Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008"

Transkript

1 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden 6 Historie 7 Værdigrundlag 9 Tholstrup kulturen 9 Medarbejdere 10 Miljøforhold 10 Stamoplysninger 11 MILJØ 12 Miljøpolitik 13 Kortlægning af miljø 14 Miljøpåvirkninger og beskrivelse af anvendt metode 14 Stamoplysninger, særligt relevante for miljøområdet 14 Krav til underleverandører 15 Produktion 15 Emballage 16 Råvarer 17 Hjælpestoffer 17 Energiforbrug 19 Vandforbrug 20 Transport 21 Luftemissioner 23 Spildevand 24 Udledninger til jord 25 Affald 25 Ekstern støj, vibrationer og lugt 28 Risiko og driftsforstyrrelser 28 Jord og grundvandsforurening 28 Resumé af egenkontrol 28 Vurdering og prioritering af miljø 31 Mål og handleplan for miljø 32 Status for seneste mål og handleplan 32 Tidligere miljømål for Tholstrup Cheese som helhed 33 Tidligere lokale miljømål for Tholstrup Cheese, Højrupvej 33 Miljømål for Tholstrup Cheese som helhed i Handleplan for miljø

3 ARBEJDSMILJØ 36 Arbejdsmiljøpolitik 37 Arbejdsmiljøledelsessystem 38 Sikkerhedsorganisation 38 Arbejdstilsynets tilsyn 41 Arbejdsmiljøvejvisere 41 Kortlægning af arbejdsmiljø 42 Arbejdsmiljøpåvirkninger og beskrivelse af anvendt metode 42 Arbejdspladsvurdering 42 Støj 43 Ulykker 44 Ensidigt gentaget arbejde og arbejdsstillinger 45 Tunge løft 45 Kemi 46 Pladsforhold og adgangsveje 46 Psykisk arbejdsmiljø 46 Biologiske forhold 48 Sygefravær 48 Vurdering og prioritering af arbejdsmiljø 50 Mål og handleplan for arbejdsmiljø 51 Handleplan for SOCIALT ENGAGEMENT 53 Politik for socialt engagement 54 Kortlægning af socialt engagement 55 Påvirkning af sociale forhold og beskrivelse af anvendt metode 55 Baggrundsoplysninger 55 Udvikling, uddannelse og læring 60 Fastholdelse 61 Integration og ligestilling 64 Sundhedsfremme 65 Engagement i det omgivende samfund, herunder især lokalsamfundet 66 Opmærksomhed på globale udfordringer 66 Vurdering og prioritering af socialt engagement 66 Baggrund for valg af indsatsområder og indsatser 66 Mål og handleplan for socialt engagement 69 Status for seneste mål og handleplan 68 Handleplan for Handleplan for socialt engagement Handleplan for socialt engagement AFSLUTNING 71 3

4 Indledning

5 Forord med ledelsens beretning I denne redegørelse dækker navnet Tholstrup over Tholstrup Korsvej og Tholstrup Pastella med fælles adresse på Højrupvej 116, 7000 Fredericia. Tilsammen omfatter det pr produktionsmedarbejdere. Tholstrup udarbejdede i 1999 og 2000 arbejdsmiljøregnskaber, men for også at arbejde målrettet med vort eksterne miljø lavede vi i 2001 for første gang en miljøredegørelse i Green Network. Rapportering af arbejdsmiljøet indgik i miljøredegørelsen både i 2001 og i I 2002 indeholdt Tholstrups rapportering for første gang en redegørelse for Tholstrups sociale engagement. I tillæg til redegørelsen om vores miljømæssige adfærd ville vi med rapporten om det sociale engagement redegøre for Tholstrups holdninger og adfærd på det sociale område. Vores rapportering anvendes som et værktøj i de løbende bestræbelser på at forbedre og fastholde Tholstrup som en attraktiv arbejdsplads samt som illustration af vores rolle som aktiv medspiller i lokalsamfundet. Vi tror på, at virksomheder kan og skal påtage sig et bevidst ansvar for den samfundsmæssige udvikling, og at det kan gøres inden for rammerne af sunde forretningsmæssige principper. Kendetegnende for afrapporteringen af de 3 områder er, at de beskæftiger sig med forhold som er helt afgørende for Tholstrups samfundsansvar. Dette er samtidig også et udtryk for den indsats, Tholstrup kan gøre for at bidrage til en bæredygtig udvikling. I de 3 redegørelser er der samtidig et vist overlap mellem emnerne, især mellem det sociale område og arbejdsmiljøet, hvor nogle af de samme opgørelser figurerer begge steder. Vi har derfor fundet det naturligt at samle disse 3 redegørelser i en bæredygtighedsredegørelse. Derved skabes et overblik for både omverden, myndigheder og medarbejdere. For ledelsen, SiU, SU og arbejdsgrupperne er det en god og anvendelig kortlægning, som kombineret med handleplaner kan bruges aktivt i arbejdet med emnerne. For medarbejderne skal bæredygtighedsredegørelsen anvendes til øget inddragelse: At øge bevidstheden om, hvilke mål vi har sat os, hvilke resultater vi har opnået, og hvilken indflydelse den enkelte medarbejder generelt har på udviklingen. Over for myndighederne skal redegørelsen anvendes til at præsentere vore mål og dokumentere vores indsats, samt som udgangspunkt for dialog. Vi følger hurtigt op på de få driftsforstyrrelser, der måtte forekomme senest udledningen af køle- og spildevand til Øsdal Bæk i De væsentligste resultater og udfordringer i bæredygtighedsredegørelsen på miljøområdet omhandler energiforbrug og affald. Begge områder opnår en høj score i undersøgelsen af Tholstrups miljøforhold, og målet er at bringe scoren ned ved bl.a. at forbedre affaldssorteringen og øge andelen af affald der går til genbrug. På arbejdsmiljøområdet er det støj, løft, ulykker og ensidigt gentaget arbejde (EGA), der udgør de største udfordringer. Både støj og løft skal kortlægges med henblik på at reducere støjen og fjerne løft over 15 kg. Ulykker skal bringes ned til en lavere frekvens ved indarbejde sikkerheden i hverdagen og undgå stressede situationer. Derudover er det målet at fjerne 20 arbejdspladser præget af EGA. Også på det sociale område er EGA en af de væsentligste udfordringer. Her er indsatsen at udvikle nye rotationsplaner og derved reducere de skadelige virkninger af EGA. En anden udfordring på det sociale område er uddannelse af medarbejdere. For at imødekomme de stigende kvalifikationskrav og sikre fortsat beskæftigelse gennemføres en kortlægning af uddannelsesbehov. Som det fremgår af ovenstående, er der udfordringer nok at tage fat på i de nye handleplaner for

6 Procesbeskrivelse Bæredygtighedsredegørelsen for 2005 er udarbejdet i samarbejde med Fredericia Kommune og Green Network. Arbejdet har været forankret hos Tholstrups Arbejdsmiljøgruppe (AMG), som er en arbejdsgruppe organisatorisk placeret mellem SU og SiU. Gruppen er sammensat således: Navn og funktion! Benny G. Pedersen, produktionschef, arbejdsmiljøleder, medlem af SU Projektleder! Franz S. Bruhn, Sikkerhedsrepræsentant og næstformand SiU Arbejdsmiljø, Korsvej! Jane Hansen, Tillidsrepræsentant og næstformand SU Social del! John L. Hansen, Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø, Pasta! Tina Davidsen, Eksternt miljø og sekretær Miljø! Hanne R. McCollin, Socialproceskonsulent Fredericia Kommune Social del, Tovholder! Rasmus Skov Larsen, Miljøproceskonsulent Fredericia Kommune Miljø! Henrik Bonnesen, Arbejdsmiljøkonsulent Green Network Arbejdsmiljø Gruppens brede sammensætning og relation til SU og SiO har sikret såvel medarbejdermæssigt som ledelsesmæssigt engagement. Fredericia, den 29. august 2006 Christian Sørensen Mejerichef Benny G. Pedersen Produktionschef Tina Davidsen Miljø Jane Hansen TR, Social del Franz S. Bruhn SiR, Arbejdsmiljø Præsentation af virksomheden Tholstrup Cheese A/S er Danmarks største Privatejede mejeriselskab og Nordens største producent af frisk pasta. Koncernen omsatte i 2005 for 832,9 mio. kr. og beskæftigede i gennemsnit 523 medarbejdere, heraf 230 produktionsmedarbejdere på mejeriet Korsvej og Pastella. Det er selskabets vision, at Tholstrup i Nordeuropa skal være en profileret kvalitetsleverandør af oste og friskpasta produkter. 6

7 Visionen realiseres bl.a. gennem afsætning af produkter, der af forbrugerne anerkendes som velsmagende, unikke og tidssvarende. Hovedaktiviteten er produktion og salg af specialoste, der udgør 85 % af omsætningen. Produkterne omfatter såvel mærkevarer som private mærker inden for kategorierne friskost og skimmeloste. De mest kendte varemærker er Castello og Saga. Afsætningen finder primært sted i Nordeuropa, der er Tholstrups hovedmarked, samt tillige i USA, Australien, Japan og det øvrige Europa. Produktionen finder sted på tre mejerier i Danmark samt et mejeri i USA. Aktivitetsområdet frisk pasta udgør 15 % af omsætningen. Produkterne omfatter såvel mærkevarer som private mærker, der fortrinsvis afsættes på det nordiske marked. Mærkevarerne markedsføres under varemærket Pastella. Pastaproduktionen finder sted på 2 fabrikker i Danmark. Tholstrup har salgsorganisationer i Danmark, Tyskland, Østrig, Sverige, Norge og Finland samt strategiske salgsalliancer på det svenske marked og det amerikanske marked. Oplysninger om organisationen og forretningsområder findes på Historie Der går en varm linie fra den Tholstrup ost, der produceres i dag, til indholdet i en messingkedel, som en dygtig husmandskone havde over ilden på Djursland i midten af 1800-tallet. For i hendes køkken gjorde sønnen Rasmus Tholstrup sine første erfaringer med tilberedningen af smør og ost. Han blev siden en pioner indenfor ostefremstilling og for dansk mejeribrug en personlighed, der kom til at gøre en forskel. Rasmus Tholstrup havde vigtige egenskaber med i bagagen: gåpåmod, nysgerrighed, virketrang og viljestyrke. Derfor varede det ikke længe, før han fik foden indenfor mejeridrift og snart blev bestyrer på forskellige stadig større mejerier, først i Sønderjylland siden på Sjælland, hvor han for alvor gik i gang med en osteproduktion. Det drejede sig i begyndelsen om mager husholdningsost, en håndæltet skummetmælksost. Senere kastede han sig som en af de første over den opstukne ost og udviklede Dansk Schweitzer og bl.a. Taffelost. (I dag hedder den Tybo). Opskrifter var der ingen af, så der skulle eksperimenteres og satses, og her var Tholstrup i sit es. Hans oste høstede hurtigt sølvmedaljer, den højeste anerkendelse. Det er i dag mere end 100 år siden. Rasmus Tholstrup havde to kæpheste: høj hygiejne på mejeriet og mælk af høj kvalitet. Nødvendigheden af begge dele for en vellykket mejeriproduktion argumenterede han ivrigt for, ikke bare der, hvor det gjaldt, men også i mejeritidsskrifter. Hvad angik kvaliteten af mælken blev han mere og mere optaget af problematikken omkring den rette fodersammensætning. Og begavet som han var gik denne mand, hvis skolegang kun havde været et par timer hver anden dag til hans trettende år, højst videnskabeligt til værks og lærte sig fremmedsprog for at kunne være orienteret igennem udenlandske tidsskrifter. 7

8 Rasmus Tholstrup blev kun 68 år. I nekrologen over ham stod bl.a.: "Tholstrup dukkede op som en stjerne af høj rang og glans. Ikke alene her på egnen og i det ganske land alene men langt ud over dets grænser blev denne ejendommelige mand kendt og skattet som det kloge og initiativrige menneske, han var." Det blev Rasmus Tholstrups ældste søn, Henrik, der løftede arven efter sin far. De to havde et nært forhold livet igennem og nærede dyb respekt for hinanden. Henrik var mere flyvsk end sin jyske, jordbundne far. Men når det kom til flid, handlekraft og opfindsomhed var de to alen ud af et stykke. Og så havde de sansen for kvalitet til fælles. Her spillede en veludviklet smagssans en ikke uvæsentlig rolle. Selvom Henrik havde fået sin uddannelse hos de bedste læremestre og er blevet en dygtig ostemejerist var det i ungdomsårene især handel med ost, der interesserede ham. Før han var fyldt 21 var forretningsmanden vågnet i ham. Han opkøbte ost og solgte til eksport. Da han ikke kunne skaffe nok ost til sine eksportører, gik han i 1916 selv i gang med at fremstille ost. Han udsøgte sig Bornholm, hvor der dengang ikke produceredes ost på et eneste mejeri. I løbet af et år lykkedes det ham at etablere osterier på 18 mejerier. Allerede i 1917 produceres 80 tons ost om ugen. Den dynamiske Henrik oplevede op- og nedture som forretningsmand og ostefabrikant, og det var først da han helligede sig udvikling af nye oste, at hans talent kom til fuld udfoldelse. På grund af restriktioner i Danmark under Anden Verdenskrig lejede han sig ind på mejerier i Sverige, og her begyndte han sammen med den dengang 21-årige mejerist Niels Jensen at udvikle nye oste. Samarbejdet mellem de to blev 28 års inspirerende og dynamisk parløb. Om det parløb har Niels Jensen engang sagt: "Vi lignede hinanden på ét punkt: at lave en god ost var en lidenskab. Det hele skal passe sammen: mælkens kvalitet, røringen, temperaturen og modningen. Det er som at pusle en baby. Og jo bedre du kan styre processen, jo bedre har osten det". Henrik købte Edswära Mejeri i Vestergötland, og her samledes nu hele hans produktion. Det var også her succesen Bianco blev født, en 60 % flødehavarti, blød og smidig, der faldt svært godt i svenskernes smag og blev lidt af et tilløbsstykke. Men det var en anden ost, der gjorde Tholstrup til et stort ostenavn. Det var Castello, en hvidskimmelost, som Tholstrup og Jensen kæmpede stædigt med en halv snes år, før den lanceredes. Og nu begyndte til gengæld priser, ærespræmier og medaljer at dale som en mild regn ned over direktør og ostemester. Det var tid at vende tilbage til Danmark, og i 1958 købte Henrik andelsmejeriet Korsvej i Taulov ved Fredericia. Året efter erhvervedes Lillebælt Mejeri, der lå i nærheden, og nogle år senere Hovedgård Mejeri og Gjesing Mejeri, også i Jylland. Den første dag, der produceredes Castello i Danmark kunne 17 oste tages ud af formene, fire år senere var det 2200 oste om dagen og 30 år senere oste. I 1963 fik Henrik Tholstrup tildelt den danske anerkendelse: "Ostehandlernes ærespris" med den begrundelse, at "Henrik Tholstrup har ydet en fremragende indsats med at introducere den nye ostetype Castello, der er blevet en virkelig succes for dansk osteproduktion og som på blot få år har vundet en enestående popularitet både her og i udlandet." I USA lanceredes Castello som Crema Danica, og amerikanske madskribenter udråbte den til "den største triumf for danske ostemagere nogensinde", og det understregedes, "at mange gourmet'er anser den for at være den eneste nye slags ost af afgørende betydning, der er opfundet i de sidste 40 år." I begyndelsen blev den kaldt for 8

9 "den gule" Castello, fordi den var pakket ind i guldpapir. Den var forløber for de senere favoritter, først "Blå Castello" og siden "Hvid Castello". Det blev Henriks mellemste søn, Lars, 44 år, og Finn Schiøtt Hansen, 25 år, der førte Tholstrup Ost ud i den store verden. Finn tog sig af mejerierne og økonomien, Lars satte salget i system i primært Tyskland og USA. De overtog en virksomhed med 10 medarbejdere og en omsætning på syv millioner kroner. 30 år senere er medarbejderstaben vokset til 600 og omsætningen til 900 millioner. Men som de begge to siger: "Vi overtog også verdens bedste ost". I 1989 påbegyndtes produktionen af frisk pasta under mærket Pastella. Udgangspunktet er ligeledes her kompromisløs hygiejne, anvendelse af de bedste råvarer, originale produktionsmetoder og opskrifter. Finn Schiøtt Hansen er i dag firmaets administrerende direktør og Tholstrup Cheese er stadig familieejet. Det var Rasmus Tholstrups holdning, at "kvalitet varer nu engang længst" og Henriks Tholstrups, at "en god handel er kun god, hvis begge parter er tilfredse". Når det stadig er grundlaget for Tholstrup Cheese i dag, så er det et lykkeligt resultat af en dynamisk familiekultur, hvor altid kun det bedste har været godt nok. Værdigrundlag Overordnet arbejder Tholstrup Cheese A/S ud fra visionen om at være en profileret kvalitetsleverandør af oste og friskpasta produkter i Nordeuropa. Det kræver en virksomhed, som er:! Markedsorienteret Vi vil producere og afsætte kvalitetsprodukter, være foran konkurrenterne, etablere en stærkere mærkevareposition samt aktivt udvikle private labels til de større kæder.! Medarbejderorienteret Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø. Vi forventer ansvarlige, fleksible medarbejdere, der kommunikerer åbent og ærligt.! Omverdensorienteret Vi vil udvise ansvarlighed over for miljøet ved at producere sikre fødevarer, reducere anvendelsen af tilsætningsstoffer og minimere forbruget af ressourcer.! Indtjeningsorienteret Vi vil sikre ejerne mindst et konkurrencedygtigt afkast. I forbindelse med vores sociale engagement er særligt punktet om medarbejderne vigtigt. I det daglige kommer det til udtryk i den særlige Tholstrup-kultur. Tholstrup kulturen Virksomhedskulturen hos Tholstrup kommer til udtryk i mange forhold: En stemning, en måde at gøre tingene på, en holdning til arbejde og kollegaer. Kulturen udvikler sig med baggrund i firmaets 9

10 historie og traditioner samt under påvirkning af ændringer i omgivelserne. Kulturen skabes og udvikles løbende af alle medarbejdere gennem ansvar og omhu for vores arbejdsopgaver, gennem arbejdsformen og den omgangstone, vi har med hinanden. Vores værdier gør kulturen i Tholstrup til noget helt særligt. Det er værdier, vi kan glæde os over og være stolte af, men det er også egenskaber, vi konstant skal værne om og forbedre til gavn for virksomheden og hinanden. Følgende værdisæt er grundlæggende for Tholstrup og Tholstrups sociale engagement:! Kvalitet Kvalitetsbevidsthed er vores drivkraft og fælles mål. Det gælder vores produkter, og det gælder vores hverdag. At skabe produkter af høj kvalitet giver arbejdsglæde, engagement og faglig stolthed for den enkelte medarbejder. Kvalitet er et centralt element i Tholstrups overordnede vision.! Udvikling Fremtiden vil uden tvivl stille større krav til vores evne til forandring. Vi vil være udviklingsparate, og det kræver en løbende udvikling af både medarbejdere og produkter. Derfor er styrkelse af såvel faglige som personlige kompetencer vigtigt.! Trivsel Medarbejdernes trivsel er en forudsætning for en god arbejdsindsats og dermed for frembringelsen af et produkt af høj kvalitet. Trivsel sikrer, at alle føler et ansvar for arbejdet og for hinanden. Derfor prioriterer vi et trygt og godt arbejdsmiljø! Respekt Respekt er forudsætningen for det samarbejde, vores arbejdsform bygger på. Vi har respekt for hinandens arbejde og ved, at alle spiller en vigtig rolle i arbejdet med at sikre den velkendte Tholstrup-kvalitet.! Medarbejderinddragelse På Tholstrup ønsker vi at inddrage medarbejderne konstruktivt i den daglige drift og udvikling af virksomheden. Vi ved, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Det er vigtigt, at alle er velinformerede og føler et ejerskab for deres daglige arbejde. Medarbejdere Ved implementeringen af nyt ERP system har alle medarbejdere gennemgået et intensivt kursusforløb og IT kvalifikationerne er løftet. Dette er i tråd med Tholstrups vision om konstant at videreudvikle kompetencer gennem uddannelse, uddelegering og fokusering. Det er Tholstrups mål fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker kvalificeret arbejdskraft. Tholstrup tilbyder flere medarbejderordninger i form af health care, pensionsordninger og bonusordninger. Miljøforhold Tholstrup ønsker at leve op til gældende standarder inden for såvel internt som eksternt miljø. Medarbejderne skal udføre deres arbejde i et miljø, som er både sikkert og sundt såvel fysisk som psy- 10

11 kisk. På koncernens mejerier er der etableret sikkerhedsorganisationer, som opfanger og behandler aktuelle problemstillinger. Der er ligeledes fastsat mål for vand- og energiforbrug samt mål for nedbringelse af medarbejdernes fravær. Mejeribrugets Bedriftssundhedstjeneste blev nedlagt 1. oktober 2005, hvorfor Tholstrup har indgået en lignende aftale med Jobliv Danmark. At der på Tholstrup fokuseres på miljøbevidsthed er også kendt uden for virksomheden. I tidsskriftet for mejeriindustrien Mælkeri Tidende har Tholstrup i den årlige Image Analyse år 2006 opnået en fornem 1. plads, når det gælder miljøbevidsthed. Stamoplysninger! Virksomhedens navn og adresse Tholstrup Cheese A/S Højrupvej Fredericia Tlf.: Fax: CVR-nummer og P-nummer CVR nr P nr ! Ansvarlig ledelse og kontaktperson Christian Sørensen, mejerichef Benny G. Pedersen, produktionschef! Antal medarbejdere 270 medarbejdere! Regnskabsperiode 1. januar 31. december

12 Miljø

13 Miljøpolitik Miljøpolitikken omfatter alle Tholstrup-koncernens afdelinger og aktiviteter. Tholstrup Cheese A/S vil, som en ansvarsbevidst virksomhed, sikre det eksterne/omgivende miljø, samt arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og herved løbende forbedre virksomhedens miljømæssige indsats. Ledelsesansvar Ansvaret for miljøpolitikken ligger hos direktionen, som afstikker rammerne. Med det formål at gøre miljø til en integreret del af det daglige arbejde ligger det praktiske ansvar i linieledelsen, hvor det skal integreres i ledelsesfunktionerne på linie med kvalitet og sikkerhed. Medarbejderinddragelse/ansvar Miljø, sikkerhed og et godt internt miljø skal være en naturlig del af det daglige arbejde, hvor alle medarbejdere inddrages i at arbejde for at sikre sig selv, kolleger og omgivelser mod unødig belastning. Alle medarbejdere og ledere skal motiveres og uddannes til at tage ansvar og engagere sig aktivt i et personligt ansvar for at nå de satte mål. Ledelse og styring Politikken og resultaterne skal måles og synliggøres for alle i virksomheden og skal indarbejdes i eksisterende kvalitetsstyringssystem ISO 9001, således at resultaterne ved en kommende certificering umiddelbart vil kunne overføres i kvalitets- og miljøstyringssystemet ISO Miljømålene skal løbende ajourføres, således at de som minimum lever op til gældende love, samt de krav teknologien og samfundets udvikling har sat. Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsgrundlag og miljøpolitik udarbejdes der for de enkelte driftssteder lokale miljømålsætninger. Dialog For at bidrage til en åben og ærlig dialog såvel internt som eksternt, vil der blive udarbejdet et årligt miljøregnskab. Tholstrup Cheese vil! Løbende reducere miljøpåvirkninger ved optimal udnyttelse af ressourcerne! Løbende minimere affaldsmængder ved sortering og genanvendelse! Ved nyanskaffelser, herunder ny teknologi, altid nøje vurdere den miljømæssigt bedste løsning! Uddanne og motivere alle medarbejdere til at handle i overensstemmelse med denne miljøpolitik og virksomhedens forretningsgrundlag i øvrigt! Vedligeholde og udvikle miljøregnskabet løbende, så det altid modsvarer de stillede krav! Indrette arbejdspladser med henblik på størst mulig sikkerhed og et godt arbejdsmiljø! Ved valg af leverandører tages miljøforhold i betragtning! Skadelige stoffer undgås i videst muligt omfang og som minimum følges lovgivning! Forebygge miljøuheld 13

14 Kortlægning af miljø Miljøpåvirkninger og beskrivelse af anvendt metode Tholstrups aktiviteter, forbrug og miljøpåvirkninger er kortlagt efter Green Networks miljømanual. Kortlægningen dækker kun afdelingen på Højrupvej. Skematisk oversigt over massestrømme og miljøpåvirkninger 2005 Emballage I alt Folie Bæger Glas Pap Etiketter ton 797 ton 104 ton 121 ton 977 ton 73 ton Energi El kwh Naturgas m 3 Truckgas kg Råvarer I alt ton Emissioner til luft CO ton SO kg NO x kg Produktion Færdigvarer ton Valle ton Hjælpestoffer Rengøringsmidler kg - heraf udgør klor liter (5785 kg.) Olier og kemikalier 51 typer Brev papir ark Kopi papir ark Vand Vandforbrug m 3 Affald Papir (adm.) Papir og pap Organisk affald Brændbart affald Metalskrot Rustfrit stål 2,0 ton 84,73 ton 274,81 ton 587,15 ton 2,74 ton 5,78 ton Spildevand I alt m 3 BI 5 30 ton COD 95 ton Total N ton Total P 793 ton Fedt 3 ton Suspenderet tørstof 49 ton Stamoplysninger, særligt relevante for miljøområdet! Miljøansvarlig: Benny G. Pedersen, Produktions- og miljøchef! Miljøkontaktpersoner: Benny G. Pedersen, Tina Davidsen, Branche/hovedaktivitet: Fremstilling af friskost, hytteost og pasta! Væsentlige biaktiviteter: Ingen 14

15 ! Listepunkt: F53 - I henhold til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, BEK nr. 942 af 16/09/2004. (For bl.a. mejerier, der behandler under 200 tons mælk pr. dag i gennemsnit på årsbasis.)! Spildevandstilladelse: Spildevandstilladelsen er fra den 27. september 1993 og er givet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.! Miljømyndighed: Fredericia Kommune.! Risikobekendtgørelsen: Omfatter ikke Tholstrup Cheese A/S! Vigtigste miljøparametre: Virksomheden har et forholdsvist stort forbrug af el og rengøringsmidler og frembringer en del organisk og brændbart affald. Krav til underleverandører Tholstrup foretager ikke systematisk miljøvurdering af samtlige leverandører eller produkter. For produkter, som er økologisk produceret, skal alle leverandører godkendes ifølge økologilovgivningen. Leverandører af råvarer og ingredienser skal via certifikater kunne dokumentere, at de lever op til kravene for økologiske producerede varer. Alle leverandører af økologiske råvarer gennemgås årligt via en kontraktgennemgang. Rengøring af sekundære arealer fortages af et eksternt rengøringsfirma. Produktion I denne redegørelse er mængden af produceret færdigvare lig afsætningen, idet lagerforskydningen er meget lille fra år til år. Produktion Enhed Ost Ton Pasta Ton I alt Ton Afsætningen er generelt steget frem mod Det skyldes primært introduktionen af et nyt produkt, som har resulteret i en større tonnage. Biprodukt Valle er et restprodukt fra osteproduktionen, som stammer fra mælken. Vallen anvendes til dyrefoder. Vallemængden er skønnet ud fra den indvejede mælkeråvaremængde. Produktion Enhed Valle Ton

16 Afsætning - valle hhv. færdigvarer Ton Emballage Ved emballage forstås alle varer, som benyttes ved emballering af Tholstrups produkter f.eks. folier, bægre, glas m.m. Tholstrup Cheese anvender udelukkende PVC-fri emballager. Forbrug Enhed Folie Ton Bæger Ton Glas Ton Pap Ton Etiketter Ton I alt Ton Afsætning Enhed 2002Emballageforbrug Folie Ton Bæger Ton Glas Ton Pap Ton Etiketter Ton I alt Ton Folie Bæger Glas Pap Etiketter I alt Folien, som anvendes til emballeringen af ost eller pasta, består af plasttyper med forskellige barriereegenskaber. Herefter påsættes etiketter med flerfarvet tryk, og efterfølgende pakkes produkterne i kartoner. Pallerne, som benyttes til transportemballage, er fortrinsvis returnerbare europaller af træ. På lageret omvikles pallen med krympefolie af PE-plast eller hjørnebeskyttelse med strapsbånd. 16

17 Råvarer Ved råvarer forstås alle varer, som indgår i Tholstrup Cheeses færdige produkter, opdelt i oste- og pastaproduktion. De væsentligste råvarer ved produktionen af frisk ost og hytteost er mælk og fløde samt ingredienser og pynt til dekorationen af friskoste. Ved pastaproduktion er de primære råvarer mel og æg. I efteråret 2002 er kvalitetsstyringssystemet blevet procesvendt som led i opgradering og hovedefterprøvning efter ISO9001: 2000 standarden. Efterfølgende er opnået handelscertificeringen BRC 1. Råvarer Enhed I alt Ton Hjælpestoffer Ved hjælpestoffer forstås papir, kontorartikler, rengøringsmidler og kemikalier som er nødvendige i forbindelse med drift af produktion, laboratorium, vedligehold, administration og kantine. Rengøringsmidler Tholstrup anvender store mængder af rengøringsmidler i produktionen. Dette er nødvendigt for at sikre en høj hygiejne og fødevaresikkerhed. Forbrug Enhed Rengøring Kg Der anvendes både alkaliske og sure rengøringsmidler, fordelt på 21 forskellige produkter. Ved sidste kortlægning var der 23 forskellige. Der er i alt kommet 8 nye produkter til siden sidste kortlægning. Nogle af disse er nye typer og andre erstatter udgående produkter. kg/ton Forbrug af rengøringsmidler i forhold til produktionens størrelse ton afsætning ,00 kg ,4 15,1 15, , , ,00 kg/ton 14,36 15,09 10,14 5,00 0, På Miljøstyrelsens liste listen over uønskede stoffer er LAS (lineære alkyd sulfonater), NPE (nonylphenolethoxylater) samt klor (Natriumhypochlorit) optaget. 1 British Retail Consortium 17

18 Ingen af de anvendte rengøringsmidler indeholder de miljøfremmede stoffer LAS eller NPE, men der anvendes klor til desinfektion af maskiner og maskindele liter i Der er ingen umiddelbare erstatninger for klor. Håndplejeprodukter Leverandøren har bekræftet, at ingen af de anvendte håndplejeproduktet indeholder LAS eller NPE. Olier og kemikalier Virksomheden anvender olier til vedligeholdelse af maskinerne i produktionen. Det er hovedsageligt gear- og hydraulikolier. Solvent bruges til inkjetprinterne ved produktions- og datomærkningen. På værkstedet anvendes 51 forskellige kemiske produkter. I år 2000 var der 67. Mængderne opgøres ikke. Alle olier og kemikalier opbevares forsvarligt. Freon I køleanlæggene anvendes freon som kølemedie. Der anvendes i dag to typer freon - henholdsvis freon R22 og R407C. Projektet omkring udskiftning af køleanlæg er stillet i bero af økonomiske årsager. Det blev væsentligt dyrere end oprindeligt planlagt, da tilskuddet fra energistyrelsen faldt bort i forbindelse med sidste regeringsskifte. Derudover forefindes et isvandsanlæg, som anvender ammoniak som kølemiddel. Papirforbrug Forbruget opgøres i antal ark i stedet for kg papir. Udover brevpapir og kopipapir anvendes følgesedler, adresselabels, konvolutter m.m. samt papirtyper i andre formater til specielle formål. Disse typer er ikke opgjort i denne redegørelse. Hovedparten af papiret er anvendt i administrationen. Forbrug Enhed Brevpapir Ark Kopipapir Ark? Fra foråret 2003 er salg- og marketingafdelingen flyttet fra kontoret i København til Højrupvej. Derved er der blevet flere medarbejdere i administrationen på Højrupvej, og flytningen har også betydet store ændringer i afdelingens papirforbrug, som det fremgår af ovenstående tabel. Et tidligere forsøg med at anvende genbrugspapir til kopiering og printning i administrationen er opgivet. Den nuværende interne distribution af papir fungerer således, at hvert mejeri løbende indkøber det papir de har behov for og dette leveres på adressen. Ved indkøb af genbrugspapir er det nødvendigt med en central leveringsadresse, idet papiret sælges og leveres pallevis og derefter skal videredistribueres. Denne håndtering giver øget intern transport. 18

19 Energiforbrug Tholstrups samlede energiforbrug opgjort på de forskellige energityper: Forbrug Enhed El kwh Naturgas m Gas til truck Kg El Tholstrups største elforbrug bruges til driften af produktionsanlæggene og til køleanlæggene. Produktionen finder sted hele døgnet og i weekenden. El leveres gennem energiforsyningsselskabet TRE-FOR. Elforbrug i forhold til produktionens størrelse kwh/ton Fordeling af elforbrug Administration 6% Trykluft 9% Kølanlæg 27% Produktionen 40% Komfortvarme 10% Ventilation 8% - i dette tilfælde for året Elforbruget følges nøje ved aflæsninger hver 14. dag af alle hovedmålere og delmålere på virksomheden. 19

20 På flere af fabrikkens områder er der opsat bevægelsessensorer i de områder, hvor det har været muligt. I gangarealerne er der etableret bevægelses- og dagslyssensorer, således at lyset først tændes, når det bliver mørkt og slukkes efter en halv time uden registrering. Naturgas Tholstrup benytter naturgas til opvarmning. Naturgassen leveres af Naturgas Syd. I virksomhedens kedelhus findes to gaskedler, som opvarmer virksomhedens hedvand og brugsvand, samt opvarmning af damp til produktionens varmebehandling af pastaen. Derudover forsyner gasanlægget også opvarmningen af ventilationsanlæggene. Der er løbende foretaget en række tiltag for at forbedre anlægget og dermed reducere gasforbruget. Bl.a. blev den største af kedlerne forsynet med en economizer i Gasforbruget følges ligeledes ved løbende aflæsninger og registreringer. Naturgasforbrug i forhold til produktionens størrelse 90 kwh/ton Vandforbrug I produktionen anvendes store mængder vand. Hedvand udgør det største enkeltforbrug. Hedvand er varmt vand som via spuleslanger anvendes ved manuel rengøring. Derudover anvendes vand til batterivask, kedelvand, CIP-anlæg og i skæreriet. Herudover anvendes vand til sanitære formål af virksomhedens ansatte. I alle omklædningsrummene er der installeret brusere med vandsparer. Tholstrup har eget vandforsyningsanlæg, hvor der indvindes vand fra to boringer. Forbrug Enhed Vand m

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere