Det nye VisitDenmark. Strategi mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com"

Transkript

1 Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017

2 Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark - Målsætninger - VisitDenmarks bidrag til Vores Rejse 4. VisitDenmarks strategi mod Initiativer til vækst - Indsatsområder - Målgrupper - Markeder - Samarbejde - Pejlemærker Rammer - Organisation - Finansiering - Kompetencer Fakta om dansk turisme: Omsætning: 72,7 mia.kr. Heraf eksportindtægter: 36,4 mia.kr. Beskæftigelse: fultidsjob Udenlandske overnatninger: 20 mio. Danske overnatninger: 22,2 mio. VisitDenmarks strategi mod 2017 er udgivet i maj VisitDenmark Islands Brygge København S Tlf Foto: Wonderful Copenhagen og VisitDenmark Design: Kontrapunkt 2

3 Forord I 2009 blev der udarbejdet en strategi for hele dansk turisme, som sætter en fælles retning og formulerer en fælles ambition for, hvor Danmark som rejsemål skal bevæge sig hen. Strategien har fået navnet Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme mod En lang række personer med tilknytning til dansk turisme har bidraget til udviklingen af strategien lige fra offentlige turismeaktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og turismeerhvervet til øvrige aktører i oplevelsesøkonomien. VisitDenmark er en af de centrale aktører i implementeringen af den fælles strategi og har på baggrund af de prioriteringer og valg, der er truffet i Vores Rejse, udviklet sin egen virksomhedsstrategi mod 2017, som nu skal gennemføres. De mange personer, som har udtrykt deres synspunkter i forbindelse med såvel Vores Rejse som VisitDenmarks strategi, har peget på en klar opgave for VisitDenmark: At tiltrække flere internationale, værdiskabende gæster til Danmark. Økonomi- og erhvervsministeren har fremsat et lovforslag, der skal sikre de bedst mulige rammer for at realisere det nye VisitDenmark. Lovforslaget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 27. maj Fundamentet for et nyt resultatskabende VisitDenmark er skabt. Bestyrelsen i VisitDenmark Maj 2010 Vores Rejse skal realiseres i samarbejdets ånd. Det er op til den enkelte at definere sin rolle, sætte sig mål og blive en del af den fælles strategi for Danmark som rejsemål. Denne opgave er udgangspunktet for strategien, som beskrives på de følgende sider. 3

4 Resumé VisitDenmarks strategi mod 2017 sætter retning for et nyt VisitDenmark. Det er vores opgave at tiltrække værdiskabende gæster til Danmark gennem international markedsføring i samarbejde med private og offentlige partnere. Vi har også til opgave at indsamle og formidle viden om Danmark som rejsemål. Med den tydelige opgave at tiltrække flere internationale gæster til Danmark bidrager VisitDenmark til at skabe en gennemskuelig rollefordeling i det offentlige turismefremmesystem. Det betyder, at der vil være en række opgaver, som fremadrettet vil blive løst i andet regi. Det drejer sig om kompetence- og destinationsudvikling samt myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet. VisitDenmarks strategi mod 2017 indebærer især tre ændringer i forhold til tidligere: 1. Fokus på værdiskabende målgrupper på tværs af markeder VisitDenmark bearbejder fremadrettet ni målgrupper, som i Vores Rejse er valgt som de målgrupper, som forventes at skabe størst værdi for turismeerhvervet. Fokus vil også fremover være på de nære markeder, hvor de fleste gæster traditionelt kommer fra. Herudover vil VisitDenmark bearbejde en række markeder med vækstpotentiale for dansk turisme, og som supplement hertil tester vi potentialer på nye markeder i fx Asien og Sydamerika. 2. Tættere samarbejdsrelationer Samarbejdet med og i turismeerhvervet er nøglen til succes. VisitDenmarks strategi mod 2017 lægger op til et tættere samarbejde med både private og offentlige partnere, der vil få større indflydelse på den internationale markedsføring. Vi vil involvere os i langsigtede partnerskaber sammen med virksomheder og andre aktører i dansk turisme med det mål at tiltrække flere værdiskabende gæster til Danmark. 3. Målrettet markedsføringsorganisation VisitDenmark vil fremadrettet øge de ressourcer, der anvendes til at gennemføre kampagner internationalt. Samtidig vil vi opprioritere indsatsen over for mødeturismen, som er en særligt værdiskabende målgruppe. Målgrupperne er udgangspunktet for al international markedsføring, som VisitDenmark er involveret i. Det betyder, at vi ændrer fokus fra primært at bearbejde markeder til fremadrettet at bearbejde målgrupper på tværs af markeder. Samtidigt vil vi i højere grad gennemføre tværnationale kampagner. 4

5 Hvorfor et nyt VisitDenmark? Vores Rejse Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme sætter en fælles retning og formulerer en fælles ambition om at skabe øget vækst i dansk turisme. Det skal ske gennem tættere samarbejde mellem turismens aktører og en mere professionel tilgang til udviklingen af dansk turisme. Vores Rejse peger på en række indsatser, der gør op med tidligere måder at arbejde på, og som skal indfri vækstambitionen. Vores Rejse er afsættet for VisitDenmarks strategi mod VisitDenmark Det nye VisitDenmarks opgave er gennem markedsføringssamarbejde at tiltrække internationale gæster til Danmark. VisitDenmark bidrager til at skabe vækst i dansk turisme ved at: Øge den internationale markedsføringsindsats Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet Gøre Danmark som rejsemål tilgængelig over for potentielle gæster 5

6 Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring FRA A/ National turismefremmeorganisation med en bred vifte af opgaver inden for markedsføring, destinationsudvikling og myndighedsopgaver B/ Markedsføring med udgangspunkt i markeder og geografi C/ Fokus på overnatninger D/ Branding af Danmark som rejsemål indgår som en del af den samlede markedsføring E/ Individuelt markedsføringssamarbejde med mange partnere på ad hoc basis F/ Varetager myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet G/ Organisation drevet af forskellige interesser om at være noget for mange TIL A/ National turismeorganisation, der arbejder fokuseret med international markedsføring B/ Markedsføring med udgangspunkt i værdiskabende målgrupper på tværs af markeder og geografi C/ Fokus på omsætning og værdiskabelse i erhvervet D/ Branding af Danmark som rejsemål er et selvstændig indsatsområde E/ Produktmarkedsføring sker i langsigtede og forpligtende erhvervspartnerskaber F/ Varetager ikke længere myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet G/ Organisation drevet af forretningsorienterede interesser om at være meget for færre 6

7 Det nye VisitDenmark VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark i udlandet med henblik på at tiltrække flere ferie- og mødegæster, der kan øge indtjeningen i turismeerhvervet. Markedsføringen sker i tæt samarbejde med turismeerhvervet og andre centrale aktører gennem bl.a. partnerskaber. 7

8 Målsætninger Vores Rejse Danmark skal vinde markedsandele fra konkurrerende lande i Nordeuropa. Udenlandsk turisme skal vokse mere end indenlandsk turisme. Værditilvæksten i det danske turismeerhverv skal stige mere end omsætningen. 12 mia. kr. Vores Rejse opstiller et vækstmål på 12 mia. kr. Vækstmålet skal justeres i forhold til omfanget af finanskrisen og de økonomiske konsekvenser for dansk turisme. VisitDenmark VisitDenmark skaber kendskab til Danmark som rejsemål som et fristed med plads til glæde, inspiration og fordybelse. VisitDenmark skaber præference for turismeoplevelser i Danmark blandt værdiskabende målgrupper. VisitDenmark påvirker beslutninger om at købe turismeoplevelser i Danmark. 8

9 VisitDenmarks bidrag til Vores Rejse VisitDenmarks strategi mod 2017 skal være med til at realisere Vores Rejse - den fælles strategi for dansk turisme og nå vækstmålet på 12 mia. kr. For at gennemføre strategien har VisitDenmark brug for ressourcer, at opbygge en struktur og gennemføre markedsføringsaktiviteter. Vækstmål i Vores Rejse Investeringer Markedsføringsplatform Markedsføringsaktiviteter Vores Rejse VisitDenmarks strategi mod 2017 Den fælles strategi for dansk turisme Fra offentlige og private aktører Markedskontorer Kommunikationsværktøjer Online platform Analyse og viden Markedsføring af danske turismeoplevelser Branding af Danmark som rejsemål Effekt 12 mia. kr. Ressourcer Strukturer Aktiviteter VisitDenmark bidrager til at realisere vækstmålet i Vores Rejse ved at tiltrække værdiskabende gæster til Danmark 9

10 Initiativer til vækst VisitDenmark bidrager til at skabe vækst i dansk turisme ved at: Øge den internationale markedsføringsindsats Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet Gøre Danmark som rejsemål tilgængeligt over for potentielle gæster Øge den internationale markedsføringsindsats Eksempler: Vi vil øge de ressourcer, der anvendes til kampagner internationalt. Det sker bl.a. ved at reducere omkostninger til kapacitet og ved at skære opgaver væk, der ikke drejer sig om international markedsføring. Vi vil opprioritere mødeturismen, så 20 pct. af VisitDenmarks midler anvendes hertil. Vi vil overvåge mulighederne på nye markeder og teste potentialet i bl.a. Asien og Sydamerika. Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder Eksempler: Vi vil prioritere at bearbejde de motivbaserede målgrupper, som forventes at skabe størst omsætning for erhvervet i Danmark og dermed er de mest værdiskabende. Vi vil aktivt bidrage til erhvervspartnerskaber i dansk turisme, som har de værdiskabende målgrupper som omdrejningspunkt. Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder Eksempler: Vi vil anvende flere ressourcer til pressebearbejdning internationalt, da denne indirekte markedsføring af Danmark har vist sig effektiv. Vi vil øge kompetencerne inden for online kommunikation og sociale medier. Vi vil gennemføre flere tværnationale kampagner. Vi vil gennemføre flere markedsundersøgelser særligt med henblik på at kortlægge de prioriterede målgrupper samt via kvalitative metoder at skabe grundlag for effektiv markedsføring. Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet Eksempler: Vi vil udfolde et internationalt brandkoncept, der skal vække genklang verden over. Brandkonceptet skal øge kendskabet til Danmark som rejsemål og det danske samfunds styrker globalt. Vi vil fremhæve danske fyrtårne internationalt. Det sker ved at kortlægge attraktionskraften af en række seværdigheder, produkter og egenskaber ved Danmark og herefter lade de stærkeste fyrtårne fremstå centralt i markedsføringen (brandarkitektur). Vi vil etablere samarbejde med danske eksportbrands og non-turisme aktører. Gøre Danmark som rejsemål tilgængeligt over for potentielle gæster Eksempler: Vi vil opbygge og udvikle netværk på udvalgte markeder for at sikre en effektiv platform for den internationale markedsføring og branding af Danmark som rejsemål. Vi vil udvikle internationale værktøjer, der binder dansk turisme sammen i et fælles kommunikationsudtryk og øger styrken af den internationale synlighed og genkendelighed, når gæsten kommer til Danmark. 10

11 Indsatsområder VisitDenmark har fem indsatsområder, som er forbundet i en værdikæde 1. Analyse og videnformidling VisitDenmark tilvejebringer og formidler viden om potentielle gæster og deres motiver for at rejse til Danmark. Denne viden danner grundlag for forretnings- og markedsføringsprioriteringer. Når gæsten har besøgt Danmark, dokumenterer vi turismens betydning og omfang samt formidler viden om, hvilke produkter gæsterne efterspørger i Danmark, så produktudbuddet også i fremtiden er tilpasset gæsternes behov. 5. Produktmarkedsføring Danske turismeprodukter, oplevelser og destinationer afsættes gennem kampagner over for ni motivbaserede målgrupper. Det sker i regi af erhvervspartnerskaber, som VisitDenmark arbejder tæt sammen med. Vi bidrager med input til erhvervspartnerskabernes planer og gennemfører en stor del af kampagnerne Turismefremmeinfrastruktur Danmark har et væld af oplevelser, produkter og destinationer at tilbyde potentielle gæster. Vi udvikler en række værktøjer, der sikrer sammenhæng i markedsføringen og et fælles visuelt kommunikationsudtryk over for gæsten. Alle i dansk turisme er velkomne til at blive en del af den samlede platform på visitdenmark.com og benytte de fælles kommunikationsværktøjer som fx billeddatabase, film og logoer. 4. Branding af Danmark som rejsemål Danmark møder stærk konkurrence fra andre rejsemål, der både konkurrerer på pris og kvalitet. VisitDenmark gennemfører brandingkampagner, der differentierer Danmark fra andre rejsemål og skaber en følelsesmæssig præference for at rejse til Danmark. Kampagnerne øger samtidig kendskabet til Danmark som rejsemål og er fundamentet for af markedsføre og sælge konkrete produkter og oplevelser International markedsinfrastruktur VisitDenmark baner vej for, at vi sammen med partnere effektivt kan nå ud til målgrupperne på markederne. Det sker på markedskontorerne ved at opbygge lokale netværk og opbygge kendskab til Danmark som rejsemål gennem information til potentielle gæster, pressebearbejdning mv. 11

12 Målgrupper Vores Rejse Vores Rejse prioriterer at bearbejde ni målgrupper på baggrund af de motiver, gæsterne har for at rejse, og deres evne til at skabe værdi for turismeerhvervet i Danmark. De ni målgruppers bidrag til vækstmålet i Vores Rejse 3,1 mia 3,1 mia 2 mia VisitDenmark VisitDenmark bearbejder de ni målgrupper fra Vores Rejse. Målgrupperne er udgangspunktet for al markedsføring. Målgrupperne vil blive bearbejdet på tværs af markeder. Det betyder, at VisitDenmark fremover vil gennemføre flere tværnationale kampagner. Som supplement hertil vil der ske en markedsbearbejdning. Målgrupper inden for ferieturisme Sjov, leg og læring Moderne storbyoplevelser 1,4 mia Temaoplevelser Det gode liv Rundrejser 229 mio Målgrupper inden for mødeturisme Internationale møder 1 mia Internationale kongresser 778 mio 245 mio Faglige studierejser Internationale fagmesser 116 mio Målgrupperne vil løbende blive evalueret og tilpasset markedsvilkårene. 12 mia. kr. Vores Rejse har som mål, at omsætningen i dansk turisme skal stige med 12 mia. kr. Vækstmålet er fordelt på ni værdiskabende målgrupper. 12

13 Markeder Vores Rejse Ifølge Vores Rejse skal væksten i dansk turisme komme fra: Danmark: Udvikling af hjemmemarkedet Nærmarkederne: Størstedelen af væksten skal komme fra Tyskland, Norge og Sverige. Øvrige verden: Dansk turisme skal arbejde med flere lande end tidligere. VisitDenmark VisitDenmark har i udgangspunktet hele verden som sit marked. Markederne inddeles og bearbejdes i fire zoner ud fra følgende kriterier: Kendskab til Danmark som rejsemål Potentiale Kulturelle fællestræk Tilgængelighed og geografisk afstand Danmark bearbejdes som udgangspunkt ikke. Markeder med markedskontorer i 2010: Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Holland, Italien, USA og Japan. Hovedkontor i Danmark. VisitDenmark har i udgangspunktet hele verden som sit marked og bearbejder markeder i fire zoner: Zone 1 omfatter nære rejsemarkeder, som rummer det største potentiale for Danmark, da markederne er store i volumen, tilgængeligheden er god, og kendskabet til Danmark som rejsemål er højt eller relativt højt. Markederne i zone 1 udgør hovedmarkederne i dansk turisme, dvs. Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien og Holland. Zone 2 omfatter større, etablerede rejsemarkeder i Europa og Nordamerika, som bearbejdes kontinuerligt. Det gælder Italien, Spanien, Frankrig, Schweiz, Østrig, Polen, Rusland, Finland, USA og Canada. Zone 3 dækker Asien og Australien, som bearbejdes kontinuerligt, men udelukkende i et skandinavisk samarbejde. Zone 4 omfatter markeder i hele verden, som bearbejdes ad hoc og på testbasis. Det gælder Ukraine og Brasilien pt. 13

14 Samarbejde Vores Rejse I Vores Rejse er samarbejde en nøgle til at skabe vækst i dansk turisme. I stedet for at konkurrere skal såvel offentlige som private aktører i dansk turisme stå sammen og samarbejde. Samtidig skal turismen åbne sig for øvrige erhverv. VisitDenmark Det nye VisitDenmark bidrager til en mere klar og effektiv rollefordeling i det offentlige turismefremmesystem ved at fokusere på international markedsføring. Konkret bidrager VisitDenmark til: Etablering af erhvervspartnerskaber som langsigtede og forpligtende samarbejder med motivbaserede målgrupper som omdrejningspunkt. Etablering af samarbejde med danske eksportbrands og non-turisme. VisitDenmark samarbejder om international markedsføring på tre måder: 1) Basismarkedsføring: Samarbejde med individuelle partnere Basismarkedsføring gennemføres på tværs af de motivbaserede målgrupper på et eller flere markeder. Basismarkedsføring omfatter fx international pressebearbejdning, messer, workshops, famtrips, salgsledsbearbejdning, elektroniske nyhedsbreve, udvikling af portalen visitdenmark.com, grafisk identitet, analyser og effektmåling. Basismarkedsføring gennemføres i samarbejde med individuelle partnere og for erhvervspartnerskaberne ) Produktmarkedsføring: Samarbejde med erhvervspartnerskaber Produktmarkedsføring omfatter kampagner og aktiviteter, som gennemføres for at profilere danske turismeprodukter og oplevelser med henblik på konkret booking og salg. Produktmarkedsføringen målrettes de ni motivbaserede målgrupper og sker i erhvervspartnerskaber. 2) Branding af Danmark som rejsemål: Samarbejde med stærke oplevelsesbrands Brandingindsatsen omfatter kampagner og aktiviteter, der har som mål at differentiere Danmark som rejsemål gennem emotionelle værdier. Der indgår ikke konkret produktmarkedsføring i denne type aktiviteter. Branding af Danmark som rejsemål sker på tværs af de motivbaserede målgrupper. Samarbejdspartnere forventes at være turismepartnere såvel som partnere fra andre eksporterhverv. Målet med indsatsen er at fremstille Danmark attraktiv og tydelig i konkurrencen med andre rejsemål. 14

15 Pejlemærker 2017 VisitDenmark påvirker beslutninger, der skal resultere i et køb af turismeoplevelser i Danmark. Som markedsføringsorganisation sælger vi ikke et konkret produkt, og det er turismeerhvervet selv, der står for salget af oplevelser. I VisitDenmark opstiller vi derfor pejlemærker for 2017, som følger potentielle gæsters beslutningsproces frem mod købet af en oplevelse i Danmark. Konkrete indikatorer viser år for år, om vi er på rette vej. Gæstens og rejseagentens beslutningsproces* Opmærksomhed Interesse og præference Pejlemærker 2017 VisitDenmark skaber kendskab til Danmark som rejsemål som et fristed med plads til glæde, inspiration og fordybelse VisitDenmark skaber præference for turismeoplevelser i Danmark blandt værdiskabende målgrupper Indikatorer Kendskabet til Danmarks internationale brand fastholdes i Norge og Sverige og når op på 4-6 pct. på øvrige markeder 2. VisitDenmarks markedsføring er blevet set af 26,4 mio. personer, og rejseagenter er blevet eksponeret for VisitDenmarks markedsføring 3. 3,3 mio. personer har fået præference for at rejse til Danmark som følge af markedsføringen Beslutning VisitDenmark påvirker beslutninger om at købe turismeoplevelser i Danmark 4. VisitDenmarks konsumentmarkedsføring påvirker beslutningstagere til at holde ferie i Danmark * Beslutningsprocessen er illustreret som en forsimplet udgave af AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action) 5. VisitDenmarks markedsføring påvirker internationale mødearrangører og internationale ferierejsearrangører til at foreslå Danmark som værtsland 15

16 Organisation VisitDenmark arbejder projektorienteret, og vores organisation er struktureret herefter. Direktion Produktmarkedsføring Projektorganisationen har til opgave at skabe store internationale markedsføringsprojekter i samarbejde med erhvervspartnerskaber og branding-partnere. Branding af Danmark som rejsemål Drift Turismefremmeinfrastruktur Analyse og videnformidling International markedsinfrastruktur Basisorganisationen har til opgave at tilrettelægge og gennemføre store internationale markedsføringsprojekter i samarbejde med projektorganisationen. Herudover det basisorganisationens opgave at etablere en effektiv markedsføringsplatform til gavn for hele dansk turisme i form af viden, værktøjer og netværk. 16

17 Finansiering Sådan anvender VisitDenmark statens penge i 2017 Sådan bliver partnernes investeringer igennem VisitDenmark brugt i pct. produktmarkedsføring 12 pct. analyse og videnformidling 7 pct. analyse og videnformidling 8 pct. turismefremmeinfrastruktur 13 pct. turismefremmeinfrastruktur 17 pct. markedsinfrastruktur 25 pct. branding af Danmark som rejsemål 25 pct. markedsinfrastruktur 48 pct. produktmarkedsføring 20 pct. branding af Danmark som rejsemål Kapacitetsomkostninger (løn, husleje, it-drift mv.) er inkluderet og fordelt ud på ovenstående indsatsområder. Bidrag til kapacitetsomkostninger (løn, husleje, it-drift mv.) er inkluderet og fordelt ud på ovenstående indsatsområder. 17

18 Kompetencer VisitDenmark er en kompetenceorganisation med særlige færdigheder inden for: Branding af Danmark som rejsemål og international markedsføring af dansk turismes produkter og oplevelser. Samarbejde med erhvervspartnerskaber og nonturisme virksomheder samt turismens øvrige aktører. Viden om dansk turisme med særlig fokus på viden om vores internationale gæster. 18

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie-

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn

Agenda. Introduktion. Model og proces. Indledende tanker. Rundtur. ect. På glædeligt gensyn Præsentation Agenda Introduktion Model og proces Indledende tanker Rundtur ect. På glædeligt gensyn Vi er vi to? Thomas Brandt Kontaktchef og partner på Bates Y&R. Arbejder til dagligt for kunder som DSB,

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forslag. Lov om Visitdenmark

Forslag. Lov om Visitdenmark Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kapitel 1 Oprettelse af Visitdenmark mv. 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars.

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Bestyrelsen Fomars Billund den 13.10.2014 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Den 10 oktober 2014 kl. 9.30-12.30 på Hotel Legoland Lokale : Technic 1+2 på Hotellet. Deltagere: Hele bestyrelsen. Desuden

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere