for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor."

Transkript

1 16.årgang nr.1 Juni 2015

2 EN VERDEN I FORANDRING Af Marie Brasholt Formand for Diálogos Mens dette indlæg skrives, er Folketingsvalget netop overstået, og vi venter på en ny regering. Midt i usikkerheden er der dog en ting vi nok desværre kan være temmelig sikre på: Uanset hvordan regeringen kommer til at se ud, bliver der ikke flere penge til udviklingsbistand de kommende år, tværtimod. Det er ikke bare trist men kan blive katastrofalt for de mennesker, der i dag nyder godt af den danske udviklingsbistand rundt omkring i verden. Herunder er den bistand vi selv yder gennem Diálogos projekter. Også internt i vores forening er der triste nyheder. Diálogos-Nyt har fået nyt look, og det er ikke fordi vi er hoppet på en ny moderne bølge, men fordi vi har mistet vores hidtidige redaktør Dan, som har været medlem af bestyrelsen og redaktør for Diálogos-Nyt igennem mange år. Han døde i april efter nogle måneders sygdom. Der er mindeord for Dan nedenfor. Der er således nok at være trist over i disse dage. Men blandet op med bekymringen for fremtidens vilkår for NGOer som os og sorgen over at have mistet, er der også en tro på, at vi med fælles indsats kan komme videre og blive ved med at slås for det, vi tror på. Dette nummer af Diálogos-Nyt er et eksempel på, at ting alligevel lykkes. Et andet lyspunkt er vores sekretariat. Annie arbejder på højtryk med en lang række opgaver, som bestyrelsen har bedt hende løse, og vi ser frem til i efteråret at præsentere jer for nogle at de ting, hun arbejder med. Og det er også værd at nævne, at Prodeco-gruppen her få dage efter et afslag på deres ansøgning til Civilsamfundspuljen allerede i gang med at arbejde med afslagsbegrundelserne, så der kan komme en ny og forbedret ansøgning afsted til næste ansøgningsrunde. Lad os være med til at vise, at det stadig gælder, at When the going gets tough, The tough get going. Der bliver brug for alle gode kræfter i den kommende tid, så meld jer endelig i sekretariatet, hvis I har lyst til at give en hånd med. MINDEORD FOR DAN LARSEN Af Marie Brasholt Formand for Diálogos Der findes ord, som man håber man aldrig får brug for at skrive, ord man ikke har lyst til at formidle. Jeg havde håbet, jeg aldrig blev nødt til at skrive mindeord for Dan Larsen - at han havde kunnet blive hos os mange år endnu. Men mindeord er nødvendige nu. Dan døde i april, og vi i Diálogos har mistet et bestyrelsesmedlem gennem mange år. Vi har også mistet foreningens hovedkraft indenfor kommunikation. Ham der fik ordene til at leve og blive til en lang række artikler om vores projekter i både den trykte presse og i forskellige netmedier, herunder vores egen hjemmeside. Og ham der gennem utallige timers frivilligt arbejde hjalp flere af vores partnere til at se potentialet i den fagre nye internetverden med alle dens muligheder. Vi der kendte Dan godt har også mistet en nær ven. En ven der ikke kun brugte ordene til professionel formidling om vores organisation og vores projekter, men også til samtaler, der aldrig blev ligegyldige. Samtaler der ikke kun vidnede om Dans interesse for verden men også om hans interesse for de personer, han omgav sig med. Dan kunne formidle, men han kunne også lytte. Dan havde gerne levet længere - og vi havde gerne haft ham hos os mange år endnu, både som medlem af Diálogos og som ven. Men sådan skulle det ikke være. Nu er ordene overladt til os, og vi må finde måder at bruge dem på. I Dans ånd vil vi gøre vores bedste for at ordene i og om Diálogos også fremover bliver levende og skaber forståelse mellem mennesker. Æret være Dans minde! Side 2 Juni 2015

3 NYT FRA SEKRETARIATET Af Annie Oehlerich Sekretær i Diálogos NYT FRA CISU Af Louise Hindenburg, Næstformand i Diálogos, Formand for CISU Sekretariatet i Diálogos flyttede til Nørrebrogade 52C, midt i København, 1. januar i år. Sammen med AXIS og Afrika-kontakt er vi indgået i et strategisk kontorfællesskab i et stort baghus, som vi deler med Claus Meyer. Samtidig har vi ansat antropolog Annie Oehlerich som akademisk medarbejder. Diálogos bestyrelse og sekretariatet har siden januar arbejdet på at udvikle organisationens kompetencer, opdatere arkivet, skaffe flere medlemmer og systematisere læringsprocesserne. Diálogos er en organisation præget af stor omskiftelighed og engagement, med få ansatte, hvor de mange frivillige er drivkraften i arbejdet. Medlemmerne er bosat over hele landet og projektarbejdet er karakteriseret med ejerskab, hvor de frivillige finder deres egen stil. Vi vil meget gerne øge antallet af medlemmer, så flere herhjemme får kendskab til vores arbejde. Vi opfordrer derfor jer alle til at tænke kreativt. Er der en god ven, som du vil forære et medlemskab af Diálogos? Informér gerne venner og bekendte om vores arbejde, så vi når ud i en større kreds. Måske sidder der nogle, som gerne vil høre nyt om projekterne og støtte vores sundhedsfaglige arbejde, men som ikke har tid, til mere. Derfor er det vigtigt at understrege, at man ikke skal forpligte sig til at deltage i møder eller arbejdsgrupper, nye medlemmer modtager vores DiálogosNyt og kan holde sig orienteret om projekterne, ligesom de bliver inviteret til vores debatmøder og årlige generalforsamling. Vi opfordrer vores medlemmer til at sikre sig, at sekretariatet har den sidste adresse, da Diálogos Nyt fremover vil udkomme i en digital udgave, hver anden gang, vi sender stadigvæk hver andet DiálogosNyt ud med posten, til dem som ikke har en elektronisk adresse. Vi er nu 190 medlemmer fordelt på: Studenter-/ ungdomsmedlemskaber: 9 personer Enkelt personmedlemskaber: 86 personer Husstandsmedlemskaber: 94 personer (flere personer) Kollektive medlemskaber: 1 organisation (IMCC U-land) CISU afholdt sin årlige generalforsamling i april. Der var ingen større punkter på dagsordenen, blot en stille og rolig generalforsamling, som om aftenen og dagen efter livede op for at fejre CISUs 20 års jubilæum med besøg fra Syd, gamle anekdoter og debat om fremtidens udviklingsbistand. Med det kommende valg var det vigtigt for CISU, at organisationerne kunne stå sammen og tale med en samlet stemme for at sikre civilsamfundet i Syd. Derfor blev der ved generalforsamlingen stemt for et politisk papir, som bruges ved dette års folketingsvalgkamp. Generelt lyder opfordringen fra CISU, at det i 2015 er vigtigt at blande sig i debatten, både ved folketingsvalget men også i det hele taget. I kan læse mere om det her Louise Hindenburg næstformand i Diálogos, som de sidste to år har siddet i CISUs bestyrelse, blev ved bestyrelsesmødet i maj valgt som formand for CISU. NY ADRESSE TIL DIALOGOS Diálogos Nørrebrogade 52 C, 2.sal tv., 2200 København N, Danmark URL: Tlf.: DIALOGOS NYT Som den kære læser sikkert har bemærket, er det gamle format af nyhedsbrevet Dialogos blevet ændret. Det er en direkte følge af at Dan Larsen desværre ikke længere er her til at løfte opgaven. Har du lyst til at gå med i teamet omkring redigering og har du ideer til nye tekster, så skriv endelig til Juni 2015 Side 3

4 PRODECOS LEDER PÅ BESØG I DANMARK Af Zulema Torres Læge og Direktør for Prodeco Vores projektleder fra Prodecoprojektet i Bolivia, Zulema Torres, besøgte Danmark for at deltage i et tre ugers kursus, i maj 2015, i regi af Danida Fellowship Center. Nedenfor kan du læse nogle af hendes refleksioner fra besøget i Danmark. Peruvianeren Octavio Mavila skrev en gang i sit filosofiske værk, udviklingens ti bud, at de helt store forskelle mellem udviklede lande og udviklingslande primært ligger i attitude. Det tænkte jeg på under mit besøg i Danmark. Danskernes grundlæggende værdier hviler på en protestantisk tilgang, hvor den enkelte borger, som led i demokratiet, deler attitude omkring; orden, renhed, punktlighed, opsparing, ansvarlighed, ærlighed, respekt for sin næste og lovene. Jeg var overrasket over hvor nøjagtigt transportsystemet var, fra busser, metro, og tog. Folk er ærligheden selv. Glemmer man noget, penge eller andet, leder folk efter det for én for at give det tilbage. Økologien, bæredygtigheden, det nye danske design. Teknologien er universel, kontrolsystemer er strikte og tilpassede, men danskerne accepterer dem. Deres livsstil er ikke prætentiøs, for de bruger gerne brugt tøj, genbruger det endda i deres mode. De kommunikerer direkte, på en åben måde, meget forskellig fra mit eget udviklingsland. Alligevel kan man ikke sammenligne de to lande, for vi lever med en afgrund i mellem os, som dog ikke forhindrer os i at lære gensidigt af hinanden og definere fælles globale mål og udviklingsindikatorer. For PRODECO bliver kravene til civilsamfunds aktørerne hele tiden skærpet, vi skal vise resultater igen En frodig medicinurtehave i Bolivia Foto af Jens Peter Bregnballe og igen, derfor forsøger vi at forbedre projektresultaterne, så arbejdet og den internationale støtte gør bedst nytte. Mit motiv for rejsen var en invitation til at deltage i et kursus om civilsamfundets rolle og udviklingsbistand i København fra den 4. til den 22. maj Kurset var finansieret af DANIDA, og jeg takker Diálogos for at gøre mig opmærksom på muligheden. Formålet var at deltagerne fik viden om aktørernes rolle i forhold til udviklingsbistanden, samt DANIDAS strategiske politiske rammer. Vi fik konkret viden og værktøjer til organisationsudvikling. Der var rig mulighed for at udveksle erfaringer og synergi mellem de mange deltagere fra Asien, Afrika og Latinamerika. Min personlige udfordring var at udvikle en fundraisingplan for Prodeco, men jeg fik også kendskab til mange andre temaer, som Paris Deklarationen, kønsperspektivet, frivillige modellen, organisationsudvikling, kvalitet i projekterne, monitorering, analyser og nye aktionsplaner. Alle sammen faktorer der kan forbedre Prodecos muligheder for bedre projektimplementering og fundraising. Der var mange gode læringsprocesser undervejs, og det var et veludvalgt hold af undervisere i INKA consult (Hans Peter Dejgaard, Stine Baltzer, Ursula Hofeldt), i DANIDA Felowship Center. Holdet med 18 afrikanske og 2 russiske deltagere var fantastisk, at lære en virkelighed så forskellig fra min egen at kende, det var en gave for mit eget udviklingssyn. Jeg var den eneste repræsentant fra Latinamerika, hvilket var udfordrende og af og til mærkeligt ikke at tale spansk 3 uger i træk, men det forbedrede mine sprogkundskaber! Det var positivt at møde Diálogos Prodeco-gruppe og høre deres forventninger, drømme og krav til projektet. Vi fik vendt det Fortsættes på side 5 Side 4 Juni 2015

5 nye projektforslag og sat nye punkter på dagsorden. Det var vigtigt at kunne mødes og tale om fremtidsmulighederne. Jeg havde mulighed for at udveksle erfaringer med Rasmus og Sofie om udviklingen af interkulturel og indfødt medicin. Jeg fik endda muligheden for at holde offentlige møder i Århus og København. Det at høre spørgsmålene fra de fremmødte var lærerigt, ligesom både besøget i Ålborg og Århus var interessante: Her lærte jeg landet at kende, produktionssystemerne, solenergien, uddannelsessystemet. Et besøg på Skejby sygehus gav indblik i en ny administrativ måde at monitorere patienterne på, via et nyt teknologisk, innovativt system, og klinikbesøget hos Jesper gav viden om det danske sundhedssystem og vilkårene som praktiserende læger. Det satte mange nye tanker i gang om vores bolivianske sundhedssystem, om projekterne og den nye familiære interkulturelle enhed, SAFCI. Jeg fik også kontakt med de herboende bolivianere og oplevede, hvordan de lever med et nostalgisk blik og minder om fædrelandet, samtidig med at de er integrerede i Danmark. Men mit hjerte Zulema Torres blev udsat for Rubjerg Knude en regnvåd dag Foto af Jens Peter Bregnballe er for altid markeret ved den venlighed jeg mødte, ved at blive indlogeret privat hos Annie, Jesper og Jens Peters familier og lære deres børn, koner, mænd og venner at kende, det var et helt særligt indblik i dansk familieliv. Tiden var for kort, jeg havde gerne arbejdet mere med Diálogos, da den direkte relation og det menneskelige møde er vigtig for arbejdet fremover. Det var en exceptionel mulighed at deltage på DANIDAs kursus. Som Prodeco har vi meget at byde ind på omkring arbejdet med det interkulturelle medicinske system. Så endnu engang et stort tak for muligheden, for det er helt sikkert med til at udvikle Prodeco. NYT FRA DIALOGOS PROJEKTER Af Annie Oehlerich Sekretær i Diálogos Diálogos er en U-landsforening - uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser - stiftet i 1993 af tidligere ulandsarbejdere med en alsidig faglig baggrund. Foreningen har udført projektarbejde siden I dag støtter vi 6 bistandsprojekter inden for sundhed, i Uganda, Nepal, Filippinerne og Bolivia. Erfaringerne viser at sundhedsindikatorerne forbedres ved at inkludere den traditionelle medicinsektor. Et andet tværgående tema er pesticidforbrug, som der arbejdes med i projekter i Uganda, Bolivia og Nepal, hvor der arbejdes med fødevaresikkerhed og vektorbekæmpelse. På Filippinerne støtter Diálogos en kviksølvfri guldudvindingsteknik blandt minearbejderne. Alle projekterne udvikler sig og opnår spændende resultater. Projektimplementeringen er forankret i aktuelle debatter indenfor miljø og sundhedspolitik, der viser nødvendigheden mere end nogensinde af Diálogos og vores samarbejdspartneres arbejde. I alle lande arbejder vi tæt sammen med lokalbefolkningen, i dialog med lokale og nationale organisationer. Vi arbejder med ligeværdige partnerskaber, det er vores samarbejdspartnere, der styrer og varetager det daglige arbejde på projektet. Diálogos udsender ikke personale til at arbejde fast på projekterne, men tager på årlige møder på projektstedet sammen med vores lokale samarbejdspartnere. Hvert projekt har tilknyttet en projektgruppe i Danmark, som ledes af frivillige, der sparrer med samarbejdspartnerne i syd indenfor udvalgte indsatsområder, det kan være f.eks. arbejdsmedicinsk rådgivning, organisationsudvikling, faglige diskussioner, fundraising og projektcykler. De nyeste opdateringer fra projektgrupperne kan I se på de følgende sider. Juni 2015 Side 5

6 FOLKELIG ELLER VIDENSKABELIG FORMIDLING? Af Erik Jørs Medlem af bestyrelsen Diálogos har gennem sit samarbejde med arbejdsmedicinere og universiteter opnået en større faglig kvalitet i projekterne med forebyggelse af sprøjtemiddel forgiftninger og forurening, samt projektet med kviksølvfri guldudvinding på Filippinerne. Samtidig er regional og global indflydelse opnået via formidling på videnskabelige møder og ved publicering af projektresultater i akademiske tidsskrifter både af studerende, samarbejdspartnere og os selv. Senest har vi, dvs. undertegnede, opnået rollen som leder af ICOH s videnskabelige komité om arbejdsmiljø i miner, hvorved en mulighed for påvirkning af professionelle der arbejder for bedre arbejdsmiljø globalt er opnået. Det ville ikke være sket uden projektet på Filippinerne! Det samme er tilfældet for flere af os der er krævende tidsmæssigt og behøver så god dokumentation som muligt og har modsat den folkelige oplysning større mulighed for at påvirke beslutningstagere og forbedre levevilkår for mennesker på verdensplan på et oplyst grundlag. En lyttende boliviansk forsamling Foto Annie Oehlerich bakker de andre Diálogos projekter op, og hvor vi er med i lignende fora om arbejdsmiljø i landbruget, hvor vores erfaringer formidles, så de kan komme andre landbrugere i lav-indkomst lande til gode. Man kan spørge sig selv om denne videnskabelige formidling er ligeså berettiget som den folkelige formidling, eller events på skoler og i pressen herhjemme? Videnskabelig formidling Den folkelige formidling er bedre til at styrke forståelse og solidaritet mennesker imellem og skabe debat om problematiske forhold. Så man kan vel sige at de to typer af formidling supplerer hinanden ganske glimrende. I sidste ende er fagfolk også en del af folkeligheden, selvom formidling rettet specifikt mod dem fra ulandsmiljøet og projekter ikke ses så ofte. Hvordan det kan styrkes diskuteres for tiden i NGO fora, og her har Diálogos en unik erfaring at formidle! Hårdt arbejde med guldmalmen Foto Rasmus Køster-Rasmussen Side 6 Juni 2015

7 KVIKSØLVFRI METODE Af Rasmus Køster-Rasmussen Medlem af bestyrelsen UNEP vurderede sidste år at 38% af den årlige globale kviksølvudledning kommer fra small scale gold mining, så det er godt, at det går godt med kviksølvprojektet i Filippinerne. Vi har nu tre projektområder. I Kalinga er de ca minearbejdere fortsat glade for den kviksølvfri metode, og der er ingen tegn på at de vil falde tilbage til de gamle uvaner. Vores projektområde i Camarines Norte har været en meget hård nød at knække, og de første 4 års intervention flyttede stort set ingen ting eller det troede vi da i hvert fald ikke. Det viser sig at det politiske system nu tilsyneladende er vundet for ideen, og minearbejderne er begyndt at efterspørge vore minerto-miner træningskurser. Vores 4 års advocacy har alligevel haft en effekt, og det betyder at der er håb for at den kviksølvfri metode kan implementeres selv de vanskeligste steder bare man gør det på den rigtige måde. Og det gør Bantox! I vores nyeste projektområde T boli går det nemlig rigtig godt. Der er massiv opbakning fra guvernøren, sundhedsvæsenet, og civilsamfundet generelt. Der er afholdt to træningssessioner for minearbejdere og diverse møder og undervisningssessioner for politiker og sundhedsarbejdere i T boli i løbet af de sidste 3-4 måneder, hvilket har resulteret i at 21 minearbejdere nu er gået over til den kviksølvfri metode. Vandmøllen arbejder for minearbejderne Foto Rasmus Køster-Rasmussen PROJEKTET I NEPAL Af Birgitte Zwicky-Hauschild Medlem af bestyrelsen I Nepal har Diálogos støttet NPHF de sidste mange år med stor succes. Projektet har haft fokus på en teknisk indsats med sprøjtesvage dyrkningsmetoder. Siden 2013 har vi arbejdet med folkeoplysning, med bønder og pesticidsælgere i korrekt håndtering af sprøjtemidler, samt undervisning af sundhedspersonalet i forebyggelse, diagnostik og behandling af forgiftninger. Den 25 april og den 12. maj blev Nepal ramt af jordskælv. Projektområdet er kun i mildere grad blev berørt af jordskælv, og projekthuset fik nogle revner, men står endnu. Projektmedarbejderne har ikke personligt lidt overlast, men alle har slægtninge og venner, der er blevet berørt af jordskælvet. Mange landsbyer ligger i ruiner efter de to voldsomme jordskælv rystede Nepal, og medarbejdernes kræfter er derfor naturligt nok gået med det. Vi har derfor måttet udsætte et evalueringsbesøg, og vi venter hele tiden på nye meldinger om hvordan projektmedarbejderne klarer situationen. Juni 2015 Side 7

8 KOLOFON Udgiver: Diálogos CVR-nr.: Redaktion: Annie Oehlerich Ansvarlig over for presseloven: Marie Brasholt grafisk tilrettelæggelse: Jens Peter Bregnballe Sat med: Adobe Caslon Pro og Futura PT Forsidefoto: Jens Peter Bregnballe Trykt hos: Grafisk Produktion Odense ApS Postadresse: Diálogos, Nørrebrogade 52C, 2.sal tv., 2200 København N Tlf.: URL: Gennemsnitligt oplag: 6 ordinære numre årligt Årgang 16.årgang nr.1 ISSN: BESTYRELSE Marie Brasholt Formand Louise Hindenburg Næstformand Erik Jørs Rasmus Køster-Rasmussen Birgitte Zwicky-Hauschild Sofie Aage Suppleant Inger Ahnfeldt-Molerup Kasserer KONTOR Diálogos CVR-nr.: Nørrebrogade 52 C, 2.sal tv., 2200 København N, Danmark URL: Tlf.: NYT MEDLEM Send sekretæren en anmodning om en PDF formular, du gemmer på din PC, du udfylder og sender retur til sekretæren. Du bidrager som medlem med 150 kroner om året til Diálogos. Ungdomsmedlemmer under 26 år betaler 75 kroner. Husstande giver 200 kroner. Skriv kontaktpersonens navn og navnene på de øvrige medlemmer af husstanden i formularen. Hvert navn tæller som et medlemskab. Mange tak! ARBEJDSGRUPPER I DIÁLOGOS Bolivia/Medicina Intercultural: Alain Carretero, Annie Oehlerich, Jens Peter Bregnballe, Erik Jørs, Sofie Aage og Jesper Bernt Madsen (Kasserer). Uganda/Karamoja/Interkulturel medicin: Inger Ahnfeldt-Mollerup (Kasserer), Peder Ahnfeldt-Mollerup, Marie Brasholt, Erik Jørs, Anni Fjord, Louise Hindenburg, Tóra Dahl, Uganda/Bolivia/Pesticider: Erik Jørs, Flemming Lander (Kasserer), Vivi Schlünssen, Martin Silberschmidt, Jesper Bælum og Birgitte Zwicky-Hauschild. Filippinerne/guldgravere: Rasmus Køster-Rasmussen, Peter Appel, Erik Jørs, Maria Westergaard, Tilde Müller, Marie Rønde (Kasserer), Marie Brasholt, Jane Frølund Thomsen og Ane Marie Bang Korsholm. Nepal/pesticider: Anshu Varma, Dinesh Neupane, Birgitte Zwicky-Hauschildt, Erik Jørs, og Lars Brandt (Kasserer). Afsender Att.Annie Oehlerich Diálogos Nørrebrogade 52 C, 2.sal tv., 2200 København N, Danmark

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i U-landsforeningen Diálogos den 26. marts 2011

Referat af Generalforsamling i U-landsforeningen Diálogos den 26. marts 2011 Referat af Generalforsamling i U-landsforeningen Diálogos den 26. marts 2011 1. Valg af dirigent og referent Valg af ordstyrer: Dan Larsen Valg af referent: Jens Peter Bregnballe 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere