Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger"

Transkript

1 Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015

2 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del af de generelle fællesomkostninger eller ej. Det første princip er, at nogle opgavetyper/funktioner vedrører hele institutionen, og de er der generelle fællesomkostninger. Eksempelvis er det underordnet om en sekretær er placeret centralt eller i et kontor, hvis sekretæren booker møder topledelsen. Det afgørende er funktionen. Samme logik gælder faglige kontorchefer, som i udgangspunktet ikke er en del af. Kontorchefer støttefunktioner er imidlertid en del af generelle fællesomkostninger, di deres funktion vedrører hele institutionen. Det andet princip er, at ansatte over et vist stillingsniveau pr. definition medregnes som en del af den generelle ledelse. Dette gælder alle chefer over kontorchefer, det vil sige lønramme 38/løngruppe 2 og op. Definition Definitionen skal positivt afgrænse de omkostninger, som er en del af. Der kan imidlertid være særtilfælde, hvor nogle af omkostningstyperne i definitionen efter en konkret vurdering kan henføres til de faglige finanslovsmål/kerneopgaverne. Det princip kalder vi følg eller klar. 2 Definition af

3 OVERORDNET DEFINITION Definition omfatter lønomkostninger i bindelse med den overordnede styring og ledelse af institutionen. I praksis omfatter det den øverste chef og vicedirektører eller afdelingschefer. omfatter lønomkostninger medarbejdere, som udgør fællesfunktioner og udfører støttefunktionsopgaver vedrørende institutionens overordnede ledelse og drift. Deres arbejde kan der ikke henføres direkte til institutionens faglige finanslovsmål. omfatter desuden lønomkostninger medarbejdere, som fungerer som støttefunktion institutionens generelle ledelse, herunder kontorchefer støttefunktioner. vedrører institutionens overordnede drift. Udgifterne følger blandt andet af institutionens overordnede dimensionering, herunder antal medarbejdere mv. Omkostningerne kan der ikke direkte henføres til de faglige finanslovsmål. generel ledelse til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. institutionens generelle ledelse, jf. definitionen af generel ledelse oven. støttefunktioner til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. institutionens støttefunktioner, jf. definitionen af støttefunktioner oven. 3 Definition af

4 LØN FOR GENEREL LEDELSE - DEFINITION Definition Topledelse Alle ledelsesniveauer med tværgående ledelses- eller personalemæssigt ansvar. Dermed regnes de laveste ledelsesniveauer ikke som en del af topledelsen (dvs. ikke kontorchefer eller eventuelle teamledere). Stabsenheder topledelse Funktionsmæssig adskillelse af administrative støttefunktioner og stabsenheder topledelsen, der der ikke kan henføres direkte til institutionens faglige hovedmål. generel ledelse støttefunktioner 4 Definition af

5 LØN FOR GENEREL LEDELSE OVERORDNET OPERATIONALISERING Funktions-/titelbeskrivelse: Topledelse Departementschef Afdelingschef Direktør Alle i lønramme 38 eller derover Vicedirektør Stabesenheder topledelse Funktions-/titelbeskrivelse: Ministersekretær Direktionssekretærer Departementschefsekretær Pressemedarbejder på standardkonto 18, som kan henføres til stabsenhederne topledelsen generel ledelse støttefunktioner 5 Definition af

6 LØN FOR STØTTEFUNKTIONER OVERORDNET DEFINITION Definition Sekretærfunktioner Sekretærfunktioner vedrører eksempel sekretærbetjening af den generelle ledelse eller tværgående administrations- og driftsopgaver. De kan der ikke henføres direkte til et fagligt finanslovsmål. Funktionen er afgørende frem eksempelvis titel eller placering, som kan være central (koncernfælles) eller decentral (i fagkontorer). Servicefunktioner Økonomi, HR og strategi Servicefunktioner udfører overordnede serviceopgaver som eksempel mødeservice, reception mv. De kan der ikke kan henføres direkte til et fagligt finanslovsmål, jf. eksempler på efterfølgende slide. Økonomi, HR og strategi udfører opgaver vedrørende institutionens overordnede styring, planlægning og opfølgning, herunder økonomiske, HR og strategiske opgaver, der ikke kan henføres direkte til et fagligt finanslovsmål. generel ledelse støttefunktioner 6 Definition af

7 LØN FOR STØTTEFUNKTIONER OVERORDNET OPERATIONALISERING Sekretærfunktioner Sekretærbistand på standardkonto 18, som kan henføres til sekretærbistand Servicefunktioner Receptionister Betjente/vagter/chaufører Mødeservice og kantinemedarbejdere IT-support Indkøb Kommunikation Administration af andre institutioner uden betaling på standardkonto 18, som kan henføres til servicefunktioner Rejse- og personadministration Bibliotekarer Arkiv og journalisering Revision (intern) generel ledelse støttefunktioner Økonomi, HR og strategi Opgaver vedr. kompetenceudvikling, MUS, tidsregistrering mv. Opgaver vedr. budgetlægning, budget- og regnskabsopfølgning, økonomiske nøgletal, overordnet styring mv. Opgaver vedr. den overordnede strategi f.eks. udvikling af resultatkontrakter, overordnede arbejdsprogrammer, mål- og resultatopfølgning mv. på standardkonto 18, som kan henføres til økonomi, HR og strategi 7 Definition af

8 VARER OG TJENESTEYDELSER DEFINITION AF FÆLLES DRIFTSOMKOSTNINGER Definition Drift mv. Drift og vedligeholdelse af institutionens fysiske rammer, herunder husleje, vand, varme, el, rengøring, vedligeholdelse af bygninger, vagt mv. Kontorhold IT vedrørende kontorhold, herunder kontorinventar, kontorartikler, tryk og porto. Omkostninger til IT, herunder omkostninger til køb af IT-systemer, IT-licenser, ITsupport, leje af IT-udstyr, datakommunikation, telefoni mv. generel ledelse støttefunktioner Øvrig administration, der ikke vedrører institutionens fysiske rammer, kontorhold eller IT. Eksempler er omkostninger til SAM, mindre omkostninger vedrørende institutionens drift mv. 8 Definition af

9 VARER OG TJENESTEYDELSER OPERATIONALISERING AF DRIFT MV. Drift mv. Leje, herunder husleje Omkostninger på standardkonto 16, som kan henføres til generelle fællesomkostninger Vand, varme og el 22.55, som kan henføres til Afgifter og skatter 22.32, som kan henføres til Øvrig drift - omkostninger til generelle medarbejdergoder Vicevært Kontorhold Gartner Renovation og vedligeholdelse Rengøring 22.70, som kan henføres til IT Vagt/betjent generel ledelse støttefunktioner Øvrig administration Frugtordning 22.80, som kan henføres til Aviser og blade Kantine 22.80, som kan henføres til 22.37, som kan henføres til Bibliotek 22.80, som kan henføres til 9 Definition af

10 VARER OG TJENESTEYDELSER OPERATIONALISERING AF KONTORHOLD Drift mv. generel ledelse Kontorhold IT Øvrig administration Kontorinventar 20.30, og som kan henføres til generelle fællesomkostninger. Eller 22.80, hvis under bagatelgrænsen eller ingen bunkning Kontorartikler 22.80, som kan henføres til Tryk 22.70, som kan henføres til støttefunktioner Porto 22.70, som kan henføres til 10 Definition af

11 VARER OG TJENESTEYDELSER OPERATIONALISERING AF IT Drift mv. Kontorhold Omkostninger til SIT IT Leje af IT-udstyr generel ledelse IT-licenser IT-support Datakommunikation 22.65, som kan henføres til IT-systemer Afskrivninger på regnskabskonto 20.30, og (over bagatelgrænsen) og (under bagatelgrænsen), som kan henføres til støttefunktioner Øvrig administration Telefoni (telefoner, abonnementer, data) og 22.70, som kan henføres til 11 Definition af

12 VARER OG TJENESTEYDELSER OPERATIONALISERING AF ØVRIG ADMINISTRATION Drift mv. Kontorhold IT Øvrig administration Omkostninger til SAM Konsulenter/vikarer Mindre driftstilskud vedr. institutioners drift 22.70, som kan henføres til 22.45), som kan henføres til generel ledelse IT-support 22.65, som kan henføres til støttefunktioner Renter mv. Omkostninger på standardkonto 25 og 26, som kan henføres til 12 Definition af

13 VARER OG TJENESTEYDELSER OPERATIONALISERING AF DRIFTSOMKOSTNINGER FOR GENEREL LEDELSE OG STØTTEFUNKTIONER generel ledelse Konferencer og kurser mv , som kan henføres til generelle fællesomkostninger støttefunktioner Rejser og repræsentation og 22.20, som kan henføres til generelle fællesomkostninger 13 Definition af

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Analyse af økonomien på de danske badehoteller

Analyse af økonomien på de danske badehoteller Analyse af økonomien på de danske badehoteller Udarbejdet af HORESTA Viden & Udvikling for Videncenter for Kystturisme December 2014 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Vejledende kontoplan 3 1. Indledning På

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budgetanalyse af politiet 2009-2010

Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 288 Offentligt STYREGRUPPEN FOR BUDGETANALYSE AF POLITIET Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Afrapportering 17. maj 2010 FORTROLIGT. ALLE

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Analyse af Skatteministeriet

Analyse af Skatteministeriet Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Analyse af Skatteministeriet SKATTEMINISTERIET FINANSMINISTERIET Rapport 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 0. SAMMENFATNING...

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere