Når I skal separeres eller skilles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når I skal separeres eller skilles"

Transkript

1 Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299) Postboks 1030 Telefax: (+299) Nuuk 1

2 Indhold Hvordan går man fra hinanden 3 Separation 3 Ansøgning 3 Skilsmisse 4 Skilsmisse efter separation 4 Ansøgning 4 Skilsmisse uden forudgående separation 4 Skilsmisse efter 2 års adskillelse 4 Skilsmisse på grund af ægtefællens utroskab 5 Skilsmisse på grund af grov vold 5 Skilsmisse på grund af bigami 5 Ansøgning om skilsmisse uden forudgående separation 5 Vilkårsforhandling 6 Vilkår 6 Forældremyndighed 6 Børnebidrag 7 Ægtefællebidrag 7 Boligen 7 Deling af fællesboet 7 Enkepension 8 Efternavn 8 2

3 Hvordan går I fra hinanden En separation eller skilsmisse kan være en meget vanskelig situation at håndtere. Livet skal tænkes om, og man skal i gang med en ny tilværelse. Denne folder skal hjælpe jer med at komme ud af jeres ægteskab på den bedst mulige måde. Alle, der er blevet gift, kan blive separeret eller skilt. Ingen kan blive fastholdt i et ægteskab, de ikke ønsker Først efter skilsmissen kan I gifte jer med en anden. Hvis I vil give ægteskabet en chance, kan I få mægling hos en præst. Så skal I henvende jer til præstegældet. Separation Hvis I ikke kan fortsætte med at leve sammen, kan I blive separeret. Først når I har været separeret i 1 år, har I krav på at blive skilt. Hvis I er enige om det, kan I blive skilt, når I har været separeret i 6 måneder. For at blive separeret hos rigsombuddet kræver det, at I er enige om beslutningen og om vilkårene. Hvis kun den ene af jer ønsker at blive separeret, eller I ikke kan blive enige om vilkårene, skal I henvende jer til kredsretten. I kan ikke have en separationssag kørende i kredsretten og hos Rigsombudsmanden samtidig. Når I er blevet separeret, bliver I kun skilt, hvis I søger om det. Ellers fortsætter I med at være separeret på ubestemt tid. Fortsætter I med at bo sammen, eller finder I sammen igen, bortfalder separationen. Det er en god idé at fortælle folkeregisteret, at I ikke længere er separeret. På den måde kan det registreres, at separationen er bortfaldet. Hvis separationen er borfaldet, gælder den ikke igen, hvis I atter går fra hinanden. I må derfor søge om separation igen, hvis I vil skilles. Ansøgning Vil I søge om separation hos Rigsombudsmanden, skal I benytte et ansøgningsskema. I kan finde skemaet på rigsombuddets hjemmeside. I kan også hente ansøgningsskemaet hos rigsombuddet i Nuuk og hos det lokale politi uden for Nuuk. Sammen med ansøgningen skal I vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter, I skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle jeres sag, hvis I ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter. Hvis I bor i Nuuk skal I sende ansøgningsskemaet samt alle de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden. Bor I uden for Nuuk, skal I aflevere det til politiet. 3

4 Skilsmisse Skilsmisse kan søges på to måder: - Efter separation, eller - Uden forudgående separation I kan ikke ophæve en skilsmisse. I må derfor gifte jer igen, hvis I på ny vil være ægtefæller. Skilsmisse efter separation Normalt skal I separeres, inden I kan blive skilt. I kan blive skilt hos Rigsombudsmanden, hvis: - I har været separeret i mindst 6 måneder, - I begge ønsker at blive skilt, og - I er enige om vilkårene for skilsmissen Kan I ikke blive enige om vilkårene for skilsmissen eller er det kun den ene af jer, der vil skilles, kan I ikke blive skilt hos Rigsombudsmanden. I stedet skal I henvende jer til kredsretten. Er det kun den ene af jer, der vil skilles, kan I først blive skilt efter 1 års separation, og den af jer, der vil skilles, skal henvende sig til kredsretten. Ansøgning Hvis I vil søge om skilsmisse efter separation hos rigsombuddet, skal I udfylde et ansøgningsskema. I kan finde skemaet på rigsombuddets hjemmeside. I kan også hente ansøgningsskemaet hos rigsombuddet i Nuuk eller hos det lokale politi uden for Nuuk. I skal vedlægge de dokumenter, der står i ansøgningsskemaet. Ellers kan rigsombuddet ikke behandle jeres sag. Skilsmisse uden forudgående separation I særlige tilfælde kan I springe separationstiden over og blive skilt med det samme. I kan blive skilt uden forudgående separation i disse situationer: - I har levet adskilt de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelser - Din ægtefælles utroskab - Grov vold - Bigami Skilsmisse efter 2 års adskillelse Hvis I ikke har levet sammen i de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelse, kan I blive skilt. I skal benytte: - Et ansøgningsskema og - Erklæringer fra to personer, som kender jer begge. I erklæringen skriver de under på, at I ikke har levet sammen i de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelse. 4

5 Skilsmisse på grund af din ægtefælles utroskab Hvis din ægtefælle har været utro, kan du blive skilt. Du kan kun blive skilt på grund af utroskab, hvis: - Du ikke har accepteret, at din ægtefælle var utro, - Utroskaben er foregået inden for de sidste 2 år, og - Du søger om skilsmisse inden 6 måneder efter, at du fandt ud af din ægtefælles utroskab. Hvis du vil søge om skilsmisse på grund af din ægtefælles utroskab, skal du - Benytte et ansøgningsskema og - Vedlægge en erklæring fra den person, din ægtefælle har eller har haft et forhold til Du kan ikke blive skilt på grund af din egen utroskab. Skilsmisse på grund af grov vold Hvis din ægtefælle har udøvet grov vold mod dig eller mod børn i hjemmet, kan du blive skilt. Du kan kun blive skilt på grund af vold, hvis: - Du søger om skilsmisse inden 1 år efter, at du er blevet bekendt med volden (f.eks. hvis den er begået mod børnene), - Du søger om skilsmisse inden 3 år efter, at volden er begået, og - Du har dokumentation for volden, f.eks. politiattest eller lægeattest Hvis du vil søge om skilsmisse på grund af vold, skal du - Benytte et ansøgningsskema og - Vedlægge dokumentation for volden, f.eks. politiattest eller lægeattest Skilsmisse på grund af bigami Hvis det viser sig, at din ægtefælle har giftet sig med endnu en person efter at I blev gift, kan du blive skilt. Vil du søge om skilsmisse på grund af bigami, skal du benytte et ansøgningsskema. Ansøgning om skilsmisse uden forudgående separation I kan finde alle de relevante ansøgningsskemaer og erklæringsblanketter på Rigsombudsmandens hjemmeside. I kan også få de relevante ansøgningsskemaer hos rigsombuddet i Nuuk og hos det lokale politi uden for Nuuk. Når I søger skilsmisse, skal I huske at vedlægge de dokumenter, der står i ansøgningsskemaet. Rigsombuddet kan ikke behandle sagen, hvis I ikke har vedlagt de rigtige dokumenter. Du eller I skal aflevere ansøgningsskemaet samt alle relevante dokumenter og erklæringer til Rigsombudsmanden i Nuuk eller til det lokale politi uden for Nuuk. 5

6 Vilkårsforhandling Når I har afleveret ansøgningsskemaet til politiet eller rigsombuddet, vil I blive indkaldt til vilkårsforhandling. Her gennemgås og opnås der eventuelt enighed om de vilkår, der er nævnt i næste afsnit. Efter vilkårsforhandlingen behandler rigsombuddet sagen, og I får tilsendt en separationsbevilling, skilsmissebevilling eller et afslag. I er først separeret/skilt, når I modtager en separationseller skilsmissebevilling fra Rigsombudsmanden. Vilkår Idéen med vilkårene er at ruste jer til den virkelighed, der møder jer efter separationen eller skilsmissen. Uanset om I ønsker at blive separeret eller skilt ved rigsombuddet, skal I være enige om nogle vilkår. Det er derfor vigtigt, at I på forhånd forholder jer til disse vilkår: - Forældremyndighed - Børnebidrag - Ægtefællebidrag Desuden skal I tage stilling til: - Hvem der skal blive boende i en eventuel fælles lejebolig - Deling af fællesboet Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene, kan I ikke blive separeret eller skilt ved rigsombuddet. I stedet skal I henvende jer til kredsretten. Forældremyndighed Børnene er sikkert det største dilemma for jer, når I går fra hinanden. Under ægteskabet har I normalt fælles forældremyndighed. For at blive separeret eller skilt ved rigsombuddet, skal I være enige om, hvem der skal have forældremyndigheden eller om I skal fortsætte med at have fælles forældremyndighed. Den, der har forældremyndigheden, har pligt til at drage omsorg for barnet og ret til at bestemme, hvor barnet f.eks. skal bo, gå i skole mv. og andre beslutninger i dagligdagen. Barnet kan godt bo et andet sted end hos den, der har forældremyndigheden. Hvis f.eks. faderen har forældremyndigheden, kan barnet godt bo hos moderen. Hvis I er blevet separeret og finder sammen igen i separationsperioden, får I automatisk fælles forældremyndighed igen. Det er en god idé at fortælle folkeregisteret, at I ikke længere er separeret. På den måde kan det registreres, at separationen er bortfaldet, og at I har fælles forældremyndighed igen. 6

7 Børnebidrag Som forældre har I begge pligt til at forsørge jeres barn, til det fylder 18 år. Den af jer, der ikke har barnet boende, skal fortsat være med til at forsørge barnet. I kan selv aftale, hvordan det skal ske. Har I spørgsmål om fastsættelse af et beløb, kan rigsombuddet hjælpe jer. Der skal være mindst én af jer, der har bidragspligt overfor barnet, men I kan sagtens aftale, at det beløb, der skal betales i børnebidrag, er 0 kr. I kan på ethvert tidspunkt søge rigsombuddet om at få ændret beløbet. Ægtefællebidrag Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Når I bliver separeret eller skilt, borfalder denne pligt, men I kan aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden (ægtefællebidrag). Hvis I aftaler bidragspligt, skal I også aftale, hvor lang tid, forsørgelsen skal vare, for eksempel et bestemt antal år fra separationen eller skilsmissen. I behøver ikke at bestemme jer for et beløb. Det kan rigsombuddet hjælpe jer med. I kan også aftale, at der skal være bidragspligt, men at der indtil videre skal betales 0 kr. Så vil der først blive fastsat et beløb, når en af jer ønsker det. Hvis I er enige om, at ægtefællebidraget skal være et bestemt beløb, bør I også aftale, om rigsombuddet skal kunne ændre beløbets størrelse, hvis en af jer søger om det. Ved separationen kan I vælge, om jeres aftale om ægtefællebidrag kun skal gælde i separationsperioden. Det er op til jer. I har også mulighed for at tage spørgsmålet om ægtefællebidrag op igen ved skilsmissen. Boligen Hvis I bor i lejebolig, skal I være enige om, hvem der skal overtage lejemålet og blive boende i lejligheden. Det har ingen betydning, hvem der har underskrevet lejekontrakten, men hvis det er en personalebolig, er det den ægtefælle, der har boligen i kraft af sit job, der kan fortsætte lejemålet. Hvis I bor i andelsbolig, skal I være enige om, hvem der skal overtage andelsbeviset. Det har ingen betydning, hvem der har underskrevet andelsbeviset. Bor I i en ejerbolig, hører spørgsmålet under bodelingen. Det samme gælder værdien af andelsboligen. Deling af fællesboet Da I blev gift, fik I formuefællesskab, medmindre I aftalte særeje på hele eller dele af formuen. Særeje kan også være opstået ved arv eller gave. I kan godt blive separeret eller skilt ved rigsombuddet uden i forvejen at være enige om, hvordan I skal dele jeres fællesbo. Hvis I ikke kan blive enige, kan kredsretten afgøre det for jer. Børnenes ting og penge tilhører børnene og holdes ude af bodelingen. 7

8 Når I skal dele fællesboet, skal I ikke kun dele indboet, men hele den formue, der er omfattet af formuefællesskabet, for eksempel bilen, den faste ejendom, indestående i banken og værdipapirer. I hæfter selv for jeres gæld. Har I stiftet gælden sammen, da I for eksempel købte hus eller bil, er I fælles om gælden. Enkepension Hvis manden har en kollektiv pensionsordning gennem sit arbejde, kan det være, at hans pensionsordning indeholder en ret til enkepension. Det er som regel kun tilfældet, hvis han er offentligt ansat som tjenestemand (f.eks. lærer, politibetjent eller anden offentlig ansættelse). I må kontakte mandens pensionsselskab og høre, hvordan jeres skilsmisse påvirker hustruens eventuelle ret til enkepension. Spørgsmålet om eventuel ret til enkepension gælder kun: - For kvinder gift med mænd, der har en kollektiv pensionsordning med ret til enkepension (det gælder altså ikke for mænd gift med kvinder, der har sådan en pensionsordning), - Ved skilsmisse (altså ikke ved separation) - Hvis det er aftalt, at manden skal betale ægtefællebidrag til hustruen, og - Hvis I har været gift i mindst 5 år. Hvis betingelserne for at bevare retten til enkepension efter skilsmissen er opfyldt, skal I henvende jer til mandens pensionsselskab. Efternavn Måske har en af jer taget ægtefællens efternavn, da I blev gift. I bestemmer selv, om I vil beholde ægtefællens efternavn eller skifte tilbage til det gamle efternavn, når I bliver separeret eller skilt. Vil I have jeres efternavn ændret til det navn, I havde før ægteskabet, skal I kontakte vielsesmyndigheden. 8

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere