Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale"

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet

2 Indholdsfortegnelse Udvalget for Miljø og Natur den 19. november 2009 kl Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Forslag til Affaldsplan efter høring Orientering om stormrådets beretning 2008/ Godkendelse af kvalitetspolitik Vedligeholdelsesaftale for Fodsporet Meddelelser... 5

3 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: Kompetence: MNU Åben sag Sagens kerne Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen indstilles godkendt. 2. Forslag til Affaldsplan efter høring Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag Forslag til Affaldsplan har nu været i offentlig høring i 12 uger, hvoraf de 8 uger er lovpligtige i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Ved høringsperiodens udløb 27. september 2009 var der indkommet 13 høringssvar. Høringssvarene skal nu politisk behandles. Byrådet skal senest 1. januar 2010 have vedtaget en ny affaldsplan. Ved høringsperiodens udløb 27. september 2009 var der indkommet 13 høringssvar med i alt 39 punkter, hvor kommentarerne overordnet fordeles som følger: - 7 om affaldsordningen - 7 om genbrugs-øer - 6 om genbrugsstationerne - 4 om storskrald - 4 om information - 3 om henkastet affald - 2 om sortering i institutioner - 2 om haveaffald - 1 om farligt affald - 1 om metal (aluminium) - 1 om tilsyn - 1 generelt om handlingsplan Administrationen vurderer samlet set, at de indkomne kommentarer ikke fører til andre ændringer af affaldsplanen end af redaktionel karakter. Vurdering af høringssvarene og svar til borgerne fremgår af bilag.

4 Side 2 Forslaget har været forelagt Udvalget for Teknik den 5. november 2009, som ikke havde nogle kommentarer. Centeret for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales overfor Byrådet, at affaldsplanen endeligt godkendes. Bilag 1. Forslag til Affaldsplan (udsendt i.f.m. behandling på møde i Udvalget for Miljø og Natur den 28. maj punkt 3) 2. Oversigt af 22. oktober 2009 over høringssvar til forslag til Affaldsplan Orientering om stormrådets beretning 2008/2009 Sagsnr.: Kompetence: MNU Åben sag Slagelse Kommune har modtaget orientering fra stormrådet om at deres beretning fra 2008/2009 nu ligger klar på stormrådets hjemmeside: Derudover orienterer de om en samlet skadestatistik fra 1991 til 2008 som ligeledes ligger på stormrådets hjemmeside. Årsberetning 2008/2009 I stormrådets årberetning kan man blandt andet læse, at stormrådet har sat øget fokus på forebyggelse. Endelig er der et afsnit om stormfald og en økonomisk beretning. Da der i den forgangene sæson ikke har været stormfloder er der blevet arbejdet på at give erfaringerne især fra stormfoden 2006 videre til det udvalg i Økonomi- og Erhvervsministeriet der arbejder på en indstilling om den fremtidige stormflodsordning. Udvalgsrapporten skal danne grundlag for et lovforslag i denne folketingssamling. Skadestatistik Siden 1991 har Stormrådet med hjemmel i lov om stormflod og stormfald udbetalt erstatning for skader forårsaget af stormflod. Gennem årene er det blevet til mere end anmeldte skader og over 550 mio. kr. i udbetalte erstatninger for stormflodsskader. På baggrund af de behandlede skadessager, har Stormrådet oparbejdet en database med skadesoplysninger, som har muliggjort udarbejdelsen af denne statistik. Skadesstatistikken indledes med et afsnit hvor de danske kommuner sammenlignes med hensyn til antal stormfloder skader og udbetalt erstatning. Herefter kommer et afsnit hvor de enkelte stormfloder i perioden gennemgås.

5 Side 3 Af statistikken kan man se at Slagelse Kommune siden 1991 har været ramt af to stormfloder, og at der samlet er anmeldt 915 skader i perioden, hvilket er det højeste antal når der sammenlignes med de andre danske kommuner. Samlet set står Slagelse Kommune for ca. 14% af de anmeldte skader i perioden og ca. 22% af de samlede udbetalinger er gået til Slagelse Kommune i perioden fra 1991 til Centeret for Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag 1. Brev fra Stormrådet. 2. Stormrådets årsberetning 2008/ Stormflods skadestatistik maj Godkendelse af kvalitetspolitik Sagsnr.: Kompetence: MNU Åben sag I henhold til Lov om kvalitetsstyringsordning for sagsbehandling på natur- og miljøområdet skal Slagelse Kommune hvert år gennemfører en evaluering af vores kvalitetspolitik. Center for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til revideret kvalitetspolitik. Udvalget for Miljø og Natur vedtog en kvalitetspolitik på mødet den 12. december Siden da er der blevet vedtaget en række overordnede politikker mv. som vi har valgt at indarbejde i vores politik. Vores forslag til en revideret kvalitetspolitik, har således taget afsæt i Slagelse Kommunes værdier, ledelsesgrundlaget og vores kommunikationsstrategi. I forlængelse af politikken arbejder Miljø og Natur med en række kvalitetsmål for 2009/10. Disse handler bl.a. om kvalitetssikring af faglige komplicerede sager, effektive møder og højere service til virksomheder og landbrug i.f.m. miljøgodkendelser. Kvalitetsstyringsloven betyder ligeledes, at Slagelse Kommunes Afdeling for Miljø og Natur skal certificeres inden 31. december Vi har ekstern audit den 10. december 2009, og forventer at opnå certificering inden udgangen af Økonomiske konsekvenser Ingen

6 Side 4 Centeret for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til kvalitetspolitik vedtages. Bilag Forslag til kvalitetspoltik 5. Vedligeholdelsesaftale for Fodsporet Sagsnr.: Kompetence: MNU Åben sag Den 23. marts 2009 besluttede Byrådet, at Slagelse Kommune vil være parat til at overtage vedligeholdelsen på Fodsporet, når anlægget er klar i 2011, herunder at afsætte de nødvendige midler til vedligeholdelsen. Udgifterne til vedligeholdelse anslås til 1,35 millioner kroner årligt. Ved en åbningsseance i april 2009 underskriver Slagelse og Næstved kommuner samt Skovog Naturstyrelsen en fælles erklæring om at kommunerne ville overtage vedligeholdelsen. Det aftales at en endelig aftale om vedligeholdelsen skal udformes efterfølgende i et samarbejde mellem driftsafdelingerne i de to kommuner og styrelsen. Aftalen ligger nu klar til godkendelse. Følgende forudsætninger er lagt fast ift. stianlægget: Stien anlægges som 2,5 meter asfalt med en fast bredde på rabatten i den ene side På den øst-vestgående strækning placeres den smalle rabat mod nord Der vælges så vidt muligt en lys, men glat asfalt På strækningen Dalmose-Tjæreby anlægges stien som 2,5 meter asfalt og 1,0 meter grus, hvor gruset vil blive til ridespor På strækningen Slagelsevejen-Hyllinge laves et ridespor neden for banedæmningen Det undersøges, om det er andre strækninger mellem Dalmose og Hyllinge, hvor der kan anlægges ridespor neden for banedæmningen Skov- og Naturstyrelsen, Næstved og Slagelse Kommuner er blevet enige om en vedligeholdelse jf. bilag 1. Aftalen skal gælde for en 30-årig periode.

7 Side 5 Det anslås at vedligeholdelsen for Slagelse Kommune kan holdes inden for et årligt gennemsnitligt budget på 1,35 millioner kroner, som forudsat. Driftsudgifterne forventes dog at ligge på et lavere niveau i de første år. Økonomiske konsekvenser I Udvalget for Miljø og Naturs budget for er der indarbejdet driftsbudget til vedligeholdelse af "Fodsporet" fra og med år 2011 med årligt 1,35 mio. kr. (2010-priser). Centeret for Teknik og Miljø indstiller, at centerchefen bemyndiges til at underskrive deklaration om vedligeholdelsespligt som fremlagt i bilag 1. Bilag: Deklaration om vedligeholdelsespligt af naturstien på den nedlagte jernbane Næstved Slagelse-Skælskør kaldet Fodsporet 6. Meddelelser Sagsnr.: Kompetence: MNU Åben sag Sagens kerne Meddelelser fra Centerchefen for Teknik og Miljø Møde med Fiskeriforeningerne Status - vandplaner Udvalgsformand og udvalgsmedlemmer Ingen

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere