Kommunens seje, grønne fingre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunens seje, grønne fingre"

Transkript

1 Nr. 4 juni Kommunens seje, grønne fingre Altaner er også tømrerarbejde Det gror og vokser i Københavns kommunes gartneri Side Nordsø eller Nordhavn - hvilken OK? Side 3 Læsekursus i arbejdstiden Side 4 Øjet i det høje Side 16 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade Valby

2 VIL STRAFFE FIRMAER Hvis det bliver nødvendigt, er jeg villig til at tage flere initiativer, der gør det muligt at finde og straffe de firmaer, der ikke vil overholde danske regler. Mette Frederiksen, (S), beskæftigelsesminister i Politiken (18. juni) BETALES MINDST - Samfundets syn på polske arbejdere og mennesker er, at det er dem, der kan betales mindst og ansættes i de dårligste stillinger. Selv når en polsk arbejder har de bedste kvalifikationer, er det aldrig dem, der forfremmes. Maciej Slezak, Den faglige polske Klub, i Ekstra Bladet (6. juni) OK PÅ VINDMØLLERNE Folk, der arbejder på havvindmølleparkerne og de kystnære mølleparker skal arbejde på overenskomstlignende forhold. Pernille Rosenkrantz-Theil (MF for S), i Information (18. juni) Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle alle 26, 2500 Valby Tlf.: Hjemmeside: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ) Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Henrik Lippert Layout: Wiegaarden (135300) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s leder Jernet lyttede til medlemmerne, tak! Af Henrik Lippert, Formand Hvad er en fagforening? Populært sagt er det en forening af sælgere En sammenslutning af lønmodtagere i en fagforening kan om, at de faglige ledere i forbundene havde glemt det under trepartsforhandlingerne. af arbejdskraft. For medlemmerne derfor mindske konkurrencen Det har gælder det om at sælge sig så dyrt som muligt og om at bevare job og arbejdsevne så længe som muligt, helst helt frem til pensionsalderen. Hvorfor skal vi have en fagforening? Fordi arbejdskraften er en vare, som skal sælges på arbejdsmarkedet, imellem lønmodtagere. Hvordan skal fagforeningen bruges? Hvis nogen bryder ud af det faglige sammenhold og sælger sig selv billigere, end overenskomsten foreskriver, risikerer vi dårlige vilkår. medlemmerne og tillidsfolkene på arbejdspladserne ikke, og de har klart gennemskuet, at ønsket om at øge udbuddet af arbejdskraft kun vil føre til lavere lønninger og større usikkerhed i jobbet. I sidste øjeblik betænkte formekanismerne, hvor det er markeds- Bedre løn, uddannelse og bundsformanden Thorkild E. Jen- der virker. Mindre arbejdsvilkår kan derfor kun sen for Dansk Metal sig og meddelte, konkurrence imellem udbyderne opnås ved at stå sammen. at han under ingen omstæn- af arbejdskraft lønmodtagere - Et solidarisk, forpligtigende digheder ville fjerne fridage. Han fører til højere pris. Større konkurrence sammenhold er altså nødvendigt, vil sikkert blive skældt ud, men imellem lønmodtagerne hvis fagforeningen skal forsvare hans medlemmer - og vi andre - fører omvendt til lavere pris. Det medlemmernes interesser og skylder ham en tak for, at han lyttede vil sige dårligere løn og arbejdsforhold. opnå fremskridt. Hvorfor skrive dette nu? Fordi det virkede som til medlemmerne. Og huske- de på, hvad en fagforening er. Foto: Lotte Ott Oplag: stk. Deadline & udgivelse 2012: Nr. 5: 9. august Udgivelse: 27. august Redaktionsmøder: 6. august, kl september, kl oktober, kl november, kl. 16 Alle møder på Mølle Allé. Søg og find på Find bl.a. hvem er hvem, aktiviteter, nyheder og meget mere. 2 Fagligt fokus

3 Er det offshore, når man arbejder knap hundrede meter fra land? Det mener tyske Möbius, der bygger i Nordhavn for det offentlige selskab By og Havn. Offshore i Nordhavns vandkant Det tyske firma Josef Möbius blæser på danske overenskomstregler på offentligt anlægsprojekt, der udvider Nordhavnen for»by og Havn«og vil have offshore-regler. Tekst og foto: Ebbe Dalgaard BJMF opsøger en afsides byggeplads på Oceanvej. Byggelederen er ikke at træffe. Alt er i orden, meddeles det, for firmaet Möbius er i Dansk Byggeri (DB). Möbius er fra Hamburg og del af den gigantiske STRABAG-koncern, hvis omsætning er på over 100 milliarder om året. Rutinetjek Rutinemæssigt tjekkes, om Möbius har indbetalt pension. PensionDanmark oplyser, at Möbius er tilmeldt i januar 2012, men endnu ikke har indberettet eller indbetalt pension. I registret over udenlandske firmaer (RUT) konstateres det, at endnu et tysk firma, Ludwig Voss, er tilmeldt på adressen. For at få det, og løn- og arbejdsforhold i øvrigt, oplyst, beder fagforeningen om et 48-timers møde på pladsen. Det finder sted den 26. april. Her oplyses det, at Möbius ejer Voss og indestår for alle forpligtelser. BJMF fastholder, at overenskomsten er brudt, da der ikke er indbetalt pension. Virksomheden fortæller, at der arbejdes på fire maskiner i havnen med fem mand på hver og i to uger i træk og en uge fri. BJMF beder om at se arbejdstidsplaner, ansættelsesbeviser og lønsedler. Det er arbejdsgiverne ikke i stand til, så mødet udsættes. Offshore-OK Den 8. maj genoptages mødet. Den ønskede dokumentation foreligger ikke. Virksomheden mener, at arbejdet bliver udført under offshore-aftalen i Byggeog Anlægsoverenskomsten. Derfor vil man ikke fremlægge dokumentation om ansatte, for det bruger man ikke i Tyskland. BJMF fastholder, at man vil se løn- og ansættelsessedler. Efter en pause forelægges en overstreget lønseddel og et tillæg til en ansættelsesaftale, som tilmed er mangelfulde. Firmaet bliver pålagt, at fremsende dokumentation for indbetaling af pension, korrekte ansættelsesbeviser og indbetaling til den tyske ferieordning, SOKA Bau, den 29. maj. Fagforeningen mener stadig, at det er BJMF-overenskomsten, der gælder, og at den er brudt, da pensionen fortsat er indbetalt. Herefter videreføres sagen til fællesmøde. Ikke enige Den 7. juni er der fællesmøde. Men uden den aftalte dokumentation. Dog fremlægges indbetalingslister for pension til og med maj 2012 for kr., heraf er de kr. betalt alt for sent. Arbejdsgiverne fremfører, at det er 3F s Bygge- og Anlægsoverenskomst, som indeholder offshore aftalen, der gælder. 3F og BJMF fastholder, at det er Jordog Betonoverenskomsten. I den er der i øvrigt mulighed for varierende ugentlig arbejdstid. Offshore-aftalen er heller ikke fulgt, da forholdet mellem arbejdsdage og fridage skal være 1:1, og Möbius arbejder 12 dage, med kun 6 dage fri. Ebbe Dalgaard er faglig sekretær i Byggegruppen i BJMF. Fagligt fokus 3

4 På læsekursus i arbejdstiden. Specialarbejdere fra Københavns Kultur og Idræt. Forrest fra venstre: Ronny Sander, Østerbro Stadion. Morten Jensen, Ryparkens Idrætsanlæg. Kaj Hjarsø, Valbyhallen. Bagest fra venstre: Per H. Christiansen, Genforeningspladsen. Marianne Jensen, Sundby Idrætspark. Jørgen Rasmussen, Kløvermarkens Idrætsanlæg. Læsekursus i arbejdstiden Specialarbejdere ved København Kommunes idrætsanlæg på ordblindeskole. 4 Fagligt fokus

5 Tekst og foto: Lotte Ott 85 specialarbejdere og ledere fik testet deres læse- og skrivefærdigheder. Testen var tvungen, og for nogle var anbefalingen at tage ordblindekursus eller læsekursus. Resultatet af testen var privat, og det var op til den enkelte at sige ja til kurset. Fagligt Fokus har på Ordblindeskolen i København mødt seks af dem, der sagde ja tak. De er på kursus en gang om ugen i ti uger. Nogle får ordblindeundervisning, andre får voksenundervisning. Skolen ligger på den fashionable adresse Trondhjems Plads ved Østerport Station og minder meget lidt om skolen, som de fleste husker den. Nypudsede messingskilte og tykke bløde tæpper på trappeopgangen. Tvungen test for alle Fagligt Fokus er blevet sat i stævne i frokoststuen, hvor snakken går livligt om en verden, der er blevet åbnet, og om muligheder i fremtiden både på arbejde og på hjemmefronten. - Jeg vidste ikke helt, hvad det gik ud på. Men nu, hvor jeg er blevet konstateret ordblind, har det åbnet en verden af ting: et lydbibliotek på bøger, som jeg har adgang til resten af livet, fortæller Jørgen Rasmussen fra Kløvermarkens Idrætsanlæg. - Da de kom med testen, tænkte jeg først nej, det bryder jeg mig ikke om. Men så hørte jeg, at det var noget med IT, og så sagde jeg ja, siger Ronnie, Østerbro Stadion og tilføjer, at man jo aldrig bliver for gammel til at lære noget. Skrive breve og bruge nem-id Mens samfundet forventer, at alle medborgere kan klare at logge på computeren med Nem-Id, eller skrive et brev, så er der en gruppe voksne mennesker, der må have andre til at gøre det. - Jeg vidste godt, at jeg var ordblind, og jeg har været her på skolen for 12 år siden. Men der er kommet meget nyt, og det har givet mig en masse. Nu behøver jeg ikke bede min kæreste om at skrive breve for mig, siger Kaj Hjarsø fra Valby Hallen. - Jeg har altid har en mistanke om, at jeg var ordblind. Det her har givet mig nogle værktøjer til at klare hverdagen, siger Morten Jensen, Ryparkens Idrætsanlæg. Han nævner bl.a. internetportalen Nota 17, der er for ordblinde og som har aviser, bøger, hjælp og meget mere. Tak til kollegerne! Der er enighed bordet rundt om, at den største udfordring har været at få vagtskemaerne hjemme på arbejdspladsen til at gå op, når der skulle gå en kollega fra en dag om ugen i ti uger. - Det er nogle superkolleger, vi har, der har dækket os ind. Stor cadeau til arbejdspladsen for, at vi kan gøre det her i arbejdstiden. Det har givet sammenhold, siger Marianne Jensen, Sundby Idrætspark. Hun er varm fortaler for kurset, og har iværksat, at rengøringsfolkene på hendes arbejdsplads bliver læsetestet på ordblindeskolen. De er nemlig ikke med i projektet i første omgang. Sidegevinst: sammenhold på tværs Det er ikke så tit, at alle specialarbejderne ved kommunens idrætsanlæg mødes på tværs af arbejdspladserne. Det sker egentlig kun ved det årlige idrætsstævne. Men på ordblindeskolen er de godt blandet på holdene, sådan at den enkelte arbejdsplads bedre kan dække fraværet af en kollega ind. I frokoststuen kommer de fra bl.a. Ryparken, Østerbro Stadion, Genforeningspladsen, Kløvermarken, Valbyhallen, Sundby m fl. De siger, det giver sammenhold at være sammen med kolleger fra de andre anlæg. Og sammenholdet bliver helt konkret, da de om eftermiddagen sammen tager til demonstration mod udlicitering af bl.a. deres kolleger i rengøringen. På skolebænken igen Der er god normering: to lærere og otte elever. Det betyder, at der er hjælp af få med det samme. Samtidig er undervisningen tilpasset den enkelte kursists behov. Kurset er på i alt ti kursusdage fordelt over ti uger, og det er både godt og skidt, synes kursisterne. - Jeg synes, en dag om ugen er passende. Det er hårdt at sidde på skolebænken. Jeg er mere træt, end når jeg har været på arbejde og brugt kroppen en hel dag, siger Kaj. - Jeg synes, jeg glemmer tingene fra gang til gang, siger Per, der godt kunne bruge at komme på skolen to gange om ugen. - Måske kan man fremover indrette det sådan, at f.eks. Per kunne gå to gange og andre bare en gang om ugen, foreslår Marianne, der også erkender, at man bliver mentalt træt efter en dag i skole. Sådan kom projektet i gang Alle ansatte ved Københavns Idrætsanlæg har fået testet læse- og stavefærdigheder og er blevet tilbudt kursus på Københavns Ordblindeskole i arbejdstiden. Om baggrunden fortæller Carsten Hansen, fællestillidsmand for idrætsanlæggene: - Vi laver ufaglært arbejde, og mange specialarbejdere har problemer med at læse og stave og er tal- og ordblinde. Vi har prøvet at gøre noget ved det i mange år, men det er altid strandet. - Men så kom Ole Bradstrup til som leder. Han blev irriteret over, at arbejdet ved computerne tog så lang tid, så det ville han gøre noget ved. På idrætsanlæggene valgte vi at sige: Det er en god idé. - Vi diskuterede det i tillidsmandsgruppen, og besluttede at alle skulle tage ordblindeskolens test. Bagefter fik vi enkeltvis resultatet og evt. tilbud fra ordblindeskolen. På den måde blev det en privatsag, om man ville stå frem og tage kurset eller lade være. Der skal være evalueringsmøde med HR-konsulent Susan Eklund, der har været med fra starten. Carsten Hansen har allerede evalueret: Det her kan anbefales til andre. Det kræver velvilje fra arbejdsgiver og aktive ansatte. -lott Noget for din arbejdsplads? Er ordblindeprojektet noget for din arbejdsplads? Vil du høre mere om, hvordan det blev løbet i gang i Københavns Kommune? Vil du vide, hvordan tillidsfolkene arbejdede med det? Du er velkommen til at kontakte fællestillidsmand i Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, Carsten Hansen, tlf.: mail: Fagligt fokus 5

6 Byens bedste jobformidling Fagforeningen har en aktiv jobformidling, med et godt greb om såvel medlemmer som mestre. Tidligere har Thomas Bentsen været ansvarlig for jobformidlingen for murere, tagdækkere, murerarbejdsmænd, jord og betoner m.fl. Mens Frank Andersen tog sig af formidling for tømrere, snedkere, gulv og glas. Frank Andersen er imidlertid stoppet, og nu har Thomas overtaget hele området. - I fællesskab med A-kassemodtagelsen kører jeg Franks liste videre, og tager derfor meget gerne imod henvendelser - både fra medlemmer, der ønsker opskrivning og fra firmaer, der skal bruge folk, siger Thomas Bentsen og tilføjer: - Staldtips og rygter om, hvor der kan være mulighed for at finde arbejde, vil jeg også gerne have. Han siger samtidig, at han ikke er ekspert i alle fagforeningens brancher. Men med hjælp fra kolleger, medlemmer og firmaer er han fortrøstningsfuld. -lott Kontakt: Thomas Bentsen, tlf.: Klar besked til forbund og Folketing 200 fagligt aktive tillidsmænd var i den første weekend i juli forsamlet til årligt landsbranchemøde for anlægs- og bygningsarbejdere. Her blev både OK-forhandlinger og trepartsforhandlinger taget under behandling. tekst Lotte Ott I to udtalelser til henholdsvis Folketinget og til ledelsen i 3F-forbundet, opstillede tillidsfolkene deres krav og forventninger. Udtalelsen til politikerne slog blandt andet fast, at tillidsfolkene ikke vil acceptere forringelser i flexjobordningen, og at man tager skarpt afstand fra forringelserne på efterlønsområdet. Videre kræver de, at en ny skattereform skal være socialt retfærdig. Derudover er der krav til ændringer af dagpengesystemet til fordel for de arbejdsløse. I forbindelse med trepartsforhandlinger er beskeden klar:»en eventuel udvidelse af arbejdstiden kan først ske, når arbejdsløsheden er væk. Vi siger: Nej tak til løntrykkeri via udvidelse af arbejdstiden«. Kræver at 3F bliver mere offensiv Tillidsfolkenes eget forbund, 3F, får også et ord med på vejen i en særskilt henvendelse. Her hedder det bl.a.: Daglig Ledelse skal komme med markante holdninger. Den skal melde klart ud om vores værdigrundlag. Ledelsen skal være mere synlig og offensiv om vores politik til både medlemmer og andre. Henvendelsen nævner en række punkter, som 3F skal kæmpe for. Blandt andet krav vedrørende overenskomsterne, herunder en musketér-ed og kampen mod social dumping. Desuden skal forbundet kæmpe for, at skattereformen ikke splitter medlemmer med og uden arbejde, at arbejdstiden ikke bliver udvidet, før arbejdsløsheden er væk, at genoptjening af dagpenge bliver lettere, og at der igangsættes klimarenoveringer og grønne løsninger. A-klubben holder flyttedag Fra og med mandag den 11. juni flytter a-klubben til fagforeningslokalerne på Mølle Allé 26, 2500 Valby, hvor også faglig afdeling bor. A-klubbens møder er åbne for alle medlemmer og starter kl Yderligere information: Tscherning, tlf.: (A-kassen bliver indtil videre boende i Trekronergade.) 6 Fagligt fokus

7 Sommersportens tyve dødsofre Fodbold-EM har krævet tyve dødsofre på byggepladserne i Polen og Ukraine. Fodboldforbundet vil ikke anerkende FN-regler for arbejdssikkerhed. En lang række dødsulykker skæmmer de kæmpe byggeprojekter, som rummer forsommerens store sportsbegivenhed EM i fodbold i Polen og Ukraine. Det svenske bygningsarbejderforbund, Byggnads, har undersøgt, hvordan arbejdssikkerheden har været på byggepladserne. I en artikel i deres nyhedsbrev beskriver de forholdene. Det polske arbejdstilsyn har opgjort, at pr. april måned i år har seks bygningsarbejdere mistet livet på de polske anlæg, og ifølge det ukrainske tilsyn er 14 byggefolk døde på arbejdspladserne. Derudover har de polske myndigheder registreret 348 tilfælde af farligt udført arbejde, og næsten hver anden af de mand, som har arbejdet i højden, havde utilstrækkeligt beskyttelse mod faldulykker. I Ukraine har arbejdsinspektørerne noteret overtrædelser af landets arbejds- miljølovgivning og fundet maskiner, der var i så ringe forfatning, at arbejdet er blevet standset. De internationale faglige sammenslutninger har krævet, at fodboldforbundet UEFA tilslutter sig FN-reglerne fra Den internationale Arbejdsorganisation (ILO) om sikkerhed på arbejdspladserne, og at de ikke kan tilsidesætte national sikkerhedslovgivning. Men uden held, skriver Byggnas. (mbp) Magert OKresultat på Danmarks Radio - Vores folk stemmer nej, vurder Jan Juul, forhandler og faglig sekretær i BJMF Dramatik og udsigt til sort skærm var situationen da en lang række LO-forbund forhandlede ny toårig overenskomst for ansatte i Danmarks Radio. I sidste øjeblik blev en konflikt afværget og en mæglingsskitse sendt ud til afstemning. - Det er et meget, meget magert resultat. Lønstigningerne ligger under det, som det økonomiske råd har forventet, siger Jan Juul, faglig sekretær i BJMF og forhandler. Mæglingsforslaget giver 1,4 procent som basis, samt 1,2 procent til personlig forhandling. Det økonomiske Råd har forventet at lønnen ville stige 1,8 procent. - Jeg har holdt møde med vores folk, og min vurdering er, at selvom der er nogle positive elementer på det sociale område, vil de stemme nej, siger han om de ca. 17 ansatte, der arbejder under 3F industrioverenskomsten. På det sociale område fremhæver Jan Juul som noget positivt bl.a. orlov til pasning af døende pårørende, orlov til pasning af handicappede børn under 18 år, og mulighed for erstatningsferie ved sygdom. Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort 4. juli. Med pølser på grillen, øl i anlægget og til festlige toner fra Røde Horn holdt Murerklubben 20 års-jubilæumsfest den 25. maj, og ved samme lejlighed blev Smedjen på Mølle alle 26 indviet som a-klubbens nyet samlingssted. (Foto: Lars Jensen) Læs hele mæglingsforslaget fra forligsmanden på -lott Fagligt fokus 7

8 Beton er valgt som fællestillidsmand Organiseringen af byggefolk på Cityringen tager endnu et skridt fremad med valg af fællestillidsmand. Jan Klemmed (tv) og Dan Jensen (th). Tekst: Mads Bruun Pedersen Den faglige organisering på det store Cityring-projekt fik torsdag den 7. juni et nøk fremad. På et fællesmøde for byggefolkene på de aktive pladser i Nørrebroparken, Nuuks Plads og Nørrebro Runddel samt Otto Busses Vej, Marmorkirken og Aksel Møllers Have, blev Dan Jensen valgt som fællestillidsmand. - Det var første skridt i retning af at få etableret en fællesklub for alle pladserne, siger Michael Severinsen, organisator i 3F. Der deltog 25 i mødet, og Dan Jensen blev valgt med opbakning fra alle de 17 stemmeberettigede medlemmer af fagforeningen. - På debatten kunne man forstå, at der er givet oplysninger om overenskomstforholdene fra firmaets side, som ikke svarer til, hvad Jord- og beton-overenskomsten indeholder. Det viste, at der er behov for at få styr på tingene, siger Michael Severinsen, der fremlagde, at arbejdet er reguleret af flere forhold: overenskomsten, af reglerne i arbejdstidsloven og af bestemmelser fra EU. - Jeg tror, at det blev klart, at det var nyttigt, at der er en, der kan tage hånd om disse regler, tilføjer Michael Severinsen. Med valget af Dan Jensen er der nu to tillidsvalgte i Cityringen, nemlig Jacob Mathiassen på Nuuks Plads og Rundelen. Derudover er der en arbejdsmiljørepræsentant på Nørrebros Runddel, nemlig Jan Klemmed. BJMF var sammen med fem andre 3F-afdelinger fra Sjælland i sving på det store dyrskue i Roskilde i weekenden den juni i Roskilde og kom i kontakt med mange uorganiserede med rødder i den grønne branche. 8 Fagligt fokus

9 Lempelse af knivloven Den megen tumult, som den skærpede knivlov medførte i 2009, har nu fået Folketinget til at lempe straffen for at bære kniv på jobbet. Det skal ikke længere automatisk koste mindst syv dage i fængsel at glemme at lægge Stanley-kniven, når svenden kører efter frokost, hvis han husker at lade den ligge i bilen inden besøget i butikken eller på tanken. Folketinget strammede i 2009 våbenloven, som en reaktion på en række eksempler på alvorlig vold og drab med kniv indblandet, ikke mindst i nattelivet. En uheldig sidevirkning var, at for eksempel håndværkersvende, som bruger kniv på jobbet, også blev omfattet af denne stramning. Efter en del tumult, hvor domstolene sendte unge læredrenge, butiksansatte og andre i fængsel, er der nu rettet til i lovgivningen, så ellers lovlydige borgere, der i embeds medfør bruger kniv som værktøj, ikke kriminaliseres. Knivreglerne er følgende: Kniven anvendes som værktøj i lovligt erhverv eller i forbindelse med jagt, lystfiskeri og sportsudøvelse Det samme gælder for knive, der anvendes i forbindelse med anden lovlig fritidsaktivitet, for eksempel spejdere og andre, som dyrker friluftsvirksomhed, herunder vandreture, skovture og lignende Det er desuden lovligt at besidde en kniv direkte på vej til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes, for eksempel i forbindelse med en fisketur eller en spejderlejr. Rigsadvokaten har præciseret følgende: et ophold for at tanke benzin eller købe ind på vej i bilen til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes, vil normalt ikke udgøre en overtrædelse af våbenloven, hvis kniven bliver i bilen. Det samme er tilfældet, hvis en netop indkøbt husholdningskniv medbringes på den videre indkøbstur i en taske eller lignende, eller hvis den ligger i bilen, mens der foretages andre ærinder. (mbp) Kilde: Dansk Håndværk Faglig ungdomskongres i Cuba 135 unge fra 35 lande var til verdenskongres i Cuba i dagene omkring 1. maj tekst Lotte Ott Ungdomsorganisationen under WFTU Det Faglige Verdensforbund afholdt sin anden kongres. Denne gang i Cuba i dagene op til 1. maj. Fakta WFTU (World Federation of Trade Unions, Det Faglige Verdensforbund) blev dannet i 1945 og omfattede både socialdemokrater og kommunister. Men i 1949 trak den socialdemokratiske del af fagbevægelsen sig ud og dannede Frie Faglige Internationale (på engelsk: International Confederation of Trade Unions, ICFTU). Også Danmark var repræsenteret i Havana: Trygve Bechsgaard, tømrerlærling og Theis Grønbech, jord- og betonarbejder, deltog, begge er medlemmer af BJMF. Fra talerstolen fortalte unge fra hele kloden den samme sørgelige historie: krise, ungdomsarbejdsløshed, fattigdom, og om regeringer, der jagter fagforeningerne, freder markedskræfterne og støtter social dumping i alle dens afskygninger. Europæisk WFTU ungdom I en pause under kongressen mødtes de unge fra Europa for at udveksle ideer til dannelse af en europæisk komite af WFTU ungdom. De blev enige om, at de europæiske repræsentanter i WFTUs nyvalgte sekretariat skal indkalde til et møde om et par måneder. Indtil da skal de unge rejse ideen i deres respektive klubber/fagforeninger. Læs hele rapporten og find links til billeder fra rejsen på Trygve Bechsgaard, tømrerlærling og Theis Grønbech, jord- og betonarbejder deltog i internationalt ungdomsmøde i Cuba. Fagligt fokus 9

10 102-årig med blomstrende fremtid Københavns Kommunes gartneri er det ældste i landet og still going strong. Tekst og foto: Lotte Ott Dørene til Gartneriet skal stå på vid gab for byens borgere i alle aldre. De skal have jord under neglene, pirret lugtesanserne og udfordret farveevnerne. Sådan ser folkene på Københavns Kommunes gartneri fremtiden. Gartneriet, som det bliver kaldt i daglig tale, producerer alle de blomster og planter, der er med til at gøre København grønnere og smukkere. Det bliver til forårsplanter, sommerplanter og stauder Fra hele byen kommer kommunens folk og henter blomster til udplantning i kummer og bede på gader og stræder - og til særlige arrangementer, f.eks. Prins Charles besøg i København, hvor Langelinie blev pyntet. René i gang med en sammenplantning, der skal bruges til sommerfesten for de omkring 400, der arbejder inden for kommunens park og natur. - Vi er seje! Gartneriet er 102 år gammelt og landets ældste. Det har de senere år levet et turbulent liv med flytning fra Bispebjerg Bakke til Hvidovre, og har overlevet flere forsøg på udlicitering. Vi har klaret den, fordi vi er seje. Vi giver ikke op. Hver gang de kommer med forslag, så kommer vi med nogle andre, siger gartner og opgavekoordinator Bjarne Kristensen med et lille smil. Og der er flere omvæltninger på vej altså hvis det står til den faste stab i Gartneriet, der udover Bjarne Kristensen tæller gartner- 10 Fagligt fokus

11 Københavns Kommunes Gartneri. Fra venstre: René, Michael, Bjarne, Michael og Hanne Plantefadet fyldes først med et tyndt lag lecakugler, derefter et lag jord, som Michael træder til, så det danner en lille bakke. 2. Herefter kommer Hanne gødning på. 3. Endnu et lag jord. 4. Så kan planterne komme i. 5. Næsten færdig. Se det endelig resultat på Langelinje. ne Michael Dam og Christina. Dertil kommer Michael, der er i gartnerlære og Hanne og René, der er i aktivering. Visioner i Valby Parken De er vilde med deres gartneri, og de vil gerne invitere alle byens borgere indenfor, så de kan deltage i produktionen. Det skal ske, når gartneriet flytter fra de lejede arealer i Hvidovre til Valby Parken, så det kan blive nabo til bl.a. Sansehaven og Den handicapvenlige Have. Det er i hvert fald deres vision. De ser for sig et leben af skoleklasser, gamle fra plejehjemmene, aktive beboere fra brokvarterne, der følger planteprocessen fra lille stikling til beplantede bede og blomsterkummer i byen. Der kan måske også senere komme en café, der er åben for alle besøgende. De er allerede gået i gang med at undersøge, hvad de skal bruge i det nye gartneri, der skal have plads bl.a. til en større staudepro- duktion, tunnelhuse i plastik og væksthuse i glas. Gammeldags på den fede måde Vi er 98 procent økologiske, og vi bruger ikke miljøgifte. Det kræver mere håndarbejde, siger Bjarne og forklarer, at når man f.eks. ikke bruger stråforkortere, skal hver eneste plante klippes manuelt med håndsaks, og det er lidt gammeldags Til skadedyr bruges insektsæbe og biologiske nyttedyr. Svampesygdomme bekæmpes med klimaanlægget sådan at fugt og svampe ikke går i selvsving. Dræbersnegle og deres æg bekæmpes med renlighed og vandspuling. Planen er at gå endnu videre med dette, når Gartneriet er flyttet til Valbyparken. Her skal etableres regnvandsbassiner, solceller og andet, der kan gøre det så CO2-neutralt som muligt. Grønt i børnehøjde Københavns bemandede legepladser og gartnere er gået sammen i et miniprojekt, der hedder Grønt i Børnehøjde. Det handler om, at pædagoger og gartnere arbejder sammen om at få plantet en masse blomster og krydderurter i samarbejde med børnene. Kommunens gartneri har også en stor rolle i projektet, idet de leverer blomster og planter. I april og maj var det forårsblomster, og nu er det sommerblomster og krydderurter. - lott Fagligt fokus 11

12 Hvordan sætter du din hjelm? Let på låget og send os billeder og beskrivelser af, hvordan din hjelm ser ud, hvordan du bruger den og hvilke praktiske løsninger, du har på de problemer, som hjelmen medfører. Jeg sætter min hjelm, som jeg vil næsten Tekst og foto: Lotte Ott Sikkerhedshjelm er et nødvendigt onde. Sådan har de fleste håndværkere det med sikkerhedshjelmen, erfarer Fagligt Fokus, der har set på alternativer i brug og valg af sikkerhedshjelm. Af med hjelmen hurtigst muligt Mens mange håndværkere godt kan finde på at bruge sikkerhedsskoene og arbejdstøjet i fritiden, er hjelmen det første, der ryger af, så snart det er muligt. Hjelmen er bare irriterende. Tag f.eks. skyggen foran. Den er så bred, at man ikke kan komme helt tæt på ting, og når man vil se noget oppe i luften, skal man lægge nakken helt tilbage, For nogle er løsningen at tage En lille trøst er, at der hele mærket med en række andre med risiko for at hjelmen glider hjelmen omvendt på, så skyg- tiden bliver udviklet nye hjelm- op lysninger. Der skal følge en af uanset hvor godt den er til- gen sidder i nakken. Det er prak- typer og bedre materialer. dansk brugsanvisning med, som passet. tisk og ser lidt hip-hop-sejt ud. blandt andet skal oplyse om hjel- Hjelmen er varm om somme- Andre har fået godkendt klat- Fakta om sikkerhedshjelme mens beskyttende egenskaber, til- ren og kold om vinteren. Det er rehjelme, der sidder bedre fast Sikkerhedshjelm skal anvendes pasning, anvendelse, vedligehol- noget værre rod at få plads til og ikke har den irriterende bre- hvis: delse, rengøring og opbevaring. ipod ens øretelefoner. Den er de skygge. Hovedet kan komme i klemme Arbejdsgiveren skal sørge for, tung ikke mindst når den har På en byggeplads har Fagligt Genstande kan falde ned at de ansatte får egnede og CE- påmonteret høreværn og pan- Fokus set, hvordan hjemmebore- Man kan støde sig mod spidse mærkede beskyttelseshjelme, og delampe. de huller i hjelmen har løst pro- genstande og lignende at de bliver brugt. Arbejdsgive- blemet med ledningen til ipod'en. Den almindelige beskyttelses- ren skal desuden give instruktion Hip-hop-sej Som i den gamle trafikrekla- hjelm, som anvendes i forbin- i brugen af beskyttelseshjelmen, Dertil kommer et ikke uvæsent- mer er det jo hul i hovedet ikke delse med arbejde, kaldes ifølge blandt andet på baggrund af ligt problem: Det kniber med at at bruge hjelmen, og desuden er Dansk Standard for en industri- oplysningerne i brugsanvisnin- se cool ud med tomrumsfor- det et brud på Arbejdstilsynets sikkerhedshjelm. gen, samt oplyse om faren ved længeren. Men der er flere bestemmelser at tage hjelmen Beskyttelseshjelme skal være ikke at bruge den. måder at tackle dette på. af de steder den påbudt. CE-mærket, og desuden være Kilde: Arbejdstilsynet 12 Fagligt fokus

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke MØLLE ALLÉ Nr. 4 august 2013 www.3f.dk/bjmf Medlemsmøde den 9. oktober side 10 Altaner er også tømrerarbejde Stenene står op Side 5-7 Metroaftale virker ikke Side 3 Bag millionkrav til Trevi Side 4 Klausuler

Læs mere

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Nr. 1 marts 2011 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde En STOR familie 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Upolitisk er et politisk valg Af Henrik Lippert

Læs mere

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf Nr. 2 marts 2014 Overenskomst 2014 Altaner er også tømrerarbejde Kamppladser er must-read Side 4 Amager Bakke Side 8-9 Festival blæser støvet af historien Side 12 Side 3 stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR 2009 Gulvlæggerne har rejst sig fra alle fire Læs side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 2 FEBRUAR 2009 Et lille stykke fagforeningshistorie

Læs mere

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007.

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007 Stik mig lige en plade side 6-7 Foto: TIB-9-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 8 NOVEMBER 2007 Det lysner for efterlønnere med penge

Læs mere

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009 Lim i stribevis side 3 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 4 MAJ 2009 SKOVTUR 2009 Onsdag den 3. juni kl. 13.00 Stiftelsen De forenede

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012 3F Dansk Byggeri Læs i dette nummer bl.a. om: - Mindeord for Walther Gammelgaard Petersen side 6-7 - Opfølgning på faldulykker side 18-21 - Krav til nye firmaer side

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2008 Arvid er gået på pension side 7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2008 TIB-Nyt holder sommerferie Vi er tilbage med næste blad den 8.

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Storhed står for fald

Storhed står for fald December 2010 Danmarks største grønne branchemagasin Nr. 8 Storhed står for fald side 4-5 Turen går mod Nødebo side 10-12 Svært ved at læse? side 16-18 Tænk, hvis ingen taler med dig side 19-21 www.gront3fpunkt.dk

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis Kastrup Nr. 1 marts 2010 Skraldemænd hader snevejr Vi er med Martin Roesen fra Renoflex på arbejde i sneen. Læs reportagen på side 4. Ordblinde 3F Kastrup vil gerne hjælpe flere ordblinde. Læs mere på

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2 Kastrup Nr. 3 September 2008 Flybranchens nedtur koster arbejdspladser 1200 3F ere arbejder i SGS. Ledelsen har bebudet fyringer, men folkene er glade for arbejdspladsen. Læs mere på side 4. Nordic Aero

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Efteruddannelsestillæg

Efteruddannelsestillæg 31. årgang Juni 2006 Nr. 2 Den Grønne Landsbrancheklub Efteruddannelsestillæg 2. halvår 2006 Tag ud og gem, tillæg på 24 sider midt i bladet ISSN 0109-2324. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere