Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere"

Transkript

1 Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk uddannet med viden HK-kontor, bogføring, budget. ledelseserfaring og relevant efter- og erfaring fra pædagogisk og videreuddannelse (ledelse, arbejde, gerne med Superbruger i PC og pædagogik, kommunikation, ledelseserfaring og relevant regnskabsprogrammer. økonomi). efteruddannelse i pædagogik/ledelse. Økonomisk administrativ erfaring. Strategiske og økonomiske kompetencer. Visionær på dagtilbudsområdet og i stand til at omsætte visioner til mål og handling. Udviklings- proces- og resultatorienteret. Gode kommunikations og samarbejdsevner. Stærke kompetencer i pædagogik og metodik. Udviklings- og procesorienteret. Personale administrativ erfaring. Arbejder systematisk. Har gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt Fleksibel i forhold til arbejdstid og opgaveløsning. Organisatorisk placering Fysisk placering og timetal Ansvar og opgaver i forhold til forvaltningen og det politiske niveau Refererer til fagchefen for dagtilbud. På et distriktslederkontor. Fuldtids 37 timer Varetager kontakten til fagcentret. Overholdelse af lovgrundlaget jf. dagtilbudsloven/serviceloven. Refererer til distriktslederen. I den enkelte institution. Fuldtids 37 timer fordelt på timer til ledelse og timer til pædagogisk arbejde. Ansvarlig for at den enkelte institution fremstår som en del af helheden i Distriktet. Refererer til distriktslederen. På eller i tilknytning til et distriktslederkontor. (timetal er som udgangspunkt én 25 timers og én 20 timers stilling). Deltage i distriktsledermøder. 1

2 Ansvar og opgaver i forhold til samarbejde Ansvarlig for, at information om usædvanlige hændelser/forhold vedrørende børn, forældre og personale, videregives til fagcentret. Deltage i møder med det politiske system, såfremt vi bliver inviteret. Samarbejde med fagcentret og pladsanvisningen i forhold til kapacitetstilpasning. Samarbejde med øvrige centre i kommunen. Indgår i et teamsamarbejde med de øvrige distriktsledere. Indgår i et teamsamarbejde med de pædagogiske ledere i eget Distrikt. Ansvarlig for, at nødvendig information om usædvanlige hændelser/forhold vedrørende børn, forældre og personale, videregives til distriktslederen. Ansvarlig for samarbejdet med uddannelsesinstitutionen ved studerende i praktik. Indgår i teamsamarbejde med distriktslederen og de andre pædagogiske ledere i Distriktet. Ved en pædagogisk leders længerevarende fravær, konstitueres en pædagogisk leder fra en af de andre institutioner i Distriktet i dennes stilling. Samarbejde med kommunens - HR- afdeling - Økonomi-afdeling - Fagcentrets medarbejdere. Samarbejde med øvrige ansatte i kommunen, ud fra de opgaver de varetager. Samarbejde uden for kommunen, ud fra de opgaver de varetager. Samarbejde med distriktslederne. Varetager forældrebestyrelsesarbejdet, herunder sekretærfunktion. Overordnet ansvar for samarbejdet og sammenhængen mellem personalegrupperne på tværs af institutionerne i Distriktet. Formand for Lokal-MED Overordnet ansvarlig for en fælles Ansvarlig for at informere Distriktslederen om usædvanlige hændelser/forhold vedrørende børn, forældre og personale. Ved dennes fravær kontaktes fagcentret. Ansvarlig for personalemøder i institutionen Ansvar for det tværfaglige samarbejde herunder Samarbejde med de pædagogiske ledere. Passe telefoner for distriktslederne. 2

3 informationsstrategi til medarbejdere og forældre. sammenhæng med dagtilbudstyper og skoler. Ansvar for koordinering af det tværfaglige samarbejde i Distriktet, herunder tæt samarbejde med skolerne i området. Indgå i udvikling af tværgående funktioner og opgaver mellem Distriktets institutioner. Udvikling og koordinering af tværgående funktioner og opgaver mellem Distriktets institutioner. Varetager det daglige forældresamarbejde i institutionen. Ansvar og opgaver i forhold til personale Strategisk udvikling i forhold til personaleudvikling, kurser og efteruddannelse. Ansvarlig for de pædagogiske lederes kompetencer samt kompetenceudvikling i forhold til teamsamarbejdet. Supervisere pædagogiske ledere i forhold til personaleledelse. Bistå ved svære samtaler, bistå ved problemer med arbejdsmiljøet. Afholde fastholdelsessamtaler for pædagogiske ledere (sygefravær). Afholde MUS og TUS med de pædagogiske ledere og den administrative medarbejder. Rollemodel i hverdagen. Indhenter børneattester/straffeattester. Udarbejde arbejdsplaner, afholde MUS og GRUS med medarbejderne i institutionen. Ansvarlig for institutionens arbejdsmiljø herunder udarbejdelse af og opfølgning på APV, Trivselsundersøgelser og Kvalitetsrapporter Ansvarlig for medarbejdernes kompetencer og Kompetenceudvikling Ansættelse af personale i institutionen, efter aftale med Udarbejder lønaftaler. Følge op på sygefravær, ferie. Sikring af barselsindberetninger. Opsætning og distribuering af stillingsannoncer. Tilmelding til kurser osv. Ferie / Ferieoverførsel. 6. ferieuge. Seniorordninger. Indberette sygdom og ferie på DL. 3

4 Ved længerevarende fravær af en distriktsleder, konstitueres en af de øvrige distriktsledere i stillingen. distriktsleder. Ansvarlig for ansættelse af pædagogiske ledere i Distriktet samt medansvarlig for ansættelse af øvrigt personale i Distriktets institutioner. Ansvar og opgaver i forhold til det pædagogiske arbejde Overordnet ansvarlig for afskedigelse af personale i samarbejde med kommunens HRafdeling. Overordnet ansvar for at det pædagogiske arbejde i Distriktet følger dagtilbudsloven /serviceloven. Overordnet ansvarlig for det pædagogiske arbejde, herunder at skabe gode vilkår for de enkelte pædagogiske lederes muligheder for styring i de enkelte institutioner i Distriktet. Ansvarlig for at ledelsesteamet udarbejder mål for den pædagogiske udvikling i Distriktet. Ansvar for at det pædagogiske arbejde i institutionen følger dagtilbudsloven/serviceloven. Ansvar for det daglige pædagogiske arbejde i institutionen, herunder styring og organisering af samarbejdsteams, mødeplaner, ferieplanlægning mm. Udvikling og udarbejdelse af institutionens projekter i forhold til aftalestyringen og med udgangspunkt i Distriktets mål for udvikling. Sekretærfunktion i forholdt til de pædagogiske læreplaner. Ajourføring af hjemmesider / BørneIntra. Ajourføring af Sammenlignelig brugerinformation. Ajourføring af diverse foldere og informationer. Opsætning og mangfoldiggørelse af diverse foldere / skrivelser fx PLP til institutionerne. Ansvarlig for løbende dokumentation og evaluering af børnehusets pædagogiske arbejde, styrings- og arbejdsredskaber. Deltage i udvikling og udførsel af institutionens pædagogiske arbejde. 4

5 Ansvarlig for Aftalestyring, Kvalitetsrapporter m.m. Overordnet ansvar for sammenhæng og helhed i Distriktets arbejde og udvikling. Skabe og sikre et fagligt miljø i ledelsesteamet. Sikre dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde i institutionen. Med udgangspunkt i Distriktets overordnede værdier og principper at varetager institutionens særkende og kultur. Med udgangspunkt i de kommunale målsætninger og politikker samt i Distriktets værdier og principper sikre de enkelte institutioner mulighed for at varetager eget særkende og kultur. Ansvar og opgaver i forhold til økonomi Overordnet ansvarlig for den strategiske og økonomisk/administrative ledelse. Ansvarlig for Distriktets samlede budget, herunder uddelegering og tildeling af midler til de enkelte institutioner i Distriktet. Lønaftaler. Ansvarlig for institutionens uddelegerede budget. Indstilling til lokalløn til medarbejdere i institutionen i henhold til Distriktets løn- og personalepolitik. Indhente barsels/sygerefusion. Opfølgning af sygerefusioner. Opfølgning af flex refusioner. Webbetaling. Budgetopfølgning. Lønforhandlinger. Bank og kasseopgørelser. Regnskabsrapporter. Lønsumsstyring. 5

6 LPA arbejde. Indkøb. Ansvar i forhold til de fysiske rammer Indvendig bygningsvedligeholdelse. Legepladssikkerhed. Indvendig bygningsvedligeholdelse. Ansvarlig for egenkontrol med legepladssikkerhed og sikkerheden indendørs i institutionen. Ansvarlig for forbrug samt aflæsning af målere for el, vand og varme. Ansvarlig for akut opståede bygningsskader. Opsyn med udført rengøring. 6

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse 2. del At være selvstyrende er vel i al sin komplekse enkelthed at turde stole på sin egen dømmekraft... og herunder at bruge ansvarligheden, fagligheden,

Læs mere

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår 2011 1 2 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere