Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Antal sider 8 incl. denne side Dr. Tværgade 41, 1. 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2015 Investeringsforeningen SmallCap Danmarks bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015, hvorfra følgende kan fremhæves: Investeringsforeningen realiserede i 1. kvartal et resultat på 14,3 mio. kr., svarende til et afkast på 15,1%. OMXCXC20-indekset, som er foreningens benchmark, steg med 18,3% i den tilsvarende periode. Langt de fleste aktier i porteføljen bidrog positivt til resultatet i 1. kvartal 2015, og afkastet var således bredt funderet. De 5 største positive bidragsydere var ØK, der har skiftet navn Santa Fe Group (3,9 mio. kr.), Alm. Brand (2,0 mio. kr.), BoConcept (1,7 mio. kr.), Bang & Olufsen (1,5 mio. kr.) og Össur (0,9 mio. kr.). Samlet bidrog de pågældende investeringer med 10,0 mio. kr. De 3 største negative bidragsydere i kvartalet var DLH (-1,1 mio. kr.), BE Group (-1,1 mio. kr.) og Liqtech (-0,6 mio. kr.). Samlet tegnede de pågældende aktier sig for et tab på 2,8 mio. kr. Medlemmernes formue pr. 31. marts 2015 var på 108,7 mio. kr., svarende til en indre værdi på kr. pr. bevis. Michael West Hybholt fratræder medio 2015, hvorved Investeringsteamet reduceres fra 3 til 2 personer. Der er efter regnskabsperiodens udløb rejst tiltale mod foreningen for tre tilfælde af kursmanipulation. Bestyrelsen afviser, at foreningen har begået kursmanipulation og afventer, at sagen indbringes for retten. Der henvises til særskilt meddelelse herom af 17. april Investeringsforeningen SmallCap Danmark forventer uændret et positivt aktiemarked og et positivt afkast og resultat for Med venlig hilsen Investeringsforeningen SmallCap Danmark Niels Roth Formand for bestyrelsen Christian Reinholdt Direktør

2 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS JANUAR 31. MARTS 2014 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

3 FORVENTNINGER TIL 2015 Foreningen forventer uændret et positivt aktiemarked og et positivt afkast og resultat for Med henblik på at stimulere BNP væksten og reducere risikoen for deflation fører verdens væsentligste centralbanker i USA, Europa, Japan og Kina alle en meget lempelig pengepolitik. Dette bevirker, at renteniveauet er ekstremt lavt, og at investorerne kun får marginale afkast i penge- og obligationsmarkedet. Investorerne søger derfor i stigende grad over i mere risikobetonede aktivklasser såsom aktier til glæde for kursudviklingen. Ud over den lempelige pengepolitik begunstiges den europæiske økonomi af de lave olie-, fødevare- og råvarepriser, som har en positiv effekt på forbrugernes rådighedsbeløb og købekraft. Det afspejles i stigende forbrugertillid. De fleste makroøkonomiske prognoser peger på fremgang i både den europæiske og globale BNP vækst i de kommende år. Vi er nu inde i et forløb, hvor vækstprognoserne typisk opjusteres, hvor nedjusteringer prægede Det bør begunstige indtjeningen i virksomhederne. De dollarfølsomme europæiske virksomheder får styrket deres konkurrenceevne markant som følge af den store stigning i USD overfor EUR. Ved den nuværende kurs vil USD i gennemsnit ligge mere end 20% over niveauet i Den valutadrevne konkurrenceevne forbedring ses allerede i dollarfølsomme selskabers forventninger til 2015 men også i de kvartalsregnskaber, der er begyndt at blive offentliggjort. Selv om small- og midcap aktierne igen underperformede de store likvide aktier i 1. kvartal 2015, på trods af meget pæne afkast på i gennemsnit 18,3%, mener vi, at det er fornuftigt at have en eksponering i small- og midcap segmentet, da mange selskaber her fortsat kan erhverves til multipler markant under tilsvarende for large cap aktierne. Ligeledes vil forbedrede konjunkturer i Europa særligt gavne de mindre selskaber, der typisk har den største del af aktiviteten i netop Europa. Risikobilledet er ikke skræmmende i øjeblikket, men de markante kursstigninger i 1. kvartal indebærer risiko for en korrektion senere på året. Vi tror dog i givet fald på en forholdsvis moderat korrektion på 5-10%. Den økonomiske ustabilitet i Grækenland bør ikke påvirke den europæiske økonomi i nævneværdigt omfang, og risikoen for yderligere negative påvirkninger fra Rusland/Ukraine konflikten vurderer vi som begrænsede. De positive aktiemarkeder og det meget lave renteniveau har ført til meget høj aktivitet indenfor virksomhedshandler. På det seneste er der offentliggjort meget store overtagelsesforsøg såsom Shells bud på BG Group (480 mia. kr.), Fedex bud på TNT (35 mia. kr.) og Mylans bud på Perrigo (200 mia. kr.). Traditionelt ses stor aktivitet inden for børsintroduktioner og M&A som et tegn på, at aktiemarkederne er gået ind i en fase, hvor risikoen for en korrektion er stigende. Det bør indgå i vurderingen af risikoen for en korrektion senere på året. Afkast og renter mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid (107 mdr.) 1. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. p.a. akk. Investeringsf. SmallCap Danmark, afkast 15,1% 15,1% 2,4% 11,5% 4,1% 0,8% 7,7% OMXCXC20 18,3% 18,3% 13,7% 21,3% 9,8% -0,5% -4,1% OMXC20 28,2% 28,2% 35,9% 29,0% 20,0% 10,2% 137,3% OMXC 23,8% 23,8% 29,1% 26,7% 17,2% 8,0% 98,1% DAX 22,0% 22,0% 25,2% 19,9% 14,2% 8,0% 98,2% S&P 500 0,4% 0,4% 10,4% 13,7% 12,1% 5,2% 57,6% Russell ,0% 4,0% 6,8% 14,7% 13,0% 5,5% 61,7% Nikkei ,1% 10,1% 29,5% 24,0% 11,6% 1,3% 12,0% MSCI The World 4,4% 4,4% 11,8% 13,2% 9,0% 2,9% 29,0% Rente på 10-årige statsobligationer Danmark 0,3% 0,8% 1,6% 1,8% 3,4% 4,1% 4,1% Tyskland 0,2% 0,5% 1,6% 1,8% 3,1% 4,0% 4,0% USA 1,9% 2,2% 2,7% 2,2% 3,8% 5,1% 5,1% Internationale indeks er i lokal valuta fra oprindelseslandet Kilde: Egne beregninger og FactSet Side 2 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

4 PERIODENS UDVIKLING For perioden 1. januar marts 2015 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 14,3 mio. kr. (1. kvartal 2014: 7,2 mio. kr.). Resultatet for 1. kvartal svarer til et afkast 15,1% (1. kvartal 2014: 6,7%). OMXCXC20 indekset steg 18,3% (1. kvartal 2014: 8,3%). Foreningen underperformede således det danske indeks for mindre og mellemstore aktier med 3,2%-point. Aktiemarkederne i Europa har generelt været meget positive i 1. kvartal, drevet af en særdeles lempelig pengepolitik, stigende optimisme om øget vækst i de europæiske økonomier samt kraftig forbedring af konkurrenceevnen som følge af stigningen i USD. I Danmark viste C20-indekset igen stor styrke med en stigning på 28,2%. Resultatet for 1. kvartal 2015 er sammensat af kursreguleringer på 14,7 mio. kr., renter og udbytter på 0,4 mio. kr. og driftsomkostninger på 0,7 mio. kr. Foreningens ordinære omkostninger for 1. kvartal ligger en smule under niveauet for samme periode sidste år. Der er ikke hensat til bonus i perioden, da kriterierne herfor ikke er opfyldt. Omkostningsprocenten for 1. kvartal 2015 udgjorde 0,71% mod 0,63% for samme periode sidste år. Stigningen skyldes lavere formue i 1. kvartal Michael West Hybholt fratræder medio 2015, hvorved Investeringsteamet reduceres fra 3 til 2 personer. Fratrædelsesomkostningerne er hensat i 1. kvartal. Ultimo marts var medlemmernes formue på 108,7 mio. kr. sammenlignet med 99,5 mio. kr. ultimo Dette svarer til en indre værdi på kr. pr. investeringsbevis (ultimo 2014: kr.). Der er indløst 550 beviser i 1. kvartal Antallet af cirkulerende investeringsbeviser var pr. 31. marts Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for Delårsrapporten indeholder ikke usædvanlige usikkerheder ved indregning og måling. Foreningen har i lighed med tidligere år ikke anvendt afledte finansielle instrumenter i 1. kvartal Aktieporteføljen Langt de fleste aktier i porteføljen bidrog positivt til resultatet i 1. kvartal 2015, og afkastet var således bredt funderet. De 5 største positive bidragsydere var ØK, der har skiftet navn Santa Fe Group (3,9 mio. kr.), Alm. Brand (2,0 mio. kr.), BoConcept (1,7 mio. kr.), Bang & Olufsen (1,5 mio. kr.) og Össur (0,9 mio. kr.). Samlet bidrog de pågældende investeringer med 10,0 mio. kr. De 3 største negative bidragsydere i kvartalet var DLH (-1,1 mio. kr.), BE Group (-1,1 mio. kr.) og Liqtech (-0,6 mio. kr.). Samlet tegnede de pågældende aktier sig for et tab på 2,8 mio. kr. Der er ikke foretaget de store ændringer i porteføljen i 1. kvartal. Foreningen har primært reduceret i de bedst performende aktier som følge af de lovgivningsmæssige placeringsregler, hvorefter ingen aktie må have en højere porteføljevægt end 10% og alle aktier med en porteføljevægt over 5% ikke samlet må overstige 40% af formuen. Det har ført til reduktioner i bl.a. Santa Fe Group (ØK), Alm. Brand, Össur og Duni. Positionen i BE Group er solgt som følge af en højst overraskende annoncering af endnu en kapitaludvidelse, som vil udvande de eksisterende aktionærer markant. Andel af Afkast i Afkast i Selskab form ue 1. kvartal 1. kvartal mio. kr. % Santa Fe Group 10,0% 3,9 49,0% Egetæpper 8,2% 0,4 3,3% BoConcept Holding 6,0% 1,7 32,9% IC Group 5,9% 0,8 13,7% Topsil Semiconductor Materials 5,5% 0,6 11,7% Fem største i alt 35,6% 7,4 - Kilde: Egne beregninger og Factset Side 3 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

5 Udviklingen i de fem største positioner Santa Fe Group. Afkast på 49% i 1. kvartal. Selskabet fremstår nu som en rendyrket servicevirksomhed med en attraktiv cash genererende forretningsmodel, der kun kræver få vedligeholdelses investeringer. Selskabet er næsten gældfrit, og bør derfor have mulighed for at udlodde hovedparten af overskuddet til aktionærerne. Santa Fes nye CEO Martin Thaysen har tilkendegivet, at selskabets på kort sigt primært fokuserer på at hæve lønsomheden, men at selskabet på længere sigt har vækst på agendaen. En relancering af Santa Fe aktien, sandsynligvis i 2. halvår 2015, med en klar formuleret strategi, finansielle målsætninger og en mere aktiv investor relations indsats, kan være en katalysator for øget investorinteresse. Aktien er dog allerede igen begyndt at komme i fokus også i den professionelle del af markedet, som kursudviklingen i 1. kvartal også viser. Egetæpper. Afkast i 1. kvartal på 3,3%. 3. kvartalsregnskabet for 2014/15 var noget skuffende, og Egetæpper nedjusterede forventningerne til 2014/15. Selskabet forventer nu en omsætning på mio. kr. mod tidligere mio. kr. Resultatet før skat nedjusteres fra mio. kr. til nu mio. kr. Svage markeder i Danmark, Sverige og Mellemøsten anføres som årsag til den lavere end forventede omsætning. Da Egetæpper er fortsat med at investere i uddannelse og udbygning af salgsstyrken med stigende omkostninger til følge, slår den manglende omsætning relativt hårdt igennem på indtjeningen. Den langsigtede case er dog kun marginalt svækket. Egetæpper vil få gavn af bedre europæiske konjunkturer, men det er meget vigtigt for investment casen, at Egetæpper får succes på flisetæppemarkedet, som er den del af tæppemarkedet med den største vækst. Cash flowet fortsætter med at være stærkt og dividendepolitikken tilsiger et fortsat attraktivt udbytte. Salget af ejendommen i Vejle ser nu ud til at falde på plads med et provenu på ca. 28 mio. kr. BoConcept. Afkast i 1. kvartal på 32,9%. 3. kvartalsregnskabet 2014/15 var en lettelse for markedet, med store kursstigninger til følge, efter det dårlige 2. kvartalsregnskab. Omsætningen forsatte med at vokse med en vækst på 8,8%. EBIT kom ind med 6,7 mio. kr. (EBIT margin på 2,4%). Gælden blev nedbragt med knap 20 mio. kr. BoConcept opjusterede både forventningen til omsætningen og indtjeningen for hele 2014/15. Vi venter fortsat vækst i omsætningen drevet af stigning i same-store sale (den nye kollektion er blevet godt modtaget), bedre konjunkturer især i Europa (det ekstremt lave renteniveau vil gavne de europæiske boligmarkeder, hvilket typisk medfører stigende salg af møbler) og på lidt længere sigt udvidelse af butiksnettet. EBIT marginalen bliver markant forbedret i de kommende år, drevet af væsentligt lavere tab på debitorer efter butikssaneringen men også af de positive effekter af den betydelige operationelle gearing i BoConcepts forretningsmodel, som stigende omsætning giver anledning til. BoConcept er tilbage som cash genererende virksomhed. Vi venter en yderligere nedbringelse af gælden i 4. kvartal 2014/15 med andre 20 mio. kr. I 2015/16 og 2016/17 forventer vi BoConcept vil genere et cash flow før evt. udbyttebetaling på mio. kr. årligt. Herved nærmer BoConcept sig en gældfri situation, som selskabets også bør være i. Side 4 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

6 IC Group. Afkast i 1. kvartal på 13,7%. IC Groups massive frasalg af gamle brands har fokuseret selskabets aktiviteter på dets premium brands, hvor vækstcasen bliver stadig mere synlig. I lokal valuta steg omsætningen med 7,5% i 1. halvår 2014/15. I 2. kvartal, opgjort i lokal valuta, voksede Peak 7%, Tiger med 14%, hvorimod By Malene Birger faldt 6% (periode forskydning ifølge IC). Bedre europæiske konjunkturer vil gavne omsætningen yderligere, så væksten i de kommende år bør komme pænt op over 5%. IC Group vil i de kommende år koncentrere sig om at forbedre indtjeningsevnen i de tre premium brands, bl.a. ved at optimere en række interne processer (f. eks. indkøb), herunder samarbejde på tværs af brands, og ved at vokse på nærmarkederne (Tyskland, UK og Frankrig). Det er ligeledes vigtigt at have fokus på at bevare eller hæve brandværdierne for at sikre den langsigtede forretning. IC vil fortsat være meget cash genererende. Det frie cash flow vil udgøre 8-9% af IC Groups nuværende markedsværdi. Det giver plads til fortsat stor returnering af cash til aktionærerne i form af udbytte eller evt. aktietilbagekøb. Topsil. Afkast i 1. kvartal på 11,7%. Efter endnu et turbulent år i 2014, hvor Topsil dog leverede på de indre linjer, er der realistisk håb om, at Topsil endelig kan begynde på en positiv udvikling uden, at resultatet dog bliver imponerende i Selskabets forventninger til 2015 var da også en skuffelse for markedet. Markedsbetingelserne er fortsat udfordrende, men en øget salgsindsats fra den nye salgsdirektør og nye produkter, bl.a. 200 mm Waferen og en opdateret version af 150 mm Waferen, vil give vækst i omsætningen. Indtjeningen bliver gavnet af lavere råvarepriser og øget produktionseffektivitet på den nye fabrik, men i modsat retning trækker det fortsatte prispres i markedet. Cash flowet, forventer vi, bliver positivt således, at Topsil kan begynde at afvikle gælden. Hastigheden af turn-arounden er dog usikker og risikoen i aktien er fortsat høj. Men på nuværende tidspunkt virker afkast/risiko forholdet dog meget attraktivt. Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandel Pr. 31. marts 2015 ejede medlemmer af bestyrelsen, ledende medarbejdere tilsammen 8,0% af formuen. Bestyrelsens og ledende medarbejderes beholdning af beviser d Ændring siden Antal beviser, stk. Værdi, mio. kr. % af kapital d , stk ,5 8,0% - Sammenligning med andre investeringsforeninger Der var en vis spredning i afkastene iblandt de investeringsforeninger, der fokuserer på danske small cap selskaber i 1. kvartal Afkastet svingede mellem 15,1% og 25,3%. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er efter regnskabsperiodens udløb rejst tiltale mod foreningen for tre tilfælde af kursmanipulation. Sagen er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr af d. 17. april 2015, hvortil der henvises. Bestyrelsen afviser, at foreningen har begået kursmanipulation og afventer, at sagen indbringes for retten. Værdien pr. balancedagen, såvel som aktuelt, af foreningens investeringer er ikke påvirket af tiltalen og de i tiltalen indeholdte forhold. Der er ikke i øvrigt indtruffet væsentlige begivenheder i Investeringsforeningen SmallCap Danmark efter 31. marts Finanskalender, april Ordinær generalforsamling 20. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid (107 mdr.) Peer group 1. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. p.a. akk. Foreninger med danske small cap aktier lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark 15,1% 15,1% 2,4% 11,5% 4,1% 0,8% 7,7% Danske Invest Danmark Small Cap 18,8% 18,8% 15,3% 19,8% 9,6% 4,8% 51,3% BIL Nordic Invest Danske Small Cap Aktier 25,3% 25,3% 22,2% 30,6% 17,9% 8,8% 112,5% Foreninger med danske aktier generelt Bankinvest Danmark 20,6% 20,6% 30,9% 27,9% 17,0% 6,0% 67,6% Carnegie WW/Danske aktler 21,6% 21,6% 32,2% 29,6% 18,0% 10,8% 148,9% Danske lnvest Danmark 23,2% 23,2% 36,8% 32,7% 18,2% 9,3% 121,0% Maj Invest Danske Aktier 23,6% 23,6% 30,0% 28,6% 17,1% 9,7% 128,6% Nykredit lnvest Danske Aktier 22,1% 22,1% 31,7% 28,4% 16,0% 8,1% 100,6% SEB lnvest Danmark 21,7% 21,7% 31,2% 28,2% 18,7% 10,5% 142,8% Kilde: Egne beregninger og FundCollect Side 5 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

7 (tkr.) 1. kvartal å.t.d. 1. kvartal å.t.d. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og kurstab Administrationsomkostninger Heraf driftsomkostninger Heraf bonus Resultat før skat Skat Nettoresultat Balance Likvider Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Afkast 15,1% 15,1% 6,7% 6,7% -5,1% Resultat, kr. pr. andel Omkostningsprocent, excl. bonus 0,71% 0,71% 0,63% 0,63% 2,25% Omkostningsprocent, incl. bonus 0,71% 0,71% 0,63% 0,63% 2,25% Indre værdi, kr. pr. andel, ultimo Børskurs, kr. pr. andel, ultimo Cirkulerende andele, ultimo LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger samt yderligere oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i årsrapporten for Delårsrapporten er ikke revideret. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for delårsperioden. København, den 20. april 2015 Niels Roth, bestyrelsens formand Christian Reinholdt, direktør Side 6 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2015

8 PROFIL INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Investeringsforeningen SmallCap Danmark er en uafhængig børsnoteret investeringsforening, der fokuserer på investeringer i mindre og mellemstore børsnoterede nordiske virksomheder. Vores målsætningen er at opnå et attraktivt langsigtet afkast til medlemmerne. Vi tilstræber en risikoprofil på linje med small cap markedet generelt. Historisk set har small cap aktierne givet et højere langsigtet afkast end de store selskaber, men udsvingene har også været større undervejs. Vores målrettede fokus på small cap segmentet giver os en konkurrencefordel i forhold til andre professionelle investorer. Vi udnytter således, at mange small cap selskaber er underanalyserede og kun har perifer opmærksomhed blandt børsmæglerne og blandt mange af de institutionelle investorer. Vores investeringsteam har stor erfaring i netop dette segment, hvilket udmønter sig i et højt kendskabsniveau og gode relationer til selskaberne. Vi har valgt en forretningsmodel, hvor det eneste succeskriterium er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til medlemmerne. Hos os tilfalder skalafordele medlemmerne. Endvidere har vi fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision, eftersom provisionen blot vil fragå medlemmernes afkast. Bestyrelsen og den daglige ledelse har selv meget betydelige midler investeret i foreningen og i SmallCap Danmark A/S, som foreningen har kontor- og personale fællesskab med, og har derfor præcis de samme interesser som de øvrige medlemmer og aktionærer. Bestyrelsen har vedtaget et incitamentssystem for foreningens ledende medarbejdere. Med en treårig måleperiode belønnes langsigtet værdiskabelse. Bonussatsen er 20% af merafkastet i forhold til benchmark (OMXCXC20) forudsat, at afkastet overstiger 6% p.a. Investeringsfilosofi Vi investerer i enkeltselskaber og ikke i indeks, brancher eller markeder. Vi arbejder med en portefølje på ca. 25 mindre og mellemstore selskaber. Vi investerer i forandringsprocesser. Formålet med vores analyseindsats er at identificere forandringer i enten virksomheden, i virksomhedens markeder eller i investorernes opfattelse af selskabet og selskabets aktier. Det er disse forandringer, som skaber værdiforøgelsen for medlemmerne. Vi investerer i selskaber, hvor vi forstår forretningsgrundlaget. Vi investerer derfor sjældent i biotekselskaber eller andre virksomheder, der kræver en betydelig specialviden, som vi ikke råder over. Vi foretrækker virksomheder med en enkel struktur, få produktområder og en stærk markedsposition på et nærmere defineret område, idet dette oftest leder til en mere fokuseret og målrettet virksomhed, som ifølge vores erfaring er den bedste forudsætning for succes. Porteføljen er aktivt forvaltet, hvor de enkelte investeringer ofte indgår med en markant forskellig vægt i forhold til benchmark. Det indebærer, at afkastet i perioder kan afvige væsentligt fra markedsafkastet i såvel positiv som negativ retning. Investeringsprocesser Vi har en casebaseret investeringsproces. Vi påbegynder ikke en ny investering før vi har mødt ledelsen i det pågældende selskab. Analyseprocessen er en traditionel fundamentalanalyse. Der er kun i begrænset omfang ekstern analytisk dækning af small cap aktier. Dette er både vores eksistensberettigelse og årsagen til, at vores egen analyseindsats prioriteres højt. Vi udarbejder således egne finansielle analyser og prognoser, hvilket er væsentligt for forståelsen af virksomheden, men også for at kvantificere værdiskabelsen. Vi lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering. Dermed sikres, at vi kapitaliserer både på værdiskabelsen og den efterfølgende multipelekspansion som følge af, at interessen for aktien øges. Vi er en aktiv investor, som konstruktivt men kritisk arbejder for, at selskaberne får værdierne afspejlet i deres aktiekurser. Særligt i de virksomheder, hvor foreningen er en betydende investor, tilstræber foreningen at holde en tæt dialog. I dialogen tilkendegiver vi vores synspunkter i relation til eksempelvis virksomhedernes strategi, kommunikation med aktiemarkedet, kapitalstruktur, udlodningspolitik, incitament aflønning, bestyrelsessammensætning mv. Som led i dialogen deltager foreningen aktivt på porteføljevirksomhedernes generalforsamlinger. Investeringsforeningen SmallCap Danmark Dr. Tværgade 41, København K tlf: fax:

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 21. juli 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk

INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk INVESTORORIENTERING 2014 Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2010 2011 2012 2013 2014 Resultatopgørelse (t.kr.) Renter

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 22. oktober 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 23. oktober 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 9 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 17 Aktien og investorerne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår INDHOLD Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2011 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 04.2011, Investororientering og årsrapport 2010

Børsmeddelelse nr. 04.2011, Investororientering og årsrapport 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 86 Børsmeddelelse

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Orientering om resultatudviklingen i 2009 Foreningens årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2008 3. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2008 3. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2008 3. regnskabsår INDHOLD Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Profil Investeringsforeningen SmallCap Danmark 9 IR-politik og incitamentprogrammer

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr.

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 12.,

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014

Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2014 1 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere