STYRELSEN. Sin Håker. Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkuiturstyrelsen.dk) På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRELSEN. Sin Håker. Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkuiturstyrelsen.dk) På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli 2013 16:23"

Transkript

1 Jeg finder det dog ikke umiddelbart relevant for os, da vi driver en kommerciel lokalradio. Har jeg ret? Til: Radio-og tv-nævnet Mange tak for tilsendte høringsmateriale. Emne: SV; Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 3. juli :59 Fra: Alex Pedersen Kære Rasmus, i Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturstyrelsen rpl kufturstyreisen dk T. ± / D København V H.C. Andersens Boulevard 2 Danish Agency for Culture Medier STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse; rtvkulturstyrelsen dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkuiturstyrelsen.dk) På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23 Alex Pedersen I Adm. direktør/ansv, chefredaktør I dir I jyskemedier.dk

2 og tv-virksomhed. VIA University College har ingen kommentarer eller bemærkninger til høringen. udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel radio- VIA University College vil gerne takke for muligheden for at kommentere på høringsmaterialet vedr. Kære Rasmus Pleidrup Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 3juli :15 Fra: VIAUC Postkasse (viauc) Til: Radio-og tv-nævnet Cc: Anders Leth Jensen (AU) U O i www. kulturstyrelsen.dk roløkuiturstvrelsen.dk T / D Danish Agency for Culture 1553 København V H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Medier Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.ur. STYRELSEN Rasmus Pleidrup Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl. på følgende adresse: rtv(kulturstyrelsen.dk forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup [mailto:rpkkulturstyrelsen.dk] På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23 E-rnail: Skejbyvej 1 Web: VIA. VIA University College ledelsessekretær Britt Nyborg Chielens DK-8240 Risskov tlf Venlig hilsen

3 I gennemgang af udkastet, medmindre der er dele, som i specifikt ønsker vores bemærkninger til. Til: Radio-og tv-nævnet Til orientering foretager vi ikke lovteknisk gennemgang af administrative forskrifter. Vi vil derfor ikke foretage en Kære Rasmus Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 4Juli :12 Fra: Justitsministeriet i Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture rpl kulturstvrelsen dk T / D København V Medier H.C. Andersens Boulevard 2 STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(kulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl. forbindelse med ikkekom merciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup På vegne af Radio-og tv-nævnet 1216 København K Slotsholmsgade 10 Fælles service Tlf.: i VTITS Assistent Mette MØlleschou Ewald

4 uddannelsesstøtte pdf Social- og Integrationsministeriet har den 2. juli 2013 modtaget høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om Sendt: 5juli :41 bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsliste. Vedhæftede filer: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsbrev vedr. Fra: Jonas Kjellmann Emne: Svar: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte (Id nr.: Til: Radio-og tv-nævnet ) i STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(kulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Sendt: :23:13 Til: Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup (rrlkulturstyrelsen.dk) E mail: Tlf: København K Holmens Kanal 22 Lokale 1.09 Kontoret for Jura og International/Law and International MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND INTEGRATION SOCIAL-OG INTEGRATIONSMINISTERIET/ Jonas Kjellmann / Kind regards Student Social- og lntegrationsministeriet skal gøre opmærksom på, at ministeriet ingen bemærkninger har til udkastet til bekendtgørelsen.

5 Rasmus P{eidrup Fuldmægtig, cand.jur. Med ler Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture H.C. Andersens Boulevard 2 i 553 København V T / D ri3kkulturstyrelsen.dk 2

6 Erhvervsstyrelsen har fra Kulturstyrelsen fået udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i høring. Erhvervsstyrelsens horingssvar vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstotte uddannelsesstøtte Sendt: 5. juli :20 Fra: Mette Rasmine Wigger Albrechtsen Til: Radio-og tv-nævnet Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr, udkast til bekendtgørelse om ERST 13/03663 i Vækslministeriet. Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvorvs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og lt- og Telestyrelsen. VI er en del af Ertivervs- og Erhvetvsslyrelsen blev etableret den 1. januar ERHVFnvsTvRELSEN - metalberst.dk Direkte tit: Telefon nr: København ø Langetnie Allé 17 Dahlerups Pakhus Direktonssekretarietet - Team Jura ERHVERVSSTYRELSEN Stud jur. Mette R. W. Albrechtsen Horingen giver ikke Erhvervsstyrelsen anledning til bemærkninger.

7 kommentar til høringsmateriale. Sendt: 5juli :52 Tak for din mail. I forhold til Københavns Erhvervsakademi er dette ikke relevant for os og vi har derfor ingen Til: Radio-og tv-nævnet Kære Rasmus Pleidrup Fra: Trine Hartmann Ravn pä vegne af Københavns Erhvervsakademi Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i T / D København v H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture Medier Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtvkulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup [mailto:rpl kulturstyrelsen.dkj På vegne af Radio-og tv-nævnet MobU: Tel: DK 2200 København N Ryesgade 3F, 4 t.slctm) Trine Hartmann Ravn Rektorsekretær

8 2

9 forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed til Forbrugerombudsmanden for eventuelle bemærkninger. Sendt: 30juli :36 Forbrugerombudsmanden har ingen bemærkninger. Kulturstyrelsen har i af 2. juli 2013 fremsendt udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i 13/07931 Emne: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte, vores jr. Til: Rasmus Pleidrup Tlf Valby Carl Jacobsens Vej 35 FownuGeRoMBuosNovd Direkte tlf.: Fuldmægtig cand. jur. Birgitte Wested På Forbrugerombudsmandens vegne i Fra: Birgitte Wested (KFST)

10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til udkastet. Til Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i høring hos Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. Emne: SV: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 30juli :27 Til: Radio-og tv-nævnet Fra: Nanna Vejen Snitkjær Cc: i - KFST DS; Søren Bo Rasmussen; Jacob Borum i <.j± STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtvkulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august kl. forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup På vegne af Radio-og I:v-nævnet Sendt: 2. juli :23 Vi arbejderfor veifungerende markeder. Tlf Valby Carl Jacobsens Vej 35 KoNkuIINCE- o FoBRuamsTYRmLsRN E rnail Direkte Danish Competition and Consumer Authority Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Fu Idmægtig/Head of Section Nanna Vejen Snitkjær kon ku rren cemyn dig hed. den egenskab er styrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed. Høringssvaret er afgivet som Til orientering oplyses, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerdet. I

11 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. r ledier Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture I-IC. Andersens Boulevard København V T / D

12 Flagstatus: Fuldført Opfølgningsflag: Opfølgning Vedhæftede filer: KH_Høringssvar_uddannelseo8l3.pdf Emne: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter forbindelse i med ikke-kommercielt lokal radio- og tv-virksomhed Cc: Kai Mikkelsen Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 7. august :44 Mediehuset København T1f Claus Sørensen Venlig hilsen i Fra: Claus Sørensen

13 1553 København V H.C. Andersens Boulevard 2 Medier Kulturstyrelsen hovedstidcn.dk Formand: Ka Mikkelsen CVR-nr.: Kai Mikkelsen, formand Venlig hilsen indehaverne i regionen. 4. Det skal kun være sendesamvirkerne, der kan søge midlerne i samarbejde med tilladelses 3. Der skal lægges vægt pà at midlerne anvendes lokalt til gavn for de lokale tyvirksomheder. først skal udbetales fra 1. januar 2014, når de nye tilladelser er på plads, så midlerne an vendes effektivt på denne målgruppe. 2. Hvis der skal udbetales støtte til uddannelsesaktiviteter er det vores opfattelse at midlerne virksomhed skal udbetales som tilskud til tilladelseshaverne. hvis man ønsker en bedre programkvalitet. 1. Det er vores helt overordnede opfattelse at de små midler til ikke-kommercieltv Hermed frem sendes Kanal Hovedstadens horingssvar vedrørende (navn bekendtgørelse) Horingssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommercielt lokal radio- og tv-virksomhed Den 6. august 2013 Iiovedstaden Feldon kanal Kulturhuset, Lyrskovgade 2-4, 4. sal, 1758 København Sendesamvirket for Kanal Hovedstaden

14 Vedhæftede filer: HS pdf tv-virksomhed Cc: DKUNI meddelelsesliste Mailbox Sendt: 8. august :48 Fra: Michala Tomra Emne: Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommercie) lokal radio- og Til: Radio-og tv-nævnet Fiolstræde 44, 1.th 1171 København Fuldmægtig Danske Universiteter Michala Tomra Vedhæftet findes svar fra Danske Universiteter vedr, ovennævnte høring. Emne: Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Til Kulturstyrelsen MT Den 8. august 2013 J.nr LiT!versties L)?nr. Danske Universiteter

15 Fiolstræde 44, 1. th. 0r. tlf MT i.nr Fax eugust Tlf København K Kulturstyrelsen Susanne Bjerregaard Danske Universiteter har ingen bemærkninger til udkastet. Universitet, Copenhagen Business School og IT-Universitetet i København. Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Udkastet har været sendt i høring til Københavns Universitet, Aarhus Universitet, fra Kulturstyrelsen den 2. juli Danske Universiteter takker for udkast til bekendtgørelse, som er modtaget høring radio- og tv-virksomhed Emne: Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal Uri iesit es Ue;:nrk Danske Universiteter

16 Fra: Martin Salamon Sendt: 12. august :22 Opfølgningsflag: Opfølgning Forbrugerrådet har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til fremsendte udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Cc: Hoeringer Flagstatus: Fuldført Til: Radio-og tv-nævnet i www. kylturstyrelsen.dk Fu dmægtig, cand.jur. T. ± / D Rasmus Pleidrup 1553 København V H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture Medier STYRELSEN Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(äkulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Fra: Rasmus Pleidrup {mailto:rpkkulturstyrelsen.dk] På vegne af Radio-og tv-nævnet Sendt: 2. juli :23 Danish Consumer Council TÆNK FORBRUGPRPDET Mobil: Tlf. direkte: Forbrugerrådet Chefkonsulent / Chief Counsel Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Danmark Martin Salamon Forbrugerrådet kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.

17 Tilmeld dig nyhedsbrevet Forbrugernyt og modtag test, gode rd og nyheder direkte p mail, Tilmeld dig her: og Tænk Penge. Se mere pu htto:/ftaenk.dk 2 Forbrugerrådet er en ufhncii n1diei ;oradn ition, der varetager alle forbrugeres interesser. Forbrugerrådet udgiver bladene Tænk

18 Emne: Høringssvar vedrørende uddannelsesstøtte Til Kulturstyrelsen m.v.h. Alex Heick Vedhæftede filer: Bispebjerg Lokal-TJs høringssvar om uddannelsesstøtte til lokale medier.pdf Sendt: 12. august :32 Fra: Alex Heick Til: Radio-og tv-nævnet Vedhæftede høringssvar anmodes herved om at kunne indgå i de videre overvejelser. i

19 uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Bispebjerg Lokal-Pis høringssvar til Udkast til Bekendtgørelse om støtte til Til Kulturstyrelsen Formand for Bispebjerg Lokal-TV (og Bispebjerg lokalradio) a0 -& Venlig hilsen Vi skal derfor anbefale, at det sker. 2013, vil være tabt, med mindre der arrangeres en ansøgningsrunde allerede for ) Den generelle dispositionsbegrænsning for statens budget i 2013 anvendes aktuelt på de Men det vil være en konsekvens heraf, at de 2 mio. kr., som er afsat til medieskolevirksomhed i betroede licensmid ler er en separat problemstilling, som må håndteres i anden klagesammenhæng. Om det er rimeligt,- endsige lovligt,- at staten herved uberettiget eksproprierer 5 mio. kr. af puljemidler, som fordeles til lokalradio og TV. Det betyder i praksis, at puljen reduceres med 10%. Som radiobranchen aktuelt er organiseret, vil de færreste radiostationer kunne løfte en formaliseret uddannelsesforpligtigelse, men her vil sendesamvirker og brancheorganisationer kunne løse opgaven, og finjustering af denne problemstilling kan passende vente til 2016, hvor der forudses gennemført en nyordning for radioområdet. midlerne til medieskolevirksomhed knyttes til en pligt til public acces, så det af nye sendetilladelser Herved kunne de nye sendetilladelser tilbyde lokalsamfundet et formaliseret uddannelsestilbud at Flere sendetilladelser kan eventuelt samarbejde om en fælles medieskoleløsning. pågældendes interesse og opmærksomhed for lokalområdets kvaliteter og udfordringer. høj kvalitet, som både har til formål at uddanne de interesserede journalistisk, og at højne de for, hvordan de vil forvalte public acess (d.v.s. offentlighedens ukomplicerede adgang til medierne), Som forudsætning for at opnå en sendetilladelse foreslås, at ansøgerne afkræves en redegørelse afkræves, at de skal bidrage til vidensdeling i form af medieskolevirksomhed. som således kobles til en undervisningsforpligtigelse. I forbindelse med den nye TV ordning i MUX1 kunne endog anbefales, at skruen strammes, så licensmidler, der ellers ville have været fordelt til ikke-kommercielle lokale radio og TV stationer. brancheorganisationer. Dette synes især rimeligt, fordi finansieringen i sidste ende stammer fra miljøet. Det kan ske ved at knytte det til enkeltstationer, sendesamvirker eller dets udmærkede intentioner og formuleringer. Især hilser vi velkommen, at tilskud til uddannelsesaktiviteter kobles tæt til lokalradio- og TV 1) Tak for muligheden for at kommentere ovennævnte udkast. Vi kan i det store og hele tiltræde 2) Forslag om at udnytte bevillingen for 2013 lokale medier til Public Access. 1) Forslag om at sammenkoble tilskud til uddannelsesaktiviteter med en forpligtigelse for de Resume: 12. august 2013.

20 Vedhæftede filer: Høringssvar over bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse Jette Fievé Emne: Høringssvar - bekendtgørelse Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 13. august :21 forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Vedhæftet fremsendes Radio- og tv-nævnets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelsesaktiviteter i med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.pdf om støtte til uddannelsesaktiviteter Fra: Jette Fievé www. kulturstyrelsen dk jfikulturstyrelsen.dk Tlf.: / Direkte: København V H.C. Andersens Boulevard 2 Kulturstyrelsen Med er chefkonsulent, cand.jur. Jette Fievé STYRELSEN i

21 Direkte tlf.: kuiturstyrelsen.dk 1553 København V chefkonsulent,cand.jur. Medier 8. august 2013 Kultu rstyrelsen Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 Jette Fievé STYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V Formand CVR: i Mads Bryde Andersen EAN: Som 9, stk. 3, foreslås indsat en bestemmelse om, at Radio- og I 10, stk. 7, foreslås privatperson erstattet med fysiske person. sagn er meddelt. Tilskud over kr. kan udbetales med op til kr., nr tilsagn er meddelt. Det resterende beløb udbetales, godkende regnskabet, jf. 6, stk. 3. modtageren ikke har haft dokumenterede udgifter for beløbet. Udbe dokumentation skal opbevares indtil Radio- og tv-nævnet har god at rapport over aktiviteten. tv-nævnet, jf. 9 og 10. tv-nævnet i særlige tilfælde kan dispensere fra fristen for indlevering kendt rapporten. I 9, stk. 2, foreslås indsat en bestemmelse om, at materiale og talte tilskud tilbagebetales helt eller delvis, hvis nævnet ikke kan Stk. 2. Resterende beløb i henhold til stk. 1 udbetales ikke, hvis nr rapport og regnskab for aktiviteterne er godkendt at Radio- og 8. Tilskud p kr. og derunder kan udbetales, nr til studierejser og -ophold eksplicit undtages. Da det næppe er tanken at yde støtte hertil, foresls det, at også om eksempelvis studierejser og -ophold falder ind under lignende. somhed samt deltagelse i konferencer og lignende. Det er ikke klart, Det fremgår af 2, stk. 3, at der ikke kan ydes tilskud til mødevirk Nævnet foreslår, at 8 formuleres således: se om støtte til uddannelsesaktiviteter: Radio- og tv-nævnet har følgende kommentarer til udkast til bekendtgørel tiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tyvirksomhed Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesak

22 med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Emne: Høringssvar Til Kulturstyrelsen Hermed fremsendes høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse Vedhæftede filer: Høringssvar støtte til uddannelsesaktiviteter ty radio.pdf Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 13. august :29 akdernier erhvervs danske Mobil Tlf Landemærket København K Danske Erhvervsakademier Konsulent Jo Kjærsgaard Venlig hilsen i Fra: Info Danske Erhvervs Akademier

23 13. august 2013 akaderner Danske Erhvervsakademier Landemærket København K i akademierne orienterer sig især imod den private sektor og udvikler sine uddannelser i et tæt samarbejde med aftagerne. og for at indfri målsætningen om, at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Erhvervs eningen arbejder for at skabe gode rammevilkår for pro ksisnære og erhvervsrettede uddannelser i Danmark Foreningen Danske Erhvervsakademier er interesseorganisationen for de 9 danske erhvervsakademier. For Formand for rektorkollegiet Konsulent, Danske Erhvervsakademier Niels Egelund Jo Kjærsgaard Pedersen Danske Erhvervsakademier har ingen kommentarer til bekendtgørelsen. til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Danske Erhvervsakademier takker for muligheden for at kommentere Udkast til bekendtgørelse om støtte teter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Høringssvar vedrørende Udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktivi ertwervs danske

24 ovennævnte høring. Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i forbindelse med Forenede Danske Antenneanlæg, FDA, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til i kkekom merciel radio- og tv-virksomhed TiI: Radio-og tv-nævnet Sendt: 13. august :45 forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed Fra: FDA - Emne: VS: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i Mie Jørgensen STYRELSEN Rasmus Pleidrup Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august 2013, kl på følgende adresse: rtvkulturstyrelsen.dk forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Til: undisclosed-recipients Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup [mailto:rplkulturslyrelsen.dk] På vegne af Radio-og tv-nævnet - fdafda.dk Direkte telefon: Sekretariatet Mie Jørgensen L4 FDA FORENEDE DANskE ANTENNEANLG Antenneforeningerne har tilsammen Ca tilslutninger og repræsenterer dermed Ca. i mio, danske tv-seere. Antenneforeningerne leverer ty- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til antenneforeningernes medlemmer. Forenede Danske Antenneanlæg er en interesseorganisation for 265 brugerejede antenneforeninger over hele landet. Forenede Danske Antenneanlæg Carsten Karlsen, landsformand uddannelsesstøtte i forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. den baggrund skal oplyses, at FDA ikke har kommentarer til udkast til bekendtgørelse om FDA finder, at de danske antenneforeningers interesseomrde ikke berøres direkte af dette forslag. P

25 Rasmus Pleidrup Fufdmægtig, cand.jur. Medier Ku Iturstyrelsen Danish Agency for Culture H.C. Andersens Boulevard København V T / D rstvjzelsen.dk 2

26 virksomhed. bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommerciel lokal radio- og ty- Enine: Høringssvar på bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter Til: Radio-og tv-nævnet Vedhæftet sendes svar fra Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, på Kulturstyrelsens udkast til Til Kulturstyrelsen Vedhæftede filer: uddannelsesstøtte.doc Tlf Postboks Aalborg Søndergade 12, 1. SAML Gitte Thomsen Venlig hilsen i Fra: Gitte Thomsen Sendt: 13. august :03

27 Kulturstyrelsen Medier Sendt per mail: rtvku1turstyrelsen.dk 1553 København V H. C. Andersens Boulevard Aalborg 1 begrænset omfang kunne gøre brug disse midler, idet medarbejderne fra de lokale stationer ikke har mulighed for at deltage i de kurser høj skolerne tilbyder, da både pris og tidspunkter ikke passer. dette kan dog vise sig at være uhensigtsmæssigt. Erfaringerne fra sidst viser, at højskolerne kun i ret Det foreslås i udkastet, at også højskoler og andre uddannnelsesinstitutioner kan modtage tilskud, Erfaringerne fra tidligere muligheder for at søge støtte til uddannelse viser, at uddannelsesmidlerne bedst anvendes ved at organisationerne varetager opgaven. Således drev SLRTV gennem flere år kursisterne eftersporger og ikke mindst, der kan undervises på de tidspunkter, der passer de enkelte kursister bedst. område, således at undervisningen kan foregå der, hvor kursisterne er, der kan undervises i det, Den Mobile Medieskole, der arrangerede kurser lbr stationer beliggende i samme geografiske selv at uddanne medarbejderne, eller til at sende medarbejderne på forskellige kurser. tv-sendesarnvirkerne, da de enkelte radio- og tv-stationer sjældent har de fornødne ressourcer til SAML anbefaler dog, at støtten primært ydes til de landsdækkende organisationer samt radio- og det vil højne kvaliteten af disses prograrnproduktion samt distribution. om, at muligheden for uddannelse vil styrke de ikke-kommercielle lokale medier og ikke mindst at medarbejdere på de ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. Vi er helt enige i intentioncrnc SAML er meget tilfredse med, at der nu er afsat midler til uddannelse af de frivillige og Generelle bemærkninger: Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har følgende bemærkninger til Kulturstyrelsens udkast: Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed Aalborg, den 13. august 2013 Søndergade 12, Postboks 1221 mobil SAML tlf

28 elementer af sidemandsoplæring, vidcns- og erfaringsdeling mellem stationerne være med til at tiltrække og engagere nye borgere i de lokale radio- og tv-foretagenders og kvaliteten på de ikke-kommercielle lokale medier med tilskud til kurser med væsentlige og oplysningsforbund, så hvis formålet med at yde uddannelsestilskud er at højne kompetanceme en højskole eller et oplysningsforbund tilrettelægger og udfører kurserne. en god synergi, der er med til at understøtte de ikke-kommercielle radio- og tvforetagender og kan Vi er opmærksomme på, at samarbejde med højskoler og andre uddannelsesinstitutiocnr kan skabe så nås dette Men, der er blandt de ikke-kommercielle medier en god tradition for at samarbejde med højskoler formål bedst ved, at organisationerne og / eller den enkelte radio- tv-station evt, i samarbejde med 9100 Aalborg 2 at søge og få tildelt tilskud. arrangeres for mindre beløb. Med så høj en minimumsgrænse afskærer man netop mindre stationer i Ad 7, stk. 3: SAML kan ikke anbefale et minimum på kr ,- idet en række kurser vil kunne Ad 5: SAML vil foreslå, at den geografiske spredning blandt de tilskudsberettigede midler kan sikre en mere ligelig kursusaktivitet fordelt over hele landet. jyske og fynske med flere områder. Igen vil det primært være de landsdækkende organisationer, der prioriteres højere end foreslået. Igen viser erfaringerne fra tidligere, at tages der ikke højde for den geografiske spredning, vil hovedparten af midlerne ende i Hovedstadsområdet på bekostning af de understøtte de lokale radio- og tv-medier som et vækstiag for programmæssige eksperimenter og undervisning i helt grundlæggende journalistiske og tekniske emner. Og det er vores erfaring at situationen ikke er så meget anderledes pt. Der er brug for undervisning af erfarne radio- og tv-folk, programmæssige eksperimenter og fornyelse er formentlig at forlange mere end de afsatte 2 millioner vil kunne række til. Ad 2, stk. 2, pkt. 3: SAML er ikke enig i, at et formål med uddannelsesstotten kan være at der kan undervise i nye teknikker og de forskellige sociale medier. Så at bruge et kriterium som fornyelse. Som erfaringerne fra tidligere viser, er der et stort behov på de enkelte stationer for de ovenfor anførte bemmærkninger. anbefaler, at registrerede lokale radiostationer ikke kan søge og modtage tilskud fra denne pulje, jf. kun i samarbejde med minimum én ikke-kommerciel station kan søge om og modtage tilsskud. Vi Ad 2: SAML foreslår, at højskoler og andre uddannelsesinstitutioner kun i begrænset omfang og Konkrete bemærkninger: SAML kan ikke anbefale, at lokale radiostationer, der udøver programvirksornhcd i henhold til en registrering efter radio- og fjernsynsloven, kan modtage tilskud til uddannelsesvirksomhed. stationer, skal kurserne være tilrettelagt i samarbejde med minimum én lokal radio- tv-station. programproduktion. Men det er væsentligt, at fastholde, at skal højskoler og andre uddannelsesinstitutioner kunne modtage tilskud fra puljen til uddannelsesaktiviteter på de lokale Søndergade 12, Postboks 1221 mobil SAML tlf

29 Ad 8: SAML kan ikke anbeflile, at tilskud over kr ,- kun udbetales med 50% ved det være foreningens valgte kassererer / bestyrelse, der underskriver regnskabet. der er ansvarlig for aktiviteten? Når støtten som foreslået kun kan søges og tildeles foreninger, må Ad 10, stk. 7: vi forstår ikke kravet om, at regnskabet skal være underskrevet af den privatperson, i rater, således at der altid vil være likviditet til at gennemføre alle kursusaktiviteterne. likvide midler til at gennemføre uddannelsesaktiviterne uden pengene er til stede. For at forhindre aktivitetens start. Hverken enkelte stationer, sendesamvirker eller organisationer på området har misbrug kan vi foreslå, at der løbende aflægges rapport til Kulturstyrelsen over de afholdte aktiviteter samt forbrug af støtten. Vi vil anbefale at stottebeløb over kr ,- udbetales forlods Thomsen Venlig hilsen SAML tlf Søndergade 12, Postboks 1221 mobil Aalborg s1rtv(s1rtv.dk 3

30 Sendt: 13. august :52 forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Vedhæftet er Rigsrevisionens høringssvar vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Vedhæftede filer: Rigsrevisionens høringssvar.pdf Til: Radio-og tv-nævnet Fra: Emne: Høring vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesstøtte Til Kulturstyrelsen ( ) Please confirm receipt of this . Bekræft venligst, at denne er modtaget. Fax Dir Tlf DK-1264 København K St. Kongensgade 45 RIOSREV 15 WNEN Souschef, fuldmægtig Jenny Kingbo i

31 Fax København V Tlf H.C. Andersens Boulevard København K Kulturstyrelsen St. Kongensgade 45 Souschef, fuldmægtig Jenny Kingbo Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Ra dio- og tv-nævnet sammen med det påtegnede projektregnskab. ning til påtegningen eller i revisionsprotokol. skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen kan afgives i tilslut Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 18. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det erklæringsparadigme til projektregnskaber men kun til årsregnskaber. Be stemmelsen bør i stedet formuleres således: paradigmet på Rigsrevisionens hjemmeside bør udgå, idet der ikke findes et Rigsrevisionen skal dog gøre opmærksom på, at henvisningen til erklærings rørende regnskab og revision betryggende. Rigsrevisionen finder de regler, som Kulturstyrelsen ønsker at fastsætte ved bekendtgørelse til høring Rigsrevisionen. Kulturstyrelsen har med af 2. juli 2013 sendt udkast til ovenstäende J.nr.: aktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og ty virksomhed Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelses- 2. kontor 13. august2013 RLGSREVISIONEN 1/1

32 Fra: Heidi Hilfling Thode Til: Radio-og tv-nævnet Vi beklager der sene svar. Cc: Jesper Schaumburg-Müller Uddannelsesministeriet har ikke bemærkninger til høringen. bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsliste. Vedhæftede filer: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf; Høringsbrev vedr. Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte pdf Sendt: 14. august :29 1 Rasmus Pleidrup på følgende adresse: rtv(ukulturstyrelsen.dk Kulturstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger hertil modtages senest tirsdag den 13. august kl. forbindelse med ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed. Kulturstyrelsen sender hermed høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i Til de anførte på vedhæftede høringsliste Emne: Høringsmateriale vedr, udkast til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte Sendt: 2. juli :23 Fra: Rasmus Pleidrup På vegne af Radio-og tv-nævnet København K PO Box 2135 Postadresse: 1216 København K Slotsholmsgade 10, stuen Besøgsadresse: Ministeriet for Forskning, Innovation og Vïderegående Uddannelser E mail: hthøfivu.dk Direkte telefon: Politik og Koordinering Sekretær Heidi Hilfling Thode Heidi Hilfling Thode f. Jesper Schaumburg-Müller, chefkonsulent

33 STYRELSEN Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Medier Kulturstyrelsen Danish Agency for Culture H.C. Andersens Boulevard København V T / D rrlkulturstyrelsen.dk 2

34 Vedhæftede filer: DILEMs svar vedr. medieskoler doc; DILEMs svar vedr.+mux1-3.doc Emne: Høringssvar Til: Radio-og tv-nævnet Sendt: 14. august :16 Fra: Mogens Videbæk [mailto:mvkuiturcenter.dkj Emne: VS; Høringssvar Sendt: 15. august :18 Fra: Kristina Kierkegaard på vegne af Radio-og tv-nævnet Til: Radio-og tv-nævnet i

35 H.C. Andersens Alle 2 Kulturstyrelsen Drejervej København NV, tlf Formand: Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV - Sekretariat: Sekretariatschef: Mogens Videbæk 4. Klare retningslinjer i ansøgningsprocessen. omkring de lokale elektroniske medier. DILEM vil gerne igen påpege behovet for flere midler til hele uddannelsessektoren 3. økonomi. skoling af vore medlemmers frivillige og ansatte. 2. PR og opsøgende arbejde. fra Kulturstyrelsens Medieafdeling. Dette vil øge bevidstheden om behovet for mere mediedage. Det ville være mere korrekt at disse penge kunne søges og modtages DILEM har i sin ansøgning sat penge af til pr og opsøgende arbejde omkring opbygges netværk der kunne være til gensidig gavn. Derved ville det også være kunne skabe isolerede lokale kulturer i medielandskabet, via konferencer kunne der økonomisk muligt at få nationale og europæiske institutioner ind for at give samarbejde. Dilem er bange for at den nye vejledning om støtte til lokalradio vil målrettede erfaringsudvekslinger omkring med iepædagogik og eksternt inspirerende og introducerende foredrag, oplæg. DILEMs medlemmer savner mulighed for støtte til f.eks. arbejdskonferencer med 1. Arbejdskonferencer: bekendtgørelse og vi har følgende bemærkninger. Vi finder grundlæggende at vort bagland og vore medlemmer berøres kraftigt at denne nye DILEM har haft Styrelsens brev m.m. til høring i vor bestyrelse. til bekendtgørelse om støtte til Medieskoler. Kulturstyrelsen har ved mail bedt om bl.a. DILEMs input vedrørende det fremlagte udkast DILEMs kommentar til udkast til bekendtgørelse om støtte til Medieskole. København d

36 DILEM mener det vil gavne projekterne hvis der var indlagt økonomi til evaluering af 5. Evalueringsprocessen. materialer o.l. Klare retningslinjer vil forenkle processen. Drejervej København NV, tlf Sekretariat: Sekretariatschef: Mogens Videbæk Formand: Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. Daglig leder Z L. fr / /. / engang at minde om behovet for yderligere midler til hele lokal medie området. skolefærdigheder til gavn for os og ikke mindst dem selv. Derfor tillader vi os endnu en anderledes tæt tilknytning til virkelighedens verden end andre medieuddannelser. Det kan næppe undre Kulturstyrelsens Medieafdeling at DILEM mener at Medieskoler har Derved fås også anderledes vinkler på historierne og unge får via hele miljøet omkring de lokale elektroniske medier en anderledes indgang til behovet for elementære selvfinansieringsprocenten skal være vil vi ikke pege på, men ikke under 5 % af budgettet bør findes andre steder end ved staten. DILEM mener at en del af betalingen skal komme fra selvfinansiering. Hvor stor 7. Selvfinansiering tidsforbruget i det enkelte projekt og fjerne usikkerheden for eleverne. DILEM mener vi skal have flerårige bevillinger til skolemiljøet. Dette ville gavne 6. Flerårige bevillinger. flere til del. det enkelte projekt. Derved ville den erfaring der opsamledes ved projektet blive nævnt under pkt. 2 søger DILEM til PR, men må der også søges til maskiner, DILEM savner klare retningslinjer omkring hvad der kan søges tilskud til. Som

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere

FORBRUGERRÅDET. 1. Mediet skal have en ansvarshavende redaktør og minimum tre lønnede re daktionelle medarbejdere så kan FORBRUGERRÅDET Kulturstyrel sen Att. chefkonsulenl Inge Frydenclahi i fr(aku Iturstyrelscn.dk 22. maj 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lov om mediestotte Kulturstyrelsen har ved e-mail af

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen AOF Danmark Teglværksgade 27, 1. DK-2100 København Ø. Telefon 41 88 77 70 Telefax 39 29 41 87 www.aof-danmark.dk aof@aof-danmark.dk København d. 03/12 2014 / SDS Høringssvar til

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby mly@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 29. maj 2013 SAGSNR.:

Læs mere

STYRELSEN. Morten Stephensen. Fra: Jette Fievé På vegne af Radio-og tv-nævnet. Sendt: 15. november 2013 14:20. Til: Jette Fievé

STYRELSEN. Morten Stephensen. Fra: Jette Fievé På vegne af Radio-og tv-nævnet. Sendt: 15. november 2013 14:20. Til: Jette Fievé Til Kulturstyrelsen J.nr. 13/12830 Emne: SV: Høring over fremtidige udnyttelse af DAB-blok 3 Tit: Radio-og tv-nævnet Sendt: 22. november 2013 11:55 Fra: Gitte Albrecht Pedersen i Medier chefkonsu(ent,

Læs mere

Lars Hasselager Olsen (Sagsbehandler, MOP)

Lars Hasselager Olsen (Sagsbehandler, MOP) Brevdato Afsender Lars Hasselager Olsen (Sagsbehandler, MOP) Modtagere Akttitel Akt uden titel Identifikationsnummer 185605 Versionsnummer 1 Ansvarlig Vedlagte dokumenter Dokumenter uden PDFversion (ikke

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 39 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 39 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 39 Bilag 1 Offentligt Fra: Karina Nicolaisen [kni@mbbl.dk] Sendt: 21. oktober 2014 14:36 Til: Carsten Abild Emne: Høring vedr. byfornyelsesloven 2.8. Særligt om forsamlingshuse

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15. L 145 Bilag 1. Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15. L 145 Bilag 1. Offentligt ner KRlMlNAL PRÆVENTIVE RÅD Polititorvet 14 1780 København V Tlf. 45 15 36 50 Fax 45 15 O1 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Økonomi & Indenrigsministeriet Att.: CPR Administrationen Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC hilser velkomment, at der med det foreliggende lovforslag lægges op til en målretning af fonden, som blandt andet bidrager

Læs mere

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Puljesekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 46 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 46 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 46 Bilag 1 Offentligt 29. september 2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til: jrk@evm.dk OM3dep@evm.dk

Læs mere

Dokumentet indeholder høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer fra følgende:

Dokumentet indeholder høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer fra følgende: Dokumentet indeholder høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer fra følgende: Akademisk Arkitektforening, Advokatrådet, Boligselskabernes Landsforening, Byggeskadefonden

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Retningslinjer 2013 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2013 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2013 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

AS ABF BL høringssvar lejelovsforslag BOSAM BH DL DE DU ED Huslejenævnsforeningen Jens Frederik Hansen KL KK Louise Faber

AS ABF BL høringssvar lejelovsforslag BOSAM BH DL DE DU ED Huslejenævnsforeningen Jens Frederik Hansen KL KK Louise Faber Brevdato Afsender Modtagere Akttitel Samlede høringssvar Identifikationsnummer 375954 Versionsnummer 1 Ansvarlig Vedlagte dokumenter Dokumenter uden PDFversion (ikke vedlagt) Aktdokument DOKUMENT IKKE

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2011

NYHEDSBREV MARTS 2011 NYHEDSBREV MARTS 2011 Nyt fra Bestyrelsen Lars Kunov: lku@danskeerhvervsskoler.dk & Thomas Ankersen: tka@danskeerhvervsskoler.dk Formandens Klumme: Så kom foråret endelig, og dermed også invitationen til

Læs mere

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Social-, Børne- og Integrationsministeriet KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22. W60KøbenhavnK

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Social-, Børne- og Integrationsministeriet KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22. W60KøbenhavnK -- AKT 532244 -- BILAG 2 -- [ 2012-5757 hørringssvar pdffil ] -- Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Social-, Børne- og Integrationsministeriet KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 K0ILN11AVN K W60KøbenhavnK

Læs mere

Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv

Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv Rapport om ny ordning for lokalradio og -tv 1. Kommissoriet for Kulturstyrelsens arbejde...2 1.1. Oversigt over rapporten og arbejdet med denne...2 2. Lokalradio- og -tv-ordningen...3 2.1. Områdets historie

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets Bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 30. april 2012, kl. 15 Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense, lokale 77

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere