I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA"

Transkript

1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

2 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Nexium Control 20 mg skrandyje neirios tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo (magnio trihidrato pavidalu). Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 28 mg sacharozės. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 3. FARMACINĖ FORMA Skrandyje neiri tabletė. Šviesiai rožinė, pailga, abipus išgaubta, plėvele dengta tabletė, vienoje pusėje pažymėta 20 mg, kitoje A/EH. 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos Nexium Control yra skirtas trumpalaikiam refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymui suaugusiesiems. 4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Dozavimas Rekomenduojama ezomeprazolo dozė yra 20 mg (1 tabletė) per parą. Kad simptomai palengvėtų, šias tabletes gali tekti vartoti 2-3 dienas iš eilės. Šio vaistinio preparato vartojama iki 2 savaičių. Simptomams visai išnykus, šio vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Reikia patarti pacientui pasitarti su gydytoju, jeigu simptomai nepalengvėtų per 2 nepertraukiamo gydymo savaites. Ypatingos populiacijos Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozės koreguoti nereikia. Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų nepakankamumas, šio vaistinio preparato vartojimo patirtis yra nedidelė, todėl jiems būtinos atsargumo priemonės (žr. 5.2 skyrių). Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi Pacientams, kurių kepenų funkcija lengvai arba vidutiniškai sutrikusi, dozės koreguoti nereikia. Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, patartina pasikonsultuoti su gydytuoju prieš vartojant Nexium Control (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius). Senyviems (nuo 65 metų) žmonėms Senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia. 2

3 Vaikų populiacija Nėra tinkamo Nexium Control vartojimo jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje pagal indikaciją trumpalaikis refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas. Vartojimo metodas Tabletę reikia nuryti nepažeistą, užgeriant puse stiklinės vandens. Tablečių negalima kramtyti ar smulkinti. Be to, tabletę galima disperguoti pusėje stiklinės negazuoto vandens (kiti skysčiai netinka, nes juose gali ištirpti skrandyje neiri plėvelė). Reikia pamaišyti vandenį, kol tabletė suirs, o gautą skystį su granulėmis išgerti iš karto arba per 30 min. Paskui pusę tos pačios stiklinės reikia pripilti vandens, praskalauti ir išgerti. Granulių negalima kramtyti ar smulkinti. 4.3 Kontraindikacijos Padidėjęs jautrumas ezomeprazolui, modifikuotiems benzimidazolams arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru (žr. 4.5 skyrių). 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Bendrieji Reikia patarti pacientui pasikonsultuoti su gydytuoju, jeigu: gerokai sumažėja kūno svoris to nesiekiant, kartojasi vėmimas, disfagija, hematemezė arba melena. Įtarus arba diagnozavus skrandžio opą, būtina ištirti, ar pacientas neserga piktybine liga, kadangi ezomeprazolas gali palengvinti jos simptomus ir suvėlinti diagnozės nustatymą; anksčiau buvo skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites arba ilgiau tenka nuolat vartoti vaistinių preparatų nevirškinimui arba rėmeniui simptomiškai palengvinti; jis serga gelta arba sunkia kepenų liga; jis yra vyresnio kaip 55 metų amžiaus ir pakinta esami simptomai arba pasireiškia naujų. Jeigu ilgai kartojasi nevirškinimo arba rėmens simptomai, pacientas turi reguliariai konsultuotis su gydytoju. Vyresni kaip 55 metų pacientai turi pranešti savo gydytojui arba vaistininkui, jeigu kasdien vartoja kokio nors nereceptinio vaistinio preparato nuo nevirškinimo arba rėmens. Nexium Control negalima vartoti ilgalaikei profilaktikai. Protonų siurblio inhibitoriai (PSI) gali šiek tiek padidinti virškinimo trakto infekcijų, sukeliamų, pvz., Salmonella, Campylobacter ir (hospitalizuotiems pacientams) tikriausiai Clostridium difficile riziką (žr. 5.1 skyrių). Jeigu numatoma endoskopija arba šlapalo iškvepiamame ore tyrimas, tai pacientas, prieš vartodamas šio vaistinio preparato, turi pasitarti su gydytoju. Derinimas su kitais vaistiniais preparatais Ezomeprazolo nerekomenduojama vartoti kartu su atazanaviru (žr. 4.5 skyrių). Jeigu atazanavirą neabejotinai būtina vartoti kartu su PSI, tai rekomenduojama atidžiai kliniškai stebėti pacientą bei padidinti atazanaviro dozę iki 400 mg (kartu vartojant 100 mg ritonaviro). Ezomeprazolo 20 mg dozės viršyti negalima. Ezomeprazolas slopina CYP2C19. Jį pradedant arba baigiant vartoti, reikia atsižvelgti į galimą sąveiką su CYP2C19 metabolizuojamais vaistiniais preparatais. Pastebėta sąveika tarp klopidogrelio ir ezomeprazolo, tačiau jos klinikinė reikšmė neaiški. Ezomeprazolo ir klopidogrelio kartu vartoti nepatartina (žr. 4.5 skyrių). Kartu negalima vartoti kitų PSI ar H 2 antagonistų. 3

4 Sacharozė Šio vaistinio preparato sudėtyje yra cukrinių branduolių (sacharozės). Pacientai, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas: fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės-izomaltazės nepakankamumas, šio vaistinio preparato turi nevartoti. Poveikis laboratorinių tyrimų rezultatams Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali pasunkėti neuroendokrininių navikų tyrimai. Kad ezomeprazolo poveikis netrukdytų šių navikų diagnostikai, jo vartojimą reikia laikinai nutraukti likus 5 dienoms iki CgA tyrimo. Poūmė odos raudonoji vilkligė (PORV) Protonų siurblio inhibitoriai siejami su labai retais PORV atvejais. Atsiradus pažeidimams, ypač saulės apšviestose odos vietose, ir kartu pasireiškus artralgijai, pacientas turi nedelsdamas kreiptis medicininės pagalbos, o sveikatos priežiūros specialistai turi apsvarstyti galimybę nutraukti gydymą Nexium Control. Jeigu po ankstesnio gydymo protonų siurblio inhibitoriumi pacientui išsivystė PORV, PORV pavojus vartojant kitus protonų siurblio inhibitorius gali būti didesnis. 4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems. Ezomeprazolo įtaka kitų vaistų farmakokinetikai Ezomeprazolas yra vienas iš omeprazolo enantiomerų, todėl racionalu pateikti informaciją apie nustatytą omeprazolo sąveiką. Proteazės inhibitoriai Gauta pranešimų apie omeprazolo sąveiką su kai kuriais proteazės inhibitoriais. Pastebėtų sąveikų klinikinė reikšmė ir mechanizmai yra žinomi ne visais atvejais. Dėl padidėjusios skrandžio ph vartojant omeprazolą gali pakisti proteazės inhibitorių absorbcija. Kitas galimas sąveikos mechanizmas yra CYP2C19 slopinimas. Pastebėta sumažėjusi atazanaviro ir nelfinaviro koncentracija serume kartu vartojant omeprazolą, todėl jų kartu vartoti nerekomenduojama. Sveikiems savanoriams kartu su 300 mg atazanaviro ir 100 mg ritonaviro vartojant 40 mg omeprazolo 1 kartą per parą, gerokai sumažėjo atazanaviro ekspozicija (AUC, C max ir C min maždaug 75 %). Atazanaviro dozės padidinimas iki 400 mg omeprazolo įtakos jo ekspozicijai nekompensavo. Sveikiems savanoriams kartu su 400 mg atazanaviro ir 100 mg ritonaviro vartojant 20 mg omeprazolo 1 kartą per parą, atazanaviro ekspozicija buvo maždaug 30 % mažesnė negu 1 kartą per parą vartojant 300 mg atazanaviro ir 100 mg ritonaviro be omeprazolo. Kartu vartojant 40 mg omeprazolo 1 kartą per parą, nelfinaviro vidutiniai AUC, C max ir C min sumažėjo %, o jo farmakologiškai aktyvaus metabolito M %. Omeprazolo ir ezomeprazolo farmakodinaminiai poveikiai ir farmakokinetinės savybės yra panašios, todėl ezomeprazolo nerekomenduojama vartoti kartu su atazanaviru ir negalima vartoti kartu su nelfinaviru (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius). Gauta pranešimų apie % padidėjusią sakvinaviro, vartoto kartu su ritonaviru, koncentraciją serume kartu vartojant 40 mg omeprazolo 1 kartą per parą. 20 mg omeprazolo 1 kartą per parą neturėjo įtakos darunaviro, vartoto kartu su ritonaviru, ir amprenaviro, taip pat vartoto kartu su ritonaviru, ekspozicijai. Gydymas 20 mg ezomeprazolo 1 kartą per parą neturėjo įtakos amprenaviro, vartoto kartu su ritonaviru arba be jo, ekspozicijai. 40 mg omeprazolo 1 kartą per parą neturėjo įtakos lopinaviro, vartoto kartu su ritonaviru, ekspozicijai. Metotreksatas 4

5 Gauta pranešimų apie kartu su PSI vartoto metotreksato koncentracijos padidėjimą kai kuriems pacientams. Gydant didelėmis metotreksato dozėmis, gali tekti svarstyti laikino ezomeprazolo vartojimo nutraukimo tikslingumą. Takrolimuzas Gauta pranešimų apie padidėjusią takrolimuzo koncentraciją serume kartu vartojant ezomeprazolą. Dėl to būtina dažniau tirti takrolimuzo koncentraciją ir inkstų funkciją (kreatinino klirensą) bei prireikus koreguoti takrolimuzo dozę. Vaistiniai preparatai, kurių absorbcija priklauso nuo ph Dėl ezomeprazolo ar kitų PSI poveikio sumažėjus skrandžio sulčių rūgštingumui, gali sumažėti arba padidėti absorbuojamas kiekis vaistinių preparatų, kurių absorbciją veikia skrandžio ph. Kartu vartojant ezomeprazolą, gali mažiau absorbuotis geriamojo ketokonazolo, itrakonazolo ir erlotinibo bei daugiau digoksino. Sveikiems asmenims kartu vartojant 20 mg omeprazolo per parą, digoksino biologinis prieinamumas padidėjo 10 % (2 iš 10 asmenų iki 30 %). Pranešimų apie digoksino toksinį poveikį gauta retai. Vis dėlto senyviems pacientams didelėmis dozėmis ezomeprazolo skiriama atsargiai, o digoksino terapinis monitoringas tokiu atveju turi būti atidesnis. Vaistiniai preparatai, kuriuos metabolizuoja CYP2C19 Ezomeprazolas slopina CYP2C19 pagrindinį jį patį metabolizuojantį fermentą. Dėl šio slopinimo gali padidėti kartu vartojamų CYP2C19 metabolizuojamų vaistinių preparatų (pvz., varfarino, fenitoino, citalopramo, imipramino, klomipramino, diazepamo) koncentracija plazmoje, todėl gali tekti mažinti jų dozes. Be to, gali sumažėti klopidogrelio (provaisto, kurį CYP2C19 paverčia aktyviu metabolitu) aktyvaus metabolito koncentracija plazmoje. Varfarinas Klinikinio tyrimo metu kartu su varfarinu pradėjus vartoti 40 mg ezomeprazolo, krešėjimo trukmė liko priimtinose ribose. Vis dėlto vaistiniam preparatui pasirodžius rinkoje gauta pavienių pranešimų apie kliniškai reikšmingai padidėjusį INR (tarptautinį normalizuotą santykį) juos vartojant kartu. Jeigu varfarinu arba kitu kumarino dariniu gydomas pacientas kartu pradeda ar baigia vartoti ezomeprazolą, rekomenduojama tikrinti INR. Klopidogrelis Tiriant sveikus asmenis nustatyta farmakokinetinė / farmakodinaminė sąveika tarp klopidogrelio (buvo vartojama įsotinimo dozė 300 mg ir palaikomoji 75 mg per parą) ir ezomeprazolo (40 mg per parą per burną). Dėl jos vidutiniškai 40 % sumažėjo klopidogrelio aktyvaus metabolito ekspozicija ir vidutiniškai 14 % susilpnėjo stipriausias ADF sukeltos trombocitų agregacijos slopinimas. Tiriant sveikus asmenis nustatyta beveik 40 % sumažėjusi klopidogrelio aktyvaus metabolito ekspozicija kartu vartojant 20 mg ezomeprazolo ir 81 mg acetilsalicilo rūgšties fiksuotų dozių derinį (palyginus su ekspozicija vartojant vien klopidogrelį). Vis dėlto maksimalus ADF sukeltos trombocitų agregacijos slopinimas į abi grupes įtrauktiems asmenims nepakito. Stebėjimo ir klinikinių tyrimų duomenys apie šios farmakokinetinės / farmakodinaminės sąveikos įtaką sunkių kardiovaskulinių reiškinių rizikai yra prieštaringi. Kaip atsargumo priemonė, ezomeprazolas ir klopidogrelis neturėtų būti vartojami kartu. Fenitoinas Kartu vartojant 40 mg ezomeprazolo, 13 % padidėjo minimali fenitoino koncentracija epilepsija sergančių pacientų plazmoje. Dėl to rekomenduojama tikrinti fenitoino koncentraciją plazmoje pradedant ar baigus vartoti ezomeprazolą. Vorikonazolas 40 mg omeprazolo 1 kartą per parą sukėlė CYP2C19 substrato vorikonazolo C max padidėjimą 15 % ir AUC τ 41 %. 5

6 Cilostazolas Omeprazolas ir ezomeprazolas slopina CYP2C19. Kryžminio tyrimo metu 40 mg omeprazolo dozė sukėlė cilostazolo C max sveikų asmenų plazmoje padidėjimą 18 % ir AUC 26 %, o vieno iš jo aktyvių metabolitų atitinkamai 29 % ir 69 %. Cizapridas Sveikiems savanoriams kartu vartojant 40 mg ezomeprazolo, cizaprido AUC padidėjo 32 %, pusinės eliminacijos periodas (t 1/2 ) pailgėjo 31 %, tačiau didžiausia koncentracija plazmoje reikšmingai nepadidėjo. Vartojant vien cizapridą šiek tiek pailgėjęs QTc intervalas papildomai pradėjus vartoti ezomeprazolą daugiau nepailgėjo. Diazepamas Kartu vartojant 30 mg ezomeprazolo, 45 % sumažėjo CYP2C19 substrato diazepamo klirensas. Ištirti vaistiniai preparatai, su kuriais klinikai reikšminga sąveika nepasireiškia Amoksicilinas ir chinidinas Nustatyta, kad ezomeprazolas neturi kliniškai reikšmingos įtakos amoksicilino ir chinidino farmakokinetikai. Naproksenas ar rofekoksibas Trumpalaikiai ezomeprazolo vartojimo kartu su naproksenu arba rofekoksibu tyrimai kliniškai reikšmingos farmakokinetinės sąveikos neparodė. Kitų vaistinių preparatų įtaka ezomeprazolo farmakokinetikai Vaistiniai preparatai, kurie slopina CYP2C19 ir (arba) CYP3A4 Ezomeprazolą metabolizuoja CYP2C19 ir CYP3A4. Kartu vartojant CYP3A4 inhibitorių klaritromiciną (po 500 mg 2 kartus per parą), ezomeprazolo ekspozicija (AUC) padvigubėjo. Kartu vartojant vaistinį preparatą, kuris slopina abu šiuos fermentus (CYP2C19 ir CYP3A4), ezomeprazolo ekspozicija gali padidėti daugiau kaip dvigubai. CYP2C19 ir CYP3A4 inhibitorius vorikonazolas sukėlė omeprazolo AUC t padidėjimą 280 %. Tokiais atvejais ezomeprazolo dozės koreguoti dažnai nereikia, tačiau tą būtina svarstyti, jei pacientui yra sunkus kepenų pakenkimas ir jei reikia ilgalaikio gydymo. Vaistiniai preparatai, kurie indukuoja CYP2C19 ir (arba) CYP3A4 CYP2C19 ir (arba) CYP3A4 indukuojantys vaistiniai preparatai, pvz., rifampicinas ir jonažolės (Hypericum perforatum) preparatai gali pagreitinti ezomeprazolo metabolizmą ir dėl to sumažinti jo koncentraciją serume. 4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Turimi vidutinio nėščių moterų skaičiaus ( nėštumų baigčių) stebėjimo duomenys nerodo apsigimimus sukeliančio arba toksinio esomeprazolo poveikio vaisiui ar naujagimiui. Toksinio poveikio gyvūnų reprodukcijai tyrimai tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio neparodė (žr. 5.3 skyrių). Dėl atsargumo nėštumo laikotarpiu Nexium Control geriau nevartoti. Žindymas Ar ezomeprazolo arba jo metabolitų išskiriama į moters pieną, nežinoma. Duomenų apie ezomeprazolo poveikį naujagimiui ar kūdikiui nepakanka. Žindymo laikotarpiu ezomeprazolo turi būti nevartojama. Vaisingumas Raceminio mišinio (omeprazolo), duodamo per burną, tyrimai poveikio gyvūnų vaisingumui neparodė. 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 6

7 Ezomeprazolas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai. Vis dėlto nedažnai pasireiškia nepageidaujamų reakcijų, pvz., galvos svaigimas ir regos sutrikimų (žr. 4.8 skyrių). Jeigu yra paveiktas, pacientas turi atsisakyti vairuoti ir valdyti mechanizmus. 4.8 Nepageidaujamas poveikis Saugumo duomenų santrauka Klinikinių tyrimų metu ir vaistiniam preparatui pasirodžius rinkoje, daugiausia pranešimų gauta apie šias negeidaujamas reakcijas: galvos skausmą, pilvo skausmą, viduriavimą ir pykinimą. Įvairių farmacinių formų ir stiprumų, vartojamų skirtingoms terapinėms indikacijoms, amžiaus grupėms ir pacientų populiacijoms saugumas yra panašus. Su doze susijusių nepageidaujamų reakcijų nenustatyta. Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje Ezomeprazolo klinikinių tyrimų metu ir jam pasirodžius rinkoje nustatyta arba įtarta žemiau išvardytų nepageidaujamų reakcijų. Šių reakcijų atvejai žemiau suklasifikuoti pagal MeDra dažnio konvenciją: labai dažni ( 1/10), dažni (nuo 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo 1/ iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai Imuninės sistemos sutrikimai Metabolizmo ir mitybos sutrikimai Psichikos sutrikimai Nervų sistemos sutrikimai Akių sutrikimai Ausų ir labirintų sutrikimai Dažni Nedažni Reti Labai reti Nežinomas Leukopenija, trombocitopenij a Galvos skausmas Periferinė edema Nemiga Galvos svaigimas, parestezija, mieguistuma s Vertigas Padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., karščiavimas, angioedema ir anafilaksinė reakcija ar šokas Hiponatremija Psichomotorinis sujaudinimas, konfūzija, depresija Sutrikęs skonis Neaiškus matymas Agranuloci -tozė, pancitopeni -ja Agresyvumas, haliucinaci -jos Hipomagnezemij a (sunki hipomagnezemija gali koreliuoti su hipokalcemija, dėl hipomagnezemijo s gali pasireikšti hipokalemija) 7

8 Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai Virškinimo trakto sutrikimai Dažni Nedažni Reti Labai reti Nežinomas Bronchų spazmas Pilvo skausmas, vidurių užkietėjima s, viduriavim as, flatulencija, pykinimas ar vėmimas Burnos sausumas Stomatitas, virškinimo trakto kandidamikozė Mikroskopinis kolitas Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai Odos ir poodinio audinio sutrikimai Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai Padidėjęs kepenų fermentų aktyvumas Dermatitas, niežulys, išbėrimas, dilgėlinė Hepatitas su gelta ar be jos Alopecija, padidėjęs jautrumas šviesai Artralgija, mialgija Bendras negalavimas, padidėjęs prakaitavimas Kepenų nepakankamumas, kepeninė encefalopatija (pacientam s, iki tol sirgusiems kepenų liga) Daugiafor mė eritema, Stevens- Johnson sindromas, toksinė epidermio nekrolizė Raumenų silpnumas Intersticini s nefritas Ginekomas -tija Poūmė odos raudonoji vilkligė (žr. 4.4 skyrių) Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi 8

9 pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. 4.9 Perdozavimas Sąmoningo perdozavimo patirties yra labai mažai. 280 mg pavartojusiems pacientams pasireiškė virškinimo sutrikimų ir silpnumas. 80 mg vienkartinės ezomeprazolo dozės pasekmių nesukėlė. Specifinio priešnuodžio nežinoma. Daug ezomeprazolo būna prisijungusio prie plazmos baltymų, todėl dializuojant jis greitai nepasišalina. Perdozavusius pacientus reikia gydyti simptominėmis ir bendrosiomis palaikomosiomis priemonėmis. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė vaistai nuo su rūgštimi susijusių sutrikimų, protonų siurblio inhibitoriai. ATC kodas A02B C05. Ezomeprazolas yra omeprazolo S izomeras, kuris mažina skrandžio rūgšties sekreciją, veikdamas specifiškai nutaikytu mechanizmu. Jis specifiškai slopina parietalinių ląstelių rūgšties siurblį. Omeprazolo R ir S izomerų farmakodinaminis aktyvumas yra panašus. Veikimo mechanizmas Ezomeprazolas yra silpna bazė. Jis koncentruojamas labai rūgščioje parietalinių ląstelių sekrecinių kanalėlių terpėje, ten paverčiamas aktyvia forma ir slopina fermentą vandenilio ir kalio adenozintrifosfatazę (rūgšties siurblį), todėl mažina bazinę ir stimuliuojamąją rūgšties sekreciją. Farmakodinaminis poveikis Per burną pavartojus 20 mg arba 40 mg ezomeprazolo, jis pradeda veikti per valandą. Vartojant 20 mg ezomeprazolo 1 kartą per parą 5 dienas, vidutinė didžiausia rūgšties sekrecija, stimuliuota pentagastrino, praėjus 6-7 val. po vaistinio preparato vartojimo 5-ą dieną būna 90 % mažesnė. Pacientai, sergantys simptomine gastroezofaginio refliukso liga, 5 dienas gėrė ezomeprazolą 20 mg ir 40 mg dozėmis. Pirmiesiems vidinė skrandžio ph buvo didesnė kaip 4 vidutiniškai 13 val., antriesiems 17 val. per parą. Vartojant 20 mg ezomeprazolo, vidinė skrandžio ph didesnė kaip 4 buvo: bent 8 val. 76% pacientų, bent 12 val. 54%, o bent 16 val. 24 %. Vartojant 40 mg ezomeprazolo, šie skaičiai buvo atitinkamai 97%, 92 % ir 56%. Naudojant AUC kaip pakaitinį koncentracijos plazmoje parametrą, nustatytas ryšys tarp rūgšties sekrecijos slopinimo ir vaistinio preparato ekspozicijos. Vartojant sekrecijos slopinamuosius vaistus, dėl rūgšties sekrecijos sumažėjimo padidėja gastrino koncentracija serume. Be to, sumažėjus skrandžio rūgštingumui padaugėja CgA. Kai kuriems pacientams, ilgai vartojusiems ezomeprazolą, nustatytas enterochromatofininių ląstelių kiekio padidėjimas, galbūt susijęs su padidėjusia gastrino koncentracija serume. Dėl bet kurios priežasties (taip pat ir dėl PSI poveikio) sumažėjus skrandžio sulčių rūgštingumui, skrandyje padaugėja bakterijų, kurių virškinimo trakte būna normaliomis sąlygomis. PSI gali šiek tiek padidinti virškinimo trakto infekcijų, sukeliamų, pvz., Salmonella, Campylobacter ir (hospitalizuotiems pacientams) tikriausiai Clostridium difficile riziką. Klinikinis veiksmingumas Ezomeprazolas veiksmingai gydė dažnai pasireiškiantį rėmenį, kai tiriamieji jo vartojo 2 savaites po vieną 20 mg dozę per parą. Dviejų daugelyje centrų atliktų atsitiktinių imčių dvigubai koduotų placebu kontroliuojamų pagrindinių tyrimų metu 234 asmenys, kuriuos neseniai vargino dažnas rėmuo, 4 9

10 savaites vartojo 20 mg ezomeprazolo. Rūgšties refliukso simptomai (rėmuo ir rūgšties regurgitacija) buvo vertinami retrospektyviai, per 24 valandų laikotarpį. Abu tyrimai parodė, kad 20 mg ezomeprazolo poveikis yra reikšmingai palankesnis negu placebo vertinant pagal pagrindinę vertinamąją baigtį (visišką rėmens išnykimą, kuris apibrėžiamas kaip rėmens simptomų nebuvimas 7 dienas iki paskutiniojo apsilankymo (33,9 41,6 %, palyginti su 11,9 13,7 % placebo grupėje, p < 0,001)). Antrinė vertinamoji baigtis (visiškas rėmens išnykimas, kuris apibrėžiamas kaip įrašų apie rėmenį paciento dienoraščio kortelėje nebuvimas 7 dienas iš eilės) statistiškai reikšmingai skyrėsi tiek 1 savaitę (10,0 15,2 %, palyginti su 0,9 2,4 % placebo grupėje, p = 0,014, p < 0,001), tiek ir 2 savaitę (25,2 35,7 %, palyginti su 3,4 9,0 % placebo grupėje, p < 0,001). Kitos antrinės vertinamosios baigtys, kaip antai parų be rėmens procentas 1 ir 2 savaites, vidutinis rėmens stiprumo balas 1 ir 2 savaites ir laikas iki pirminio ir ilgalaikio rėmens išnykimo per 24 valandų laikotarpį arba naktį, palyginti su placebu, patvirtino pagrindinę vertinamąją baigtį. Maždaug 78 % po 20 mg ezomeprazolo vartojusių tiriamųjų rėmuo pirmą kartą praėjo pirmą gydymo savaitę, palyginti su % placebą vartojusiųjų grupėje. Laikas, per kurį ilgam laikui išnyksta rėmuo, apibrėžiamas kaip pirmas užregistruotas rėmens simptomų nebuvimas 7 dienas iš eilės, buvo žymiai trumpesnis po 20 mg ezomeprazolo vartojusiųjų grupėje (39,7 48,7 % 14 dieną, palyginti su 11,0 20,2 % placebo grupėje). Laikotarpio, kol pirmą kartą praeis naktinis rėmuo, mediana buvo 1 para. Palyginti su placebo grupe, ji statistiškai reikšmingai skyrėsi vieno tyrimo metu (p = 0,048) ir beveik reikšmingai skyrėsi kito tyrimo metu (p = 0,069). Skaičiuojant visus laikotarpius, rėmens nebuvo maždaug 80 %, o antrą abiejų tyrimų savaitę 90 % naktų, palyginti su 72,4 78,3 % placebo grupėje. Tyrėjų vertinimai sutapo su pačių tiriamųjų nurodytais rėmens vertinimais ir parodė, kad tarp ezomeprazolo ir placebo grupių buvo statistiškai reikšmingų skirtumų (atitinkamai 34,7 41,8 % ir 8,0 11,4 %). Be to, tyrėjai nustatė, kad 2 vertinimo savaitę ezomeprazolas žymiai veiksmingiau už placebą stabdė rūgšties regurgitaciją (58,5 63,6 %, palyginti su 28,3 37,4 % placebo grupėje). Vertinant bendrą gydymo poveikį, būklės pagerėjimą po 2 savaičių nurodė 78,0-80,7 % po 20 mg ezomeprazolo vartojusiųjų pacientų, palyginti su 72,4 78,3 % tų, kurie vartojo placebą. Dauguma jų (po 2 savaičių %) šio pagerėjimo reikšmę kasdienei veiklai įvertino nuo svarbios iki ypatingai svarbios. 5.2 Farmakokinetinės savybės Absorbcija Ezomeprazolas yra neatsparus rūgščiai ir vartojamas per burną skrandyje neirių granulių pavidalo. Virtimas R izomeru in vivo yra nereikšmingas. Ezomeprazolas absorbuojamas greitai: jo pavartojus didžiausia koncentracija plazmoje susidaro maždaug po 1-2 val. Absoliutus biologinis prieinamumas išgėrus vieną 40 mg dozę yra 64%, o kartotinai vartojant 1 kartą per parą padidėja iki 89%. Geriant 20 mg ezomeprazolo šie skaičiai būna atitinkamai 50% ir 68%. Maistas lėtina ezomeprazolo absorbciją ir mažina absorbuojamą jo kiekį, tačiau poveikio vidiniam skrandžio rūgštingumui reikšmingai nekeičia. Pasiskirstymas Tariamasis pasiskirstymo tūris sveikų asmenų organizme esant pusiausvyros koncentracijai yra maždaug 0,22 l/kg kūno svorio. 97 % ezomeprazolo būna prisijungusio prie plazmos baltymų. Biotransformacija Ezomeprazolą visiškai metabolizuoja citochromo P450 sistema (CYP). Didžioji ezomeprazolo metabolizmo dalis priklauso nuo polimorfinio CYP2C19, kuriam veikiant susidaro ezomeprazolo hidroksi- ir demetil- metabolitai. Likusios dalies metabolizmas priklauso nuo kitos specifinės izoformos CYP3A4, kuriai veikiant susidaro pagrindinis plazmoje randamas metabolitas ezomeprazolo sulfonas. Eliminacija Žemiau pateikti parametrai labiausiai atspindi farmakokinetiką asmenų, turinčių funkcionuojantį CYP2C19 fermentą (ekstensyvių metabolizuotojų), organizme. 10

11 Išgėrus vieną ezomeprazolo dozę, suminis plazmos klirensas būna apie 17 l/val., o vartojant kartotinai apie 9 l/val. Pusinės eliminacijos laikas plazmoje vartojant kartotinai 1 kartą per parą būna apie 1,3 val. 1 kartą per parą vartojamas ezomeprazolas visas pašalinamas iš plazmos iki kitos dozės ir neturi polinkio kauptis. Ezomeprazolo pagrindiniai metabolitai įtakos skrandžio rūgšties sekrecijai neturi. Beveik 80 % išgertos ezomeprazolo dozės išskiriama su šlapimu metabolitų pavidalo, o likusioji dalis patenka į išmatas. Mažiau kaip 1% ezomeprazolo randama šlapime nepakitusio. Tiesinis / netiesinis pobūdis Ezomeprazolo farmakokinetika tirta vartojant iki 40 mg 2 kartus per parą. Ezomeprazolą vartojant kartotinai, jo AUC plazmoje didėja. Šis didėjimas priklauso nuo dozės ir viršija proporcingą dozei AUC didėjimą. Priklausomybę nuo laiko ir dozės lemia metabolizmo pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu ir sisteminio klirenso sumažėjimas, kuriuos tikriausiai sukelia fermento CYP2C19 slopinimas ezomeprazolu ir (arba) jo sulfoniniu metabolitu. Ypatingos populiacijos Lėtieji metabolizuotojai Maždaug 2,9±1,5 % populiacijos yra funkcionuojančio CYP2C19 fermento stoka. Tokie žmonės vadinami lėtaisiais metabolizuotojais. Pagrindinis ezomeprazolo metabolizmo katalizatorius jų organizme tikriausiai yra CYP3A4. Kartotinai vartojant 40 mg ezomeprazolo 1 kartą per parą, vidutinis AUC lėtų metabolizuotojų plazmoje būna maždaug 100 % didesnis negu asmenų, turinčių funkcionuojantį CYP2C19 fermentą (ekstensyvių metabolizuotojų). Vidutinė didžiausia koncentracija plazmoje būna maždaug 60 % didesnė. Šie duomenys įtakos ezomeprazolo dozavimui neturi. Lytis Moterų, išgėrusių vieną 40 mg ezomeprazolo dozę, plazmoje vidutinis AUC būna maždaug 30 % didesnis negu vyrų. Kartotinai vartojant šį vaistą 1 kartą per parą, su lytimi susijusių skirtumų nenustatyta. Šie duomenys įtakos ezomeprazolo dozavimui neturi. Sutrikusi kepenų funkcija Ezomeprazolo metabolizmas gali būti pablogėjęs pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas. Jeigu yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, ezomeprazolas metabolizuojamas lėčiau, plotas po jo koncentracijos plazmoje kreive padidėja 2 kartus, todėl negalima vartoti didesnės kaip 20 mg dozės. 1 kartą per parą vartojamas ezomeprazolas ir pagrindiniai jo metabolitai kaupimosi organizme tendencijos neturi. Sutrikusi inkstų funkcija Su pacientais, kurių inkstų funkcija susilpnėjusi, ezomeprazolo tyrimų neatlikta. Per inkstus šalinami ezomeprazolo metabolitai, bet ne nepakitęs vaistas, todėl sutrikusi inkstų funkcija neturėtų įtakoti ezomeprazolo metabolizmo. Senyvi (nuo 65 metų) amžiaus pacientai Senyvas (71-80 metų) amžius reikšmingos įtakos ezomeprazolo metabolizmui neturi. 5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai bei vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Nepageidaujamos reakcijos, kurių klinikinių tyrimų metu nenustatyta, tačiau kurių pasireiškė gyvūnams esant panašiai į klinikinę ekspozicijai ir kurios gali turėti klinikinės reikšmės, yra tokios: Su žiurkėmis atlikti raceminio mišinio kancerogeninio poveikio tyrimai parodė skrandžio enterochromatofininių ląstelių hiperplaziją ir karcinoidų. Šių poveikių žiurkių skrandžiui priežastis skandžio rūgšties gamybos sumažėjimo sukelta ilgalaikė stipriai išreikšta hipergastrinemija. Jų pasireiškia žiurkėms ilgai duodant skrandžio rūgšties sekrecijos inhibitorių. 11

12 6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Glicerolio monostearatas Hidroksipropilceliuliozė Hipromeliozė Raudonasis geležies oksidas (E172) Geltonasis geležies oksidas (E172) Magnio stearatas Metakrilo rūgšties ir etilakrilato 1:1 kopolimero 30 % dispersija Mikrokristalinė celiuliozė Sintetinis parafinas Makrogolis 6000 Polisorbatas 80 Krospovidonas (A tipo) Natrio stearilfumaratas Cukriniai branduoliai (sacharozė) Talkas Titano dioksidas (E171) Trietilo citratas 6.2 Nesuderinamumas Duomenys nebūtini. 6.3 Tinkamumo laikas 3 metai 6.4 Specialios laikymo sąlygos Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. 6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys Aliumininės lizdinės plokštelės. Pakuotėje yra 7 arba 14 tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti Specialių reikalavimų nėra. 7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS Pfizer Consumer Healthcare Ltd Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė 12

13 8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) EU/1/13/860/001 EU/1/13/860/ RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2013 m. rugpjūčio 26 d. 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 13

14 II PRIEDAS A. GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 14

15 A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. Via Nettunense, Aprilia (LT) Italija B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI Nereceptinis vaistinis preparatas. C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai Rinkodaros teisės turėtojas šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamus saugumo protokolus teikia remdamasis Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje, nustatytais reikalavimais. D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI Rizikos valdymo planas (RVP) Rinkodaros teisės turėtojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai aprašyti rinkodaros teisės bylos modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose. Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: pareikalavus Europos vaistų agentūrai; kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos mažinimo) etapą. Jei sutampa PASP ir atnaujinto RVP teikimo datos, jie gali būti pateikiami kartu. 15

16 III PRIEDAS ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 16

17 A. ŽENKLINIMAS 17

18 INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS IŠORINĖ DĖŽUTĖ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Nexium Control 20 mg skrandyje neirios tabletės Ezomeprazolas 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo (magnio trihidrato pavidalu). 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje. 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 7 skrandyje neirios tabletės 14 skrandyje neirių tablečių 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) Tabletę reikia nuryti nepažeistą. Tablečių negalima kramtyti ar smulkinti. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną. 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 8. TINKAMUMO LAIKAS Tinka iki 18

19 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS Pfizer Consumer Healthcare Ltd Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė 12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) EU/1/13/860/001 EU/1/13/860/ SERIJOS NUMERIS Serija 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA Nereceptinis vaistinis preparatas. 19

20 15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA Trumpalaikis refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas vyresniems kaip 18 metų suaugusiesiems. Nevartokite, jeigu yra alergija ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Pasakykite savo vaistininkui arba gydytojui, jeigu: vartojate bet kokių vaistų, kurie išvardyti pakuotės lapelyje; esate vyresni nei 55 metų ir Jums yra papildomų ar neseniai pakitusių refliukso simptomų. Kaip vartoti Gerkite 1 tabletę 1 kartą per parą. Neviršykite šios dozės. Visiškam vaisto poveikiui pasireikšti gali prireikti 2 3 dienų. Jeigu vartojus šį vaistą 14 dienų iš eilės Jūsų simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją. Gydo rėmenį ir rūgšties refliuksą Gerkite 1 tabletę per parą Poveikis trunka 24 val < 16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU Nexium Control 20 mg 20

21 MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Nexium Control 20 mg skrandyje neirios tabletės Ezomeprazolas 2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS Pfizer Consumer Healthcare Ltd 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS <, DONACIJA IR PREPARATO KODAI> Lot 5. KITA 21

22 B. PAKUOTĖS LAPELIS 22

23 Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Nexium Control 20 mg skrandyje neirios tabletės Ezomeprazolas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė vaistininkas. - Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. - Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką. Žr. 4 skyrių. - Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. - Jeigu vartojus šį vaistą 14 dienų iš eilės Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Apie ką rašoma šiame lapelyje? 1. Kas yra Nexium Control ir kam jis vartojamas 2. Kas žinotina prieš vartojant Nexium Control 3. Kaip vartoti Nexium Control 4. Galimas šalutinis poveikis 5. Kaip laikyti Nexium Control 6. Pakuotės turinys ir kita informacija - Kita naudinga informacija 1. Kas yra Nexium Control ir kam jis vartojamas Nexium Control veiklioji medžiaga yra ezomeprazolas. Jis priklauso vaistų, vadinamų protonų siurblio inhibitoriais, grupei ir mažina rūgšties gamybą skrandyje. Šis vaistas vartojamas trumpalaikiam refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymui suaugusiesiems. Refliuksas tai rūgšties patekimas iš skrandžio į stemplę, dėl kurio gali pasireikšti jos uždegimas ir skausmas. Galimi refliukso simptomai yra krūtinės skausmas, kuris kyla iki gerklės (rėmuo), ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties regurgitacija). Nexium Control sutrikimus nepašalina tuoj pat. Kol pasijusite geriau, šias tabletes gali tekti vartoti 2-3 dienas iš eilės. Jeigu vartojus šį vaistą 14 dienų iš eilės Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. 2. Kas žinotina prieš vartojant Nexium Control Nexium Control vartoti negalima: - jeigu yra alergija ezomeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje); - jeigu yra alergija vaistams, kurių sudėtyje yra kitų protonų siurblio inhibitorių (pvz., pantoprazolo, lanzoprazolo, rabeprazolo arba omeprazolo); - kartu su vaistais, kurių sudėtyje yra nelfinaviro (jo vartojama ŽIV infekcijai gydyti). Jeigu Jums tinka kuri nors iš aukščiau išvardytų aplinkybių, šio vaisto Jums vartoti negalima. Jeigu dėl to abejojate, tai prieš pradėdami vartoti šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. 23

24 Įspėjimai ir atsargumo priemonės Pasakykite gydytojui, prieš pradėdami vartoti Nexium Control, jeigu: - Jums yra buvusi skrandžio opa arba operuotas skrandis; - Jūs 4 savaites arba ilgiau nuolat vartojate vaistų nuo refliukso arba rėmens; - sergate gelta (pageltusi oda ar akys) arba sunkia kepenų liga; - sunkiai sutrikusi Jūsų inkstų funkcija; - esate vyresnio kaip 55 metų amžiaus ir neseniai pakito esami refliukso simptomai ar pasireiškė naujų arba tenka kasdien vartoti nereceptinių vaistų nuo nevirškinimo ar rėmens; - Jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į Nexium Control, kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu prieš šio vaisto vartojimą arba pradėję jį vartoti pastebėjote kurį nors iš žemiau išvardytų simptomų (jie gali rodyti kitą, gerokai sunkesnę ligą): - jeigu be priežasties gerokai sumažėjo svoris; - jeigu sutriko rijimas arba skauda ryjant; - jeigu pradėjo skaudėti skrandį arba pasireiškė nevirškinimo požymių (pvz., pykinimas, pilnumo pojūtis, vidurių pūtimas), ypač po valgio; - jeigu pradėjote vemti maistu arba krauju (jis gali būti panašus į tamsius kavos tirščius vėmaluose); - jeigu pasituštinote juodomis arba krauju suteptomis išmatomis; - jeigu stipriai arba ilgai viduriuojate (ezomeprazolas gali šiek tiek padidinti viduriavimo dėl infekcijos riziką); - jeigu Jums išbertų odą, ypač saulės apšviestose vietose, kuo skubiau pasakykite apie tai savo gydytojui, kadangi Jums gali tekti nutraukti gydymą Nexium Control. Taip pat nepamirškite pasakyti, jeigu Jums pasireiškia bet koks kitas neigiamas poveikis, kaip antai sąnarių skausmas. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jeigu patiriate skaumą krūtinėje ir sumišimą, prakaitavimą, svaigulį, ar skausmą pečių srityje su dusuliu. Tai gali būti sunkios Jūsų širdies būklės simptomai. Pasakykite gydytojui, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: - numatoma endoskopija arba šlapalo iškvepiamame ore tyrimas; - numatomas tam tikras (chromogranino A) kraujo tyrimas. Jeigu Jums tinka kuri nors iš aukščiau išvardytų aplinkybių arba dėl to abejojate, tuojau pat pasitarkite su gydytoju. Vaikams ir paaugliams Vaikams ir paaugliams iki 18 metų šio vaisto vartoti negalima. Kiti vaistai ir Nexium Control Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Tai svarbu dėl to, kad šis vaistas gali pakeisti kai kurių kitų vaistų veikimą, o kai kurie kiti vaistai gali pakeisti šio vaisto veikimą. Šio vaisto negalima vartoti kartu su nelfinaviru (vaistu ŽIV infekcijai gydyti). Jeigu geriate klopidogrelį (vartojamą kraujo krešulių profilaktikai), apie tai aiškiai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Šio vaisto negalima vartoti kartu su kitais vaistais, kurie slopina skrandžio rūgšties gamybą protonų siurblio inhibitoriais (pvz., pantoprazolu, lanzoprazolu, rabeprazolu, omeprazolu) arba H 2 antagonistais (pvz., ranitidinu arba famotidinu). 24

25 Prireikus šį vaistą galima vartoti kartu su skrandžio rūgštį neutralizuojančiais vaistais (pvz., magaldratu, algino rūgštimi, natrio bikarbonatu, aliuminio hidroksidu, magnio karbonatu) arba jų deriniais. Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų: - ketokonazolą arba itrakonazolą (vartojami grybelių sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti); - vorikonazolą (vartojamas grybelių sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti) arba klaritromiciną (vartojamas infekcinėms ligoms gydyti) (jeigu sunkiai sutrikusi Jūsų kepenų funkcija, o Nexium Control vartojate ilgai, gydytojas gali pakoreguoti šio vaisto dozę); - erlotinibą (vartojamas vėžiui gydyti); - metotreksatą (vartojamas vėžiui ir reumatinėms ligoms gydyti); - digoksiną (vartojamas širdies ligoms gydyti); - atazanavirą, sakvinavirą (vartojami ŽIV infekcijai gydyti); - citalopramą, imipraminą arba klomipraminą (vartojami depresijai gydyti); - diazepamą (vartojamas nerimui šalinti, raumenų tonusui mažinti ir epilepsijai gydyti); - fenitoiną (vartojamas epilepsijai gydyti); - vaistų kraujui skystinti, pvz., varfariną (gydytojui gali tekti atlikti tam tikrus tyrimus Jums pradėjus ar baigus vartoti Nexium Control); - cilostazolą (vartojamas gydyti protarpiniam šlubumui ligai, kuri pasireiškia kojų skausmu dėl nepakankamo jų raumenų aprūpinimo krauju ir sunkumu eiti); - cizapridą (vartojamas nevirškinimui ir rėmeniui gydyti); - rifampiciną (vartojamas tuberkuliozei gydyti); - takrolimuzą (vartojamas organų persodinimo atvejais); - jonažolės (Hypericum perforatum) preparatų (vartojami depresijai gydyti). Nėštumas ir žindymo laikotarpis Dėl atsargumo nėštumo metu Nexium Control geriau nevartoti. Žindymo laikotarpiu šio vaisto vartoti negalima. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Vairavimas ir mechanizmų valdymas Nexium Control įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tikimybė yra maža. Vis dėlto nedažnai gali pasireikšti šalutinių poveikių, pvz., galvos svaigimas ir regos sutrikimų (žr. 4 skyrių). Jeigu esate paveiktas, turite atsisakyti vairuoti ir valdyti mechanizmus. Nexium Control sudėtyje yra sacharozės Nexium Control sudėtyje yra cukrinių branduolių, o juose sacharozės (cukraus rūšis). Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. 3. Kaip vartoti Nexium Control Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Kiek vaisto vartoti? Rekomenduojama dozė yra 1 tabletė per parą. Rekomenduojamos dozės (vienos 20 mg tabletės per parą) viršyti negalima, net jeigu pagerėjimo tuojau pat nepajustumėte. Kol palengvės refliukso simptomai (rėmuo ir rūgštus skonis burnoje), šias tabletes gali tekti vartoti 2-3 dienas iš eilės. Šio vaisto vartojama iki 14 dienų. 25

26 Refliukso simptomams pilnai išnykus, šio vaisto vartojimą reikia nutraukti. Jeigu vartojus šį vaistą 14 dienų iš eilės refliukso simptomai nepalengvėjo arba net pasunkėjo, kreipkitės į gydytoją. Jeigu simptomai nepraeina, užsitęsia arba dažnai atsinaujina nepaisant šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją. Šio vaisto vartojimas Šias tabletes galima gerti bet kuriuo paros laiku valgio metu arba nevalgius. Tabletę reikia nuryti nepažeistą, užgeriant stikline vandens. Tabletės negalima kramtyti ar smulkinti, kadangi joje yra dengtų granulių, kurios saugo vaistą, kad jo nesuardytų nuo skrandžio rūgštis. Svarbu granulių nepažeisti. Kitas šio vaisto vartojimo metodas Įmeskite tabletę į stiklinę negazuoto (t.y. be burbuliukų) vandens (kiti skysčiai netinka). Pamaišykite vandenį, kol tabletė suirs, ir gautą neskaidrų mišinį išgerkite iš karto arba per 30 min. Prieš pat geriant mišinį reikia išmaišyti. Kad įsitikinti, jog suvartojote visą vaistą, įpilkite pusę stiklinės vandens, labai gerai praskalaukite ir išgerkite. Granulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kietose dalelėse yra vaisto, todėl jų kramtyti ar smulkinti negalima. Ką daryti pavartojus per didelę Nexium Control dozę? Išgėrę didesnę negu rekomenduojama Nexium Control dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Perdozavus gali pasireikšti viduriavimas, skrandžio skausmas, vidurių užkietėjimas, pykinimas, vėmimas ir silpnumas. Pamiršus pavartoti Nexium Control Užmirštą eilinę dozę prisiminus tą pačią dieną reikia išgerti nedelsiant. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistąją. Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 4. Galimas šalutinis poveikis Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Jeigu pastebėjote kurį nors iš šių sunkių šalutinių poveikių, nedelsdami nutraukite Nexium Control vartojimą ir kreipkitės į gydytoją: Staiga atsiradęs švokštimas, lūpų, liežuvio ir gerklės patinimas, išbėrimas, alpimas ar rijimo sutrikimai. Šie požymiai gali rodyti retą sunkios alerginės reakcijos atvejį. Odos paraudimas ir pūslės arba lupimasis. Be to, gali pūslėmis stipriai išberti lūpas, akis, burną, nosį ir lytinius organus, iš tų vietų gali kraujuoti. Tai gali būti labai retai pastebimi Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermio nekrolizė. Pageltusi oda, tamsus šlapimas ir nuovargis. Tai gali būti retai pastebimi kepenų sutikimo simptomai. Kiek įmanoma greičiau pasitarkite su gydytoju, jeigu pasireikštų kuris nors iš žemiau išvardytų infekcijos požymių. 26

27 Labai retais atvejais šis vaistas gali paveikti baltuosius kraujo kūnelius ir susilpninti imunitetą. Jeigu Jums pasireikštų infekcija, kurios simptomai yra karščiavimas ir labai pablogėjusi bendra savijauta, arba karščiavimas ir lokalios infekcijos simptomų (pvz., kaklo, gerklės ar burnos skausmas arba pasunkėjęs šlapinimasis), kiek įmanoma greičiau kreipkitės į gydytoją, kad būtų ištirtas kraujas ir atmesta baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus sumažėjimo (agranulocitozės) galimybė. Kreipiantis į gydytoją svarbu jam pasakyti, kad vartojate šį vaistą. Kitas šalutinis poveikis išvardytas žemiau. Dažnas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių) Galvos skausmas. Poveikis skrandžiui ar žarnoms: viduriavimas, skrandžio skausmas, vidurių užkietėjimas, dujų išėjimas (flatulencija). Pykinimas ar vėmimas. Nedažnas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių) Pėdų ir kulkšnių patinimas. Sutrikęs miegas (nemiga), mieguistumas. Galvos svaigimas, dilgčiojimas tarsi badytų adatomis. Sukimosi pojūtis (vertigas). Sausa burna. Pakitę kraujo tyrimų, rodančių kepenų funkciją, duomenys. Odos išbėrimas, dilgėlinė ir odos niežulys. Retas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1000 žmonių) Kraujo sutrikimai: sumažėjęs baltųjų kraujo kūnelių ar trombocitų (kraujo plokštelių) kiekis. Dėl to gali pasireikšti silpnumas, susidaryti kraujosruvų, padidėti infekcijų rizika. Sumažėjęs natrio kiekis kraujyje. Dėl to gali pasireikšti silpnumas, vėmimas ir mėšlungis. Psichomotorinis sujaudinimas, sutrikusi orientacija, depresija. Pakitęs skonis. Regos sutrikimai, pvz., neryškus matymas. Staiga pasireiškęs švokštimas arba dusulys (bronchų spazmas). Burnos ertmės uždegimas. Grybelių sukeliama infekcija, kuri vadinama pienlige ir gali apimti žarnas. Plaukų slinkimas (alopecija). Odos išbėrimas paveikus saulei. Sąnarių skausmas (artralgija), raumenų skausmas (mialgija). Bendras negalavimas, energijos stoka. Padidėjęs prakaitavimas. Labai retas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš žmonių) Sumažėjęs raudonųjų ir baltųjų kraujo kūnelių bei trombocitų (kraujo plokštelių) kiekis (ši būklė vadinama pancitopenija). Agresyvumas. Matymas, pojūtis ar girdėjimas to, ko nėra (haliucinacijos). Sunkūs kepenų sutrikimai, dėl kurių ištinka kepenų nepakankamumas ir prasideda smegenų uždegimas. Raumenų silpnumas. Sunkūs inkstų sutrikimai. Vyrų krūtų padidėjimas. 27

28 Nežinomas (dažnio negalima apskaičiuoti remiantis turimais duomenimis) Sumažėjęs magnio kiekis kraujyje. Dėl to gali pasireikšti silpnumas, vėmimas, mėšlungis ir drebulys, sutrikti širdies ritmas (jo sutrikimai vadinami aritmijomis). Labai sumažėjus magnio kiekiui kraujyje, taip pat gali sumažėti kalcio ir (arba) kalio kiekis. Žarnų uždegimas (dėl jo pasireiškia viduriavimas). Išbėrimas, galintis pasireikšti kartu su sąnarių skausmu. Pranešimas apie šalutinį poveikį Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. 5. Kaip laikyti Nexium Control Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po Tinka iki nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 6. Pakuotės turinys ir kita informacija Nexium Control sudėtis - Veiklioji medžiaga yra ezomeprazolas. Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo (magnio trihidrato pavidalu). - Pagalbinės medžiagos yra glicerolio monostearatas 40-55, hidroksipropilceliuliozė, hipromeliozė, raudonasis geležies oksidas (E172), geltonas geležies oksidas (E172), magnio stearatas, metakrilo rūgšties ir etilakrilato 1:1 kopolimero 30 % dispersija, mikrokristalinė celiuliozė, sintetinis parafinas, makrogolis 6000, polisorbatas 80, krospovidonas (A tipo), natrio stearilfumaratas, cukriniai branduoliai (sacharozė), talkas, titano dioksidas (E171), trietilo citratas. Nexium Control išvaizda ir kiekis pakuotėje Nexium Control skrandyje neirios tabletės yra šviesiai rožinės, pailgos, abipus išgaubtos, vienoje pusėje pažymėtos 20 mg, kitoje A/EH. Nexium Control pakuotėje yra 7 arba 14 skrandyje neirių tablečių lizdinėse plokštelėse. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas Rinkodaros teisės turėtojas: Pfizer Consumer Healthcare Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Jungtinė Karalystė 28

Mustang Forte. HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija. aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l

Mustang Forte. HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija. aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l Mustang Forte HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l Mustang Forte - tai sisteminis piridinkarboksilinių rūgščių,

Læs mere

Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra:

Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra: Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra: Laukas tipas* M/O** poz*** Aprašymas 2 M 3 M/R/A Sąskaitos ataskaita nustatytam laikotarpiui. 4

Læs mere

Excellence in Electric Drives and Power Generation

Excellence in Electric Drives and Power Generation Excellence in Electric Drives and Power Generation BEVI Pasaulyje BEVI ateities firma! Elektros mašinos visada buvo BEVI darbo šerdis. Taip ir lieka toliau! Mes dirbame pagal Kokybės Valdymo ir Aplinkos

Læs mere

Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA

Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA Vilniaus universitetas Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA Vilnius 2013 UDK 616-056.7(075.8) So-84 Recenzavo: doc. dr. Loreta Bagdonaitė, Vilniaus

Læs mere

Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms

Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms Jeigu iškyla klausimas dėl centralizuoto

Læs mere

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M.

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M. TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M. Leidyba finansuojama iš 2007 2013 m. ES struktūrinės paramos techninės pagalbos lėšų TEISMŲ PRAKTIKOS

Læs mere

Users manual. Wood s dehumidifier MRD9

Users manual. Wood s dehumidifier MRD9 Users manual Wood s dehumidifier MRD9 Technical drawings 1. Power switch 2. Right housing 3. Front housing 4. Handle 5. Air inlet /left housing 6. Drain hole 7. Water tank The water bucket Filter cleaning

Læs mere

Kam rūpi šildymas?

Kam rūpi šildymas? Kam rūpi šildymas? KONCEPCIJA Purmo România Rettig SRL 400632 Cluj Napoca Str. Fabricii nr. 93 Комерційний офіс Rettig Heating 02-781 Варшава, вул. Ртм. Пілецкєго, 91 Purmo Magyarország Rettig Heating

Læs mere

5. Kristelig menighedsbørnehave

5. Kristelig menighedsbørnehave STAŽUOTĖS DANIJOJE ATASKAITA Stažuotė vyko Danijoje 2009 m. rugsėjo 19-25 d. ir spalio 3-9 d. Stažuotės dalyvių tikslinės grupės: Eil. Nr. Tikslinė grupė Daly -vių sk. 10 1. ikimokyklinio, priešmokyklinio

Læs mere

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Læs mere

COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA

COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA Hans Christian Andersen Pasakos COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA Dailininkė Kaarina Kaila Hans Christian Andersen Pasakos UDK 821.113.4-93 An-19 Versta iš: H. C. Andersen

Læs mere

En landmand så en mulighed

En landmand så en mulighed Såning 2017 En landmand så en mulighed Det første produkt blev skabt på Stark familiens gård tilbage i 1960 erne. Det lille 30hektar landbrug havde brug for et bedre redskab, så Rune Stark tog sagen i

Læs mere

Rūmų žinios. Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai. Strateginė rūmų sesija Pasirengę ateičiai

Rūmų žinios. Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai. Strateginė rūmų sesija Pasirengę ateičiai Nr. 616 / 2017 05 24 2017 06 23 KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ Rūmų žinios Tel.: informacija (8 37) 22 92 12, renginiai (8 37) 20 34 83, profesinis rengimas (8 37) 20 66 79, sertifikatai (8 37) 22 96

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III)

ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/0443(COD) 8.5.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III) Udkast til betænkning Julie Girling (PE551.932v01) Nedbringelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nexium Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enterotablet indeholder 20 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat) Hjælpestoffer,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/42 TABLETTER 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cerenia 16 mg tabletter, til hunde Cerenia 24 mg tabletter, til hunde Cerenia 60 mg tabletter,til hunde Cerenia 160 mg tabletter, til hunde

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. ECALTA 100 mg pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Anidulafungin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. ECALTA 100 mg pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Anidulafungin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ECALTA 100 mg pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Anidulafungin Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicinen.

Læs mere

6Tapybos paroda Eurostandartai. 2Artëja baleto Èiurlionis premjera 3 Kaunas jazz Laukiamiausias filmas Didysis Getsbis

6Tapybos paroda Eurostandartai. 2Artëja baleto Èiurlionis premjera 3 Kaunas jazz Laukiamiausias filmas Didysis Getsbis Vilniaus kultûros savaitraðtis 7 meno dienos www.7md.lt 7md 2013 m. geguþës 17 d., penktadienis Nr. 20 (1034) Kaina 2,50 Lt D a i l ë M u z i k a T e a t r a s K i n a s F o t o g r a f i j a 2Artëja baleto

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vyndaqel 20 mg bløde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver blød kapsel indeholder 20 mg tafamidis (som meglumin). Hjælpestoffer: Hver blød

Læs mere

ADG 301. ET Eesti keeles. DA Dansk. LT Lietuviškai. NO Norsk. LV Latviešu valodā. SE Svenska

ADG 301. ET Eesti keeles. DA Dansk. LT Lietuviškai. NO Norsk. LV Latviešu valodā. SE Svenska ADG 301 ET Eesti keeles Kasutusjuhend NÕUDEPESUMASIN - Sisukord Kasutusjuhend, 1 Olulised ohutusnõuded, 2-3 Tehniline tugi, 12 Tootekirjeldus, 13 Paigaldamine, 15-16 Seadme kirjeldus, 17 Rafineeritud sool

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04 Ifö Cera -0 800 80 8 8 870 87 89 89 987 SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 7-8 Operating

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VIAGRA 100 mg filmovertrukne tabletter Sildenafilcitrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VIAGRA 100 mg filmovertrukne tabletter Sildenafilcitrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN VIAGRA 100 mg filmovertrukne tabletter Sildenafilcitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nexium Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enterotablet indeholder 20 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat) Hjælpestoffer,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Ansøger Navn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. GLIMEPIRIDE PFIZER 4 mg, 4 mg Tablet Oral anvendelse. comprimé. comprimé.

Ansøger Navn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. GLIMEPIRIDE PFIZER 4 mg, 4 mg Tablet Oral anvendelse. comprimé. comprimé. Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne 1 Medlemsstat EU/EAA Ansøger Navn

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

DK 6710 X DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk FI Asennus- ja käyttöohjeet ET Paigaldus- ja kasutusjuhend LT montavimo ir naudojimosi

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

indgivelsesvej Pfizer Animal Health Rue Laid Burniat Louvain-la-Neuve BELGIUM emulsion emulsion Injektionsvæske, emulsion emulsion emulsion

indgivelsesvej Pfizer Animal Health Rue Laid Burniat Louvain-la-Neuve BELGIUM emulsion emulsion Injektionsvæske, emulsion emulsion emulsion Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelformer, styrker for de veterinærmedicinske produkter, dyrearter, indgivelsesvej, tilbageholdelsestid, indehavere af markedsføringstilladelse i medlemsstaterne

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Danmarks Nationalbank Side 1 14-10-2013. Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato 14-10-2013 eu 11-09-2013 13:20:00 13-09-2013 17:35:00 Godkendt

Danmarks Nationalbank Side 1 14-10-2013. Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato 14-10-2013 eu 11-09-2013 13:20:00 13-09-2013 17:35:00 Godkendt Danmarks Nationalbank Side 1 14-10-2013 Udgiftsrapport: trv-11833 12:57:59 Medarbejder PCA Per Callesen...: 000696 Afdeling... 120...: Udgiftsformål møde...: Projekt... Beskrivelse Vilnius....: Dim3...

Læs mere

Fly in & Fly out. Meetings. Perfekte mødefaciliteter Lækre omgivelser. - simply convenient. mødedag. Til morgenmaden eller formiddagspausen

Fly in & Fly out. Meetings. Perfekte mødefaciliteter Lækre omgivelser. - simply convenient. mødedag. Til morgenmaden eller formiddagspausen Til morgenmaden eller formiddagspausen k a n s e rv e r e s i m ø d e l o k a l e t e l l e r i e t a f d e t i l s t ø d e n d e l o k a l e r M o r g e n m a d s t a l l e r k e n m e d o s t, p å l

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nexium Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enterotablet indeholder 20 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat) Hjælpestoffer,

Læs mere

5. Jeg er en Detektiv

5. Jeg er en Detektiv 5 eg er en Detektiv Tekst: Ingvar Hovland Musikk: on Konrad Strøm Arr: Idar Torskangerpoll Sang solist Hei 5 Bal - le rost er n her lø - ser my - ste - ri - er eg har et spen - nen - de liv art art art

Læs mere

Medicinproblemer ved sektorskifte - Hvordan løser vi dem?

Medicinproblemer ved sektorskifte - Hvordan løser vi dem? Medicinproblemer ved sektorskifte - Hvordan løser vi dem? Bjørn Krølner dr. med. praktiserende læge København NV IRF kursus Geriatri - Hvordan håndteres medicinsk behandling hos ældre? AKTIONSDIAGNOSE:

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Udvikling af ny medicin håb om en kur?

Udvikling af ny medicin håb om en kur? Udvikling af ny medicin håb om en kur? Peter Johannsen overlæge, PhD Hukommelsesklinikken Nationalt Videnscenter for Demens Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Kliniske forsøg opdeles i fire faser Fase

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tizanidin Orifarm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Tizanidin Orifarm, tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tizanidin Orifarm, tabletter 0. D.SP.NR. 22818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tizanidin Orifarm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tizanidin 2 mg og 4 mg som tizanidinhydrochlorid.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Asacard depotkapsler, hårde 162,5 mg Aspirin Kardio enterotabletter 100 mg Hjerdyl tabletter 150 mg Hjerdyl tabletter 75 mg Hjertealbyl enterotabletter

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet KOL og Pulmonal hypertension -en update Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet DSKF 8.4. 2011 Klassifikation af pulmonal hypertension 2009 1. Pulmonal arterial hypertension (PAH)

Læs mere

Eksempel I. Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter.

Eksempel I. Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter. Eksempel I Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter. Per Bruun Brockhoff IMM DTU 02402 Eksempler 1 Eksempel I Tiden mellem kundeankomster på et posthus

Læs mere

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,,

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,, Side I Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013 Fredag 03-05-2013 Lørdag 04-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side II Søndag 05-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side III

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg, Spot-on, opløsning til små hunde ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg, Spot-on, opløsning til mellemstore hunde ProMeris

Læs mere

Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken tablet indeholder 51,43 mg lactose (se pkt. 4.4).

Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken tablet indeholder 51,43 mg lactose (se pkt. 4.4). 1. LÆGEMIDLETS NAVN ELIQUIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg apixaban. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken tablet

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE DONEPEZILHYDROCHLORID ACCORD

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE DONEPEZILHYDROCHLORID ACCORD INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Donepezilhydrochlorid Accord 5 mg filmovertrukne tabletter Donepezilhydrochlorid Accord 10 mg filmovertrykne tabletter Donepezilhydrochlorid Læs denne indlægsseddel

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

ETF-inspiration - juni

ETF-inspiration - juni 2017 ETF-inspiration - juni Disclaimer Dette dokument skal på ingen måde betragtes som anbefalinger til køb eller salg af bestemte ETF e elle a d e væ dipapi e. Dette er udlukkende en beskrivelse af undertegnedes

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xiapex 0,9 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning collagenase clostridium histolyticum

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Xiapex 0,9 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning collagenase clostridium histolyticum INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Xiapex 0,9 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning collagenase clostridium histolyticum Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at få medicinen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EMEND 80 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 80 mg aprepitant. Hjælpestoffer er anført under afsnit 6.1 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ELIQUIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg apixaban. Hjælpestoffer: Hver

Læs mere

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com RUDEHEJS jli 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 145 (930) 199407 200101 00021801 Vindesløfter, 2/4-drs, med elektronisk motor, elektrisk, foran til venstre 0000060609653 00021802 Vindesløfter, 2/4-drs,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

SAMPLE MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR MERETE KUHLMANN PSALME 100 - EXSULTATE DOMINO - BRYD UD I FRYDERÅB FOR HERREN FOR LIGESTEMMIGT KOR OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Merete Kuhlmann: Psalme 100 for ligestemmigt kor og orgel

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

EMEND (APREPITANT, MSD) PRODUKTRESUME

EMEND (APREPITANT, MSD) PRODUKTRESUME EMEND (APREPITANT, MSD) PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EMEND 125 mg hårde kapsler EMEND 80 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver 125 mg kapsel indeholder 125 mg aprepitant.

Læs mere

Ansøger Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. Indehaver af markedsføringstilladelse. Medlemsstat

Ansøger Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. Indehaver af markedsføringstilladelse. Medlemsstat BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM(ER), STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ(E), ANSØGER(E), INDEHAVER(E) AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE(R) I MEDLEMSSTATERNE 1 Medlemsstat Østrig Østrig Østrig

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Fampyra 10 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver depottablet indeholder 10 mg fampridin. Alle hjælpestoffer er anført under pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pantoprazol KRKA, enterotabletter 20 mg, pakningsstørrelser > 28 stk.

PRODUKTRESUMÉ. for. Pantoprazol KRKA, enterotabletter 20 mg, pakningsstørrelser > 28 stk. 04. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Pantoprazol KRKA, enterotabletter 20 mg, pakningsstørrelser > 28 stk. 0. D.SP.NR. 24664 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pantoprazol KRKA 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN VIAGRA 25 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 25 mg sildenafil som citrat. Hjælpestoffer: lactose.

Læs mere

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz.

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg, Spot-on, opløsning til små hunde ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg, Spot-on, opløsning til mellemstore hunde ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 378 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. MST-652-00087 Ref. Doble/kirst Den 2. april 2014 NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse. Baxter Healthcare GmbH. Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung

Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse. Baxter Healthcare GmbH. Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne 1 Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

beregnet til Kvæg og grise Subkutan eller intravenøs anvendelse; Intramuskulær anvendelse Hunde og katte

beregnet til Kvæg og grise Subkutan eller intravenøs anvendelse; Intramuskulær anvendelse Hunde og katte EU/2/97/004/001 Metacam 5 mg/ml Injektionsvæske, grise ; EU/2/97/004/003 Metacam 1,5 mg/ml Oral suspension Hunde Oral Flaske EU/2/97/004/004 Metacam 1,5 mg/ml Oral suspension Hunde Oral Flaske EU/2/97/004/005

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ ETIKETTERIMG OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ ETIKETTERIMG OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ ETIKETTERIMG OG INDLÆGSSEDDEL 11 PRODUKTRESUMÉ 12 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lægemiddel indeholdende Cilostazol (se Bilag 1) 50 mg tabletter Lægemiddel indeholdende Cilostazol (se Bilag

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet) Indlægsseddel: Information til brugeren Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres

Læs mere