SSP SAMARBEJDETS UNDERVISNINGS- GUIDE KRIMINALPRÆVENTIV UNDERVISNING OG FORÆLDRESAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP SAMARBEJDETS UNDERVISNINGS- GUIDE KRIMINALPRÆVENTIV UNDERVISNING OG FORÆLDRESAMARBEJDE"

Transkript

1 SSP SAMARBEJDETS UNDERVISNINGS- GUIDE KRIMINALPRÆVENTIV UNDERVISNING OG FORÆLDRESAMARBEJDE

2 FORORD SSP-samarbejdet Skanderborg Kommune Fagsekretariatet Børn & Unge Adelgade Skanderborg Layout: Kreativt Center Skanderborg Kommune Tryk: EJ Graphic Beder 1. oplag: 600 stk. Arbejdsgruppen: Simone Dalsgaard, Pædagogisk afdelingsleder Skanderborg Realskole Kristian Kilt, SSP-koordinator Skanderborg Kommune Jørn Martin, SSP-koordinator Skanderborg Kommune Bo Østergaard, SSP-koordinator Skanderborg Kommune Benny Husted, SSP-konsulent Skanderborg Kommune Maj 2010 Undervisningsguide til kriminalpræventiv undervisning det handler alt sammen om trivsel! Kriminalpræventiv undervisning skal der nu også bruges tid på det?? Hvis dette er den første tanke, der falder ind, når man ser overskriften på denne undervisningsguide, er det forståeligt. I en tid, hvor der bliver sat fokus på fagenes evaluering og mål, i en folkeskole, der ikke alene skal give eleverne kundskaber og færdigheder inden for dansk, matematik, sprog m.v., men også skal skabe»trafiksikre-seksualoplyste-kostvejledte-førstehjælpsgivende-motionerede«børn og unge, kan det virke trættende med endnu en ting, man»bør«bruge tid på. Det er slet ikke sikkert, det tager tid!! Et af formålene med denne undervisningsguide er at vise, at det slet ikke er sikkert, der skal afsættes ekstra tid til kriminalpræventiv undervisning! Det sker allerede! Den er integreret i mange fag og i mange emner, som eleverne møder i løbet af deres skolegang. Men måske er hverken de eller deres lærer klar over det? Måske bygger den manglende bevidsthed om dette på et lidt for snævert syn på, hvad kriminalpræventiv undervisning er?! Kriminalpræventiv undervisning er også men ikke bare»rusmidler«,»tyveri«og»hærværk«. Kriminalpræventiv undervisning handler mest af alt om trivsel; hvordan man har det med sig selv og andre. Man kan også sige, at det er undervisning, der skal fremme trivsel og hindre mistrivsel. Og det er der rigtigt meget undervisning i folkeskolen, der gør uden at nogen kommer i tanke om at kalde det»kriminalpræventivt«men det er det; Når vi taler om,»hvad er en god kammerat«i klassens tid, når vi lærer fairplay i idrætstimen, når vi diskuterer, hvad der er»godt«, og hvad der er»ondt«i kristendom, når vi lærer om retssystemet i samfundsfag, når vi lærer om alkohol i kemi eller læser en roman med temaet gruppepres i dansk. Det er bedre at forebygge Denne undervisningsguide skal være med til at bevidstgøre om, hvad der allerede sker ude i klasserne og give inspiration til endnu mere. Alle har interesse i, at mistrivsel hindres, og alle ved, med deres sunde fornuft, at det er bedre at forebygge, at et problem opstår end at løse det, når man står midt i»suppedasen«. Undervisningsguiden giver et bud på, hvordan man på hvert klassetrin kan arbejde for den gode trivsel. Den giver bud på relevante temaer at tage op, forslag til aktiviteter for forældregruppen, i SFO og i skoletiden, i de forskellige fag. Den giver konkrete bud på litteratur og links samt oversigt over SSP s skoletilbud. Læs undervisningsguiden og bliv overbevist; Kriminalpræventiv undervisning! Skal vi bruge tid på det? Selvfølgelig skal vi da det!!! Rigtig god læse- og virkelyst. SSP-samarbejdet i Skanderborg Kommune 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUNDEN OG FORMÅLET BØRNEHAVEKLASSEN KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE KLASSE

4 BAGGRUNDEN OG FORMÅLET Baggrunden og formålet for undervisningsguiden Den overordnede målsætning for SSP-Samarbejdet i Skanderborg kommune lyder sådan: FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET Kriminalpræventiv undervisning er opbyggende Forskning viser, at det netop er børnenes oplevelse af skoledagen og de holdninger og værdier, der kommer på plads via arbejdet i skolen, der har den altafgørende betydning for, at barnet får et godt liv. Et godt socialt klima er et centralt forebyggelseselement. I de klasser, hvor der er et godt socialt klima, er der mindre risikoadfærd - herunder mindre kriminalitet og misbrug. Forskningen viser også, at den gode trivsel har særdeles stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver til det faglige. Dette er også en af de vægtige grunde til at investere i en forebyggende indsats.»at SIKRE DE BEDST MULIGE LIVSVILKÅR FOR BØRN OG UNGE I GODE NETVÆRK UDEN KRIMINALITET, MISBRUG OG MISTRIVSEL«SSP-Skanderborgs grundlæggende forebyggelsesbegreb Når vi taler kriminalpræventiv forebyggelse, er der flere niveauer. Det væsentligste er selve fundamentet, som er den opbyggende indsats. Det drejer sig om at skabe de gode vilkår og danne det værdi- og normmæssige fundament. Groft sagt at styrke det, vi gerne vil have mere af. Dette fundament er forudsætningen for forebyggelse og kriminalitetsforebyggelse. Her skal det lange seje træk gøres af alle som har en aktiv rolle i forhold til børn, unge og forældre. Når vi taler forebyggelse i øvrigt drejer det sig primært om den indsats der sker i AKT eller i distriktssamarbejdet omkring enkelte unge. Den direkte kriminalitetsforebyggelse drejer sig om at hindre, noget kriminelt sker. Det er her SSP-netværkene har en stor del af deres fokus. TRYGHEDSSKABENDE FOREBYGGELSE HINDRE AT ET PROBLEM OPSTÅR ELLER FORVÆRRES OPBYGNING SKABE GODE VILKÅR, BL.A. STYRKE DET, VI VIL HAVE MERE AF TRYGHEDSSKABENDE SSP-samarbejdet i Skanderborg kommune ønsker At inddrage forældrene som den væsentligste faktor i kriminalpræventiv forebyggelse At sikre tilgængeligt materiale baseret på den nyeste viden og nyeste undervisningsmetoder. At sikre at der i undervisningen anvendes metoder, som vi ved virker. At den kriminalpræventive undervisning kan tilrettelægges nemt, er relevant på det rigtige tidspunkt, føles overskuelig for læreren, og altid har forbindelse til en samlet»rød tråd«gennem hele skoleforløbet. At sikre, at alle elever i Skanderborg kommunes skoler modtager forebyggende undervisning hvert år. At sikre gode ideer, indsatser og projekter af kriminalpræventiv art bliver videreformidlet til alle skoler, klasseteams og klasselærer. 6 7

5 BØRNEHAVEKLASSEN EMNE Venner FORMÅL At styrke det nye fællesskab for både elever og forældre. TEMAER Kammeratskab Kontakter/legekammerater Venskab Makkerskab Plads til alle Vente på hinanden INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE Lærer kan inden introducere emnet for forældre via forældreintra og få respons på, hvordan ordet bruges derhjemme. Emnerne kan fx være: kammeratskab, legekammerater, venskab, makkerskab plads til alle, vente på hinanden. HUSMØDER/KLASSEMØDER Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-meddet!«. FRI FOR MOBBERI Kuffert med sociale værktøjer til at udvikle børns samspil og fællesskaber. Søg»Fri for mobberi«trin FOR TRIN Et program til brug for udvikling af børns sociale kompetencer. Søg»trin for trinskal VI LEGE«CIRKEL I SKOLEGÅRDEN«Der tegnes en cirkel i skolegården hvor man kan stille sig, hvis man gerne vil have én at lege med i frikvarteret. VENSKABSKLASSER OG VEJLEDERE Ældre elever er venner/vejledere med yngre elever, i dagligdagen og ved fællesarrangementer, for at skabe et ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. KØNSOPDELTE AKTIVITETER Aktiviteter kan bruges som redskab til, at skabe nye relationer. Hvis der eksempelvis er problemer i drengegruppen, arrangeres aktiviteter med drengene, der handler om samarbejde og gruppedynamik. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. DRAMA MOD MOBNING er en dramapædagogisk metode til løsning af konflikter. TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. TEGNE PÅ RYG er en metode, der kan bruges til udvikling af børns relationskompetence. At tegne hinanden på ryggen er en gammel hyggeleg, som mange børn og voksne kender. AR OG MI I SKOLE Ar og Mi er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«den HEMMELIGE DAL BUPL er afsender. Jagten på vaniljeisen er en computerfortælling med billeder for børn i alderen 5-8 år. Meningen er, at børnene, sammen med en lærer eller en pædagog, skal lære at behandle hinanden ordentligt og undgå mobning på en sjov og spændende måde. Søg»Den hemmelige dal«zippys VENNER Odense Socialpædagogiske Seminarium har udviklet undervisningsmaterialet Zippys venner til børn mellem 5 og 7 år. Via materialet får børnene mulighed for at opleve forskellige følelser, kommunikationsformer og måder at forholde sig til hinanden på. 8 9

6 IDRÆT SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. I idræt kan samarbejdsevner trænes eller synliggøres evt. via makkerlege: Selvvalgt person han/hun aldrig leger med Modsatte køn Den, som han/hun leger allerbedst sammen med En som teamet har bestemt, eleven skal lege med LITTERATUR TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Pøhler, Lis: Når jeg bliver mobbet. Emne: Mobning, følelser. Hansen, Hans Chr.: Bim, Bam, Basse. Emne: Mobning drilleri, fællesskab. Ramsland, Morten: Malte mus. Emne: Mobning, drilleri. Ramsland, Morten: Onkel Pedro kommer hjem. Emne: Mobning, drilleri, selvtillid, humor. Nöstlinger, Christine: Mini blander sig. Emne: Mobning. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk. Helfer, Anna-Marie: Du er slave Kalle! Emne: Mobning. Johnsen, Thøger: Ajnstajn. Bog og idebog. Emne: Venskab, mobning, udenfor. Aakeson, Kim Fupz: Vitello napper en kat. Emne: Drenge, penge, kriminalitet, rigdom, kæledyr. Aakeson, Kim Fupz: En historie om vokseværk. Emne: Familien, fædre, vold. INSPIRATION TIL FORÆLDRE OPBYG ET FORÆLDRENETVÆRK. Gør noget ud af at forældrene lærer hinanden at kende herunder navne, holdninger, jobs, interesser, søskende mv. HVORFOR SKAL MAN HAVE ET FORÆLDRENETVÆRK? Forældres kendskab til klassens børn og forældres engagement i klassens liv styrker klassens trivsel markant! For at forebygge konflikter, drilleri og mobning Det skaber fælles rammer Problemer tackles bedre, hvis man kender hinanden, og har aftalt at tale sammen, hvis man kommer i tvivl For at undgå misforståelser, frustrationer og usikkerhed ET GODT FORÆLDRENETVÆRK BESTÅR AF FORÆLDRE SOM: Tager ansvar for hinandens børn Vil samarbejde omkring hinandens børn Tager rygter alvorligt, og reagerer hurtigt og klogt på dem Reagerer hurtigt og klogt på akutte problemer og som gerne tager andre forældre med på råd. Ikke går alene med sine bekymringer FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - FÆLLES FØDSELSDAGSTRADITIONER Hvor fejres dagen?, Drenge, piger eller alle?, Varighed?, Fællesgave? Gavestørrelse? etc. - LEGETØJ I SKOLEN/SFO Hvor tit må medbringes legetøj hjemmefra i skole/sfo. Hvilke problemer kan det medføre? Brug evt.»aftalearkene«fra DKR Søg»Aftaleark«OPRET LEGEGRUPPER/KAKAOGRUPPER Legegrupper giver et bredere netværk. Brede netværk, gerne på tværs af køn, giver bedre mulighed for at finde ind i nye legekonstellationer. Med andre ord bliver klassen mindre sårbar. Legegrupper giver øget kendskab til hinanden og mindsker grundlaget for at mobning finder sted. Legegrupper giver forældre mulighed for at lære hele klassens børnegruppe at kende samt deres forældre. Hermed skabes større grobund for at kunne agere og reagere ift. hinandens børn. Søg»legegrupper«www.dkr.dk Søg»legegrupperKLASSENS BOG«Et opslagsværk med telefonnumre, adresser og billede af hele familien med forældre og søskende. Lav et par ekstra til evt. nye elever/familier i klassen. STJÆL DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på

7 1. KLASSE TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. får børnene mulighed for at opleve forskellige følelser, kommunikationsformer og måder at forholde sig til hinanden på. EMNE Samvær i klassen DRAMA MOD MOBNING er en dramapædagogisk metode til løsning af konflikter. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE FORMÅL At styrke elever og forældres netværk, fælles ansvarlighed og fællesskabs- TRIN FOR TRIN. Et program til brug for udvikling af børns sociale kompetencer. Søg»trin for Trin«Hansen, Marie: Nina tager mod til sig. Emne: Skolen, mobning, drilleri. følelse. TEMAER Tage hensyn til hinanden Plads til forskellighed I klassen hjælper vi hinanden Drilleri Fødselsdage Regler i klassen INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE. Fx Tage hensyn til hinanden, Plads til forskellighed, I klassen hjælper vi hinanden, Drilleri, Regler i klassen. KLASSEMØDER. Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-med-det!«.»skal VI LEGE«CIRKEL I SKOLEGÅRDEN«. Der tegnes en cirkel i skolegården hvor man kan stille sig, hvis man gerne vil have én at lege med i frikvarteret. VENSKABSKLASSER OG VEJLEDERE. Ældre elever er venner/vejledere med yngre elever, i dagligdagen og ved fællesarrangementer, for at skabe et ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. GIRAFSPROG er en metode, der sætter fokus på sprog og kommunikation i forbindelse med konflikters op- og nedtrapning. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. DEN HEMMELIGE DAL. BUPL er afsender. Jagten på vaniljeisen er en computerfortælling med billeder for børn i alderen 5-8 år. Meningen er, at børnene, sammen med en lærer eller en pædagog, skal lære at behandle hinanden ordentligt og undgå mobning på en sjov og spændende måde. Søg»Den hemmelige dal«zippys VENNER. Odense Socialpædagogiske Seminarium har udviklet undervisningsmaterialet Zippys venner til børn mellem 5 og 7 år. Via materialet Nielsen, Bent: Fra Aske til ild. Emne: Mobning, drilleri, familien, brande. Nissen, Sisse m.fl.: Skimmer i skole. Emne: Mobning. Lyhne, Mogens: Faruk og Ayse er Emne: Skolen, kærester, mobning Nielsen, Bent B.: Finn og Fidusen. Emne: Mobning, Venskab Hansen, Hans Chr.: Basse Bom-stærk. Emne: Drømme, drenge, drilleri, mobning. DVD. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk. DVD. Reuter, Bjarne/August, Bille: Busters verden. Emne: Trylleri, mobning, drenge, skolen

8 DANSK LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE m.v. om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. DANSK LITTERATURS KANON: Egon Mathisen:»Mis med de blå øjne«. Materiale findes bl.a. via Dansklærerforeningen. Mis er ikke som alle de andre katte. De driller ham med hans blå øjne. Men han bliver populær, da han finder landet med de mange mus. Enkel billedbog med korte tekster. AR OG MI er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. Susanne Ulk, Arbejdsmiljøfondet TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«kristendom HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? Hvordan skal vi leve sammen? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Godt og ondt BIBELSKE FORTÆLLINGER: Jesus. Fadervor. Urhistorien (Skabelsen, Adam og Eva, Noahs ark, Babelsmyten. Patriarkfortællingerne (Abraham, Isak, Jakob og Josef). BILLEDKUNST TEGNE, MALE, se på billeder om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER DEN USYNLIGE KLASSEKAMMERAT Diskuter udsagnene:»hvad der sker i skolen er lærernes ansvar«og»der er ingen som forældre, der kan påvirke trivslen i en klasse endda uden at være tilstede!«uddel folderen»den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel«kan downloades på: gsk/specialundervisning/laerere/ub/den-usynlige-klassekammerat/ Invitere evt. en AKT lærer (adfærd, kontakt og trivsel) til at holde et oplæg om forældres indflydelse på trivsel i klassen.»musketer-eden«giv hinanden lov til at kontakte hinanden ved bekymring Aftal retningslinjerne. Bliv evt. inspireret af»musketer-eden«. Se mere på ARRANGERER DIALOGMØDE Spil»Samspillet indskoling«. Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at sætte en dialog i gang om holdninger og værdier og måske blive enige om nogle regler, principper, værdier, der gælder for børnenes samvær. Spillet er også med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden. Spillet er udleveret til alle skoler i Skanderborg Kommune. Spørg din lokale SSP-lærer. Søg»Samspillet«. SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældrene kan lære hinanden bedre at kende. Børnene oplever deres forældre være sammen, og ser dem behandle hinanden ordentligt. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på TEGNE PÅ RYG er en metode, der kan bruges til udvikling af børns relationskompetence. At tegne hinanden på ryggen er en gammel hyggeleg, som mange børn og voksne kender

9 2. KLASSE EMNE Åbenhed og ærlighed FORMÅL At styrke elevers og forældres netværk, fælles ansvarlighed og fællesskabsfølelse. TEMAER I klassen løser vi problemer sammen. Det er ok at tale om det, der har betydning for fællesskabet. I klassen lyver vi ikke for hinanden Vi stoler på hinanden At sladre kan være at hjælpe en kammerat Have tillid til at det, de voksne siger, er rigtigt De voksne taler sammen INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE. Fx I klassen løser vi problemer sammen, Det er ok at tale om det, der har betydning for fællesskabet, I klassen lyver vi ikke for hinanden, Vi stoler på hinanden, At sladre kan være at hjælpe en kammerat, Have tillid til at det, de voksne siger, er rigtigt, De voksne taler sammen. HUSMØDER/KLASSEMØDER. Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-meddet!«. TRIN FOR TRIN. Et program til brug for udvikling af børns sociale kompetencer. Søg»trin for trinskal VI LEGE«CIRKEL I SKOLEGÅRDEN«. Der tegnes en cirkel i skolegården, hvor man kan stille sig, hvis man gerne vil have én at lege med i frikvarteret. VENSKABSKLASSER OG VEJLEDERE. Ældre elever er venner/vejledere med yngre elever, i dagligdagen og ved fællesarrangementer, for at skabe et ansvarligt fællesskab blandt skolens elever. FORUMTEATER. Børnene gennemspiller episoder fra deres egen dagligdag igangsat af den voksne, hvorefter resten af børnegruppen byder ind med nye tanker, replikker, handlinger og generelle løsningsforslag. GIRAFSPROG er en metode, der sætter fokus på sprog og kommunikation i forbindelse med konflikters op- og nedtrapning. Metoden giver konkrete sproglige redskaber til konfliktløsning. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. DRAMA MOD MOBNING er en dramapædagogisk metode til løsning af konflikter. Drama mod Mobning er velegnet til brug i indskolingen og på mellemtrinnet. TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. AR OG MI er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. DEN HEMMELIGE DAL. BUPL er afsender. Jagten på vaniljeisen er en computerfortælling med billeder for børn i alderen 5-8 år. Meningen er, at børnene, sammen med en lærer eller en pædagog, skal lære at behandle hinanden ordentligt og undgå mobning på en sjov og spændende måde. Søg»Den hemmelige dal«dansk LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. LITTERATURARBEJDE: KIRSTEN MEJLHEDE KRO»DE GRÅ OG DE SORTE«. To gråænder slår sig ned ved den gamle mose. Det er et dejligt sted. Men en nat kommer to sorte fugle... De taler et underligt sprog, og de ser anderledes ud... Den gamle mose er ikke længere noget dejligt sted... TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogen består af 16 noveller, der kan anvendes til dansk og til kriminalpræventiv undervisning i de yngste klasser. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«

10 KRISTENDOM HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Liv og død. Sorg og glæde. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Moses. Kongetiden (Saul, David, Salomon). BILLEDKUNST TEGNE, MALE, SE PÅ BILLEDER om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. Metoden er især velegnet til brug i indskolingen og på mellemtrinnet. TEGNE PÅ RYG er en metode, der kan bruges til udvikling af børns relationskompetence. At tegne hinanden på ryggen er en gammel hyggeleg, som mange børn og voksne kender. Metoden er velegnet til brug i indskolingen. SYGEHUSFANGELEG: En person er fanger, og de andre løber rundt på en afgrænset bane. Et område vælges til at være sygehus. De tilfangetagne lægger sig ned og er»døde/syge«. De kan befries ved, at fire løbere hver tager fat i et/en af»patientens«arme eller ben og bærer ham til sygehuset, hvorpå han er med i legen igen. De fire bærere har»helle«, mens de rører ved den syge, men der må kun stå fire hjælpere. Desuden må man kun bære den syge, hvis der er fire bærere. Er der så mange tilfangetage, at der ikke er bærere nok, afsluttes legen. SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. I idræt kan samarbejdsevner trænes eller synliggøres. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Vellev, Helle: Oskar og Laura. Emne: Stjæle, tyveri, mobning. Nielsen, Bent: Fra Aske til ild. Emne: Mobning, drilleri, familien, brande. Hansen, Hans Chr.: Lillebror-banden. Emne: Skolen, mobning, konflikter, racisme, løgne. Nissen, Sisse m.fl.: Skimmer i skole. Emne: Mobning. Lyhne, Mogens: Faruk og Ayse er Emne: Skolen, kærester, mobning Nielsen, Bent B.: Finn og Fidusen. Emne: Mobning, Venskab Mogensen, Karsten S.: Sigurd og en barsk bølle. Emne: Drilleri, mobning. DVD. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk. DVD. Reuter, Bjarne/August, Bille: Busters verden. Emne: Trylleri, mobning, drenge, skolen. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - LEGEGRUPPER Hvilke fordele har det for klassen og for os forældre? - ÅBENHED Hvor meget åbenhed er der i den forældregruppe, vi er en del af? Hvordan kan vi blive bedre til at skabe åbenhed og tillid i forældrekredsen? Er der fordele og ulemper ved fælles åbenhed om skilsmisser, sygdomme i familien, diagnoser eller hvis ens barn i en periode ikke trives. Hvor går grænsen for åbenhed? Har forældre fx også»tavshedspligt«? I hvilke situationer kan det være vigtigt for dig at få en åben og ærlig information? Eller give den? - MOBILTELEFON Hvornår må man få en mobil? Hvor meget må mobilen bruges? Hvad må man med den i klassen? Hvad må de andre med mobilen? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»aftaleark«SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på Hansen, Marie: Nina tager mod til sig. Emne: Skolen, mobning, drilleri

11 3. KLASSE EMNE En god kammerat FORMÅL At styrke elevers og forældres netværk, fælles ansvarlighed og fællesskabsfølelse. TEMAER Sprogbrug Konfliktløsning Vi ødelægger ikke hinandens ting At drille og gøre nar af Udvikling af evnen til at føle empati Ligeværdighed Børns rettigheder INSPIRATION TIL SKOLE/SFO KLASSENS TID/SFO»UGENS ORD«/EMNE. Fx Sprogbrug, Konfliktløsning, Vi ødelægger ikke hinandens ting, At drille og gøre nar af, Udvikling af evnen til at føle empati, Ligeværdighed, Børns rettigheder. KLASSEMØDER. Forskellige emner tages op; fx hvordan taler vi til hinanden her på skolen, drillerier, vær en god kammerat,»pyt-med-det!«. DEN GODE VARME STOL. Øvelsen synliggør alle barnets positive egenskaber, ved at de andre skal sætte ord på dem. Det giver en positiv tilgang til kammeraterne. Barnet i stolen får styrket selvværd. LEGEVÆRKSTED, hvor man opfinder lege, der kan bruges i frikvartererne. VI SKABER FRED er et landsdækkende skoleprojekt med fokus på fredelig konfliktløsning i folkeskolen. Undervisningsmaterialet omfatter blandt andet bogen»en Opskrift på Fred«, som kan være udgangspunkt for arbejdet med fredelig konfliktløsning for elever fra 3. klasse og op. RIDDERORDENEN. Red Barnet Ungdom har udviklet Ridderordenen, der er et tiltag mod mobning målrettet 3. klassetrin. Ridderordenen går på skift mellem eleverne, og går ud på, at to elever på skift har et særligt ansvar for at gribe ind over for mobning i klassen. GIRAFSPROG er en metode, der sætter fokus på sprog og kommunikation i forbindelse med konflikters op- og nedtrapning. Metoden giver konkrete sproglige redskaber til konfliktløsning. Girafsprog kan anvendes forebyggende, indgribende og genoprettende i forhold til elevernes sociale trivsel. Metoden er velegnet på alle klassetrin. ØVELSE GØR MESTER handler om jævnbyrdig samtale i rundkreds. Indgangen er en leg eller en øvelse, der har fokus på en bestemt kompetence. Det kan være samarbejde, konfliktløsning og venskabsordninger. TILLIDSSKABENDE TEGNING kan bruges til at skabe tillid imellem eleverne i et givent forum. Metoden går ud på, at eleverne udarbejder en tegning af det, der optager dem mest lige nu. Efterfølgende samtales om tegningerne. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. AR OG MI er et sæt undervisningsmateriale om elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skolen. Materialesættet er målrettet klasse. Materialesættet består af lærermateriale med ark til både lærere og elever. DANSK LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. LITTERATURARBEJDE: Jens Sigsgaard:»Skolebøllen Karl«. Emne: Mobning. EMNEARBEJDE: Børns rettigheder. Thomas Winding:»Samtaler med Mester«. Har børn ret til noget? Samtaler med mester. Bog om grundprincipperne i Børnekonventionen, skrevet så de kan forstås af mindre børn. MEN JEG KAN SÅ MEGET ANDET en elevbog om stærke følelser Om identitet, selvværd, håndtering af følelser, dilemmaer m.m. En række meget forskellige tekster og oplæg til procesorienteret arbejde i 3. til 5. klasse. Kirsten Borberg, Undervisningsministeriet m.fl., Søg»Men jeg kan så meget andet«20 21

12 TRE ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogen består af 16 noveller, der kan anvendes til dansk og til kriminalpræventiv undervisning i de yngste klasser. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er for mange«litteratur OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Vellev, Helle: Oskar og Laura. Emne: Stjæle, tyveri, mobning. Hansen, Hans Chr.: Alex i dødens hule. Emne: Film, vold. Mogensen, Karsten S.: Sigurd og en barsk bølle. Emne: Drilleri, mobning. Birkeland, Thøger: Tudefjæs. Emne: Skolen, mobning. Himmelstrup, Kaj: Rotter i øret. (Findes også i lærerens bog) Emne: Drilleri, mobning, skolen, venskab. KRISTENDOM HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? Schmidt, Aase: Pigen i træet. Emne: Mobning, flytte, ensomhed. Reuter, Bjarne: En som Hodder. Emne: Anderledes, udenfor, ensomhed, fantasi, far-sønforhold, skolen, mobning. LIVSFILOSOFI OG ETIK: Sandhed og løgn. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Jesu liv. Fristelsen. Jesu lidelse, død og opstandelse. BILLEDKUNST TEGNE, MALE, SE PÅ BILLEDER om emner som venskab, drilleri, mobning, at være anderledes m.m. MALEVÆRKSTED, hvor eleverne laver små malerier med mobbescener IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. GRUPPELØB (tivolitur) Eleverne danner kæder i grupper af fire, og løber vilkårligt rundt evt. til musik. Ved møde med anden gruppe, løbes der fx baglæns rundt om, under armene (læreren bestemmer hvordan og skifter efter et stykke tid). TAKTIL RYGMASSAGE er primært en mobningsforebyggende metode, men kan også anvendes i forbindelse med en genoprettende indsats. Metoden er især velegnet til brug i indskolingen og på mellemtrinnet. SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. Haller, Bent: Kevin Kujon og andre fortællinger. Emne: Børn, følelser, magisk realisme. Lassen, Linda: Havet nyser. Emne: Flytte, venner, Grønland. Oscar, K.: Benni Båt Emne: Drenge, mobning, boksning, venner. Hansen, Hans Chr.: Lillebror-banden. Emne: Skolen, mobning, konflikter, racisme, løgne. Film. Bergqvist, Gisela: Sandhed eller konsekvens. Emne: Piger, veninder, mobning. Mølvang, Kirsten Mørk: Tim, Troels og Tisse-Jan i fare. Emne: Mobning, venskab Guldager, Katrine Marie: Frøken Ignora-bøgerne ( Fylder år,..eksploderer, i skolegården). Bøger/materialekasse. Emne: Sladder, vrede, følelser, drilleri, veninder m.m. DVD. Reuter, Bjarne/August, Bille: Busters verden. Emne: Trylleri, mobning, drenge, skolen. DVD. Rafn, Torbjørn: Pusling. Emne: Piger, mobning, magtkamp. DVD. Lund Kirkegard, Ole: Gummitarzan. Emne: Drenge, ensomhed, mobning, superstærk

13 INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER OMGANGSTONE OG SPROG Hvad er god tone? Hvad er ikke? Hvordan sikrer vi en god tone i klassen? Skal vi arbejde på fælles regler om»klassens tone«? Hvad gør v, hvis vi opdager, at omgangstonen udvikler sig negativt? Er det i orden at rette på andres børn, når de bryder»den gode tone«? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»aftaleark«STJÆL DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Trivsel for alle Hvad kan du gøre?«se mere på SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«24 25

14 4. KLASSE EMNE Mine og dine grænser FORMÅL På mellemtrinnet begynder de første tyverier at vise sig fra de nærliggende butikker omkring skolen og fra klassen selv. Eleverne skal derfor tilegne sig viden om grænser følelsesmæssige, personlige, konkrete, kontaktmæssige, retslige, adfærdsmæssige, etiske etc. TEMAER Hvorfor er der nogen, der stjæler? Hæleri Modetøj /Mærkevarer Gruppepres Butikstyveri/Moral Mit og dit Lommepenge Tyveri i klassen Hvor går mine og dine grænser? INSPIRATION TIL SKOLE KLASSENS TID»UGENS ORD«/EMNE Fx Hvorfor er der nogen, der stjæler? Hæleri, Modetøj /Mærkevarer, Gruppepres, Butikstyveri/Moral, Mit og dit, Lommepenge, Hvor går dine og mine grænser? DILEMMA Deltagende elever orienteres af læreren om rollen, de skal spille. Resten tager del i spillet, som klassekammerater, der må stille spørgsmål eller komme med forslag til, hvordan man kommer videre. Dilemmaeksempel: Gårdvagten observerer gennem en periode, at en af eleverne fra 4. klasse aldrig er med i klassens leg. Hun fortæller dette til klasselæreren, som tager det op med klassen. Hvad sker der i klassen? Personer: elev, der bliver holdt udenfor, gårdvagt, klasselærer. DISKUSSION ELLER DIALOG er en metode til at gøre eleverne bevidste om principperne for konstruktiv kommunikation. DEN GODE STOL er en metode, som lærer eleverne at fokusere på egne og andres positive sider og ressourcer. Eleven i den gode stol modtager positive udsagn om sig selv fra klassekammeraterne. ØVELSE GØR MESTER handler om jævnbyrdig samtale i rundkreds. Indgangen er en leg eller en øvelse, der har fokus på en bestemt kompetence. Det kan være samarbejde, konfliktløsning, kommunikation eller lignende. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. BØRNS VILKÅR. Her ligger opgaver, der henvender sig til undervisningsbrug fra 4. klasse og opefter. Søg»skoleopgaver«DIT LIV DIT VALG? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet. Udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd. Omhandler identitet, levevilkår, livsstil, valg og konsekvenser. Lærervejledning og kopiark følger til undervisningen. JEG HAR RET TIL DU HAR RET TIL. Samværstræning på mellemtrinnet. En arbejdsbog, der handler om adfærd. Om at blive god til at være sig selv og god til at være sammen med andre. Janne Hejgaard, Landtryk, KONFLIKTER LØSER VI SELV! Undervisningsforløb med lektionsplan, program, formålsbeskrivelser og forbrug af materiale og forberedelse til lærerne. Konkrete øvelser og opgaver til eleverne fra klassetrin. Til materialet hører en instruktionsfilm til lærere og andre, der arbejder med børn og unge og konfliktløsning. 25 minutter. Hans Boserup og Susse Humle Dansk Forening for Mediation og Dansk Forligsnævn, Søg på»konflikter løser vi selv«go MOBILSTIL. Med computerspillet»go mobilstil«får eleverne og lærerne et værktøj til at tage stilling til og diskutere en række dilemmaer, som sætter fokus på problemer med brug af mobiltelefonen i timerne, mobilmobning og henvendelse fra fremmede. SAFT (safety, awareness, facts and tools) har undervisningsmateriale og interaktiv quiz til elever om sikkerhed på nettet. Under fanen»undervisningspakke fra SAFT«ligger også samtaleark, som elever og forældre kan samarbejde om

15 SIKKER CHAT. Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet samarbejder om kampagnen Sikker chat. Kampagnen henvender sig til børn, unge, forældre og fagfolk med viden, artikler, tests og undersøgelser om grænser, adfærd på nettet og elektronisk mobning. FORUMSPIL er en dramaform, der kan bruges til at reflektere over handlemuligheder i hverdagen. Elever kan gennem forumspil spille sig igennem forskellige konflikter, krænkelser, svære situationer og dermed afprøve forskellige løsningsmodeller. Bogen angiver forskellige øvelser og råd til, hvordan denne interaktive dramametode bruges i hverdagen. Augusto Boal med oversættelse af Jens Münster, DRAMA, Søg på»forumspil«dansk LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venner, identitet, det forbudte m.m. TEMALÆSNING: Ny i klassen. Venner. Mobning. RENÉE TOFT SIMONSEN: Karlas svære valg Del af serie. Karla er meget glad for skolen og sin klasse. En dag kommer der en ny elev, Selma, ind i klassen. Klassen tager ikke særlig godt imod den nye pige. Karla får det svært med sig selv, da hun ikke orker at sige fra, men en dag har hun fået nok. AASE SCHMIDT: Pigen i træet. Bogen handler om en pige, der sammen med sine forældre flytter til en anden by. Her skal hun starte i en ny skole, og det går ikke så godt. Hun bliver mobbet fra første dag, men en god nabo hjælper hende, så en dag vover hun at sige fra. DIN FEDE FRIKADELLE. Samling af artikler, hvor børn og voksne, der arbejder med børn, fortæller om mobning. Fra 12 år. Opgavehæfte til fri kopiering. Gitte Abildtrup Møller og Per Straarup Søndergaard, CDR, Søg»Din fede frikadelle«maria EN HISTORIE OM MOBNING. Undervisningsmateriale for 4. til 7. klasse, bestående af elevbog og lærerhæfte. Materialet giver nogle bud på, hvordan man kan arbejde med elevernes samværsformer i klassen. Lærerhæftet kan indgå i den løbende proces, det er at udvikle positive og konstruktive samværsrelationer i klassen. Lotte Kjærup, Forlaget HER&NU, Søg»Maria en historie om mobning«men JEG KAN SÅ MEGET ANDET en elevbog om stærke følelser Om identitet, selvværd, håndtering af følelser, dilemmaer mm. En række meget forskellige tekster og oplæg til procesorienteret arbejde i 3. til 5. klasse. Kirsten Borberg, Undervisningsministeriet m.fl., Søg»Men jeg kan så meget andet«tre ER EN FOR MANGE og andre tekster til danskundervisning og det kriminalpræventive arbejde på de yngste klassetrin. Bogen består af 16 noveller, der kan anvendes til dansk og til kriminalpræventiv undervisning i de yngste klasser. Bogens temaer er venskaber, mobning, hjælpsomhed og løgne. Der medfølger opgaveark, og bogen indeholder tekster til både højtlæsning og selvstændig læsning. Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergård, Kroghs Forlag, Søg»Tre er en for mange«mangfoldighed. Dansk Røde Kors har udviklet undervisningsmaterialet Mangfoldighed. Materialet arbejder med forskelle og ligheder. Det stimulerer nysgerrigheden hos børn og unge efter at lære om andres vilkår og normer samt at øge evnen til at sætte sig i andres sted. Henvender sig til mellemtrinnet og udskoling og kan hentes gratis til print. KRISTENDOM HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Tilgivelse og hævn. Tillid og mistillid. Ensomhed og fællesskab. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Job. Profeterne (Elias, Esajas, Jeremias og Daniel). Jesus forkyndelse. BILLEDKUNST TEGNE, MALE, SE PÅ BILLEDER om emner som venner, identitet, det forbudte m.m. VENSKABSSKULPTUR. Gennem rummelige billeder at bevidstgøre eleverne om de følelser, der hører venskab til. Her synliggøres det kropssprog, som er udtryk for følelserne. Dramatisering af forskellige følelser. Fastfrysning af bevægelserne fra dramatiseringen. Eleverne modellerer hinanden i opstillinger, der viser de forskellige følelser. Modelleret tegning af opstillingerne. Tegningerne bruges som udgangspunkt for skulpturfremstillingen. Gennemgang af materialer og teknik. Gruppeinddeling og valg af de følelser, de vil udtrykke. Materialer: Gipsgaze, ståltråd, aviser, trærester, søm, hammer, ståltrådsnet og maling. Under billedprocessen: Eleverne skal forsøge at sætte ord på det udtryk, skulpturen skal vise og finde en titel til skulpturen. Fremlægning: Fremlægning af skulpturerne herunder samtale. Fælles udstilling. Æstetisk overvejelse for opstilling, underlag m.m. Musikudvælgelse. De negative og positive følelser understreges ved hjælp af musik

16 IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. ROBOTLEG To og to er sammen. Den ene er placeret uden for den givne bane (7 x 7 meter), og styrer ved snak og råb makkeren, som har bind for øjnene, og er inden for den givne bane. Der er et par, der skal fange de andre. De andre skal passe på sig selv. Man går ud, hvis man bliver taget. Vinderen er den, der sidst bliver taget. SPEJL Gør nøjagtig som makkeren, som hvis man kigger sig selv i et spejl SAMARBEJDSØVELSER Samarbejde kan være både sjovt og svært. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Hallberg, Lin: Vennebogen. Emne: Venskab, mobning, udenfor, forelskelse. Hallberg, Lin: Bedste venner bogen. Emne: Venskab, udenfor. Hallberg, Lin: Svigtebogen. Emne: Venskab, mobning, kultursammenstød, identitet. Mølvang, Kirsten/Søndergaard Per S.: Så er festen slut Tobias noveller. Emne: Alkohol, rygning, tyveri, fester, kærester, mobning, stoffer. Hansen, Hans Chr.: Alex i dødens hule. Emne: Film, vold. Jensen, Jørn: Happy Slapping. Emne: Vold, mobiltelefoner, Happy Slapping. Wahlden, Christina: Klaras hemmelighed. Emne: Fædre, kriminalitet, fængsler. Schmidt, Aase: Pigen i træet. Emne: Mobning, flytte, ensomhed. Guldager, Katrine Marie: Frøken Ignora-bøgerne ( Fylder år,..eksploderer, i skolegården). Bøger/materialekasse. Emne: Sladder, vrede, følelser, drilleri, veninder m.m. Haller, Bent: Kevin Kujon og andre fortællinger. Emne: Børn, følelser, magisk realisme. Lassen, Linda: Havet nyser. Emne: Flytte, venner, Grønland. Drama. Ottesen, Josefine: En fremmed fugl. Emne: Eventyr, mobning, anderledes. Oscar, K.: Benni Båt Emne: Drenge, mobning, boksning, venner. Reuter, Bjarne: En som Hodder. Emne: Anderledes, udenfor, ensomhed, fantasi, far-sønforhold, skolen, mobning. Mølvang, Kirsten Mørk: Tim, Troels og Tisse-Jan i fare Emne: Mobning, venskab Birkeland, Thøger: Tudefjæs. Emne: Skolen, mobning. Himmelstrup, Kaj: Rotter i øret. Emne: Drilleri, mobning, skolen, venskab. Wahlden, Christina: Klaras hemmelighed. Emne: Fædre, kriminalitet, fængsler. DVD. Anders Mattesen: Terkel i knibe. Emne: Mobning, drenge. DVD. Rafn, Torbjørn: Pusling. Emne: Piger, mobning, magtkamp. Film. Bergqvist, Gisela: Sandhed eller konsekvens. Emne: Piger, veninder, mobning. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - OPFØRSEL I FÆLLESSKAB. Skal vi have fælles normer i klassen og i fritiden? Hvad gør vi når det går for vidt? Hvad kan vi fx ikke acceptere? Hvad gør hvis vi evt. opdager, at nogen ødelægger noget/laver hærværk eller tager noget i butikker sammen? Kan vi lave aftaler om hvad vi gør, hvis noget omkring børnene undrer os? - DVD AFTENER»KUN FOR UDVALGTE«. Kammeratskabsgrupperne rykker sig ofte og nye konstellationer opstår Skal vi som forældre rykke med? Hvornår er det OK at invitere nogle og ikke alle? - MED PÅ MODEN. Udfordrende påklædning. Hvad mener vi om det? Hvad er et rimeligt niveau lommepenge at have til indkøb af tøj?»alle de andre går i modetøj«er det rigtigt eller en overdrivelse? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»AftalearkKLASSEBOGEN«Trænger den til en opdatering? En klassebog er et opslagsværk med telefonnumre, adresser og billede af hele familien med forældre og søskende. Lav et par ekstra til evt. nye elever/familier i klassen

17 SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. ARRANGERER DIALOGMØDE Spil»Samspillet mellemtrin«. Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at sætte en dialog i gang om holdninger og værdier og måske blive enige om nogle regler, principper, værdier, der gælder for børnenes samvær. Spillet er også med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden. Spillet er udleveret til alle skoler i Skanderborg Kommune. Spørg din lokale SSP-lærer. Søg»Samspillet«. SSP-SKOLETILBUD Ved konkrete tilfælde af tyverier: STOP TYVEN! Politi/SSP-koordinator/SSP-lærer: Hvad sker der, når nogen bliver taget for butikstyveri? Herunder sagsforløb, omverdenens reaktioner, far og mor, hvordan har butikstyven det, etc. Butiksmedarbejder/indehaver fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra. Se mere på

18 5. KLASSE EMNE Mig selv og de andre Sociale overdrivelser og risikoadfærd FORMÅL At både børn og forældre introduceres til begrebet sociale overdrivelser og risikoadfærd. Der arbejdes bevidst og målrettet med at korrigere de sociale overdrivelser. At give forældrene viden om børns adfærd online samt redskaber til hvorledes forældrene kan indgå i børnenes online verden TEMAER Påklædning, frisure, udseende Gode og dårlige kammerater Røgrapport Sociale overdrivelser»musketer eden«social marginalisering Opdragelse Risikoadfærd Tweens Net-etikette Påklædning INSPIRATION TIL SKOLE KLASSENS TID»UGENS ORD«/EMNE. Fx Påklædning, frisure, udseende. Gode og dårlig kammerater. Net-etikette. SMS-snak. Hvad er forskellen på at snakke sammen, når man står over for hinanden og sende en sms er? fordele ulemper. Hvad er en god sms? Hvad er en dårlig sms? Hvordan virker en god sms på modtageren? Hvordan virker en dårlig sms på modtageren? Hvad er god telefonstil? Hvad er dårlig telefonstil? Hvordan er det sprog I bruger? DISKUSSION ELLER DIALOG er en metode til at gøre eleverne bevidste om principperne for konstruktiv kommunikation. UD MED SPROGET! Sætter fokus på kommunikation og sprog gennem eksempelsituationer fra hverdagen. Metoden tager udgangspunkt i ligeværdig kommunikation, hvor begge parter skal have plads og lov til at udtrykke egne behov og følelser. Ud med Sproget! Kan anvendes på mellemtrinnet og i overbygningen. ØVELSE GØR MESTER handler om jævnbyrdig samtale i rundkreds. Indgangen er en leg eller en øvelse, der har fokus på en bestemt kompetence. Det kan være samarbejde, konfliktløsning, kommunikation eller lignende. ØNSKERUNDEN er en metode, hvorigennem eleverne lærer at bede om og modtage ønske om ændringer i adfærd på en konstruktiv og positiv måde. SELVVÆRDSSPEJLET er en metode, som sætter fokus på elevernes selvoplevelse og selvværd. GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Håndbog med ideer, øvelser og baggrundsviden. Søg»Grib konflikten«. KONFLIKTTRAPPEN kan i skolesammenhæng bruges til at bevidstgøre eleverne om en konflikts forskellige faser. Dermed styrkes elevernes evne til konstruktivt at håndtere de konflikter, de selv er eller potentielt vil blive en del af. BØRNS VILKÅR. Her ligger opgaver, der henvender sig til undervisningsbrug fra 4. klasse og opefter. Søg»skoleopgaver«EMU samler og formidler en lang række elektroniske undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen. Ved fx at søge på ordet mobning kommer relevante emner frem om mobning. DIT LIV DIT VALG? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet. Udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd. Omhandler identitet, levevilkår, livsstil, valg og konsekvenser. Lærervejledning og kopiark følger til undervisningen. KONFLIKTER LØSER VI SELV! Lærer- og elevmateriale til undervisning i konfliktløsning efter mediationsmetoden. Undervisningsforløb med lektionsplan, program, formålsbeskrivelser og forbrug af materiale og forberedelse til lærerne. Konkrete øvelser og opgaver til eleverne fra klassetrin. Til materialet hører en instruktionsfilm til lærere og andre, der arbejder med børn og unge og konfliktløsning. 25 minutter. Hans Boserup og Susse Humle Dansk Forening for Mediation og Dansk Forligsnævn, Søg»Konflikter løser vi selv«maria EN HISTORIE OM MOBNING. Undervisningsmateriale for 4. til 7. klasse, bestående af elevbog og lærerhæfte. Materialet giver nogle bud på, hvordan man kan arbejde med elevernes samværsformer i klassen. Lærerhæftet kan indgå i den løbende proces, det er at udvikle positive og konstruktive samværsrelationer i klassen. Lotte Kjærup, Forlaget HER&NU, Søg»Maria en historie om mobning«34 35

19 MEN JEG KAN SÅ MEGET ANDET en elevbog om stærke følelser Om identitet, selvværd, håndtering af følelser, dilemmaer mm. En række meget forskellige tekster og oplæg til procesorienteret arbejde i 3. til 5. klasse. Kirsten Borberg, Undervisningsministeriet m.fl., Søg»Men jeg kan så meget andet«go MOBILSTIL. Med computerspillet»go mobilstil«får eleverne og lærerne et værktøj til at tage stilling til og diskutere en række dilemmaer, som sætter fokus på problemer med brug af mobiltelefonen i timerne, mobilmobning og henvendelse fra fremmede. DU HAR HOVEDROLLEN I DIT LIV. Grundbog i forumspil. Bogens mange konkrete forslag til øvelser gør den anvendelig i pædagogisk arbejde med at bevidstgøre børn, unge og voksne om deres muligheder for at styre deres eget liv, så de ikke bliver ofre for gruppepres, lav selvfølelse osv. Metoden kan anvendes af lærere til elever på alle klassetrin, fritidspædagoger, dramaog teaterpædagoger og alle, der beskæftiger sig med personlighedsudviklende arbejde. Katrin Byreus, Forlaget Drama, Søg»Du har hovedrollen i dit liv«samlet UNDERVISNINGSFORLØB TIL CHAT. På internettet findes mange gode enkeltstående hjemmesider/programmer til at styrke børnenes sikre adfærd på nettet. Dette undervisningsforløb samler de bedste af disse til en helhed som kan gennemføres som et tværfagligt forløb. I det samlede undervisningsforløb arbejdes der med webetik, nethistorier, fakta om nettet, lommefilm, sikker chat, SMART-regler, og meget mere. Henvend dig til din lokale SSP-lærer eller find det samlede undervisningsforløb på SAFT (safety, awareness, facts and tools) har undervisningsmateriale og interaktiv quiz til elever om sikkerhed på nettet. Under fanen»undervisningspakke fra SAFT«ligger også samtaleark, som elever og forældre kan samarbejde om. SIKKER CHAT Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet samarbejder om kampagnen Sikker chat. Kampagnen henvender sig til børn, unge, forældre og fagfolk med viden, artikler, tests og undersøgelser om grænser, adfærd på nettet og elektronisk mobning. FORUMSPIL er en dramaform, der kan bruges til at reflektere over handlemuligheder i hverdagen. Elever kan gennem forumspil spille sig igennem forskellige konflikter, krænkelser, svære situationer og dermed afprøve forskellige løsningsmodeller. Bogen angiver forskellige øvelser og råd til, hvordan denne interaktive dramametode bruges i hverdagen. Augusto Boal med oversættelse af Jens Münster, DRAMA, Søg»Forumspil«DANSK LÆSE, SKRIVE, TALE, DRAMATISERE M.V. om emner som venner, identitet, det forbudte m.m. GENREARBEJDE MED NOVELLER: Mølvang, Kirsten/Søndergaard Per S. Så er festen slut Tobias noveller. Emne: Alkohol, rygning, tyveri, fester, kærester, mobning, stoffer. DIN FEDE FRIKADELLE. En samling af artikler, hvor børn og voksne, der arbejder med børn, fortæller om mobning. Fra 12 år. Opgavehæfte til fri kopiering. Gitte Abildtrup Møller og Per Straarup Søndergaard, CDR, Søg»Din fede frikadelle«kristendom HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? HVORDAN SKAL VI LEVE SAMMEN? LIVSFILOSOFI OG ETIK: Skyld og ansvar. Retfærdighed og uretfærdighed. BIBELSKE FORTÆLLINGER: Jesu forkyndelse, lignelser, underberetninger. IDRÆT I IDRÆT KAN SAMARBEJDSEVNER TRÆNES ELLER SYNLIGGØRES. LIGELEDES FAIRPLAY. FODBOLD PARVIS, ryg mod ryg i armkrog, 1 er blind og kun denne må skyde, den seende styrer SAMARBEJDE kan være både sjovt og svært. LITTERATUR OG FILM TIL UNDERVISNING, EGENLÆSNING OG HØJTLÆSNING SE Hallberg, Lin: Vennebogen. Emne: Venskab, mobning, udenfor, forelskelse. Hallberg, Lin: Bedste venner bogen. Emne: Venskab, udenfor. Hallberg, Lin: Svigtebogen. Emne: Venskab, mobning, kultursammenstød, identitet. Mølvang, Kirsten/Søndergaard Per S.: Så er festen slut Tobias noveller. Emne: Alkohol, rygning, tyveri, fester, kærester, mobning, stoffer. Jensen, Jørn: Happy Slapping. Emne: Vold, mobiltelefoner, Happy Slapping

20 Guldager, Katrine Marie: Frøken Ignora-bøgerne ( Fylder år,..eksploderer, i skolegården). Bøger/materialekasse. Emne: Sladder, vrede, følelser, drilleri, veninder m.m. Haller, Bent: Kevin Kujon og andre fortællinger. Emne: Børn, følelser, magisk realisme. Lassen, Linda: Havet nyser. Emne: Flytte, venner, Grønland. Drama. Ottesen, Josefine: En fremmed fugl. Emne: Eventyr, mobning, anderledes. Reuter, Bjarne: En som Hodder. Emne: Anderledes, udenfor, ensomhed, fantasi, far-sønforhold, skolen, mobning. Lyhne, Mogens: Unhappy slapping. Unge, mobning, mobiltelefoner, happy slapping. Himmelstrup, Kaj: Rotter i øret. Emne: Drilleri, mobning, skolen, venskab. DVD. Anders Mattesen: Terkel i knibe. Emne: Mobning, drenge. DVD. Rafn, Torbjørn: Pusling. Emne: Piger, mobning, magtkamp. Film. Bergqvist, Gisela: Sandhed eller konsekvens. Emne: Piger, veninder, mobning. INSPIRATION TIL FORÆLDRE FORÆLDRENETVÆRKET DRØFTER - MOBILTELEFONEN Hvordan ønsker vi, at vores børn skal bruge mobilen? Hvad må de andre i klassen med mobilen. Hvor går grænsen for, hvad vi vil acceptere? Kæde SMS er SMS mobning, generende fotos, etc? - PÅ NETTET. Hvilken adfærd har vores børn på nettet generelt i dag? Hvad foretager vores børn på nettet? Spil på nettet, hvilke og hvor længe? Sikker chat på nettet Hvad er det? Kan vi forebygge negative oplevelser på nettet? Hvad er SMARTreglerne? Kan vi lave aftaler om god»net-etikette«? Se mere på - RISIKOADFÆRD. Nu starter risikoadfærden! Hvordan kan vi som forældre forebygge risikoadfærd i vores klasse? Brug evt.»aftalearkene«på Søg»Aftaleark«SOCIAL PEJLING Arrangere en aften for hele forældregruppen eller mindre grupper, hvor der sættes fokus på»social pejling«. Her spørges konkret ind til holdninger, grænser og dilemmaer fra dagligdagen. Målet for Social pejling er ikke, at alle skal være ens, have ens grænser eller løse konflikter på samme måde. Social pejling er en fordomsfri debat med konkrete eksempler således, at der kan»pejles«ind på andre forældres grænser, holdninger og meninger. Det giver mulighed for inspiration til egen praksis og afklaring af, om man selv er for meget på»kant«ift. resten af forældregruppen. Social pejling er særdeles velegnet til at afdække forældres egne sociale overdrivelse ift.»hvad alle andre gør«og»hvad alle andre må«læs mere på Gode emner: Pligter, Mobiltelefon Lommepenge Komme hjem tider: Weekend, når det er lyst, når det er mørkt? Sengetider Fjernsyn SOCIALE ARRANGEMENTER Forældrerådet skaber sociale aktiviteter for, at forældre og børn lærer hinanden bedre at kende. Børnene oplever forældrene hygger sig og har det rart i hinandens selskab. Find evt. inspiration på Søg»Alternative forældremøder«stjæl DE ANDRES GODE IDEER! Indkald én gang om året alle forældreråd på tværs af årgange til fælles inspiration og gensidig vidensdeling. Hvad har været godt at have styr på de forskellige årgange? Hvilke gode ideer er der til sociale tiltag. Brug de gode erfaringer der allerede eksisterer blandt andre netværk på skolen. SSP-SKOLETILBUD»Hvad jeg tror om andresikker chat«se mere på

Kære lærere i Fredensborg Kommune

Kære lærere i Fredensborg Kommune Kære lærere i Fredensborg Kommune Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere jer for en opdateret vejledning i den forebyggende undervisning i daginstitution og folkeskole. Opdateringen er foretaget af

Læs mere

Trivselslæseplan for 3. klasse. En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 3. klasse. En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 3. klasse En god kammerat SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for børnehaveklassen. Venner SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for børnehaveklassen. Venner SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for børnehaveklassen Venner SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp gladsaxe.dk/ssp SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning SSP- læseplan Kriminalpræventiv undervisning i Gladsaxe Kommune O:\CSFIA1\GRAFIA og andre leverandører\ssp-læseplan 2007\SSP-læseplan - den endelige

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk Forlag 35381655 Centret

Læs mere

SSP vejledende læseplan

SSP vejledende læseplan SSP vejledende læseplan Side 1 Side 2 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sådan anvendes materialet:... 5 Indskolingen (til og med 3. klasse)... 7 Mellemtrinnet 4. 6.

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE

GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE INDHOLD FORORD 3 HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 FAG OG TVÆRFAG 6 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV 8 EMNE 1: ET TRYGT RUM I SEKSUALUNDERVISNINGEN

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-læseplan Ishøj Indskoling Børnehaveklasse... s. 5 1. klasse... s. 6 2. klasse... s. 7. Mellemtrin 3. klasse... s. 9 4. klasse... s. 10 5. klasse...s. 11 6. klasse...

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Gældende fra den 1. august 2009 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Social trivsel er en af de vigtigste forudsætninger for et godt skoleliv og en mobbefri skolekultur.

Læs mere

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 6. klasse Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Indhold Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 3 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel,

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk Forlag 35381655 Gademedarbejder

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere