Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008"

Transkript

1 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden 6 Historie 7 Værdigrundlag 9 Tholstrup kulturen 9 Medarbejdere 10 Miljøforhold 10 Stamoplysninger 11 MILJØ 12 Miljøpolitik 13 Kortlægning af miljø 14 Miljøpåvirkninger og beskrivelse af anvendt metode 14 Stamoplysninger, særligt relevante for miljøområdet 14 Krav til underleverandører 15 Produktion 15 Emballage 16 Råvarer 17 Hjælpestoffer 17 Energiforbrug 19 Vandforbrug 20 Transport 21 Luftemissioner 23 Spildevand 24 Udledninger til jord 25 Affald 25 Ekstern støj, vibrationer og lugt 28 Risiko og driftsforstyrrelser 28 Jord og grundvandsforurening 28 Resumé af egenkontrol 28 Vurdering og prioritering af miljø 31 Mål og handleplan for miljø 32 Status for seneste mål og handleplan 32 Tidligere miljømål for Tholstrup Cheese som helhed 33 Tidligere lokale miljømål for Tholstrup Cheese, Højrupvej 33 Miljømål for Tholstrup Cheese som helhed i Handleplan for miljø

3 ARBEJDSMILJØ 36 Arbejdsmiljøpolitik 37 Arbejdsmiljøledelsessystem 38 Sikkerhedsorganisation 38 Arbejdstilsynets tilsyn 41 Arbejdsmiljøvejvisere 41 Kortlægning af arbejdsmiljø 42 Arbejdsmiljøpåvirkninger og beskrivelse af anvendt metode 42 Arbejdspladsvurdering 42 Støj 43 Ulykker 44 Ensidigt gentaget arbejde og arbejdsstillinger 45 Tunge løft 45 Kemi 46 Pladsforhold og adgangsveje 46 Psykisk arbejdsmiljø 46 Biologiske forhold 48 Sygefravær 48 Vurdering og prioritering af arbejdsmiljø 50 Mål og handleplan for arbejdsmiljø 51 Handleplan for SOCIALT ENGAGEMENT 53 Politik for socialt engagement 54 Kortlægning af socialt engagement 55 Påvirkning af sociale forhold og beskrivelse af anvendt metode 55 Baggrundsoplysninger 55 Udvikling, uddannelse og læring 60 Fastholdelse 61 Integration og ligestilling 64 Sundhedsfremme 65 Engagement i det omgivende samfund, herunder især lokalsamfundet 66 Opmærksomhed på globale udfordringer 66 Vurdering og prioritering af socialt engagement 66 Baggrund for valg af indsatsområder og indsatser 66 Mål og handleplan for socialt engagement 69 Status for seneste mål og handleplan 68 Handleplan for Handleplan for socialt engagement Handleplan for socialt engagement AFSLUTNING 71 3

4 Indledning

5 Forord med ledelsens beretning I denne redegørelse dækker navnet Tholstrup over Tholstrup Korsvej og Tholstrup Pastella med fælles adresse på Højrupvej 116, 7000 Fredericia. Tilsammen omfatter det pr produktionsmedarbejdere. Tholstrup udarbejdede i 1999 og 2000 arbejdsmiljøregnskaber, men for også at arbejde målrettet med vort eksterne miljø lavede vi i 2001 for første gang en miljøredegørelse i Green Network. Rapportering af arbejdsmiljøet indgik i miljøredegørelsen både i 2001 og i I 2002 indeholdt Tholstrups rapportering for første gang en redegørelse for Tholstrups sociale engagement. I tillæg til redegørelsen om vores miljømæssige adfærd ville vi med rapporten om det sociale engagement redegøre for Tholstrups holdninger og adfærd på det sociale område. Vores rapportering anvendes som et værktøj i de løbende bestræbelser på at forbedre og fastholde Tholstrup som en attraktiv arbejdsplads samt som illustration af vores rolle som aktiv medspiller i lokalsamfundet. Vi tror på, at virksomheder kan og skal påtage sig et bevidst ansvar for den samfundsmæssige udvikling, og at det kan gøres inden for rammerne af sunde forretningsmæssige principper. Kendetegnende for afrapporteringen af de 3 områder er, at de beskæftiger sig med forhold som er helt afgørende for Tholstrups samfundsansvar. Dette er samtidig også et udtryk for den indsats, Tholstrup kan gøre for at bidrage til en bæredygtig udvikling. I de 3 redegørelser er der samtidig et vist overlap mellem emnerne, især mellem det sociale område og arbejdsmiljøet, hvor nogle af de samme opgørelser figurerer begge steder. Vi har derfor fundet det naturligt at samle disse 3 redegørelser i en bæredygtighedsredegørelse. Derved skabes et overblik for både omverden, myndigheder og medarbejdere. For ledelsen, SiU, SU og arbejdsgrupperne er det en god og anvendelig kortlægning, som kombineret med handleplaner kan bruges aktivt i arbejdet med emnerne. For medarbejderne skal bæredygtighedsredegørelsen anvendes til øget inddragelse: At øge bevidstheden om, hvilke mål vi har sat os, hvilke resultater vi har opnået, og hvilken indflydelse den enkelte medarbejder generelt har på udviklingen. Over for myndighederne skal redegørelsen anvendes til at præsentere vore mål og dokumentere vores indsats, samt som udgangspunkt for dialog. Vi følger hurtigt op på de få driftsforstyrrelser, der måtte forekomme senest udledningen af køle- og spildevand til Øsdal Bæk i De væsentligste resultater og udfordringer i bæredygtighedsredegørelsen på miljøområdet omhandler energiforbrug og affald. Begge områder opnår en høj score i undersøgelsen af Tholstrups miljøforhold, og målet er at bringe scoren ned ved bl.a. at forbedre affaldssorteringen og øge andelen af affald der går til genbrug. På arbejdsmiljøområdet er det støj, løft, ulykker og ensidigt gentaget arbejde (EGA), der udgør de største udfordringer. Både støj og løft skal kortlægges med henblik på at reducere støjen og fjerne løft over 15 kg. Ulykker skal bringes ned til en lavere frekvens ved indarbejde sikkerheden i hverdagen og undgå stressede situationer. Derudover er det målet at fjerne 20 arbejdspladser præget af EGA. Også på det sociale område er EGA en af de væsentligste udfordringer. Her er indsatsen at udvikle nye rotationsplaner og derved reducere de skadelige virkninger af EGA. En anden udfordring på det sociale område er uddannelse af medarbejdere. For at imødekomme de stigende kvalifikationskrav og sikre fortsat beskæftigelse gennemføres en kortlægning af uddannelsesbehov. Som det fremgår af ovenstående, er der udfordringer nok at tage fat på i de nye handleplaner for

6 Procesbeskrivelse Bæredygtighedsredegørelsen for 2005 er udarbejdet i samarbejde med Fredericia Kommune og Green Network. Arbejdet har været forankret hos Tholstrups Arbejdsmiljøgruppe (AMG), som er en arbejdsgruppe organisatorisk placeret mellem SU og SiU. Gruppen er sammensat således: Navn og funktion! Benny G. Pedersen, produktionschef, arbejdsmiljøleder, medlem af SU Projektleder! Franz S. Bruhn, Sikkerhedsrepræsentant og næstformand SiU Arbejdsmiljø, Korsvej! Jane Hansen, Tillidsrepræsentant og næstformand SU Social del! John L. Hansen, Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø, Pasta! Tina Davidsen, Eksternt miljø og sekretær Miljø! Hanne R. McCollin, Socialproceskonsulent Fredericia Kommune Social del, Tovholder! Rasmus Skov Larsen, Miljøproceskonsulent Fredericia Kommune Miljø! Henrik Bonnesen, Arbejdsmiljøkonsulent Green Network Arbejdsmiljø Gruppens brede sammensætning og relation til SU og SiO har sikret såvel medarbejdermæssigt som ledelsesmæssigt engagement. Fredericia, den 29. august 2006 Christian Sørensen Mejerichef Benny G. Pedersen Produktionschef Tina Davidsen Miljø Jane Hansen TR, Social del Franz S. Bruhn SiR, Arbejdsmiljø Præsentation af virksomheden Tholstrup Cheese A/S er Danmarks største Privatejede mejeriselskab og Nordens største producent af frisk pasta. Koncernen omsatte i 2005 for 832,9 mio. kr. og beskæftigede i gennemsnit 523 medarbejdere, heraf 230 produktionsmedarbejdere på mejeriet Korsvej og Pastella. Det er selskabets vision, at Tholstrup i Nordeuropa skal være en profileret kvalitetsleverandør af oste og friskpasta produkter. 6

7 Visionen realiseres bl.a. gennem afsætning af produkter, der af forbrugerne anerkendes som velsmagende, unikke og tidssvarende. Hovedaktiviteten er produktion og salg af specialoste, der udgør 85 % af omsætningen. Produkterne omfatter såvel mærkevarer som private mærker inden for kategorierne friskost og skimmeloste. De mest kendte varemærker er Castello og Saga. Afsætningen finder primært sted i Nordeuropa, der er Tholstrups hovedmarked, samt tillige i USA, Australien, Japan og det øvrige Europa. Produktionen finder sted på tre mejerier i Danmark samt et mejeri i USA. Aktivitetsområdet frisk pasta udgør 15 % af omsætningen. Produkterne omfatter såvel mærkevarer som private mærker, der fortrinsvis afsættes på det nordiske marked. Mærkevarerne markedsføres under varemærket Pastella. Pastaproduktionen finder sted på 2 fabrikker i Danmark. Tholstrup har salgsorganisationer i Danmark, Tyskland, Østrig, Sverige, Norge og Finland samt strategiske salgsalliancer på det svenske marked og det amerikanske marked. Oplysninger om organisationen og forretningsområder findes på Historie Der går en varm linie fra den Tholstrup ost, der produceres i dag, til indholdet i en messingkedel, som en dygtig husmandskone havde over ilden på Djursland i midten af 1800-tallet. For i hendes køkken gjorde sønnen Rasmus Tholstrup sine første erfaringer med tilberedningen af smør og ost. Han blev siden en pioner indenfor ostefremstilling og for dansk mejeribrug en personlighed, der kom til at gøre en forskel. Rasmus Tholstrup havde vigtige egenskaber med i bagagen: gåpåmod, nysgerrighed, virketrang og viljestyrke. Derfor varede det ikke længe, før han fik foden indenfor mejeridrift og snart blev bestyrer på forskellige stadig større mejerier, først i Sønderjylland siden på Sjælland, hvor han for alvor gik i gang med en osteproduktion. Det drejede sig i begyndelsen om mager husholdningsost, en håndæltet skummetmælksost. Senere kastede han sig som en af de første over den opstukne ost og udviklede Dansk Schweitzer og bl.a. Taffelost. (I dag hedder den Tybo). Opskrifter var der ingen af, så der skulle eksperimenteres og satses, og her var Tholstrup i sit es. Hans oste høstede hurtigt sølvmedaljer, den højeste anerkendelse. Det er i dag mere end 100 år siden. Rasmus Tholstrup havde to kæpheste: høj hygiejne på mejeriet og mælk af høj kvalitet. Nødvendigheden af begge dele for en vellykket mejeriproduktion argumenterede han ivrigt for, ikke bare der, hvor det gjaldt, men også i mejeritidsskrifter. Hvad angik kvaliteten af mælken blev han mere og mere optaget af problematikken omkring den rette fodersammensætning. Og begavet som han var gik denne mand, hvis skolegang kun havde været et par timer hver anden dag til hans trettende år, højst videnskabeligt til værks og lærte sig fremmedsprog for at kunne være orienteret igennem udenlandske tidsskrifter. 7

8 Rasmus Tholstrup blev kun 68 år. I nekrologen over ham stod bl.a.: "Tholstrup dukkede op som en stjerne af høj rang og glans. Ikke alene her på egnen og i det ganske land alene men langt ud over dets grænser blev denne ejendommelige mand kendt og skattet som det kloge og initiativrige menneske, han var." Det blev Rasmus Tholstrups ældste søn, Henrik, der løftede arven efter sin far. De to havde et nært forhold livet igennem og nærede dyb respekt for hinanden. Henrik var mere flyvsk end sin jyske, jordbundne far. Men når det kom til flid, handlekraft og opfindsomhed var de to alen ud af et stykke. Og så havde de sansen for kvalitet til fælles. Her spillede en veludviklet smagssans en ikke uvæsentlig rolle. Selvom Henrik havde fået sin uddannelse hos de bedste læremestre og er blevet en dygtig ostemejerist var det i ungdomsårene især handel med ost, der interesserede ham. Før han var fyldt 21 var forretningsmanden vågnet i ham. Han opkøbte ost og solgte til eksport. Da han ikke kunne skaffe nok ost til sine eksportører, gik han i 1916 selv i gang med at fremstille ost. Han udsøgte sig Bornholm, hvor der dengang ikke produceredes ost på et eneste mejeri. I løbet af et år lykkedes det ham at etablere osterier på 18 mejerier. Allerede i 1917 produceres 80 tons ost om ugen. Den dynamiske Henrik oplevede op- og nedture som forretningsmand og ostefabrikant, og det var først da han helligede sig udvikling af nye oste, at hans talent kom til fuld udfoldelse. På grund af restriktioner i Danmark under Anden Verdenskrig lejede han sig ind på mejerier i Sverige, og her begyndte han sammen med den dengang 21-årige mejerist Niels Jensen at udvikle nye oste. Samarbejdet mellem de to blev 28 års inspirerende og dynamisk parløb. Om det parløb har Niels Jensen engang sagt: "Vi lignede hinanden på ét punkt: at lave en god ost var en lidenskab. Det hele skal passe sammen: mælkens kvalitet, røringen, temperaturen og modningen. Det er som at pusle en baby. Og jo bedre du kan styre processen, jo bedre har osten det". Henrik købte Edswära Mejeri i Vestergötland, og her samledes nu hele hans produktion. Det var også her succesen Bianco blev født, en 60 % flødehavarti, blød og smidig, der faldt svært godt i svenskernes smag og blev lidt af et tilløbsstykke. Men det var en anden ost, der gjorde Tholstrup til et stort ostenavn. Det var Castello, en hvidskimmelost, som Tholstrup og Jensen kæmpede stædigt med en halv snes år, før den lanceredes. Og nu begyndte til gengæld priser, ærespræmier og medaljer at dale som en mild regn ned over direktør og ostemester. Det var tid at vende tilbage til Danmark, og i 1958 købte Henrik andelsmejeriet Korsvej i Taulov ved Fredericia. Året efter erhvervedes Lillebælt Mejeri, der lå i nærheden, og nogle år senere Hovedgård Mejeri og Gjesing Mejeri, også i Jylland. Den første dag, der produceredes Castello i Danmark kunne 17 oste tages ud af formene, fire år senere var det 2200 oste om dagen og 30 år senere oste. I 1963 fik Henrik Tholstrup tildelt den danske anerkendelse: "Ostehandlernes ærespris" med den begrundelse, at "Henrik Tholstrup har ydet en fremragende indsats med at introducere den nye ostetype Castello, der er blevet en virkelig succes for dansk osteproduktion og som på blot få år har vundet en enestående popularitet både her og i udlandet." I USA lanceredes Castello som Crema Danica, og amerikanske madskribenter udråbte den til "den største triumf for danske ostemagere nogensinde", og det understregedes, "at mange gourmet'er anser den for at være den eneste nye slags ost af afgørende betydning, der er opfundet i de sidste 40 år." I begyndelsen blev den kaldt for 8

9 "den gule" Castello, fordi den var pakket ind i guldpapir. Den var forløber for de senere favoritter, først "Blå Castello" og siden "Hvid Castello". Det blev Henriks mellemste søn, Lars, 44 år, og Finn Schiøtt Hansen, 25 år, der førte Tholstrup Ost ud i den store verden. Finn tog sig af mejerierne og økonomien, Lars satte salget i system i primært Tyskland og USA. De overtog en virksomhed med 10 medarbejdere og en omsætning på syv millioner kroner. 30 år senere er medarbejderstaben vokset til 600 og omsætningen til 900 millioner. Men som de begge to siger: "Vi overtog også verdens bedste ost". I 1989 påbegyndtes produktionen af frisk pasta under mærket Pastella. Udgangspunktet er ligeledes her kompromisløs hygiejne, anvendelse af de bedste råvarer, originale produktionsmetoder og opskrifter. Finn Schiøtt Hansen er i dag firmaets administrerende direktør og Tholstrup Cheese er stadig familieejet. Det var Rasmus Tholstrups holdning, at "kvalitet varer nu engang længst" og Henriks Tholstrups, at "en god handel er kun god, hvis begge parter er tilfredse". Når det stadig er grundlaget for Tholstrup Cheese i dag, så er det et lykkeligt resultat af en dynamisk familiekultur, hvor altid kun det bedste har været godt nok. Værdigrundlag Overordnet arbejder Tholstrup Cheese A/S ud fra visionen om at være en profileret kvalitetsleverandør af oste og friskpasta produkter i Nordeuropa. Det kræver en virksomhed, som er:! Markedsorienteret Vi vil producere og afsætte kvalitetsprodukter, være foran konkurrenterne, etablere en stærkere mærkevareposition samt aktivt udvikle private labels til de større kæder.! Medarbejderorienteret Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø. Vi forventer ansvarlige, fleksible medarbejdere, der kommunikerer åbent og ærligt.! Omverdensorienteret Vi vil udvise ansvarlighed over for miljøet ved at producere sikre fødevarer, reducere anvendelsen af tilsætningsstoffer og minimere forbruget af ressourcer.! Indtjeningsorienteret Vi vil sikre ejerne mindst et konkurrencedygtigt afkast. I forbindelse med vores sociale engagement er særligt punktet om medarbejderne vigtigt. I det daglige kommer det til udtryk i den særlige Tholstrup-kultur. Tholstrup kulturen Virksomhedskulturen hos Tholstrup kommer til udtryk i mange forhold: En stemning, en måde at gøre tingene på, en holdning til arbejde og kollegaer. Kulturen udvikler sig med baggrund i firmaets 9

10 historie og traditioner samt under påvirkning af ændringer i omgivelserne. Kulturen skabes og udvikles løbende af alle medarbejdere gennem ansvar og omhu for vores arbejdsopgaver, gennem arbejdsformen og den omgangstone, vi har med hinanden. Vores værdier gør kulturen i Tholstrup til noget helt særligt. Det er værdier, vi kan glæde os over og være stolte af, men det er også egenskaber, vi konstant skal værne om og forbedre til gavn for virksomheden og hinanden. Følgende værdisæt er grundlæggende for Tholstrup og Tholstrups sociale engagement:! Kvalitet Kvalitetsbevidsthed er vores drivkraft og fælles mål. Det gælder vores produkter, og det gælder vores hverdag. At skabe produkter af høj kvalitet giver arbejdsglæde, engagement og faglig stolthed for den enkelte medarbejder. Kvalitet er et centralt element i Tholstrups overordnede vision.! Udvikling Fremtiden vil uden tvivl stille større krav til vores evne til forandring. Vi vil være udviklingsparate, og det kræver en løbende udvikling af både medarbejdere og produkter. Derfor er styrkelse af såvel faglige som personlige kompetencer vigtigt.! Trivsel Medarbejdernes trivsel er en forudsætning for en god arbejdsindsats og dermed for frembringelsen af et produkt af høj kvalitet. Trivsel sikrer, at alle føler et ansvar for arbejdet og for hinanden. Derfor prioriterer vi et trygt og godt arbejdsmiljø! Respekt Respekt er forudsætningen for det samarbejde, vores arbejdsform bygger på. Vi har respekt for hinandens arbejde og ved, at alle spiller en vigtig rolle i arbejdet med at sikre den velkendte Tholstrup-kvalitet.! Medarbejderinddragelse På Tholstrup ønsker vi at inddrage medarbejderne konstruktivt i den daglige drift og udvikling af virksomheden. Vi ved, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Det er vigtigt, at alle er velinformerede og føler et ejerskab for deres daglige arbejde. Medarbejdere Ved implementeringen af nyt ERP system har alle medarbejdere gennemgået et intensivt kursusforløb og IT kvalifikationerne er løftet. Dette er i tråd med Tholstrups vision om konstant at videreudvikle kompetencer gennem uddannelse, uddelegering og fokusering. Det er Tholstrups mål fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker kvalificeret arbejdskraft. Tholstrup tilbyder flere medarbejderordninger i form af health care, pensionsordninger og bonusordninger. Miljøforhold Tholstrup ønsker at leve op til gældende standarder inden for såvel internt som eksternt miljø. Medarbejderne skal udføre deres arbejde i et miljø, som er både sikkert og sundt såvel fysisk som psy- 10

11 kisk. På koncernens mejerier er der etableret sikkerhedsorganisationer, som opfanger og behandler aktuelle problemstillinger. Der er ligeledes fastsat mål for vand- og energiforbrug samt mål for nedbringelse af medarbejdernes fravær. Mejeribrugets Bedriftssundhedstjeneste blev nedlagt 1. oktober 2005, hvorfor Tholstrup har indgået en lignende aftale med Jobliv Danmark. At der på Tholstrup fokuseres på miljøbevidsthed er også kendt uden for virksomheden. I tidsskriftet for mejeriindustrien Mælkeri Tidende har Tholstrup i den årlige Image Analyse år 2006 opnået en fornem 1. plads, når det gælder miljøbevidsthed. Stamoplysninger! Virksomhedens navn og adresse Tholstrup Cheese A/S Højrupvej Fredericia Tlf.: Fax: CVR-nummer og P-nummer CVR nr P nr ! Ansvarlig ledelse og kontaktperson Christian Sørensen, mejerichef Benny G. Pedersen, produktionschef! Antal medarbejdere 270 medarbejdere! Regnskabsperiode 1. januar 31. december

12 Miljø

13 Miljøpolitik Miljøpolitikken omfatter alle Tholstrup-koncernens afdelinger og aktiviteter. Tholstrup Cheese A/S vil, som en ansvarsbevidst virksomhed, sikre det eksterne/omgivende miljø, samt arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og herved løbende forbedre virksomhedens miljømæssige indsats. Ledelsesansvar Ansvaret for miljøpolitikken ligger hos direktionen, som afstikker rammerne. Med det formål at gøre miljø til en integreret del af det daglige arbejde ligger det praktiske ansvar i linieledelsen, hvor det skal integreres i ledelsesfunktionerne på linie med kvalitet og sikkerhed. Medarbejderinddragelse/ansvar Miljø, sikkerhed og et godt internt miljø skal være en naturlig del af det daglige arbejde, hvor alle medarbejdere inddrages i at arbejde for at sikre sig selv, kolleger og omgivelser mod unødig belastning. Alle medarbejdere og ledere skal motiveres og uddannes til at tage ansvar og engagere sig aktivt i et personligt ansvar for at nå de satte mål. Ledelse og styring Politikken og resultaterne skal måles og synliggøres for alle i virksomheden og skal indarbejdes i eksisterende kvalitetsstyringssystem ISO 9001, således at resultaterne ved en kommende certificering umiddelbart vil kunne overføres i kvalitets- og miljøstyringssystemet ISO Miljømålene skal løbende ajourføres, således at de som minimum lever op til gældende love, samt de krav teknologien og samfundets udvikling har sat. Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsgrundlag og miljøpolitik udarbejdes der for de enkelte driftssteder lokale miljømålsætninger. Dialog For at bidrage til en åben og ærlig dialog såvel internt som eksternt, vil der blive udarbejdet et årligt miljøregnskab. Tholstrup Cheese vil! Løbende reducere miljøpåvirkninger ved optimal udnyttelse af ressourcerne! Løbende minimere affaldsmængder ved sortering og genanvendelse! Ved nyanskaffelser, herunder ny teknologi, altid nøje vurdere den miljømæssigt bedste løsning! Uddanne og motivere alle medarbejdere til at handle i overensstemmelse med denne miljøpolitik og virksomhedens forretningsgrundlag i øvrigt! Vedligeholde og udvikle miljøregnskabet løbende, så det altid modsvarer de stillede krav! Indrette arbejdspladser med henblik på størst mulig sikkerhed og et godt arbejdsmiljø! Ved valg af leverandører tages miljøforhold i betragtning! Skadelige stoffer undgås i videst muligt omfang og som minimum følges lovgivning! Forebygge miljøuheld 13

14 Kortlægning af miljø Miljøpåvirkninger og beskrivelse af anvendt metode Tholstrups aktiviteter, forbrug og miljøpåvirkninger er kortlagt efter Green Networks miljømanual. Kortlægningen dækker kun afdelingen på Højrupvej. Skematisk oversigt over massestrømme og miljøpåvirkninger 2005 Emballage I alt Folie Bæger Glas Pap Etiketter ton 797 ton 104 ton 121 ton 977 ton 73 ton Energi El kwh Naturgas m 3 Truckgas kg Råvarer I alt ton Emissioner til luft CO ton SO kg NO x kg Produktion Færdigvarer ton Valle ton Hjælpestoffer Rengøringsmidler kg - heraf udgør klor liter (5785 kg.) Olier og kemikalier 51 typer Brev papir ark Kopi papir ark Vand Vandforbrug m 3 Affald Papir (adm.) Papir og pap Organisk affald Brændbart affald Metalskrot Rustfrit stål 2,0 ton 84,73 ton 274,81 ton 587,15 ton 2,74 ton 5,78 ton Spildevand I alt m 3 BI 5 30 ton COD 95 ton Total N ton Total P 793 ton Fedt 3 ton Suspenderet tørstof 49 ton Stamoplysninger, særligt relevante for miljøområdet! Miljøansvarlig: Benny G. Pedersen, Produktions- og miljøchef! Miljøkontaktpersoner: Benny G. Pedersen, Tina Davidsen, Branche/hovedaktivitet: Fremstilling af friskost, hytteost og pasta! Væsentlige biaktiviteter: Ingen 14

15 ! Listepunkt: F53 - I henhold til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, BEK nr. 942 af 16/09/2004. (For bl.a. mejerier, der behandler under 200 tons mælk pr. dag i gennemsnit på årsbasis.)! Spildevandstilladelse: Spildevandstilladelsen er fra den 27. september 1993 og er givet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.! Miljømyndighed: Fredericia Kommune.! Risikobekendtgørelsen: Omfatter ikke Tholstrup Cheese A/S! Vigtigste miljøparametre: Virksomheden har et forholdsvist stort forbrug af el og rengøringsmidler og frembringer en del organisk og brændbart affald. Krav til underleverandører Tholstrup foretager ikke systematisk miljøvurdering af samtlige leverandører eller produkter. For produkter, som er økologisk produceret, skal alle leverandører godkendes ifølge økologilovgivningen. Leverandører af råvarer og ingredienser skal via certifikater kunne dokumentere, at de lever op til kravene for økologiske producerede varer. Alle leverandører af økologiske råvarer gennemgås årligt via en kontraktgennemgang. Rengøring af sekundære arealer fortages af et eksternt rengøringsfirma. Produktion I denne redegørelse er mængden af produceret færdigvare lig afsætningen, idet lagerforskydningen er meget lille fra år til år. Produktion Enhed Ost Ton Pasta Ton I alt Ton Afsætningen er generelt steget frem mod Det skyldes primært introduktionen af et nyt produkt, som har resulteret i en større tonnage. Biprodukt Valle er et restprodukt fra osteproduktionen, som stammer fra mælken. Vallen anvendes til dyrefoder. Vallemængden er skønnet ud fra den indvejede mælkeråvaremængde. Produktion Enhed Valle Ton

16 Afsætning - valle hhv. færdigvarer Ton Emballage Ved emballage forstås alle varer, som benyttes ved emballering af Tholstrups produkter f.eks. folier, bægre, glas m.m. Tholstrup Cheese anvender udelukkende PVC-fri emballager. Forbrug Enhed Folie Ton Bæger Ton Glas Ton Pap Ton Etiketter Ton I alt Ton Afsætning Enhed 2002Emballageforbrug Folie Ton Bæger Ton Glas Ton Pap Ton Etiketter Ton I alt Ton Folie Bæger Glas Pap Etiketter I alt Folien, som anvendes til emballeringen af ost eller pasta, består af plasttyper med forskellige barriereegenskaber. Herefter påsættes etiketter med flerfarvet tryk, og efterfølgende pakkes produkterne i kartoner. Pallerne, som benyttes til transportemballage, er fortrinsvis returnerbare europaller af træ. På lageret omvikles pallen med krympefolie af PE-plast eller hjørnebeskyttelse med strapsbånd. 16

17 Råvarer Ved råvarer forstås alle varer, som indgår i Tholstrup Cheeses færdige produkter, opdelt i oste- og pastaproduktion. De væsentligste råvarer ved produktionen af frisk ost og hytteost er mælk og fløde samt ingredienser og pynt til dekorationen af friskoste. Ved pastaproduktion er de primære råvarer mel og æg. I efteråret 2002 er kvalitetsstyringssystemet blevet procesvendt som led i opgradering og hovedefterprøvning efter ISO9001: 2000 standarden. Efterfølgende er opnået handelscertificeringen BRC 1. Råvarer Enhed I alt Ton Hjælpestoffer Ved hjælpestoffer forstås papir, kontorartikler, rengøringsmidler og kemikalier som er nødvendige i forbindelse med drift af produktion, laboratorium, vedligehold, administration og kantine. Rengøringsmidler Tholstrup anvender store mængder af rengøringsmidler i produktionen. Dette er nødvendigt for at sikre en høj hygiejne og fødevaresikkerhed. Forbrug Enhed Rengøring Kg Der anvendes både alkaliske og sure rengøringsmidler, fordelt på 21 forskellige produkter. Ved sidste kortlægning var der 23 forskellige. Der er i alt kommet 8 nye produkter til siden sidste kortlægning. Nogle af disse er nye typer og andre erstatter udgående produkter. kg/ton Forbrug af rengøringsmidler i forhold til produktionens størrelse ton afsætning ,00 kg ,4 15,1 15, , , ,00 kg/ton 14,36 15,09 10,14 5,00 0, På Miljøstyrelsens liste listen over uønskede stoffer er LAS (lineære alkyd sulfonater), NPE (nonylphenolethoxylater) samt klor (Natriumhypochlorit) optaget. 1 British Retail Consortium 17

18 Ingen af de anvendte rengøringsmidler indeholder de miljøfremmede stoffer LAS eller NPE, men der anvendes klor til desinfektion af maskiner og maskindele liter i Der er ingen umiddelbare erstatninger for klor. Håndplejeprodukter Leverandøren har bekræftet, at ingen af de anvendte håndplejeproduktet indeholder LAS eller NPE. Olier og kemikalier Virksomheden anvender olier til vedligeholdelse af maskinerne i produktionen. Det er hovedsageligt gear- og hydraulikolier. Solvent bruges til inkjetprinterne ved produktions- og datomærkningen. På værkstedet anvendes 51 forskellige kemiske produkter. I år 2000 var der 67. Mængderne opgøres ikke. Alle olier og kemikalier opbevares forsvarligt. Freon I køleanlæggene anvendes freon som kølemedie. Der anvendes i dag to typer freon - henholdsvis freon R22 og R407C. Projektet omkring udskiftning af køleanlæg er stillet i bero af økonomiske årsager. Det blev væsentligt dyrere end oprindeligt planlagt, da tilskuddet fra energistyrelsen faldt bort i forbindelse med sidste regeringsskifte. Derudover forefindes et isvandsanlæg, som anvender ammoniak som kølemiddel. Papirforbrug Forbruget opgøres i antal ark i stedet for kg papir. Udover brevpapir og kopipapir anvendes følgesedler, adresselabels, konvolutter m.m. samt papirtyper i andre formater til specielle formål. Disse typer er ikke opgjort i denne redegørelse. Hovedparten af papiret er anvendt i administrationen. Forbrug Enhed Brevpapir Ark Kopipapir Ark? Fra foråret 2003 er salg- og marketingafdelingen flyttet fra kontoret i København til Højrupvej. Derved er der blevet flere medarbejdere i administrationen på Højrupvej, og flytningen har også betydet store ændringer i afdelingens papirforbrug, som det fremgår af ovenstående tabel. Et tidligere forsøg med at anvende genbrugspapir til kopiering og printning i administrationen er opgivet. Den nuværende interne distribution af papir fungerer således, at hvert mejeri løbende indkøber det papir de har behov for og dette leveres på adressen. Ved indkøb af genbrugspapir er det nødvendigt med en central leveringsadresse, idet papiret sælges og leveres pallevis og derefter skal videredistribueres. Denne håndtering giver øget intern transport. 18

19 Energiforbrug Tholstrups samlede energiforbrug opgjort på de forskellige energityper: Forbrug Enhed El kwh Naturgas m Gas til truck Kg El Tholstrups største elforbrug bruges til driften af produktionsanlæggene og til køleanlæggene. Produktionen finder sted hele døgnet og i weekenden. El leveres gennem energiforsyningsselskabet TRE-FOR. Elforbrug i forhold til produktionens størrelse kwh/ton Fordeling af elforbrug Administration 6% Trykluft 9% Kølanlæg 27% Produktionen 40% Komfortvarme 10% Ventilation 8% - i dette tilfælde for året Elforbruget følges nøje ved aflæsninger hver 14. dag af alle hovedmålere og delmålere på virksomheden. 19

20 På flere af fabrikkens områder er der opsat bevægelsessensorer i de områder, hvor det har været muligt. I gangarealerne er der etableret bevægelses- og dagslyssensorer, således at lyset først tændes, når det bliver mørkt og slukkes efter en halv time uden registrering. Naturgas Tholstrup benytter naturgas til opvarmning. Naturgassen leveres af Naturgas Syd. I virksomhedens kedelhus findes to gaskedler, som opvarmer virksomhedens hedvand og brugsvand, samt opvarmning af damp til produktionens varmebehandling af pastaen. Derudover forsyner gasanlægget også opvarmningen af ventilationsanlæggene. Der er løbende foretaget en række tiltag for at forbedre anlægget og dermed reducere gasforbruget. Bl.a. blev den største af kedlerne forsynet med en economizer i Gasforbruget følges ligeledes ved løbende aflæsninger og registreringer. Naturgasforbrug i forhold til produktionens størrelse 90 kwh/ton Vandforbrug I produktionen anvendes store mængder vand. Hedvand udgør det største enkeltforbrug. Hedvand er varmt vand som via spuleslanger anvendes ved manuel rengøring. Derudover anvendes vand til batterivask, kedelvand, CIP-anlæg og i skæreriet. Herudover anvendes vand til sanitære formål af virksomhedens ansatte. I alle omklædningsrummene er der installeret brusere med vandsparer. Tholstrup har eget vandforsyningsanlæg, hvor der indvindes vand fra to boringer. Forbrug Enhed Vand m

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed?

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed? Forventninger og forhåbninger bliver det lettere at være en lille virksomhed? Lidt miljøhistorie. Bagsværd Jernhandel A/S er en familieejet og drevet virksomhed, som blev etableret af min farfar, Oliver

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.10.2015 CVR-nummer 29215030 P-nummer 1011917247 e-doc journal nr. 13/027018 Virksomhed Vand og Teknik A/S Adresse

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Sæby Gårdslagteri I/S Ålborgvej Sæby. Att.: Thomas Heden via

Sæby Gårdslagteri I/S Ålborgvej Sæby. Att.: Thomas Heden via Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Sæby Gårdslagteri I/S Ålborgvej 108 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att.: Thomas Heden

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere