Kommunens seje, grønne fingre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunens seje, grønne fingre"

Transkript

1 Nr. 4 juni Kommunens seje, grønne fingre Altaner er også tømrerarbejde Det gror og vokser i Københavns kommunes gartneri Side Nordsø eller Nordhavn - hvilken OK? Side 3 Læsekursus i arbejdstiden Side 4 Øjet i det høje Side 16 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade Valby

2 VIL STRAFFE FIRMAER Hvis det bliver nødvendigt, er jeg villig til at tage flere initiativer, der gør det muligt at finde og straffe de firmaer, der ikke vil overholde danske regler. Mette Frederiksen, (S), beskæftigelsesminister i Politiken (18. juni) BETALES MINDST - Samfundets syn på polske arbejdere og mennesker er, at det er dem, der kan betales mindst og ansættes i de dårligste stillinger. Selv når en polsk arbejder har de bedste kvalifikationer, er det aldrig dem, der forfremmes. Maciej Slezak, Den faglige polske Klub, i Ekstra Bladet (6. juni) OK PÅ VINDMØLLERNE Folk, der arbejder på havvindmølleparkerne og de kystnære mølleparker skal arbejde på overenskomstlignende forhold. Pernille Rosenkrantz-Theil (MF for S), i Information (18. juni) Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle alle 26, 2500 Valby Tlf.: Hjemmeside: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ) Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Henrik Lippert Layout: Wiegaarden (135300) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s leder Jernet lyttede til medlemmerne, tak! Af Henrik Lippert, Formand Hvad er en fagforening? Populært sagt er det en forening af sælgere En sammenslutning af lønmodtagere i en fagforening kan om, at de faglige ledere i forbundene havde glemt det under trepartsforhandlingerne. af arbejdskraft. For medlemmerne derfor mindske konkurrencen Det har gælder det om at sælge sig så dyrt som muligt og om at bevare job og arbejdsevne så længe som muligt, helst helt frem til pensionsalderen. Hvorfor skal vi have en fagforening? Fordi arbejdskraften er en vare, som skal sælges på arbejdsmarkedet, imellem lønmodtagere. Hvordan skal fagforeningen bruges? Hvis nogen bryder ud af det faglige sammenhold og sælger sig selv billigere, end overenskomsten foreskriver, risikerer vi dårlige vilkår. medlemmerne og tillidsfolkene på arbejdspladserne ikke, og de har klart gennemskuet, at ønsket om at øge udbuddet af arbejdskraft kun vil føre til lavere lønninger og større usikkerhed i jobbet. I sidste øjeblik betænkte formekanismerne, hvor det er markeds- Bedre løn, uddannelse og bundsformanden Thorkild E. Jen- der virker. Mindre arbejdsvilkår kan derfor kun sen for Dansk Metal sig og meddelte, konkurrence imellem udbyderne opnås ved at stå sammen. at han under ingen omstæn- af arbejdskraft lønmodtagere - Et solidarisk, forpligtigende digheder ville fjerne fridage. Han fører til højere pris. Større konkurrence sammenhold er altså nødvendigt, vil sikkert blive skældt ud, men imellem lønmodtagerne hvis fagforeningen skal forsvare hans medlemmer - og vi andre - fører omvendt til lavere pris. Det medlemmernes interesser og skylder ham en tak for, at han lyttede vil sige dårligere løn og arbejdsforhold. opnå fremskridt. Hvorfor skrive dette nu? Fordi det virkede som til medlemmerne. Og huske- de på, hvad en fagforening er. Foto: Lotte Ott Oplag: stk. Deadline & udgivelse 2012: Nr. 5: 9. august Udgivelse: 27. august Redaktionsmøder: 6. august, kl september, kl oktober, kl november, kl. 16 Alle møder på Mølle Allé. Søg og find på Find bl.a. hvem er hvem, aktiviteter, nyheder og meget mere. 2 Fagligt fokus

3 Er det offshore, når man arbejder knap hundrede meter fra land? Det mener tyske Möbius, der bygger i Nordhavn for det offentlige selskab By og Havn. Offshore i Nordhavns vandkant Det tyske firma Josef Möbius blæser på danske overenskomstregler på offentligt anlægsprojekt, der udvider Nordhavnen for»by og Havn«og vil have offshore-regler. Tekst og foto: Ebbe Dalgaard BJMF opsøger en afsides byggeplads på Oceanvej. Byggelederen er ikke at træffe. Alt er i orden, meddeles det, for firmaet Möbius er i Dansk Byggeri (DB). Möbius er fra Hamburg og del af den gigantiske STRABAG-koncern, hvis omsætning er på over 100 milliarder om året. Rutinetjek Rutinemæssigt tjekkes, om Möbius har indbetalt pension. PensionDanmark oplyser, at Möbius er tilmeldt i januar 2012, men endnu ikke har indberettet eller indbetalt pension. I registret over udenlandske firmaer (RUT) konstateres det, at endnu et tysk firma, Ludwig Voss, er tilmeldt på adressen. For at få det, og løn- og arbejdsforhold i øvrigt, oplyst, beder fagforeningen om et 48-timers møde på pladsen. Det finder sted den 26. april. Her oplyses det, at Möbius ejer Voss og indestår for alle forpligtelser. BJMF fastholder, at overenskomsten er brudt, da der ikke er indbetalt pension. Virksomheden fortæller, at der arbejdes på fire maskiner i havnen med fem mand på hver og i to uger i træk og en uge fri. BJMF beder om at se arbejdstidsplaner, ansættelsesbeviser og lønsedler. Det er arbejdsgiverne ikke i stand til, så mødet udsættes. Offshore-OK Den 8. maj genoptages mødet. Den ønskede dokumentation foreligger ikke. Virksomheden mener, at arbejdet bliver udført under offshore-aftalen i Byggeog Anlægsoverenskomsten. Derfor vil man ikke fremlægge dokumentation om ansatte, for det bruger man ikke i Tyskland. BJMF fastholder, at man vil se løn- og ansættelsessedler. Efter en pause forelægges en overstreget lønseddel og et tillæg til en ansættelsesaftale, som tilmed er mangelfulde. Firmaet bliver pålagt, at fremsende dokumentation for indbetaling af pension, korrekte ansættelsesbeviser og indbetaling til den tyske ferieordning, SOKA Bau, den 29. maj. Fagforeningen mener stadig, at det er BJMF-overenskomsten, der gælder, og at den er brudt, da pensionen fortsat er indbetalt. Herefter videreføres sagen til fællesmøde. Ikke enige Den 7. juni er der fællesmøde. Men uden den aftalte dokumentation. Dog fremlægges indbetalingslister for pension til og med maj 2012 for kr., heraf er de kr. betalt alt for sent. Arbejdsgiverne fremfører, at det er 3F s Bygge- og Anlægsoverenskomst, som indeholder offshore aftalen, der gælder. 3F og BJMF fastholder, at det er Jordog Betonoverenskomsten. I den er der i øvrigt mulighed for varierende ugentlig arbejdstid. Offshore-aftalen er heller ikke fulgt, da forholdet mellem arbejdsdage og fridage skal være 1:1, og Möbius arbejder 12 dage, med kun 6 dage fri. Ebbe Dalgaard er faglig sekretær i Byggegruppen i BJMF. Fagligt fokus 3

4 På læsekursus i arbejdstiden. Specialarbejdere fra Københavns Kultur og Idræt. Forrest fra venstre: Ronny Sander, Østerbro Stadion. Morten Jensen, Ryparkens Idrætsanlæg. Kaj Hjarsø, Valbyhallen. Bagest fra venstre: Per H. Christiansen, Genforeningspladsen. Marianne Jensen, Sundby Idrætspark. Jørgen Rasmussen, Kløvermarkens Idrætsanlæg. Læsekursus i arbejdstiden Specialarbejdere ved København Kommunes idrætsanlæg på ordblindeskole. 4 Fagligt fokus

5 Tekst og foto: Lotte Ott 85 specialarbejdere og ledere fik testet deres læse- og skrivefærdigheder. Testen var tvungen, og for nogle var anbefalingen at tage ordblindekursus eller læsekursus. Resultatet af testen var privat, og det var op til den enkelte at sige ja til kurset. Fagligt Fokus har på Ordblindeskolen i København mødt seks af dem, der sagde ja tak. De er på kursus en gang om ugen i ti uger. Nogle får ordblindeundervisning, andre får voksenundervisning. Skolen ligger på den fashionable adresse Trondhjems Plads ved Østerport Station og minder meget lidt om skolen, som de fleste husker den. Nypudsede messingskilte og tykke bløde tæpper på trappeopgangen. Tvungen test for alle Fagligt Fokus er blevet sat i stævne i frokoststuen, hvor snakken går livligt om en verden, der er blevet åbnet, og om muligheder i fremtiden både på arbejde og på hjemmefronten. - Jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på. Men nu, hvor jeg er blevet konstateret ordblind, har det åbnet en verden af ting: et lydbibliotek på bøger, som jeg har adgang til resten af livet, fortæller Jørgen Rasmussen fra Kløvermarkens Idrætsanlæg. - Da de kom med testen, tænkte jeg først nej, det bryder jeg mig ikke om. Men så hørte jeg, at det var noget med IT, og så sagde jeg ja, siger Ronnie, Østerbro Stadion og tilføjer, at man jo aldrig bliver for gammel til at lære noget. Skrive breve og bruge nem-id Mens samfundet forventer, at alle medborgere kan klare at logge på computeren med Nem-Id, eller skrive et brev, så er der en gruppe voksne mennesker, der må have andre til at gøre det. - Jeg vidste godt, at jeg var ordblind, og jeg har været her på skolen for 12 år siden. Men der er kommet meget nyt, og det har givet mig en masse. Nu behøver jeg ikke bede min kæreste om at skrive breve for mig, siger Kaj Hjarsø fra Valby Hallen. - Jeg har altid har en mistanke om, at jeg var ordblind. Det her har givet mig nogle værktøjer til at klare hverdagen, siger Morten Jensen, Ryparkens Idrætsanlæg. Han nævner bl.a. internetportalen Nota 17, der er for ordblinde og som har aviser, bøger, hjælp og meget mere. Tak til kollegerne! Der er enighed bordet rundt om, at den største udfordring har været at få vagtskemaerne hjemme på arbejdspladsen til at gå op, når der skulle gå en kollega fra en dag om ugen i ti uger. - Det er nogle superkolleger, vi har, der har dækket os ind. Stor cadeau til arbejdspladsen for, at vi kan gøre det her i arbejdstiden. Det har givet sammenhold, siger Marianne Jensen, Sundby Idrætspark. Hun er varm fortaler for kurset, og har iværksat, at rengøringsfolkene på hendes arbejdsplads bliver læsetestet på ordblindeskolen. De er nemlig ikke med i projektet i første omgang. Sidegevinst: sammenhold på tværs Det er ikke så tit, at alle specialarbejderne ved kommunens idrætsanlæg mødes på tværs af arbejdspladserne. Det sker egentlig kun ved det årlige idrætsstævne. Men på ordblindeskolen er de godt blandet på holdene, sådan at den enkelte arbejdsplads bedre kan dække fraværet af en kollega ind. I frokoststuen kommer de fra bl.a. Ryparken, Østerbro Stadion, Genforeningspladsen, Kløvermarken, Valbyhallen, Sundby m fl. De siger, det giver sammenhold at være sammen med kolleger fra de andre anlæg. Og sammenholdet bliver helt konkret, da de om eftermiddagen sammen tager til demonstration mod udlicitering af bl.a. deres kolleger i rengøringen. På skolebænken igen Der er god normering: to lærere og otte elever. Det betyder, at der er hjælp af få med det samme. Samtidig er undervisningen tilpasset den enkelte kursists behov. Kurset er på i alt ti kursusdage fordelt over ti uger, og det er både godt og skidt, synes kursisterne. - Jeg synes, en dag om ugen er passende. Det er hårdt at sidde på skolebænken. Jeg er mere træt, end når jeg har været på arbejde og brugt kroppen en hel dag, siger Kaj. - Jeg synes, jeg glemmer tingene fra gang til gang, siger Per, der godt kunne bruge at komme på skolen to gange om ugen. - Måske kan man fremover indrette det sådan, at f.eks. Per kunne gå to gange og andre bare en gang om ugen, foreslår Marianne, der også erkender, at man bliver mentalt træt efter en dag i skole. Sådan kom projektet i gang Alle ansatte ved Københavns Idrætsanlæg har fået testet læse- og stavefærdigheder og er blevet tilbudt kursus på Københavns Ordblindeskole i arbejdstiden. Om baggrunden fortæller Carsten Hansen, fællestillidsmand for idrætsanlæggene: - Vi laver ufaglært arbejde, og mange specialarbejdere har problemer med at læse og stave og er tal- og ordblinde. Vi har prøvet at gøre noget ved det i mange år, men det er altid strandet. - Men så kom Ole Bradstrup til som leder. Han blev irriteret over, at arbejdet ved computerne tog så lang tid, så det ville han gøre noget ved. På idrætsanlæggene valgte vi at sige: Det er en god idé. - Vi diskuterede det i tillidsmandsgruppen, og besluttede at alle skulle tage ordblindeskolens test. Bagefter fik vi enkeltvis resultatet og evt. tilbud fra ordblindeskolen. På den måde blev det en privatsag, om man ville stå frem og tage kurset eller lade være. Der skal være evalueringsmøde med HR-konsulent Susan Eklund, der har været med fra starten. Carsten Hansen har allerede evalueret: Det her kan anbefales til andre. Det kræver velvilje fra arbejdsgiver og aktive ansatte. -lott Noget for din arbejdsplads? Er ordblindeprojektet noget for din arbejdsplads? Vil du høre mere om, hvordan det blev løbet i gang i Københavns Kommune? Vil du vide, hvordan tillidsfolkene arbejdede med det? Du er velkommen til at kontakte fællestillidsmand i Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, Carsten Hansen, tlf.: mail: Fagligt fokus 5

6 Byens bedste jobformidling Fagforeningen har en aktiv jobformidling, med et godt greb om såvel medlemmer som mestre. Tidligere har Thomas Bentsen været ansvarlig for jobformidlingen for murere, tagdækkere, murerarbejdsmænd, jord og betoner m.fl. Mens Frank Andersen tog sig af formidling for tømrere, snedkere, gulv og glas. Frank Andersen er imidlertid stoppet, og nu har Thomas overtaget hele området. - I fællesskab med A-kassemodtagelsen kører jeg Franks liste videre, og tager derfor meget gerne imod henvendelser - både fra medlemmer, der ønsker opskrivning og fra firmaer, der skal bruge folk, siger Thomas Bentsen og tilføjer: - Staldtips og rygter om, hvor der kan være mulighed for at finde arbejde, vil jeg også gerne have. Han siger samtidig, at han ikke er ekspert i alle fagforeningens brancher. Men med hjælp fra kolleger, medlemmer og firmaer er han fortrøstningsfuld. -lott Kontakt: Thomas Bentsen, tlf.: Klar besked til forbund og Folketing 200 fagligt aktive tillidsmænd var i den første weekend i juli forsamlet til årligt landsbranchemøde for anlægs- og bygningsarbejdere. Her blev både OK-forhandlinger og trepartsforhandlinger taget under behandling. tekst Lotte Ott I to udtalelser til henholdsvis Folketinget og til ledelsen i 3F-forbundet, opstillede tillidsfolkene deres krav og forventninger. Udtalelsen til politikerne slog blandt andet fast, at tillidsfolkene ikke vil acceptere forringelser i flexjobordningen, og at man tager skarpt afstand fra forringelserne på efterlønsområdet. Videre kræver de, at en ny skattereform skal være socialt retfærdig. Derudover er der krav til ændringer af dagpengesystemet til fordel for de arbejdsløse. I forbindelse med trepartsforhandlinger er beskeden klar:»en eventuel udvidelse af arbejdstiden kan først ske, når arbejdsløsheden er væk. Vi siger: Nej tak til løntrykkeri via udvidelse af arbejdstiden«. Kræver at 3F bliver mere offensiv Tillidsfolkenes eget forbund, 3F, får også et ord med på vejen i en særskilt henvendelse. Her hedder det bl.a.: Daglig Ledelse skal komme med markante holdninger. Den skal melde klart ud om vores værdigrundlag. Ledelsen skal være mere synlig og offensiv om vores politik til både medlemmer og andre. Henvendelsen nævner en række punkter, som 3F skal kæmpe for. Blandt andet krav vedrørende overenskomsterne, herunder en musketér-ed og kampen mod social dumping. Desuden skal forbundet kæmpe for, at skattereformen ikke splitter medlemmer med og uden arbejde, at arbejdstiden ikke bliver udvidet, før arbejdsløsheden er væk, at genoptjening af dagpenge bliver lettere, og at der igangsættes klimarenoveringer og grønne løsninger. A-klubben holder flyttedag Fra og med mandag den 11. juni flytter a-klubben til fagforeningslokalerne på Mølle Allé 26, 2500 Valby, hvor også faglig afdeling bor. A-klubbens møder er åbne for alle medlemmer og starter kl Yderligere information: Tscherning, tlf.: (A-kassen bliver indtil videre boende i Trekronergade.) 6 Fagligt fokus

7 Sommersportens tyve dødsofre Fodbold-EM har krævet tyve dødsofre på byggepladserne i Polen og Ukraine. Fodboldforbundet vil ikke anerkende FN-regler for arbejdssikkerhed. En lang række dødsulykker skæmmer de kæmpe byggeprojekter, som rummer forsommerens store sportsbegivenhed EM i fodbold i Polen og Ukraine. Det svenske bygningsarbejderforbund, Byggnads, har undersøgt, hvordan arbejdssikkerheden har været på byggepladserne. I en artikel i deres nyhedsbrev beskriver de forholdene. Det polske arbejdstilsyn har opgjort, at pr. april måned i år har seks bygningsarbejdere mistet livet på de polske anlæg, og ifølge det ukrainske tilsyn er 14 byggefolk døde på arbejdspladserne. Derudover har de polske myndigheder registreret 348 tilfælde af farligt udført arbejde, og næsten hver anden af de mand, som har arbejdet i højden, havde utilstrækkeligt beskyttelse mod faldulykker. I Ukraine har arbejdsinspektørerne noteret overtrædelser af landets arbejds- miljølovgivning og fundet maskiner, der var i så ringe forfatning, at arbejdet er blevet standset. De internationale faglige sammenslutninger har krævet, at fodboldforbundet UEFA tilslutter sig FN-reglerne fra Den internationale Arbejdsorganisation (ILO) om sikkerhed på arbejdspladserne, og at de ikke kan tilsidesætte national sikkerhedslovgivning. Men uden held, skriver Byggnas. (mbp) Magert OKresultat på Danmarks Radio - Vores folk stemmer nej, vurder Jan Juul, forhandler og faglig sekretær i BJMF Dramatik og udsigt til sort skærm var situationen da en lang række LO-forbund forhandlede ny toårig overenskomst for ansatte i Danmarks Radio. I sidste øjeblik blev en konflikt afværget og en mæglingsskitse sendt ud til afstemning. - Det er et meget, meget magert resultat. Lønstigningerne ligger under det, som det økonomiske råd har forventet, siger Jan Juul, faglig sekretær i BJMF og forhandler. Mæglingsforslaget giver 1,4 procent som basis, samt 1,2 procent til personlig forhandling. Det økonomiske Råd har forventet at lønnen ville stige 1,8 procent. - Jeg har holdt møde med vores folk, og min vurdering er, at selvom der er nogle positive elementer på det sociale område, vil de stemme nej, siger han om de ca. 17 ansatte, der arbejder under 3F industrioverenskomsten. På det sociale område fremhæver Jan Juul som noget positivt bl.a. orlov til pasning af døende pårørende, orlov til pasning af handicappede børn under 18 år, og mulighed for erstatningsferie ved sygdom. Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort 4. juli. Med pølser på grillen, øl i anlægget og til festlige toner fra Røde Horn holdt Murerklubben 20 års-jubilæumsfest den 25. maj, og ved samme lejlighed blev Smedjen på Mølle alle 26 indviet som a-klubbens nyet samlingssted. (Foto: Lars Jensen) Læs hele mæglingsforslaget fra forligsmanden på -lott Fagligt fokus 7

8 Beton er valgt som fællestillidsmand Organiseringen af byggefolk på Cityringen tager endnu et skridt fremad med valg af fællestillidsmand. Jan Klemmed (tv) og Dan Jensen (th). Tekst: Mads Bruun Pedersen Den faglige organisering på det store Cityring-projekt fik torsdag den 7. juni et nøk fremad. På et fællesmøde for byggefolkene på de aktive pladser i Nørrebroparken, Nuuks Plads og Nørrebro Runddel samt Otto Busses Vej, Marmorkirken og Aksel Møllers Have, blev Dan Jensen valgt som fællestillidsmand. - Det var første skridt i retning af at få etableret en fællesklub for alle pladserne, siger Michael Severinsen, organisator i 3F. Der deltog 25 i mødet, og Dan Jensen blev valgt med opbakning fra alle de 17 stemmeberettigede medlemmer af fagforeningen. - På debatten kunne man forstå, at der er givet oplysninger om overenskomstforholdene fra firmaets side, som ikke svarer til, hvad Jord- og beton-overenskomsten indeholder. Det viste, at der er behov for at få styr på tingene, siger Michael Severinsen, der fremlagde, at arbejdet er reguleret af flere forhold: overenskomsten, af reglerne i arbejdstidsloven og af bestemmelser fra EU. - Jeg tror, at det blev klart, at det var nyttigt, at der er en, der kan tage hånd om disse regler, tilføjer Michael Severinsen. Med valget af Dan Jensen er der nu to tillidsvalgte i Cityringen, nemlig Jacob Mathiassen på Nuuks Plads og Rundelen. Derudover er der en arbejdsmiljørepræsentant på Nørrebros Runddel, nemlig Jan Klemmed. BJMF var sammen med fem andre 3F-afdelinger fra Sjælland i sving på det store dyrskue i Roskilde i weekenden den juni i Roskilde og kom i kontakt med mange uorganiserede med rødder i den grønne branche. 8 Fagligt fokus

9 Lempelse af knivloven Den megen tumult, som den skærpede knivlov medførte i 2009, har nu fået Folketinget til at lempe straffen for at bære kniv på jobbet. Det skal ikke længere automatisk koste mindst syv dage i fængsel at glemme at lægge Stanley-kniven, når svenden kører efter frokost, hvis han husker at lade den ligge i bilen inden besøget i butikken eller på tanken. Folketinget strammede i 2009 våbenloven, som en reaktion på en række eksempler på alvorlig vold og drab med kniv indblandet, ikke mindst i nattelivet. En uheldig sidevirkning var, at for eksempel håndværkersvende, som bruger kniv på jobbet, også blev omfattet af denne stramning. Efter en del tumult, hvor domstolene sendte unge læredrenge, butiksansatte og andre i fængsel, er der nu rettet til i lovgivningen, så ellers lovlydige borgere, der i embeds medfør bruger kniv som værktøj, ikke kriminaliseres. Knivreglerne er følgende: Kniven anvendes som værktøj i lovligt erhverv eller i forbindelse med jagt, lystfiskeri og sportsudøvelse Det samme gælder for knive, der anvendes i forbindelse med anden lovlig fritidsaktivitet, for eksempel spejdere og andre, som dyrker friluftsvirksomhed, herunder vandreture, skovture og lignende Det er desuden lovligt at besidde en kniv direkte på vej til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes, for eksempel i forbindelse med en fisketur eller en spejderlejr. Rigsadvokaten har præciseret følgende: et ophold for at tanke benzin eller købe ind på vej i bilen til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes, vil normalt ikke udgøre en overtrædelse af våbenloven, hvis kniven bliver i bilen. Det samme er tilfældet, hvis en netop indkøbt husholdningskniv medbringes på den videre indkøbstur i en taske eller lignende, eller hvis den ligger i bilen, mens der foretages andre ærinder. (mbp) Kilde: Dansk Håndværk Faglig ungdomskongres i Cuba 135 unge fra 35 lande var til verdenskongres i Cuba i dagene omkring 1. maj tekst Lotte Ott Ungdomsorganisationen under WFTU Det Faglige Verdensforbund afholdt sin anden kongres. Denne gang i Cuba i dagene op til 1. maj. Fakta WFTU (World Federation of Trade Unions, Det Faglige Verdensforbund) blev dannet i 1945 og omfattede både socialdemokrater og kommunister. Men i 1949 trak den socialdemokratiske del af fagbevægelsen sig ud og dannede Frie Faglige Internationale (på engelsk: International Confederation of Trade Unions, ICFTU). Også Danmark var repræsenteret i Havana: Trygve Bechsgaard, tømrerlærling og Theis Grønbech, jord- og betonarbejder, deltog, begge er medlemmer af BJMF. Fra talerstolen fortalte unge fra hele kloden den samme sørgelige historie: krise, ungdomsarbejdsløshed, fattigdom, og om regeringer, der jagter fagforeningerne, freder markedskræfterne og støtter social dumping i alle dens afskygninger. Europæisk WFTU ungdom I en pause under kongressen mødtes de unge fra Europa for at udveksle ideer til dannelse af en europæisk komite af WFTU ungdom. De blev enige om, at de europæiske repræsentanter i WFTUs nyvalgte sekretariat skal indkalde til et møde om et par måneder. Indtil da skal de unge rejse ideen i deres respektive klubber/fagforeninger. Læs hele rapporten og find links til billeder fra rejsen på Trygve Bechsgaard, tømrerlærling og Theis Grønbech, jord- og betonarbejder deltog i internationalt ungdomsmøde i Cuba. Fagligt fokus 9

10 102-årig med blomstrende fremtid Københavns Kommunes gartneri er det ældste i landet og still going strong. Tekst og foto: Lotte Ott Dørene til Gartneriet skal stå på vid gab for byens borgere i alle aldre. De skal have jord under neglene, pirret lugtesanserne og udfordret farveevnerne. Sådan ser folkene på Københavns Kommunes gartneri fremtiden. Gartneriet, som det bliver kaldt i daglig tale, producerer alle de blomster og planter, der er med til at gøre København grønnere og smukkere. Det bliver til forårsplanter, sommerplanter og stauder Fra hele byen kommer kommunens folk og henter blomster til udplantning i kummer og bede på gader og stræder - og til særlige arrangementer, f.eks. Prins Charles besøg i København, hvor Langelinie blev pyntet. René i gang med en sammenplantning, der skal bruges til sommerfesten for de omkring 400, der arbejder inden for kommunens park og natur. - Vi er seje! Gartneriet er 102 år gammelt og landets ældste. Det har de senere år levet et turbulent liv med flytning fra Bispebjerg Bakke til Hvidovre, og har overlevet flere forsøg på udlicitering. Vi har klaret den, fordi vi er seje. Vi giver ikke op. Hver gang de kommer med forslag, så kommer vi med nogle andre, siger gartner og opgavekoordinator Bjarne Kristensen med et lille smil. Og der er flere omvæltninger på vej altså hvis det står til den faste stab i Gartneriet, der udover Bjarne Kristensen tæller gartner- 10 Fagligt fokus

11 Københavns Kommunes Gartneri. Fra venstre: René, Michael, Bjarne, Michael og Hanne Plantefadet fyldes først med et tyndt lag lecakugler, derefter et lag jord, som Michael træder til, så det danner en lille bakke. 2. Herefter kommer Hanne gødning på. 3. Endnu et lag jord. 4. Så kan planterne komme i. 5. Næsten færdig. Se det endelig resultat på Langelinje. ne Michael Dam og Christina. Dertil kommer Michael, der er i gartnerlære og Hanne og René, der er i aktivering. Visioner i Valby Parken De er vilde med deres gartneri, og de vil gerne invitere alle byens borgere indenfor, så de kan deltage i produktionen. Det skal ske, når gartneriet flytter fra de lejede arealer i Hvidovre til Valby Parken, så det kan blive nabo til bl.a. Sansehaven og Den handicapvenlige Have. Det er i hvert fald deres vision. De ser for sig et leben af skoleklasser, gamle fra plejehjemmene, aktive beboere fra brokvarterne, der følger planteprocessen fra lille stikling til beplantede bede og blomsterkummer i byen. Der kan måske også senere komme en café, der er åben for alle besøgende. De er allerede gået i gang med at undersøge, hvad de skal bruge i det nye gartneri, der skal have plads bl.a. til en større staudepro- duktion, tunnelhuse i plastik og væksthuse i glas. Gammeldags på den fede måde Vi er 98 procent økologiske, og vi bruger ikke miljøgifte. Det kræver mere håndarbejde, siger Bjarne og forklarer, at når man f.eks. ikke bruger stråforkortere, skal hver eneste plante klippes manuelt med håndsaks, og det er lidt gammeldags Til skadedyr bruges insektsæbe og biologiske nyttedyr. Svampesygdomme bekæmpes med klimaanlægget sådan at fugt og svampe ikke går i selvsving. Dræbersnegle og deres æg bekæmpes med renlighed og vandspuling. Planen er at gå endnu videre med dette, når Gartneriet er flyttet til Valbyparken. Her skal etableres regnvandsbassiner, solceller og andet, der kan gøre det så CO2-neutralt som muligt. Grønt i børnehøjde Københavns bemandede legepladser og gartnere er gået sammen i et miniprojekt, der hedder Grønt i Børnehøjde. Det handler om, at pædagoger og gartnere arbejder sammen om at få plantet en masse blomster og krydderurter i samarbejde med børnene. Kommunens gartneri har også en stor rolle i projektet, idet de leverer blomster og planter. I april og maj var det forårsblomster, og nu er det sommerblomster og krydderurter. - lott Fagligt fokus 11

12 Hvordan sætter du din hjelm? Let på låget og send os billeder og beskrivelser af, hvordan din hjelm ser ud, hvordan du bruger den og hvilke praktiske løsninger, du har på de problemer, som hjelmen medfører. Jeg sætter min hjelm, som jeg vil næsten Tekst og foto: Lotte Ott Sikkerhedshjelm er et nødvendigt onde. Sådan har de fleste håndværkere det med sikkerhedshjelmen, erfarer Fagligt Fokus, der har set på alternativer i brug og valg af sikkerhedshjelm. Af med hjelmen hurtigst muligt Mens mange håndværkere godt kan finde på at bruge sikkerhedsskoene og arbejdstøjet i fritiden, er hjelmen det første, der ryger af, så snart det er muligt. Hjelmen er bare irriterende. Tag f.eks. skyggen foran. Den er så bred, at man ikke kan komme helt tæt på ting, og når man vil se noget oppe i luften, skal man lægge nakken helt tilbage, For nogle er løsningen at tage En lille trøst er, at der hele mærket med en række andre med risiko for at hjelmen glider hjelmen omvendt på, så skyg- tiden bliver udviklet nye hjelm- op lysninger. Der skal følge en af uanset hvor godt den er til- gen sidder i nakken. Det er prak- typer og bedre materialer. dansk brugsanvisning med, som passet. tisk og ser lidt hip-hop-sejt ud. blandt andet skal oplyse om hjel- Hjelmen er varm om somme- Andre har fået godkendt klat- Fakta om sikkerhedshjelme mens beskyttende egenskaber, til- ren og kold om vinteren. Det er rehjelme, der sidder bedre fast Sikkerhedshjelm skal anvendes pasning, anvendelse, vedligehol- noget værre rod at få plads til og ikke har den irriterende bre- hvis: delse, rengøring og opbevaring. ipod ens øretelefoner. Den er de skygge. Hovedet kan komme i klemme Arbejdsgiveren skal sørge for, tung ikke mindst når den har På en byggeplads har Fagligt Genstande kan falde ned at de ansatte får egnede og CE- påmonteret høreværn og pan- Fokus set, hvordan hjemmebore- Man kan støde sig mod spidse mærkede beskyttelseshjelme, og delampe. de huller i hjelmen har løst pro- genstande og lignende at de bliver brugt. Arbejdsgive- blemet med ledningen til ipod'en. Den almindelige beskyttelses- ren skal desuden give instruktion Hip-hop-sej Som i den gamle trafikrekla- hjelm, som anvendes i forbin- i brugen af beskyttelseshjelmen, Dertil kommer et ikke uvæsent- mer er det jo hul i hovedet ikke delse med arbejde, kaldes ifølge blandt andet på baggrund af ligt problem: Det kniber med at at bruge hjelmen, og desuden er Dansk Standard for en industri- oplysningerne i brugsanvisnin- se cool ud med tomrumsfor- det et brud på Arbejdstilsynets sikkerhedshjelm. gen, samt oplyse om faren ved længeren. Men der er flere bestemmelser at tage hjelmen Beskyttelseshjelme skal være ikke at bruge den. måder at tackle dette på. af de steder den påbudt. CE-mærket, og desuden være Kilde: Arbejdstilsynet 12 Fagligt fokus

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Unge i kødet på Pihl. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Stor bod til Pihlunderentreprenør. Anderledes fagligt arbejde

Unge i kødet på Pihl. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Stor bod til Pihlunderentreprenør. Anderledes fagligt arbejde Nr. 3 maj 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforening og a-kasse holder lukket fredag den 18. maj Altaner er også tømrerarbejde Unge i kødet på Pihl Kampagne for lærepladser skudt i gang Side 7 Stor bod til Pihlunderentreprenør

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Beton er spændende. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. D Angleterre. Den sorte liste. Fem fagforfattere. Berømt og berygtet

Beton er spændende. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. D Angleterre. Den sorte liste. Fem fagforfattere. Berømt og berygtet Nr. 5 september 2012 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Beton er spændende - og har fremtid Side 8-10 D Angleterre Berømt og berygtet Side 3 Den sorte liste Side 5 Fem fagforfattere Side 12-13

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Klubben på Den Blå Planet. Tillidsfolk vil have Amager Bakke. fagforeningen i ryggen

2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Klubben på Den Blå Planet. Tillidsfolk vil have Amager Bakke. fagforeningen i ryggen Nr. 2 April 2012 www.3f.dk/bjmf Husk: Faglig afdeling på Mølle Alle 26 og A-kassen i Trekronergade 26 Altaner er også tømrerarbejde FORANDRING NU! Klimajob og nul social dumping Side 16 Klubben på Den

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Foto: Brian Berg Overhængende fare for ulykker, underbetaling, kritisable boligforhold, vold, trusler og sexchikane er nogle af de ting, man må leve

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under JUNI NR. 2 2012 26. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under JUNI NR. 2 2012 26. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under JUNI NR. 2 2012 26. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere