vívosmart HR/HR+ Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vívosmart HR/HR+ Brugervejledning"

Transkript

1 vívosmart HR/HR+ Brugervejledning Maj _0C

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet, ANT+, Auto Lap, Auto Pause, Edge, VIRB, og vívosmart er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre lande. Garmin Connect, Garmin Express, Garmin Move IQ og Virtual Pacer er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. American Heart Association er et registreret varemærke tilhørende American Heart Association, Inc. Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Dette produkt kan indeholde et bibliotek (Kiss FFT) i licens af Mark Borgerding under 3. paragraf, BSD-licens Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps. M/N: A02947, A02933

3 Indholdsfortegnelse Indeks Introduktion...1 Sådan kommer du i gang...1 Oversigt over enheden... 1 Sådan bærer du enheden og registrerer puls... 1 Parring og opsætning... 1 Parring med din smartphone... 1 Opsætning af enheden på computeren... 2 Registrering af aktivitet og funktioner... 2 Ikoner... 2 Automatisk mål... 2 Aktivitetsindikator... 2 Minutter med høj intensitet... 2 Visning af pulsgraf... 3 Registrering af en fitnessaktivitet... 3 Send pulsdata til Garmin enheder... 3 VIRB Fjernbetjening...3 Søvnregistrering... 3 Træning... 3 Indstilling af aktivitetstilstand... 3 Indstilling af dine pulsalarmer... 4 Automatisk pause under din løbetur... 4 Forbedring af nøjagtigheden for kalorier... 4 Forbedring af nøjagtigheden for intensitetsminutter... 4 Modtagelse af satellitsignaler... 4 Personlige rekorder... 4 Bluetooth Connectede funktioner...5 Visning af meddelelser... 5 Administration af meddelelser... 5 Sådan finder du en bortkommet smartphone... 5 Bluetooth Indstillinger... 5 Historik... 5 Visning af historik...5 Garmin Connect...5 Tilpasning af din enhed... 6 Garmin Connect Indstillinger... 6 Enhedsindstillinger...6 Brug af Må ikke forstyrres-tilstand... 7 Visning af alarmur... 7 Enhedsoplysninger... 7 vívosmart HR/HR+ Specifikationer... 7 Visning af enhedsoplysninger... 7 Opladning af enheden... 7 Vedligeholdelse af enheden... 7 Fejlfinding... 8 Tip til uregelmæssige pulsdata... 8 Mine minutter med høj intensitet blinker... 8 Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis... 8 Maksimering af batterilevetiden... 8 Nulstilling af enheden... 8 Gendannelse af alle standardindstillinger... 8 Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile... 8 Opdatering af softwaren med Garmin Express... 8 Support og opdateringer... 9 Sådan får du flere oplysninger... 9 Appendiks... 9 Konditionsmål... 9 Om pulszoner... 9 Udregning af pulszone... 9 Softwarelicensaftale...9 BSD-licens, 3. paragraf...9 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Sådan kommer du i gang Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende funktioner at kende. 1 Oplad enheden (Opladning af enheden, side 7). 2 Vælg en indstilling for at fuldføre opsætningsprocessen med din Garmin Connect konto: Opsæt enheden på din kompatible smartphone (Parring med din smartphone, side 1). Opsæt enheden på din computer (Opsætning af enheden på computeren, side 2). BEMÆRK: Indtil du har fuldført konfigureringsprocessen, har enheden begrænset funktionalitet. 3 Synkroniser dine data med din Garmin Connect konto (Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile app'en, side 1) (Synkronisering af dine data med computeren, side 2). Oversigt over enheden À Touchscreen Stryg for at rulle gennem funktioner, dataskærmbilleder og menuer. Tryk for at vælge. Á Enhedsknap Hold nede for at låse skærmen og tænde og slukke enheden. Tryk for at åbne og lukke menuen. Tryk for at starte og stoppe timeren. Skærmretning Du kan tilpasse skærmretningen i enhedsindstillingerne på din Garmin Connect konto. Enheden kan vise data i liggende eller stående format. Tip til touchscreen Du kan bruge touchscreenen til at interagere med mange enhedsfunktioner. Stryg vandret til venstre eller højre. Stryg lodret til venstre eller højre. På siden med klokkeslættet skal du stryge på skærmen for at rulle gennem aktivitetsregistreringsdata og -funktioner. Tryk på enhedstasten, og stryg på skærmen for at rulle gennem menupunkterne. Under en aktivitet med tidtagning skal du stryge på skærmen for at se dataskærmbilleder. Tryk let på berøringsskærmen for at foretage et valg. Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Gør hvert valg på touchscreenen til en enkeltstående handling. Brug af baggrundslys Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke eller stryge på berøringsskærmen. BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundslyset automatisk. Juster baggrundsbelysningens lysstyrke (Enhedsindstillinger, side 6). Tilpas indstillingen for automatisk baggrundslys (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). Sådan bærer du enheden og registrerer puls Bær vívosmart HR/HR+ enheden over håndledsknoglen. BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt, så den ikke flytter sig, mens du løber eller træner. Undgå at beskadige pulssensoren på bagsiden af enheden. Der er flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler i Tip til uregelmæssige pulsdata, side 8. Parring og opsætning Parring med din smartphone Du skal parre din vívosmart HR/HR+ enhed med en smartphone for at få adgang til alle enhedens funktioner. BEMÆRK: Til forskel fra andre Bluetooth enheder, der parres via Bluetooth indstillingerne på din smartphone, skal din vívosmart HR/HR+ enhed parres direkte via Garmin Connect Mobile app. 1 Gå til eller og følg instruktionerne på skærmen for at downloade Garmin Connect Mobile app. 2 Vælg en funktion: Under den indledende opsætning skal du følge vejledningen på vívosmart HR/HR+ skærmen for at parre din enhed med din smartphone. Hvis du ikke parrede din enhed under den indledende opsætning, kan du trykke på enhedstasten for at se menuen og vælge > Par smartphone. 3 Åbn Garmin Connect Mobile app en. 4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin Connect konto: Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin Connect Mobile app, skal du følge instruktionerne på skærmen. Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect Mobile app, skal du vælge Garmin enheder > og følge instruktionerne på skærmen. Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile app'en Din enhed synkroniserer automatisk med Garmin Connect Mobile app'en med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid synkronisere dine data manuelt. 1 Anbring enheden inden for en afstand på 3 m (10 fod) fra din smartphone. 2 Tryk på enhedstasten for at få vist menuen. 3 Vælg. 4 Se dine aktuelle data i Garmin Connect Mobile app'en. Introduktion 1

6 Opsætning af enheden på computeren Hvis du ikke har parret din vívosmart HR/HR+ enhed med din smartphone, kan du bruge computeren til at fuldføre opsætningsprocessen med dingarmin Connect konto. BEMÆRK: Nogle enhedsfunktioner kræver en parret smartphone. 1 Sæt opladerklipsen godt fast på enheden (Opladning af enheden, side 7). 2 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. 3 Gå til eller 4 Download og installer Garmin Express programmet: Hvis du bruger et Windows operativsystem, skal du vælge Download til Windows. Hvis du bruger et Mac operativsystem, skal du vælge Download til Mac. 5 Følg instruktionerne på skærmen. Synkronisering af dine data med computeren Du bør synkronisere dine data med jævne mellemrum for at følge dine fremskridt i programmet Garmin Connect. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. Programmet Garmin Express synkroniserer dine data. 2 Se dine aktuelle data i programmet Garmin Connect. Registrering af aktivitet og funktioner Nogle funktioner kræver en parret smartphone. Tid og dato: Viser den aktuelle tid og dato. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk, når enheden modtager satellitsignaler (kun vívosmart HR+ enhed), og når du synkroniserer din enhed med en smartphone. Registrering af aktivitet: Registrerer dit daglige antal skridt, antal etager, du er gået opad, tilbagelagt distance, kalorier og minutter med høj intensitet. Aktivitetsindikatoren viser den tid, du er inaktiv. Mål: Viser, hvor tæt du er på at nå dine aktivitetsmål. Enheden lærer og foreslår et nyt mål for antal skridt for hver dag. Du kan tilpasse mål for dagligt antal skridt, dagligt antal etager, du går opad, og ugentlige minutter med høj intensitet ved hjælp af din Garmin Connect konto. Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og din gennemsnitlige hvilepuls over en syv-dages periode. Tryk på skærmen for at se en graf, der viser din puls. Meddelelser: Giver dig besked om notifikationer fra din smartphone, herunder opkald, sms-beskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret på din smartphones meddelelsesindstillinger. Musikkontrol: Giver mulighed for betjening af musikafspilleren på din smartphone. VIRB fjernbetjening: Giver mulighed for fjernbetjening af et parret VIRB actionkamera (sælges separat). Vejr: Viser den aktuelle temperatur. Tryk på skærmen for at se vejrudsigten for de næste fire dage. Ikoner Ikonerne repræsenterer forskellige enhedsfunktioner. Du kan stryge på skærmen for at rulle gennem de forskellige funktioner. Nogle funktioner kræver en parret smartphone. BEMÆRK: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at tilpasse de skærmbilleder, som vises på enheden (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). VIRB Det samlede antal skridt for dagen, dit mål for dagen og dit fremskridt i forhold til målet. Din aktuelle puls og din gennemsnitlige hvilepuls over en syv-dages periode i hjerteslag pr. minut (bpm). Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Det samlede antal forbrændte kalorier for den aktuelle dag, herunder både i aktivitet og i hvile. Den tilbagelagte distance i kilometer eller miles for den aktuelle dag. Det samlede antal etager, du er gået op, for dagen, dit mål for dagen og dit fremskridt i forhold til målet. Den tid, du har tilbragt med at deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt i forhold til målet. Musikafspillerknapper til en parret smartphone. Fjernbetjening til et parret VIRB actionkamera. Meddelelser, der er modtaget fra en parret smartphone. Den aktuelle temperatur og vejrudsigt fra en parret smartphone. Automatisk mål Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À. Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect konto. Aktivitetsindikator Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter én times inaktivitet vises aktivitetsindikatoren À. Der vises flere segmenter Á, hver gang der går 15 minutter uden aktivitet. Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en kort distance. Minutter med høj intensitet For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention, American Heart Association og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller 75 minutter om ugen med aktivitet høj intensitet, f.eks. løb. Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid, du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet (pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med 2 Registrering af aktivitet og funktioner

7 kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet fordobles, når tallene sammenlægges. Optjening af intensitetsminutter vívosmart HR/HR+ enheden beregner intensitetsminutter ved at sammenligne dine pulsdata under en aktivitet med din gennemsnitlige hvilepuls. Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut. Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige beregning af intensitetsminutter. Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller kraftig intensitet. Visning af pulsgraf Pulsgrafen viser din puls i de seneste 4 timer, din laveste puls i slag pr. minut (bpm) og din højeste puls inden for den 4 timers periode. 1 Stryg på skærmen for at få vist skærmbilledet for puls. 2 Tryk på skærmen for at få vist pulsgrafen. Registrering af en fitnessaktivitet Du kan registrere en aktivitet med tidtagning, som kan gemmes og sendes til din Garmin Connect konto. BEMÆRK: Indstillinger for position er kun tilgængelige for vívosmart HR+ enheden. 1 Tryk på enhedstasten for at se menuen. 3 Vælg Løb, Kardio eller Andet. 4 Vælg Udendørs (GPS) eller Indendørs (ingen GPS). 5 Hvis din position er indstillet til udendørs, skal du gå udendørs og vente et øjeblik, indtil enheden finder GPSsatellitsignaler. Det kan tage nogle minutter at finde satellitsignaler. Når satellitsignalerne er fundet, lyser konstant. 6 Tryk på enhedstasten for at starte timeren. 7 Start din aktivitet. 8 Stryg for at se yderligere dataskærmbilleder. BEMÆRK: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at tilpasse de skærmbilleder, som vises (Løbeindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). 9 Når din aktivitet er forbi, trykker du på enhedstasten for at stoppe timeren. 10Vælg en funktion: Tryk på enhedstasten for at starte timeren igen. Vælg for at gemme aktiviteten og nulstille timeren. Der vises en oversigt. Vælg for at slette aktiviteten. Markering af omgange Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap funktionen, der markerer en omgang automatisk for hver kilometer eller mile. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet. 2 Vælg en funktion: På vívosmart HR enheden skal du vælge > Auto Lap > Til. På vívosmart HR+ enheden, skal du vælge en aktivitet og vælge > Auto Lap > Til. 3 Start din aktivitet. Send pulsdata til Garmin enheder Du kan sende pulsdata fra din vívosmart HR/HR+ enhed og få vist dem på parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende pulsdata til en Edge enhed, mens du cykler, eller til et VIRB actionkamera under en aktivitet. BEMÆRK: At sende pulsdata reducerer batterilevetiden. 2 Vælg > Puls > Overførselstilstand >. vívosmart HR/HR+ enheden begynder at sende dine pulsdata, og vises. BEMÆRK: Du kan kun få vist pulsmålerskærmbilledet, mens dine pulsdata overføres. 3 Par din vívosmart HR/HR+ enhed med din Garmin ANT+ kompatible enhed. BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen. TIP: Du kan stoppe med at sende pulsdata ved at trykke på pulsmålerskærmbilledet og vælge. VIRB Fjernbetjening VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til for at købe et VIRB actionkamera. Betjening af VIRB actionkamera Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger. Du skal også aktivere VIRB skærmen på din vívosmart HR/HR+ enhed (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). 1 Tænd for VIRB kameraet. 2 På din vívosmart HR/HR+ enhed skal du stryge på skærmen for at se VIRB skærmbilledet. 3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet. 4 Vælg en funktion: Hvis du vil optage video, skal du vælge. Videotælleren vises på vívosmart HR/HR+ enheden. Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge. Hvis du vil tage et foto, skal du vælge. Søvnregistrering Enheden overvåger dine bevægelser, mens du sover. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Du kan få vist din søvnstatistik på din Garmin Connect konto. Træning Denne vejledning er for modellerne vívosmart HR og vívosmart HR+. De avancerede træningsfunktioner, der er beskrevet i dette afsnit, gælder kun for vívosmart HR+ modellen. vívosmart HR: Denne enhed har ikke GPS sporing. Den tilbyder kun grundlæggende træningsfunktioner. vívosmart HR+: Denne enhed har GPS-sporing og avancerede træningsfunktioner. Indstilling af aktivitetstilstand 3 Vælg en aktivitet. 4 Vælg > Aktivitetstilst.. Træning 3

8 5 Vælg en funktion: Vælg Grundlægg. for at registrere en indendørs eller udendørs aktivitet (Registrering af en fitnessaktivitet, side 3). BEMÆRK: Dette er standard aktivitetstilstand. Vælg Løb/gå for at træne med tidsbestemte løb- og gangintervaller. BEMÆRK: Denne tilstand er kun tilgængelig for aktiviteten Løb. Vælg Virtual\nPacer for at træne hen imod et hastighedsmål. BEMÆRK: Denne tilstand er kun tilgængelig for aktiviteten Løb. Vælg Tid, Distance eller Kalorier for at træne hen imod et bestemt mål ved hjælp af tilbagevendende alarmer. TIP: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at tilpasse alarmer for aktivietstilstand, herunder intervaltider, hastighedsmål og tilbagevendende alarmer (Løbeindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). 6 Vælg. 7 Start din aktivitet. Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse, og enheden vibrerer. Virtual Pacer Virtual Pacer er et træningsredskab til at hjælpe dig med at forbedre dine præstationer ved at opfordre dig til at løbe i det tempo, du indstiller. Indstilling af dine pulsalarmer Du kan indstille enheden til at sende en alarm, når pulsen er over eller under en målzone eller et brugerdefineret interval. Du kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er over 180 bpm (hjerteslag pr. minut). 3 Vælg en aktivitet. 4 Vælg > Pulsalarm. 5 Vælg en funktion: Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en eksisterende pulszone. Vælg Brugerdefineret, hvis du vil anvende brugerdefinerede minimum eller maksimumværdier. TIP: Du kan bruge din Garmin Connect konto til at angive brugerdefinerede zoner (Løbeindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse, og enheden vibrerer. Automatisk pause under din løbetur Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre steder, hvor du skal stoppe. BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke med historikdataene. 3 Vælg en aktivitet. 4 Vælg > Auto Pause > Til. Forbedring af nøjagtigheden for kalorier Enheden viser et estimat af det samlede antal kalorier, der er forbrændt i løbet af den aktuelle dag. Du kan forbedre nøjagtigheden af dette estimat ved at gå eller løbe udenfor i 15 minutter. 1 Stryg på skærmen for at få vist skærmbilledet for kalorier. 3 Følg instruktionerne på skærmen. Forbedring af nøjagtigheden for intensitetsminutter Enheden beregner tid, du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet. Du kan forbedre præcisionen af denne beregning ved at gå eller løbe udenfor i 15 minutter. 1 Stryg på skærmen for at få vist skærmbilledet med intensitetsminutter. 3 Følg instruktionerne på skærmen. Modtagelse af satellitsignaler Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. 1 Gå udendørs i et åbent område. Enhedstasten skal pege mod himlen. 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler. Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler. Forbedring af GPS satellitmodtagelsen Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect konto: Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet. Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app en med din Bluetooth aktiverede smartphone. Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler. Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i et par minutter. Personlige rekorder Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat under den pågældende aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere typiske distancer samt din længste løbetur. Visning af dine personlige rekorder 2 Vælg > Rekorder. 3 Vælg en rekord. Gendannelse af en personlig rekord Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere registrerede rekord. 2 Vælg > Rekorder. 3 Vælg den rekord, der skal gendannes. 4 Vælg Brug tidligere >. Sletning af en personlig rekord 2 Vælg > Rekorder. 4 Træning

9 3 Vælg en rekord. 4 Vælg Slet rekord >. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. Bluetooth Connectede funktioner vívosmart HR/HR+ enheden har flere Bluetooth connectede funktioner til din kompatible smartphone ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Meddelelser: Giver dig besked om notifikationer fra din smartphone, herunder opkald, sms-beskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret på din smartphones meddelelsesindstillinger. Find min telefon: Hjælper dig med at finde en mistet smartphone, som er inden for rækkevidde og parret ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Tilslut alarm: Giver dig mulighed for at få en besked, når din parrede smartphone ikke længere er inden for rækkevidde af Bluetooth trådløs teknologi. Musikkontrol: Giver dig musikafspillerknapper til din parrede smartphone. Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Gør det muligt at synkronisere aktivitetsdata med din parrede smartphone. Du kan se dine data i Garmin Connect Mobile app'en. Visning af meddelelser Når der vises en meddelelse på din enhed, kan du vælge en funktion: Tryk på touchscreenen, og vælg for at få vist hele meddelelsen. Vælg, og vælg en funktion for at afvise meddelelsen. Når der vises et indgående opkald på din enhed, kan du vælge en funktion: BEMÆRK: Tilgængelige valgmuligheder baseret på din smartphone. Vælg for at acceptere opkaldet på din smartphone. Vælg for at afvise opkaldet eller stoppe ringelyden. Du kan få vist alle meddelelser ved at stryge på skærmen for at få vist skærmen med meddelelser, trykke på touchscreenen og vælge en mulighed: Stryg på skærmen for at rulle gennem meddelelserne. Vælg en meddelelse, og vælg Læs for at få vist hele meddelelsen. Vælg en meddelelse, og vælg en funktion for at afvise meddelelsen. Administration af meddelelser Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere meddelelser, der vises på din vívosmart HR/HR+ enhed. Vælg en funktion: Hvis du bruger en Apple enhed, skal du bruge indstillingerne i meddelelsescenteret på din smartphone til at vælge de elementer, der skal vises på enheden. Hvis du bruger en Android enhed, skal du bruge appindstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en for at vælge de elementer, der skal vises på enheden. Sådan finder du en bortkommet smartphone Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en bortkommet smartphone, der er parret ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne. vívosmart HR/HR+ enheden begynder at søge efter din parrede smartphone. Der lyder en hørbar alarm på din smartphone, og Bluetooth signalstyrken vises på vívosmart HR/HR+ enhedens skærm. Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du kommer tættere på din smartphone. Bluetooth Indstillinger Tryk på enhedstasten for at få vist menuen, og vælg. Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi. BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret. Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner, når du bruger Garmin Connect Mobile app, herunder meddelelser og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect. Meddelelser: Giver dig mulighed for at aktivere telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone. Du kan bruge indstillingen Vis kun opkald for kun at få vist meddelelser om indgående opkald. Tilslut alarm: Giver dig mulighed for at få en besked, når din parrede smartphone ikke længere er inden for rækkevidde af Bluetooth trådløs teknologi. Display: Indstiller enheden til at vise notifikationer i liggende eller stående format. BEMÆRK: Denne indstilling vises kun, når enheden er indstillet til at vise data i stående format. Sådan slås Bluetooth trådløs teknologi fra 2 Vælg > Bluetooth > Fra for at deaktivere Bluetooth trådløs teknologi på din vívosmart HR/HR+ enhed. TIP: Der henvises til brugervejledningen for din smartphone for at slå Bluetooth trådløs teknologi fra. Historik Enheden gemmer op til 14 dages data for aktivitetsregistrering og pulsmåling og op til syv aktiviteter med tidtagning. Du kan få vist dine seneste syv aktiviteter med tidtagning på enheden. Du kan synkronisere dine data for at få vist ubegrænsede aktiviteter, aktivitetsregistreringsdata og pulsmålingsdata på din Garmin Connect konto (Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile app'en, side 1) (Synkronisering af dine data med computeren, side 2). Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet. Visning af historik 3 Vælg en funktion: På vívosmart HR enheden skal du vælge en aktivitet. På vívosmart HR+ enheden skal du vælge Tidl. aktiviteter og vælge en aktivitet. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv. Registrer en gratis konto på Bluetooth Connectede funktioner 5

10 Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine venner og opfylde dine mål. Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil. Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls, forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter. Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder. Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto. Garmin Move IQ Begivenheder Funktionen Move IQ registrerer automatisk aktivitetsmønstre, f.eks. cykling eller løb, i mindst 10 minutter. Du kan få vist begivenhedens type og varighed på Garmin Connect tidslinjen, men disse oplysninger vises ikke på aktivitetslisten, i snapshots eller i dit newsfeed. Få flere detaljer og større nøjagtighed ved at optage en aktivitet med tidtagning på enheden. Tilpasning af din enhed Garmin Connect Indstillinger Du kan tilpasse dine enhedsindstillinger, løbeindstillinger og brugerindstillinger på din Garmin Connect konto. Yderligere indstillinger kan også tilpasses på din vívosmart HR/HR+ enhed. Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile app'en skal du vælge Garmin enheder og vælge din enhed. Fra enhedens widget i programmet Garmin Connect skal du vælge Enhedsindstillinger. Når du har tilpasset indstillingerne, kan du synkronisere dine data for at anvende ændringerne for enheden (Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile app'en, side 1) (Synkronisering af dine data med computeren, side 2). Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto Fra din Garmin Connect konto skal du vælge Enhedsindstillinger. Alarm: Indstiller vækketidspunkt og -frekvens for din enhed. Synlige skærme: Giver dig mulighed for at tilpasse de skærmbilleder, som vises på din enhed. Standardskærm: Angiver det startskærmbillede, der vises efter en periode med inaktivitet, og når du tænder enheden. Auto belysning: Gør det muligt for enheden automatisk at tænde for skærmen, når du roterer dit håndled mod kroppen. Du kan tilpasse din enhed til at bruge denne funktion når som helst eller kun under en aktivitet med tidtagning. BEMÆRK: Denne indstilling reducerer batterilevetiden. Registrering af aktivitet: Slår funktioner til registrering af aktivitet til og fra, f.eks. aktivitetsalarmen, håndledsbaseret pulsmåling og Move IQ begivenheder. Håndledsenhed til: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvilket håndled båndet bæres på. Du bør tilpasse denne indstilling for skærmretning, og når du bruger automatisk baggrundslys. Skærmretning: Indstiller enheden til at vise data i liggende eller stående format. Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12- timers eller 24-timers format. Sprog: Indstiller enhedens sprog. Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i kilometer eller miles. Tempo/fart: Indstiller enheden til at vise tempo eller fart under en aktivitet med tidtagning (kun vívosmart HR+ enheden). Løbeindstillinger på din Garmin Connect konto Fra din Garmin Connect konto skal du vælge Indstillinger for løb. Løbetilstand alarmer: Giver dig mulighed for at tilpasse løbetilstandsalamer, herunder intervaltider, hastighedsmål og tilbagevendende alarmer (kun vívosmart HR+ enheden). Pulsalarm: Indstiller enheden til at sende en alarm, når pulsen er over eller under en målzone eller et brugerdefineret interval. Du kan vælge en eksisterende pulszone eller angive en brugerdefineret zone (kun vívosmart HR+ enhed). Auto Lap: Gør det muligt for enheden at markere omgange automatisk for hver kilometer (mile) (Markering af omgange, side 3). Auto Pause: Giver enheden mulighed for automatisk at sætte timeren på pause, når du holder op med at bevæge dig (kun vívosmart HR+ enheden). Datafelter: Giver dig mulighed for at tilpasse de dataskærmbilleder, som vises under en aktivitet med tidtagning. Brugerindstillinger på din Garmin Connect konto Fra din Garmin Connect konto skal du vælge Brugerindstillinger. Brugerdefineret skridtlængde: Gør det muligt for din enhed mere nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved hjælp af din brugerdefinerede skridtlængde. Du kan angive en kendt distance og det antal skridt, det tager at tilbagelægge den kendte distance, og Garmin Connect kan beregne din skridtlængde. Daglige skridt: Giver dig mulighed for at angive et dagligt mål for antallet af skridt. Du kan bruge indstillingen Automatisk mål til at tillade, at enheden automatisk fastsætter dit mål for antallet af skridt. Etager op pr. dag: Giver dig mulighed for at angive et dagligt mål for det antal etager, du skal gå opad. Minutter med høj intensitet pr. uge: Giver dig mulighed for at angive et ugentligt mål for antallet af minutters aktivitet om ugen med moderat til høj intensitet. Pulszoner: Gør det muligt for dig at skønne din maksimale puls og bestemme brugerdefinerede pulszoner. Enhedsindstillinger Du kan tilpasse nogle indstillinger på vívosmart HR/HR+ enheden. Yderligere indstillinger kan tilpasses på din Garmin Connect konto. Tryk på enhedstasten for at få vist menuen, og vælg. Sprog: Indstiller enhedens sprog. Tid: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format, og giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt (Manuel indstilling af tid, side 7). 6 Tilpasning af din enhed

11 Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i kilometer eller miles. Auto Lap: Gør det muligt for enheden at markere omgange automatisk for hver kilometer (mile) (Markering af omgange, side 3). BEMÆRK: Denne indstilling vises kun på vívosmart HR enheden. Registrering af aktivitet: Slår aktivitetsregistrering og aktivitetsalarmen til og fra. Puls: Slår håndledsbaseret pulsmåling og udsendelse af puls til og fra. Skærmindstillinger: Giver dig mulighed for at justere baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke, side 7) og automatisk låse enheden efter en periode med inaktivitet. Gendan stnd.indstil.: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og -indstillinger (Gendannelse af alle standardindstillinger, side 8). Manuel indstilling af tid Tiden på vívosmart HR enheden indstilles som standard automatisk, når enheden synkroniseres med en smartphone. Tiden på vívosmart HR+ indstilles automatisk, når enheden modtager satellitsignaler, og når du synkroniserer din enhed med en smartphone. Du kan også indstille tiden manuelt. 2 Vælg en funktion: På vívosmart HR enheden skal du vælge > Tid > Indstil tid. På vívosmart HR+ enheden skal du vælge > Tid > Indstil tid > Manuel. 3 Vælg for at justere klokkeslæt og dato. 4 Vælg. Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke 2 Vælg > Skærmindstillinger > Baggrundslys lysstyrke. 3 Vælg eller for at justere lysstyrken. BEMÆRK: Baggrundsbelysningens lysstyrke påvirker batterilevetiden. Brug af Må ikke forstyrres tilstand Du kan bruge Må ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys og vibrationsalarmer fra. Du kan f.eks. bruge denne tilstand, mens du sover eller ser en film. BEMÆRK: Du kan indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Enheden skifter automatisk til Må ikke forstyrres-tilstand under din normale sovetid. 2 Vælg > Til. vises på skærmbilledet med klokkeslættet. TIP: Du kan afslutte Må ikke forstyrres-tilstand ved at trykke på enhedstasten og vælge > Fra. Visning af alarmur 1 Indstiller vækketidspunkt og -frekvens på din Garmin Connect konto (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). 2 På vívosmart HR/HR+ enheden skal du trykke på enhedstasten for at få vist menuen. 3 Vælg. Enhedsoplysninger vívosmart HR/HR+ Specifikationer Batteritype vívosmart HR batterilevetid Op til 5 dage Driftstemperaturområde vívosmart HR+ batterilevetid Opladningstemperaturområde Radiofrekvens/protokol Vandklassificering Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri Op til 5 dage Op til 8 timer i GPS-tilstand Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF) Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF) 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Bluetooth Smart trådløs teknologi Svømning, 5 ATM* *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde flere oplysninger på Visning af enhedsoplysninger Du kan se enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og resterende batteristrøm. Opladning af enheden ADVARSEL Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset. 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og tryk på opladeren À, indtil den klikker på plads. 3 Oplad enheden helt. Brug af enheden i opladetilstand Du kan interagere med enheden, mens du oplader den med computeren. Du kan f.eks. bruge Bluetooth connectede funktioner eller tilpasse enhedens indstillinger. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. 2 Vælg for at afslutte USB-lagerenhedstilstand. Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid. Enhedsoplysninger 7

12 Undgå at trykke på tasterne under vandet. Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen. Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen. Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den. Fjern ikke remmene. Rengøring af enheden BEMÆRK Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel. 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt. TIP: Du kan finde flere oplysninger på /fitandcare. Fejlfinding Tip til uregelmæssige pulsdata Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip. Vask og tør din arm, før du tager enheden på. Undgå at have solcreme på under enheden. Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt og behageligt. BEMÆRK: Du kan prøve at bære enheden højere oppe på underarmen. Du kan prøve at bære enheden på den anden arm. Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du begynder på din aktivitet. BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op indendørs. Skyl enheden med rent vand efter hver træning. Mine minutter med høj intensitet blinker Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj intensitet. Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj intensitet. Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle elevationsændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod). Find de små huller i trykhøjdemåleren på bagsiden af enheden, i nærheden af opladningskontakterne, og rengør området omkring opladningskontakterne. Trykhøjdemålerens effektivitet kan blive påvirket, hvis der spærres for trykhøjdemålerens huller. Du kan bruge komprimeret luft til at fjerne forhindringer. Du kan skylle enheden med vand for at rengøre området. Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt. Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du går op ad trapper. Maksimering af batterilevetiden Deaktiver indstillingen Auto belysning (Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto, side 6). Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Enhedsindstillinger, side 6). I meddelelsescentret på din smartphone kan du begrænse de meddelelser, der vises på din vívosmart HR/HR+ enhed (Administration af meddelelser, side 5). Deaktiver smart-meddelelser (Bluetooth Indstillinger, side 5). Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger tilsluttede funktioner (Sådan slås Bluetooth trådløs teknologi fra, side 5). Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder (Send pulsdata til Garmin enheder, side 3). Deaktiver håndledsbaseret pulsmåling (Enhedsindstillinger, side 6). BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at beregne antal minutter med høj intensitet og forbrændte kalorier. Nulstilling af enheden Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger. Du skal indstille tiden igen. 1 Hold enhedsknappen nede i 10 sekunder. Enheden slukkes. 2 Hold enhedsknappen nede i et sekund for at tænde for enheden. Gendannelse af alle standardindstillinger Du kan gendanne alle enhedens indstillinger tilbage til fabriksværdierne. BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og historik. 2 Vælg > Gendan stnd.indstil. >. Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring med din smartphone, side 1). 1 Synkroniser din enhed med Garmin Connect Mobile app'en (Synkronisering af dine data med Garmin Connect Mobile app'en, side 1). Hvis ny software er tilgængelig, giver enheden dig besked om at opdatere softwaren. 2 Følg instruktionerne på skærmen. Opdatering af softwaren med Garmin Express Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal downloade og installere programmet Garmin Express. 8 Fejlfinding

13 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express den til enheden. 2 Kobl enheden fra computeren. Enheden giver dig besked om at opdatere softwaren. 3 Vælg en funktion. Support og opdateringer Garmin Express (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder. Produktregistrering Brugervejledninger Softwareopdateringer Data uploades til Garmin Connect Sådan får du flere oplysninger Gå til Gå til Gå til eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele. Appendiks Konditionsmål Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper. Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (Udregning af pulszone, side 9) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine konditionsmål. Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder. Om pulszoner Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls. Udregning af pulszone Zone % af maksimal puls Opfattet anstrengelse Fordele % Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag % Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke % Moderat tempo; mere besværligt at snakke Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning Zone % af maksimal puls Opfattet anstrengelse Fordele % Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt % Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke Softwarelicensaftale VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører. Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/ eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land. BSD licens, 3. paragraf Copyright , Mark Borgerding Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kilde- og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne oversigt over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen. Hverken forfatteren eller navnene på eventuelle bidragydere kan anvendes til at godkende eller reklamere for produkter, som er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse. DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG DE FRASKRIVER SIG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTINDEHAVEREN ELLER BIDRAGYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD; Appendiks 9

14 ELLER DRIFTSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAG OG UNDER ENHVER TEORI OM ANSVAR, HVAD ENTEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET), SOM PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. 10 Appendiks

15 A aktiviteter 3 alarmer 4, 7 vibration 7 Auto Lap 3, 6 Auto Pause 4 Indeks B baggrundslys 1, 7 batteri 7 maksimere 5 8 oplade 7 Bluetooth teknologi 5, 7 D data 2 opbevare 5 overføre 5 dataskærmbilleder 6 E enheds-id 7 F fejlfinding 8, 9 G Garmin Connect 1, 5, 6, 8 Garmin Express 2 opdatering af software 9 registrere enheden 9 gemme aktiviteter 3 GPS 3 signal 4 H historik 1, 5 sende til computer 2, 5 vise 5 I ikoner 2 indstillinger 5, 6, 8 enhed 6 K kalibrere 4 kalorie 4 L lagerenhedstilstand 7 lysstyrke 7 M meddelelser 2, 5 menu 1 minutter med høj intensitet 3, 4, 8 mål 2, 6 N nulstilling af enheden 8 O omgange 3 opbevare data 5 opdateringer, software 8 oplade 7 P parre ANT+ sensorer 3 smartphone 1 personlige rekorder 4 gendanne 4 slette 4 produktregistrering 9 programmer 5 smartphone 1 puls 1 3 alarmer 4 måler 8 parring af sensorer 3 zoner 9 R registrere enheden 9 registrering af aktivitet 2 rengøre enhed 7, 8 S satellitsignaler 4 skærm lysstyrke 7 retning 1 slette, personlige rekorder 4 smartphone parre 1 programmer 5 software opdatere 8, 9 version 7 softwarelicensaftale 9 specifikationer 7 søvntilstand 3 T taster 1, 7 tempo 4 tid 7 tilbehør 9 tilpasning af enheden 1 timer 3 touchscreen 1 træning 3 tilstande 3 U ur 7 USB 8 lagerenhedstilstand 7 overføre filer 2 V VIRB fjernbetjening 3 Virtual Pacer 4 Indeks 11

16 (0) (+52) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning vívosmart HR/HR+ Brugervejledning 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Approach S20. Brugervejledning

Approach S20. Brugervejledning Approach S20 Brugervejledning Januar 2016 190-01989-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Approach X40. Brugervejledning

Approach X40. Brugervejledning Approach X40 Brugervejledning Maj 2016 190-01985-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning September 2016 190-02084-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

VÍVOSMART 3. Brugervejledning

VÍVOSMART 3. Brugervejledning VÍVOSMART 3 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

vívofit 3 Brugervejledning

vívofit 3 Brugervejledning vívofit 3 Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

VÍVOMOVE HR. Brugervejledning

VÍVOMOVE HR. Brugervejledning VÍVOMOVE HR Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner 35. Brugervejledning

Forerunner 35. Brugervejledning Forerunner 35 Brugervejledning September 2016 190-02086-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

vívo-serien Welness-armbånd

vívo-serien Welness-armbånd vívo-serien Welness-armbånd Wellness-armbånd Du behøver ikke at være en topatlet for at forbedre din form med Garmin. Vores wellness-armbånd fortæller dig, hvornår det er tid til at bevæge sig, så du kan

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 25 Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01902-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forerunner 220 Brugervejledning

Forerunner 220 Brugervejledning Forerunner 220 Brugervejledning Oktober 2013 190-01632-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner...

Læs mere

Forerunner 230/235. Brugervejledning

Forerunner 230/235. Brugervejledning Forerunner 230/235 Brugervejledning Oktober 2015 190-01955-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

JABRA STEALTH. BrugerVejledning. jabra.com/stealth

JABRA STEALTH. BrugerVejledning. jabra.com/stealth BrugerVejledning jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra Jabra BT2047 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2047...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Indhold Motorola Xoom... 1

Indhold Motorola Xoom... 1 Motorola Xoom Her er en guide til softwareopdatering af Motorola Xoom, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, samt nulstilling ved bortkomst. Indhold Motorola Xoom... 1 Start

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Approach. Brugervejledning

Approach. Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning April 2016 190-01672-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

vívoactive Brugervejledning

vívoactive Brugervejledning vívoactive HR Brugervejledning September 2016 190-02044-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 225 Brugervejledning Maj 2015 Trykt i Taiwan 190-01887-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Indhold 2. A360 Brugervejledning 9. Introduktion 9. Polar A360 10. USB-kabel 10. Appen Polar Flow 10. Polar FlowSync Software 10

Indhold 2. A360 Brugervejledning 9. Introduktion 9. Polar A360 10. USB-kabel 10. Appen Polar Flow 10. Polar FlowSync Software 10 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 A360 Brugervejledning 9 Introduktion 9 Polar A360 10 USB-kabel 10 Appen Polar Flow 10 Polar FlowSync Software 10 Webservicen Polar Flow 10 Kom i gang 11 Opsæt din A360

Læs mere

Garmin Swim Brugervejledning

Garmin Swim Brugervejledning Garmin Swim Brugervejledning April 2016 Trykt i Taiwan 190-01453-36_0E Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Edge 20/25. Brugervejledning

Edge 20/25. Brugervejledning Edge 20/25 Brugervejledning Marts 2016 190-01884-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

JABRA STEEL. Brugermanual. jabra.com/steel. jabra

JABRA STEEL. Brugermanual. jabra.com/steel. jabra jabra Brugermanual jabra.com/steel 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo! Web TV på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Web TV på computeren...4 Waoo! Bio på Waoo! Web TV...7 Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Waoo! Web TV på computeren Hvem kan få Waoo! Web

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad Quickguide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 14 Velkommen til Waoo! Web TV

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation...

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

vívoactive Brugervejledning

vívoactive Brugervejledning vívoactive Brugervejledning 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

FORSLAG TIL SUPPLERENDE TRÆNING FOR 10-KÆM- PERNE

FORSLAG TIL SUPPLERENDE TRÆNING FOR 10-KÆM- PERNE FORSLAG TIL SUPPLERENDE TRÆNING FOR 10-KÆM- PERNE Vi vil anbefale deltagerne på 10-kæmperne at træne tre gange om ugen, hvilket vil sige, at det vil være godt, hvis du træner yderligere én gang om ugen

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold - EW-7438RPn Air - CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog - Lyninstallationsguide

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere