A r k i t e k t u r p r i s N o m i n e r i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A r k i t e k t u r p r i s 2 0 0 9 N o m i n e r i n g"

Transkript

1 A r k i t e k t u r p r i s N o m i n e r i n g

2 KARKITEKTURPRIS SVENDBORG Indhold.. OMMUNE Svendborgvej 16, Ollerup Nybygning Plejehjem 4-5 Granvænget 14-18, Svendborg Nybygning Bolig 6-7 Kystvej 32, Tåsinge Nybygning Bolig 8-9 Bodøvej 16, Svendborg Nybygning Erhverv Byparken Nybygning Landsskabsrum legeplads Østre Havnevej 23 Ombygning Kontorhus Jessens Mole 6, Svendborg Nybygning Havnerum og Servicebygning Bølgen Egne notater Udarbejdet af Erik Krahn, arkitekt, m.a.a., Miljø og Teknik, Foto: Erik Krahn, Trykning: Grafisk Afdeling, August

3 Svendborgvej 16, Ollerup Matr.nr. 12 M. Ollerup By, Ollerup 12 boliger samt renovering af Ollerup Plejehjem Ollerup Plejehjem Svendborgvej 16, Ollerup 5762 Vester Skerninge Ollerup Plejehjem/ Svendborg Kommune. Arkitektfirmaet C & W arkitekt m.a.a. Kullinggade 31 E Henrik Fog-Møller landskabsarkitekt MDL Skattergade 13 På byrådsmødet den 20. december 2006 vedtog Egebjerg Kommune, at etablere 12 nye ældreboliger og ombygge 30 plejeboliger, heraf 8 for demente på Ollerup Plejehjem samt at servicearealet på Ollerup Plejehjem skulle renoveres. Opgaven blev tildelt Arkitektfirmaet C & W arkitekt m.a.a Ollerup Plejehjem blev opført i 1920 i et nyklassicistisk formsprog ved arkitekt Ejner Mindedal, som har præget store dele af Ollerup og Vester Skerninge med sine fine bygninger. Tilbygning af et moderne plejecenter med flere selvstændige boliger med bad og køkkenfaciliteter, er en velkendt kendt opgave for det fynske arkitektfirma. Tilbygningen blev gennemført ved at bygge en ekstra etage som en let stålkonstruktion oven på en to-etages værelsesfløj fra 1960érne. For at fløjen kunne fremstå med et ensartet arkitektonisk udtryk, blev den nye konstruktion og den eksisterende bygning afsluttet med Rockwool Facade System til én samlet pudset flade. Derved matcher den nu 3-etages værelsesfløj det bestående plejehjems arkitektoniske særpræg. Tagene er udført med tagpap med listedækning, døre og vinduer er udført i træ/aluminium og fremstår i farven antracit. Ejendommen er smuk og vel vedligeholdt og fremstår i fin harmoni med bebyggelsens øvrige huse. Opholdsareal er etableret som altan. Altangangshuset med små opholdsarealer. De to bygningskomplekser sammenbindes med en let vandret beklædt bygning i træ. Tagene er udført med tagpap med listedækning, døre - og vinduer i træ/aluminium og fremstår i farven antracit. Ollerup Plejehjem blev opført i 1920 i nyklassicistisk formsprog ved arkitekt Ejner Mindedal. 4 5

4 Granvænget Matr.nr. 38 Skovsbo By, Egense Enfamiliehus Ole Foged Jensen, Rødmevej 17 D Stenstrup Ole Foged Jensen Arkitektfirmaet C & W arkitekt m.a.a. Kullinggade 31 E I Rantzausminde opføres ni luksusboliger, tæt beliggende ved vand og skov. Rantzausminde er kendetegnet ved at være et yderst attraktivt boligområde beliggende langs Svendborgsund. Den nye bebyggelse ligger blot 100 meter fra kystlinien og grænser op til Tankefuldskoven. De unikke naturkvaliteter er søgt inddraget i bebyggelsen og de enkelte boliger. Husene er placeret på en sammenhængende grøn flade, uden generende skelafgrænsninger, og med en beplantning der styrker privatheden omkring boligernes opholdsarealer. Adgang til husene foregår via den dobbelt integrerede carport som i sin detaljering, sammen med resten af huset er udført på bedste vis. Husene tilpasser sig og udnytter det faldende terræn. Således er hver bolig delt i 3 niveauer. Ved indgangsniveauet ligger 2 værelser med bad og toilet. Herfra kan man bevæge sig ned i parterreniveau indeholdende stue, et værelse, bad/toilet, vinkælder og depot. Eller man bevæger sig op i niveau indeholdende spisestue, køkken og bryggers. I hver af de to af niveauer etableres terrasser vendt mod syd Parterre-delen er beklædt med spansk granit, mens den øvre del er opført i tegl og hvidpudset. Taget er ensidigt og udført med tagpap og inddækket med zink. Døre og vinduespartierne står i en smuk træ-aluminium kombination, hvor alle gående rammer står i lyst træ. Bebyggelsen fremstår som en smuk og homogen bebyggelse med reference til Falling water af Frank Lloyd Wright. Dog uden vand. De store og meget markerede tagudhæng får funktion af solafskærmning. Fin detaljeringsgrad ved tagudhæng. Facaden på de to boligtyper, hvor Parterre-delen beklædt med spansk granit bliver til opholdsterrasse på 1. salen. Slippen mellem boligen og carporten. Adgangsvej til boligerne her delvist overdækket med glastag. 6 7

5 Kystvej 32, Tåsinge Matr.nr. 7. I Vindeby By, Bregninge Enfamiliehus Ole de Fønss Gandrup Møller Hansen Kystvej 32, Tåsinge Ole de Fønss Gandrup Møller Hansen Kystvej 32, Tåsinge Arkitektfirmaet C & W arkitekt m.a.a. Kullinggade 31 E Villaen er opført i Vindeby på Tåsinge. Grunden ligger øverst på bakken af Kystvej, hvorfra der er fantastisk udsigt over Svendborg Sund og byen. Grundens terrænforhold samt geometri med en relativ lille brede på 17 m og en længde på 75 m har naturligvis været medvirkende for husets disponering og hovedform. Bygningskroppen er udformet som et længehus. Ankomst til huset sker via en dobbeltcarport på 55 m² der indeholder udhus, depot m.m.. Carportbygningen er sammenbygget med hovedhuset via to 7 m lange murede overlæggere. Derved danner bygningen bagvæg for en gårdhave på 40 m². Hovedindgangen til huset ligger i underetagen, som er disponeret med hall, køkken/alrum og en forældreafdeling med bad, som er en bygningskrop som skyder sig ud mod øst. Ydervægge er her udført med zinkbeklædning. Fra køkken/alrummet er der direkte udgang til en stor overdækket terrasse mod sundet. Overetagen er disponeret med en opholdestue med pejs og arbejdsværelse m.m.. Adgang til overetagen foregår via en gangbro der belyses med et ovenlys og dels gennem de store vestvendte vinduer. Opholdsstuen adskilles fra den øvrige bolig med store glasvægge. Fra opholdsstuen er der direkte udgang til en balkon, hvor gulvet danner overdækning for den nedre terrasse. Facadepartierne mod sundet er i begge etager gennemgående vinduespartier fra gulv til loft. Børn - ungeafdelingen findes i reposetagen, som indeholder 3 værelser som har udgang til gårdhaven. På etagen er der etableret badeværelse for de unge. Bygningens længderetning forstærkes af fritstående mure ved både indkørsel og terrasse. Huset er opført i mørke/sorte blødstrøgne teglsten og har fladt tag med zinkinddækninger. Vinduer og indgangsdør er udført i aluminium, karme og poste i farven antracit grå. Terrasseværn er udført i galvaniseret jern med håndliste i træ samt stål wire. Trapper er udført i grå granit. Huset er opført i mørke/sorte blødstrøgne teglsten og har fladt tag med zinkinddækninger. Grunden falder så meget mod nordvest, at huset fremstår i to etager mod vandet og en etage mod adgangsvejen. Forældrer afdelingens ydervægge er her udført med zinkbeklædning. Murede piller indrammer og forstærker udsigten til Svendborg Sundbroen. 8 9

6 Bodøvej 16 Matr.nr. 16 AT Sørup, Svendborg Jorder Nybygning Transformatorstation. Sydfyns Elforsyning Fårborgvej 64 Sydfyns Elforsyning Arkitektfirmaet C & W arkitekt m.a.a. Kullinggade 31 E Bygningen er placeret i et meget blandet industriområde blandt erhvervsbygninger af nogen tvivlsom arkitektonisk kvalitet. Det er derfor befriende at Sydfyns Elforsyning som bygherre, har hyret et arkitektfirma til at tegne en bygning, som indeholder en moderne transformatorstation. Bygningen er udformet som en krop med to tagformer. En med krumt tag og en med et svajende tag. Taget er sort pap tag med listedækning. Murværket til bygningen er udført med Petersen Teglsten, og fremstår med henholdsvis en lys og en mørk sten som en yderlig understregning af de to sammensmeltede bygningskroppe. Murværket er opmuret med fyldte fuger og murkronerne i gavle er udført med standerskifte. Ved porte er der lavet muret stik over disse. Trods de store lukkede facader har husets centralrum et smukt lysindfald, ikke mindst via et smalt ovenlysbånd. Vinduer og døre er udført i aluminium og fremstår i farven antracit grå. Husets gedigne materialevalg, form og funktion med enkle og rene linjer afspejler et meget enkelt formsprog, og er et fint eksempel på traditionelt arkitektur med referencer til Iver Bentsens murværksarkitektur. De små vinduer er udformet til at kunne åbnes, hvis trykket ved kortslutning bliver for stort. Adgangsfacaden til 60KW Stationen ved Bodøvej. Der er anvendt standerskifter som afslutning ved murkronerne. Facaderne er opmuret i Petersens Tegl

7 Byparken Hømarken Matr.nr 138 A Svendborg Markjorde Børn- og ungehave Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Arkitektfirmaet Witraz Store Kongensgade 75 B 1264 København K 110 træer, en rund forhindringsbane, et bålhus og et trebenet net er de fire elementer landskabsprojektet består af. Haven har fået designet et kæmpenet, der er spændt ud i en halv meters højde. Nettet giver mulighed for en lang række udfoldelsesmuligheder for børn og unge, såsom klatring, hygge, ophold og leg. Kæmpenettet tilgodeser mange af de ønsker, der kommer til udtryk under en række workshops med områdets beboere. Samtidig fungerer nettet, som et markant arkitektonisk element, som giver identitet til området. Omkring nettet løber en rund forhindringsbane. På den eksisterende tomme og utilgængelige græsplæne er der plantet 110 træer. Omkring forhindringsbanen står der popler og indenfor banen står der æbletræer. Børn - og Ungehaven i Svendborg tager udgangspunkt i børnenes og de unges egne ønsker for et område. Et område, der før har stået hen og kun været benyttet til gennemfart og sporadisk ophold. Den nye have ligger i forbindelse med øvrige områder, der benyttes af børn og unge, såsom skole, fodboldbaner og klub. Haven giver børnene og de unge et friareal og opholdssted, som er dedikeret til dem. De unge har været med i skabelsesprocessen og selv kommet med ideer og forslag. Afslutningsvis deltog børnene og de unge i udførelsen af at male de 220 træstolper, som beskytter træerne de første år. Børn- og Ungehaven i Svendborg er led i et projekt, hvor der skal etableres 7 verdenshaver i bebyggelsen. Beboerne i området har været inddraget som en væsentlig del af processen. Kilde Witraz arkitekter. En bevægelig forhindring på banen. Forhindringerne har børnene selv valgt og købt ud fra et opstillet budget og en hel række muligheder. Træerne strammer pladsen op arkitektonisk og skaber nyt liv. Forhindringerne har børnene selv valgt og købt ud fra et opstillet budget. I baggrunden ses bålhuset der er udført i træ

8 Østre Havnevej 23 Matr.nr. 28 CB, Svendborg Markjorde Ombygning 3 F Sydfyn Østre Havnevej 23 3 F Sydfyn Østre Havnevej 23 Dopo Arkitekter Fåborgvej Vester Skerninge Det tidligere lidt rodede område ved Østre Havnevej, hvor korn og foderstoffer samt morgenmadsprodukter Kelloggs blev produceret, er der i dag ved at ske en transformation af området. Ejendommen Østre Havnevej 23 fremstår som et fint eksempel på at tidligere industribygninger kan omdannes til en ny funktion. Bygningen er ombygget til kontorfællesskab for fagforbundet og har ved denne lejlighed fået bygget en ny ekstra etage, som en slags Penthouse indrettet til kontor for HK. Den 4. etages facade består af et langt sammenhængende glasparti som spænder fra gulv til loft. Der er fra etagen udgang til en mindre altangang som samtidig fungerer som brandredningsvej. Facaderne på huset er opbygget med lodrette lette partier som afsluttes af altangangen med det vandrette facadeparti. Bygningen afsluttes med et fladt og svagt fremspringende tag. Materialeholdningen til bygningen er udført med facadepartier i aluminium. Pudsede vægge med en terracotta farve klæder huset fint. Hovedindgangen til Østre Havnevej 23. Altangang er udført med fin detaljeringsgrad i håndlister og værn. Den 4. etages facade består af et langt sammenhængende glasparti som spænder fra gulv til loft. Husets facader markeres med lodrette vinduesbånd og gavlmotivet står meget stramt og præcist

9 Jessens Mole 6 Havnerum, Bølgen, broer mm. Svendborg Havn Svendborg Havn Praksis Arkitekter Grønnegade 4 Tåsinge Et funktionelt rekreativt byrum, med plads til flere forskellige udfoldelser og aktiviteter er etableret ved Svendborg Havn. I hjørnet af havnebassinet ved Nordre Kajgade, er der nu etableret nyt broanlæg til sejlerne, som samtidig har en funktionalitet som indbyder til at sætte sig og nyde havnemiljøet ved kajen. Et flot nyt broanlæg i sort træ er således blevet en ny integreret del af havnen og kajen, hvor der er plads til både lystbåde og mennesker. Tilsvarende er lavet i hjørnet af havnebassinet ved Bendixens Fiskehandel. I gaderummet over rensningsanlægget ved Nordre Havnevej er der etableret en helt ny havnepark hvor man kan udfolde sig på flere forskellige måder. Her er lavet basketbane og fodboldbane i et og samme rum, og der er sandkasse til de mindste. Endvidere er hele området lavet som små oaser, der med bambus i opstillede plantekasser, opfordrer til at stoppe op og betragte havnemiljøet på tætteste hold. For enden af broen er der placeret en beton-ponton og her fortøjes en bygning, kaldet Bølgen. Fra taget af denne kan udsigten nydes og indeni opstår et 30 kvadratmeter stort rum. Rummet kan anvendes til mindre arrangementer som udstillinger mm. Da bølgen er transpotabel kan den flyttes hen foran den nye mole ved pumpestationen. Her er der bygget brede trapper, og så kan publikum sidde og stå her, mens der gives koncert fra Bølgen. Udenoms pladsen på pontonen er på 220 kvadratmeter og her er der mulighed for at grille m.v. Svendborg Kommune har med disse nye byrumsfornyelser taget de første skridt i planen med at tiltrække flere mennesker til havnen, og dermed påvirke de adfærdsmønstre, som deler havnen og bymidten i to. Kilde Christian Dan Jensen. Ny kaj med opholdsarealer i form af træbænke ved pumpestationen. Hjørnet af havnebassinet udnyttes flittigt til siddeophold. Bølgen kan anvendes til mange formål. På 1.dæk kan udsigten nydes over havneområdet. Bølgen ligger for enden af den nye havnekaj. Multibanen benyttes flittigt i sommerhalvåret som er del af havneparken

10 Egne notater 18 19

11 svb 2096

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g KARKITEKTURPRIS SVENDBORG.. 2009 OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007'

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Claus Bech-Danielsen Albertslund Nord...2 Bispehaven,

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 >

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 > Troldtekt Kontor og erhverv inspiration Kreativt miljø på Holmen side 8 > Jacob Jensen design: Smuk ramme om verdensberømt design Tectura i Brøndby: Fabrikkens forvandling Kanonbådsskurene: Kanonbådsskure

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH MIDTJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH MIDTJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 MIDTJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de

Læs mere

Geiserne er et markant pejlemærke på Havnetrekanten i Horsens.

Geiserne er et markant pejlemærke på Havnetrekanten i Horsens. GEISERNE Kraftfuld som en gejser 03 Geisernes første slanke tårn stræber mod himlen med 11 etager luksusboliger. Lys, nordisk og kraftfuld som en gejser leder det tankerne hen på rendyrket nordisk arkitektur.

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE 1 Indholdsfortegnelse Oversigt - individuelle drømme / priser.. 4 Morgensol eller aftenssol - placering..... 8 Showroom - individuelle materialevalg. 10 Beslutningsfasen og

Læs mere

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere