Det nye VisitDenmark. Strategi mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com"

Transkript

1 Det nye VisitDenmark Strategi mod

2 Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark - Målsætninger - VisitDenmarks bidrag til Vores Rejse 4. VisitDenmarks strategi mod Initiativer til vækst - Indsatsområder - Målgrupper - Markeder - Samarbejde - Pejlemærker Rammer - Organisation - Finansiering - Kompetencer Fakta om dansk turisme: Omsætning: 72,7 mia.kr. Heraf eksportindtægter: 36,4 mia.kr. Beskæftigelse: fultidsjob Udenlandske overnatninger: 20 mio. Danske overnatninger: 22,2 mio. VisitDenmarks strategi mod 2017 er udgivet i maj VisitDenmark Islands Brygge København S Tlf Foto: Wonderful Copenhagen og VisitDenmark Design: Kontrapunkt 2

3 Forord I 2009 blev der udarbejdet en strategi for hele dansk turisme, som sætter en fælles retning og formulerer en fælles ambition for, hvor Danmark som rejsemål skal bevæge sig hen. Strategien har fået navnet Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme mod En lang række personer med tilknytning til dansk turisme har bidraget til udviklingen af strategien lige fra offentlige turismeaktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og turismeerhvervet til øvrige aktører i oplevelsesøkonomien. VisitDenmark er en af de centrale aktører i implementeringen af den fælles strategi og har på baggrund af de prioriteringer og valg, der er truffet i Vores Rejse, udviklet sin egen virksomhedsstrategi mod 2017, som nu skal gennemføres. De mange personer, som har udtrykt deres synspunkter i forbindelse med såvel Vores Rejse som VisitDenmarks strategi, har peget på en klar opgave for VisitDenmark: At tiltrække flere internationale, værdiskabende gæster til Danmark. Økonomi- og erhvervsministeren har fremsat et lovforslag, der skal sikre de bedst mulige rammer for at realisere det nye VisitDenmark. Lovforslaget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 27. maj Fundamentet for et nyt resultatskabende VisitDenmark er skabt. Bestyrelsen i VisitDenmark Maj 2010 Vores Rejse skal realiseres i samarbejdets ånd. Det er op til den enkelte at definere sin rolle, sætte sig mål og blive en del af den fælles strategi for Danmark som rejsemål. Denne opgave er udgangspunktet for strategien, som beskrives på de følgende sider. 3

4 Resumé VisitDenmarks strategi mod 2017 sætter retning for et nyt VisitDenmark. Det er vores opgave at tiltrække værdiskabende gæster til Danmark gennem international markedsføring i samarbejde med private og offentlige partnere. Vi har også til opgave at indsamle og formidle viden om Danmark som rejsemål. Med den tydelige opgave at tiltrække flere internationale gæster til Danmark bidrager VisitDenmark til at skabe en gennemskuelig rollefordeling i det offentlige turismefremmesystem. Det betyder, at der vil være en række opgaver, som fremadrettet vil blive løst i andet regi. Det drejer sig om kompetence- og destinationsudvikling samt myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet. VisitDenmarks strategi mod 2017 indebærer især tre ændringer i forhold til tidligere: 1. Fokus på værdiskabende målgrupper på tværs af markeder VisitDenmark bearbejder fremadrettet ni målgrupper, som i Vores Rejse er valgt som de målgrupper, som forventes at skabe størst værdi for turismeerhvervet. Fokus vil også fremover være på de nære markeder, hvor de fleste gæster traditionelt kommer fra. Herudover vil VisitDenmark bearbejde en række markeder med vækstpotentiale for dansk turisme, og som supplement hertil tester vi potentialer på nye markeder i fx Asien og Sydamerika. 2. Tættere samarbejdsrelationer Samarbejdet med og i turismeerhvervet er nøglen til succes. VisitDenmarks strategi mod 2017 lægger op til et tættere samarbejde med både private og offentlige partnere, der vil få større indflydelse på den internationale markedsføring. Vi vil involvere os i langsigtede partnerskaber sammen med virksomheder og andre aktører i dansk turisme med det mål at tiltrække flere værdiskabende gæster til Danmark. 3. Målrettet markedsføringsorganisation VisitDenmark vil fremadrettet øge de ressourcer, der anvendes til at gennemføre kampagner internationalt. Samtidig vil vi opprioritere indsatsen over for mødeturismen, som er en særligt værdiskabende målgruppe. Målgrupperne er udgangspunktet for al international markedsføring, som VisitDenmark er involveret i. Det betyder, at vi ændrer fokus fra primært at bearbejde markeder til fremadrettet at bearbejde målgrupper på tværs af markeder. Samtidigt vil vi i højere grad gennemføre tværnationale kampagner. 4

5 Hvorfor et nyt VisitDenmark? Vores Rejse Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme sætter en fælles retning og formulerer en fælles ambition om at skabe øget vækst i dansk turisme. Det skal ske gennem tættere samarbejde mellem turismens aktører og en mere professionel tilgang til udviklingen af dansk turisme. Vores Rejse peger på en række indsatser, der gør op med tidligere måder at arbejde på, og som skal indfri vækstambitionen. Vores Rejse er afsættet for VisitDenmarks strategi mod VisitDenmark Det nye VisitDenmarks opgave er gennem markedsføringssamarbejde at tiltrække internationale gæster til Danmark. VisitDenmark bidrager til at skabe vækst i dansk turisme ved at: Øge den internationale markedsføringsindsats Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet Gøre Danmark som rejsemål tilgængelig over for potentielle gæster 5

6 Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring FRA A/ National turismefremmeorganisation med en bred vifte af opgaver inden for markedsføring, destinationsudvikling og myndighedsopgaver B/ Markedsføring med udgangspunkt i markeder og geografi C/ Fokus på overnatninger D/ Branding af Danmark som rejsemål indgår som en del af den samlede markedsføring E/ Individuelt markedsføringssamarbejde med mange partnere på ad hoc basis F/ Varetager myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet G/ Organisation drevet af forskellige interesser om at være noget for mange TIL A/ National turismeorganisation, der arbejder fokuseret med international markedsføring B/ Markedsføring med udgangspunkt i værdiskabende målgrupper på tværs af markeder og geografi C/ Fokus på omsætning og værdiskabelse i erhvervet D/ Branding af Danmark som rejsemål er et selvstændig indsatsområde E/ Produktmarkedsføring sker i langsigtede og forpligtende erhvervspartnerskaber F/ Varetager ikke længere myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet G/ Organisation drevet af forretningsorienterede interesser om at være meget for færre 6

7 Det nye VisitDenmark VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark i udlandet med henblik på at tiltrække flere ferie- og mødegæster, der kan øge indtjeningen i turismeerhvervet. Markedsføringen sker i tæt samarbejde med turismeerhvervet og andre centrale aktører gennem bl.a. partnerskaber. 7

8 Målsætninger Vores Rejse Danmark skal vinde markedsandele fra konkurrerende lande i Nordeuropa. Udenlandsk turisme skal vokse mere end indenlandsk turisme. Værditilvæksten i det danske turismeerhverv skal stige mere end omsætningen. 12 mia. kr. Vores Rejse opstiller et vækstmål på 12 mia. kr. Vækstmålet skal justeres i forhold til omfanget af finanskrisen og de økonomiske konsekvenser for dansk turisme. VisitDenmark VisitDenmark skaber kendskab til Danmark som rejsemål som et fristed med plads til glæde, inspiration og fordybelse. VisitDenmark skaber præference for turismeoplevelser i Danmark blandt værdiskabende målgrupper. VisitDenmark påvirker beslutninger om at købe turismeoplevelser i Danmark. 8

9 VisitDenmarks bidrag til Vores Rejse VisitDenmarks strategi mod 2017 skal være med til at realisere Vores Rejse - den fælles strategi for dansk turisme og nå vækstmålet på 12 mia. kr. For at gennemføre strategien har VisitDenmark brug for ressourcer, at opbygge en struktur og gennemføre markedsføringsaktiviteter. Vækstmål i Vores Rejse Investeringer Markedsføringsplatform Markedsføringsaktiviteter Vores Rejse VisitDenmarks strategi mod 2017 Den fælles strategi for dansk turisme Fra offentlige og private aktører Markedskontorer Kommunikationsværktøjer Online platform Analyse og viden Markedsføring af danske turismeoplevelser Branding af Danmark som rejsemål Effekt 12 mia. kr. Ressourcer Strukturer Aktiviteter VisitDenmark bidrager til at realisere vækstmålet i Vores Rejse ved at tiltrække værdiskabende gæster til Danmark 9

10 Initiativer til vækst VisitDenmark bidrager til at skabe vækst i dansk turisme ved at: Øge den internationale markedsføringsindsats Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet Gøre Danmark som rejsemål tilgængeligt over for potentielle gæster Øge den internationale markedsføringsindsats Eksempler: Vi vil øge de ressourcer, der anvendes til kampagner internationalt. Det sker bl.a. ved at reducere omkostninger til kapacitet og ved at skære opgaver væk, der ikke drejer sig om international markedsføring. Vi vil opprioritere mødeturismen, så 20 pct. af VisitDenmarks midler anvendes hertil. Vi vil overvåge mulighederne på nye markeder og teste potentialet i bl.a. Asien og Sydamerika. Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder Eksempler: Vi vil prioritere at bearbejde de motivbaserede målgrupper, som forventes at skabe størst omsætning for erhvervet i Danmark og dermed er de mest værdiskabende. Vi vil aktivt bidrage til erhvervspartnerskaber i dansk turisme, som har de værdiskabende målgrupper som omdrejningspunkt. Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder Eksempler: Vi vil anvende flere ressourcer til pressebearbejdning internationalt, da denne indirekte markedsføring af Danmark har vist sig effektiv. Vi vil øge kompetencerne inden for online kommunikation og sociale medier. Vi vil gennemføre flere tværnationale kampagner. Vi vil gennemføre flere markedsundersøgelser særligt med henblik på at kortlægge de prioriterede målgrupper samt via kvalitative metoder at skabe grundlag for effektiv markedsføring. Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet Eksempler: Vi vil udfolde et internationalt brandkoncept, der skal vække genklang verden over. Brandkonceptet skal øge kendskabet til Danmark som rejsemål og det danske samfunds styrker globalt. Vi vil fremhæve danske fyrtårne internationalt. Det sker ved at kortlægge attraktionskraften af en række seværdigheder, produkter og egenskaber ved Danmark og herefter lade de stærkeste fyrtårne fremstå centralt i markedsføringen (brandarkitektur). Vi vil etablere samarbejde med danske eksportbrands og non-turisme aktører. Gøre Danmark som rejsemål tilgængeligt over for potentielle gæster Eksempler: Vi vil opbygge og udvikle netværk på udvalgte markeder for at sikre en effektiv platform for den internationale markedsføring og branding af Danmark som rejsemål. Vi vil udvikle internationale værktøjer, der binder dansk turisme sammen i et fælles kommunikationsudtryk og øger styrken af den internationale synlighed og genkendelighed, når gæsten kommer til Danmark. 10

11 Indsatsområder VisitDenmark har fem indsatsområder, som er forbundet i en værdikæde 1. Analyse og videnformidling VisitDenmark tilvejebringer og formidler viden om potentielle gæster og deres motiver for at rejse til Danmark. Denne viden danner grundlag for forretnings- og markedsføringsprioriteringer. Når gæsten har besøgt Danmark, dokumenterer vi turismens betydning og omfang samt formidler viden om, hvilke produkter gæsterne efterspørger i Danmark, så produktudbuddet også i fremtiden er tilpasset gæsternes behov. 5. Produktmarkedsføring Danske turismeprodukter, oplevelser og destinationer afsættes gennem kampagner over for ni motivbaserede målgrupper. Det sker i regi af erhvervspartnerskaber, som VisitDenmark arbejder tæt sammen med. Vi bidrager med input til erhvervspartnerskabernes planer og gennemfører en stor del af kampagnerne Turismefremmeinfrastruktur Danmark har et væld af oplevelser, produkter og destinationer at tilbyde potentielle gæster. Vi udvikler en række værktøjer, der sikrer sammenhæng i markedsføringen og et fælles visuelt kommunikationsudtryk over for gæsten. Alle i dansk turisme er velkomne til at blive en del af den samlede platform på visitdenmark.com og benytte de fælles kommunikationsværktøjer som fx billeddatabase, film og logoer. 4. Branding af Danmark som rejsemål Danmark møder stærk konkurrence fra andre rejsemål, der både konkurrerer på pris og kvalitet. VisitDenmark gennemfører brandingkampagner, der differentierer Danmark fra andre rejsemål og skaber en følelsesmæssig præference for at rejse til Danmark. Kampagnerne øger samtidig kendskabet til Danmark som rejsemål og er fundamentet for af markedsføre og sælge konkrete produkter og oplevelser International markedsinfrastruktur VisitDenmark baner vej for, at vi sammen med partnere effektivt kan nå ud til målgrupperne på markederne. Det sker på markedskontorerne ved at opbygge lokale netværk og opbygge kendskab til Danmark som rejsemål gennem information til potentielle gæster, pressebearbejdning mv. 11

12 Målgrupper Vores Rejse Vores Rejse prioriterer at bearbejde ni målgrupper på baggrund af de motiver, gæsterne har for at rejse, og deres evne til at skabe værdi for turismeerhvervet i Danmark. De ni målgruppers bidrag til vækstmålet i Vores Rejse 3,1 mia 3,1 mia 2 mia VisitDenmark VisitDenmark bearbejder de ni målgrupper fra Vores Rejse. Målgrupperne er udgangspunktet for al markedsføring. Målgrupperne vil blive bearbejdet på tværs af markeder. Det betyder, at VisitDenmark fremover vil gennemføre flere tværnationale kampagner. Som supplement hertil vil der ske en markedsbearbejdning. Målgrupper inden for ferieturisme Sjov, leg og læring Moderne storbyoplevelser 1,4 mia Temaoplevelser Det gode liv Rundrejser 229 mio Målgrupper inden for mødeturisme Internationale møder 1 mia Internationale kongresser 778 mio 245 mio Faglige studierejser Internationale fagmesser 116 mio Målgrupperne vil løbende blive evalueret og tilpasset markedsvilkårene. 12 mia. kr. Vores Rejse har som mål, at omsætningen i dansk turisme skal stige med 12 mia. kr. Vækstmålet er fordelt på ni værdiskabende målgrupper. 12

13 Markeder Vores Rejse Ifølge Vores Rejse skal væksten i dansk turisme komme fra: Danmark: Udvikling af hjemmemarkedet Nærmarkederne: Størstedelen af væksten skal komme fra Tyskland, Norge og Sverige. Øvrige verden: Dansk turisme skal arbejde med flere lande end tidligere. VisitDenmark VisitDenmark har i udgangspunktet hele verden som sit marked. Markederne inddeles og bearbejdes i fire zoner ud fra følgende kriterier: Kendskab til Danmark som rejsemål Potentiale Kulturelle fællestræk Tilgængelighed og geografisk afstand Danmark bearbejdes som udgangspunkt ikke. Markeder med markedskontorer i 2010: Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Holland, Italien, USA og Japan. Hovedkontor i Danmark. VisitDenmark har i udgangspunktet hele verden som sit marked og bearbejder markeder i fire zoner: Zone 1 omfatter nære rejsemarkeder, som rummer det største potentiale for Danmark, da markederne er store i volumen, tilgængeligheden er god, og kendskabet til Danmark som rejsemål er højt eller relativt højt. Markederne i zone 1 udgør hovedmarkederne i dansk turisme, dvs. Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien og Holland. Zone 2 omfatter større, etablerede rejsemarkeder i Europa og Nordamerika, som bearbejdes kontinuerligt. Det gælder Italien, Spanien, Frankrig, Schweiz, Østrig, Polen, Rusland, Finland, USA og Canada. Zone 3 dækker Asien og Australien, som bearbejdes kontinuerligt, men udelukkende i et skandinavisk samarbejde. Zone 4 omfatter markeder i hele verden, som bearbejdes ad hoc og på testbasis. Det gælder Ukraine og Brasilien pt. 13

14 Samarbejde Vores Rejse I Vores Rejse er samarbejde en nøgle til at skabe vækst i dansk turisme. I stedet for at konkurrere skal såvel offentlige som private aktører i dansk turisme stå sammen og samarbejde. Samtidig skal turismen åbne sig for øvrige erhverv. VisitDenmark Det nye VisitDenmark bidrager til en mere klar og effektiv rollefordeling i det offentlige turismefremmesystem ved at fokusere på international markedsføring. Konkret bidrager VisitDenmark til: Etablering af erhvervspartnerskaber som langsigtede og forpligtende samarbejder med motivbaserede målgrupper som omdrejningspunkt. Etablering af samarbejde med danske eksportbrands og non-turisme. VisitDenmark samarbejder om international markedsføring på tre måder: 1) Basismarkedsføring: Samarbejde med individuelle partnere Basismarkedsføring gennemføres på tværs af de motivbaserede målgrupper på et eller flere markeder. Basismarkedsføring omfatter fx international pressebearbejdning, messer, workshops, famtrips, salgsledsbearbejdning, elektroniske nyhedsbreve, udvikling af portalen visitdenmark.com, grafisk identitet, analyser og effektmåling. Basismarkedsføring gennemføres i samarbejde med individuelle partnere og for erhvervspartnerskaberne ) Produktmarkedsføring: Samarbejde med erhvervspartnerskaber Produktmarkedsføring omfatter kampagner og aktiviteter, som gennemføres for at profilere danske turismeprodukter og oplevelser med henblik på konkret booking og salg. Produktmarkedsføringen målrettes de ni motivbaserede målgrupper og sker i erhvervspartnerskaber. 2) Branding af Danmark som rejsemål: Samarbejde med stærke oplevelsesbrands Brandingindsatsen omfatter kampagner og aktiviteter, der har som mål at differentiere Danmark som rejsemål gennem emotionelle værdier. Der indgår ikke konkret produktmarkedsføring i denne type aktiviteter. Branding af Danmark som rejsemål sker på tværs af de motivbaserede målgrupper. Samarbejdspartnere forventes at være turismepartnere såvel som partnere fra andre eksporterhverv. Målet med indsatsen er at fremstille Danmark attraktiv og tydelig i konkurrencen med andre rejsemål. 14

15 Pejlemærker 2017 VisitDenmark påvirker beslutninger, der skal resultere i et køb af turismeoplevelser i Danmark. Som markedsføringsorganisation sælger vi ikke et konkret produkt, og det er turismeerhvervet selv, der står for salget af oplevelser. I VisitDenmark opstiller vi derfor pejlemærker for 2017, som følger potentielle gæsters beslutningsproces frem mod købet af en oplevelse i Danmark. Konkrete indikatorer viser år for år, om vi er på rette vej. Gæstens og rejseagentens beslutningsproces* Opmærksomhed Interesse og præference Pejlemærker 2017 VisitDenmark skaber kendskab til Danmark som rejsemål som et fristed med plads til glæde, inspiration og fordybelse VisitDenmark skaber præference for turismeoplevelser i Danmark blandt værdiskabende målgrupper Indikatorer Kendskabet til Danmarks internationale brand fastholdes i Norge og Sverige og når op på 4-6 pct. på øvrige markeder 2. VisitDenmarks markedsføring er blevet set af 26,4 mio. personer, og rejseagenter er blevet eksponeret for VisitDenmarks markedsføring 3. 3,3 mio. personer har fået præference for at rejse til Danmark som følge af markedsføringen Beslutning VisitDenmark påvirker beslutninger om at købe turismeoplevelser i Danmark 4. VisitDenmarks konsumentmarkedsføring påvirker beslutningstagere til at holde ferie i Danmark * Beslutningsprocessen er illustreret som en forsimplet udgave af AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action) 5. VisitDenmarks markedsføring påvirker internationale mødearrangører og internationale ferierejsearrangører til at foreslå Danmark som værtsland 15

16 Organisation VisitDenmark arbejder projektorienteret, og vores organisation er struktureret herefter. Direktion Produktmarkedsføring Projektorganisationen har til opgave at skabe store internationale markedsføringsprojekter i samarbejde med erhvervspartnerskaber og branding-partnere. Branding af Danmark som rejsemål Drift Turismefremmeinfrastruktur Analyse og videnformidling International markedsinfrastruktur Basisorganisationen har til opgave at tilrettelægge og gennemføre store internationale markedsføringsprojekter i samarbejde med projektorganisationen. Herudover det basisorganisationens opgave at etablere en effektiv markedsføringsplatform til gavn for hele dansk turisme i form af viden, værktøjer og netværk. 16

17 Finansiering Sådan anvender VisitDenmark statens penge i 2017 Sådan bliver partnernes investeringer igennem VisitDenmark brugt i pct. produktmarkedsføring 12 pct. analyse og videnformidling 7 pct. analyse og videnformidling 8 pct. turismefremmeinfrastruktur 13 pct. turismefremmeinfrastruktur 17 pct. markedsinfrastruktur 25 pct. branding af Danmark som rejsemål 25 pct. markedsinfrastruktur 48 pct. produktmarkedsføring 20 pct. branding af Danmark som rejsemål Kapacitetsomkostninger (løn, husleje, it-drift mv.) er inkluderet og fordelt ud på ovenstående indsatsområder. Bidrag til kapacitetsomkostninger (løn, husleje, it-drift mv.) er inkluderet og fordelt ud på ovenstående indsatsområder. 17

18 Kompetencer VisitDenmark er en kompetenceorganisation med særlige færdigheder inden for: Branding af Danmark som rejsemål og international markedsføring af dansk turismes produkter og oplevelser. Samarbejde med erhvervspartnerskaber og nonturisme virksomheder samt turismens øvrige aktører. Viden om dansk turisme med særlig fokus på viden om vores internationale gæster. 18

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Resultat og retning 2010-2011

Resultat og retning 2010-2011 Resultat og retning 2010-2011 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører Danmark som rejsemål for at tiltrække flere udenlandske ferie- og erhvervsturister til gavn for det

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Idéen om erhvervspartnerskaberne fødes i Vores Rejse - den fælles strategi for

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015

Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 6. November 2008 Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 Formål: - At give specielt interesserede en uddybende begrundelse for de strategiske valg, som er foretaget

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere