Edge 20/25. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Edge 20/25. Brugervejledning"

Transkript

1 Edge 20/25 Brugervejledning Marts _0B

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet, ANT+, Auto Lap, Auto Pause og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect og Garmin Express er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer. M/N: A02643

3 Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Taster...1 Statusikoner... 1 Installation af standardholderen... 1 Frigørelse af Edge... 1 Kør en tur... 1 Opladning af enheden... 1 Træning... 2 Indstilling af turtilstand... 2 Redigering af mål for Tid, Distance eller Kalorier... 2 Ændring af turtilstand... 2 Træning indendørs... 2 Markering af omgange... 2 Brug af Auto Pause... 2 Brug af automatisk rullefunktion... 2 Ændring af datafelter... 2 Historik... 2 Visning af din tur... 2 Sletning af en tur... 2 Personlige rekorder... 2 Visning af dine personlige rekorder... 3 Sletning af personlige rekorder... 3 Visning af cykeltotaler... 3 Nulstilling af cykeltotaler... 3 Garmin Connect...3 Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto... 3 Datahåndtering... 3 Frakobling af USB-kablet... 3 Bluetooth connectede funktioner... 3 Parring af din smartphone med din Edge Slå Bluetooth teknologi fra... 3 Deaktivering af Smart Notifications... 4 Navigation... 4 Ruter... 4 Følg en bane fra internettet...4 Sådan konkurrerer du mod et segment... 4 Visning af rutedetaljer... 4 Sletning af en rute... 4 Baneindstillinger...4 ANT+ Sensorer... 4 Påsætning af valgfri pulsmåler... 4 Installation af kadencesensor... 5 Parring af ANT+ sensorer... 5 Indstilling af din maksimale puls... 5 Om pulszoner...5 Konditionsmål... 5 Indstilling af pulsalarmer... 5 Tilpasning af din enhed... 5 Indstilling af din brugerprofil... 5 Systemindstillinger... 5 Tidsindstillinger... 6 Enhedsoplysninger... 6 Specifikationer... 6 Edge Specifikationer... 6 Specifikationer for pulsmåler...6 Specifikationer for fartsensor og kadencesensor... 6 Vedligeholdelse af enheden... 6 Rengøring af enheden... 6 Vedligeholdelse af pulsmåleren... 6 Udskiftelige batterier... 6 Udskiftning af pulsmålerens batteri... 7 Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor... 7 Indholdsfortegnelse Fejlfinding... 7 Opdatering af softwaren... 7 Support og opdateringer... 7 Sådan får du flere oplysninger... 7 Maksimering af batterilevetiden... 7 Modtagelse af satellitsignaler... 7 Nulstilling af enheden... 7 Tætningsringe til udskiftning... 7 Visning af enhedsoplysninger... 7 Appendiks... 8 Datafelter... 8 Udregning af pulszone... 8 Softwarelicensaftale...8 Indeks... 9 i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. 4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd Á. 5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i cykelholderen Â. 6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den klikker på plads. Taster Frigørelse af Edge 1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden. 2 Løft Edge af beslaget. À Á Â Ã Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde og slukke enheden. Vælg for at starte og stoppe timeren. Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse. Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og indstillingerne. På startskærmbilledet skal du vælge at se enhedsmenuen. Vælg for at angive en ny omgang. Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Statusikoner Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet. GPS-status Kør en tur Enheden leveres delvist opladet. Du skal muligvis oplade enheden (Opladning af enheden, side 1), før du kører en tur. Hvis din Edge 25 enhed blev leveret med en ANT+ sensor, er de allerede parret. 1 Hold nede for at tænde enheden. 2 Vælg på skærmen Hjem. 3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne. Satellitbjælkerne er fyldt ud, når enheden er klar. 4 Vælg for at starte timeren. BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. 5 Vælg for at få adgang til øvrige datasider. Bluetooth status Pulsstatus Status for hastighed og kadence LiveTrack status Installation af standardholderen Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på frempinden eller på styret. 1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den ikke forhindrer sikker brug af cyklen. 2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen. Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen, så det sidder godt fast. Tid À, distance Á, hastighed Â, samlet stigning og kalorier registreres, når timeren kører. Slag pr. minut og pulszone vises, når du bruger en valgfri pulsmåler. TIP: Du kan brugerdefinere datafelterne (Ændring af datafelter, side 2). 6 Vælg for at stoppe timeren. 7 Vælg Gem. Opladning af enheden ADVARSEL Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset. 3 Placer cykelholderen på cyklens frempind. 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og tryk på opladeren À, indtil den klikker på plads. Introduktion 1

6 3 Oplad enheden helt. Træning Indstilling af turtilstand 1 Vælg > Turfunktioner > Turtilstand. 2 Vælg en funktion: Vælg Grundlæggende for at tage på en udendørs (Kør en tur, side 1) eller indendørs tur (Træning indendørs, side 2). BEMÆRK: Dette er standard turtilstand. Vælg Følg bane for at følge en bane, der downloadet fra din Garmin Connect konto (Følg en bane fra internettet, side 4). Vælg Tid for at træne mod et bestemt mål for tid. Vælg Distance for at træne mod et bestemt mål for distance. Vælg Kalorier for at træne mod et bestemt mål for kalorier. 3 Angiv om nødvendigt en brugertilpasset værdi for mål for tid, distance eller kalorier. 4 Vælg. Når du når dit mål for tid, distance eller kalorier, vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger, side 5). Redigering af mål for Tid, Distance eller Kalorier Når du træner mod et mål for tid, distance eller kalorier, kan du redigere den aktuelle turtilstand for at ændre målindstillingen. 1 Vælg > Turfunktioner > Turtilstand > Rediger. 2 Indtast en brugertilpasset værdi. 3 Vælg. Ændring af turtilstand 1 Vælg > Turfunktioner > Turtilstand > Skift tilstand. 2 Vælg en funktion. 3 Når du træner mod et mål for tid, distance eller kalorier, skal du indtaste en brugertilpasset værdi. 4 Hvis du følger en bane, skal du vælge en bane, der er downloadet fra din Garmin Connect konto. 5 Vælg. Træning indendørs Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare batterilevetid. 1 Vælg > Turfunktioner > Brug indendørs. Enheden går i timertilstand. 2 Vælg for at starte timeren. Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed og distance til enheden (kunedge 25 enhed). Næste gang du tænder enheden, vil den søge efter satellitsignaler. Markering af omgange Du kan bruge Auto Lap funktionen til at markere en omgang på en bestem distance automatisk (f.eks. hver 1 mi. eller 5 km), og du kan markere omgangene manuelt. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet. 1 Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Omgange. 2 Vælg en funktion: Vælg Auto Lap, og vælg en distance for at bruge Auto Lap funktionen. Vælg Lap-tast > Aktiver for at bruge til at markere en omgang under en aktivitet. Brug af Auto Pause Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre steder, hvor du skal stoppe. BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke med historikdataene. Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Auto Pause > Aktiver. Brug af automatisk rullefunktion Du kan bruge Automatisk rullefunktion til automatisk at navigere igennem siderne med træningsdata, mens timeren kører. 1 Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Automatisk rullefunktion. 2 Vælg en visningshastighed. Ændring af datafelter Du kan ændre datafeltkombinationerne for de sider, der vises, mens timeren kører. 1 Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Datafelter. 2 Vælg en side. 3 Vælg et datafelt for at redigere det. Historik Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata, højde og evt. ANT+ sensoroplysninger. BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet. Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet. Du bør uploade din historik til Garmin Connect jævnligt for at holde styr på alle dine turdata. Visning af din tur 1 Vælg > Historik > Ture. 2 Vælg en tur. Sletning af en tur 1 Vælg > Historik > Ture. 2 Vælg en tur. 3 Vælg > Slet > Ja. Personlige rekorder Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en standarddistance, den længste tur og største stigning under en tur. 2 Træning

7 Visning af dine personlige rekorder 1 Vælg > Historik > Rekorder. 2 Vælg for rulle igennem dine registreringer. Sletning af personlige rekorder 1 Vælg > Historik > Rekorder. 2 Vælg den rekord, der skal slettes. 3 Vælg Ryd? > Ja. Gendannelse af en personlig rekord Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere registrerede rekord. 1 Vælg > Historik > Rekorder. 2 Vælg den rekord, der skal gendannes. 3 Vælg Brug tidligere > Brug rekord. Visning af cykeltotaler Du kan se de akkumulerede data, du har gemt på Edge enheden, herunder antal ture, tid og distance. 1 Vælg > Historik > Totaler. 2 Vælg en indstilling for se trip- eller enhedstotaler. Nulstilling af cykeltotaler 1 Vælg > Historik > Totaler > Nulstil. 2 Vælg en indstilling for nulstille enheds- eller triptotaler. TIP: Du kan nulstille triptotaler og bevare enhedstotaler for at registrere en ny triplog. 3 Vælg Ja. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv. Registrer en gratis konto på Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil. Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls, forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter. BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks. pulssensor. Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder. Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto Du kan uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto for at kunne udføre omfattende analyser. Du kan se et kort over din aktivitet og dele dine aktiviteter med venner. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Datahåndtering BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere. Sletning af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes. 1 Åbn drevet eller disken Garmin. 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en fil. 4 Tryk på tasten Slet på tastaturet. Frakobling af USB-kablet Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde. 1 Fuldfør en handling: På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge din enhed. For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven. 2 Tag kablet ud af computeren. Bluetooth connectede funktioner Edge 25 enheden har adskillige Bluetooth tilknyttede funktioner til din kompatible smartphone eller mobile enhed ved brug af Garmin Connect Mobile app. Der er flere oplysninger på LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af eller sociale medier, hvilket lader dem se dine direkte data på en registreringsside til Garmin Connect. Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin Connect Mobile, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten. Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du uploader en aktivitet til Garmin Connect Mobile. Meddelelser: Viser opkald og tekstbeskeder på din Edge 25 enhed. Parring af din smartphone med din Edge 25 1 Gå til og download Garmin Connect Mobile app'en til din smartphone. 2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din enhed. 3 På Edge 25 enheden skal du vælge > Indstillinger > Bluetooth > Par smartphone. 4 Åbn Garmin Connect Mobile app'en, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed. Instruktionerne gives under den indledende opsætning, eller de kan findes i hjælpen til Garmin Connect Mobile app'en. Slå Bluetooth teknologi fra På Edge 25 enheden skal du vælge > Indstillinger > Bluetooth > Sluk. Historik 3

8 Se brugermanualen for din smartphone for at slå Bluetooth trådløs teknologi fra. Deaktivering af Smart Notifications På Edge 25 enheden skal du vælge > Indstillinger > Bluetooth > Smart Notifications > Sluk. Navigation Ruter Du kan sende en bane fra din Garmin Connect konto til enheden. Når banen er gemt på din enhed, kan du navigere den på din enhed. Du kan følge en gemt bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde. Du kan også følge en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede præstationsmål. Følg en bane fra internettet Før du kan indlæse en bane fra din Garmin Connect konto, skal du have en Garmin Connect kontowww.garminconnect.com\start. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. 2 Gå til (Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto, side 3). 3 Opret en ny bane, eller vælg en eksisterende bane. 4 Vælg Send til enhed. 5 Frakobl enheden. 6 Vælg > Baner. 7 Vælg en rute. 8 Vælg Start på banen. 9 Vælg for at starte timeren. Kortet viser ruten og en statuslinje øverst i skærmbilledet. 10Vælg om nødvendigt for at få adgang til øvrige datasider. Du kan se distancen til slutningen af banen À, og hvor meget du er foran eller bagud i forhold til banetiden Á. Sådan konkurrerer du mod et segment Du kan downloade baner med segmenter fra din Garmin Connect konto. Segmenter er virtuelle løbsbaner. Du kan konkurrere mod et segment og sammenligne din præstation med tidligere aktiviteter, forbindelser i din Garmin Connect konto eller andre medlemmer af Garmin Connect fællesskabet. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering. 1 Begynd at følge en rute med et segment (Følg en bane fra internettet, side 4). Når du er nær startpunktet for et segment, vises en meddelelse. 2 Begynd at konkurrere mod segmentet. Enheden viser den tid, der er brugt i segmentet. Der vises en besked, når segmentet er fuldført. Visning af rutedetaljer 1 Vælg > Baner. 2 Vælg en rute. 3 Vælg en funktion: Vælg Oplysninger for at se tiden, distancen og den samlede stigning for ruten. Vælg Kort for at se ruten på kortet. Kortfunktioner À Á  Peger mod nord Rutelinje Zoomniveau Sletning af en rute 1 Vælg > Baner. 2 Vælg en rute. 3 Vælg Slet > Ja. Baneindstillinger Vælg > Indstillinger > Baneindstillinger. Aktiver info: Aktiverer eller deaktiverer sving-for-sving navigationsmeddelelser. Segmentinfo: Aktiverer eller deaktiverer meddelelser, der advarer dig om, at segment nærmer sig. ANT+ Sensorer Edge 25 enheden kan bruges med trådløse ANT+ sensorer. Du kan finde flere oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til Påsætning af valgfri pulsmåler BEMÆRK Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når den anvendes i længere tid ad gangen. For at afhjælpe dette problem kan du påføre et smøremiddel på det sted, hvor stroppen har kontakt med huden. Påfør ikke antifriktions-smøremiddel på elektroderne. Brug ikke gel eller creme, der indeholder solfaktor. Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din aktivitet. 1 Skub en tap À på remmen gennem hullet Á i pulssensormodulet. 2 Tryk tappen ned. 3 Gør begge elektroder  bagpå modulet våde for at sikre en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen. 4 Navigation

9 4 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og fastgør den til den anden side af pulssensormodulet. Logoet Garmin skal vende den højre side opad. 5 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af pulsmåleren. Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data. Installation af kadencesensor BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over dette trin. TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du installerer sensoren. 1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm À. Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den sidder stramt omkring pedalarmen. 2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen. 3 Sæt remmene Á fast omkring pedalarmen på krogene  på sensoren. 4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok. Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen eller dine sko. BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at angive aktivitet efter to omdrejninger. 5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for at sikre, at der ikke er tegn på skade. Parring af ANT+ sensorer Første gang, du tilslutter en ANT+ sensor til din enhed, skal du parre enheden og sensoren. Efter den indledende parring forbindes enheden automatisk til sensoren, når du starter din aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde. BEMÆRK: Hvis din Edge 25 enhed blev leveret med en ANT+ sensor, er de allerede parret. 1 Installer sensoren, eller tag pulsmåleren på. 2 Vælg > Indstillinger > Tilslut sensorer. 3 Flyt enheden inden for 1 cm fra sensoren, og vent, indtil enheden opnår forbindelse til sensoren. Når enheden registrerer sensoren, vises en meddelelse. Indstilling af din maksimale puls Enheden bruger dine profiloplysninger fra den første opsætning til at fastsætte din maksimale puls og dine standardpulszoner. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder. For at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten skal du angive din maksimale puls (hvis du kender den). 1 Vælg > Indstillinger > Brugerprofil > Maksimal puls. 2 Angiv din maksimale puls. Om pulszoner Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls. Konditionsmål Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper. Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (Udregning af pulszone, side 8) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine konditionsmål. Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder. Indstilling af pulsalarmer Hvis du har en pulsmåler (ekstraudstyr), kan du indstille enheden til at sende en alarm, når pulsen er over eller under en målzone eller et brugerdefineret interval. Du kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under 150 bpm (hjerteslag pr. minut). 1 Vælg > Turfunktioner > Pulsalarm. 2 Vælg en funktion: Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en eksisterende pulszone. Hvis du vil tilpasse en maksimalværdi, skal du vælge Brugerdef. > Høj > Aktiver, og angive en værdi. Hvis du vil tilpasse en minimumværdi, skal du vælge Brugerdef. > Lav > Aktiver, og angive en værdi. Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til (Systemindstillinger, side 5). Tilpasning af din enhed Indstilling af din brugerprofil Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt og maksimal puls (Indstilling af din maksimale puls, side 5). Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata. 1 Vælg > Indstillinger > Brugerprofil. 2 Vælg en funktion. Systemindstillinger Vælg > Indstillinger > System. Tilpasning af din enhed 5

10 Tekst sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden. Tid: Indstiller tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 6). Tid til lys slukker: Indstiller længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker. Toner: Slår tonerne til eller fra. Du kan indstille tastetoner og alarmmeddelelser. Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden. GLONASS: Slår GLONASS til eller fra. Enheden anvender som standard GPS til at finde satellitter. Du kan aktivere GPS og GLONASS for at opnå øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPS-position. Brug af GPS og GLONASS reducerer batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS. Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at søge efter softwareopdateringer. Om: Viser softwareversionen og enheds-id. Tidsindstillinger Vælg > Indstillinger > System > Tid. Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12- timers eller 24-timers format. Indstil tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller automatisk ud fra GPS-positionen. Specifikationer Edge Specifikationer Batteritype Batterilevetid Driftstemperaturområde Temperatur ved opladning Enhedsoplysninger Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri Op til 8 timer. Fra -15 til 60º C (fra 5 til 140º F) Fra 0 til 45º C (fra 32 til 113º F) Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol (kunedge 25 enhed) Bluetooth Smart trådløs teknologi (kunedge 25 enhed) Vandklassificering IEC IPX7* *Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min. Du kan finde flere oplysninger på /waterrating. Specifikationer for pulsmåler Batteritype Batterilevetid Udskifteligt CR2032, 3 volt Ca. 3 år (1 time pr. dag) Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 C (fra 14 til 122 F) Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Vandklassificering 1 ATM* BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende pulsdata under svømning. *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde flere oplysninger på Specifikationer for fartsensor og kadencesensor Batteritype Batterilevetid Udskifteligt CR2032, 3 volt Ca. 12 måneder (1 time pr. dag) Driftstemperaturområde Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF) Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Vandklassificering 1 ATM* *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde flere oplysninger på Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid. Undgå at trykke på tasterne under vandet. Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet. Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen. Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den. Rengøring af enheden BEMÆRK Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel. 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt. Vedligeholdelse af pulsmåleren BEMÆRK En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data. Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt. Håndvask remmen engang imellem med en lille smule mildt rengøringsmiddel, for eksempel opvaskemiddel. BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan det beskadige remmen. Kom ikke remmen i en tørretumbler. Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges fladt. Udskiftelige batterier ADVARSEL Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne. Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed. Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se FORSIGTIG Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterierne. 6 Enhedsoplysninger

11 Udskiftning af pulsmålerens batteri 1 Find det runde batteridæksel på bagsiden af pulssensoren. 2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til at kunne fjernes (pilen peger på OPEN). 3 Fjern dækslet og batteriet. 4 Vent 30 sekunder. 5 Sæt det nye batteri i med den positive side opad. BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen. 6 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt (pilen peger på CLOSE). Når du har udskiftet pulsmålerens batteri, skal du muligvis parre pulsmåleren med enheden igen. Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor Lysdioden blinker rødt for at angive lavt batteriniveau efter to omdrejninger. 1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af sensoren. 2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og dækslet kan fjernes. 3 Fjern dækslet og batteriet Á. TIP: Du kan bruge et stykke tape  eller en magnet til at fjerne batteriet fra dækslet. 4 Vent 30 sekunder. 5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt. BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen. 6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst. BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til at sende data. Fejlfinding Opdatering af softwaren Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin Express. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express programmet den til enheden. 2 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Fjern ikke enheden fra computeren, mens Garmin Express programmet downloader software. TIP: Hvis du har problemer med at opdatere software ved hjælp af Garmin Express programmet, kan du overføre din aktivitetshistorik til Garmin Connect programmet og slette din aktivitetshistorik fra enheden. Dette skulle give tilstrækkelig hukommelsesplads til en opdatering. Support og opdateringer Garmin Express (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder. Produktregistrering Brugervejledninger Softwareopdateringer Data uploades til Garmin Connect Sådan får du flere oplysninger Gå til Gå til Gå til eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele. Maksimering af batterilevetiden Sluk for den Bluetooth trådløse funktion på din Edge 25 enhed (Slå Bluetooth teknologi fra, side 3). Sluk for GLONASS (Systemindstillinger, side 5). Modtagelse af satellitsignaler Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen. 1 Gå udendørs i et åbent område. Forsiden af enheden skal pege mod himlen. 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler. Det kan tage sekunder at finde satellitsignaler. Nulstilling af enheden Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller indstillinger. 1 Hold nede i 15 sekunder. Enheden slukkes. 2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden. Tætningsringe til udskiftning Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne. BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi (ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til eller kontakt din Garmin forhandler. Visning af enhedsoplysninger Du kan se enheds-id, softwareversion, GPS-version og softwareoplysninger. Vælg > Indstillinger > System > Om. Fejlfinding 7

12 Appendiks Datafelter Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data (kunedge 25 enhed). BPM: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være tilsluttet en kompatibel pulsmåler. Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller aktivitet. Fart: Den aktuelle rejsehastighed. Gennemsnitlig fart: Den gennemsnitlige fart for den aktuelle aktivitet. Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position. Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data vises. Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt. Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder). Samlet stign.: Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling. Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet. softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land. Udregning af pulszone Zone % af maksimal puls Opfattet anstrengelse Fordele % Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag % Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke % Moderat tempo; mere besværligt at snakke % Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt % Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke Softwarelicensaftale VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører. Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/ eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at 8 Appendiks

13 Indeks A alarmer 5 ANT+ sensorer 4 Auto Lap 2 Auto Pause 2 Automatisk rullefunktion 2 B baggrundslys 1 batteri maksimere 3, 5, 7 oplade 1 udskifte 6, 7 Bluetooth teknologi 1, 3, 4 brugerdata, slette 3 brugerprofil 5 bånd 7 D data opbevare 3 overføre 3 datafelter 2, 8 E enheds-id 7 F fart- og kadencesensorer 1, 5, 7 fejlfinding 7 G Garmin Connect 3, 4 Garmin Express opdatering af software 7 registrering af enheden 7 gemme aktiviteter 1 GPS 1 signal 7 stoppe 2 H historik 1 3 sende til computer 3 slette 2, 3 I ikoner 1 indstillinger 5, 6 installere 1, 5 K kort 4 opdatere 7 M menu 1 montere enhed 1 N navigation 4 nulstilling af enheden 7 O omgange 1, 2 opbevare data 3 opdateringer, software 7 oplade 1 P parre, smartphone 3 parring, ANT+ sensorer 5 personlige rekorder 2, 3 gendanne 3 slette 3 produktregistrering 7 profiler, bruger 5 programmer 3 smartphone 3 puls 1 alarmer 5 måler 4 7 zoner 5, 8 R registrering af enheden 7 rengøre enhed 6 rengøring af enheden 6 ruter 4 indlæse 4 slette 4 S satellitsignaler 7 segmenter 4 slette alle brugerdata 3 historik 3 personlige rekorder 3 smartphone 4 parre 3 programmer 3 software opdatere 7 version 7 softwarelicensaftale 8 specifikationer 6 systemindstillinger 5 T taster 1, 6 tid, indstillinger 6 tilbehør 4, 7 timer 1, 2 træning 3 sider 1 tilstande 2 tætningsringe. Se bånd U udskiftning af batteriet 7 ur 6 USB 7 frakoble 3 Z zoner, puls 5 Indeks 9

14 (0) (+52) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 25 Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01902-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning September 2016 190-02084-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner 220 Brugervejledning

Forerunner 220 Brugervejledning Forerunner 220 Brugervejledning Oktober 2013 190-01632-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 225 Brugervejledning Maj 2015 Trykt i Taiwan 190-01887-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Garmin Swim Brugervejledning

Garmin Swim Brugervejledning Garmin Swim Brugervejledning April 2016 Trykt i Taiwan 190-01453-36_0E Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

vívofit 3 Brugervejledning

vívofit 3 Brugervejledning vívofit 3 Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Edge. 510 Brugervejledning

Edge. 510 Brugervejledning Edge 510 Brugervejledning Januar 2013 190-01531-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner...

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Marts 2014 190-01694-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01694-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Forerunner 920XT Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach X40. Brugervejledning

Approach X40. Brugervejledning Approach X40 Brugervejledning Maj 2016 190-01985-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Forerunner 35. Brugervejledning

Forerunner 35. Brugervejledning Forerunner 35 Brugervejledning September 2016 190-02086-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet

Læs mere

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Polar H10 pulsmåler 3 Polar H10 pulsmåler 3 Pulsmålerens dele 3 Sådan tager du pulsmåleren på 3 Kom i gang 4 Parring med Polar Beat 4 Sensorhukommelse 5 Brug af din pulsmåler

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Vector og Vector S Brugervejledning

Vector og Vector S Brugervejledning Vector og Vector S Brugervejledning September 2014 Trykt i Taiwan 190-01450-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Vector 2 og Vector 2S

Vector 2 og Vector 2S Vector 2 og Vector 2S Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01867-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793

Din brugermanual GARMIN EDGE 500 http://da.yourpdfguides.com/dref/4209793 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

vívoactive Brugervejledning

vívoactive Brugervejledning vívoactive Brugervejledning 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

fēnix 2 Brugervejledning

fēnix 2 Brugervejledning fēnix 2 Brugervejledning Marts 2014 190-01730-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere