvej Tilstede: Leder Lene Mariegaard, Pædagog Hanne N. Nielsen, Dagtilbudschef Jørn Godsk, Pædagogisk konsulent Lene Bering Udfyldes af institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum Forældresamarbejde Børneinstitution Skt Klemens-Dalum 1 I Skt Klemens-Dalum vil vi gerne involvere forældre gennem bestyrelses- og forældrerådssamarbejdet gennem forældremøder gennem strukturerede samtaler

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Overvåget samvær. En pjece til forældre

Overvåget samvær. En pjece til forældre Overvåget samvær En pjece til forældre 1 Hvad er overvåget samvær? Overvåget samvær betyder, at barnets samvær med sin far eller mor skal foregå i Statforvaltningen, mens der er en professionel børnesagkyndig

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO / SFK

Velkommen til Skovlyskolens SFO / SFK Velkommen til Skovlyskolens SFO / SFK 2014 2015 Velkommen til Skovlyskolens SFO/SFK Her kan dit barn kaste sig ud i spændende, udfordrende og til tider eventyrlige oplevelser og samtidig glæde sig over

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Omsorgsplan for Sevel Skole og Kernehuset (SFH-børnehave)

Omsorgsplan for Sevel Skole og Kernehuset (SFH-børnehave) Omsorgsplan for Sevel Skole og Kernehuset (SFH-børnehave) Et eksemplar uddelt til alle ansatte. Et eksemplar ligger på lærerværelset. Et eksemplar ligger i personalerummet i Kernehuset. Et eksemplar ligger

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Sorg og kriseplan i Hadsten By Området: Indledning: Vi ved, at børn som har mistet bærer på en sorg og nogle følelser, som vi ikke kan tage fra dem og som vi heller ikke skal tage fra dem, men som vi i

Læs mere

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole MÅLSÆTNING 1 FORMÅL: Gennem den daglige kontakt med forældrene ønsker vi at skabe trygge rammer, hvor børnene udvikler sig til velfungerende og selvstændige mennesker. Det er vort mål, at børnene lærer

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo.

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Børnehuset Bullerbo Skolegade 5 A og B 7100 Vejle Tlf: 76818500 Mail: Annje@vejle.dk www. Bullerbo.vejle.dk Indholdsfortegnelse: Mål med denne omsorgsplan side 3 Et

Læs mere

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016 Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen D. 21. juni 2016 Snak før mødestart Sig goddag til din sidemand og spørg ham/hende om, hvordan hun mener, at hun som forældre bedst hjælpe sit barn til en god

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Tidlig opsporing og indsats Overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave Dagpleje/vuggestue Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. o Overgangsskemaet og introbrevet til skemaet, sendes eller udleveres til forældrene af dagplejen/vuggestuen inden selve

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indholdsfortegnelse: Indledning. Dødsfald i nærmeste familie. Alvorlig sygdom i nærmeste familie eller problemfyldt skilsmisse. Alvorlig

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Sikring af familien - når det gælder livet

Sikring af familien - når det gælder livet Sikring af familien - når det gælder livet Som kunde i en grovvareforretning, der er tilknyttet DGF Sikring A.m.b.A s kollektive ulykkesforsikring, har du og din partner automatisk en kollektiv dødsulykkesforsikring.

Læs mere

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 For private institutioner kan der søges om støttemidler til børn. For alle institutioner kan der søges om

Læs mere

DII Stennehøjen. Velkomstpjece til DII Stennehøjen. Dii Stennehøjen

DII Stennehøjen. Velkomstpjece til DII Stennehøjen. Dii Stennehøjen DII Stennehøjen Velkomstpjece til DII Stennehøjen Dii Stennehøjen Stennehøjallé 202a 8270 Højbjerg Velkommen til Stennehøjen. Stennehøjen åbnede d. 1 januar 1989. Institutionen er aldersopdelt med 2 børnehavegrupper

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Prøveeksemplar. Hvordan har du det i børnehaven? Spørgsmål om børnemiljø til de 4-6-årige

Prøveeksemplar. Hvordan har du det i børnehaven? Spørgsmål om børnemiljø til de 4-6-årige Hvordan har du det i børnehaven? Spørgsmål om børnemiljø til de 4-6-årige Bemærk: Dette er et prøveeksemplar. De spørgeskemaer, børnehaven skal udlevere til børnene, skal udskrives i Børnemiljøtermometeret

Læs mere

Vejledning til pårørende

Vejledning til pårørende VED DØDSFALD Vejledning til pårørende Opdateret 10-03-2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD AT TAGE AFSKED 3 ANDELDELSE AF DØDSFALD - BRUG AF AFDØDES PAPIRER 4 SAMMEN AFTALER DE 5 BEGRAVELSE/BISÆTTELSE 6 AT

Læs mere

Livets øjeblikke rummer både små og store glæder for os alle - uanset alder og erfaring.

Livets øjeblikke rummer både små og store glæder for os alle - uanset alder og erfaring. Sorgplan for Nødebo Børnehus Livets øjeblikke rummer både små og store glæder for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en del af deres hverdag. På samme

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Indholdsfortegnelse 1. Det konstituerende møde.... 1 2. Mødevirksomhed... 1 3. Beslutningsdygtighed og afstemning... 2 4. Beslutningsprotokol/referat...

Læs mere

VI HAR ARBEJDSDAG. Hvad må vi? Og hvordan forholder vi os?

VI HAR ARBEJDSDAG. Hvad må vi? Og hvordan forholder vi os? VI HAR ARBEJDSDAG Hvad må vi? Og hvordan forholder vi os? MANGE TAK FOR JERES TILBUD Det er meget værdsat, når forældre og andre brugere af Hillerød Kommunes ejendomme tilbyder deres hjælp til at vedligeholde

Læs mere

Krise-sorgpjece. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgpjece. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgpjece Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 2 November Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Marie, Dorthe, Jette, Maja. Tilsyn foretages af: Mette Ankjær

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Troldhøj Dato for tilsyn: 14/11 Deltagere ved tilsynet: Bestyrelsesrep,Tillidsrep, arbejdsmiljørep og

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Nyhedsbrev for Tangebo

Nyhedsbrev for Tangebo Nyhedsbrev for Tangebo E S B J E R G K O M M U N E Juni 2014 Tabulex og ferie Kære Forældre Så er det igen tid til lidt nyheder fra Tangebo. Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og vi skal alle

Læs mere

Kriseberedskab på Vigerslev Allés Skole

Kriseberedskab på Vigerslev Allés Skole Kriseberedskab på Vigerslev Allés Skole Hvert år oplever børn rundt om i landets skoler tab og savn af nære pårørende, som vi i skolen må hjælpe dem med at få bearbejdet rent følelsesmæssigt. Det er derfor

Læs mere

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SKOLEBARN Januar 2015

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SKOLEBARN Januar 2015 Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SKOLEBARN Januar 2015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusparken 2, 2600 Glostrup Tlf. 43 23 65 50 ppr@glostrup.dk Følgende spørgsmål bedes

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmøde på Bostedet Vinklen i CSB den 12/6 2012.

Referat af Pårørenderådsmøde på Bostedet Vinklen i CSB den 12/6 2012. Referat af Pårørenderådsmøde på Bostedet Vinklen i CSB den 12/6 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Bente Holm, Anne Quitzau, Twiggy Liljehult, Natacha Soelberg. Afbud fra: Referent: Twiggy

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Principper og retningslinier for overgangen fra børnehave til Langeskov Skole

Principper og retningslinier for overgangen fra børnehave til Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinier for overgangen fra børnehave til Langeskov Skole Lovgrundlag Indskrivningen/optagelse af elever i børnehaveklasserne tager udgangspunkt i Folkeskolelovens

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd Sorg- og kriseplan Børnehus Syd 1 Indhold: Handleplan ved barns dødsfald 3 Handleplan ved begravelse for barn 4 Handleplan ved personalets dødsfald 5 Handleplan ved begravelse for personale 6 Handleplan

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogen En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Forord Det er dagplejens opgave at tilbyde børnene tryghed, nærvær og et udviklende miljø. Den enkelte dagplejer skal derfor trives i sit

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

Værdigrundlag Dalgasskolen & Blåhøj Skole Godkendt af skolebestyrelsen torsdag den 23.02.2012

Værdigrundlag Dalgasskolen & Blåhøj Skole Godkendt af skolebestyrelsen torsdag den 23.02.2012 Værdigrundlag Dalgasskolen & Blåhøj Skole Godkendt af skolebestyrelsen torsdag den 23.02.2012 Dalgasskolen og Blåhøj Skole er kommunale folkeskoler. På begge skoler forventer vi, at børn, personale og

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 DII Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 - tryk 1 DII Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 DII Malling Eghovedvej 87 13 83 73 DII Børnehuset Ajstrupvej

Læs mere

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR ydelser Familierådgivningen Bestilling af ydelse Bestilling af ydelse sker ved at udfylde henvisningsskemaet som kan hentes på Handleguide.dk under Professionelle/skemaer

Læs mere

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiks Skole Gældende fra den 1.-3.-2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Børnene på Frederiks Skole siger: Vi vil forebygge mobning på Frederiks Skole, og så vil

Læs mere

Ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området. - en vejledning

Ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området. - en vejledning Ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området - en vejledning Alverdens kulturer højtideligholder på forskellig vis de samme fire markante livsovergange: Fødsel, pubertet, bryllup og død. Det føles vigtigt

Læs mere

OmSorg. på Dyssegårdsskolen

OmSorg. på Dyssegårdsskolen OmSorg på Dyssegårdsskolen Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre, at de bygger rede i dit hår Gammelt kinesisk ordsprog 1 Indholdsfortegnelse: Hvorfor en OmSorgsplan

Læs mere

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Skriv firmaslogan her Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi i Daginstitution Stensballe Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale

Læs mere

Beskrivelse af "Espebo modellen" i forhold til Furesø Kommunes ønsker for 0-13 års børneområdet

Beskrivelse af Espebo modellen i forhold til Furesø Kommunes ønsker for 0-13 års børneområdet Beskrivelse af "Espebo modellen" i forhold til Furesø Kommunes ønsker for 0-13 års børneområdet Nedenstående er en sammenligning mellem en fuldt integreret institution som Espebo og Furesø Kommunes værdigrundlag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan. Velkommen til kommende pædagoger: Vi byder dig velkommen som studerende i SFO Tumleren. Vi har til huse på Terndrup skole, Terndrup Halvej1, 9575 Terndrup, tlf.

Læs mere

Teater Dyrelab Når døden banker på Undervisningsmateriale for 0.- 4. klasse

Teater Dyrelab Når døden banker på Undervisningsmateriale for 0.- 4. klasse Teater Dyrelab Når døden banker på Undervisningsmateriale for 0.- 4. klasse Sorg og følelser når børn mister Det er hårdt for et barn at opleve at miste én, de elsker. Det kan være barnet mister sit tøjdyr,

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 31 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og Indhold Forord 7 At få børn at blive forældre 11 At vælge på barnets vegne 19 Praktiske ting forud for dåben 29 Dåben i kirken 35 At oplære sit barn i kristen tro 67 Forældre forbilleder 95 Til videre

Læs mere

Velkommen til børnehave. Engesvang Børnehuse Huset, Klosterlund og Landsbyen. April 2014

Velkommen til børnehave. Engesvang Børnehuse Huset, Klosterlund og Landsbyen. April 2014 Velkommen til børnehave. Engesvang Børnehuse Huset, Klosterlund og Landsbyen. April 2014 Kære Med denne folder vil vi fra Børnehaverne, gerne sige: Velkommen til dig og din familie. Hvad er Engesvang Børnehuse.

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Søndre Hastrup. Virksomhedsplan 2015. Søndre Hastrup

Søndre Hastrup. Virksomhedsplan 2015. Søndre Hastrup Søndre Hastrup Virksomhedsplan 2015 Søndre Hastrup INDHOLD Organisation 3 Personale (budget 2015) 4 Sygefravær 4 Økonomi 4 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Det sunde arbejdsliv 5 Brugerundersøgelser

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Elverdamsskolen Tølløse SFO

VELKOMMEN TIL. Elverdamsskolen Tølløse SFO VELKOMMEN TIL Elverdamsskolen Tølløse SFO Velkommen til Elverdamsskolen Tølløse SFO. Her er en lille folder om SFO en. Den indeholder en række forskellige oplysninger, som vi mener kan være gode at have

Læs mere

Krise- og omsorgsplan for Mørkhøj Skole

Krise- og omsorgsplan for Mørkhøj Skole Mørkhøj Skole Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg Telefon: 39 57 67 00 E-mail: morkhoj@gladsaxe.dk Krise- og omsorgsplan for Mørkhøj Skole Udarbejdet oktober 2015 Denne plan skal opfattes som et redskab, der

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Information Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Graviditeten Hos egen læge Du har været til dit første lægebesøg og har som regel fået udleveret din vandrejournal, som du skal medbringe

Læs mere

Biersted Skoles omsorgsplan.

Biersted Skoles omsorgsplan. Biersted Skole, Idrætsvej 11, Biersted 9440 Aabybro 7257 8020 Biersted Skoles omsorgsplan. A. Elevdødsfald Lige efter dødsfaldet Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, der er forpligtet til

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere