SSP SAMARBEJDETS UNDERVISNINGS- GUIDE KRIMINALPRÆVENTIV UNDERVISNING OG FORÆLDRESAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP SAMARBEJDETS UNDERVISNINGS- GUIDE KRIMINALPRÆVENTIV UNDERVISNING OG FORÆLDRESAMARBEJDE"

Transkript

1 SSP SAMARBEJDETS UNDERVISNINGS- GUIDE KRIMINALPRÆVENTIV UNDERVISNING OG FORÆLDRESAMARBEJDE

2 FORORD SSP-samarbejdet Skanderborg Kommune Fagsekretariatet Børn & Unge Adelgade Skanderborg Layout: Kreativt Center Skanderborg Kommune Tryk: EJ Graphic Beder 1. oplag: 600 stk. Arbejdsgruppen: Simone Dalsgaard, Pædagogisk afdelingsleder Skanderborg Realskole Kristian Kilt, SSP-koordinator Skanderborg Kommune Jørn Martin, SSP-koordinator Skanderborg Kommune Bo Østergaard, SSP-koordinator Skanderborg Kommune Benny Husted, SSP-konsulent Skanderborg Kommune Maj 2010 Undervisningsguide til kriminalpræventiv undervisning det handler alt sammen om trivsel! Kriminalpræventiv undervisning skal der nu også bruges tid på det?? Hvis dette er den første tanke, der falder ind, når man ser overskriften på denne undervisningsguide, er det forståeligt. I en tid, hvor der bliver sat fokus på fagenes evaluering og mål, i en folkeskole, der ikke alene skal give eleverne kundskaber og færdigheder inden for dansk, matematik, sprog m.v., men også skal skabe»trafiksikre-seksualoplyste-kostvejledte-førstehjælpsgivende-motionerede«børn og unge, kan det virke trættende med endnu en ting, man»bør«bruge tid på. Det er slet ikke sikkert, det tager tid!! Et af formålene med denne undervisningsguide er at vise, at det slet ikke er sikkert, der skal afsættes ekstra tid til kriminalpræventiv undervisning! Det sker allerede! Den er integreret i mange fag og i mange emner, som eleverne møder i løbet af deres skolegang. Men måske er hverken de eller deres lærer klar over det? Måske bygger den manglende bevidsthed om dette på et lidt for snævert syn på, hvad kriminalpræventiv undervisning er?! Kriminalpræventiv undervisning er også men ikke bare»rusmidler«,»tyveri«og»hærværk«. Kriminalpræventiv undervisning handler mest af alt om trivsel; hvordan man har det med sig selv og andre. Man kan også sige, at det er undervisning, der skal fremme trivsel og hindre mistrivsel. Og det er der rigtigt meget undervisning i folkeskolen, der gør uden at nogen kommer i tanke om at kalde det»kriminalpræventivt«men det er det; Når vi taler om,»hvad er en god kammerat«i klassens tid, når vi lærer fairplay i idrætstimen, når vi diskuterer, hvad der er»godt«, og hvad der er»ondt«i kristendom, når vi lærer om retssystemet i samfundsfag, når vi lærer om alkohol i kemi eller læser en roman med temaet gruppepres i dansk. Det er bedre at forebygge Denne undervisningsguide skal være med til at bevidstgøre om, hvad der allerede sker ude i klasserne og give inspiration til endnu mere. Alle har interesse i, at mistrivsel hindres, og alle ved, med deres sunde fornuft, at det er bedre at forebygge, at et problem opstår end at løse det, når man står midt i»suppedasen«. Undervisningsguiden giver et bud på, hvordan man på hvert klassetrin kan arbejde for den gode trivsel. Den giver bud på relevante temaer at tage op, forslag til aktiviteter for forældregruppen, i SFO og i skoletiden, i de forskellige fag. Den giver konkrete bud på litteratur og links samt oversigt over SSP s skoletilbud. Læs undervisningsguiden og bliv overbevist; Kriminalpræventiv undervisning! Skal vi bruge tid på det? Selvfølgelig skal vi da det!!! Rigtig god læse- og virkelyst. SSP-samarbejdet i Skanderborg Kommune 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUNDEN OG FORMÅLET BØRNEHAVEKLASSEN KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE

4 BAGGRUNDEN OG FORMÅLET Baggrunden og formålet for undervisningsguiden Den overordnede målsætning for SSP-Samarbejdet i Skanderborg kommune lyder sådan: FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET Kriminalpræventiv undervisning er opbyggende Forskning viser, at det netop er børnenes oplevelse af skoledagen og de holdninger og værdier, der kommer på plads via arbejdet i skolen, der har den altafgørende betydning for, at barnet får et godt liv. Et godt socialt klima er et centralt forebyggelseselement. I de klasser, hvor der er et godt socialt klima, er der mindre risikoadfærd - herunder mindre kriminalitet og misbrug. Forskningen viser også, at den gode trivsel har særdeles stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver til det faglige. Dette er også en af de vægtige grunde til at investere i en forebyggende indsats.»at SIKRE DE BEDST MULIGE LIVSVILKÅR FOR BØRN OG UNGE I GODE NETVÆRK UDEN KRIMINALITET, MISBRUG OG MISTRIVSEL«SSP-Skanderborgs grundlæggende forebyggelsesbegreb Når vi taler kriminalpræventiv forebyggelse, er der flere niveauer. Det væsentligste er selve fundamentet, som er den opbyggende indsats. Det drejer sig om at skabe de gode vilkår og danne det værdi- og normmæssige fundament. Groft sagt at styrke det, vi gerne vil have mere af. Dette fundament er forudsætningen for forebyggelse og kriminalitetsforebyggelse. Her skal det lange seje træk gøres af alle som har en aktiv rolle i forhold til børn, unge og forældre. Når vi taler forebyggelse i øvrigt drejer det sig primært om den indsats der sker i AKT eller i distriktssamarbejdet omkring enkelte unge. Den direkte kriminalitetsforebyggelse drejer sig om at hindre, noget kriminelt sker. Det er her SSP-netværkene har en stor del af deres fokus. TRYGHEDSSKABENDE FOREBYGGELSE HINDRE AT ET PROBLEM OPSTÅR ELLER FORVÆRRES OPBYGNING SKABE GODE VILKÅR, BL.A. STYRKE DET, VI VIL HAVE MERE AF TRYGHEDSSKABENDE SSP-samarbejdet i Skanderborg kommune ønsker At inddrage forældrene som den væsentligste faktor i kriminalpræventiv forebyggelse At sikre tilgængeligt materiale baseret på den nyeste viden og nyeste undervisningsmetoder. At sikre at der i undervisningen anvendes metoder, som vi ved virker. At den kriminalpræventive undervisning kan tilrettelægges nemt, er relevant på det rigtige tidspunkt, føles overskuelig for læreren, og altid har forbindelse til en samlet»rød tråd«gennem hele skoleforløbet. At sikre, at alle elever i Skanderborg kommunes skoler modtager forebyggende undervisning hvert år. At sikre gode ideer, indsatser og projekter af kriminalpræventiv art bliver videreformidlet til alle skoler, klasseteams og klasselærer. 6 7

5 BØRNEHAVEKLASSEN EMNE Venner FORMÅL At styrke det nye fællesskab for både elever og forældre. TEMAER Kammeratskab Kontakter/legekammerater Venskab Makkerskab Plads til alle Vente på hinanden INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE Lærer kan inden introducere emnet for forældre via forældreintra og få respons på, hvordan ordet bruges derhjemme. Emnerne kan fx være: kammeratskab, legekammerater, venskab, makkerskab plads til alle, vente på hinanden. HUSMØDER/KLASSEMØDER Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-meddet!«. FRI FOR MOBBERI Kuffert med sociale værktøjer til at udvikle børns samspil og fællesskaber. Søg»Fri for mobberi«trin FOR TRIN Et program til brug for udvikling af børns sociale kompetencer. Søg»trin for trinskal VI LEGE«CIRKEL I SKOLEGÅRDEN«Der tegnes en cirkel i skolegården hvor man kan stille sig, hvis man gerne vil have én at lege med i frikvarteret. VENSKABSKLASSER OG VEJLEDERE Ældre elever er venner/vejledere med yngre elever, i dagligdagen og ved fællesarrangementer, for at skabe et ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. KØNSOPDELTE AKTIVITETER Aktiviteter kan bruges som redskab til, at skabe nye relationer. Hvis der eksempelvis er problemer i drengegruppen, arrangeres aktiviteter med drengene, der handler om samarbejde og gruppedynamik. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. DRAMA MOD MOBNING er en dramapædagogisk metode til løsning af konflikter. TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. TEGNE PÅ RYG er en metode, der kan bruges til udvikling af børns relationskompetence. At tegne hinanden på ryggen er en gammel hyggeleg, som mange børn og voksne kender. AR OG MI I SKOLE Ar og Mi er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«den HEMMELIGE DAL BUPL er afsender. Jagten på vaniljeisen er en computerfortælling med billeder for børn i alderen 5-8 år. Meningen er, at børnene, sammen med en lærer eller en pædagog, skal lære at behandle hinanden ordentligt og undgå mobning på en sjov og spændende måde. Søg»Den hemmelige dal«zippys VENNER Odense Socialpædagogiske Seminarium har udviklet undervisningsmaterialet Zippys venner til børn mellem 5 og 7 år. Via materialet får børnene mulighed for at opleve forskellige følelser, kommunikationsformer og måder at forholde sig til hinanden på. 8 9

6 IDRÆT SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. I idræt kan samarbejdsevner trænes eller synliggøres evt. via makkerlege: Selvvalgt person han/hun aldrig leger med Modsatte køn Den, som han/hun leger allerbedst sammen med En som teamet har bestemt, eleven skal lege med LITTERATUR TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Pøhler, Lis: Når jeg bliver mobbet. Emne: Mobning, følelser. Hansen, Hans Chr.: Bim, Bam, Basse. Emne: Mobning drilleri, fællesskab. Ramsland, Morten: Malte mus. Emne: Mobning, drilleri. Ramsland, Morten: Onkel Pedro kommer hjem. Emne: Mobning, drilleri, selvtillid, humor. Nöstlinger, Christine: Mini blander sig. Emne: Mobning. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk. Helfer, Anna-Marie: Du er slave Kalle! Emne: Mobning. Johnsen, Thøger: Ajnstajn. Bog og idebog. Emne: Venskab, mobning, udenfor. Aakeson, Kim Fupz: Vitello napper en kat. Emne: Drenge, penge, kriminalitet, rigdom, kæledyr. Aakeson, Kim Fupz: En historie om vokseværk. Emne: Familien, fædre, vold. INSPIRATION TIL FORÆLDRE OPBYG ET FORÆLDRENETVÆRK. Gør noget ud af at forældrene lærer hinanden at kende herunder navne, holdninger, jobs, interesser, søskende mv. HVORFOR SKAL MAN HAVE ET FORÆLDRENETVÆRK? Forældres kendskab til klassens børn og forældres engagement i klassens liv styrker klassens trivsel markant! For at forebygge konflikter, drilleri og mobning Det skaber fælles rammer Problemer tackles bedre, hvis man kender hinanden, og har aftalt at tale sammen, hvis man kommer i tvivl For at undgå misforståelser, frustrationer og usikkerhed ET GODT FORÆLDRENETVÆRK BESTÅR AF FORÆLDRE SOM: Tager ansvar for hinandens børn Vil samarbejde omkring hinandens børn Tager rygter alvorligt, og reagerer hurtigt og klogt på dem Reagerer hurtigt og klogt på akutte problemer og som gerne tager andre forældre med på råd. Ikke går alene med sine bekymringer FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - FÆLLES FØDSELSDAGSTRADITIONER Hvor fejres dagen?, Drenge, piger eller alle?, Varighed?, Fællesgave? Gavestørrelse? etc. - LEGETØJ I SKOLEN/SFO Hvor tit må medbringes legetøj hjemmefra i skole/sfo. Hvilke problemer kan det medføre? Brug evt.»aftalearkene«fra DKR Søg»Aftaleark«OPRET LEGEGRUPPER/KAKAOGRUPPER Legegrupper giver et bredere netværk. Brede netværk, gerne på tværs af køn, giver bedre mulighed for at finde ind i nye legekonstellationer. Med andre ord bliver klassen mindre sårbar. Legegrupper giver øget kendskab til hinanden og mindsker grundlaget for at mobning finder sted. Legegrupper giver forældre mulighed for at lære hele klassens børnegruppe at kende samt deres forældre. Hermed skabes større grobund for at kunne agere og reagere ift. hinandens børn. Søg»legegrupper«www.dkr.dk Søg»legegrupperKLASSENS BOG«Et opslagsværk med telefonnumre, adresser og billede af hele familien med forældre og søskende. Lav et par ekstra til evt. nye elever/familier i klassen. STJÆL DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på

7 1. KLASSE TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. får børnene mulighed for at opleve forskellige følelser, kommunikationsformer og måder at forholde sig til hinanden på. EMNE Samvær i klassen DRAMA MOD MOBNING er en dramapædagogisk metode til løsning af konflikter. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE FORMÅL At styrke elever og forældres netværk, fælles ansvarlighed og fællesskabs- TRIN FOR TRIN. Et program til brug for udvikling af børns sociale kompetencer. Søg»trin for Trin«Hansen, Marie: Nina tager mod til sig. Emne: Skolen, mobning, drilleri. følelse. TEMAER Tage hensyn til hinanden Plads til forskellighed I klassen hjælper vi hinanden Drilleri Fødselsdage Regler i klassen INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE. Fx Tage hensyn til hinanden, Plads til forskellighed, I klassen hjælper vi hinanden, Drilleri, Regler i klassen. KLASSEMØDER. Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-med-det!«.»skal VI LEGE«CIRKEL I SKOLEGÅRDEN«. Der tegnes en cirkel i skolegården hvor man kan stille sig, hvis man gerne vil have én at lege med i frikvarteret. VENSKABSKLASSER OG VEJLEDERE. Ældre elever er venner/vejledere med yngre elever, i dagligdagen og ved fællesarrangementer, for at skabe et ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. GIRAFSPROG er en metode, der sætter fokus på sprog og kommunikation i forbindelse med konflikters op- og nedtrapning. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. DEN HEMMELIGE DAL. BUPL er afsender. Jagten på vaniljeisen er en computerfortælling med billeder for børn i alderen 5-8 år. Meningen er, at børnene, sammen med en lærer eller en pædagog, skal lære at behandle hinanden ordentligt og undgå mobning på en sjov og spændende måde. Søg»Den hemmelige dal«zippys VENNER. Odense Socialpædagogiske Seminarium har udviklet undervisningsmaterialet Zippys venner til børn mellem 5 og 7 år. Via materialet Nielsen, Bent: Fra Aske til ild. Emne: Mobning, drilleri, familien, brande. Nissen, Sisse m.fl.: Skimmer i skole. Emne: Mobning. Lyhne, Mogens: Faruk og Ayse er Emne: Skolen, kærester, mobning Nielsen, Bent B.: Finn og Fidusen. Emne: Mobning, Venskab Hansen, Hans Chr.: Basse Bom-stærk. Emne: Drømme, drenge, drilleri, mobning. DVD. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk. DVD. Reuter, Bjarne/August, Bille: Busters verden. Emne: Trylleri, mobning, drenge, skolen

8 DANSK LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE m.v. om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. DANSK LITTERATURS KANON: Egon Mathisen:»Mis med de blå øjne«. Materiale findes bl.a. via Dansklærerforeningen. Mis er ikke som alle de andre katte. De driller ham med hans blå øjne. Men han bliver populær, da han finder landet med de mange mus. Enkel billedbog med korte tekster. AR OG MI er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. Susanne Ulk, Arbejdsmiljøfondet TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«kristendom HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? Hvordan skal vi leve sammen? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Godt og ondt BIBELSKE FORTÆLLINGER: Jesus. Fadervor. Urhistorien (Skabelsen, Adam og Eva, Noahs ark, Babelsmyten. Patriarkfortællingerne (Abraham, Isak, Jakob og Josef). BILLEDKUNST TEGNE, MALE, se på billeder om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER DEN USYNLIGE KLASSEKAMMERAT Diskuter udsagnene:»hvad der sker i skolen er lærernes ansvar«og»der er ingen som forældre, der kan påvirke trivslen i en klasse endda uden at være tilstede!«uddel folderen»den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel«kan downloades på: gsk/specialundervisning/laerere/ub/den-usynlige-klassekammerat/ Invitere evt. en AKT lærer (adfærd, kontakt og trivsel) til at holde et oplæg om forældres indflydelse på trivsel i klassen.»musketer-eden«giv hinanden lov til at kontakte hinanden ved bekymring Aftal retningslinjerne. Bliv evt. inspireret af»musketer-eden«. Se mere på ARRANGERER DIALOGMØDE Spil»Samspillet indskoling«. Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at sætte en dialog i gang om holdninger og værdier og måske blive enige om nogle regler, principper, værdier, der gælder for børnenes samvær. Spillet er også med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden. Spillet er udleveret til alle skoler i Skanderborg Kommune. Spørg din lokale SSP-lærer. Søg»Samspillet«. SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældrene kan lære hinanden bedre at kende. Børnene oplever deres forældre være sammen, og ser dem behandle hinanden ordentligt. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på TEGNE PÅ RYG er en metode, der kan bruges til udvikling af børns relationskompetence. At tegne hinanden på ryggen er en gammel hyggeleg, som mange børn og voksne kender

9 2. KLASSE EMNE Åbenhed og ærlighed FORMÅL At styrke elevers og forældres netværk, fælles ansvarlighed og fællesskabsfølelse. TEMAER I klassen løser vi problemer sammen. Det er ok at tale om det, der har betydning for fællesskabet. I klassen lyver vi ikke for hinanden Vi stoler på hinanden At sladre kan være at hjælpe en kammerat Have tillid til at det, de voksne siger, er rigtigt De voksne taler sammen INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE. Fx I klassen løser vi problemer sammen, Det er ok at tale om det, der har betydning for fællesskabet, I klassen lyver vi ikke for hinanden, Vi stoler på hinanden, At sladre kan være at hjælpe en kammerat, Have tillid til at det, de voksne siger, er rigtigt, De voksne taler sammen. HUSMØDER/KLASSEMØDER. Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-meddet!«. TRIN FOR TRIN. Et program til brug for udvikling af børns sociale kompetencer. Søg»trin for trinskal VI LEGE«CIRKEL I SKOLEGÅRDEN«. Der tegnes en cirkel i skolegården, hvor man kan stille sig, hvis man gerne vil have én at lege med i frikvarteret. VENSKABSKLASSER OG VEJLEDERE. Ældre elever er venner/vejledere med yngre elever, i dagligdagen og ved fællesarrangementer, for at skabe et ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. FORUMTEATER. Børnene gennemspiller episoder fra deres egen dagligdag igangsat af den voksne, hvorefter resten af børnegruppen byder ind med nye tanker, replikker, handlinger og generelle løsningsforslag. GIRAFSPROG er en metode, der sætter fokus på sprog og kommunikation i forbindelse med konflikters op- og nedtrapning. Metoden giver konkrete sproglige redskaber til konfliktløsning. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. DRAMA MOD MOBNING er en dramapædagogisk metode til løsning af konflikter. Drama mod Mobning er velegnet til brug i indskolingen og på mellemtrinnet. TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. AR OG MI er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. DEN HEMMELIGE DAL. BUPL er afsender. Jagten på vaniljeisen er en computerfortælling med billeder for børn i alderen 5-8 år. Meningen er, at børnene, sammen med en lærer eller en pædagog, skal lære at behandle hinanden ordentligt og undgå mobning på en sjov og spændende måde. Søg»Den hemmelige dal«dansk LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. LITTERATURARBEJDE: KIRSTEN MEJLHEDE KRO»DE GRÅ OG DE SORTE«. To gråænder slår sig ned ved den gamle mose. Det er et dejligt sted. Men en nat kommer to sorte fugle... De taler et underligt sprog, og de ser anderledes ud... Den gamle mose er ikke længere noget dejligt sted... TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogen består af 16 noveller, der kan anvendes til dansk og til kriminalpræventiv undervisning i de yngste klasser. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«

10 KRISTENDOM HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Liv og død. Sorg og glæde. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Moses. Kongetiden (Saul, David, Salomon). BILLEDKUNST TEGNE, MALE, SE PÅ BILLEDER om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. Metoden er især velegnet til brug i indskolingen og på mellemtrinnet. TEGNE PÅ RYG er en metode, der kan bruges til udvikling af børns relationskompetence. At tegne hinanden på ryggen er en gammel hyggeleg, som mange børn og voksne kender. Metoden er velegnet til brug i indskolingen. SYGEHUSFANGELEG: En person er fanger, og de andre løber rundt på en afgrænset bane. Et område vælges til at være sygehus. De tilfangetagne lægger sig ned og er»døde/syge«. De kan befries ved, at fire løbere hver tager fat i et/en af»patientens«arme eller ben og bærer ham til sygehuset, hvorpå han er med i legen igen. De fire bærere har»helle«, mens de rører ved den syge, men der må kun stå fire hjælpere. Desuden må man kun bære den syge, hvis der er fire bærere. Er der så mange tilfangetage, at der ikke er bærere nok, afsluttes legen. SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. I idræt kan samarbejdsevner trænes eller synliggøres. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Vellev, Helle: Oskar og Laura. Emne: Stjæle, tyveri, mobning. Nielsen, Bent: Fra Aske til ild. Emne: Mobning, drilleri, familien, brande. Hansen, Hans Chr.: Lillebror-banden. Emne: Skolen, mobning, konflikter, racisme, løgne. Nissen, Sisse m.fl.: Skimmer i skole. Emne: Mobning. Lyhne, Mogens: Faruk og Ayse er Emne: Skolen, kærester, mobning Nielsen, Bent B.: Finn og Fidusen. Emne: Mobning, Venskab Mogensen, Karsten S.: Sigurd og en barsk bølle. Emne: Drilleri, mobning. DVD. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk. DVD. Reuter, Bjarne/August, Bille: Busters verden. Emne: Trylleri, mobning, drenge, skolen. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - LEGEGRUPPER Hvilke fordele har det for klassen og for os forældre? - ÅBENHED Hvor meget åbenhed er der i den forældregruppe, vi er en del af? Hvordan kan vi blive bedre til at skabe åbenhed og tillid i forældrekredsen? Er der fordele og ulemper ved fælles åbenhed om skilsmisser, sygdomme i familien, diagnoser eller hvis ens barn i en periode ikke trives. Hvor går grænsen for åbenhed? Har forældre fx også»tavshedspligt«? I hvilke situationer kan det være vigtigt for dig at få en åben og ærlig information? Eller give den? - MOBILTELEFON Hvornår må man få en mobil? Hvor meget må mobilen bruges? Hvad må man med den i klassen? Hvad må de andre med mobilen? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»aftaleark«SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på Hansen, Marie: Nina tager mod til sig. Emne: Skolen, mobning, drilleri

11 3. KLASSE EMNE En god kammerat FORMÅL At styrke elevers og forældres netværk, fælles ansvarlighed og fællesskabsfølelse. TEMAER Sprogbrug Konfliktløsning Vi ødelægger ikke hinandens ting At drille og gøre nar af Udvikling af evnen til at føle empati Ligeværdighed Børns rettigheder INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE. Fx Sprogbrug, Konfliktløsning, Vi ødelægger ikke hinandens ting, At drille og gøre nar af, Udvikling af evnen til at føle empati, Ligeværdighed, Børns rettigheder. KLASSEMØDER. Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-med-det!«. DEN GODE VARME STOL. Øvelsen synliggør alle barnets positive egenskaber, ved at de andre skal sætte ord på dem. Det giver en positiv tilgang til kammeraterne. Barnet i stolen får styrket selvværd. LEGEVÆRKSTED, hvor man opfinder lege, der kan bruges i frikvartererne. VI SKABER FRED er et landsdækkende skoleprojekt med fokus på fredelig konfliktløsning i folkeskolen. Undervisningsmaterialet omfatter blandt andet bogen»en Opskrift på Fred«, som kan være udgangspunkt for arbejdet med fredelig konfliktløsning for elever fra 3. klasse og op. RIDDERORDENEN. Red Barnet Ungdom har udviklet Ridderordenen, der er et tiltag mod mobning målrettet 3. klassetrin. Ridderordenen går på skift mellem eleverne, og går ud på, at to elever på skift har et særligt ansvar for at gribe ind over for mobning i klassen. GIRAFSPROG er en metode, der sætter fokus på sprog og kommunikation i forbindelse med konflikters op- og nedtrapning. Metoden giver konkrete sproglige redskaber til konfliktløsning. Girafsprog kan anvendes forebyggende, indgribende og genoprettende i forhold til elevernes sociale trivsel. Metoden er velegnet på alle klassetrin. ØVELSE GØR MESTER handler om jævnbyrdig samtale i rundkreds. Indgangen er en leg eller en øvelse, der har fokus på en bestemt kompetence. Det kan være samarbejde, konfliktløsning og venskabsordninger. TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. AR OG MI er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. DANSK LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. LITTERATURARBEJDE: Jens Sigsgaard:»Skolebøllen Karl«. Emne: Mobning. EMNEARBEJDE: Børns rettigheder. Thomas Winding:»Samtaler med Mester«. Har børn ret til noget? Samtaler med mester. Bog om grundprincipperne i Børnekonventionen, skrevet så de kan forstås af mindre børn. MEN JEG KAN SÅ MEGET ANDET en elevbog om stærke følelser Om identitet, selvværd, håndtering af følelser, dilemmaer m.m. En række meget forskellige tekster og oplæg til procesorienteret arbejde i 3. til 5. klasse. Kirsten Borberg, Undervisningsministeriet m.fl., Søg»Men jeg kan så meget andet«20 21

12 TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogen består af 16 noveller, der kan anvendes til dansk og til kriminalpræventiv undervisning i de yngste klasser. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er for mange«litteratur OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Vellev, Helle: Oskar og Laura. Emne: Stjæle, tyveri, mobning. Hansen, Hans Chr.: Alex i dødens hule. Emne: Film, vold. Mogensen, Karsten S.: Sigurd og en barsk bølle. Emne: Drilleri, mobning. Birkeland, Thøger: Tudefjæs. Emne: Skolen, mobning. Himmelstrup, Kaj: Rotter i øret. (Findes også i lærerens bog) Emne: Drilleri, mobning, skolen, venskab. KRISTENDOM HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? Schmidt, Aase: Pigen i træet. Emne: Mobning, flytte, ensomhed. Reuter, Bjarne: En som Hodder. Emne: Anderledes, udenfor, ensomhed, fantasi, far-sønforhold, skolen, mobning. LIVSFILOSOFI OG ETIK: Sandhed og løgn. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Jesu liv. Fristelsen. Jesu lidelse, død og opstandelse. BILLEDKUNST TEGNE, MALE, SE PÅ BILLEDER om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. MALEVÆRKSTED, hvor eleverne laver små malerier med mobbescener IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. GRUPPELØB (tivolitur) Eleverne danner kæder i grupper af fire, og løber vilkårligt rundt evt. til musik. Ved møde med anden gruppe, løbes der fx baglæns rundt om, under armene (læreren bestemmer hvordan og skifter efter et stykke tid). TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. Metoden er især velegnet til brug i indskolingen og på mellemtrinnet. SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. Haller, Bent: Kevin Kujon og andre fortællinger. Emne: Børn, følelser, magisk realisme. Lassen, Linda: Havet nyser. Emne: Flytte, venner, Grønland. Oscar, K.: Benni Båt Emne: Drenge, mobning, boksning, venner. Hansen, Hans Chr.: Lillebror-banden. Emne: Skolen, mobning, konflikter, racisme, løgne. Film. Bergqvist, Gisela: Sandhed eller konsekvens. Emne: Piger, veninder, mobning. Mølvang, Kirsten Mørk: Tim, Troels og Tisse-Jan i fare. Emne: Mobning, venskab Guldager, Katrine Marie: Frøken Ignora-bøgerne ( Fylder år,..eksploderer, i skolegården). Bøger/materialekasse. Emne: Sladder, vrede, følelser, drilleri, veninder m.m. DVD. Reuter, Bjarne/August, Bille: Busters verden. Emne: Trylleri, mobning, drenge, skolen. DVD. Rafn, Torbjørn: Pusling. Emne: Piger, mobning, magtkamp. DVD. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk

13 INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER OMGANGSTONE OG SPROG Hvad er god tone? Hvad er ikke? Hvordan sikrer vi en god tone i klassen? Skal vi arbejde på fælles regler om»klassens tone«? Hvad gør v, hvis vi opdager, at omgangstonen udvikler sig negativt? Er det i orden at rette på andres børn, når de bryder»den gode tone«? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»aftaleark«STJÆL DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«24 25

14 4. KLASSE EMNE Mine og dine grænser FORMÅL På mellemtrinnet begynder de første tyverier at vise sig fra de nærliggende butikker omkring skolen og fra klassen selv. Eleverne skal derfor tilegne sig viden om grænser følelsesmæssige, personlige, konkrete, kontaktmæssige, retslige, adfærdsmæssige, etiske etc. TEMAER Hvorfor er der nogen, der stjæler? Hæleri Modetøj /Mærkevarer Gruppepres Butikstyveri/Moral Mit og dit Lommepenge Tyveri i klassen Hvor går mine og dine grænser? INSPIRATION TIL SKOLE KLASSENS TID»UGENS ORD«/EMNE Fx Hvorfor er der nogen, der stjæler? Hæleri, Modetøj /Mærkevarer, Gruppepres, Butikstyveri/Moral, Mit og dit, Lommepenge, Hvor går dine og mine grænser? DILEMMA Deltagende elever orienteres af læreren om rollen, de skal spille. Resten tager del i spillet, som klassekammerater, der må stille spørgsmål eller komme med forslag til, hvordan man kommer videre. Dilemmaeksempel: Gårdvagten observerer gennem en periode, at en af eleverne fra 4. klasse aldrig er med i klassens leg. Hun fortæller dette til klasselæreren, som tager det op med klassen. Hvad sker der i klassen? Personer: elev, der bliver holdt udenfor, gårdvagt, klasselærer. DISKUSSION ELLER DIALOG er en metode til at gøre eleverne bevidste om principperne for konstruktiv kommunikation. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. ØVELSE GØR MESTER handler om jævnbyrdig samtale i rundkreds. Indgangen er en leg eller en øvelse, der har fokus på en bestemt kompetence. Det kan være samarbejde, konfliktløsning, kommunikation eller lignende. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. BØRNS VILKÅR. Her ligger opgaver, der henvender sig til undervisningsbrug fra 4. klasse og opefter. Søg»skoleopgaver«DIT LIV DIT VALG? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet. Udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd. Omhandler identitet, levevilkår, livsstil, valg og konsekvenser. Lærervejledning og kopiark følger til undervisningen. JEG HAR RET TIL DU HAR RET TIL. Samværstræning på mellemtrinnet. En arbejdsbog, der handler om adfærd. Om at blive god til at være sig selv og god til at være sammen med andre. Janne Hejgaard, Landtryk, KONFLIKTER LØSER VI SELV! Undervisningsforløb med lektionsplan, program, formålsbeskrivelser og forbrug af materiale og forberedelse til lærerne. Konkrete øvelser og opgaver til eleverne fra klassetrin. Til materialet hører en instruktionsfilm til lærere og andre, der arbejder med børn og unge og konfliktløsning. 25 minutter. Hans Boserup og Susse Humle Dansk Forening for Mediation og Dansk Forligsnævn, Søg på»konflikter løser vi selv«go MOBILSTIL. Med computerspillet»go mobilstil«får eleverne og lærerne et værktøj til at tage stilling til og diskutere en række dilemmaer, som sætter fokus på problemer med brug af mobiltelefonen i timerne, mobilmobning og henvendelse fra fremmede. SAFT (safety, awareness, facts and tools) har undervisningsmateriale og interaktiv quiz til elever om sikkerhed på nettet. Under fanen»undervisningspakke fra SAFT«ligger også samtaleark, som elever og forældre kan samarbejde om

15 SIKKER CHAT. Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet samarbejder om kampagnen Sikker chat. Kampagnen henvender sig til børn, unge, forældre og fagfolk med viden, artikler, tests og undersøgelser om grænser, adfærd på nettet og elektronisk mobning. FORUMSPIL er en dramaform, der kan bruges til at reflektere over handlemuligheder i hverdagen. Elever kan gennem forumspil spille sig igennem forskellige konflikter, krænkelser, svære situationer og dermed afprøve forskellige løsningsmodeller. Bogen angiver forskellige øvelser og råd til, hvordan denne interaktive dramametode bruges i hverdagen. Augusto Boal med oversættelse af Jens Münster, DRAMA, Søg på»forumspil«dansk LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venner, identitet, det forbudte m.m. TEMALÆSNING: Ny i klassen. Venner. Mobning. RENÉE TOFT SIMONSEN: Karlas svære valg Del af serie. Karla er meget glad for skolen og sin klasse. En dag kommer der en ny elev, Selma, ind i klassen. Klassen tager ikke særlig godt imod den nye pige. Karla får det svært med sig selv, da hun ikke orker at sige fra, men en dag har hun fået nok. AASE SCHMIDT: Pigen i træet. Bogen handler om en pige, der sammen med sine forældre flytter til en anden by. Her skal hun starte i en ny skole, og det går ikke så godt. Hun bliver mobbet fra første dag, men en god nabo hjælper hende, så en dag vover hun at sige fra. DIN FEDE FRIKADELLE. Samling af artikler, hvor børn og voksne, der arbejder med børn, fortæller om mobning. Fra 12 år. Opgavehæfte til fri kopiering. Gitte Abildtrup Møller og Per Straarup Søndergaard, CDR, Søg»Din fede frikadelle«maria EN HISTORIE OM MOBNING. Undervisningsmateriale for 4. til 7. klasse, bestående af elevbog og lærerhæfte. Materialet giver nogle bud på, hvordan man kan arbejde med elevernes samværsformer i klassen. Lærerhæftet kan indgå i den løbende proces, det er at udvikle positive og konstruktive samværsrelationer i klassen. Lotte Kjærup, Forlaget HER&NU, Søg»Maria en historie om mobning«men JEG KAN SÅ MEGET ANDET en elevbog om stærke følelser Om identitet, selvværd, håndtering af følelser, dilemmaer mm. En række meget forskellige tekster og oplæg til procesorienteret arbejde i 3. til 5. klasse. Kirsten Borberg, Undervisningsministeriet m.fl., Søg»Men jeg kan så meget andet«tre ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogen består af 16 noveller, der kan anvendes til dansk og til kriminalpræventiv undervisning i de yngste klasser. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«mangfoldighed. Dansk Røde Kors har udviklet undervisningsmaterialet Mangfoldighed. Materialet arbejder med forskelle og ligheder. Det stimulerer nysgerrigheden hos børn og unge efter at lære om andres vilkår og normer samt at øge evnen til at sætte sig i andres sted. Henvender sig til mellemtrinnet og udskoling og kan hentes gratis til print. KRISTENDOM HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Tilgivelse og hævn. Tillid og mistillid. Ensomhed og fællesskab. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Job. Profeterne (Elias, Esajas, Jeremias og Daniel). Jesus forkyndelse. BILLEDKUNST TEGNE, MALE, SE PÅ BILLEDER om emner som venner, identitet, det forbudte m.m. VENSKABSSKULPTUR. Gennem rummelige billeder at bevidstgøre eleverne om de følelser, der hører venskab til. Her synliggøres det kropssprog, som er udtryk for følelserne. Dramatisering af forskellige følelser. Fastfrysning af bevægelserne fra dramatiseringen. Eleverne modellerer hinanden i opstillinger, der viser de forskellige følelser. Modelleret tegning af opstillingerne. Tegningerne bruges som udgangspunkt for skulpturfremstillingen. Gennemgang af materialer og teknik. Gruppeinddeling og valg af de følelser, de vil udtrykke. Materialer: Gipsgaze, ståltråd, aviser, trærester, søm, hammer, ståltrådsnet og maling. Under billedprocessen: Eleverne skal forsøge at sætte ord på det udtryk, skulpturen skal vise og finde en titel til skulpturen. Fremlægning: Fremlægning af skulpturerne herunder samtale. Fælles udstilling. Æstetisk overvejelse for opstilling, underlag m.m. Musikudvælgelse. De negative og positive følelser understreges ved hjælp af musik

16 IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. ROBOTLEG To og to er sammen. Den ene er placeret uden for den givne bane (7 x 7 meter), og styrer ved snak og råb makkeren, som har bind for øjnene, og er inden for den givne bane. Der er et par, der skal fange de andre. De andre skal passe på sig selv. Man går ud, hvis man bliver taget. Vinderen er den, der sidst bliver taget. SPEJL Gør nøjagtig som makkeren, som hvis man kigger sig selv i et spejl SAMARBEJDSØVELSER Samarbejde kan være både sjovt og svært. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Hallberg, Lin: Vennebogen. Emne: Venskab, mobning, udenfor, forelskelse. Hallberg, Lin: Bedste venner bogen. Emne: Venskab, udenfor. Hallberg, Lin: Svigtebogen. Emne: Venskab, mobning, kultursammenstød, identitet. Mølvang, Kirsten/Søndergaard Per S.: Så er festen slut Tobias noveller. Emne: Alkohol, rygning, tyveri, fester, kærester, mobning, stoffer. Hansen, Hans Chr.: Alex i dødens hule. Emne: Film, vold. Jensen, Jørn: Happy Slapping. Emne: Vold, mobiltelefoner, Happy Slapping. Wahlden, Christina: Klaras hemmelighed. Emne: Fædre, kriminalitet, fængsler. Schmidt, Aase: Pigen i træet. Emne: Mobning, flytte, ensomhed. Guldager, Katrine Marie: Frøken Ignora-bøgerne ( Fylder år,..eksploderer, i skolegården). Bøger/materialekasse. Emne: Sladder, vrede, følelser, drilleri, veninder m.m. Haller, Bent: Kevin Kujon og andre fortællinger. Emne: Børn, følelser, magisk realisme. Lassen, Linda: Havet nyser. Emne: Flytte, venner, Grønland. Drama. Ottesen, Josefine: En fremmed fugl. Emne: Eventyr, mobning, anderledes. Oscar, K.: Benni Båt Emne: Drenge, mobning, boksning, venner. Reuter, Bjarne: En som Hodder. Emne: Anderledes, udenfor, ensomhed, fantasi, far-sønforhold, skolen, mobning. Mølvang, Kirsten Mørk: Tim, Troels og Tisse-Jan i fare Emne: Mobning, venskab Birkeland, Thøger: Tudefjæs. Emne: Skolen, mobning. Himmelstrup, Kaj: Rotter i øret. Emne: Drilleri, mobning, skolen, venskab. Wahlden, Christina: Klaras hemmelighed. Emne: Fædre, kriminalitet, fængsler. DVD. Anders Mattesen: Terkel i knibe. Emne: Mobning, drenge. DVD. Rafn, Torbjørn: Pusling. Emne: Piger, mobning, magtkamp. Film. Bergqvist, Gisela: Sandhed eller konsekvens. Emne: Piger, veninder, mobning. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - OPFØRSEL I FÆLLESSKAB. Skal vi have fælles normer i klassen og i fritiden? Hvad gør vi når det går for vidt? Hvad kan vi fx ikke acceptere? Hvad gør hvis vi evt. opdager, at nogen ødelægger noget/laver hærværk eller tager noget i butikker sammen? Kan vi lave aftaler om hvad vi gør, hvis noget omkring børnene undrer os? - DVD AFTENER»KUN FOR UDVALGTE«. Kammeratskabsgrupperne rykker sig ofte og nye konstellationer opstår Skal vi som forældre rykke med? Hvornår er det OK at invitere nogle og ikke alle? - MED PÅ MODEN. Udfordrende påklædning. Hvad mener vi om det? Hvad er et rimeligt niveau lommepenge at have til indkøb af tøj?»alle de andre går i modetøj«er det rigtigt eller en overdrivelse? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»AftalearkKLASSEBOGEN«Trænger den til en opdatering? En klassebog er et opslagsværk med telefonnumre, adresser og billede af hele familien med forældre og søskende. Lav et par ekstra til evt. nye elever/familier i klassen

17 SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. ARRANGERER DIALOGMØDE Spil»Samspillet mellemtrin«. Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at sætte en dialog i gang om holdninger og værdier og måske blive enige om nogle regler, principper, værdier, der gælder for børnenes samvær. Spillet er også med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden. Spillet er udleveret til alle skoler i Skanderborg Kommune. Spørg din lokale SSP-lærer. Søg»Samspillet«. SSP-SKOLETILBUD Ved konkrete tilfælde af tyverier: STOP TYVEN! Politi/SSP-koordinator/SSP-lærer: Hvad sker der, når nogen bliver taget for butikstyveri? Herunder sagsforløb, omverdenens reaktioner, far og mor, hvordan har butikstyven det, etc. Butiksmedarbejder/indehaver fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra. Se mere på

18 5. KLASSE EMNE Mig selv og de andre Sociale overdrivelser og risikoadfærd FORMÅL At både børn og forældre introduceres til begrebet sociale overdrivelser og risikoadfærd. Der arbejdes bevidst og målrettet med at korrigere de sociale overdrivelser. At give forældrene viden om børns adfærd online samt redskaber til hvorledes forældrene kan indgå i børnenes online verden TEMAER Påklædning, frisure, udseende Gode og dårlige kammerater Røgrapport Sociale overdrivelser»musketer eden«social marginalisering Opdragelse Risikoadfærd Tweens Net-etikette Påklædning INSPIRATION TIL SKOLE KLASSENS TID»UGENS ORD«/EMNE. Fx Påklædning, frisure, udseende. Gode og dårlig kammerater. Net-etikette. SMS-snak. Hvad er forskellen på at snakke sammen, når man står over for hinanden og sende en sms er? fordele ulemper. Hvad er en god sms? Hvad er en dårlig sms? Hvordan virker en god sms på modtageren? Hvordan virker en dårlig sms på modtageren? Hvad er god telefonstil? Hvad er dårlig telefonstil? Hvordan er det sprog I bruger? DISKUSSION ELLER DIALOG er en metode til at gøre eleverne bevidste om principperne for konstruktiv kommunikation. UD MED SPROGET! Sætter fokus på kommunikation og sprog gennem eksempelsituationer fra hverdagen. Metoden tager udgangspunkt i ligeværdig kommunikation, hvor begge parter skal have plads og lov til at udtrykke egne behov og følelser. Ud med Sproget! Kan anvendes på mellemtrinnet og i overbygningen. ØVELSE GØR MESTER handler om jævnbyrdig samtale i rundkreds. Indgangen er en leg eller en øvelse, der har fokus på en bestemt kompetence. Det kan være samarbejde, konfliktløsning, kommunikation eller lignende. ØNSKERUNDEN er en metode, hvorigennem eleverne lærer at bede om og modtage ønske om ændringer i adfærd på en konstruktiv og positiv måde. SELVVÆRDSSPEJLET er en metode, som sætter fokus på elevernes selvoplevelse og selvværd. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. BØRNS VILKÅR. Her ligger opgaver, der henvender sig til undervisningsbrug fra 4. klasse og opefter. Søg»skoleopgaver«EMU samler og formidler en lang række elektroniske undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen. Ved fx at søge på ordet mobning kommer relevante emner frem om mobning. DIT LIV DIT VALG? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet. Udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd. Omhandler identitet, levevilkår, livsstil, valg og konsekvenser. Lærervejledning og kopiark følger til undervisningen. KONFLIKTER LØSER VI SELV! Lærer- og elevmateriale til undervisning i konfliktløsning efter mediationsmetoden. Undervisningsforløb med lektionsplan, program, formålsbeskrivelser og forbrug af materiale og forberedelse til lærerne. Konkrete øvelser og opgaver til eleverne fra klassetrin. Til materialet hører en instruktionsfilm til lærere og andre, der arbejder med børn og unge og konfliktløsning. 25 minutter. Hans Boserup og Susse Humle Dansk Forening for Mediation og Dansk Forligsnævn, Søg»Konflikter løser vi selv«maria EN HISTORIE OM MOBNING. Undervisningsmateriale for 4. til 7. klasse, bestående af elevbog og lærerhæfte. Materialet giver nogle bud på, hvordan man kan arbejde med elevernes samværsformer i klassen. Lærerhæftet kan indgå i den løbende proces, det er at udvikle positive og konstruktive samværsrelationer i klassen. Lotte Kjærup, Forlaget HER&NU, Søg»Maria en historie om mobning«34 35

19 MEN JEG KAN SÅ MEGET ANDET en elevbog om stærke følelser Om identitet, selvværd, håndtering af følelser, dilemmaer mm. En række meget forskellige tekster og oplæg til procesorienteret arbejde i 3. til 5. klasse. Kirsten Borberg, Undervisningsministeriet m.fl., Søg»Men jeg kan så meget andet«go MOBILSTIL. Med computerspillet»go mobilstil«får eleverne og lærerne et værktøj til at tage stilling til og diskutere en række dilemmaer, som sætter fokus på problemer med brug af mobiltelefonen i timerne, mobilmobning og henvendelse fra fremmede. DU HAR HOVEDROLLEN I DIT LIV. Grundbog i forumspil. Bogens mange konkrete forslag til øvelser gør den anvendelig i pædagogisk arbejde med at bevidstgøre børn, unge og voksne om deres muligheder for at styre deres eget liv, så de ikke bliver ofre for gruppepres, lav selvfølelse osv. Metoden kan anvendes af lærere til elever på alle klassetrin, fritidspædagoger, dramaog teaterpædagoger og alle, der beskæftiger sig med personlighedsudviklende arbejde. Katrin Byreus, Forlaget Drama, Søg»Du har hovedrollen i dit liv«samlet UNDERVISNINGSFORLØB TIL CHAT. På internettet findes mange gode enkeltstående hjemmesider/programmer til at styrke børnenes sikre adfærd på nettet. Dette undervisningsforløb samler de bedste af disse til en helhed som kan gennemføres som et tværfagligt forløb. I det samlede undervisningsforløb arbejdes der med webetik, nethistorier, fakta om nettet, lommefilm, sikker chat, SMART-regler, og meget mere. Henvend dig til din lokale SSP-lærer eller find det samlede undervisningsforløb på SAFT (safety, awareness, facts and tools) har undervisningsmateriale og interaktiv quiz til elever om sikkerhed på nettet. Under fanen»undervisningspakke fra SAFT«ligger også samtaleark, som elever og forældre kan samarbejde om. SIKKER CHAT Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet samarbejder om kampagnen Sikker chat. Kampagnen henvender sig til børn, unge, forældre og fagfolk med viden, artikler, tests og undersøgelser om grænser, adfærd på nettet og elektronisk mobning. FORUMSPIL er en dramaform, der kan bruges til at reflektere over handlemuligheder i hverdagen. Elever kan gennem forumspil spille sig igennem forskellige konflikter, krænkelser, svære situationer og dermed afprøve forskellige løsningsmodeller. Bogen angiver forskellige øvelser og råd til, hvordan denne interaktive dramametode bruges i hverdagen. Augusto Boal med oversættelse af Jens Münster, DRAMA, Søg»Forumspil«DANSK LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venner, identitet, det forbudte m.m. GENREARBEJDE MED NOVELLER: Mølvang, Kirsten/Søndergaard Per S. Så er festen slut Tobias noveller. Emne: Alkohol, rygning, tyveri, fester, kærester, mobning, stoffer. DIN FEDE FRIKADELLE. En samling af artikler, hvor børn og voksne, der arbejder med børn, fortæller om mobning. Fra 12 år. Opgavehæfte til fri kopiering. Gitte Abildtrup Møller og Per Straarup Søndergaard, CDR, Søg»Din fede frikadelle«kristendom HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Skyld og ansvar. Retfærdighed og uretfærdighed. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Jesu forkyndelse, lignelser, underberetninger. IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. FODBOLD PARVIS, ryg mod ryg i armkrog, 1 er blind og kun denne må skyde, den seende styrer SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Hallberg, Lin: Vennebogen. Emne: Venskab, mobning, udenfor, forelskelse. Hallberg, Lin: Bedste venner bogen. Emne: Venskab, udenfor. Hallberg, Lin: Svigtebogen. Emne: Venskab, mobning, kultursammenstød, identitet. Mølvang, Kirsten/Søndergaard Per S.: Så er festen slut Tobias noveller. Emne: Alkohol, rygning, tyveri, fester, kærester, mobning, stoffer. Jensen, Jørn: Happy Slapping. Emne: Vold, mobiltelefoner, Happy Slapping

20 Guldager, Katrine Marie: Frøken Ignora-bøgerne ( Fylder år,..eksploderer, i skolegården). Bøger/materialekasse. Emne: Sladder, vrede, følelser, drilleri, veninder m.m. Haller, Bent: Kevin Kujon og andre fortællinger. Emne: Børn, følelser, magisk realisme. Lassen, Linda: Havet nyser. Emne: Flytte, venner, Grønland. Drama. Ottesen, Josefine: En fremmed fugl. Emne: Eventyr, mobning, anderledes. Reuter, Bjarne: En som Hodder. Emne: Anderledes, udenfor, ensomhed, fantasi, far-sønforhold, skolen, mobning. Lyhne, Mogens: Unhappy slapping. Unge, mobning, mobiltelefoner, happy slapping. Himmelstrup, Kaj: Rotter i øret. Emne: Drilleri, mobning, skolen, venskab. DVD. Anders Mattesen: Terkel i knibe. Emne: Mobning, drenge. DVD. Rafn, Torbjørn: Pusling. Emne: Piger, mobning, magtkamp. Film. Bergqvist, Gisela: Sandhed eller konsekvens. Emne: Piger, veninder, mobning. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - MOBILTELEFONEN Hvordan ønsker vi, at vores børn skal bruge mobilen? Hvad må de andre i klassen med mobilen. Hvor går grænsen for, hvad vi vil acceptere? Kæde SMS er SMS mobning, generende fotos, etc? - PÅ NETTET. Hvilken adfærd har vores børn på nettet generelt i dag? Hvad foretager vores børn på nettet? Spil på nettet, hvilke og hvor længe? Sikker chat på nettet Hvad er det? Kan vi forebygge negative oplevelser på nettet? Hvad er SMARTreglerne? Kan vi lave aftaler om god»net-etikette«? Se mere på - RISIKOADFÆRD. Nu starter risikoadfærden! Hvordan kan vi som forældre forebygge risikoadfærd i vores klasse? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»Aftaleark«SOCIAL PEJLING Arrangere en aften for hele forældregruppen eller mindre grupper, hvor der sættes fokus på»social pejling«. Her spørges konkret ind til holdninger, grænser og dilemmaer fra dagligdagen. Målet for Social pejling er ikke, at alle skal være ens, have ens grænser eller løse konflikter på samme måde. Social pejling er en fordomsfri debat med konkrete eksempler således, at der kan»pejles«ind på andre forældres grænser, holdninger og meninger. Det giver mulighed for inspiration til egen praksis og afklaring af, om man selv er for meget på»kant«ift. resten af forældregruppen. Social pejling er særdeles velegnet til at afdække forældres egne sociale overdrivelse ift.»hvad alle andre gør«og»hvad alle andre må«læs mere på Gode emner: Pligter, Mobiltelefon Lommepenge Komme hjem tider: Weekend, når det er lyst, når det er mørkt? Sengetider Fjernsyn SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Hvad jeg tror om andresikker chat«se mere på

Trivselslæseplan for 3. klasse. En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 3. klasse. En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 3. klasse En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 2. klasse Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for børnehaveklassen. Venner SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for børnehaveklassen. Venner SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for børnehaveklassen Venner SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Kære lærere i Fredensborg Kommune

Kære lærere i Fredensborg Kommune Kære lærere i Fredensborg Kommune Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere jer for en opdateret vejledning i den forebyggende undervisning i daginstitution og folkeskole. Opdateringen er foretaget af

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 6. klasse Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 7. klasse Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN Brillerne Birkeland, Thøger Materiale til indskolingen Opstilling - klassesæt Skolens værktøjskasse til fremme af trivsel og mod mobning Indskolingen De er altid efter mig! Bode,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning 14. juni 2011 Skæring skoles nye vision: Skæring Skole er Vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mål: HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mobning skal forebygges og stoppes, fordi det kan skade både offer og mobber hele livet og påvirke læringen og det sociale klima i

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Konflikthåndtering 188

Konflikthåndtering 188 Konflikthåndtering 188 Forumspil med hånddukker Konflikthåndtering Beskrevet med input fra pædagog Rikke Birkholm Michelsen og leder Inger Hansen, Daginstitutionen Hallandsparken, Høje Tåstrup Kommune

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd. Sundhedsplejerskens undervisningsplan

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd. Sundhedsplejerskens undervisningsplan Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd Sundhedsplejerskens undervisningsplan Sundhedspædagogisk tilbud i 6. klasse 2014-2015 Et samarbejde mellem sundhedsplejen og SSP i Silkeborg Kommune Indhold

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI ANTIMOBBESTRATEGI D. 28. marts 2017 vedtog Folketinget væsentlige ændringer i Undervisningsmiljøloven. Ændringerne betyder blandt andet, at det fremover er et krav, at alle skoler udarbejder en antimobbestrategi

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere