Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus"

Transkript

1 Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo Sørensen Jeanette Nielsen Tina Bryder Helle Hvidkjær Flemming Parmo Petersen Togpersonalets Områdegruppe DSB: Niels Henrik Nielsen, Fmd. John Kildsgaard, N.fmd. Dansk Jernbaneforbund: Henrik Horup, Fmd. Preben S. Pedersen, N.fmd. Antal stemmeberettigede medlemmer: 41 (ved mødets start.) Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 1 af 13

2 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Valg af dirigent og valg af referent 3. Godkendelse af lokalgruppemødets forretningsorden 4. Valg af stemmetællere 5. Bestyrelsens årsberetning 6. Orientering fra TPO 7. Orientering fra DJ 8. Regnskab - Godkendelse, herunder godkendelse af budget Valg: Bestyrelsesmedlem: Bo M Sørensen genopstiller Bestyrelsesmedlem: Jeanette Nielsen genopstiller 1. suppleant: Egon N Andersen genopstiller 2. suppleant: Peter M Pedersen genopstiller 10. Indkomne forslag: 10.1 Vedtægtsændringer 7 stk. 1 (Bestyrelsen) 10.2 Automatisk tildeling af ferie (Rebecca Vindahl) 10.3 Reservering af feriepladser (Rebecca Vindahl) 10.4 Ændring af feriereglerne (Rebecca Vindahl) 10.5 OK15 forslag, omsorgsdage (Bestyrelsen) 10.6 OK15 forslag, afspadsering (Bestyrelsen) 11. Orientering fra Arbejdsmiljørepræsentanterne 12. Evt. 13. Mødets afslutning. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 2 af 13

3 Ad 1) Mødets åbning Formand Lasse D. Thorsøe bød velkommen. Ad 2) Valg af dirigent og referent Dirigent: Jan Pedersen Referenter: Jeanette Nielsen (Bestyrelsen) og Annette Thomassen Ad 3) Godkendelse af lokalgruppens forretningsorden Vedtaget. Ad 4) Valg af stemmetællere Niels B. Christiansen og Bent Andreasen Ad 5) Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsen skriftlige beretning har været fremlagt på skrivestuen. Bestyrelsens mundtlige beretning. Formanden aflagde bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han blandt andet kom ind på: Enmandsbetjening, fjernelse af salgsvogn, nedlæggelse af sidebanegruppen og oprettelse af SAR tjenester, hvor bestyrelsen ønskede at lave et hold til netop disse ture, hvilket blev til hold E SAR. Fjernelse af personale fra IC togene. Bestyrelsen havde hellere set, at Lyntog blev fyldt op og de andre forblev i IC togene, indtil man havde en fornuftig planlægning, i stedet for at lade folk sidde reserve og andre stresse rundt ude i togene. Bestyrelsen talte også om ændringen i samarbejdsklimaet i virksomheden. Bestyrelsen har kunnet spore en stigning i at folk ønsker TPL'erne ud af DJ, hvilket bestyrelsen ikke ønsker. Trivsels undersøgelsen i sommer gav bestyrelsen tre fokusområder: IT, Bemanding, Anerkendelse og Respekt. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 3 af 13

4 Godt samarbejde i bestyrelsen.. Tak til TPO og forbund for et godt samarbejde. Fremtiden er jo uvis - vi regner med, at DSB får kontrakt, men under hvilke præmisser? Storm og bombetrussel, uden personale, hvordan var det så gået? Passiv tilgang fra politikerne ang. personale løse tog. Bestyrelsen har sammen med AB lavet en udtalelse, som den ønsker lokalgruppens godkendelse af. Bestyrelsen arbejder fortsat for en god trivsel på arbejdet. Spøgerunde: - Grenen er ved at brække? (Blev der sagt) Hvad menes der med det? Svar: Trivslen er langt nede for personalet. - Der stilles spørgsmål ved at Personalelederne står i samme forbund som togpersonalet. Svar: TPO s holdning er, at det er bedst at have dem tæt på, for at opnå bedst samarbejde. Ved eventuelle sager mellem TPL'er og kørende personale, vil TPL blive hjulpet af faglig sekretær eller advokat og TGF af TPO. - Der er stor utilfredshed angående udsendte brev fra ledelsen mht sygdom. Et brev der endnu engang, har skabt stor splittelse og frustration blandt kollegaerne. Ris/ros, bliver altid sendt ud som fælles mail og aldrig til den enkelte. Svar: Det er fint med ros, fravær må dog aldrig sættes sammen med rettidighed og service, men fint med anerkendelse for et lavt fravær. - IT! Hvad nytter nyt udstyr, når software ikke virker? Der stilles ønske om it support til aftenholdet, det samme er gældende for driftskontoret. Der er ej heller it support til Århus via telefon, hvor der henvises til københavn. Generelt en følelse af, at der er bedre hjælp i København end i Århus. Det bliver mere og mere besværligt hver gang der kommer nye tiltag med IT. Folk går ned med stress fordi IT ikke virker. Svar: Der er fremsendt ønske om udvidet åbningstid til ledelsen, men dette er pt ikke efterkommet, da det koster for meget. Mht telefonisk kontakt it support, er dette nyt for bestyrelsen og dette undersøges nærmere. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 4 af 13

5 De nye tiltag med it, er for at få et bedre overblik af vareflow, dog mangler der uddannelse i dette og trods skrivestue dage, er det bestyrelsens holdning at der skal indkaldes til uddannelse via arbejdsseddel, da dette ikke skal forgå i fritiden. Virker dit IT udstyr ikke, så aflever dette til rep og kontakt din leder, på denne måde gør vi bedst muligt opmærksom på problemets store omfang. - Nye PRECOM giver problemer ved afregning. Beløbet stemmer ikke. Svar: Afregn det I har, ledelsen er opmærksomme på problemet, hvilket også er skrevet ud. Der bliver arbejdet på at få fejlrettet softwaren. - Der har været test af IT udstyr siden sommer, dog er PI'erne ikke blevet uddannet og har svært ved at hjælpe. - Der kan ikke laves amts/regions billetter med det nye tht program. Svar: Dette er under udvikling. - Hvordan ser fremtiden ud for hold E? Svar: Der evalueres i løbet af foråret, da det prøves i Århus i K14-1, med henblik på en evt. udbredelse i resten af landet. Derfor opfordres hold E at skrive til bestyrelsen, med evaluering. - Der er ingen servicering af ure pt. Svar: Bestyrelsen går videre med det. Bestyrelsens beretning kom herefter til afstemning: 40 for, 1 imod, 0 blanke - VEDTAGET. Udtalelse til politikere samt presse. 41 for, 0 imod, 0 blanke VEDTAGET. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 5 af 13

6 Ad 6) Orientering fra TPO Niels Henrik: Status effektiviserings aftale: Lokalaftaler, DSB syntes der var for mange og der skulle skæres i dem. Der er skåret ned i antallet af lokalaftaler med 25 procent, primært ved sammenskrivning af aftaler. Udland og tillidsmands aftaler mangler at blive færdig, ellers er alt på plads. Personale kupe i ic4, mangler at komme på plads. Den 17. Februar skulle kupeen kunne godkendes. Automat hold har afløst sidebanegruppen. Stationsbetjente tømmer automater, resten står automat hold for. Enmandsbejening. Sjælland regional Reducering i personale leder. Er blevet tilbudt arbejde som perron manager, ingen afskedigelser. Nye aftaler. Vi ønsker at bibeholde mest muligt Tgf arbejde, derfor fjernelse af Tgf2 ture i ic togene, frem for at indføre yderligere enmandsbetjening. Bemandingsaftale er ikke ændret. Næstved depot skal lukkes ned, dog ingen dato derfor endnu. Ny mus samtale med vurdering, blev accepteret for at få mest mulig indflydelse. Er allerede gennemført ved S-tog og administrationen og tilbage meldinger er positive. De er stadig frivillige men TPO opfordrer til, at man deltager. Ny organisation. S-tog kom under DSB operation. S-Tog og Øresund kom med ind under sammen med Trafikinformation, hvilket er ca. 35 medarbejder. Ny arbejdsmiljøorganisation på plads. Vi mangler ny arbejdsmiljøkoordinator efter Michael Madsen. Fransisca Moser Thormsen (KH) stiller op. APV på landsplan. Amir skal fortsætte med at arbejde på samme måde og skabe et godt miljø for de ansatte. 0,41 i lønstigning dette år, sidste år på 0,0. Deadline/krav for ny organisations aftale for Der er ikke lagt op til ny lønstigning. IT: Der er sagt i alle udvalg, at det skulle være i orden, inden det blev rullet ud. Skrivestuedage er ikke uddannelse Ønske om THT gøres upersonlig, så det gøres nemmere at skifte ud ved defekt IT. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 6 af 13

7 Praktik indøvere, skal videre uddannes så de kommer op i niveau så de kan hjælpe andre. Føler I, at I mangler uddannelse, så henvend jer til jeres leder. Virker jeres IT ikke, så aflever dette til reparation. Ny ledelses stil. Ledelsen ønsker at fjerne personale, TPO ønsker at beholde og sikre sikkerhed og service. Man ønsker ikke fra ledelsen at forhandle, men indføre bare og tager så kampen derefter. Nyhedsbreve: Man har før fra TPO sendt løbende ud, men har valgt kun at gøre det når der sker noget konkret, da det er svært at få nye aftaler på plads. John Kildsgaard: Store udfordringer for fremtiden. Turlister: usikkerhed omkring turlisterne. Først indførelse af personaleløse tog i nord og efterfølgende genindførelse. TPO valgte at deltage i turændringerne, men overvejer fremover om man skal holde sig til gældende korrigerings aftale. Mangel på personale pga af nord. Pres pga. sporarbejde, gav problemer med planlægning af ture. Tillægsaftale med fjernelse af togservice i IC togene. Personalet blev fjernet med det samme med det resultat at der nu sad en masse reserver på stuerne som kunne være brugt i togene. Acceptabel bemanding i IC togene for 2014 brød sammen da DSB og TPO ikke kunne blive enige. Der blev indgået aftale om yderligere bemanding ned på tognummer niveau. Sager under behandling i DJ: Overtrædelser af arbejdstidsaftalen er drøftet på mæglingsmøde mellem DJ og DSB. Der blev lavet en aftale om bod til DJ. Kompensation omkring korrigeringer: TPO kunne desværre ikke bevise overtrædelserne og valgte derfor ikke at gå videre med det. Ved flytning af de 45 min. TPO mente det skulle give overarbejde der, DSB mente at det kun galt hvis den samlede tur blev længere. - Det var ikke hensigten med aftalen. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 7 af 13

8 Bemandingsaften: Der er lavet opgørelse på alle ture ud af københavn og Frederikshavn og delt ud på delstrækninger i Januar DSB mener det er hensigts aftale og ikke en bindende aftale. Der blev holdt mæglingsmøde uden at vi kunne opnå enighed og sagen blev derfor viderebragt til LO, som var enig med TPO. Derefter blev der berammet et nyt møde med moderniseringsstyrelsen, ingen enighed igen, så der kom intet forlig på plads om overtrædelse af aftalen. Derfor blev påstået brud på bemandingsaftalen videregivet arbejdsretten og der er møde d. 1. april Der forventes at vi vinder sagen. Kampagne, klar dig selv: Vi er stolte af kampagnen. Vi drøftede først muligheden for at lave flyers som kunne uddeles til passagerne i togene, men vi ønskede, selvom det ville koste en del, så at lave video kampagnen. Selvom TPO står bag valgte man at bruge DJ som afsender, da befolkningen bedre ville kunne forholde sig til dette. Videoen blev set af flere end beregnet og vi synes selv at den var en succes. 15. December 2013 skulle der have været indført enmandsbetjente tog på kystbanen, dette er ikke sket endnu, da de praktiske ting ikke er faldet på plads. Der er folkelig opbakning til at beholde personalet på kystbanen, da dette er Danmarks mest brugte strækning, derfor vil man bruge kampagnen endnu engang i den nærmeste fremtid. Spørgerunde: - Frustration over ikke at kunne udfører sit arbejde ordenligt, med den manglende bemanding i IC togene. - Med aftalen om ingen fyringer i 2013 og 2014, kan der så afskediges medio 2014 med fyring start 2015? Kan der ske forflyttelser? Ønske om udmelding derom. Svar: Der kan først komme fyringer den 1. Januar Som tjenestemand kan du godt tvangsflyttes. - Korrigeringer af ture og kompensation. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 8 af 13

9 Svar: Ved turer der korrigeres med mere end 45 min, og du vælger at køre turen, gives der ikke kompensation, da dette ses som personlig accept af turen. Du bør kontakte turlisten og bede om at den korrigeres tilbage hvis der korrigeres med mere end 45 min. - Ved man, hvor mange indtægter der gik tabt i nytåret grundet opdateringer og lukning af IT? - Lønsedler er fyldt med mange fejl og manglende løn, da det ikke er overskueligt at læse ens månedsrapport. Ønsker at få en tilbagemelding på hvor meget der er blevet tilført og ønsker at der blevet lavet en undersøgelse deraf. Svar: Der kendes ingen tal for mistet indtægt, og vi regner ikke med at kunne få et tal. DSB er dog blevet gjort opmærksom på at de har mistet indtægter pga IT der ikke virker og har derfor også valgt at købe ny håndterminal. TPO har ikke kunnet finde bevis for manglende løn. Det er ved de personlige afvigelses rapporter, der sker fejl, da der undervejs løbende bliver rettet til ved løbende indberetninger i PDS. - Der er utilfredshed med at man lige vil se tiden an ang. IT problemer fra TPO s side. Mht enmandsbetjening er man meget opmærksom på kystbanen, hvad med Nordjylland? Svar: Der er allerede lavet aftale for nord, det er der ikke for kystbanen. - Hvorfor giver DJ ikke penge til kampagnen klar dig selv? Svar: Det gør DJ jo også, da pengene til TPO jo kommer fra DJ. - Hvor kommer DSB s viden fra til MUS med vurdering? Svar: Dette er en samlet vurdering af kvalitets skemaer, service, uniformering, rettidighed, scanninger/trap. - Der ønskes mere personale i intercity togene. Svar: Bemandingsaftalen skal overholdes, det betyder dog ikke, at vi vil få mere personale end aftalen siger. - Det konstateres at folk ønsker mere viden om arbejdstidsregler og kompensation for rettelser af ture. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 9 af 13

10 Svar: Der opfordres til at rette henvendelse til Lasse derom. Bestyrelsen vil arbejde videre med afholdelse af medlemsmøder. - Hvilken konsekvens får det sige nej til mus samtale med vurdering? Svar: Vurderingen er lavet om du møder op eller ej. - Der ønskes fokus på at det ikke ligesom ved sidste sporarbejde, bliver de samme der køre alle turerne til københavn. - Hvem skal påtale ryge forbuddet over for kunderne fra 1. Juli 2014? Svar: Det er som ved alle andre ting hvor passagerer ikke overholder ordensreglementet, at de skal henstilles til at stoppe. Det er taget op på samarbejdsregi, om i hvor vidt et omfang det skal ske. Ad 7) Orientering fra DJ Henrik Horup: DJ Mener TPL skal blive i TPO. Mailen ang. sygefravær er under al kritik som deler personalet. Dj har fået at vide, at de ikke skal blande sig og at DSB er i deres gode ret som virksomhed til at udsende dette. Der opfordres til at deltage til mus og fortæller at jeres it udstyr ikke virker. Det skal være nemt at kunne gennemskue sin lønseddel. Er glad for at I har fået ny chef, Susanne Mørch Kock, og vi ser frem til samarbejdet. Det er en forandringstid og vi har derfor måttet lave om på vores arbejdsopgaver i forbundet. Henrik Horup bruger nu det meste af sin tid på politik. Det daglige arbejde ved stå hos Preben og Kirsten. Henrik har været på rundtur hos samtlige transport ordførere på Christiansborg. Dj hilser den nye transport minister velkommen og ser frem til samarbejdet. Overenskomst 14 (Private): Der er stillet forslag om at låse vores arbejdstidsregler fra dansk industri. Dj regner med at sige ja, da alternativet ville være værre. Vi har 5 krav til overenskomsten og regner med at komme i hus. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 10 af 13

11 Ved effektiviseringen valgte DJ at indgå aftalen, da denne sætter som krav, at der ikke måtte ske fyringer i 13 og 14. Der mangler stadig 180 heltidsstillinger for at målet for besparelsen er nået, så vi er glade for at DSB ikke kan gå efter vores medlemmer. Det er vigtigt at sætte fokus på sikkerhed med begrundelse for at vi kan blive i toget. Derfor er kampagnen klar dig selv vigtig. Man ønsker generelt at fjerne personalet i togene i hele Europa som sikkerheds personale og kun beholde folk til service og derfor bliver det en hård kamp at beholde os i togene. Man ønskede på dansk jernbaneforbunds kongressen at sætte fokus på arbejdsmiljø. Dette arbejde fortsættes. Spørgerunde: - Må DSB ved længere varende fravær bede en om at holde ferie, om må de bede om at se indkaldelsen til operation? Svar: Ja det må de godt. Det er lovligt at være syg, men ved for meget fravær vil firmaet gerne finde en løsning. Der er fokus på fraværssamtaler som er blevet et stort problem. - Har DSB tænkt over konsekvensen af enmandsbetjente tog og faldne billet indtægter? Billetindtægter er stigende og passager tallet ligeså. Dog vil man nok mærke en stigning i hærværk og faldne indtægter på DSB 1 og utryghed for passagerne. Omkostningerne pr. kørte kilometer er for høj. Ad 8) Regnskab Godkendelse, herunder godkendelse af budget for 2014 Godkendt. Ad 9) Valg Best. Medlem Jeannette Nielsen og Bo M. Sørensen genvalgte uden modkandidater. Suppleanter Egon N. Andersen og Peter M. Pedersen genvalgte uden modkandidater. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 11 af 13

12 Ad 10) Indkomne forslag (45 stemmeberrettigede medlemmer) for, 0 imod, 1 blank: Vedtaget 2. 4 for, 28 imod, 13 blank: Nedstemt 3. 9 for, 29 imod, 7 blank: Nedstemt 4. Forslaget trukket af forslagsstilleren for, 0 imod, 0 blank: Vedtaget for, 6 imod, 12 blank: Vedtaget Ad 11) Orientering fra AMIR Der er meget fokus på arbejdsmiljøet, især med henblik på vores udstyr og manglende bemanding. Det er rejst så højt som vi kan. DSB går ind for arbejdsmiljøet, så længe det ikke koster tid og penge. Vi har været låst fast efter Michael Madsen forlod sin plads og DSB haster ikke på for at få valgt en ny koordinator. Vi har fokus på omklædningsrum, el-skabe, PC cafe og hvileværelse i forbindelse med APV. Spørgerunde: - Skraldespande i pantry! Hvem har besluttet, at de skal fastlåses foroven da de er til gene og man kan komme til skade? Sæbedisp., drypper og er til gene. Svar: Vi ved det ikke men det er ved at blive undersøgt. Sæbdisp., er lovpligtig, men skal skiftes til noget bedre. Ad 12) Evt. - DSB har valgt at vi ikke må modtage euro mere, hvad gør vi på vores internationale ture til Hamborg? Svar: Euro kommer tilbage i billet og kioskprogrammet. - Der går rygter om at visse folk fravælger sommerferie og så i stedet søger samtlige arbejdsweekender. Er det rygter? Svar: Der er kun et par stykker der går igen i feriebogen, så det er ikke det store problem generelt. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 12 af 13

13 Vi skal passe på ikke at begrænse os selv. At feriebogen er fyldt meget op, tyder på at folk er blevet bedre til at planlægge sin fritid. Vi optjener selv vores frihed og burde derfor selv kunne bestemme hvornår vi skal have fri, men vi synes samtidig heller ikke, at man skal spærre bogen hver weekend. - Der er ønske om, at skubbe weekender er skiftende hvert andet år. Svar: Dette skal til afstemning blandt det pågældende holds medlemmer. - Overarbejde ved forsinkelser for deltidsansatte. Det er ikke rimeligt, at deltidsansatte ikke får OA som fuldtidsansatte. Svar: Der gives ikke overarbejde førend man er over 37 timer. - Hvorfor sættes der ikke veksel automat op på stuerne? Dette er undersøgt i LAMSU og dette kunne ikke lade sig gøre, da det ville blive for dyrt at gøre det på hvert depot. Ad 13) Mødets afslutning Formanden takkede de fremmødte medlemmer og gæsterne. Anette Thomassen, referent Jan Pedersen, Dirigent Lasse D Thorsøe, Formand Bo Willestofte, N. formand Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 13 af 13

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus - Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 06-08.06.2012 Mødedeltagere: Lasse Daugaard Thorsøe (LT) Bo Willestofte (BW) Jeanette Nielsen (JN) Bo M. Sørensen (BMS) Tina Ketelsen (TK) Helle Hvidkjær,

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 3. august 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR Hans

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde

TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde TPO Århus Referat af bestyrelsesmøde Århus, D. 4. maj 2009 Mødedeltagere: Rene B Sørensen Flemmning Hamann Bo Willestofte Lasse Daugaard Thorsøe Tina Ketelsen Afbud: Miriam Frank, SIR Helle Hvidkjær, SIR

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kjøgegaarden Afholdt tirsdag d. 28. april 2015 kl. 19:00. Valby Kulturhus, Teatersalen på Valgårdsvej 4. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 1. Udgave marts 2013 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

DAGSORDEN. Kommune crawl blev ikke til mere, da der ikke var nogle tilmeldinger. Vidensdelings gruppe. Birtes hængeparti. Der er lidt undervejs.

DAGSORDEN. Kommune crawl blev ikke til mere, da der ikke var nogle tilmeldinger. Vidensdelings gruppe. Birtes hængeparti. Der er lidt undervejs. LokalMED - Sted: Mødelokalet Tid: Onsdag den 9. maj kl. 11 14.30 Medarbejderne har formøde fra 11 12. Der serveres lidt spiseligt. Medlemmer Susan Bach - TR Gitte Hviid medarbejderrep. Lotte Lønsgren AMR

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper.

Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Diverse faglig orientering fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. 5. Udgave marts 2014 Udsendte informationer. Der er siden sidste områdegruppebestyrelsesmøde udsendt følgende info.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Ifølge vedtægternes 12 er dagsordenen: a. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde

Referat fra ordinært beboermøde Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne Fax: 5694 0707 www.bo42.dk Afdeling 4 Referat fra ordinært beboermøde afholdt den 11. september 2007,, kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 1. Områdegruppebestyrelsesmøde 7-8. juni 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Benny Christensen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013 1. Thomas Milverts vælges som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Referant Anne Larsen Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere