etwinning Europæisk samarbejde i øjenhøjde I både grundskole og gymnasium skal eleverne deltage i internationale projekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "etwinning Europæisk samarbejde i øjenhøjde I både grundskole og gymnasium skal eleverne deltage i internationale projekter."

Transkript

1 etwinning Europæisk samarbejde i øjenhøjde I både grundskole og gymnasium skal eleverne deltage i internationale projekter. Med etwinning kan du starte allerede i dag.

2 etwinning Et online-community for skoler Det 21. århundrede vil stille store krav til unge europæere. De vil i langt højere grad end deres forældre være nødt til at kunne netværke og orientere sig på tværs af grænser. Jo før de lærer det, jo bedre. Og med værktøjer som etwinning hjælper EU dem med at komme i gang. Connie Hedegaard, EU-kommissær for klima Med etwinning kan du enkelt og hurtigt finde undervisere i andre europæiske lande, så I sammen kan lave projekter med jeres elever. I kan lave projekter i alle størrelser, helt ned til en enkelt dag og op til flere måneder. I planlægger selv jeres projekter. etwinning foregår på nettet. Det er en portal, der både indeholder partnersøgning, inspiration til undervisningsprojekter og et arbejdsrum til projekterne, TwinSpace. Det er gratis at bruge etwinning. etwinning er en del af EU's Comenius-program, der igen er en del af EU's program for Livslang Læring. Comenius er den del, der er til grundskole og ungdomsuddannelser. I dag er over 30 europæiske lande med, der er knap aktive medlemmer af etwinning i hele Europa, og der er over projekter i gang. Også europæiske lande udenfor EU er med. I Danmark er der medlemmer, knap skoler er registreret, og de er med i mere end 250 aktive projekter. Gode råd til begyndere på etwinning Lad dig inspirere af andre skolers projekter. På etwinning.net kan du orientere dig ved hjælp af kortet. Start med et lille projekt med en enkelt udenlandsk partner. Aftal en afgrænset periode til projektet. Brug en færdig projektpakke (Kit) til dit første projekt. På din profilside i etwinning kan du sætte kryds ud for den projektpakke, du gerne vil starte med. Dermed kan andre lærere med samme ønske hurtigt finde dig. Du finder nyheder om både etwinning og andre internationale arrangementer, som pædagogiske workshops, kurser, møder, konkurrencer og andet på emu: Du kan spørge eller finde hjælp i SkoleKoms etwinning-konference: Lærere > FSK > Det glob klassev FSK > etwinning Vi skal være internationale Internationale projekter i skolerne er et must. Alle danske skoleelever skal i løbet af deres skoletid opleve det internationale samarbejde i mindst ét projekt. Det fremgår af Regeringens strategiplan for uddannelserne, Fremgang, fornyelse og tryghed, fra Tove Heidemann er chefkonsulent og international koordinator på University College Syddanmark. Hun finder det helt oplagt at bruge etwinning til de internationale projekter: Der står, at alle elever skal deltage i et internationalt projekt. Nu er det jo ikke alle, der kan komme ud at rejse, og så er det oplagt at lave samarbejdet virtuelt, som i etwinning. Og etwinning er jo bare så nemt at gå til, det er en hel pakke, der er timet og tilrettelagt. Og det koster ikke noget, siger hun. Den internationale dimension er også skrevet ind i folkeskolens Fælles Mål fra Her er det internationale skrevet ind i målene for de enkelte fag. I faget dansk skal eleverne således blive i stand til at udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden, og i historie skal de efter 9. klasse kunne forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng.

3 Skolerne skal sikre, at alle elever i folkeskolen i løbet af deres skoletid deltager i mindst ét internationalt projekt. Fra Regeringens strategiplan for uddannelserne Fremgang, fornyelse og tryghed for Danmark som medspiller i den globale økonomi, Globaliseringsrådet 2006 Tænk, at der er én i Portugal, der kender mig Fra Danmark til Portugal. Tine Jespersens elever på Thyborøn Skole har fået nye venner. Når man kun har lært engelsk i lidt over et år, er det stort at opdage, at man kan skrive et brev på engelsk til en person i et andet land. Det gør ikke noget, at man ikke kan så mange engelske ord. Eleverne i 5. b på Thyborøn Skole fik en øjenåbner og en personlig succesoplevelse, da de skrev sammen med en tilsvarende klasse i Portugal. De to klassers lærere havde fundet hinanden på etwinning, og kommunikationen foregik i klassernes eget rum på etwinning. Der var én, der sagde Tænk, at der sidder én i Portugal og kender mig. Det gav den enkelte elev en oplevelse af at være en vigtig person i den store verden. Det var en meget stor oplevelse for eleverne, fortæller klassens engelsklærer, Tine Jespersen. Hun har også tidligere gennemført brevprojekter med udenlandske skoler, og hendes erfaring er, at den internationale dimension giver et stort løft til eleverne: Det handler blandt andet om at få dem til at interessere sig for sprog, og det kommer de til, når de har noget virkeligt at bruge det til. Der er mange, der synes, at engelsk er svært, og det er meget motiverende, at de ikke bare forestiller sig, at de skriver til én i et andet land, men at de rent faktisk gør det. Det bliver mere vigtigt for dem, siger Tine Jespersen. Samme alder Da Tine Jespersen søgte en makkerklasse på etwinning, var det vigtigt for hende, at den anden klasse skulle være på samme alder som hendes 5. klasse i Thyborøn, engelsk skulle også være andetsprog for dem, og de skulle være rimeligt nybegyndere, ligesom den danske klasse. Søgningen frembragte en engelsklærer fra Ericeira lidt nordvest for Lissabon. Ligesom Thyborøn er det en fiskerby, og det fællesskab har Tine Jespersen tænkt sig at bruge senere i forløbet. På etwinning fandt de to lærere ideerne til deres fælles projekt blandt portalens komme-i-gang - projekter. Første opgave var, at hvert enkelt barn skulle lave en beskrivelse af sig selv og fortælle lidt om sin familie på engelsk. Ud fra beskrivelsen skulle en makker i det andet land lave en tegning. De insisterede på, at de selv ville vælge, hvem af de portugisiske børn de skulle sættes sammen med, - og så blev de jo nødt til at læse alle beskrivelserne, fortæller Tine Jespersen med et lille smil. Tegningerne blev scannet ind og lagt ind i et lille arkiv i TwinSpace. Hele klassen var med til at læse hvert enkelt brev og se hver enkelt tegning. Det foregik på skolens whiteboard, så alle nemt kunne se alle detaljer. Julekort Næste opgave blev, at børnene skulle fortælle deres nye portugisiske ven, hvordan de holder jul i deres familie, og samtidig lavede de julekort til vennen. Kort efter kom en bunke tilsvarende julekort fra Ericeira, og det satte for alvor gang i diskussionerne. Da de blev klar over, at portugiserne ikke holder jul, som vi kender det, og der er ingen juletræ og ingen nisser, da begyndte de at kigge på sig selv og deres egne traditioner. De syntes også, det var spændende at man kan tro på noget andet end vi gør. Det fik dem til at opdage deres egen kultur på en ny måde, siger Tine Jespersen. Som det tredje trin i etwinningprojektet blev børnene sendt ud i byen med et kamera, og samtidig skrev de korte tekster om det, de fotograferede. De har gjort rigtig meget ud af deres tekster. De har været utroligt opmærksomme på, at det skulle være rigtigt, fortæller Tine Jespersen. Hvert af de tre forløb har taget 4-6 timer, så hun synes ikke, at projektet har taget meget tid. Det har også været ret enkelt at gå i gang med de ideer, som hun og den portugisiske kollega fandt på etwinning.

4 etwinning-pris til dansk skole På den lille vestjyske Stadil-Vedersø Skole med 90 elever er der ni forskellige etwinning projekter i gang. Her er Hvalen Valborg, stoppet ud med vat og avispapir og sprit sang eleverne fra 5. og 6. klasse på Stadil- Vedersø skole. Med den sang deltog de i et melodigrandprix for skoleelever i hele Europa, og Hvalen Valborg indbragte dem en 7. plads blandt de 31 deltagende skoler. Skolerne fandt hinanden via etwinning, og etwinning blev også brugt til forarbejde og planlægning af grandprix et. Hele grandprix-projektet fik senereetwinning-prisen for Kreativ anvendelse af digitale medier, og skolens it-vejleder, Ole Flemming Nielsen, var til det årlige internationale etwinning-træf i Sevilla for at modtage prisen. Ole Flemming Nielsen fortæller, at grandprix-projektet startede som et musikprojekt, men endte med at blive tværfagligt: Børnene fik noget geografi ud af det, fordi de blev nysgerrige og gerne ville finde ud af, hvor de andre skoler lå henne. Det gik der sport i, så nu sidder de i natur/tekniktimerne og spørger, om de må lære landene udenad, fortæller Ole Flemming Nielsen. Tre år Stadil-Vedersø Skole har arbejdet med etwinning i tre år. Børnehave - klassen har kreeret postkort, som de har sendt til kammerater i hele Europa. 3. klasse har et projekt med en skole i Polen og en på øen Reunion. 4. klasse kommunikerer med en fransk skole på engelsk, og klasse laver videokonferencer på engelsk med skoler i Finland og Skotland for at øve sig i mundtlig engelsk. Stadil-Vedersø Skole med godt 90 elever har lige nu ni forskellige etwinning-projekter kørende. Det lyder vildt, men det fylder ikke så meget i hverdagen som det kunne lyde. Det tager ikke tid ud af læseplanen, for man tager bare det, man skulle lave alligevel, og laver det internationalt, siger Ole Flemming Nielsen. Internationalt arbejde giver motivation og selvstændighed Undersøgelse viser stort udbytte, både på det personlige og på det faglige plan. Personlige egenskaber som selvtillid, motivation for skolearbejde og evne til at arbejde selvstændigt er nogle af de kompetencer, som skoleeleverne får ud af at lave projekter med kammerater i andre lande. Også de sociale færdigheder og evnen til at reflektere, tage stilling og argumentere får et skub opad. Det viser en undersøgelse fra 2008 fra Styrelsen for International Uddannelse, der dengang hed CIRIUS. Det viser, at i sådanne internationale projekter er det selve processen, der har betydning. Man er ikke så interesseret i et produkt, som for eksempel at producere en kogebog. Det er selve processen, der har effekt, vurderer Ina Winther Groth. Ina Winther Groth er international rådgiver i Styrelsen for International Uddannelse. I undersøgelsen spurgte man lærerne på tre skoler, der havde været med i Comenius-projekter, om hvad de vurderede var elevernes vigtigste udbytte af at arbejde internationalt. I alt 145 lærere svarede på undersøgelsen. Kilde: Interkulturel dialog i uddannelse og læring, CIRIUS 2008

5 Matematik er universelt. En funktion ser ud på samme måde i alle lande. Det gør matematik meget egnet til internationalt samarbejde, siger Peer Jespersen. Matematik er et internationalt sprog Gymnasieelever i Silkeborg lavede matematik-projekt sammen med elever i blandt andet Italien og Grækenland. Gymnasieelever lærer det samme i matematik, uanset om de bor i Italien eller i Danmark. Og det, man har lært i matematik, kan bruges i alle andre lande. Det var nogle af de erfaringer, som en 2.g-klasse på Silkeborg Gymnasium gjorde sig, da de deltog i et etwinning-projekt om matematikkens historie sammen med tilsvarende klasser fra Italien, Grækenland, Portugal, Frankrig, Tyrkiet og Rumænien. I alt omkring 150 elever, som i et fælles chatrum på etwinning udviklede deres matematikprojekter. De gamle, kendte matematikere som Pascal, Arkimedes, Euklid, Newton og Leibnitz lagde tanker til projektet, hvor eleverne skulle fortælle om de store matematikeres livshistorie og om deres bidrag til matematikkens udvikling. Desuden valgte en gruppe at arbejde med kvindelige matematikere, og de tyrkiske elever bidrog med matematikere fra den arabiske verden. Øjenåbner De arabiske matematikere blev en øjenåbner, ikke blot for eleverne, men også for deres lærer, lektor Peer Jespersen, der i sin hidtidige karriere ikke har mødt de arabiske tænkere. Jeg har da lært flere matematikere at kende, som jeg ikke kendte i forvejen, siger han. Også de græske gymnasieelever kunne bidrage med nyt: De havde mange flere kilder og billeder at byde på end de danske elever. Der lærte vi noget, som vi ikke selv kendte til. De havde noget litteratur, der ikke findes på dansk, siger Peer Jespersen. I projektet skulle eleverne vælge en matematiker eller en gruppe af matematikere, og opgaven var sammen med deres udenlandske kammerater at fremstille en Power- Point-præsentation om matematikerens historie og værk. Peer Jespersen anslår, at opgaven i omfang svarer til en eller to afleveringsopgaver. Peer Jespersen synes, at eleverne fik meget mere ud af projektet end den rent faglige viden. De fik en fornemmelse af, at det, de lærer her, det lærer man også alle andre steder. Der er en slags konsensus om, hvad matematik i gymnasiet handler om. Det betyder, at de kan bruge det, de har lært her, i alle andre lande, forklarer Peer Jespersen. Konsensus Peer Jespersen ser store muligheder i at arbejde med matematikken på tværs af landegrænserne. Matematik har den fordel, at det er universelt. En funktion ser ud på samme måde i alle lande. Det betyder, at mine elever ville kunne læse en italiensk tekst, hvis der er mange symboler i. Man kan jo med det samme se, når det er noget med Pytagoras, siger Peer Jespersen. Find din makker Eksempler fra etwinnings Partner Finding Forum Udenfor mit vindue billedkunst projekt Hej. Jeg bor i Portsmouth (England), og jeg vil gerne starte et projekt ved navn Udenfor mit vindue, hvor vi sammenligner lokaliteter fra forskellige steder i verden. Vore børn er i alderen 5-11 år, og jeg søger partnerskoler med børn i en hvilken som helst alder. Send mig en , hvis du er interesseret. Alder: 5-12 år Sprog: Engelsk fransk Regnbue projekt 6-10 år Vi søger partnere til projektet Regnbuer i vort land. Eleverne skal tegne, fotografere og bruge computeren til kommunikation. Vi venter på jer! Alder: 6-10 år Sprog: Engelsk polsk Huler undergrundens vidundere Hej! Jeg er geografilærer på et gymnasium i Rumænien. Hvis du finder det interessant og gerne vil arbejde med dette projekt, så kontakt mig. Alder: år Sprog: Engelsk

6 Skoleledere samler sig internationalt Otte europæiske gymnasieledere fandt sammen på etwinningworkshop. Unge mænd er svære at motivere til at tage en ungdomsuddannelse. Det er et voksende problem både i Danmark og andre lande, og nu kommer en flok europæiske gymnasieledere til at diskutere det på en videokonference. Gymnasielederne mødte hinanden på et etwinning-seminar, og emnet blev foreslået at Pia Sadolin, der er rektor for Brøndby Gymnasium. Det er et voksende problem her, og også i andre lande. Så det kan være interessant at diskutere, om vore tilbud er tilstrækkelig motiverende fagligt og fremtidsmæssigt, og hvad vi kan gøre for at engagere de unge mænd i en uddannelsesmæssig retning. Vi skal lære af hinanden, siger Pia Sadolin. Gøteborg De otte gymnasieledere i gruppen kommer fra Danmark, Sverige, Bulgarien, Polen, Belgien og Østrig, og de mødte hinanden i Gøteborg til et etwinning-seminar i for skoleledere. Den internationale ledergruppe skal først mødes virtuelt, i form af en videokonference i november, og senere vil de mødes i den fysiske verden i forbindelse med endnu en Twinning-workshop. etwinnings pædagogiske workshops foregår 7-10 gange hvert år. De holdes i forskellige europæiske lande og med forskellige temaer. I 2010 kan man således opleve fokus på skolens udfordring med interkulturel forståelse, etwinning-ambassadører, etwinning for begyndere, naturfag, bæredygtig udvikling, nye teknologier og anvendelse af digitale medier. Ukompliceret Brøndby Gymnasium har tidligere gjort gode erfaringer med Comeniusprojekter og er nu på vej ind i etwinning-projekter. I etwinning er det ikke så kompliceret at etablere kontakten. Man kan starte med et lille projekt, der ikke er så forpligtende. Så kan man se, om det udvikler sig til noget mere forpligtende, siger Pia Sadolin. Lær at bruge etwinning Kom og find ud af, hvad du selv kan få ud af etwinning i din undervisning. En række CFU er (Center for Undervisningsmidler) udbyder kurser, hvor lærerne kan hente viden og inspiration til at bruge etwinning. Landets kommuner har også mulighed for selv at udbyde kurset. Kurset varer en halv dag, og du vil blandt andet høre et oplæg ved en lærer, der selv har prøvet at bruge etwinning. Hør om erfaringerne. Du får en gennemgang af selve etwinning-portalen og især af TwinSpace, hvor samarbejdet foregår. Her er blandt andet blogs og wikis, lige til at bruge kurset fortæller dig hvordan. Kurset hænger tæt sammen med de vejledninger, der i dag findes på EMU her ligger både skriftlige vejledninger og videovejledninger. Få oplysninger om kurset på dit lokale CFU. CFU erne hører under professionshøjskolerne. Kom godt i gang 1. Gå ind på 2. Registrer dig på den orangefarvede REGISTRERING-knap. Ved registreringen opretter du din faglige profil. 3. Herefter kan du logge dig ind på den lukkede del af etwinning, etwinning Desktop. 4. Rediger din faglige profil. Det er den, lærere i andre lande bruger til at finde dig. Profilen kan tilpasses løbende. 5. På Desktop kan du også oprette fora eller deltage i fora, som andre har oprettet. 6. Når du har fundet din samarbejdspartner, skal I registrere jeres projekt under Mine projekter på desktopen. 7. Når dit projekt er godkendt af etwinning, får du adgang til TwinSpace på new-twinspace.etwinning.net. Det er et Web 2.0-arbejdsrum. 8. Indret projektrummet sammen med din udenlandske kollega. I TwinSpace ligger en trin-for-trin vejledning til dette under etwinnings FAQ. 9. På finder du videovejledninger til etwinning.

7 Begyndelsen til et partnerskab Skoler kan søge økonomisk støtte til udveksling og partnerskab indenfor Comenius-programmet. etwinning er stedet, hvor skolerne finder hinanden for at organisere et partnerskab og udvekslingsbesøg. Mens det er helt gratis at lave etwinning-projekter med makkere fra andre lande, er det en helt anden sag, hvis man vil besøge hinanden i den virkelige verden. Det koster penge, og til det formål har Comenius-programmet midler til forskellige former for udvekslingsprogrammer. Ina Winther Groth, der er international rådgiver i Styrelsen for International Uddannelse, fortæller at etwinning tit er en optakt til et større projekt af den type, som der skal søges penge til: Der er mange, der bruger etwinning som mødested. Nar man registrerer sig i etwinning, kan man vælge at sætte et kryds ved, at man er interesseret i et Comenius-partnerskab. Når partnerne så har fundet hinanden, bruger de etwinning som samarbejdsforum for partnerskabsprojektet. etwinning bruges som platform for planlægningen og til deres kommunikation, fortæller Ina Winther Groth. Desuden ser hun etwinning som en tredje mulighed: Som øvelsesbane, inden man kaster sig ud i større projekter. Skolerne bruger det som et startskud, indtil de får blod på tanden og går ud og søger penge til projekter, hvor man kan møde hinanden. Det er en overskuelig måde at komme i gang på, og man kan bruge det til at lære folk at kende, siger hun. Det internationale er en kultur-kompetence på linje med dansk og regning I et lille sprogsamfund som det danske er det afgørende, at vi orienterer os ud i verden. Man kan se på de af vore elever, der har haft international undervisning, at de reflekterer på en anden måde. De har en anden forståelse og indsigt i andre menneskers levevilkår. De forstår, at det der sker i andre dele af verden, også har betydning for os. For skoleleder Lisa Holden Christensen, Rugkobbelskolen i Aabenraa, er det ikke til diskussion, om man skal lave internationale projekter. Det kan bare ikke være anderledes Lisa Holden Christensen er medlem af Rådet for Internationalisering af Uddannelse, og hendes syn på verden er naturligt nok globalt: Hvis man er et stort land er det måske ikke så vigtigt, men som et lille land, der dårligt nok kan findes på Google Earth, er det afgørende, at vi orienterer os udad. For det, der sker på den anden side af jorden påvirker os. Vi så det med finanskrisen, der startede ét sted og så kom buldrende. Og det er en udvikling, der kun er i sin vorden, siger hun. Derfor er man nødt til at lære eleverne at se udad: Vi skal lære dem at tage det bedste med fra vores egen kultur og se den sammen med de andres. Man kan først se sin egen kultur, når man ser den i lyset fra en anden kultur, siger hun. Hun ser den internationale dimension som en kompetence, der kan sammenlignes med skolens faste fag: Det er en kultur-kompetence på linje med engelsk, dansk, læsning, it og regning. Internationaliseringen bør være grundlæggende i den måde, man tænker og er på. Den bør medtænkes alle steder i skolen, siger hun. Comenius Comenius er EU s internationale samarbejdsprogram for grundskoler og gymnasier. etwinning hører under EU's internationale samarbejdsprogram for grundskole og gymnasium, Comenius. I dette program kan skoler også søge økonomisk støtte til skolepartnerskaber og individuel udveksling på tværs af landegrænserne. Desuden er der økonomisk støtte til forskellige udvekslingsmuligheder for lærere. Comenius er opkaldt efter den tjekkiske præst, forfatter og lærer Ján Amos Comenius ( ). Han arbejdede for fred og mellemfolkelig forståelse, og han mente, at uddannelse var vejen til disse mål. Comenius og dermed også etwinning - er del af EU-programmet Livslang Læring, der arbejder med tværnationale projekter på alle uddannelsesområder. Comenius administreres i Danmark af Styrelsen for International Uddannelse.

8 Find hjælp Ti små videovejledninger hjælper med at komme i gang: At finde makkere, at oprette elever og at opbygge projektet. Her findes også skrevne vejledninger på både dansk og engelsk. SkoleKom: En konference med information og support til etwinning. Den ligger i mappen lærere, under punktet Se lige her. Konferencen kan også nås via EMU. Spørgsmål og henvendelser i øvrigt til Find etwinning på: og cfu.emu.dk: En række af Centrene For Undervisningsmidler udbyder kurser om etwinning. Find frem til dit nærmeste CFU. UNI C er dansk koordinator for etwinning. etwinning er en del af EU s skoleprogram Comenius Direktoratet for uddannelse og kultur UNI C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der leverer et bredt spektrum af it-tjenester til uddannelses- og forskningsverdenen. Mere end en million brugere er jævnligt i berøring med UNI Cs it-tjenester og produkter. Læs mere på

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Interview med Mia den 4. april 2011

Interview med Mia den 4. april 2011 Interview med Mia den 4. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Mia Rosa laver en kort introduktion og præsenterer kort projektet (Er ikke optaget) I: Til at starte med, du

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Europa-Kommissionen DA etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Siden midt i halvfemserne har mange skoler modtaget støtte fra Comenius-programmet

Læs mere

Redaktion Paralleludgave

Redaktion Paralleludgave Ung i Europa Indhold Rejs ud - et godt tilbud til dig En verden af muligheder Aktiviteter for alle unge Hvis du går i gymnasiet... Hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse... Hvis du er ved at tage

Læs mere

Evaluering af autentiske undervisningsforløb på Virklund Skole

Evaluering af autentiske undervisningsforløb på Virklund Skole Evaluering af autentiske undervisningsforløb på Virklund Skole Udarbejdet af Jane Vejen Boniface, antropolog Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 1 af 12 Evalueringen er gennemført i august 2014 Indhold

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

Bilag 27. Transskribering af interview med Charlotte Mark 27.04.2010

Bilag 27. Transskribering af interview med Charlotte Mark 27.04.2010 Bilag 27 Transskribering af interview med Charlotte Mark 27.04.2010 Jamen vi skriver jo så om det her nye fælles brand for København, copenhagen Open for You eller OPEN Copenhagen. Og i den forbindelse

Læs mere

INSPIRATION TIL PRAKSISNÆRT ARBEJDE MED GLOBAL UNDERVISNING

INSPIRATION TIL PRAKSISNÆRT ARBEJDE MED GLOBAL UNDERVISNING Modelfoto: Colourbox.com INSPIRATION TIL PRAKSISNÆRT ARBEJDE MED GLOBAL UNDERVISNING Udgivet april 2015 af: Undervisningsministeriet og Rambøll Management Consulting Layout: Operate A/S Forsidefoto: Colourbox.com

Læs mere

Undervisning i virkeligheden

Undervisning i virkeligheden Periode: Marts 2013 november 2013 Partnere: Paradisbakkeskolen, Nexø, Rønneskolen, Østre og Åvang, Professionshøjskolen UCC Kontaktpersoner: Pia Tofte, Paradisbakkeskolen, Nexø Anne-Lise Aagesen, Rønneskolen,

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 1 Evaluering Engelsk i børnehaveklassen og engelsk undervisning i 1. og 2.kl på Espe Baggrund for projektet: Espe skole fik i 2011 tildelt

Læs mere

Interkulturel dialog i uddannelse og læring. - erfaringer og resultater fra EU s uddannelsesprogrammer Comenius, Erasmus og Grundtvig

Interkulturel dialog i uddannelse og læring. - erfaringer og resultater fra EU s uddannelsesprogrammer Comenius, Erasmus og Grundtvig Interkulturel dialog i uddannelse og læring - erfaringer og resultater fra EU s uddannelsesprogrammer Comenius, Erasmus og Grundtvig September 2008 Indholdsfortegnelse Interkulturel dialog i uddannelse

Læs mere

Lektier Leg - Læring Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg - Læring Lektiecaféer i mange miljøer Integrationsministeriets indsats Brug for alle unge arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for, at unge med etnisk minoritetsbaggrund får en ungdomsuddannelse. Indsatsen arbejder med mange forskellige

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

hurtige til at springe til, da de i 2008 blev spurgt, hinanden. global tænkning i et dannelsesperspektiv, antyder,

hurtige til at springe til, da de i 2008 blev spurgt, hinanden. global tænkning i et dannelsesperspektiv, antyder, SÅDAN GØR VI Juni 2011 Nye venner i Sydafrika og Indien Side 2 Studietur til Skotland Side 4 Global undervisning en del af dagligdagen Side 5 Det handler om menneskesynet Side 7 Vejledning og støtte fra

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vil du med til Amerika?

Vil du med til Amerika? Vil du med til Amerika? Som skoleledere deltager Povl Erik Wolff, Bakkeskolen, Kolding Kommune og Lars Eriksen, Sct. Hans Skole, Odense Kommune, i et partnerskabsprojekt med skoler i North Carolina, USA.

Læs mere

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole

HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009. Jacob Thorning Silkeborg Højskole HØJSKOLEN OG FORENINGSLIVET HPU 2008-2009 Jacob Thorning Silkeborg Højskole Indhold 1. Indledning...3 2. Silkeborg Højskoles udspring og bagland...5 3. De unge og foreningslivet...8 4. Foreningsdeltagelse

Læs mere

En rejse gennem. En rejse på tusind mil starter med det første. skridt. passenger carrier boarding pass seat date. Laozi, kinesisk filosof

En rejse gennem. En rejse på tusind mil starter med det første. skridt. passenger carrier boarding pass seat date. Laozi, kinesisk filosof EN REJSE GENNEM ETWINNING En rejse på tusind mil starter med det første skridt Laozi, kinesisk filosof En rejse gennem passenger carrier boarding pass seat date DESTINATION FLIGHT UDGIVER etwinnings Centrale

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere