STYRELSEN. Sin Håker. Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkuiturstyrelsen.dk) På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRELSEN. Sin Håker. Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkuiturstyrelsen.dk) På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli 2013 16:23"

Transkript

1 Jeg finder det dog ikke umiddelbart relevant for os, da vi driver en kommerciel lokalradio. Har jeg ret? Til: Radio-og tv-nævnet Mange tak for tilsendte høringsmateriale. Emne: SV; Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 3. juli :59 Fra: Alex Pedersen Kære Rasmus, i Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturstyrelsen rpl kufturstyreisen dk T. ± / D København V H.C. Andersens Boulevard 2 Danish Agency for Culture Medier STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse; rtvkulturstyrelsen dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkuiturstyrelsen.dk) På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23 Alex Pedersen I Adm. direktør/ansv, chefredaktør I dir I jyskemedier.dk

2 og tv-virksomhed. VIA University College har ingen kommentarer eller bemærkninger til høringen. udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel radio- VIA University College vil gerne takke for muligheden for at kommentere på høringsmaterialet vedr. Kære Rasmus Pleidrup Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 3juli :15 Fra: VIAUC Postkasse (viauc) Til: Radio-og tv-nævnet Cc: Anders Leth Jensen (AU) U O i www. kulturstyrelsen.dk roløkuiturstvrelsen.dk T / D Danish Agency for Culture 1553 København V H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Medier Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.ur. STYRELSEN Rasmus Pleidrup Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl. på følgende adresse: rtv(kulturstyrelsen.dk forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup [mailto:rpkkulturstyrelsen.dk] På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23 E-rnail: Skejbyvej 1 Web: VIA. VIA University College ledelsessekretær Britt Nyborg Chielens DK-8240 Risskov tlf Venlig hilsen

3 I gennemgang af udkastet, medmindre der er dele, som i specifikt ønsker vores bemærkninger til. Til: Radio-og tv-nævnet Til orientering foretager vi ikke lovteknisk gennemgang af administrative forskrifter. Vi vil derfor ikke foretage en Kære Rasmus Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 4Juli :12 Fra: Justitsministeriet i Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture rpl kulturstvrelsen dk T / D København V Medier H.C. Andersens Boulevard 2 STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(kulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl. forbindelse med ikkekom merciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup På vegne af Radio-og tv-nævnet 1216 København K Slotsholmsgade 10 Fælles service Tlf.: i VTITS Assistent Mette MØlleschou Ewald

4 uddannelsesstøtte pdf Social- og Integrationsministeriet har den 2. juli 2013 modtaget høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om Sendt: 5juli :41 bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsliste. Vedhæftede filer: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsbrev vedr. Fra: Jonas Kjellmann Emne: Svar: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte (Id nr.: Til: Radio-og tv-nævnet ) i STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(kulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Sendt: :23:13 Til: Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup (rrlkulturstyrelsen.dk) E mail: Tlf: København K Holmens Kanal 22 Lokale 1.09 Kontoret for Jura og International/Law and International MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND INTEGRATION SOCIAL-OG INTEGRATIONSMINISTERIET/ Jonas Kjellmann / Kind regards Student Social- og lntegrationsministeriet skal gøre opmærksom på, at ministeriet ingen bemærkninger har til udkastet til bekendtgørelsen.

5 Rasmus P{eidrup Fuldmægtig, cand.jur. Med ler Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture H.C. Andersens Boulevard 2 i 553 København V T / D ri3kkulturstyrelsen.dk 2

6 Erhvervsstyrelsen har fra Kulturstyrelsen fået udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i høring. Erhvervsstyrelsens horingssvar vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstotte uddannelsesstøtte Sendt: 5. juli :20 Fra: Mette Rasmine Wigger Albrechtsen Til: Radio-og tv-nævnet Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr, udkast til bekendtgørelse om ERST 13/03663 i Vækslministeriet. Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvorvs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og lt- og Telestyrelsen. VI er en del af Ertivervs- og Erhvetvsslyrelsen blev etableret den 1. januar ERHVFnvsTvRELSEN - metalberst.dk Direkte tit: Telefon nr: København ø Langetnie Allé 17 Dahlerups Pakhus Direktonssekretarietet - Team Jura ERHVERVSSTYRELSEN Stud jur. Mette R. W. Albrechtsen Horingen giver ikke Erhvervsstyrelsen anledning til bemærkninger.

7 kommentar til høringsmateriale. Sendt: 5juli :52 Tak for din mail. I forhold til Københavns Erhvervsakademi er dette ikke relevant for os og vi har derfor ingen Til: Radio-og tv-nævnet Kære Rasmus Pleidrup Fra: Trine Hartmann Ravn pä vegne af Københavns Erhvervsakademi Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i T / D København v H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture Medier Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtvkulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup [mailto:rpl kulturstyrelsen.dkj På vegne af Radio-og tv-nævnet MobU: Tel: DK 2200 København N Ryesgade 3F, 4 t.slctm) Trine Hartmann Ravn Rektorsekretær

8 2

9 forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed til Forbrugerombudsmanden for eventuelle bemærkninger. Sendt: 30juli :36 Forbrugerombudsmanden har ingen bemærkninger. Kulturstyrelsen har i af 2. juli 2013 fremsendt udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i 13/07931 Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte, vores jr. Til: Rasmus Pleidrup Tlf Valby Carl Jacobsens Vej 35 FownuGeRoMBuosNovd Direkte tlf.: Fuldmægtig cand. jur. Birgitte Wested På Forbrugerombudsmandens vegne i Fra: Birgitte Wested (KFST)

10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til udkastet. Til Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i høring hos Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 30juli :27 Til: Radio-og tv-nævnet Fra: Nanna Vejen Snitkjær Cc: i - KFST DS; Søren Bo Rasmussen; Jacob Borum i <.j± STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtvkulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august kl. forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup På vegne af Radio-og I:v-nævnet Sendt: 2. juli :23 Vi arbejderfor veifungerende markeder. Tlf Valby Carl Jacobsens Vej 35 KoNkuIINCE- o FoBRuamsTYRmLsRN E rnail Direkte Danish Competition and Consumer Authority Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Fu Idmægtig/Head of Section Nanna Vejen Snitkjær kon ku rren cemyn dig hed. den egenskab er styrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed. Høringssvaret er afgivet som Til orientering oplyses, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerdet. I

11 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. r ledier Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture I-IC. Andersens Boulevard København V T / D

12 Flagstatus: Fuldført Opfølgningsflag: Opfølgning Vedhæftede filer: KH_Høringssvar_uddannelseo8l3.pdf Emne: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter forbindelse i med ikke-kommercielt lokal radio- og tv-virksomhed Cc: Kai Mikkelsen Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 7. august :44 Mediehuset København T1f Claus Sørensen Venlig hilsen i Fra: Claus Sørensen

13 1553 København V H.C. Andersens Boulevard 2 Medier Kulturstyrelsen hovedstidcn.dk Formand: Ka Mikkelsen CVR-nr.: Kai Mikkelsen, formand Venlig hilsen indehaverne i regionen. 4. Det skal kun være sendesamvirkerne, der kan søge midlerne i samarbejde med tilladelses 3. Der skal lægges vægt pà at midlerne anvendes lokalt til gavn for de lokale tyvirksomheder. først skal udbetales fra 1. januar 2014, når de nye tilladelser er på plads, så midlerne an vendes effektivt på denne målgruppe. 2. Hvis der skal udbetales støtte til uddannelsesaktiviteter er det vores opfattelse at midlerne virksomhed skal udbetales som tilskud til tilladelseshaverne. hvis man ønsker en bedre programkvalitet. 1. Det er vores helt overordnede opfattelse at de små midler til ikke-kommercieltv Hermed frem sendes Kanal Hovedstadens horingssvar vedrørende (navn bekendtgørelse) Horingssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommercielt lokal radio- og tv-virksomhed Den 6. august 2013 Iiovedstaden Feldon kanal Kulturhuset, Lyrskovgade 2-4, 4. sal, 1758 København Sendesamvirket for Kanal Hovedstaden

14 Vedhæftede filer: HS pdf tv-virksomhed Cc: DKUNI meddelelsesliste Mailbox Sendt: 8. august :48 Fra: Michala Tomra Emne: Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommercie) lokal radio- og Til: Radio-og tv-nævnet Fiolstræde 44, 1.th 1171 København Fuldmægtig Danske Universiteter Michala Tomra Vedhæftet findes svar fra Danske Universiteter vedr, ovennævnte høring. Emne: Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Til Kulturstyrelsen MT Den 8. august 2013 J.nr LiT!versties L)?nr. Danske Universiteter

15 Fiolstræde 44, 1. th. 0r. tlf MT i.nr Fax eugust Tlf København K Kulturstyrelsen Susanne Bjerregaard Danske Universiteter har ingen bemærkninger til udkastet. Universitet, Copenhagen Business School og IT-Universitetet i København. Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Udkastet har været sendt i høring til Københavns Universitet, Aarhus Universitet, fra Kulturstyrelsen den 2. juli Danske Universiteter takker for udkast til bekendtgørelse, som er modtaget høring radio- og tv-virksomhed Emne: Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal Uri iesit es Ue;:nrk Danske Universiteter

16 Fra: Martin Salamon Sendt: 12. august :22 Opfølgningsflag: Opfølgning Forbrugerrådet har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til fremsendte udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Cc: Hoeringer Flagstatus: Fuldført Til: Radio-og tv-nævnet i www. kylturstyrelsen.dk Fu dmægtig, cand.jur. T. ± / D Rasmus Pleidrup 1553 København V H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture Medier STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(äkulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkulturstyrelsen.dk] På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23 Danish Consumer Council TÆNK FORBRUGPRPDET Mobil: Tlf. direkte: Forbrugerrådet Chefkonsulent / Chief Counsel Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Danmark Martin Salamon Forbrugerrådet kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.

17 Tilmeld dig nyhedsbrevet Forbrugernyt og modtag test, gode rd og nyheder direkte p mail, Tilmeld dig her: og Tænk Penge. Se mere pu htto:/ftaenk.dk 2 Forbrugerrådet er en ufhncii n1diei ;oradn ition, der varetager alle forbrugeres interesser. Forbrugerrådet udgiver bladene Tænk

18 Emne: Høringssvar vedrørende uddannelsesstøtte Til Kulturstyrelsen m.v.h. Alex Heick Vedhæftede filer: Bispebjerg Lokal-TJs høringssvar om uddannelsesstøtte til lokale medier.pdf Sendt: 12. august :32 Fra: Alex Heick Til: Radio-og tv-nævnet Vedhæftede høringssvar anmodes herved om at kunne indgå i de videre overvejelser. i

19 uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Bispebjerg Lokal-Pis høringssvar til Udkast til Bekendtgørelse om støtte til Til Kulturstyrelsen Formand for Bispebjerg Lokal-TV (og Bispebjerg lokalradio) a0 -& Venlig hilsen Vi skal derfor anbefale, at det sker. 2013, vil være tabt, med mindre der arrangeres en ansøgningsrunde allerede for ) Den generelle dispositionsbegrænsning for statens budget i 2013 anvendes aktuelt på de Men det vil være en konsekvens heraf, at de 2 mio. kr., som er afsat til medieskolevirksomhed i betroede licensmid ler er en separat problemstilling, som må håndteres i anden klagesammenhæng. Om det er rimeligt,- endsige lovligt,- at staten herved uberettiget eksproprierer 5 mio. kr. af puljemidler, som fordeles til lokalradio og TV. Det betyder i praksis, at puljen reduceres med 10%. Som radiobranchen aktuelt er organiseret, vil de færreste radiostationer kunne løfte en formaliseret uddannelsesforpligtigelse, men her vil sendesamvirker og brancheorganisationer kunne løse opgaven, og finjustering af denne problemstilling kan passende vente til 2016, hvor der forudses gennemført en nyordning for radioområdet. midlerne til medieskolevirksomhed knyttes til en pligt til public acces, så det af nye sendetilladelser Herved kunne de nye sendetilladelser tilbyde lokalsamfundet et formaliseret uddannelsestilbud at Flere sendetilladelser kan eventuelt samarbejde om en fælles medieskoleløsning. pågældendes interesse og opmærksomhed for lokalområdets kvaliteter og udfordringer. høj kvalitet, som både har til formål at uddanne de interesserede journalistisk, og at højne de for, hvordan de vil forvalte public acess (d.v.s. offentlighedens ukomplicerede adgang til medierne), Som forudsætning for at opnå en sendetilladelse foreslås, at ansøgerne afkræves en redegørelse afkræves, at de skal bidrage til vidensdeling i form af medieskolevirksomhed. som således kobles til en undervisningsforpligtigelse. I forbindelse med den nye TV ordning i MUX1 kunne endog anbefales, at skruen strammes, så licensmidler, der ellers ville have været fordelt til ikke-kommercielle lokale radio og TV stationer. brancheorganisationer. Dette synes især rimeligt, fordi finansieringen i sidste ende stammer fra miljøet. Det kan ske ved at knytte det til enkeltstationer, sendesamvirker eller dets udmærkede intentioner og formuleringer. Især hilser vi velkommen, at tilskud til uddannelsesaktiviteter kobles tæt til lokalradio- og TV 1) Tak for muligheden for at kommentere ovennævnte udkast. Vi kan i det store og hele tiltræde 2) Forslag om at udnytte bevillingen for 2013 lokale medier til Public Access. 1) Forslag om at sammenkoble tilskud til uddannelsesaktiviteter med en forpligtigelse for de Resume: 12. august 2013.

20 Vedhæftede filer: Høringssvar over bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse Jette Fievé Emne: Høringssvar - bekendtgørelse Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 13. august :21 forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Vedhæftet fremsendes Radio- og tv-nævnets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelsesaktiviteter i med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.pdf om støtte til uddannelsesaktiviteter Fra: Jette Fievé www. kulturstyrelsen dk jfikulturstyrelsen.dk Tlf.: / Direkte: København V H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Med er chefkonsulent, cand.jur. Jette Fievé STYRELSEN i

21 Direkte tlf.: kuiturstyrelsen.dk 1553 København V chefkonsulent,cand.jur. Medier 8. august 2013 Kultu rstyrelsen Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 Jette Fievé STYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V Formand CVR: i Mads Bryde Andersen EAN: Som 9, stk. 3, foreslås indsat en bestemmelse om, at Radio- og I 10, stk. 7, foreslås privatperson erstattet med fysiske person. sagn er meddelt. Tilskud over kr. kan udbetales med op til kr., nr tilsagn er meddelt. Det resterende beløb udbetales, godkende regnskabet, jf. 6, stk. 3. modtageren ikke har haft dokumenterede udgifter for beløbet. Udbe dokumentation skal opbevares indtil Radio- og tv-nævnet har god at rapport over aktiviteten. tv-nævnet, jf. 9 og 10. tv-nævnet i særlige tilfælde kan dispensere fra fristen for indlevering kendt rapporten. I 9, stk. 2, foreslås indsat en bestemmelse om, at materiale og talte tilskud tilbagebetales helt eller delvis, hvis nævnet ikke kan Stk. 2. Resterende beløb i henhold til stk. 1 udbetales ikke, hvis nr rapport og regnskab for aktiviteterne er godkendt at Radio- og 8. Tilskud p kr. og derunder kan udbetales, nr til studierejser og -ophold eksplicit undtages. Da det næppe er tanken at yde støtte hertil, foresls det, at også om eksempelvis studierejser og -ophold falder ind under lignende. somhed samt deltagelse i konferencer og lignende. Det er ikke klart, Det fremgår af 2, stk. 3, at der ikke kan ydes tilskud til mødevirk Nævnet foreslår, at 8 formuleres således: se om støtte til uddannelsesaktiviteter: Radio- og tv-nævnet har følgende kommentarer til udkast til bekendtgørel tiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tyvirksomhed Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesak

22 med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Emne: Høringssvar Til Kulturstyrelsen Hermed fremsendes høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse Vedhæftede filer: Høringssvar støtte til uddannelsesaktiviteter ty radio.pdf Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 13. august :29 akdernier erhvervs danske Mobil Tlf Landemærket København K Danske Erhvervsakademier Konsulent Jo Kjærsgaard Venlig hilsen i Fra: Info Danske Erhvervs Akademier

23 13. august 2013 akaderner Danske Erhvervsakademier Landemærket København K i akademierne orienterer sig især imod den private sektor og udvikler sine uddannelser i et tæt samarbejde med aftagerne. og for at indfri målsætningen om, at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Erhvervs eningen arbejder for at skabe gode rammevilkår for pro ksisnære og erhvervsrettede uddannelser i Danmark Foreningen Danske Erhvervsakademier er interesseorganisationen for de 9 danske erhvervsakademier. For Formand for rektorkollegiet Konsulent, Danske Erhvervsakademier Niels Egelund Jo Kjærsgaard Pedersen Danske Erhvervsakademier har ingen kommentarer til bekendtgørelsen. til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Danske Erhvervsakademier takker for muligheden for at kommentere Udkast til bekendtgørelse om støtte teter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Høringssvar vedrørende Udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktivi ertwervs danske

24 ovennævnte høring. Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i forbindelse med Forenede Danske Antenneanlæg, FDA, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til i kkekom merciel radio- og tv-virksomhed TiI: Radio-og tv-nævnet Sendt: 13. august :45 forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed Fra: FDA - Emne: VS: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i Mie Jørgensen STYRELSEN Rasmus Pleidrup Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl på følgende adresse: rtvkulturstyrelsen.dk forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Til: undisclosed-recipients Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup [mailto:rplkulturslyrelsen.dk] På vegne af Radio-og tv-nævnet - fdafda.dk Direkte telefon: Sekretariatet Mie Jørgensen L4 FDA FORENEDE DANskE ANTENNEANLG Antenneforeningerne har tilsammen Ca tilslutninger og repræsenterer dermed Ca. i mio, danske tv-seere. Antenneforeningerne leverer ty- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til antenneforeningernes medlemmer. Forenede Danske Antenneanlæg er en interesseorganisation for 265 brugerejede antenneforeninger over hele landet. Forenede Danske Antenneanlæg Carsten Karlsen, landsformand uddannelsesstøtte i forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. den baggrund skal oplyses, at FDA ikke har kommentarer til udkast til bekendtgørelse om FDA finder, at de danske antenneforeningers interesseomrde ikke berøres direkte af dette forslag. P

25 Rasmus Pleidrup Fufdmægtig, cand.jur. Medier Ku Iturstyrelsen Danish Agency for Culture H.C. Andersens Boulevard København V T / D rstvjzelsen.dk 2

26 virksomhed. bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommerciel lokal radio- og ty- Enine: Høringssvar på bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter Til: Radio-og tv-nævnet Vedhæftet sendes svar fra Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, på Kulturstyrelsens udkast til Til Kulturstyrelsen Vedhæftede filer: uddannelsesstøtte.doc Tlf Postboks Aalborg Søndergade 12, 1. SAML Gitte Thomsen Venlig hilsen i Fra: Gitte Thomsen Sendt: 13. august :03

27 Kulturstyrelsen Medier Sendt per mail: rtvku1turstyrelsen.dk 1553 København V H. C. Andersens Boulevard Aalborg 1 begrænset omfang kunne gøre brug disse midler, idet medarbejderne fra de lokale stationer ikke har mulighed for at deltage i de kurser høj skolerne tilbyder, da både pris og tidspunkter ikke passer. dette kan dog vise sig at være uhensigtsmæssigt. Erfaringerne fra sidst viser, at højskolerne kun i ret Det foreslås i udkastet, at også højskoler og andre uddannnelsesinstitutioner kan modtage tilskud, Erfaringerne fra tidligere muligheder for at søge støtte til uddannelse viser, at uddannelsesmidlerne bedst anvendes ved at organisationerne varetager opgaven. Således drev SLRTV gennem flere år kursisterne eftersporger og ikke mindst, der kan undervises på de tidspunkter, der passer de enkelte kursister bedst. område, således at undervisningen kan foregå der, hvor kursisterne er, der kan undervises i det, Den Mobile Medieskole, der arrangerede kurser lbr stationer beliggende i samme geografiske selv at uddanne medarbejderne, eller til at sende medarbejderne på forskellige kurser. tv-sendesarnvirkerne, da de enkelte radio- og tv-stationer sjældent har de fornødne ressourcer til SAML anbefaler dog, at støtten primært ydes til de landsdækkende organisationer samt radio- og det vil højne kvaliteten af disses prograrnproduktion samt distribution. om, at muligheden for uddannelse vil styrke de ikke-kommercielle lokale medier og ikke mindst at medarbejdere på de ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. Vi er helt enige i intentioncrnc SAML er meget tilfredse med, at der nu er afsat midler til uddannelse af de frivillige og Generelle bemærkninger: Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har følgende bemærkninger til Kulturstyrelsens udkast: Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Aalborg, den 13. august 2013 Søndergade 12, Postboks 1221 mobil SAML tlf

28 elementer af sidemandsoplæring, vidcns- og erfaringsdeling mellem stationerne være med til at tiltrække og engagere nye borgere i de lokale radio- og tv-foretagenders og kvaliteten på de ikke-kommercielle lokale medier med tilskud til kurser med væsentlige og oplysningsforbund, så hvis formålet med at yde uddannelsestilskud er at højne kompetanceme en højskole eller et oplysningsforbund tilrettelægger og udfører kurserne. en god synergi, der er med til at understøtte de ikke-kommercielle radio- og tvforetagender og kan Vi er opmærksomme på, at samarbejde med højskoler og andre uddannelsesinstitutiocnr kan skabe så nås dette Men, der er blandt de ikke-kommercielle medier en god tradition for at samarbejde med højskoler formål bedst ved, at organisationerne og / eller den enkelte radio- tv-station evt, i samarbejde med 9100 Aalborg 2 at søge og få tildelt tilskud. arrangeres for mindre beløb. Med så høj en minimumsgrænse afskærer man netop mindre stationer i Ad 7, stk. 3: SAML kan ikke anbefale et minimum på kr ,- idet en række kurser vil kunne Ad 5: SAML vil foreslå, at den geografiske spredning blandt de tilskudsberettigede midler kan sikre en mere ligelig kursusaktivitet fordelt over hele landet. jyske og fynske med flere områder. Igen vil det primært være de landsdækkende organisationer, der prioriteres højere end foreslået. Igen viser erfaringerne fra tidligere, at tages der ikke højde for den geografiske spredning, vil hovedparten af midlerne ende i Hovedstadsområdet på bekostning af de understøtte de lokale radio- og tv-medier som et vækstiag for programmæssige eksperimenter og undervisning i helt grundlæggende journalistiske og tekniske emner. Og det er vores erfaring at situationen ikke er så meget anderledes pt. Der er brug for undervisning af erfarne radio- og tv-folk, programmæssige eksperimenter og fornyelse er formentlig at forlange mere end de afsatte 2 millioner vil kunne række til. Ad 2, stk. 2, pkt. 3: SAML er ikke enig i, at et formål med uddannelsesstotten kan være at der kan undervise i nye teknikker og de forskellige sociale medier. Så at bruge et kriterium som fornyelse. Som erfaringerne fra tidligere viser, er der et stort behov på de enkelte stationer for de ovenfor anførte bemmærkninger. anbefaler, at registrerede lokale radiostationer ikke kan søge og modtage tilskud fra denne pulje, jf. kun i samarbejde med minimum én ikke-kommerciel station kan søge om og modtage tilsskud. Vi Ad 2: SAML foreslår, at højskoler og andre uddannelsesinstitutioner kun i begrænset omfang og Konkrete bemærkninger: SAML kan ikke anbefale, at lokale radiostationer, der udøver programvirksornhcd i henhold til en registrering efter radio- og fjernsynsloven, kan modtage tilskud til uddannelsesvirksomhed. stationer, skal kurserne være tilrettelagt i samarbejde med minimum én lokal radio- tv-station. programproduktion. Men det er væsentligt, at fastholde, at skal højskoler og andre uddannelsesinstitutioner kunne modtage tilskud fra puljen til uddannelsesaktiviteter på de lokale Søndergade 12, Postboks 1221 mobil SAML tlf

29 Ad 8: SAML kan ikke anbeflile, at tilskud over kr ,- kun udbetales med 50% ved det være foreningens valgte kassererer / bestyrelse, der underskriver regnskabet. der er ansvarlig for aktiviteten? Når støtten som foreslået kun kan søges og tildeles foreninger, må Ad 10, stk. 7: vi forstår ikke kravet om, at regnskabet skal være underskrevet af den privatperson, i rater, således at der altid vil være likviditet til at gennemføre alle kursusaktiviteterne. likvide midler til at gennemføre uddannelsesaktiviterne uden pengene er til stede. For at forhindre aktivitetens start. Hverken enkelte stationer, sendesamvirker eller organisationer på området har misbrug kan vi foreslå, at der løbende aflægges rapport til Kulturstyrelsen over de afholdte aktiviteter samt forbrug af støtten. Vi vil anbefale at stottebeløb over kr ,- udbetales forlods Thomsen Venlig hilsen SAML tlf Søndergade 12, Postboks 1221 mobil Aalborg s1rtv(s1rtv.dk 3

30 Sendt: 13. august :52 forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Vedhæftet er Rigsrevisionens høringssvar vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Vedhæftede filer: Rigsrevisionens høringssvar.pdf Til: Radio-og tv-nævnet Fra: Emne: Høring vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesstøtte Til Kulturstyrelsen ( ) Please confirm receipt of this . Bekræft venligst, at denne er modtaget. Fax Dir Tlf DK-1264 København K St. Kongensgade 45 RIOSREV 15 WNEN Souschef, fuldmægtig Jenny Kingbo i

31 Fax København V Tlf H.C. Andersens Boulevard København K Kulturstyrelsen St. Kongensgade 45 Souschef, fuldmægtig Jenny Kingbo Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Ra dio- og tv-nævnet sammen med det påtegnede projektregnskab. ning til påtegningen eller i revisionsprotokol. skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen kan afgives i tilslut Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 18. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det erklæringsparadigme til projektregnskaber men kun til årsregnskaber. Be stemmelsen bør i stedet formuleres således: paradigmet på Rigsrevisionens hjemmeside bør udgå, idet der ikke findes et Rigsrevisionen skal dog gøre opmærksom på, at henvisningen til erklærings rørende regnskab og revision betryggende. Rigsrevisionen finder de regler, som Kulturstyrelsen ønsker at fastsætte ved bekendtgørelse til høring Rigsrevisionen. Kulturstyrelsen har med af 2. juli 2013 sendt udkast til ovenstäende J.nr.: aktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og ty virksomhed Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelses- 2. kontor 13. august2013 RLGSREVISIONEN 1/1

32 Fra: Heidi Hilfling Thode Til: Radio-og tv-nævnet Vi beklager der sene svar. Cc: Jesper Schaumburg-Müller Uddannelsesministeriet har ikke bemærkninger til høringen. bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsliste. Vedhæftede filer: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsbrev vedr. Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf Sendt: 14. august :29 1 Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(ukulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august kl. forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup På vegne af Radio-og tv-nævnet København K PO Box 2135 Postadresse: 1216 København K Slotsholmsgade 10, stuen Besøgsadresse: Ministeriet for Forskning, Innovation og Vïderegående Uddannelser E mail: hthøfivu.dk Direkte telefon: Politik og Koordinering Sekretær Heidi Hilfling Thode Heidi Hilfling Thode f. Jesper Schaumburg-Müller, chefkonsulent

33 STYRELSEN Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Medier Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture H.C. Andersens Boulevard København V T / D rrlkulturstyrelsen.dk 2

34 Vedhæftede filer: DILEMs svar vedr. medieskoler doc; DILEMs svar vedr.+mux1-3.doc Emne: Høringssvar Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 14. august :16 Fra: Mogens Videbæk [mailto:mvkuiturcenter.dkj Emne: VS; Høringssvar Sendt: 15. august :18 Fra: Kristina Kierkegaard på vegne af Radio-og tv-nævnet Til: Radio-og tv-nævnet i

35 H.C. Andersens Alle 2 Kulturstyrelsen Drejervej København NV, tlf Formand: Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV - Sekretariat: Sekretariatschef: Mogens Videbæk 4. Klare retningslinjer i ansøgningsprocessen. omkring de lokale elektroniske medier. DILEM vil gerne igen påpege behovet for flere midler til hele uddannelsessektoren 3. økonomi. skoling af vore medlemmers frivillige og ansatte. 2. PR og opsøgende arbejde. fra Kulturstyrelsens Medieafdeling. Dette vil øge bevidstheden om behovet for mere mediedage. Det ville være mere korrekt at disse penge kunne søges og modtages DILEM har i sin ansøgning sat penge af til pr og opsøgende arbejde omkring opbygges netværk der kunne være til gensidig gavn. Derved ville det også være kunne skabe isolerede lokale kulturer i medielandskabet, via konferencer kunne der økonomisk muligt at få nationale og europæiske institutioner ind for at give samarbejde. Dilem er bange for at den nye vejledning om støtte til lokalradio vil målrettede erfaringsudvekslinger omkring med iepædagogik og eksternt inspirerende og introducerende foredrag, oplæg. DILEMs medlemmer savner mulighed for støtte til f.eks. arbejdskonferencer med 1. Arbejdskonferencer: bekendtgørelse og vi har følgende bemærkninger. Vi finder grundlæggende at vort bagland og vore medlemmer berøres kraftigt at denne nye DILEM har haft Styrelsens brev m.m. til høring i vor bestyrelse. til bekendtgørelse om støtte til Medieskoler. Kulturstyrelsen har ved mail bedt om bl.a. DILEMs input vedrørende det fremlagte udkast DILEMs kommentar til udkast til bekendtgørelse om støtte til Medieskole. København d

36 DILEM mener det vil gavne projekterne hvis der var indlagt økonomi til evaluering af 5. Evalueringsprocessen. materialer o.l. Klare retningslinjer vil forenkle processen. Drejervej København NV, tlf Sekretariat: Sekretariatschef: Mogens Videbæk Formand: Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. Daglig leder Z L. fr / /. / engang at minde om behovet for yderligere midler til hele lokal medie området. skolefærdigheder til gavn for os og ikke mindst dem selv. Derfor tillader vi os endnu en anderledes tæt tilknytning til virkelighedens verden end andre medieuddannelser. Det kan næppe undre Kulturstyrelsens Medieafdeling at DILEM mener at Medieskoler har Derved fås også anderledes vinkler på historierne og unge får via hele miljøet omkring de lokale elektroniske medier en anderledes indgang til behovet for elementære selvfinansieringsprocenten skal være vil vi ikke pege på, men ikke under 5 % af budgettet bør findes andre steder end ved staten. DILEM mener at en del af betalingen skal komme fra selvfinansiering. Hvor stor 7. Selvfinansiering tidsforbruget i det enkelte projekt og fjerne usikkerheden for eleverne. DILEM mener vi skal have flerårige bevillinger til skolemiljøet. Dette ville gavne 6. Flerårige bevillinger. flere til del. det enkelte projekt. Derved ville den erfaring der opsamledes ved projektet blive nævnt under pkt. 2 søger DILEM til PR, men må der også søges til maskiner, DILEM savner klare retningslinjer omkring hvad der kan søges tilskud til. Som

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets forretningsorden

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets forretningsorden 10. marts 2015 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V medi@kulturstyrlsen.dk Radio- og tv-nævnet chefkonsulent, cand. Jur. jfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Høring over

Læs mere

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Myndigheder 1 2 3 RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har modtaget høring omkring VVM redegørelse for opstilling af vindmøller ved Mejlflak (Århus Bugten)

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation

ENS - Center for Telekommunikation ENS - Center for Telekommunikation Fra: Britt Rasmussen Sendt: 12. juli 201613:24 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Høring af ny brændstofkvalitetsbekendtgørelse

Høring af ny brændstofkvalitetsbekendtgørelse Miljøministeriet Strandgade 29 1401 København K 30. oktober 2014 Høring af ny brændstofkvalitetsbekendtgørelse Dansk Erhverv har gennemgået ovenstående høring og har ingen bemærkninger hertil. Jesper Højte

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 16. november 2015 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt familieret@sm.dk bgn@sm.dk Ankestyrelsen bemærker følgende til det fremsendte lovforslag om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang

Læs mere

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Vores eneste kommentar er ad 2. Her finder vi at teksten: 2. De i 1 nævnte programmer m.v. skal fordeles i samme lyd-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende 13. december 2013 Sagsnr.: 13/03663 /celjor-erst Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende Erhvervsstyrelsen har konstateret, at Søfartsstyrelsen

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). DEPARTEMENTET Til diverse høringsparter, jf. høringsliste 22. maj 2015 Dato J. nr. 2015-273 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk Fra: Pernille Sædam Marstal Sendt: 25. februar 2015 16:41 Til: Emne: VS: Frist: 23. marts 2015 - høring - bekendtgørelse om ferie for søfarende Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsparter.pdf;

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Roskilde Kommune Postboks 100 4000 Roskilde Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger, j.nr. 1072-124 Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby mly@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 29. maj 2013 SAGSNR.:

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Søfartsstyrelsen Att.: Alexander Milan

Søfartsstyrelsen Att.: Alexander Milan Søfartsstyrelsen Att.: ami@dma.dk 20. januar 2014 J.nr. 2014-348 6. Kontor/CVI/ Høringssvar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revideret udkast til bekendtgørelse om ændring af

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug (FL

Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug (FL Århus Kommune Niels Schwartz Socialforvaltningen Værkmestergade 15. 8000 Århus C Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold Torben Busekist Svanemøllevej 77 2900 Hellerup Radio- og tv-nævnet 31. oktober 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 74 50 33 Tilsyn med programvirksomhed

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til vedhæftede.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til vedhæftede. Fra: D-POL - Enhedspostkasse Sendt: 16. december 2014 11:10 Til: Medier - Postkasse Cc: Kia Moos Emne: Høring over den fremtidige distributionsmodel i DAB-blok 1 (please note the English summary) Uddannelses-

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Ringsted Kommune Susanne Frydenlund Nørregade 100 4100 Ringsted Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 Etablering af midlertidige boliger til flygtninge, j.nr.1072-002. Dato: 1-7-2016 Ansøgningen om støtte til

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne

Anmodning om at blive optaget på ministeriets aktstykke vedr. tips- og lottomidlerne Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 155 Offentligt SAML tlf. 9813 9681 Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 13. november

Læs mere

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KØBENHAVN K 1060 København K TLF. 33 969798 FAX 33 36 97 50 DATO: 22. januar 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

"Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06

Tom Karstensen <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt Fra: "Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Emne: Høringssvar

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere