Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014"

Transkript

1 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at generalforsamlingen dermed kunne gennemføres. b) Valg af stemmetællere Frank Bovbjerg, UP 23, og (Bir)Gitte Ponsaing, UP 24, blev valgt som stemmetællere. 18 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen hertil kom 11 fuldmagter, dvs. der på generalforsamlingen kunne afgives i alt 29 stemmer. c) Formandens beretning. Der henvises til den udsendte beretning. Formanden pointerede følgende: For så vidt angår nye beboere er der en rettelse vedr. UP62, idet Christina Lind Kristensen er lejer af ejendommen. Dræning af fællesarealerne har hjulpet. Hillerød Kommune har overtaget vandbassinet på fællesarealet og tillige vedligeholdelsen af dette. Der er anført et tlf.nr. til kommunen på standeren ved vandbassinet, hvis kommunen skal tilkaldes ved evt. overflod. Se også grundejerforeningens hjemmeside. Revneforsegling er udskudt til i hvert fald til 2015, hvor bestyrelsen vil vurdere, om der skal foretages en ny forsegling. Trekant ved parkeringsarealet ud for UP 7 er besluttet fjernet af hensyn til snerydning. Det henstilles, at farthastigheden på 20 km i timen overholdes. Pas på legende børn, og husk højre vigepligt i krydset ved udkørslen fra UP. Der bliver også kørt for hurtigt i svingene bestyrelsen har besluttet at opsætte et vidvinkelspejl ved UP 44 for at forbedre oversigtsforholdene. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at lokalplanen om opsætning af hegn skal overholdes. Der mangler opsætning på 2 standere af nye hundeskilte. Dette sker snarest muligt. Formanden ønskede en tilkendegivelse af, om bestyrelsen skal arbejde for, at der etableres et haveskur/container til opbevaring af fælles haveredskaber. Formanden forslog i givet fald opstilling i hullet på kommunens areal nær UP 62, forudsat kommunen vil acceptere dette. Kommentarer fra medlemmerne til beretningen

2 Der blev spurgt, om det kun er trekanten ud for UP 7 som ønskes fjernet. Dette bekræftede formanden. Det blev drøftet om, det var muligt at indføre ubetinget vigepligt i krydset ved ind-/udkørslen til UP. Dette har tidligere været forelagt Politiet, og det er desværre ikke lovligt. For så vidt angår overtrædelse af lokalplanen blev der stillet spørgsmålstegn ved, om det er bestyrelsens opgave at påtale eventuelle overtrædelser. Hvis dette er tilfældet, så skal bestyrelsen påtale ALLE overtrædelser, og ikke kun enkelte overtrædelser. Ethvert medlem af grundejerforeningen eller bestyrelsen kan bringe forholdet videre til kommunen. Der blev efterlyst konsekvens fra bestyrelsens side. Et medlem gjorde opmærksom på, at vidvinkelspejle ifølge kommunen ikke er retvisende. Bestyrelsen bør undersøge nøjere, om der lovligt kan opsættes sådanne spejle. For så vidt angår trafikforholdene skal man som bilist være opmærksom på, at børn kører ud fra stierne uden at orientere sig. Mange medlemmer gav udtryk for, at bestyrelsen ikke bør opfordre til at stikke hinanden ved at notere bilens reg.nr. ved for høj fart. Hvis man er vidne til fartovertrædelser, opfordres der til at henvende sig direkte til fartsynderen og få en stille og rolig snak om hastigheder og trafikforholdene i UP. Endnu engang blev bestyrelsens rolle bragt op skal bestyrelsen varetage alles interesser og/eller være politibetjent? Formanden gjorde opmærksom på, at fartbegrænsningen på 20 km/t er en venlig henstilling til, at der skal tages hensyn til, at der er legende børn og vanskelige oversigtsforhold. Formanden blev spurgt om, hvad skal der opbevares i et evt. skur? Et medlem gjorde opmærksom på, at der tidligere var indkøbt en kantskærer og en ukrudtsbrænder for foreningens penge. Der blev spurgt om, hvem der i givet fald skal vedligeholde et skur og/eller klippe en hæk rundt om skurret. Det blev fra flere medlemmers side pointeret, at der ikke bør etableres mere end højst nødvendigt for foreningens midler. Alle har efterhånden også indkøbt de fornødne haveredskaber. Der blev opfordret til at låne af hinanden, og eventuelt annoncere udlån af haveredskaber på foreningens hjemmeside. Formandens beretning blev herefter godkendt.

3 d) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren gennemgik regnskabet. Bemærkninger fra medlemmerne Et medlem fandt det uacceptabelt, at der var blevet afholdt udgifter til beplantning, som havde overskredet budgettet med 300%, uden at medlemmerne var blevet hørt.. Der blevet givet udtryk for, at bestyrelsen ikke egenrådigt kan beslutte udgifter, som ikke er vedtaget på generalforsamlingen. Der kan ikke besluttes som var det ens eget husholdningsbudget. Et medlem nævnte, at det var smart fundet på, at der kunne lånes fra vejfonden, i stedet for at forhøje kontingent. Beløbet omposteres i indeværende regnskabsår. Bestyrelsen mente, at der måtte være et vist råderum for beslutning om brug af foreningens midler til afholdelse af udgifter. Dette var flere af medlemmerne ikke enige i. Et medlem gjorde opmærksom på, at der ikke tidligere er truffet beslutning om, at bestyrelsen uden om generalforsamlingen kan afholde udgifter, som ikke er budgetteret. Medlemmerne skal i givet fald spørges, og der skal eventuelt indkaldes til ex.ord. generalforsamling. Regnskabet blev herefter godkendt. e) Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen har foreslået, at kontingentet fastholdes til kr. årligt. Betales halvårligt. Kontingentet blev godkendt. Budgettet blev gennemgået. Bemærkninger fra medlemmerne Der bør afsættes penge til advokat til tinglysning af ændrede vedtægter. Der bør afsættes kr. Det fremlagte budget blev godkendt. f) Indkomne forslag. Bestyrelsen har modtaget forslag fra Kirsten Skov UP 33 om, at hønse- og duehold uanset størrelse ikke er tilladt i grundejerforeningen.

4 Der blev foretaget skriftlig afstemning. 11 stemte for hønse-/duehold. 14 stemte imod hønse-/duehold. Forslaget om, at der ikke må holdes høns og duer blev således vedtaget. Det blev foreslået, at forbuddet optages som en vedtægtsændring. g) Vedtægtsændringer Der henvises til det fremsendte forslag. Stavefejl rettes af bestyrelsen. De enkelte forslag til ændringer blev gennemgået af formanden, og der blev afholdt afstemning af hver ændring for sig. 2 ændringen blev enstemmigt vedtaget. 4 ændringen blev enstemmigt vedtaget. 5 ændringer blev ikke vedtaget, idet 11 stemte imod og 10 stemte for. 6 ændringen blev enstemmigt vedtaget. 7 ændringen blev enstemmigt vedtaget. 8 - kvadratiske skal ændres til rektangulære der var enighed om, at ændringen skal vedtages på en ex.ord. generalforsamling. 9 ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 11 ændringen blev enstemmigt vedtaget. h) Valg til bestyrelsen. På valg var: Jytte Lindberg Duus UP 39 for 2 årig periode (Modtager genvalg). Birgitte Vind Ponsaing UP 24 for 2 årig periode (Modtager genvalg). i) Suppleanter på valg er: Erling Nielsen UP6 for 1 årig periode (Modtager ikke genvalg). Birgitte Christensen UP 56 blev valgt som ny suppleant. Flemming Petersen UP 11 for 1 årig periode (Modtager genvalg). j) Valg af revisor for 1 årig periode (Marianne Bergendorff) Bestyrelsen foreslog, at Marianne Bergendorff genvælges. k) Eventuelt. Det blev påtalt over for dirigenten, at han skal tale pænt til de fremmødte. Dirigenten fastholdt sin ret til at bestemme.

5 Formanden sagde tak til Erling for sin indsats i bestyrelsen. Formanden takkede de fremmødte for deltagelsen i generalforsamlingen. Bestyrelsen vil tage generalforsamlingens bemærkninger til efterretning. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. Uvelse, den 18. Referent, Lene Yndal Erichsen, UP 15 Dirigent, Erik Hansen, UP 42 Steen Vindahl Nielsen, UP 4 Jytte Lindberg Duus, UP 39 Gitte Vind Ponsaing, UP 24 Martin Rud Jakobsen, UP 52

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere