Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Antal sider 8 incl. denne side Dr. Tværgade 41, 1. 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2015 Investeringsforeningen SmallCap Danmarks bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015, hvorfra følgende kan fremhæves: Investeringsforeningen realiserede i 1. kvartal et resultat på 14,3 mio. kr., svarende til et afkast på 15,1%. OMXCXC20-indekset, som er foreningens benchmark, steg med 18,3% i den tilsvarende periode. Langt de fleste aktier i porteføljen bidrog positivt til resultatet i 1. kvartal 2015, og afkastet var således bredt funderet. De 5 største positive bidragsydere var ØK, der har skiftet navn Santa Fe Group (3,9 mio. kr.), Alm. Brand (2,0 mio. kr.), BoConcept (1,7 mio. kr.), Bang & Olufsen (1,5 mio. kr.) og Össur (0,9 mio. kr.). Samlet bidrog de pågældende investeringer med 10,0 mio. kr. De 3 største negative bidragsydere i kvartalet var DLH (-1,1 mio. kr.), BE Group (-1,1 mio. kr.) og Liqtech (-0,6 mio. kr.). Samlet tegnede de pågældende aktier sig for et tab på 2,8 mio. kr. Medlemmernes formue pr. 31. marts 2015 var på 108,7 mio. kr., svarende til en indre værdi på kr. pr. bevis. Michael West Hybholt fratræder medio 2015, hvorved Investeringsteamet reduceres fra 3 til 2 personer. Der er efter regnskabsperiodens udløb rejst tiltale mod foreningen for tre tilfælde af kursmanipulation. Bestyrelsen afviser, at foreningen har begået kursmanipulation og afventer, at sagen indbringes for retten. Der henvises til særskilt meddelelse herom af 17. april Investeringsforeningen SmallCap Danmark forventer uændret et positivt aktiemarked og et positivt afkast og resultat for Med venlig hilsen Investeringsforeningen SmallCap Danmark Niels Roth Formand for bestyrelsen Christian Reinholdt Direktør

2 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS JANUAR 31. MARTS 2014 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

3 FORVENTNINGER TIL 2015 Foreningen forventer uændret et positivt aktiemarked og et positivt afkast og resultat for Med henblik på at stimulere BNP væksten og reducere risikoen for deflation fører verdens væsentligste centralbanker i USA, Europa, Japan og Kina alle en meget lempelig pengepolitik. Dette bevirker, at renteniveauet er ekstremt lavt, og at investorerne kun får marginale afkast i penge- og obligationsmarkedet. Investorerne søger derfor i stigende grad over i mere risikobetonede aktivklasser såsom aktier til glæde for kursudviklingen. Ud over den lempelige pengepolitik begunstiges den europæiske økonomi af de lave olie-, fødevare- og råvarepriser, som har en positiv effekt på forbrugernes rådighedsbeløb og købekraft. Det afspejles i stigende forbrugertillid. De fleste makroøkonomiske prognoser peger på fremgang i både den europæiske og globale BNP vækst i de kommende år. Vi er nu inde i et forløb, hvor vækstprognoserne typisk opjusteres, hvor nedjusteringer prægede Det bør begunstige indtjeningen i virksomhederne. De dollarfølsomme europæiske virksomheder får styrket deres konkurrenceevne markant som følge af den store stigning i USD overfor EUR. Ved den nuværende kurs vil USD i gennemsnit ligge mere end 20% over niveauet i Den valutadrevne konkurrenceevne forbedring ses allerede i dollarfølsomme selskabers forventninger til 2015 men også i de kvartalsregnskaber, der er begyndt at blive offentliggjort. Selv om small- og midcap aktierne igen underperformede de store likvide aktier i 1. kvartal 2015, på trods af meget pæne afkast på i gennemsnit 18,3%, mener vi, at det er fornuftigt at have en eksponering i small- og midcap segmentet, da mange selskaber her fortsat kan erhverves til multipler markant under tilsvarende for large cap aktierne. Ligeledes vil forbedrede konjunkturer i Europa særligt gavne de mindre selskaber, der typisk har den største del af aktiviteten i netop Europa. Risikobilledet er ikke skræmmende i øjeblikket, men de markante kursstigninger i 1. kvartal indebærer risiko for en korrektion senere på året. Vi tror dog i givet fald på en forholdsvis moderat korrektion på 5-10%. Den økonomiske ustabilitet i Grækenland bør ikke påvirke den europæiske økonomi i nævneværdigt omfang, og risikoen for yderligere negative påvirkninger fra Rusland/Ukraine konflikten vurderer vi som begrænsede. De positive aktiemarkeder og det meget lave renteniveau har ført til meget høj aktivitet indenfor virksomhedshandler. På det seneste er der offentliggjort meget store overtagelsesforsøg såsom Shells bud på BG Group (480 mia. kr.), Fedex bud på TNT (35 mia. kr.) og Mylans bud på Perrigo (200 mia. kr.). Traditionelt ses stor aktivitet inden for børsintroduktioner og M&A som et tegn på, at aktiemarkederne er gået ind i en fase, hvor risikoen for en korrektion er stigende. Det bør indgå i vurderingen af risikoen for en korrektion senere på året. Afkast og renter mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid (107 mdr.) 1. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. p.a. akk. Investeringsf. SmallCap Danmark, afkast 15,1% 15,1% 2,4% 11,5% 4,1% 0,8% 7,7% OMXCXC20 18,3% 18,3% 13,7% 21,3% 9,8% -0,5% -4,1% OMXC20 28,2% 28,2% 35,9% 29,0% 20,0% 10,2% 137,3% OMXC 23,8% 23,8% 29,1% 26,7% 17,2% 8,0% 98,1% DAX 22,0% 22,0% 25,2% 19,9% 14,2% 8,0% 98,2% S&P 500 0,4% 0,4% 10,4% 13,7% 12,1% 5,2% 57,6% Russell ,0% 4,0% 6,8% 14,7% 13,0% 5,5% 61,7% Nikkei ,1% 10,1% 29,5% 24,0% 11,6% 1,3% 12,0% MSCI The World 4,4% 4,4% 11,8% 13,2% 9,0% 2,9% 29,0% Rente på 10-årige statsobligationer Danmark 0,3% 0,8% 1,6% 1,8% 3,4% 4,1% 4,1% Tyskland 0,2% 0,5% 1,6% 1,8% 3,1% 4,0% 4,0% USA 1,9% 2,2% 2,7% 2,2% 3,8% 5,1% 5,1% Internationale indeks er i lokal valuta fra oprindelseslandet Kilde: Egne beregninger og FactSet Side 2 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

4 PERIODENS UDVIKLING For perioden 1. januar marts 2015 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 14,3 mio. kr. (1. kvartal 2014: 7,2 mio. kr.). Resultatet for 1. kvartal svarer til et afkast 15,1% (1. kvartal 2014: 6,7%). OMXCXC20 indekset steg 18,3% (1. kvartal 2014: 8,3%). Foreningen underperformede således det danske indeks for mindre og mellemstore aktier med 3,2%-point. Aktiemarkederne i Europa har generelt været meget positive i 1. kvartal, drevet af en særdeles lempelig pengepolitik, stigende optimisme om øget vækst i de europæiske økonomier samt kraftig forbedring af konkurrenceevnen som følge af stigningen i USD. I Danmark viste C20-indekset igen stor styrke med en stigning på 28,2%. Resultatet for 1. kvartal 2015 er sammensat af kursreguleringer på 14,7 mio. kr., renter og udbytter på 0,4 mio. kr. og driftsomkostninger på 0,7 mio. kr. Foreningens ordinære omkostninger for 1. kvartal ligger en smule under niveauet for samme periode sidste år. Der er ikke hensat til bonus i perioden, da kriterierne herfor ikke er opfyldt. Omkostningsprocenten for 1. kvartal 2015 udgjorde 0,71% mod 0,63% for samme periode sidste år. Stigningen skyldes lavere formue i 1. kvartal Michael West Hybholt fratræder medio 2015, hvorved Investeringsteamet reduceres fra 3 til 2 personer. Fratrædelsesomkostningerne er hensat i 1. kvartal. Ultimo marts var medlemmernes formue på 108,7 mio. kr. sammenlignet med 99,5 mio. kr. ultimo Dette svarer til en indre værdi på kr. pr. investeringsbevis (ultimo 2014: kr.). Der er indløst 550 beviser i 1. kvartal Antallet af cirkulerende investeringsbeviser var pr. 31. marts Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for Delårsrapporten indeholder ikke usædvanlige usikkerheder ved indregning og måling. Foreningen har i lighed med tidligere år ikke anvendt afledte finansielle instrumenter i 1. kvartal Aktieporteføljen Langt de fleste aktier i porteføljen bidrog positivt til resultatet i 1. kvartal 2015, og afkastet var således bredt funderet. De 5 største positive bidragsydere var ØK, der har skiftet navn Santa Fe Group (3,9 mio. kr.), Alm. Brand (2,0 mio. kr.), BoConcept (1,7 mio. kr.), Bang & Olufsen (1,5 mio. kr.) og Össur (0,9 mio. kr.). Samlet bidrog de pågældende investeringer med 10,0 mio. kr. De 3 største negative bidragsydere i kvartalet var DLH (-1,1 mio. kr.), BE Group (-1,1 mio. kr.) og Liqtech (-0,6 mio. kr.). Samlet tegnede de pågældende aktier sig for et tab på 2,8 mio. kr. Der er ikke foretaget de store ændringer i porteføljen i 1. kvartal. Foreningen har primært reduceret i de bedst performende aktier som følge af de lovgivningsmæssige placeringsregler, hvorefter ingen aktie må have en højere porteføljevægt end 10% og alle aktier med en porteføljevægt over 5% ikke samlet må overstige 40% af formuen. Det har ført til reduktioner i bl.a. Santa Fe Group (ØK), Alm. Brand, Össur og Duni. Positionen i BE Group er solgt som følge af en højst overraskende annoncering af endnu en kapitaludvidelse, som vil udvande de eksisterende aktionærer markant. Andel af Afkast i Afkast i Selskab form ue 1. kvartal 1. kvartal mio. kr. % Santa Fe Group 10,0% 3,9 49,0% Egetæpper 8,2% 0,4 3,3% BoConcept Holding 6,0% 1,7 32,9% IC Group 5,9% 0,8 13,7% Topsil Semiconductor Materials 5,5% 0,6 11,7% Fem største i alt 35,6% 7,4 - Kilde: Egne beregninger og Factset Side 3 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

5 Udviklingen i de fem største positioner Santa Fe Group. Afkast på 49% i 1. kvartal. Selskabet fremstår nu som en rendyrket servicevirksomhed med en attraktiv cash genererende forretningsmodel, der kun kræver få vedligeholdelses investeringer. Selskabet er næsten gældfrit, og bør derfor have mulighed for at udlodde hovedparten af overskuddet til aktionærerne. Santa Fes nye CEO Martin Thaysen har tilkendegivet, at selskabets på kort sigt primært fokuserer på at hæve lønsomheden, men at selskabet på længere sigt har vækst på agendaen. En relancering af Santa Fe aktien, sandsynligvis i 2. halvår 2015, med en klar formuleret strategi, finansielle målsætninger og en mere aktiv investor relations indsats, kan være en katalysator for øget investorinteresse. Aktien er dog allerede igen begyndt at komme i fokus også i den professionelle del af markedet, som kursudviklingen i 1. kvartal også viser. Egetæpper. Afkast i 1. kvartal på 3,3%. 3. kvartalsregnskabet for 2014/15 var noget skuffende, og Egetæpper nedjusterede forventningerne til 2014/15. Selskabet forventer nu en omsætning på mio. kr. mod tidligere mio. kr. Resultatet før skat nedjusteres fra mio. kr. til nu mio. kr. Svage markeder i Danmark, Sverige og Mellemøsten anføres som årsag til den lavere end forventede omsætning. Da Egetæpper er fortsat med at investere i uddannelse og udbygning af salgsstyrken med stigende omkostninger til følge, slår den manglende omsætning relativt hårdt igennem på indtjeningen. Den langsigtede case er dog kun marginalt svækket. Egetæpper vil få gavn af bedre europæiske konjunkturer, men det er meget vigtigt for investment casen, at Egetæpper får succes på flisetæppemarkedet, som er den del af tæppemarkedet med den største vækst. Cash flowet fortsætter med at være stærkt og dividendepolitikken tilsiger et fortsat attraktivt udbytte. Salget af ejendommen i Vejle ser nu ud til at falde på plads med et provenu på ca. 28 mio. kr. BoConcept. Afkast i 1. kvartal på 32,9%. 3. kvartalsregnskabet 2014/15 var en lettelse for markedet, med store kursstigninger til følge, efter det dårlige 2. kvartalsregnskab. Omsætningen forsatte med at vokse med en vækst på 8,8%. EBIT kom ind med 6,7 mio. kr. (EBIT margin på 2,4%). Gælden blev nedbragt med knap 20 mio. kr. BoConcept opjusterede både forventningen til omsætningen og indtjeningen for hele 2014/15. Vi venter fortsat vækst i omsætningen drevet af stigning i same-store sale (den nye kollektion er blevet godt modtaget), bedre konjunkturer især i Europa (det ekstremt lave renteniveau vil gavne de europæiske boligmarkeder, hvilket typisk medfører stigende salg af møbler) og på lidt længere sigt udvidelse af butiksnettet. EBIT marginalen bliver markant forbedret i de kommende år, drevet af væsentligt lavere tab på debitorer efter butikssaneringen men også af de positive effekter af den betydelige operationelle gearing i BoConcepts forretningsmodel, som stigende omsætning giver anledning til. BoConcept er tilbage som cash genererende virksomhed. Vi venter en yderligere nedbringelse af gælden i 4. kvartal 2014/15 med andre 20 mio. kr. I 2015/16 og 2016/17 forventer vi BoConcept vil genere et cash flow før evt. udbyttebetaling på mio. kr. årligt. Herved nærmer BoConcept sig en gældfri situation, som selskabets også bør være i. Side 4 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

6 IC Group. Afkast i 1. kvartal på 13,7%. IC Groups massive frasalg af gamle brands har fokuseret selskabets aktiviteter på dets premium brands, hvor vækstcasen bliver stadig mere synlig. I lokal valuta steg omsætningen med 7,5% i 1. halvår 2014/15. I 2. kvartal, opgjort i lokal valuta, voksede Peak 7%, Tiger med 14%, hvorimod By Malene Birger faldt 6% (periode forskydning ifølge IC). Bedre europæiske konjunkturer vil gavne omsætningen yderligere, så væksten i de kommende år bør komme pænt op over 5%. IC Group vil i de kommende år koncentrere sig om at forbedre indtjeningsevnen i de tre premium brands, bl.a. ved at optimere en række interne processer (f. eks. indkøb), herunder samarbejde på tværs af brands, og ved at vokse på nærmarkederne (Tyskland, UK og Frankrig). Det er ligeledes vigtigt at have fokus på at bevare eller hæve brandværdierne for at sikre den langsigtede forretning. IC vil fortsat være meget cash genererende. Det frie cash flow vil udgøre 8-9% af IC Groups nuværende markedsværdi. Det giver plads til fortsat stor returnering af cash til aktionærerne i form af udbytte eller evt. aktietilbagekøb. Topsil. Afkast i 1. kvartal på 11,7%. Efter endnu et turbulent år i 2014, hvor Topsil dog leverede på de indre linjer, er der realistisk håb om, at Topsil endelig kan begynde på en positiv udvikling uden, at resultatet dog bliver imponerende i Selskabets forventninger til 2015 var da også en skuffelse for markedet. Markedsbetingelserne er fortsat udfordrende, men en øget salgsindsats fra den nye salgsdirektør og nye produkter, bl.a. 200 mm Waferen og en opdateret version af 150 mm Waferen, vil give vækst i omsætningen. Indtjeningen bliver gavnet af lavere råvarepriser og øget produktionseffektivitet på den nye fabrik, men i modsat retning trækker det fortsatte prispres i markedet. Cash flowet, forventer vi, bliver positivt således, at Topsil kan begynde at afvikle gælden. Hastigheden af turn-arounden er dog usikker og risikoen i aktien er fortsat høj. Men på nuværende tidspunkt virker afkast/risiko forholdet dog meget attraktivt. Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandel Pr. 31. marts 2015 ejede medlemmer af bestyrelsen, ledende medarbejdere tilsammen 8,0% af formuen. Bestyrelsens og ledende medarbejderes beholdning af beviser d Ændring siden Antal beviser, stk. Værdi, mio. kr. % af kapital d , stk ,5 8,0% - Sammenligning med andre investeringsforeninger Der var en vis spredning i afkastene iblandt de investeringsforeninger, der fokuserer på danske small cap selskaber i 1. kvartal Afkastet svingede mellem 15,1% og 25,3%. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er efter regnskabsperiodens udløb rejst tiltale mod foreningen for tre tilfælde af kursmanipulation. Sagen er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr af d. 17. april 2015, hvortil der henvises. Bestyrelsen afviser, at foreningen har begået kursmanipulation og afventer, at sagen indbringes for retten. Værdien pr. balancedagen, såvel som aktuelt, af foreningens investeringer er ikke påvirket af tiltalen og de i tiltalen indeholdte forhold. Der er ikke i øvrigt indtruffet væsentlige begivenheder i Investeringsforeningen SmallCap Danmark efter 31. marts Finanskalender, april Ordinær generalforsamling 20. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid (107 mdr.) Peer group 1. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. p.a. akk. Foreninger med danske small cap aktier lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark 15,1% 15,1% 2,4% 11,5% 4,1% 0,8% 7,7% Danske Invest Danmark Small Cap 18,8% 18,8% 15,3% 19,8% 9,6% 4,8% 51,3% BIL Nordic Invest Danske Small Cap Aktier 25,3% 25,3% 22,2% 30,6% 17,9% 8,8% 112,5% Foreninger med danske aktier generelt Bankinvest Danmark 20,6% 20,6% 30,9% 27,9% 17,0% 6,0% 67,6% Carnegie WW/Danske aktler 21,6% 21,6% 32,2% 29,6% 18,0% 10,8% 148,9% Danske lnvest Danmark 23,2% 23,2% 36,8% 32,7% 18,2% 9,3% 121,0% Maj Invest Danske Aktier 23,6% 23,6% 30,0% 28,6% 17,1% 9,7% 128,6% Nykredit lnvest Danske Aktier 22,1% 22,1% 31,7% 28,4% 16,0% 8,1% 100,6% SEB lnvest Danmark 21,7% 21,7% 31,2% 28,2% 18,7% 10,5% 142,8% Kilde: Egne beregninger og FundCollect Side 5 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

7 (tkr.) 1. kvartal å.t.d. 1. kvartal å.t.d. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og kurstab Administrationsomkostninger Heraf driftsomkostninger Heraf bonus Resultat før skat Skat Nettoresultat Balance Likvider Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Afkast 15,1% 15,1% 6,7% 6,7% -5,1% Resultat, kr. pr. andel Omkostningsprocent, excl. bonus 0,71% 0,71% 0,63% 0,63% 2,25% Omkostningsprocent, incl. bonus 0,71% 0,71% 0,63% 0,63% 2,25% Indre værdi, kr. pr. andel, ultimo Børskurs, kr. pr. andel, ultimo Cirkulerende andele, ultimo LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger samt yderligere oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i årsrapporten for Delårsrapporten er ikke revideret. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for delårsperioden. København, den 20. april 2015 Niels Roth, bestyrelsens formand Christian Reinholdt, direktør Side 6 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

8 PROFIL INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Investeringsforeningen SmallCap Danmark er en uafhængig børsnoteret investeringsforening, der fokuserer på investeringer i mindre og mellemstore børsnoterede nordiske virksomheder. Vores målsætningen er at opnå et attraktivt langsigtet afkast til medlemmerne. Vi tilstræber en risikoprofil på linje med small cap markedet generelt. Historisk set har small cap aktierne givet et højere langsigtet afkast end de store selskaber, men udsvingene har også været større undervejs. Vores målrettede fokus på small cap segmentet giver os en konkurrencefordel i forhold til andre professionelle investorer. Vi udnytter således, at mange small cap selskaber er underanalyserede og kun har perifer opmærksomhed blandt børsmæglerne og blandt mange af de institutionelle investorer. Vores investeringsteam har stor erfaring i netop dette segment, hvilket udmønter sig i et højt kendskabsniveau og gode relationer til selskaberne. Vi har valgt en forretningsmodel, hvor det eneste succeskriterium er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til medlemmerne. Hos os tilfalder skalafordele medlemmerne. Endvidere har vi fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision, eftersom provisionen blot vil fragå medlemmernes afkast. Bestyrelsen og den daglige ledelse har selv meget betydelige midler investeret i foreningen og i SmallCap Danmark A/S, som foreningen har kontor- og personale fællesskab med, og har derfor præcis de samme interesser som de øvrige medlemmer og aktionærer. Bestyrelsen har vedtaget et incitamentssystem for foreningens ledende medarbejdere. Med en treårig måleperiode belønnes langsigtet værdiskabelse. Bonussatsen er 20% af merafkastet i forhold til benchmark (OMXCXC20) forudsat, at afkastet overstiger 6% p.a. Investeringsfilosofi Vi investerer i enkeltselskaber og ikke i indeks, brancher eller markeder. Vi arbejder med en portefølje på ca. 25 mindre og mellemstore selskaber. Vi investerer i forandringsprocesser. Formålet med vores analyseindsats er at identificere forandringer i enten virksomheden, i virksomhedens markeder eller i investorernes opfattelse af selskabet og selskabets aktier. Det er disse forandringer, som skaber værdiforøgelsen for medlemmerne. Vi investerer i selskaber, hvor vi forstår forretningsgrundlaget. Vi investerer derfor sjældent i biotekselskaber eller andre virksomheder, der kræver en betydelig specialviden, som vi ikke råder over. Vi foretrækker virksomheder med en enkel struktur, få produktområder og en stærk markedsposition på et nærmere defineret område, idet dette oftest leder til en mere fokuseret og målrettet virksomhed, som ifølge vores erfaring er den bedste forudsætning for succes. Porteføljen er aktivt forvaltet, hvor de enkelte investeringer ofte indgår med en markant forskellig vægt i forhold til benchmark. Det indebærer, at afkastet i perioder kan afvige væsentligt fra markedsafkastet i såvel positiv som negativ retning. Investeringsprocesser Vi har en casebaseret investeringsproces. Vi påbegynder ikke en ny investering før vi har mødt ledelsen i det pågældende selskab. Analyseprocessen er en traditionel fundamentalanalyse. Der er kun i begrænset omfang ekstern analytisk dækning af small cap aktier. Dette er både vores eksistensberettigelse og årsagen til, at vores egen analyseindsats prioriteres højt. Vi udarbejder således egne finansielle analyser og prognoser, hvilket er væsentligt for forståelsen af virksomheden, men også for at kvantificere værdiskabelsen. Vi lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering. Dermed sikres, at vi kapitaliserer både på værdiskabelsen og den efterfølgende multipelekspansion som følge af, at interessen for aktien øges. Vi er en aktiv investor, som konstruktivt men kritisk arbejder for, at selskaberne får værdierne afspejlet i deres aktiekurser. Særligt i de virksomheder, hvor foreningen er en betydende investor, tilstræber foreningen at holde en tæt dialog. I dialogen tilkendegiver vi vores synspunkter i relation til eksempelvis virksomhedernes strategi, kommunikation med aktiemarkedet, kapitalstruktur, udlodningspolitik, incitament aflønning, bestyrelsessammensætning mv. Som led i dialogen deltager foreningen aktivt på porteføljevirksomhedernes generalforsamlinger. Investeringsforeningen SmallCap Danmark Dr. Tværgade 41, København K tlf: fax:

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 20. april 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 18. april 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%.

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 18. april 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 21. juli 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 28. juli 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 25. oktober 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. halvår 2016

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. juli 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. april 2017 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 23. oktober 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

INVESTORORIENTERING Orientering om resultatudviklingen i 2015 Foreningens årsrapport findes på

INVESTORORIENTERING Orientering om resultatudviklingen i 2015 Foreningens årsrapport findes på INVESTORORIENTERING 2015 Orientering om resultatudviklingen i 2015 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk Kære medlem Investeringsforeningen SmallCap Danmark realiserede i 2015 et resultat 36,8

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 22. oktober 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 17. juli 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk

INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk INVESTORORIENTERING 2014 Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2010 2011 2012 2013 2014 Resultatopgørelse (t.kr.) Renter

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2012 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. juli Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. oktober 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 24. april 2017 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. april 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende.

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. april 2013 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK FORVENTNINGER TIL 2012 Vi mener fortsat, at det er mest sandsynligt, at aktiemarkederne slutter 2012 højere end niveauerne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 9 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Meddelelse nr. 72/2016 København, d. 4. november 2016 Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

IN INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2013 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk

IN INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2013 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk IN INVESTORORIENTERING 2014 Orientering om resultatudviklingen i 2013 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr.

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 17. juli 2013. Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 17. juli 2013. Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2013 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 17 Aktien og investorerne

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2013 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 11 incl. denne side

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 12.2013, Delårsrapport for 1. januar 30. september 2013

Børsmeddelelse nr. 12.2013, Delårsrapport for 1. januar 30. september 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. oktober 2013 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 24. april 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S Kvartalsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 18. november 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. juli 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere