LØFT EN HEL GENERATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØFT EN HEL GENERATION"

Transkript

1 LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013

2 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået ud over pigerne. De er sat udenfor indflydelse på deres liv og udviklingen i deres samfund. Hvis pigerne får en uddannelse, støtte til job og organisering, bliver de i stand til at tale egen sag og blive taget alvorligt. Det kan påvirke et helt samfund og ændre et helt land. PROJEKTIDE I fattige familier bliver piger ofte brugt i marken og til at klare husholdningen frem for at gå i skole og få en uddannelse. De bliver ofte giftet bort eller får børn, før de fylder 15 år, og resten af deres liv lever de isoleret i hjemmet. Men giver man en pige muligheden, vil hun investere i sin familie og forbedre lokalsamfundet. Derfor kan uddannelse til piger forandre verden. Vi kalder det pigerevolutionen. Pigerevolutionen handler om piger og om drenge. Og om deres forældre og lokalsamfund. Det hele begynder med hende her: HUN FÅR EN CHANCE INTET AF DETTE SKER uddannelse organisering gifter sig, når hun vil gennemgår sundhedstjek etablerer egen sunde familie forbliver analfabet giftet bort isoleret gravid kommer aldrig til lægen dårlige vaner til egen familie = HUN FÅR MULIGHEDEN FOR AT FORBEDRE SIT EGET OG FAMILIENS LIV = HUN OG HENDES FAMILIE ER FANGET I EN NEGATIV FATTIGDOMSSPIRAL FORMÅL CARE ser Nordugandas unge piger som en stærk ressource ikke apatiske ofre. Projektet skal sikre, at unge piger gennem uddannelse, job og netværk kan opnå indflydelse på deres eget og deres families liv og dermed påvirke lokale beslutningstagere til at genopbygge landet og skabe en bedre fremtid for befolkningen. STRATEGI Projektets tre overordnede komponenter: 1) Sikrer pigerne uddannelse 2) Inspirerer pigerne til at skabe indtægt og planlægge fremtiden 3) Skaber netværk, som styrker pigerne i deres kamp for rettigheder Projektet organiserer de unge piger i to af Nordugandas fattigste distrikter; Kitgum og Gulu. Her etableres ungdomsklubber, hvor pigerne kan komme og få undervisning og vejledning. Uddannelsesforløbet bliver varetaget af specialtrænede lærere, der står for en etårig uddannelse af de unge piger. Projektteamet inspirerer også pigerne til at planlægge deres fremtid og danne mindre spare-låne-grupper, der kan bruges som afsæt til at etablere en lille virksomhed. Pigerne får mulighed for at danne netværk, hvor de lærer at stille krav til beslutningstagerne om deres rettigheder. Projektet vil træne 50 ungdomsledere, som skal motivere og organisere de unge og forberede fortalervirksomhed, så projektet når ud til endnu flere unge. Projektet sikrer, at de unge mænd bakker op om pigernes rettigheder. Det sker gennem støtte til positive mønsterbrydere og forandringsagenter. Indsatsen skal ændre den traditionelle holdning til pigers uddannelse og rettigheder og dermed også styrke fremtidens generationer. MÅLGRUPPE Projektets direkte målgruppe er af landets mest marginaliserede piger i alderen år, som har oplevet og overlevet krigen i det nordlige Uganda. Projektets øvrige målgruppe tæller 500 jævnaldrende unge mænd, der bliver mobiliseret som positive forandringsagenter, 50 ungdomsledere og 10 lærere, der får efteruddannelse, så de er i stand til at afvikle den etårige uddannelse til pigerne. 1

3 KAMPAGNEIDEER 1. Uddannelse er en menneskeret. Hvordan ser det egentlig ud med den ret i Afrika? I 2013, 2014 og 2015 vil der på verdensplan være nedtælling til Millenium Development Goals, der slutter i Her satte verdenssamfundet sig som mål at sikre grundlæggende uddannelse til alle hvordan ser det ud med det mål for de unge i Norduganda? Hvordan kan danske gymnasieelever bidrage? 1. Pigerevolutionen tager udgangspunkt i at hjælpe én pige >> som så hjælper sin familie >> der er med til at skabe en udvikling i landsbyen >> som så ændrer hele samfundet. Det er faktisk slet ikke så kompliceret. Det begynder med dig! Tag stilling og vær med! 1. Walk in her shoes riv en dag ud af kalenderen og gå skridt til fordel for pigers uddannelse i Afrika. Skridttæller, Facebook-gruppe og konkurrence mellem gymnasier skaber opmærksomhed omkring projektet. UGANDAS UNGE FÅR RINGE UDDANNELSE Uganda er det land i Østafrika, der har den højeste andel af børn der dropper ud af skolen. Især er den gal i Norduganda, hvor 40 % aldrig fuldfører folkeskolen BAGGRUND I 20 år var der krig mellem Ugandas regeringssoldater og oprørsgruppen LRA (Lords Resistance Army). LRA kidnappede børn og brugte dem i krigen, mens mange af de øvrige børn voksede op i flygtningelejre. I dag er krigen slut. Krigens børn er blevet unge. Men deres krop og sjæl har dybe ar. De har drømme som alle andre, men gik glip af uddannelse og læring i den tid, hvor krigen stod på. De ved, hvordan man betjener en AK47, de kender loven i junglen, men de kender ikke deres egne rettigheder. Derfor har de svært ved at gøre deres drømme til virkelighed. I 2006 begyndte LRA-oprørerne og Ugandas regering at forhandle om fred. Forhandlingerne stod på i to år, uden det lykkedes at underskrive en fredsaftale. Men der blev indgået våbenhvile, som har holdt inden for Ugandas grænser lige siden, og de seneste fem år er to millioner mennesker fra flygtningelejrene vendt tilbage til de landsbyer, hvor deres tidligere hjem lå. LRA er fordrevet fra Uganda, og den internationale straffedomstol har udstedt arrestordrer på oprørernes ledere. Det er blevet tid til at give de to millioner mennesker et nyt liv og en ny fremtid FREMTIDSMULIGHEDER Hvis et samfund ikke genopbygges efter en krig, er der stor sandsynlighed for, at det glider tilbage i en ny konflikt. For at få genopbygningen ordentligt i gang er det afgørende, at den unge generation får uddannelse og støtte til at komme i gang med et job. Det kan man blandt andet gøre ved at give landets piger en uddannelse. De bruger nemlig lærdommen til at investere i deres familier og skabe bedre lokalsamfund. Det er også afgørende, at pigerne bliver organiseret og bevidste om deres rettigheder, så de kan være med til at definere deres samfunds udvikling. Desværre prioriterer den ugandiske regering ikke den unge generation i nord. Derfor er der brug for at vise, at der kan skabes forandring med relativt få midler. VÆRST SER DET UD FOR PIGERNE Mange piger oplæres i stedet til huslige opgaver, fordi mange uuddannede forældre ikke forstår værdien af at gå i skole. Af de piger, der rent faktisk begynder i folkeskolen, dropper rigtig mange ud omkring 5. klasse. Når en pige kommer i puberteten i Uganda, er der nemlig sociale forventninger om, at hun skal blive hjemme og passe familien. Og den negative spiral går i arv: De unge piger bliver selv gift og får børn som årige. Herefter lever de isoleret med deres nye familie. Den manglende uddannelse og viden om egne rettigheder og et lavt selvværd gør de unge piger meget sårbare og ude af stand til at klare sig selv. KRIGEN HAR ØDELAGT DE UNGES UDDANNELSE Krigen i det nordlige Uganda har været ekstremt ødelæggende for de unges skolegang. Halvdelen af de børn der begynder i 1. klasse, gennemfører ikke folkeskolen på den normale tid, og antallet af elever, der når gymnasiet, er forsvindende lille. I Norduganda er det samtidig helt almindeligt, at det kun er drengene i familien, der får mulighed for at gennemføre skolegangen. Selvom folkeskolen i princippet er gratis, er det dyrt for fattige familier at købe de obligatoriske skoleuniformer og undervisningsmateriale. ULIGHED I SKOLESYSTEMET I Norduganda er der en lærer til 100 elever. Landsgennemsnittet er 1 lærer til 50 elever. 1 De positive forandringsagenter Abatangamuco (direkte oversat: mænd der skaber lys), er mænd, som gennem positive historier har mod til at ændre traditionel adfærd der f.eks. hindrer pigers skolegang, seksuelle rettigheder og medindflydelse i samfundet 2

4 HOVEDAKTIVITETER Projektet støtter piger i alderen år, der ikke længere har adgang til det formelle skolesystem. Pigerne skal have en uddannelse, for selvom de lever i fattigdom, kan de med små midler godt spare sammen til livsvigtige investeringer. De skal også inspireres til at se mulighederne i deres liv gennem fremtidsplanlægning og jobvejledning. Og så skal de unge gøres bevidste om deres rettigheder og lære at bruge dem til at stille krav til politikere og lokalsamfund. Projektet udmøntes i tre hovedaktiviteter, som implementeres af CAREs velforankrede lokale partnere i Gulu og Kitgum-distrikterne. Hver komponent indeholder også aktiviteter som fortalervirksomhed og monitorering. Effekten vil kunne ses om 36 måneder, når unge piger fra det nordlige Uganda har fået en skarp bevidsthed om deres rettigheder og har de nødvendige forudsætninger uddannelse, job og penge for at udnytte deres muligheder og skabe en fremtid for dem selv, deres familier og deres lokalsamfund. RESULTAT 1: UNGE PIGER I DET NORDLIGE UGANDA FÅR TILBUDT ANVENDELSESORIENTE- RET UDDANNELSE Projektet tilbyder et officielt godkendt, etårigt komprimeret uddannelsesforløb for de unge piger med fokus på erhvervsforberedelse som for eksempel etablering af butik, restaurant, skrædderi, frisør, smykkefremstilling og servicefag. De unge piger lærer indledningsvis også basale læse-, skriveog regnefærdigheder. Derudover bliver de tilbudt seksual- og sundhedsundervisning for at ruste dem til bedre at tage vare på deres egen krop. Undervisningen vil foregå i lokale medborgerhuse og ungdomscentre. Der bliver taget særligt hensyn til de unge piger, så det er lettere for dem at følge undervisningen. Unge mødre kan få lov til at tage deres babyer med i skole, og pigerne får uddelt gratis hygiejnebind, så det letter hverdagen. Projektet arrangerer også en række tematiske workshops, som inspirerer til at se jobmuligheder og planlægge fremtiden. Det kan være svært at begynde på en frisk, så gennem en række arrangementer vil de unge piger møde folk fra det lokale erhvervsliv, købmænd, håndværkere, kunstnere, musikere, akademikere, lærere og kommunale medarbejdere, som deler deres erfaringer og arbejdsoplevelser med de unge og giver dem inspiration til, hvad de kan blive. Ressourcepersonerne hjælpe dem også med at skabe netværk og søge praktikpladser eller job. Projektet sikrer, at de unge mænd bakker op om pigernes rettigheder. Det sker gennem støtte til positive mønsterbrydere og forandringsagenter. Indsatsen skal ændre den traditionelle holdning til pigers uddannelse og rettigheder og dermed også styrke fremtidens generationer. RESULTAT 2: DE UNGE PIGERS JOBMULIGHEDER STIMULERES GENNEM JUNIOR SPARE-LÅNE- GRUPPER Projektet hjælper de unge piger med at spare op og låne til investeringer, som kan udvikle deres fremtid. Projektet opretter spare-låne-grupper, hvor de unge lærer at spare op i fællesskab og låne penge fra en fælles pulje til egne investeringer. Pengene kan eksempelvis låne penge til at købe en symaskine eller åbne en lille restaurant eller købmandsbutik. Der er tale om mikrolån, og til forskel fra almindelige banker og andre mikrofinans-organisationer er der ingen mellemmænd, lånehajer eller tårnhøje renter. De unge låner penge fra fællespuljen og betaler tilbage til fællespuljen et gennemsigtigt system, hvor gruppen opdager snyd med det samme. Projektet motiverer motivere de unge i gang, organiserer dem og hjælper dem med at gøre en drøm til virkelighed. RESULTAT 3: DE UNGE PIGER OG MÆND BLIVER BEVIDSTE OM DERES MULIGHEDER, ANSVAR OG RETTIGHEDER De unge bliver organiseret omkring ungdomsklubberne og lærer om deres rettigheder, pligter og ansvar i forhold til sig, hinanden og samfundet. Der vil være fokus på samfundslære, demokrati og menneskerettigheder herunder kvinders og mænds lige rettigheder. Unge mandlige, positive forandringsagenter bliver mobiliseret til at ændre de negative holdninger til unge kvinder, der fastholder dem som analfabeter, barnebrude og meget unge mødre. Med uddannelse som omdrejningspunkt bliver de unge hjulpet i gang med fortalervirksomhed de lærer om deres ret til uddannelse, og hvordan de i fællesskab kan lægge pres på lokale beslutningstagere for at forbedre uddannelsesmulighederne for dem selv og andre unge. Projektet vil gennem rollespil og træning støtte de unge i at forberede møder med lokale politikere, embedsmænd og beslutningstagere, som de skal lære at udfordre og stille krav til. De unge lærer at holde politikere og beslutningstagere til ansvar over for unges rettigheder og de løfter, der er blevet givet om for uddannelses- og sundhedstilbud. MONITORERING OG HISTORIER De unge monitorerer og evaluerer selv deres udvikling ved at skrive om deres oplevelser i løbet af de tre år, som projektet varer. Projektet hjælper de unge til at publicere deres erfaringer, historier og ønsker i lokale medier, i CAREs nyhedsblad og via smartphone-applikationen dk, hvor historier og data fra projektet kan følges. De mere konkrete forslag om bedre uddannelsestilbud til unge i Norduganda bliver bragt op på lokalpolitisk niveau. De unge vil også dokumentere gennem videooptagelser og fotos fra deres workshops og direkte radiotransmission af debatterne i tæt samarbejde med ungdomsorganisationen Straight Talk, så erfaringer kan bruges i andre ungdomsklubber i Uganda 3

5 BÆREDYGTIGHED PROJEKTETS LANGSIGTEDE EFFEKT Projektets tre hovedaktiviteter er bæredygtige på forskellige måder. Erhvervsuddannelse til unge, som er droppet ud af det formelle skolesystem, er ikke bare bæredygtigt for de unge selv, men for hele samfundet. Derudover vil der være en specifik indsats fra CARE og de unge selv over for de lokale myndigheder om at rejse penge og videreføre ungdomsundervisningen efter projektets afslutning. Sparelåne-grupperne har behov for støtte i startfasen og tæt monitorering, men når grupperne har etableret sig, er de lokalt forankret og selvkørende. Spare-lånegrupperne vil blive integreret med CAREs allerede velkørende spare-lånegrupper for voksne. Den stærkeste bæredygtighed vil udmønte sig, når de unge kan omsætte deres viden om samfund, demokrati og rettigheder til at lægge et stærkt pres på lokalpolitikere og beslutningstagere. Her bliver en uforanderlig, politisk proces sat i gang. RISICI Pigers skolegang er i mange tilfælde betinget af at forældre, brødre, lokale beslutningstagere og myndigheder bakker op omkring deres skolegang. I dette projektforslag er der blevet taget højde for denne risiko ved at der arbejdes aktivt og direkte med de sociale og kulturelle fordomme der eksisterer gennem mobilisering af de unge mænd som positive forandringsagenter og ved at organisere de unge piger i grupper, således at de kan selv kan lægge pres på meningsdannere og beslutningstagerne for en anerkendelse af deres muligheder, ansvar og rettigheder. Et andet væsentligt risikoelement er myndighedernes opbakning til projektet og deres vilje til at støtte op omkring pigers skolegang under og efter projektets afslutning. Både CARE og partnerne har igennem flere år arbejdet i den nordlige del af Uganda og har et særdeles godt samarbejde med myndighederne. Det sikrer opbakning og effektiv implementering PARTNERORGANISATIONER Operation dagsværk projektet vil blive implementeret i Uganda under ledelse af CARE Uganda. CARE Uganda har arbejdet i Uganda igennem 4 årtier og er en solid organisation med mange års erfaring med udviklingsarbejde. For at sikre projektets lokale forankring og bæredygtig, vil CARE i Uganda samarbejde med tre øvrige partnerorganisationer, der alle har tilstrækkelig med erfaring og kompetencer til at sikre kvalitet og succes i gennemførslen af projektet. Det drejer sig om: The Diocese of Northern Uganda (DNU), som har base i projektdistriktet Gulu, er en gammel national NGO med stor erfaring fra bl.a. spare-låne-gruppe programmer samt organisering af befolkningen i det Nordlige Uganda. DNU har et solidt lokalt netværk på landsbyniveau såvel som kommunalt niveau. Kitgum Women Peace Initiative (KIWEPI), som har base i den anden af projektets distrikter; Kitgum. KIWEPI har solide erfaringer inden for styrkelse af kvinders sociale og økonomiske rettigheder og er en meget veletableret og respekteret organisation det Nordlige Uganda. KIWEPI har også gode relationer til kommunalrådene i Kitgum, hvilket er en forudsætning for projektets langsigtede bæredygtighed. UGANDA Straight Talk er en ungdomsorganisation, som har eksisteret siden Den arbejder med unge, uddannelse og sundhed. De unge tager selv initiativ til at etablere Straight Talk-klubber i skoler og lokalsamfund, hvor unge kan diskutere rettigheder, sikker sex og andre emner, som de finder relevante. Der er blevet oprettet over 230 klubber siden OM CARE CARE Danmark er en dansk udviklingsorganisation med kontor på Nørrebrogade i København der blev oprettet i På internationalt plan er CARE Danmark en del af en af verdens største udviklingsorganisationer med operationer i mere end 70 udviklingslande. CARE arbejder med hjælp til selvhjælp i lokalt forankrede projekter for at styrke verdens mest udsatte. CARE arbejder ud fra en rettighedsbaseret tilgang, der fokuserer på at skabe mere grundlæggende ændringer i samfund og institutioner som en forudsætning for at komme fattigdom, diskrimination og undertrykkelse til livs. UDKANTS UGANDA Efter krigen er Norduganda blevet et slags udkants Uganda, som underprioriteres af regeringen i Syd. Men uden uddannelse af de unge, vil der ikke ske forandring. 4

6 Indikativt budget for Pige Revolutionen, Uganda Budget Procent 1. Hovedaktiviteter Komponent 1: uddannelse % Komponent 2: opsparing og job % Komponent 3: organisering og rettigheder % Tværgående aktiviteter % Investeringer (cykler, kamera, PC etc) % 2. Lokal drift Personale % Husleje mv % 3. Evaluering og monitorering Forstudier, dokumentation, evaluering % 4. Projektudgifter i alt % 5. Revision % Subtotal % 6. Administration i Danmark % TOTAL UGANDA Befolkning: 33 millioner. I hovedstaden Kampala bor der ca. 1.5 millioner mennesker. Fattigdom: Overordnet set er Uganda fortsat et af de fattigste lande i verden. Der er øget økonomisk vækst i landet, men katastrofal stor ulighed og skæv fordeling af udviklingen. Således lever over 70 procent af befolkningen i det nordlige Uganda fortsat i absolut fattigdom, primært som følge af den væbnede konflikt mellem Ugandas regeringshær og oprørsgruppen LRA. Politisk styre: Yoweri Museveni er landets præsident og har siddet ved magten siden Museveni sidder tungt på magten og er netop genvalgt for fem år. Specielt i den nordlige del af landet havde uganderne ønsket sig et regeringsskifte. Økonomi: landbrug; herunder kaffe, fiskeri, guld og turisme Klima: Tropisk klima med gennemsnitstemperaturer mellem grader. LØFT EN HEL GENERATION - DET STARTER MED EN PIGE Norduganda Uddannelse, jobmuligheder, selvværd og organisering til unge kvinder fra den glemte generation i den nordlige del af Uganda. Projektet sikrer, at de unge er bevidste om deres rettigheder og har de nødvendige forudsætninger uddannelse, job og penge for at udnytte deres muligheder og skabe en positiv fremtid for dem selv, deres familier og lokalsamfund. Projektet implementeres af CARE i samarbejde med to lokale og velfunderede ugandiske civilsamfundsorganisationer Kitgum Women Peace Initiative (KIWEPI) og The Diocese of Northern Uganda (DNU) og den strategiske partner ungdomsorganisationen Straight Talk. 5

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere