Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh"

Transkript

1 Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh

2 Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer, eksempler 2. Grundkomponenter i en digital kommuneplan 3. Ajourføring, vedligehold, versionering 4. Integration til andre myndigheder - Juridisk forhold, PlansystemDK/Miljøportal, mm 5. Hvorfor en digital kommuneplan? Fordele/benefits 6. Organisatoriske overvejelser 7. Særlige forhold at adressere - gode råd 8. Diskussion

3 Hvad er en digital kommuneplan - Datatyper Forskellige typer af data Hovedstruktur Sammenfattende plan Redegørelser, mål og handlinger Vilkårlig tekst, grafik, billeder og kort Forudsætninger Baggrundsviden Facts, statistik mv. Tekst, tabeller og kort Velegnede teknologier DTP > PDF > WWW CMS > WWW

4 Hvad er en digital kommuneplan - Datatyper Rammer for lokalplanlægningen Planbestemmelser for delområder Regionale retningslinier Struktureret og standardiseret Bindinger Statslig planlægning Velegnede teknologier DesktopGIS > PDF > WWW DesktopGIS > Web-GIS > WWW

5 Hvad er en digital kommuneplan Kommuneplanen som PDF Tænkt som tryksag Let at producere For lange tekster til skærmlæsning Usammenhængende kort og tekst Vanskelig at opdatere / ikke dynamisk Kommuneplanen er tilgængelig for brugerne Velegnet til formidling - ikke til procesunderstøttelse.

6 Hvad er en digital kommuneplan Digitale kommuneplaner som web-gis Velegnet til kommuneplanens rammedel og retningslinier Interaktiv og mulighed for søgninger Håndtering af ikke standardiserbart tekst, grafik og kort er vanskeligt Kan ikke håndtere hovedstruktur, forudsætninger mv. Rammedelen som webgis Hovedstruktur og forudsætninger som traditionel "bog" + pdf Velegnet til formidling og sagsbehandling- ikke til procesunderstøttelse.

7 Hvad er en digital kommuneplan Digitale kommuneplaner i CMS integreret med (web) GIS Alle plantyper i ét system Hovedstruktur, planstrategi, rammer og retningslinier lokalplaner Temaplaner osv. Workflow management Processtyring af alle typer dokumenter Styring af producenter og læsere Producentnetværk / indberetning via hjemmeside Interne og eksterne producenter Skabeloner til standardsider

8 Hvad er en digital kommuneplan - Eksempler

9 Hvad er en digital kommuneplan - Eksempler

10 Hvad er en digital kommuneplan - Eksempler

11 Hvad er en digital kommuneplan - Eksempler ry.odeum.com

12 Grundkomponenter i en digital kommuneplan Content Management System Standardværktøj til hjemmesider i Enterprise klasse Internet, extranet og intranet Workflow management Bruger- og processtyring Dialog- og kommunikationsværktøjer Dialogsider, debatforum, nyhedsbrev, RSS mv. GIS og IT integration Åbne standarder WMS, WFS, GML og andre OGC anbefalinger PlansystemDK og Miljøportalen benytter i vid udstrækning åbne standarder

13 Ajourføring, vedligeholdelse, versionering Brugerniveauet Definition af roller/privilegier Forfatter, redaktør og udgiver Forskellige typer af dokumenter kan have forskellige brugere Notificeringsmekanisme Dokumentniveauet Dokumenters synlighed Intranet, Extranet og Internet Plandokumenter skal kunne tildeles en "status" Intern, under politisk behandling, forslag, vedtaget og aflyst

14 Integration til andre myndigheder - Juridiske forhold Indsendelse til miljøministeriet Papir eller PDF Vigtig af kunne tage et statisk øjebliksbillede af hele kommuneplanen og gemme det i et dokumentformat. Den dynamiske plan Sammenstilling af planer (Planlov) og andre informationer med anden revisionscyklus. Fx hovedstrukturafsnit og tal fra befolkningsprognose.

15 Integration til andre myndigheder -PlansystemDK Hvad er PlansystemDK? PlansystemDK er et offentligt system, som indeholder planer efter planloven. Systemet er en del af Danmarks Miljøportal. Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af: 1. lokalplaner (samt byplanvedtægter og andre historiske planer) 2. kommuneplaner 3. kommuneplanrammer (områder som danner rammer for lokalplaner) 4. kommuneplantillæg 5. kommuneplanstrategier 6. zonekort byzone og landzone samt sommerhusområder Staten har ansvaret for andre plantemaer, som vises i systemet, fx: 1. kystnærhedszonen (ca. 3 km bred planlægningszone langs kysterne uden for byzone) 2. strandbeskyttelseslinien (300 m beskyttelseszone langs kysterne) Når kommunerne i forbindelse med kommunalreformen overtager amternes regionplaner, og kommuneplanerne udvides vil flere plantemaer (de såkaldte regionplantemaer ) indarbejdes i PlansystemDK.

16 Integration til andre myndigheder - Fx PlansystemDK

17 Oplæg til fælles definition af begrebet digital kommuneplan

18 Projektorganisation Udpeg en projektleder Nedsæt en tværfaglig projektgruppe Interessenter: Planafdeling, IT-afdeling, GIS og kortafd., andre? Evt. anvende ekstern rådgiver som sparring og support Derudover involvering af alle medarbejdere i afdeling, eksempelvis Kravspecifikation og arbejdsgange Ny Kommuneplan fast punkt på regelmæssige afdelingsmøde Alle planlæggere kan løbende kommentere på et en intern udgave af kommuneplanen

19 Planafdeling - roller og ansvar Behov for gennemtænke nye roller og ansvar i relation til de nye arbejdsgange Opdeling i f.eks. KPL Administrator og "skribenter" (alle planlæggere) Afdeling udpeger egen (faglig) web-master for ny kommuneplan Ansvarlig for at kravspecifikation følges Deltager aktivt i implementering sammen med IT folk Opbygger selv navigationsstruktur og templates Afprøver løbende ny funktioner Fungerer efterfølgende som KPL Administrator Oplærer skribenter Skribenter sørger for dataindlægningen

20 IT drift Overveje hvem der har ansvar for Drift af generel IT, internet, intranet, CMS system, servere, sikkerhed, bakcup, GIS og kort data(base) Plandata(base)

21 Særlige forhold at adressere - Gode råd (1 af 2) Fastlæg ambitionsniveau for digital Kommuneplan - grad af dynamisk/statistisk plan, grad af dokumentbasering og ESDH integration Teknik: Integration mellem GIS/CMS/ESDH/PlanDK2 og overholde standarder (WMS/WFS,XML) af hensyn til kommunikation med andre interessenter. Sikre tæt integration med kommunens website (design, navigation, mv.) - ensartet kommunikation mod borgere Fortsat overholde juridiske krav til planer - (pdf som krav men biprodukt)

22 Særlige forhold at adressere - Gode råd (2 af 2) Nedsæt en tværfaglig projektgruppe og udpeg en projektleder Interessenter: Planafdeling, IT-afdeling, GIS og kortafd., andre? Workflowanalyse vigtig Analyse af nye arbejdsgange, som system skal understøtte Speciel fokus på håndtering af planer i forskellige stader (udkast, foreløbige, endelige planer, tillæg til planer (versionering og rullende planlægning.)) Sikre løbende medinddragelse af/ejerskab hos medarbejdere, chefer, politikere via orientering og dialog.

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Kommunalreformen og kommunernes nye plankompetencer er en god anledning for kommunerne til at udarbejde den nye kommuneplan digitalt.

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning.

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning. Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Land Management, 10. semester

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 KoncernKommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere