Antal elever pr. elev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal elever pr. elev"

Transkript

1 Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever Tilskud til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. Tilskud til elever fra en række lande Statstilskud i alt Kommunale tilskud Statslig elevstøtte til elever på efterskoler Elevbetaling, inkl. ind- og udmeldelsesgebyr Skolepenge m.m. i alt Lejeindtægter fra lokaler m.v. Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. Ansattes betaling for kost Ansattes betaling for lys, varme m.v. Kontingent skolekredsmedlemmer Indtægter i alt jf. årsrapport Antal elever pr. elev Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til lærere og leder (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til andet personale vedr. undervisning (før fradrag af lønrefusioner Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag i alt (vedr. kurser inden for loven) Lønrefusioner vedr. lærere og leder Lønrefusioner vedr. andet personale Lønrefusioner i alt (vedr. kurser inden for loven) Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger i alt vedr. undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter m.v. Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Honorar til foredragsholdere Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing Befordringsudgifter vedr. undervisning (inkl. drfit af af busser) Afskrivning vedr. undervisning Øvrige omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. undervisning i alt

2 Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til personale vedr. ejendomsdrift (før fradrag af lønrefusioner m.v. Lønrefusioner Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift i alt Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedr. ejendom Øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift Andre omkostninger vedr ejendomsdrift i alt Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger vedr. kostafdeling i alt Madvarer, evt. EU-tilskud til madvarer fratrækkes Inventar Leje og/eller leasing af inventar Fristidsaktiviteter/weekends Afskrivning vedr. kostafdeling Øvrige omkostninger vedr. kostafdeling Andre omkostninger vedr. kostafdeling i alt Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger vedr. administration i alt Revision Regnskabmæssig assistance Andre konsulentydelser Tab på debitorer inkl. skolepenge Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.) Kontorartikler, porto, telefon m.v. Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Leje og/eller leasing af inventar Afskrivning vedr. administration m.v. Personaleudgifter Repræsentation Øvrige omkostninger vedr. administration m.v. Andre omkostninger vedr. administration m.v. i alt antal elever pr. elev

3 Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Renteindtægter fra pengekonti Renter m.v. af værdipapirer Reailiserede og urealiserede kursgevinster Renteindtægter m.v. i alt Prioritetsrenter Renteudgifter vedr. driftslån/kassekredit m.v. Morarenter m.v. Realiserede og urealiserede kurstab

4 Københavns Idræts- efterskole Odsherreds Efterskole Gørlev Idrætsefterskole Tølløse Slots Efterskole takster/elever takst takst Øvrige sum skitur

5

6 pr. elev

7 noter /3 elever 9.klasse /3 elever 10.klasse (7 elev pr lærer) !""#$ &%% $$$% #"! &'%!' #(%%%% %%# %%% '%(!!&& $%%

8 '%(!! '%(!! !%%' '%!%%' '%!%%'# $%% ( # %%%% $&( %%% # %% # %% "%%%%% "%%%! %%%% "%%%!#!"$& '"&! "

9 !#!" $#$" rentesats 0,05 0, Lån %%%%%% !%%%%%% ½ udnyttet kassekredit "%%%%% "%%%%% #%'%!' $!#$%"'