Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring."

Transkript

1 Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring.

2 Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed for, at eleven tilknyttes Stoppestedet på skolen i en kortere eller længere periode. Stoppestedet er et undervisningstilbud, hvor eleven modtager undervisning i overskuelige og forudsigelige rammer, tillige med at der indsættes et pædagogisk udviklingsarbejde omkring eleven og de relationer eleven indgår i. Elevens primære undervisningssted vil være egen klasse, men undervisning kan flyttes til Stoppestedet i enkelte timer eller på tidspunkter, hvor det skønnes, at det vil gavne eleven. Beslutningen om et evt. tilbud med tilknytning til Stoppestedet træffes af forældre, pæd. konsulent, klasseteam, ledelse og stoppestedslærer i fællesskab. Udviklingsplan Når eleven tilknyttes Stoppestedet, udarbejdes en udviklingsplan, hvor de voksne omkring eleven, i samarbejde med eleven, opsætter mål for eleven med fokus på det, der fungerer. Her bidrager klasseteam, SFO, forældre og stoppestedslærer. Udviklingsplanen vil være udgangspunkt for såvel det faglige som det pædagogiske arbejde med eleven. Samarbejde I den periode, hvor eleven er tilknyttet Stoppestedet, vil der være et udvidet forældresamarbejde for at støtte bedst muligt op omkring eleven. Stoppestedslæreren vil være koordinator for samarbejdet mellem hjem, SFO og skole. Evaluering Efter 3-4 uger evalueres forløbet, og der tages stilling til den videre indsats. Ved Stoppestedet er der mulighed for at stå af, vente og stå på igen.

3 Undervisningsklar I Morgen- Stoppestedet er der mulighed for, at eleven kan blive undervisningsklar, inden skolen starter. Ofte vil det gavne eleven at opleve forudsigelighed og struktur for at få en god start på skoledagen. Den voksne hjælper eleven med at bygge et stillads op omkring ham/hende. Dette skal støtte eleven i bestræbelserne på at komme godt fra start. Hvis der er uløste konflikter fra morgenstunden, enten fra hjemmet eller SFO, er der en mulighed for at eleven får sat ord på oplevelserne, så de ikke fylder eleven op. En bog til dialog med hjemmet, skole og SFO, hvori de voksne kan informere hinanden omkring eleven er vigtig. Det kan evt. være forhold, som man ved, vil kunne påvirke elevens dag eller ting, som skolen skal være opmærksom på. Gerne forhold som er lykkedes for eleven! Det er den voksnes ansvar at være orienteret om evt. skemaændring eller aktiviteter den pågældende dag så vidt det er muligt. På Morgen-stoppestedet er det vigtigt, at der er gjort klar til eleven kommer, og at der er skabt en god atmosfære. Eleven får således en oplevelse af at være ventet og velkommen, det bedste udgangspunkt, at starte dagen med. En god start på skoledagen kan bl.a. være: Indhold: At blive set og hørt At føle sig anerkendt Den gode grund. Eleven møder 10 min. før i en mindre gruppe (2-3 elever) Samme procedure hver dag trin for trin. Vigtigt at den voksne sætter rammerne. Konsekvens i samværet. Fast plads til eleven. Godmorgen med øjenkontakt og den gode relation. Elevens bog læses. Eleven laver sit skema med piktogrammer Tasken tjekkes har eleven husket tøj til idræt ellers lånes. Lektierne er de lavet? Biblioteksbøgerne er det i dag? Gennemgang af skema og dagen, evt. ændringer. Få og tydelige informationer det sikrer, at de er hørt og forstået! Evt. morgenmad. Ældre elever kan have gavn af, at møde i Stoppestedet, og kort få styr på dagen.

4 Ældre elever med tendens til fravær kan via sms guides til at møde op enten hele skoledagen eller efter aftale. Det er stoppestedslærerens opgave at give kl. læreren besked. Stoppestedet - Et undervisningstilbud til hele klassen. Formål: Hvis en klasse i en periode har særlig brug for hjælp og støtte til trivslen, kan klassen tilknyttes Stoppestedet i en kortere eller længere periode. Undervisningen vil foregå i klassen, der vil dog være mulighed for individuelle samtaler, som vil foregå i Stoppestedets lokaler. Undervisningen vil tage udgangspunkt i klassens problematik evt. uro, konflikter m.m. Der vil blive arbejdet med forskellige former for samtaler, konflikthåndtering, tiltag som: Smileyskema, lyskurv, introduktion af Fortællerkredsen/Klassemødet, forskellige AKT-forløb tilpasset klassen eks.: Mobbekufferten, Lions Quest, Jeg kan, KAT- kassen, I følelsernes verden m.fl. Udviklingsplan: Når klassen tilknyttes Stoppestedet udarbejdes en udviklingsplan/indsatsplan, hvor teamet omkring klassen, sammen med denne, opsætter mål for trivslen i klassen. Her bidrager klasseteamet, evt. pæd. konsulent, forældre og stoppestedslærer. Udviklingsplanen/indsatsplanen vil være udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i klassen. Samarbejde: I den periode, hvor klassen tilknyttes Stoppestedet, er der mulighed for et udvidet forældresamarbejde for at støtte bedst muligt op om klassen. Stoppestedslæreren vil være koordinator for samarbejdet. Evaluering: Forløbet evalueres med passende mellemrum, og der tages stilling til den videre indsats.

5 Stoppestedet Formål - Et undervisningstilbud til udskolingselever, der er skoletrætte eller har haft en længere fraværsperiode. Evt. nye elever med ovennævnte problemstilling. Hvis en elev i udskolingen har brug for særlig opmærksomhed og støtte for at færdiggøre sin skolegang, er der mulighed for, at eleven tilknyttes Stoppestedet på skolen i en kortere eller længere periode. Der tages faglige tests i dansk og matematik, chiptest, evt. tests fra Puma matr. og en trivselstest for at klarlægge elevens faglige og trivselsmæssige status. Udfra disse tests tilrettelægges den faglige undervisning, og der tages stilling til, hvorvidt der skal iværksættes et pædagogisk tiltag. Det vurderes ligeledes, om det er hensigtsmæssigt, at eleven færdiggør alle fag det pågældende skoleår. Der er mulighed for dispensation og kun at færdiggøre dansk, matematik og engelsk. Dette tilbud kan kombineres med praktikophold, f.eks.1-2 dage om ugen. I den forbindelse sammensættes et forløb med praktik, undervisning i egen klasse og evt. undervisning i Stoppestedet, hvis der er timer i klassen, elev ikke skal deltage i. Ungdomsskolen kan evt. tilbyde træningsfag. Beslutningen og et evt. tilbud med tilknytning til Stoppestedet træffes af forældre, klasseteamet, evt. pæd. konsulent, ledelse og stoppestedslærer i fællesskab. Udviklingsplan Når eleven tilknyttes Stoppestedet, udarbejdes en udviklingsplan, hvor de voksne omkring eleven, sammen med denne, opsætter mål for resten af skoleperioden. Udviklingsplanen vil være udgangspunkt for såvel det faglige som det pædagogiske arbejde med eleven. Hvis tilbuddet kombineres med praktikophold, skal der udarbejdes en blanket 33 stk. 4-7 i samarbejde med UU-vejleder, praktiksted, forældre, elev, klasselærer og stoppestedslærer. Samarbejde I den periode, hvor eleven er tilknyttet Stoppestedet, vil der være et udvidet forældresamarbejde for at støtte bedst muligt op omkring eleven. Stoppestedslæreren vil være koordinator for samarbejdet mellem hjem, skole og evt. praktiksted. Følgende kontaktpersoner kan evt. inddrages: UU-vejleder, fagkonsulent, socialrådgiver, kontaktperson, SSP-konsulent, skolesygeplejerske og praktikvært. Evaluering Løbende med afsatte møder med 3-4 ugers mellemrum.

6 Stoppestedet Formål - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. Hvis en elev skifter skole, og der er tvivl vedr. valg af klassetrin. Hvis en elev i en periode har haft et bekymrende fravær, og derved har brug for særlig opmærksomhed og støtte, kan eleven tilknyttes Stoppestedet. Stoppestedet er et undervisningstilbud, hvor eleven modtager undervisning i overskuelige og forudsigelige rammer, tillige med at der indsættes et pædagogisk udviklingsarbejde (inkl. tests) omkring eleven og de kommende relationer, eleven skal indgå i. Elevens primære undervisningssted vil være Stoppestedet i en kort periode, derefter kan undervisningen gradvis flyttes til den nye klasse efter behov. Beslutningen om et evt. tilbud med tilknytning til Stoppestedet træffes af forældre, pæd. konsulent, ledelse og stoppestedslærer i fællesskab ved et indledende møde ved indmeldelsen. Udviklingsplan Når eleven tilknyttes Stoppestedet, udarbejdes en udviklingsplan, hvor de voksne omkring eleven, sammen med denne, opsætter mål for eleven med fokus på det, der fungerer. Her bidrager SFO, forældre, evt. kontaktperson, socialrådgiver, pæd. konsulent, stoppestedslærer og kommende klasseteam. Udviklingsplanen vil være udgangspunkt for såvel det faglige som det pædagogiske arbejde med eleven. Samarbejde I den periode, hvor eleven er tilknyttet Stoppestedet, vil der være et udvidet forældresamarbejde for at støtte bedst muligt op omkring eleven. Stoppestedslæreren vil være koordinator for samarbejdet mellem hjem, SFO og skole. Evaluering Efter en aftalt ankomsttid evalueres forløbet, og der tages stilling til den videre indsats.

7 Billeder fra Stoppestedet: Hyggehjørne til en stille snak. Her kan der arbejdes individuelt i eget kontor eller fælles ved bordet. Ved længerevarende forløb har eleverne egne kasser med alderssvarende materialer. Eleverne har adgang til pc med headset.

8 Udlån fra Stoppestedet: Gelepuder, høreværn vægtveste, cykelhjelme, nullerbolde m.m. Stoppestedets åbningstider: Dag: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Tid: Kl Kl Kl Kl Kl Det variable skema fremgår af opslag på tavlen ved Stoppestedet. De voksne i Stoppestedet: Anja, som er lærer og AKT-lærer Lissi, som er lærer og AKT-lærer Stoppestedets telefon nr. : (Anja) eller (Lissi) Broskolen Afdeling Bøgehøj Overvejen 54, 5792 Årslev Tlf Afdeling Rolfsted Skolevej 16, 5863 Ferritslev Tlf faaborgmidtfyn.dk Redigeret: September 2014

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Specialpædagogisk støtte på Viby Skole Indledning: På Viby Skole er undervisningen og alle øvrige aktiviteter gennemsyret af et ønske om at give

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere