for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor."

Transkript

1 16.årgang nr.1 Juni 2015

2 EN VERDEN I FORANDRING Af Marie Brasholt Formand for Diálogos Mens dette indlæg skrives, er Folketingsvalget netop overstået, og vi venter på en ny regering. Midt i usikkerheden er der dog en ting vi nok desværre kan være temmelig sikre på: Uanset hvordan regeringen kommer til at se ud, bliver der ikke flere penge til udviklingsbistand de kommende år, tværtimod. Det er ikke bare trist men kan blive katastrofalt for de mennesker, der i dag nyder godt af den danske udviklingsbistand rundt omkring i verden. Herunder er den bistand vi selv yder gennem Diálogos projekter. Også internt i vores forening er der triste nyheder. Diálogos-Nyt har fået nyt look, og det er ikke fordi vi er hoppet på en ny moderne bølge, men fordi vi har mistet vores hidtidige redaktør Dan, som har været medlem af bestyrelsen og redaktør for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor. Der er således nok at være trist over i disse dage. Men blandet op med bekymringen for fremtidens vilkår for NGOer som os og sorgen over at have mistet, er der også en tro på, at vi med fælles indsats kan komme videre og blive ved med at slås for det, vi tror på. Dette nummer af Diálogos-Nyt er et eksempel på, at ting alligevel lykkes. Et andet lyspunkt er vores sekretariat. Annie arbejder på højtryk med en lang række opgaver, som bestyrelsen har bedt hende løse, og vi ser frem til i efteråret at præsentere jer for nogle at de ting, hun arbejder med. Og det er også værd at nævne, at Prodeco-gruppen her få dage efter et afslag på deres ansøgning til Civilsamfundspuljen allerede i gang med at arbejde med afslagsbegrundelserne, så der kan komme en ny og forbedret ansøgning afsted til næste ansøgningsrunde. Lad os være med til at vise, at det stadig gælder, at When the going gets tough, The tough get going. Der bliver brug for alle gode kræfter i den kommende tid, så meld jer endelig i sekretariatet, hvis I har lyst til at give en hånd med. MINDEORD FOR DAN LARSEN Af Marie Brasholt Formand for Diálogos Der findes ord, som man håber man aldrig får brug for at skrive, ord man ikke har lyst til at formidle. Jeg havde håbet, jeg aldrig blev nødt til at skrive mindeord for Dan Larsen - at han havde kunnet blive hos os mange år endnu. Men mindeord er nødvendige nu. Dan døde i april, og vi i Diálogos har mistet et bestyrelsesmedlem gennem mange år. Vi har også mistet foreningens hovedkraft indenfor kommunikation. Ham der fik ordene til at leve og blive til en lang række artikler om vores projekter i både den trykte presse og i forskellige netmedier, herunder vores egen hjemmeside. Og ham der gennem utallige timers frivilligt arbejde hjalp flere af vores partnere til at se potentialet i den fagre nye internetverden med alle dens muligheder. Vi der kendte Dan godt har også mistet en nær ven. En ven der ikke kun brugte ordene til professionel formidling om vores organisation og vores projekter, men også til samtaler, der aldrig blev ligegyldige. Samtaler der ikke kun vidnede om Dans interesse for verden men også om hans interesse for de personer, han omgav sig med. Dan kunne formidle, men han kunne også lytte. Dan havde gerne levet længere - og vi havde gerne haft ham hos os mange år endnu, både som medlem af Diálogos og som ven. Men sådan skulle det ikke være. Nu er ordene overladt til os, og vi må finde måder at bruge dem på. I Dans ånd vil vi gøre vores bedste for at ordene i og om Diálogos også fremover bliver levende og skaber forståelse mellem mennesker. Æret være Dans minde! Side 2 Juni 2015

3 NYT FRA SEKRETARIATET Af Annie Oehlerich Sekretær i Diálogos NYT FRA CISU Af Louise Hindenburg, Næstformand i Diálogos, Formand for CISU Sekretariatet i Diálogos flyttede til Nørrebrogade 52C, midt i København, 1. januar i år. Sammen med AXIS og Afrika-kontakt er vi indgået i et strategisk kontorfællesskab i et stort baghus, som vi deler med Claus Meyer. Samtidig har vi ansat antropolog Annie Oehlerich som akademisk medarbejder. Diálogos bestyrelse og sekretariatet har siden januar arbejdet på at udvikle organisationens kompetencer, opdatere arkivet, skaffe flere medlemmer og systematisere læringsprocesserne. Diálogos er en organisation præget af stor omskiftelighed og engagement, med få ansatte, hvor de mange frivillige er drivkraften i arbejdet. Medlemmerne er bosat over hele landet og projektarbejdet er karakteriseret med ejerskab, hvor de frivillige finder deres egen stil. Vi vil meget gerne øge antallet af medlemmer, så flere herhjemme får kendskab til vores arbejde. Vi opfordrer derfor jer alle til at tænke kreativt. Er der en god ven, som du vil forære et medlemskab af Diálogos? Informér gerne venner og bekendte om vores arbejde, så vi når ud i en større kreds. Måske sidder der nogle, som gerne vil høre nyt om projekterne og støtte vores sundhedsfaglige arbejde, men som ikke har tid, til mere. Derfor er det vigtigt at understrege, at man ikke skal forpligte sig til at deltage i møder eller arbejdsgrupper, nye medlemmer modtager vores DiálogosNyt og kan holde sig orienteret om projekterne, ligesom de bliver inviteret til vores debatmøder og årlige generalforsamling. Vi opfordrer vores medlemmer til at sikre sig, at sekretariatet har den sidste adresse, da Diálogos Nyt fremover vil udkomme i en digital udgave, hver anden gang, vi sender stadigvæk hver andet DiálogosNyt ud med posten, til dem som ikke har en elektronisk adresse. Vi er nu 190 medlemmer fordelt på: Studenter-/ ungdomsmedlemskaber: 9 personer Enkelt personmedlemskaber: 86 personer Husstandsmedlemskaber: 94 personer (flere personer) Kollektive medlemskaber: 1 organisation (IMCC U-land) CISU afholdt sin årlige generalforsamling i april. Der var ingen større punkter på dagsordenen, blot en stille og rolig generalforsamling, som om aftenen og dagen efter livede op for at fejre CISUs 20 års jubilæum med besøg fra Syd, gamle anekdoter og debat om fremtidens udviklingsbistand. Med det kommende valg var det vigtigt for CISU, at organisationerne kunne stå sammen og tale med en samlet stemme for at sikre civilsamfundet i Syd. Derfor blev der ved generalforsamlingen stemt for et politisk papir, som bruges ved dette års folketingsvalgkamp. Generelt lyder opfordringen fra CISU, at det i 2015 er vigtigt at blande sig i debatten, både ved folketingsvalget men også i det hele taget. I kan læse mere om det her Louise Hindenburg næstformand i Diálogos, som de sidste to år har siddet i CISUs bestyrelse, blev ved bestyrelsesmødet i maj valgt som formand for CISU. NY ADRESSE TIL DIALOGOS Diálogos Nørrebrogade 52 C, 2.sal tv., 2200 København N, Danmark URL: Tlf.: DIALOGOS NYT Som den kære læser sikkert har bemærket, er det gamle format af nyhedsbrevet Dialogos blevet ændret. Det er en direkte følge af at Dan Larsen desværre ikke længere er her til at løfte opgaven. Har du lyst til at gå med i teamet omkring redigering og har du ideer til nye tekster, så skriv endelig til Juni 2015 Side 3

4 PRODECOS LEDER PÅ BESØG I DANMARK Af Zulema Torres Læge og Direktør for Prodeco Vores projektleder fra Prodecoprojektet i Bolivia, Zulema Torres, besøgte Danmark for at deltage i et tre ugers kursus, i maj 2015, i regi af Danida Fellowship Center. Nedenfor kan du læse nogle af hendes refleksioner fra besøget i Danmark. Peruvianeren Octavio Mavila skrev en gang i sit filosofiske værk, udviklingens ti bud, at de helt store forskelle mellem udviklede lande og udviklingslande primært ligger i attitude. Det tænkte jeg på under mit besøg i Danmark. Danskernes grundlæggende værdier hviler på en protestantisk tilgang, hvor den enkelte borger, som led i demokratiet, deler attitude omkring; orden, renhed, punktlighed, opsparing, ansvarlighed, ærlighed, respekt for sin næste og lovene. Jeg var overrasket over hvor nøjagtigt transportsystemet var, fra busser, metro, og tog. Folk er ærligheden selv. Glemmer man noget, penge eller andet, leder folk efter det for én for at give det tilbage. Økologien, bæredygtigheden, det nye danske design. Teknologien er universel, kontrolsystemer er strikte og tilpassede, men danskerne accepterer dem. Deres livsstil er ikke prætentiøs, for de bruger gerne brugt tøj, genbruger det endda i deres mode. De kommunikerer direkte, på en åben måde, meget forskellig fra mit eget udviklingsland. Alligevel kan man ikke sammenligne de to lande, for vi lever med en afgrund i mellem os, som dog ikke forhindrer os i at lære gensidigt af hinanden og definere fælles globale mål og udviklingsindikatorer. For PRODECO bliver kravene til civilsamfunds aktørerne hele tiden skærpet, vi skal vise resultater igen En frodig medicinurtehave i Bolivia Foto af Jens Peter Bregnballe og igen, derfor forsøger vi at forbedre projektresultaterne, så arbejdet og den internationale støtte gør bedst nytte. Mit motiv for rejsen var en invitation til at deltage i et kursus om civilsamfundets rolle og udviklingsbistand i København fra den 4. til den 22. maj Kurset var finansieret af DANIDA, og jeg takker Diálogos for at gøre mig opmærksom på muligheden. Formålet var at deltagerne fik viden om aktørernes rolle i forhold til udviklingsbistanden, samt DANIDAS strategiske politiske rammer. Vi fik konkret viden og værktøjer til organisationsudvikling. Der var rig mulighed for at udveksle erfaringer og synergi mellem de mange deltagere fra Asien, Afrika og Latinamerika. Min personlige udfordring var at udvikle en fundraisingplan for Prodeco, men jeg fik også kendskab til mange andre temaer, som Paris Deklarationen, kønsperspektivet, frivillige modellen, organisationsudvikling, kvalitet i projekterne, monitorering, analyser og nye aktionsplaner. Alle sammen faktorer der kan forbedre Prodecos muligheder for bedre projektimplementering og fundraising. Der var mange gode læringsprocesser undervejs, og det var et veludvalgt hold af undervisere i INKA consult (Hans Peter Dejgaard, Stine Baltzer, Ursula Hofeldt), i DANIDA Felowship Center. Holdet med 18 afrikanske og 2 russiske deltagere var fantastisk, at lære en virkelighed så forskellig fra min egen at kende, det var en gave for mit eget udviklingssyn. Jeg var den eneste repræsentant fra Latinamerika, hvilket var udfordrende og af og til mærkeligt ikke at tale spansk 3 uger i træk, men det forbedrede mine sprogkundskaber! Det var positivt at møde Diálogos Prodeco-gruppe og høre deres forventninger, drømme og krav til projektet. Vi fik vendt det Fortsættes på side 5 Side 4 Juni 2015

5 nye projektforslag og sat nye punkter på dagsorden. Det var vigtigt at kunne mødes og tale om fremtidsmulighederne. Jeg havde mulighed for at udveksle erfaringer med Rasmus og Sofie om udviklingen af interkulturel og indfødt medicin. Jeg fik endda muligheden for at holde offentlige møder i Århus og København. Det at høre spørgsmålene fra de fremmødte var lærerigt, ligesom både besøget i Ålborg og Århus var interessante: Her lærte jeg landet at kende, produktionssystemerne, solenergien, uddannelsessystemet. Et besøg på Skejby sygehus gav indblik i en ny administrativ måde at monitorere patienterne på, via et nyt teknologisk, innovativt system, og klinikbesøget hos Jesper gav viden om det danske sundhedssystem og vilkårene som praktiserende læger. Det satte mange nye tanker i gang om vores bolivianske sundhedssystem, om projekterne og den nye familiære interkulturelle enhed, SAFCI. Jeg fik også kontakt med de herboende bolivianere og oplevede, hvordan de lever med et nostalgisk blik og minder om fædrelandet, samtidig med at de er integrerede i Danmark. Men mit hjerte Zulema Torres blev udsat for Rubjerg Knude en regnvåd dag Foto af Jens Peter Bregnballe er for altid markeret ved den venlighed jeg mødte, ved at blive indlogeret privat hos Annie, Jesper og Jens Peters familier og lære deres børn, koner, mænd og venner at kende, det var et helt særligt indblik i dansk familieliv. Tiden var for kort, jeg havde gerne arbejdet mere med Diálogos, da den direkte relation og det menneskelige møde er vigtig for arbejdet fremover. Det var en exceptionel mulighed at deltage på DANIDAs kursus. Som Prodeco har vi meget at byde ind på omkring arbejdet med det interkulturelle medicinske system. Så endnu engang et stort tak for muligheden, for det er helt sikkert med til at udvikle Prodeco. NYT FRA DIALOGOS PROJEKTER Af Annie Oehlerich Sekretær i Diálogos Diálogos er en U-landsforening - uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser - stiftet i 1993 af tidligere ulandsarbejdere med en alsidig faglig baggrund. Foreningen har udført projektarbejde siden I dag støtter vi 6 bistandsprojekter inden for sundhed, i Uganda, Nepal, Filippinerne og Bolivia. Erfaringerne viser at sundhedsindikatorerne forbedres ved at inkludere den traditionelle medicinsektor. Et andet tværgående tema er pesticidforbrug, som der arbejdes med i projekter i Uganda, Bolivia og Nepal, hvor der arbejdes med fødevaresikkerhed og vektorbekæmpelse. På Filippinerne støtter Diálogos en kviksølvfri guldudvindingsteknik blandt minearbejderne. Alle projekterne udvikler sig og opnår spændende resultater. Projektimplementeringen er forankret i aktuelle debatter indenfor miljø og sundhedspolitik, der viser nødvendigheden mere end nogensinde af Diálogos og vores samarbejdspartneres arbejde. I alle lande arbejder vi tæt sammen med lokalbefolkningen, i dialog med lokale og nationale organisationer. Vi arbejder med ligeværdige partnerskaber, det er vores samarbejdspartnere, der styrer og varetager det daglige arbejde på projektet. Diálogos udsender ikke personale til at arbejde fast på projekterne, men tager på årlige møder på projektstedet sammen med vores lokale samarbejdspartnere. Hvert projekt har tilknyttet en projektgruppe i Danmark, som ledes af frivillige, der sparrer med samarbejdspartnerne i syd indenfor udvalgte indsatsområder, det kan være f.eks. arbejdsmedicinsk rådgivning, organisationsudvikling, faglige diskussioner, fundraising og projektcykler. De nyeste opdateringer fra projektgrupperne kan I se på de følgende sider. Juni 2015 Side 5

6 FOLKELIG ELLER VIDENSKABELIG FORMIDLING? Af Erik Jørs Medlem af bestyrelsen Diálogos har gennem sit samarbejde med arbejdsmedicinere og universiteter opnået en større faglig kvalitet i projekterne med forebyggelse af sprøjtemiddel forgiftninger og forurening, samt projektet med kviksølvfri guldudvinding på Filippinerne. Samtidig er regional og global indflydelse opnået via formidling på videnskabelige møder og ved publicering af projektresultater i akademiske tidsskrifter både af studerende, samarbejdspartnere og os selv. Senest har vi, dvs. undertegnede, opnået rollen som leder af ICOH s videnskabelige komité om arbejdsmiljø i miner, hvorved en mulighed for påvirkning af professionelle der arbejder for bedre arbejdsmiljø globalt er opnået. Det ville ikke være sket uden projektet på Filippinerne! Det samme er tilfældet for flere af os der er krævende tidsmæssigt og behøver så god dokumentation som muligt og har modsat den folkelige oplysning større mulighed for at påvirke beslutningstagere og forbedre levevilkår for mennesker på verdensplan på et oplyst grundlag. En lyttende boliviansk forsamling Foto Annie Oehlerich bakker de andre Diálogos projekter op, og hvor vi er med i lignende fora om arbejdsmiljø i landbruget, hvor vores erfaringer formidles, så de kan komme andre landbrugere i lav-indkomst lande til gode. Man kan spørge sig selv om denne videnskabelige formidling er ligeså berettiget som den folkelige formidling, eller events på skoler og i pressen herhjemme? Videnskabelig formidling Den folkelige formidling er bedre til at styrke forståelse og solidaritet mennesker imellem og skabe debat om problematiske forhold. Så man kan vel sige at de to typer af formidling supplerer hinanden ganske glimrende. I sidste ende er fagfolk også en del af folkeligheden, selvom formidling rettet specifikt mod dem fra ulandsmiljøet og projekter ikke ses så ofte. Hvordan det kan styrkes diskuteres for tiden i NGO fora, og her har Diálogos en unik erfaring at formidle! Hårdt arbejde med guldmalmen Foto Rasmus Køster-Rasmussen Side 6 Juni 2015

7 KVIKSØLVFRI METODE Af Rasmus Køster-Rasmussen Medlem af bestyrelsen UNEP vurderede sidste år at 38% af den årlige globale kviksølvudledning kommer fra small scale gold mining, så det er godt, at det går godt med kviksølvprojektet i Filippinerne. Vi har nu tre projektområder. I Kalinga er de ca minearbejdere fortsat glade for den kviksølvfri metode, og der er ingen tegn på at de vil falde tilbage til de gamle uvaner. Vores projektområde i Camarines Norte har været en meget hård nød at knække, og de første 4 års intervention flyttede stort set ingen ting eller det troede vi da i hvert fald ikke. Det viser sig at det politiske system nu tilsyneladende er vundet for ideen, og minearbejderne er begyndt at efterspørge vore minerto-miner træningskurser. Vores 4 års advocacy har alligevel haft en effekt, og det betyder at der er håb for at den kviksølvfri metode kan implementeres selv de vanskeligste steder bare man gør det på den rigtige måde. Og det gør Bantox! I vores nyeste projektområde T boli går det nemlig rigtig godt. Der er massiv opbakning fra guvernøren, sundhedsvæsenet, og civilsamfundet generelt. Der er afholdt to træningssessioner for minearbejdere og diverse møder og undervisningssessioner for politiker og sundhedsarbejdere i T boli i løbet af de sidste 3-4 måneder, hvilket har resulteret i at 21 minearbejdere nu er gået over til den kviksølvfri metode. Vandmøllen arbejder for minearbejderne Foto Rasmus Køster-Rasmussen PROJEKTET I NEPAL Af Birgitte Zwicky-Hauschild Medlem af bestyrelsen I Nepal har Diálogos støttet NPHF de sidste mange år med stor succes. Projektet har haft fokus på en teknisk indsats med sprøjtesvage dyrkningsmetoder. Siden 2013 har vi arbejdet med folkeoplysning, med bønder og pesticidsælgere i korrekt håndtering af sprøjtemidler, samt undervisning af sundhedspersonalet i forebyggelse, diagnostik og behandling af forgiftninger. Den 25 april og den 12. maj blev Nepal ramt af jordskælv. Projektområdet er kun i mildere grad blev berørt af jordskælv, og projekthuset fik nogle revner, men står endnu. Projektmedarbejderne har ikke personligt lidt overlast, men alle har slægtninge og venner, der er blevet berørt af jordskælvet. Mange landsbyer ligger i ruiner efter de to voldsomme jordskælv rystede Nepal, og medarbejdernes kræfter er derfor naturligt nok gået med det. Vi har derfor måttet udsætte et evalueringsbesøg, og vi venter hele tiden på nye meldinger om hvordan projektmedarbejderne klarer situationen. Juni 2015 Side 7

8 KOLOFON Udgiver: Diálogos CVR-nr.: Redaktion: Annie Oehlerich Ansvarlig over for presseloven: Marie Brasholt grafisk tilrettelæggelse: Jens Peter Bregnballe Sat med: Adobe Caslon Pro og Futura PT Forsidefoto: Jens Peter Bregnballe Trykt hos: Grafisk Produktion Odense ApS Postadresse: Diálogos, Nørrebrogade 52C, 2.sal tv., 2200 København N Tlf.: URL: Gennemsnitligt oplag: 6 ordinære numre årligt Årgang 16.årgang nr.1 ISSN: BESTYRELSE Marie Brasholt Formand Louise Hindenburg Næstformand Erik Jørs Rasmus Køster-Rasmussen Birgitte Zwicky-Hauschild Sofie Aage Suppleant Inger Ahnfeldt-Molerup Kasserer KONTOR Diálogos CVR-nr.: Nørrebrogade 52 C, 2.sal tv., 2200 København N, Danmark URL: Tlf.: NYT MEDLEM Send sekretæren en anmodning om en PDF formular, du gemmer på din PC, du udfylder og sender retur til sekretæren. Du bidrager som medlem med 150 kroner om året til Diálogos. Ungdomsmedlemmer under 26 år betaler 75 kroner. Husstande giver 200 kroner. Skriv kontaktpersonens navn og navnene på de øvrige medlemmer af husstanden i formularen. Hvert navn tæller som et medlemskab. Mange tak! ARBEJDSGRUPPER I DIÁLOGOS Bolivia/Medicina Intercultural: Alain Carretero, Annie Oehlerich, Jens Peter Bregnballe, Erik Jørs, Sofie Aage og Jesper Bernt Madsen (Kasserer). Uganda/Karamoja/Interkulturel medicin: Inger Ahnfeldt-Mollerup (Kasserer), Peder Ahnfeldt-Mollerup, Marie Brasholt, Erik Jørs, Anni Fjord, Louise Hindenburg, Tóra Dahl, Uganda/Bolivia/Pesticider: Erik Jørs, Flemming Lander (Kasserer), Vivi Schlünssen, Martin Silberschmidt, Jesper Bælum og Birgitte Zwicky-Hauschild. Filippinerne/guldgravere: Rasmus Køster-Rasmussen, Peter Appel, Erik Jørs, Maria Westergaard, Tilde Müller, Marie Rønde (Kasserer), Marie Brasholt, Jane Frølund Thomsen og Ane Marie Bang Korsholm. Nepal/pesticider: Anshu Varma, Dinesh Neupane, Birgitte Zwicky-Hauschildt, Erik Jørs, og Lars Brandt (Kasserer). Afsender Att.Annie Oehlerich Diálogos Nørrebrogade 52 C, 2.sal tv., 2200 København N, Danmark

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere