LØFT EN HEL GENERATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØFT EN HEL GENERATION"

Transkript

1 LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013

2 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået ud over pigerne. De er sat udenfor indflydelse på deres liv og udviklingen i deres samfund. Hvis pigerne får en uddannelse, støtte til job og organisering, bliver de i stand til at tale egen sag og blive taget alvorligt. Det kan påvirke et helt samfund og ændre et helt land. PROJEKTIDE I fattige familier bliver piger ofte brugt i marken og til at klare husholdningen frem for at gå i skole og få en uddannelse. De bliver ofte giftet bort eller får børn, før de fylder 15 år, og resten af deres liv lever de isoleret i hjemmet. Men giver man en pige muligheden, vil hun investere i sin familie og forbedre lokalsamfundet. Derfor kan uddannelse til piger forandre verden. Vi kalder det pigerevolutionen. Pigerevolutionen handler om piger og om drenge. Og om deres forældre og lokalsamfund. Det hele begynder med hende her: HUN FÅR EN CHANCE INTET AF DETTE SKER uddannelse organisering gifter sig, når hun vil gennemgår sundhedstjek etablerer egen sunde familie forbliver analfabet giftet bort isoleret gravid kommer aldrig til lægen dårlige vaner til egen familie = HUN FÅR MULIGHEDEN FOR AT FORBEDRE SIT EGET OG FAMILIENS LIV = HUN OG HENDES FAMILIE ER FANGET I EN NEGATIV FATTIGDOMSSPIRAL FORMÅL CARE ser Nordugandas unge piger som en stærk ressource ikke apatiske ofre. Projektet skal sikre, at unge piger gennem uddannelse, job og netværk kan opnå indflydelse på deres eget og deres families liv og dermed påvirke lokale beslutningstagere til at genopbygge landet og skabe en bedre fremtid for befolkningen. STRATEGI Projektets tre overordnede komponenter: 1) Sikrer pigerne uddannelse 2) Inspirerer pigerne til at skabe indtægt og planlægge fremtiden 3) Skaber netværk, som styrker pigerne i deres kamp for rettigheder Projektet organiserer de unge piger i to af Nordugandas fattigste distrikter; Kitgum og Gulu. Her etableres ungdomsklubber, hvor pigerne kan komme og få undervisning og vejledning. Uddannelsesforløbet bliver varetaget af specialtrænede lærere, der står for en etårig uddannelse af de unge piger. Projektteamet inspirerer også pigerne til at planlægge deres fremtid og danne mindre spare-låne-grupper, der kan bruges som afsæt til at etablere en lille virksomhed. Pigerne får mulighed for at danne netværk, hvor de lærer at stille krav til beslutningstagerne om deres rettigheder. Projektet vil træne 50 ungdomsledere, som skal motivere og organisere de unge og forberede fortalervirksomhed, så projektet når ud til endnu flere unge. Projektet sikrer, at de unge mænd bakker op om pigernes rettigheder. Det sker gennem støtte til positive mønsterbrydere og forandringsagenter. Indsatsen skal ændre den traditionelle holdning til pigers uddannelse og rettigheder og dermed også styrke fremtidens generationer. MÅLGRUPPE Projektets direkte målgruppe er af landets mest marginaliserede piger i alderen år, som har oplevet og overlevet krigen i det nordlige Uganda. Projektets øvrige målgruppe tæller 500 jævnaldrende unge mænd, der bliver mobiliseret som positive forandringsagenter, 50 ungdomsledere og 10 lærere, der får efteruddannelse, så de er i stand til at afvikle den etårige uddannelse til pigerne. 1

3 KAMPAGNEIDEER 1. Uddannelse er en menneskeret. Hvordan ser det egentlig ud med den ret i Afrika? I 2013, 2014 og 2015 vil der på verdensplan være nedtælling til Millenium Development Goals, der slutter i Her satte verdenssamfundet sig som mål at sikre grundlæggende uddannelse til alle hvordan ser det ud med det mål for de unge i Norduganda? Hvordan kan danske gymnasieelever bidrage? 1. Pigerevolutionen tager udgangspunkt i at hjælpe én pige >> som så hjælper sin familie >> der er med til at skabe en udvikling i landsbyen >> som så ændrer hele samfundet. Det er faktisk slet ikke så kompliceret. Det begynder med dig! Tag stilling og vær med! 1. Walk in her shoes riv en dag ud af kalenderen og gå skridt til fordel for pigers uddannelse i Afrika. Skridttæller, Facebook-gruppe og konkurrence mellem gymnasier skaber opmærksomhed omkring projektet. UGANDAS UNGE FÅR RINGE UDDANNELSE Uganda er det land i Østafrika, der har den højeste andel af børn der dropper ud af skolen. Især er den gal i Norduganda, hvor 40 % aldrig fuldfører folkeskolen BAGGRUND I 20 år var der krig mellem Ugandas regeringssoldater og oprørsgruppen LRA (Lords Resistance Army). LRA kidnappede børn og brugte dem i krigen, mens mange af de øvrige børn voksede op i flygtningelejre. I dag er krigen slut. Krigens børn er blevet unge. Men deres krop og sjæl har dybe ar. De har drømme som alle andre, men gik glip af uddannelse og læring i den tid, hvor krigen stod på. De ved, hvordan man betjener en AK47, de kender loven i junglen, men de kender ikke deres egne rettigheder. Derfor har de svært ved at gøre deres drømme til virkelighed. I 2006 begyndte LRA-oprørerne og Ugandas regering at forhandle om fred. Forhandlingerne stod på i to år, uden det lykkedes at underskrive en fredsaftale. Men der blev indgået våbenhvile, som har holdt inden for Ugandas grænser lige siden, og de seneste fem år er to millioner mennesker fra flygtningelejrene vendt tilbage til de landsbyer, hvor deres tidligere hjem lå. LRA er fordrevet fra Uganda, og den internationale straffedomstol har udstedt arrestordrer på oprørernes ledere. Det er blevet tid til at give de to millioner mennesker et nyt liv og en ny fremtid FREMTIDSMULIGHEDER Hvis et samfund ikke genopbygges efter en krig, er der stor sandsynlighed for, at det glider tilbage i en ny konflikt. For at få genopbygningen ordentligt i gang er det afgørende, at den unge generation får uddannelse og støtte til at komme i gang med et job. Det kan man blandt andet gøre ved at give landets piger en uddannelse. De bruger nemlig lærdommen til at investere i deres familier og skabe bedre lokalsamfund. Det er også afgørende, at pigerne bliver organiseret og bevidste om deres rettigheder, så de kan være med til at definere deres samfunds udvikling. Desværre prioriterer den ugandiske regering ikke den unge generation i nord. Derfor er der brug for at vise, at der kan skabes forandring med relativt få midler. VÆRST SER DET UD FOR PIGERNE Mange piger oplæres i stedet til huslige opgaver, fordi mange uuddannede forældre ikke forstår værdien af at gå i skole. Af de piger, der rent faktisk begynder i folkeskolen, dropper rigtig mange ud omkring 5. klasse. Når en pige kommer i puberteten i Uganda, er der nemlig sociale forventninger om, at hun skal blive hjemme og passe familien. Og den negative spiral går i arv: De unge piger bliver selv gift og får børn som årige. Herefter lever de isoleret med deres nye familie. Den manglende uddannelse og viden om egne rettigheder og et lavt selvværd gør de unge piger meget sårbare og ude af stand til at klare sig selv. KRIGEN HAR ØDELAGT DE UNGES UDDANNELSE Krigen i det nordlige Uganda har været ekstremt ødelæggende for de unges skolegang. Halvdelen af de børn der begynder i 1. klasse, gennemfører ikke folkeskolen på den normale tid, og antallet af elever, der når gymnasiet, er forsvindende lille. I Norduganda er det samtidig helt almindeligt, at det kun er drengene i familien, der får mulighed for at gennemføre skolegangen. Selvom folkeskolen i princippet er gratis, er det dyrt for fattige familier at købe de obligatoriske skoleuniformer og undervisningsmateriale. ULIGHED I SKOLESYSTEMET I Norduganda er der en lærer til 100 elever. Landsgennemsnittet er 1 lærer til 50 elever. 1 De positive forandringsagenter Abatangamuco (direkte oversat: mænd der skaber lys), er mænd, som gennem positive historier har mod til at ændre traditionel adfærd der f.eks. hindrer pigers skolegang, seksuelle rettigheder og medindflydelse i samfundet 2

4 HOVEDAKTIVITETER Projektet støtter piger i alderen år, der ikke længere har adgang til det formelle skolesystem. Pigerne skal have en uddannelse, for selvom de lever i fattigdom, kan de med små midler godt spare sammen til livsvigtige investeringer. De skal også inspireres til at se mulighederne i deres liv gennem fremtidsplanlægning og jobvejledning. Og så skal de unge gøres bevidste om deres rettigheder og lære at bruge dem til at stille krav til politikere og lokalsamfund. Projektet udmøntes i tre hovedaktiviteter, som implementeres af CAREs velforankrede lokale partnere i Gulu og Kitgum-distrikterne. Hver komponent indeholder også aktiviteter som fortalervirksomhed og monitorering. Effekten vil kunne ses om 36 måneder, når unge piger fra det nordlige Uganda har fået en skarp bevidsthed om deres rettigheder og har de nødvendige forudsætninger uddannelse, job og penge for at udnytte deres muligheder og skabe en fremtid for dem selv, deres familier og deres lokalsamfund. RESULTAT 1: UNGE PIGER I DET NORDLIGE UGANDA FÅR TILBUDT ANVENDELSESORIENTE- RET UDDANNELSE Projektet tilbyder et officielt godkendt, etårigt komprimeret uddannelsesforløb for de unge piger med fokus på erhvervsforberedelse som for eksempel etablering af butik, restaurant, skrædderi, frisør, smykkefremstilling og servicefag. De unge piger lærer indledningsvis også basale læse-, skriveog regnefærdigheder. Derudover bliver de tilbudt seksual- og sundhedsundervisning for at ruste dem til bedre at tage vare på deres egen krop. Undervisningen vil foregå i lokale medborgerhuse og ungdomscentre. Der bliver taget særligt hensyn til de unge piger, så det er lettere for dem at følge undervisningen. Unge mødre kan få lov til at tage deres babyer med i skole, og pigerne får uddelt gratis hygiejnebind, så det letter hverdagen. Projektet arrangerer også en række tematiske workshops, som inspirerer til at se jobmuligheder og planlægge fremtiden. Det kan være svært at begynde på en frisk, så gennem en række arrangementer vil de unge piger møde folk fra det lokale erhvervsliv, købmænd, håndværkere, kunstnere, musikere, akademikere, lærere og kommunale medarbejdere, som deler deres erfaringer og arbejdsoplevelser med de unge og giver dem inspiration til, hvad de kan blive. Ressourcepersonerne hjælpe dem også med at skabe netværk og søge praktikpladser eller job. Projektet sikrer, at de unge mænd bakker op om pigernes rettigheder. Det sker gennem støtte til positive mønsterbrydere og forandringsagenter. Indsatsen skal ændre den traditionelle holdning til pigers uddannelse og rettigheder og dermed også styrke fremtidens generationer. RESULTAT 2: DE UNGE PIGERS JOBMULIGHEDER STIMULERES GENNEM JUNIOR SPARE-LÅNE- GRUPPER Projektet hjælper de unge piger med at spare op og låne til investeringer, som kan udvikle deres fremtid. Projektet opretter spare-låne-grupper, hvor de unge lærer at spare op i fællesskab og låne penge fra en fælles pulje til egne investeringer. Pengene kan eksempelvis låne penge til at købe en symaskine eller åbne en lille restaurant eller købmandsbutik. Der er tale om mikrolån, og til forskel fra almindelige banker og andre mikrofinans-organisationer er der ingen mellemmænd, lånehajer eller tårnhøje renter. De unge låner penge fra fællespuljen og betaler tilbage til fællespuljen et gennemsigtigt system, hvor gruppen opdager snyd med det samme. Projektet motiverer motivere de unge i gang, organiserer dem og hjælper dem med at gøre en drøm til virkelighed. RESULTAT 3: DE UNGE PIGER OG MÆND BLIVER BEVIDSTE OM DERES MULIGHEDER, ANSVAR OG RETTIGHEDER De unge bliver organiseret omkring ungdomsklubberne og lærer om deres rettigheder, pligter og ansvar i forhold til sig, hinanden og samfundet. Der vil være fokus på samfundslære, demokrati og menneskerettigheder herunder kvinders og mænds lige rettigheder. Unge mandlige, positive forandringsagenter bliver mobiliseret til at ændre de negative holdninger til unge kvinder, der fastholder dem som analfabeter, barnebrude og meget unge mødre. Med uddannelse som omdrejningspunkt bliver de unge hjulpet i gang med fortalervirksomhed de lærer om deres ret til uddannelse, og hvordan de i fællesskab kan lægge pres på lokale beslutningstagere for at forbedre uddannelsesmulighederne for dem selv og andre unge. Projektet vil gennem rollespil og træning støtte de unge i at forberede møder med lokale politikere, embedsmænd og beslutningstagere, som de skal lære at udfordre og stille krav til. De unge lærer at holde politikere og beslutningstagere til ansvar over for unges rettigheder og de løfter, der er blevet givet om for uddannelses- og sundhedstilbud. MONITORERING OG HISTORIER De unge monitorerer og evaluerer selv deres udvikling ved at skrive om deres oplevelser i løbet af de tre år, som projektet varer. Projektet hjælper de unge til at publicere deres erfaringer, historier og ønsker i lokale medier, i CAREs nyhedsblad og via smartphone-applikationen dk, hvor historier og data fra projektet kan følges. De mere konkrete forslag om bedre uddannelsestilbud til unge i Norduganda bliver bragt op på lokalpolitisk niveau. De unge vil også dokumentere gennem videooptagelser og fotos fra deres workshops og direkte radiotransmission af debatterne i tæt samarbejde med ungdomsorganisationen Straight Talk, så erfaringer kan bruges i andre ungdomsklubber i Uganda 3

5 BÆREDYGTIGHED PROJEKTETS LANGSIGTEDE EFFEKT Projektets tre hovedaktiviteter er bæredygtige på forskellige måder. Erhvervsuddannelse til unge, som er droppet ud af det formelle skolesystem, er ikke bare bæredygtigt for de unge selv, men for hele samfundet. Derudover vil der være en specifik indsats fra CARE og de unge selv over for de lokale myndigheder om at rejse penge og videreføre ungdomsundervisningen efter projektets afslutning. Sparelåne-grupperne har behov for støtte i startfasen og tæt monitorering, men når grupperne har etableret sig, er de lokalt forankret og selvkørende. Spare-lånegrupperne vil blive integreret med CAREs allerede velkørende spare-lånegrupper for voksne. Den stærkeste bæredygtighed vil udmønte sig, når de unge kan omsætte deres viden om samfund, demokrati og rettigheder til at lægge et stærkt pres på lokalpolitikere og beslutningstagere. Her bliver en uforanderlig, politisk proces sat i gang. RISICI Pigers skolegang er i mange tilfælde betinget af at forældre, brødre, lokale beslutningstagere og myndigheder bakker op omkring deres skolegang. I dette projektforslag er der blevet taget højde for denne risiko ved at der arbejdes aktivt og direkte med de sociale og kulturelle fordomme der eksisterer gennem mobilisering af de unge mænd som positive forandringsagenter og ved at organisere de unge piger i grupper, således at de kan selv kan lægge pres på meningsdannere og beslutningstagerne for en anerkendelse af deres muligheder, ansvar og rettigheder. Et andet væsentligt risikoelement er myndighedernes opbakning til projektet og deres vilje til at støtte op omkring pigers skolegang under og efter projektets afslutning. Både CARE og partnerne har igennem flere år arbejdet i den nordlige del af Uganda og har et særdeles godt samarbejde med myndighederne. Det sikrer opbakning og effektiv implementering PARTNERORGANISATIONER Operation dagsværk projektet vil blive implementeret i Uganda under ledelse af CARE Uganda. CARE Uganda har arbejdet i Uganda igennem 4 årtier og er en solid organisation med mange års erfaring med udviklingsarbejde. For at sikre projektets lokale forankring og bæredygtig, vil CARE i Uganda samarbejde med tre øvrige partnerorganisationer, der alle har tilstrækkelig med erfaring og kompetencer til at sikre kvalitet og succes i gennemførslen af projektet. Det drejer sig om: The Diocese of Northern Uganda (DNU), som har base i projektdistriktet Gulu, er en gammel national NGO med stor erfaring fra bl.a. spare-låne-gruppe programmer samt organisering af befolkningen i det Nordlige Uganda. DNU har et solidt lokalt netværk på landsbyniveau såvel som kommunalt niveau. Kitgum Women Peace Initiative (KIWEPI), som har base i den anden af projektets distrikter; Kitgum. KIWEPI har solide erfaringer inden for styrkelse af kvinders sociale og økonomiske rettigheder og er en meget veletableret og respekteret organisation det Nordlige Uganda. KIWEPI har også gode relationer til kommunalrådene i Kitgum, hvilket er en forudsætning for projektets langsigtede bæredygtighed. UGANDA Straight Talk er en ungdomsorganisation, som har eksisteret siden Den arbejder med unge, uddannelse og sundhed. De unge tager selv initiativ til at etablere Straight Talk-klubber i skoler og lokalsamfund, hvor unge kan diskutere rettigheder, sikker sex og andre emner, som de finder relevante. Der er blevet oprettet over 230 klubber siden OM CARE CARE Danmark er en dansk udviklingsorganisation med kontor på Nørrebrogade i København der blev oprettet i På internationalt plan er CARE Danmark en del af en af verdens største udviklingsorganisationer med operationer i mere end 70 udviklingslande. CARE arbejder med hjælp til selvhjælp i lokalt forankrede projekter for at styrke verdens mest udsatte. CARE arbejder ud fra en rettighedsbaseret tilgang, der fokuserer på at skabe mere grundlæggende ændringer i samfund og institutioner som en forudsætning for at komme fattigdom, diskrimination og undertrykkelse til livs. UDKANTS UGANDA Efter krigen er Norduganda blevet et slags udkants Uganda, som underprioriteres af regeringen i Syd. Men uden uddannelse af de unge, vil der ikke ske forandring. 4

6 Indikativt budget for Pige Revolutionen, Uganda Budget Procent 1. Hovedaktiviteter Komponent 1: uddannelse % Komponent 2: opsparing og job % Komponent 3: organisering og rettigheder % Tværgående aktiviteter % Investeringer (cykler, kamera, PC etc) % 2. Lokal drift Personale % Husleje mv % 3. Evaluering og monitorering Forstudier, dokumentation, evaluering % 4. Projektudgifter i alt % 5. Revision % Subtotal % 6. Administration i Danmark % TOTAL UGANDA Befolkning: 33 millioner. I hovedstaden Kampala bor der ca. 1.5 millioner mennesker. Fattigdom: Overordnet set er Uganda fortsat et af de fattigste lande i verden. Der er øget økonomisk vækst i landet, men katastrofal stor ulighed og skæv fordeling af udviklingen. Således lever over 70 procent af befolkningen i det nordlige Uganda fortsat i absolut fattigdom, primært som følge af den væbnede konflikt mellem Ugandas regeringshær og oprørsgruppen LRA. Politisk styre: Yoweri Museveni er landets præsident og har siddet ved magten siden Museveni sidder tungt på magten og er netop genvalgt for fem år. Specielt i den nordlige del af landet havde uganderne ønsket sig et regeringsskifte. Økonomi: landbrug; herunder kaffe, fiskeri, guld og turisme Klima: Tropisk klima med gennemsnitstemperaturer mellem grader. LØFT EN HEL GENERATION - DET STARTER MED EN PIGE Norduganda Uddannelse, jobmuligheder, selvværd og organisering til unge kvinder fra den glemte generation i den nordlige del af Uganda. Projektet sikrer, at de unge er bevidste om deres rettigheder og har de nødvendige forudsætninger uddannelse, job og penge for at udnytte deres muligheder og skabe en positiv fremtid for dem selv, deres familier og lokalsamfund. Projektet implementeres af CARE i samarbejde med to lokale og velfunderede ugandiske civilsamfundsorganisationer Kitgum Women Peace Initiative (KIWEPI) og The Diocese of Northern Uganda (DNU) og den strategiske partner ungdomsorganisationen Straight Talk. 5

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration: Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land. Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Giv ungdommen en stemme

Giv ungdommen en stemme Giv ungdommen en stemme - Sådan skabes en stærk studenterbevægelse i Somaliland Fotos: Gymnasieelever afholder forumteater om tidlige ægteskaber for folkeskoleelever. Hargeisa, Somaliland Tema Ungdommen

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 Tema Projektet styrker unge ugandere i den fattige og isolerede Karamoja region til at komme i front for deres egne rettigheder

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb

Læs mere

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet Lars Olsen, journalist og forfatter Disposition: En fortælling fra Nordjylland Hvad skal Danmark leve af og hvad skal de unge mestre?

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE KVINDER FÅR HJÆLP TIL AT BLIVE HØRT Tvangsægteskaber. Børneægteskaber. Vold. Sex uden samtykke. Uønsket graviditet. Mangel på adgang til prævention og sikre aborter.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Vold i familien i Danmark og i Nicaragua.

Vold i familien i Danmark og i Nicaragua. Vold i familien i Danmark og i Nicaragua. Følgende artikel baserer sig på den erfaringsudveksling, der fandt sted på krisecentrene i Kolding, Aabenraa og Kolding. Aktiviteten fik støtte gennem Oplysningspuljen

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere