INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

2 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig, juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgeres, gravide og børnefamiliers levevilkår At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte 2

3 PRÆSENTATION AF MØDREHJÆLPENS VIFTE AF GRATIS TILBUD TIL MÅLGRUPPEN Rådgivning og vejledning til fædre og mødre 3

4 VI HJÆLPER MED Rådgivning og vejledning ved socialrådgivere Psykologhjælp Abortstøtte-samtaler Terapeutisk behandling af mødre og børn, der har været udsat for vold Økonomisk rådgivning Juridisk rådgivning Feriehjælp julehjælp Hjælp til netværksdannelse Løbende oprettelse af gravid- og mødregrupper til unge under 25 år Praktisk undervisning Klar til hverdag for unge gravide og unge mødre 4

5 FRIVILLIGE Der er tilknyttet over 1000 frivillige i Mødrehjælpen på landsplan I Aarhus er der ca. 80 frivillige, der arbejder - i lokalforeningen - i genbrugsbutikken - i netværkscafeer - i weekendcafeer - som lektiehjælpere - som mentorer - som frivillig hjælp i rådgivningen - som praktiske hjælpere 5

6 VI ARBEJDER MED TIDLIG INDSATS OG DEN TIDLIGSTE INDSATS STARTER MED DE UNGE GRAVIDE 6

7 Kilde: RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER BLANDT BØRN I BØRNEHAVEALDEREN (0-6 ÅR) FOR FREMTIDIGE PROBLEMER 7

8 FORMÅLET MED PROJEKT I GANG Formålet med projektet er at støtte målgruppen med en helhedsorienteret, koordineret, støttende og afklarende indsats hvor de unge mødre Støttes i forældrerollen Støttes omkring socialt netværk Støttes omkring afklaring af job og uddannelse eller i fastholdelse af job og uddannelse Støttes til at blive bedre til at udnytte handlemuligheder i eget liv 8

9 HVORFOR DENNE MÅLGRUPPE? Fordi vi ved at over halvdelen af de unge som får børn inden de er 22 år, ikke opnår uddannelse. Fordi målgruppen har en betydelig risiko for at opfostre børn, der selv vil få betydelige vanskeligheder. 9

10 HISTORIK: ANDEL AF BØRN ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET 10

11 KOORDINATION SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGHED Indsatsen til de unge gravide Socialrådgiver Jordemoder Sundhedsplejerske Psykolog Uddannelsesvejleder Frivilligkoordinator Køkkenpersonale Sekretær Tværfaglige møder Netværksmøder Samarbejdsmøder Omverden Beskæftigelsesforvaltningen Socialforvaltningen Uddannelsesvejledere Familieafdelingen Foranstaltninger i øvrigt Hospital Sundhedsplejersker Egen læge Daginstitutioner Statsforvaltningen Retshjælp Boligforeninger Virksomheder Uddannelsesinstitutioner 11

12 PROJEKTERNE I MØDREHJÆLPEN ARBEJDER RESULTATBASERET Forandringsteori Manualer Måling - indikatorer Handlingsplan for hver enkelt bruger 12

13 DOKUMENTATION MÅLING OG OPFØLGNING

14 HVORFOR MANUAL- OG RESULTATBASERET? For at sikre faglig vidensdeling For at sikre fællesskab omkring opgaverne For at se om det vi gør virker for brugeren For at kunne implementere indsatser, der også kan virke i nye og andre sammenhænge For at kunne dokumentere 14

15 DE TRE ELEMENTER I RESULTATBASERET ARBEJDE De tre elementer i resultatbaseret arbejde Forandringsteori en fælles ramme for indsatsen som præciserer sammenhæng mellem aktiviteter og resultater, og som er grundlag for manualer for aktiviteter og metoder. Indikatorsystem systematiske målinger, der dokumenterer resultater. Baseret på validerede skalaer for forældrerolle, uddannelsesparathed, netværk m.v. Datamodel analyserer og visualiserer data og sikrer løbende evaluering, læring og tilpasning på alle niveauer. 15

16 FORANDRINGSTEORI 16

17 17

18 INDIKATORSYSTEM 18

19 INDIKATORSYSTEM 19

20 INDIKATORSYSTEM 20

21 CASE FORLØBSPLAN DELTAGELSE I PROJEKT I GANG... #1 Statusskema Netværk Moderskab Handlekompetencer Erhverv/udd

22 CASE FORLØBSPLAN DELTAGELSE I PROJEKT I GANG... #2 22

23 CASE FORLØBSPLAN DELTAGELSE I PROJEKT I GANG... #3 23

24 CASE FORLØBSPLAN DELTAGELSE I PROJEKT I GANG... #4 24

25 RESULTATER: TEAM NIVEAU 25

26 RESULTATER: LEDELSES NIVEAU 26

27 BRUGERPROFIL MØDREHJÆLPENS PROJEKT I GANG Brugerne er i gennemsnit 20,7 år, de er samboende eller enlige og bor i en lejet bolig, når de starter i projektet. Brugerne har typisk ingen uddannelse udover folkeskolen, og er udenfor arbejdsmarkedet. Brugerne er overvejende etnisk danske, deres forældre har typisk ingen eller en lærlinge-/elevuddannelse, 12% har været anbragt i pleje eller på institution. Brugerne henvender sig omkring netværk, graviditet og job/uddannelse. De henvender sig fordi tilbuddet ikke findes i det offentlige, og langt de fleste er henvist fra sundhedsplejerske eller jordemoder. 27

28 INDSATSEN... MÅLING FRA START TIL SLUT Forsørgelse Ved henvendelse Barselsdagpenge/ko ntanthjælp under barsel; 3,0% Andet; 1,3% Arbejdsindtægt; 11,9% Barselsdagpenge/ko ntanthjælp under barsel; 6,8% Aktuel Andet; 1,7% Arbejdsindtægt; 7,2% Su/elevløn; 17,8% A- kasse/kontanthjælp/ ingen indtægt; 37,7% Sygedagpenge/revali dering/aktivering; 5,5% A- kasse/kontanthjælp/ ingen indtægt; 60,6% Su/elevløn; 43,2% Sygedagpenge/reval idering/aktivering; 3,4% 28

29 INDSATSEN... MÅLING FRA START TIL SLUT Beskæftigelse Ved henvendelse Aktuel I jobtræning/praktik/ evaluering; 4,7% Barsel; 3,8% Andet ; 0,8% I arbejde; 9,3% Andet ; 2,1% I arbejde; 6,4% Barsel; 14,4% Studerende (ordinær og støttet); 22,5% I jobtræning/praktik /evaluering; 7,6% Studerende (ordinær og støttet); 48,7% Ikke i arbejde ; 43,2% Ikke i arbejde ; 17,4% Sygemeldt; 3,4% Sygemeldt; 15,7% 29

30 RESULTATER Indsats for unge gravide og unge mødre 92 % oplever øget motivation, afklaring og fastholdelse til uddannelse og arbejde 82 % oplever følelselsen af at være en kompetent mor 74 % oplever et forbedret netværk 74 % oplever at få styrket deres handlekompetencer 30

31 ORGANISERING OG ERFARINGER MED RESULTATBASERET ARBEJDE Skal integreres i det daglige og faglige arbejde Skal integreres som et arbejdsredskab i teammøder, faglige møder m.v. Skal integreres som et ledelsesmæssigt arbejdsredskab Det kræver ledelsessystemer, der understøtter involvering og læring på alle niveauer i organisationen. Det kræver kontinuerlig involvering af de faglige medarbejdere i udvikling af mål, indikatorer, manualer mv. for at sikre ejerskab og fælles forståelse. IT-understøttelse er et must men behøver ikke at være stort og forkromet et excel-ark kan være ganske glimrende. Kræver kontrol og systematiske udtræk. 31

32 DATASLANGEN Bestyrelse Halvårlige rapporter til bestyrelsen, der viser projektets samlede resultater. Chefgruppe Kvartalvise rapporter til chefgruppen, der viser årets samlede resultater opdelt på kvartaler Styregruppe Kvartalvise rapporter til styregruppen, der viser kvartalets resultater opdelt på faser. Tværfaglige team Månedlige teamrapporter, der viser brugernes fremdrift opdelt på de enkelte grupper. Medarbejder Integrerede journaler og resultatlister, der viser brugerens resultater på de enkelte mål. 32

33 FORDELE OPLEVET AF MEDARBEJDERNE Det faglige arbejde bliver synligt Nye medarbejdere har et synligt arbejdsredskab i manualerne Brugen af resultater gør at vi fagligt bliver nysgerrige og udfordret og kan kvalificere og målrette vores indsats Tal og faglige observationer /reflektioner kan spille sammen Vi er mere troværdige i og med at vi kan dokumentere vores arbejde 33

34 ANBEFALING Der er behov for en dokumentarist - person eller central enhed, som kan sikre viden og fælles sprog og standarder for dokumentation, kvalitet, virkninger, effekter osv. Det er nødvendigt at skabe grundlag for nødvendig dokumentation og læring på tværs af organisationen. 34

35 FAMILIENS HUS: ET PARTNERSKAB Socialstyrelsen Esbjerg Kommune Høje Taastrup Kommune Mødrehjælpen Familiens Hus Rockwoll Fonden (Forsknings evaluering) 35

36 ORGANISERING AF PARTNERSKAB MØDREHJÆLPEN Viden Indtægt fra Mødrehjælpens lokale genbrugsbutikker Frivillige Software Midler til videreudvikling Økonomisk støtte til vores brugere STATEN/SOCIALSTYRELSEN Finansierer via ansættelseskontrakter BESTYRELSE 2 repræsentanter fra kommunen 2 repræsentanter fra Mødrehjælpen 1 ledende jordemoder fra det lokale hospital FAMILIENS HUS Gravidgrupper sundhedsplejerske, jordemoder m.fl. Mødregrupper forældrerolle, børnepasning m.v. Sundshedspleje Netværksskabende aktiviteter Individuel rådgivning med socialrådgiver, psykolog m.fl. Brug af frivillige til aktiviteter KOMMUNEN Medarbejdere Lokaler, bygninger Netværkskontakter m.fl. REGIONEN Jordemoderpraksis 36

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Nordens børn Udvikling af nordiske familiecentre. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Udvikling af nordiske familiecentre. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Udvikling af nordiske familiecentre Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Børn udvikling af nordiske familiecentre Udgiver:

Læs mere