og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen."

Transkript

1 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Formandens beretning: Optimisme i erhvervslivet side 2 Initiativpris 2013 til Fjord Line Danmark side 4 Elevpris 2013: Faglært elektriker i moden alder side 6 Strategien bag lufthavn-succes side 7 Formanden mener Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring Tak for fremmødet til Erhverv Hjørrings generalforsamling i sidste uge. Det var dejligt at se så mange medlemmer til stede. Det var en stor glæde, at vi på generalforsamlingen kunne hædre Fjord Line og direktør Gert Balling med årets initiativpris og elektriker Lars Kristensen med årets elevpris. Og så fik vi alle sammen en underholdende og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen. Det er altid inspirerende at lytte til en erhvervsleder, der tænker kreativt og strategisk, og som brænder for sin virksomhed. Og det var specielt tankevækkende, fordi Søren Svendsen og Aalborg Lufthavn har et udgangspunkt, der har stærke paralleller til vores her i Hjørring Kommune. Nemlig en beliggenhed, der kan opfattes som både en svaghed og en styrke. I Aalborg Lufthavn er beliggenheden og dermed afstanden til København umiddelbart en styrke i forhold til indenrigsflyvningen. Ud fra den position har de i Aalborg Lufthavn med held satset hårdt på at til- trække såvel chartertrafik som faste ruter til udlandet og er godt i gang med at tiltrække passagerer langvejs fra i Jylland takket være målrettet markedsføring. Hos os i Hjørring Kommune handler det også om en unik beliggenhed med historisk tætte forbindelser over Skagerrak til Sydog Vest-Norge. Opgaven er nu at videreudvikle de forretningsmuligheder, som ligger i denne position, og at få dem markedsført bredest muligt. I Aalborg Lufthavn har Søren Svendsen med held ført sin strategi ud i livet. Et eksempel til inspiration. Tak for det. Redaktion: Claus Dindler, telefon / , 1

2 Generalforsamling i Erhverv Hjørring på University College. Optimisme i erhvervslivet lad os støtte den i både tale og handling Erhverv Hjørrings formand Henrik Willadsen lagde i sin beretning på generalforsamlingen vægt på positive udsigter både nationalt og lokalt Det var en optimistisk formand, advokat Henrik Willadsen, der aflagde beretning på Erhverv Hjørrings årlige generalforsamling. Formanden sagde blandt andet: På det nationale plan er erhvervsklimaet i bedring. Det samme gælder på det lokale plan. Hjørring ErhvervsCenter har således fået udarbejdet en analyse af, hvordan virksomhederne i Hjørring Kommune har oplevet udviklingen i 2012 i forhold til 2011, og hvordan deres forventninger er til Overordnet viser analysen, at pilen peger opad for erhvervslivet i Hjørring. Der er overvejende positiv udvikling i såvel omsætning, resultat, investeringer som antal medarbejdere. Mest markant er fremgangen på omsæt- ningssiden, hvor 55 pct. af respondenterne svarer, at omsætningen hos dem steg i 2012 i forhold til pct. meldte om uændret omsætning. Virksomhederne er også positive i forhold til forventningerne for Hele 56 pct. af virksomhederne forventer en større omsætning i pct. venter uændret omsætning, mens bare otte pct. regner med at omsætte mindre i forhold til Hele 66 pct. venter et endnu bedre resultat i pct. venter uændret resultat, mens 9 pct. forventer at konstatere et dårligere resultat. Desuden er der overvejende positive forventninger til investeringer og antal ansatte i år. Samtidig viser de seneste tal, at ledigheden er faldende i Hjørring Kommune. Og ikke mindst beskæftigelsen er stigende. Det er gode meldinger. Der ER er god udvikling i gang. Lad os endelig støtte den med optimisme i både tale og handling. Henrik Willadsen gjorde rede for, at Erhverv Hjørring nu har 350 medlemmer en flot fremgang på 50 siden året før. Formanden redegjorde også for bestyrelsens arbejde i 2012 og uddybede specielt tre emner. Et emne var den planlagte, men nu skrottede kørselsafgift. Her har Erhverv Hjørring Fortsættes næste side 2

3 Fortsat fra forrige side været aktiv i arbejdet med at overbevise politikerne om det skadelige i afgiften. Et andet emne var rammevilkårene for erhvervslivet i Hjørring Kommune, hvilket er mundet ud i en række konkrete forslag til Hjørring Kommune. Endelig har bestyrelsen brugt meget energi på at drøfte fremtidens Erhverv Hjørring og er netop nu ved at lægge sidste hånd på en strategiplan for erhvervsforeningen. Beretningen samt regnskabet blev godkendt. Der var genvalg af bestyrelsen, der dog får et nyt medlem, idet DI har udpeget direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner, som sit medlem. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig ved at genvælge Henrik Willadsen som formand og Ole Peter Christensen som næstformand. Spørgelyst fra salen Erhverv Hjørrings bestyrelse for det kommende år: Fra venstre Jens Schlie, Per Christensen, Ole Peter Christensen (næstformand), Morten Ringkjøbing, Henrik Willadsen (formand), Jens Rønholt, Helle Glyø og Jørgen Østergaard. Mogens Bjerre og Peter Hvilshøj var fraværende. 3

4 Milliard-investering med afgørende betydning for Hjørring Kommune Fjord Line Danmark fik Erhverv Hjørrings Initiativpris 2013 Det blev færgerederiet Fjord Line Danmark, der fik Erhverv Hjørrings Initiativpris 2013, for sin milliard-investering i færgetrafikken mellem Norge og Hirtshals. På Erhverv Hjørrings generalforsamling blev initiativprisen overrakt til Fjord Line Danmarks direktør, Gert Balling, af næstformanden i Erhverv Hjørring, Ole Peter Christensen. I sin tale til Gert Balling sagde Ole Peter Christensen blandt andet: Jeg håber naturligvis, at direktør Gert Balling fra Fjord Line Danmark vil betragte dagen i dag som en mærkedag i kraft af den anerkendelse, som bliver Fjord Line og ham selv til del ved modtagelsen af Initiativprisen. Til gengæld vil jeg have stor forståelse for, hvis Gert Balling anser den 30. maj i år Med initiativprisen fulgte en edderfugl i granit udført af billedhuggeren Stinne Teglhus som den virkelig store mærkedag i Fjordlines korte historie i Hirtshals. På denne dag lægger den nybyggede cruisefærge M/S Stavangerfjord nemlig for første gang til kaj i Hirtshals som det synlige udtryk for, at Fjord Line med en milliard-investering løfter den traditionsrige færgetrafik mellem landene på hver side af Skagerrak ind i en ny æra. Erhverv Hjørrings Initiativpris 2013 er tildelt Fjord Line for denne modige og spektakulære satsning. Historien om den nye æra for Fjord Line og Norges-trafikken fra Hirtshals tog sin begyndelse under knap så lykkelige omstændigheder. I 2006 måtte Fjord Line nemlig Fortsættes næste side 4

5 Direktør Gert Balling har modtaget Erhverv Hjørrings Initiativpris Til venstre Erhverv Hjørrings næstformand, Ole Peter Christensen, og til højre formand Henrik Willadsen. Fortsat fra forrige side se i øjnene, at rederiets daværende rute fra Hanstholm til Norge var så trængt på økonomien, at en konkurs var en overhængende trussel. Men så fandt Fjord Lines danske direktør, Gert Balling, en løsning med fremtid i. Han fik ad snørklede veje kontakt til risikovillige norske investorer, nemlig brødrene Teigen, som ikke blot tilførte det skrantende Fjord Line ny kapital, men som hovedaktionærer også tilførte selskabet en skarp forretningsmæssigt tankegang. Det førte bl. a. til den strategiske indsigt, at skulle Fjord Line blive en forretningsmæssig succes, så måtte rederiet have større skibe. Og det var der ikke plads til i Hanstholm. Derfor flyttede Fjord Line i 2008 til Hirtshals. Egentlig var det tanken som næste trin i strategien at bestille ét nyt og stort skib til ruten Hirtshals Stavanger Bergen. Men uanset hvordan man i Fjord Line vendte og drejede tallene, så kunne investeringen ikke bære sig. Indtil en lys idé pludselig kom på bordet. Hvorfor ikke starte endnu en rute mellem Hirtshals og Norge bare kortere for at udnytte den nye og større kapacitet. Det endte så med en rute til Langesund på østsiden af Oslo-fjorden. Med en lidt højere fart på færgerne end oprindeligt planlagt kan den nye færge nå fra Bergen til Hirtshals, videre til Langesund og tilbage igen og derefter retur til Bergen indenfor to døgn. Og da én ny færge så blev til to, var der pludselig basis for en daglig afgang på begge ruter. Og sådan bliver det så fra efteråret, hvor Fjord Lines anden nye færge, M/S Bergensfjord, er færdig og sættes ind på de nye ruter. Fjord Line har hovedsæde i Egersund, en mindre by i det sydvestlige Norge. Det er i 5 øvrigt her, Teigen-familien kommer fra. Men Fjord Lines færgetrafik foregår i koncernens danske selskab, der ledes fra Hirtshals af direktør Gert Balling. Det er årsagen til, at 300 nye arbejdspladser, som oprettes med indsættelsen af M/S Stavangerfjord og M/S Bergensfjord, går til dansk arbejdskraft. Mens Fjord Line i dag har cirka 80 ansatte, vil der i højsæsonen næste år være omkring 500 medarbejdere de fleste på skibene. Ole Peter Christensen sluttede sin tale med at understrege, at for Hjørring Kommune betyder Fjord Lines store satsning ikke blot tilførsel af et stort antal arbejdspladser her og nu. Med Stavangerfjord og Bergensfjord i daglig fart skabes der store muligheder for at udvikle de erhvervsmæssige relationer mellem vores del af Danmark og det sydlige og vestlige Norge. Det er muligheder med store perspektiver, hvis vi forstår at udnytte dem.

6 Lars Kristensen med Elevpris 2013 omgivet af faglærer Per Reinert, EUC Nord, (til venstre) og direktør Anders Nielsen, Lytzen A/S Muligt at blive faglært i moden alder, hvis lyst og flid går hånd i hånd Elektriker Lars Kristensen blev modtager af Erhverv Hjørrings elevpris 2013 Årets prismodtager er et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at gå fra ufaglært til faglært, hvis lyst og flid går hånd i hånd. Sådan sluttede Erhverv Hjørrings næstformand, Ole Peter Christensen, sin tale til modtageren af Erhverv Hjørrings Elevpris Prismodtageren blev Lars Kristensen, der i en moden alder har uddannet sig til elektriker. Ole Peter Christensen udtrykte også sin glæde over, at Erhverv Hjørring efter et års pause igen har uddelt sin elevpris. Det er en del af Erhverv Hjørrings politik at støtte og opmuntre uddannelser indenfor alle områder. Uddelingen af elevprisen er et synligt udtryk for, at vi påskønner dem, der investerer noget i deres uddannelse. Uanset fag. Uanset niveau. Uanset alder, sagde Ole Peter Christensen Lars Kristensen har i en årrække arbejdet som ufaglært elektriker igennem en årrække, men mistede som så mange andre sit job på grund af krisen. Det slog ham imidlertid ikke ud af kurs. Han besluttede i stedet at gå i gang med at erhverve sig uddannelsen som elektriker, og han blev færdig på Grundforløb Strømstyring og IT på EUC Nord i december 2012 på den normerede tid. I begrundelsen for valget af Lars Kristensen hedder det blandt andet: Prismodtageren mødte hver dag til tiden og forberedt, hans nærvær, flid og videbegærlighed bidrog hver dag til positive diskussioner i klassen. Han havde altid overskud til at hjælpe de kolleger, der havde det lidt svært, og var altid et positiv indslag i hverdagen. Prismodtageren søgte flittigt lære/praktikplads under hele grundforløbet, hvilket til sidst gav resultat, da han fik praktikplads hos el-installatør Lytzen i Hjørring. Han havde på det tidspunkt søgt mindst 50 elevpladser, allesammen uopfordret. Under uddannelsen på EUC Nord blev alle fag gennemført med stor flid og præcision, hvilket også ses på karaktererne. Det var udelukkende 10 samt 12-taller til eksamen. 6

7 En meget veloplagt lufthavnsdirektør Søren Svendsen på talerstolen Aalborg som den ene af fremtidens tre betydende lufthavne i Danmark Lufthavnsdirektør Søren Svendsen fortalte om fremgang og strategier Aalborg Lufthavn har haft betydelig fremgang, siden Søren Svendsen efter en lang karriere i SAS tiltrådte som lufthavnsdirektør i Og strategierne til fortsat fremgang er på plads. Det var essensen i Søren Svendsens indlæg på Erhverv Hjørrings generalforsamling. Lufthavnsdirektør fortalte sagligt overbevisende og samtidig humoristisk slagfærdigt om, hvordan han ser på Aalborg Lufthavn som et centralt knudepunkt i den regionale udvikling. I national sammenhæng betragter Søren Svendsen Aalborg Lufthavn som en af tre betydende lufthavne i Danmark i dag og ikke mindst i fremtiden. Københavns Lufthavn og Billund er de to andre. De øvrige danske lufthavne også Århus Lufthavn i Tirstrup anser Søren Svendsen ikke for at have nogen fremtidig betydning. Allerede i dag har Aalborg Lufthavn et betydeligt og voksende antal kunder fra Midtjylland. I 2008 havde Aalborg Lufthavn én million rejsende. Søren Svendsens mål er at nå det dobbelte antal i Det skal ske med en strategi, der hviler på fire ben: Trafiksystemet ud i verden via København skal suppleres med trafik til andre store trafikknudepunkter, f. eks. Amsterdam og Istanbul på sigt måske Dubai! Som Søren Svendsen ser fremtiden for danske lufthavne: Aalborg, Billund og København med hver sit marked i en cirkel med en radius på 125 km Nye direkte ruter fra Aalborg til både forretnings- og fritidsrejsende Udvide samarbejdet med nuværende charter-operatører og tiltrække nye Udvikle indenrigsproduktet med større tilgængelighed og automatisering Søren Svendsen udtrykte sin store tilfredshed med regeringens helt friske beslutning om at forlænge jernbanen helt frem til Aalborg Lufthavn. Lufthavnsdirektøren kunne også stille forsamlingen i udsigt, at Aalborg Lufthavn efter den igangværende ombygning vil byde på større og helt moderne faciliteter som f. eks. en stor tax free-shop, nye afgangsterminaler og ny bagageudlevering. Plus endnu flere gratis P-pladser. 7

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand

dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand dm faktor 4 NR. 1 24. FEBRUAR 2012 Dansk iværksætterkultur er underudviklet 33 Det har været dræbende for min gejst 34 DM-workshopper for medlemmerne 34 Filosoffer er nysgerrige mennesker 36 SEKTOREN FOR

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

fremover vil forblive den vigtigste transportkorridor det kontinentale Europa.

fremover vil forblive den vigtigste transportkorridor det kontinentale Europa. Formanden mener... Fehmarnbelt Days 2014 er navnet på en konference, der fandt sted i København i den forgangne uge. Den har som erklæret mål at diskutere og udveksle idéer om nye muligheder i den kommende

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines Det 13. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 13.30 I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl. 1700 - er kredsen vært ved et måltid

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede Formanden mener... Bør Hjørring Kommune handle lokalt og derved styrke kommunens eget erhvervsliv? Spørgsmålet er blevet aktuelt igen igen i forbindelse med, at kommunens sundheds-, ældre og handicapudvalg

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår DEN 3. FORBINDELSE Flertal i Folketinget: Ny Limfjordsforbindelse skal anlægges via Egholm Nordjyske kommuner: Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår Nye beregninger ved Limfjorden:

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

VALGMØDER 2014 ROSKILDE KOLDING SKIVE

VALGMØDER 2014 ROSKILDE KOLDING SKIVE VALGMØDER 2014 ROSKILDE KOLDING SKIVE 4 16 27 4 2 7 Indhold 7 Valg til bestyrelsen i Pension for Selvstændige 8 Vi bliver større og stærkere Bestyrelsesformand Lars Jørgen Nielsen 10 Vores medlemmer skal

Læs mere

Salg går aldrig af mode

Salg går aldrig af mode Nr. 2 juni 2008 Holbæk Regionens Erhvervsråd ogvækst viden Det er sælgeren der gør forskellen... Tre typer sælgere... Jeg er ikke bedre men jeg tør lidt mere... Formanden med det det store netværk... Salg

Læs mere

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op.

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op. Formanden mener... Hjørring som Jyllands uddannelsesby nr. 3. Det er en vision, som Erhverv Hjørring deler. At virkeliggøre visionen er en proces, der kræver indsats fra mange sider. Også fra det lokale

Læs mere