Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med barnet i centrum. Når vi skal skilles"

Transkript

1 Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation NÅR VI SKAL SKILLES 1

2 Indhold Hvordan går man fra hinanden?...1 Separation og skilsmisse...1 Beslutninger og anmodninger...2 Møde i Statsforvaltningen...3 Gebyrer for separation og skilsmisse...4 De 2 grundvilkår...5 Ægtefællebidrag...5 Ægtefællepensionsloven gælder også for registrerede partnere...6 Boligen...7 Anmodning om separation eller skilsmisse...8 Registreret partnerskab...9 Forældremyndighed, samvær og barnets bopæl...9 Børnebidrag, børnetilskud og børne- og ungeydelse...10 Bodeling...10 Gæld...11 Arv og livsforsikring...11 Efternavn Faderskab...12 Skat...12 Sociale ydelser...12 Udenlandske statsborgere...12 Fri proces...13 Færøerne og Grønland...13 Vil du vide mere NÅR VI SKAL SKILLES

3 Hvordan går man fra hinanden? En separation eller skilsmisse kan være en meget vanskelig situation at håndtere. Livet skal tænkes om, og man skal i gang med en ny tilværelse. Samtidig er man ofte under følelsesmæssigt pres. Denne publikation er tænkt som en hjælp til jer, som har brug for oplysninger om, hvad det betyder rent praktisk at blive separeret og skilt, og hvad I i hvert tilfælde skal forholde jer til undervejs. Alle, der er blevet gift, kan blive separeret og skilt. I kan ikke gifte jer med en anden, før I er skilt. Separation og skilsmisse Hvis I ikke vil være gift længere, kan I blive separeret eller skilt. Hvis I er enige, kan I blive skilt uden først at have været separeret. I kan også vælge at blive separeret først. Hvis I er enige om det, kan I, hvornår I ønsker det, blive skilt, når I er separeret. Hvis der ikke er enighed om skilsmisse efter separation, har en ægtefælle altid ret til skilsmisse efter 6 måneders separation. Hvis I ikke er enige, har en ægtefælle altid ret til at blive separeret, og en ægtefælle har ret til skilsmisse uden separation, hvis den anden har været utro I har levet adskilt i de sidste to år pga. uoverensstemmelser den ene ægtefælle eller partner har udøvet grov vold mod den anden eller børnene der er bigami (den ene er gift/har indgået registreret partnerskab med to personer) den ene ægtefælle/partner har bortført et fælles barn til udlandet. Alle sager om separation eller skilsmisse skal starte i Statsforvaltningen. Hvis den ene af jer eller I begge vil separeres eller skilles, skal I sende en anmodning (ansøgning) til Statsforvaltningen. De fleste bliver separeret og skilt af Statsforvaltningen. Det kræver kun, at I er enige om beslutningen og grundvilkårene, eller at I kan blive enige om disse ting under Statsforvaltningens behandling af sagen. Hvis I ikke kan blive enige skal retten afgøre sagen. Hvis I ikke er enige, skal I til et møde en vilkårsforhandling i Statsforvaltningen. Under dette møde, vil vi prøve at hjælpe jer til at blive enige. Hvis I stadig ikke er enige, afslutter Statsforvaltningen sagen og giver jer mulighed for at bede os om at sende sagen i retten. Herefter er det retten, der behandler separations- eller skilsmissesagen, og bestemmer de vilkår, der ikke er enighed om. Hvis I er enige om separation og skilsmisse og enige om vilkårene, kan I blive separeret og skilt uden at møde i Statsforvaltningen. I har dog har altid mulighed for at komme til et møde om separation og skilsmisse i Statsforvaltningen, hvor I vil kunne få råd og vejledning om retsvirkningerne af en separation og skilsmisse og om retsvirkningerne af de aftalte vilkår. NÅR VI SKAL SKILLES 1

4 Når I er blevet separeret, bliver I kun skilt, hvis I søger om det. Hvis I ikke søger om det, fortsætter I med at være separeret på ubestemt tid. Hvis I fortsætter med at bo sammen i mere end 2-3 måneder, efter I er blevet separeret, eller hvis I flytter sammen igen, bortfalder separationen. Det er en god idé at fortælle folkeregisteret, at I ikke længere er separeret. På den måde kan det registreres, at separationen er bortfaldet. I behøver ikke at give Statsforvaltningen besked om, at I ikke længere vil være separeret. Hvis I har ophævet separationen, gælder separationen ikke igen, hvis I endnu en gang går fra hinanden. I skal derfor søge om separation igen. I kan også søge om direkte skilsmisse, hvis I er enige om, at det er det, I vil. I kan ikke ophæve en skilsmisse. I skal derfor gifte jer igen, hvis I fortryder skilsmissen. Beslutninger og anmodninger Statsforvaltningen kan separere eller skille jer, hvis I er enige om følgende vilkår for separationen eller skilsmissen: Skal der være en pligt til at betale ægtefællebidrag, og hvor længe skal pligten vare? Hvem skal overtage lejemålet eller fortsætte med at bo i andelsboligen? Derfor er det vigtigt, at I forholder jer til nogle helt konkrete spørgsmål, inden I sender anmodningen (ansøgningen) om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen. Skal den ene af jer forpligte sig til at forsørge den anden (ikke jeres børn) efter separationen og/eller skilsmissen? Hvor længe skal denne forsørgelse vare? Hvem skal blive boende i jeres hjem (leje eller andelsbolig), og hvem af jer skal flytte? Når I har overvejet dette, kan I anmode Statsforvaltningen om separation eller skilsmisse. I skal bruge Statsforvaltningens blanketter til anmodning om separation og skilsmisse. Du kan finde og udfylde dem elektronisk på vores hjemmeside under Blanketter. Hvis I ikke er enige i disse vilkår, kan I stadig blive separeret eller skilt, og I skal stadig sende jeres anmodning til Statsforvaltningen. Vi vil prøve at hjælpe jer til at finde frem til en løsning, men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan vi sende sagen i retten, hvis en af jer beder os om det. Så bestemmer retten, hvordan det skal være. I behøver ikke at være enige om for eksempel hvor børnene skal bo hvordan eller om der skal betales børnebidrag hvordan I deler jeres ting imellem jer. Her hjælper Statsforvaltningen jer gerne med vejledning. 2 NÅR VI SKAL SKILLES

5 Møde i Statsforvaltningen Et møde i Statsforvaltningen om separation eller skilsmisse hedder en vilkårsforhandling. Hvis I ikke er enige om at blive separeret, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i en vilkårsforhandling. Selvom I er enige om det hele, kan I tilvælge en vilkårsforhandling, hvis I ønsker at få den vejledning, der gives under et sådant møde. Det koster 1000 kr. at deltage i en vilkårsforhandling. Statsforvaltningen kan også bestemme, at I skal til et møde i Statsforvaltningen. Hvis det er Statsforvaltningen, der beslutter, at I alligevel skal til vilkårsforhandling, skal I ikke betale gebyret. Vi skal holde vilkårsforhandling med jer, hvis vi mener, at der er en god grund til det. En god grund kan være, at: Vi er i tvivl om, hvorvidt I begge fuldt ud forstår betydningen af de aftaler, I har indgået Hvis det ser ud som om, at I ikke ved, hvilke rettigheder I har Hvis der er noget, der tyder på, at én af jer er blevet presset til en aftale Formålet med vilkårsforhandlingen er at vejlede jer om separation og skilsmisse, fortælle jer, hvad det betyder at blive separeret og skilt, og hvis der er brug for det at hjælpe jer til at blive enige om vilkårene samt at forstå konsekvenserne af vilkårene. Hvis I ikke bliver enige om vilkårene eller slet ikke er enige om at ville separeres eller skilles, så kan Statsforvaltningen, efter I har været til vilkårsforhandling, beslutte at afslutte sagen. Når vi afslutter sagen, får I mulighed for at bede os om at sende sagen i retten. Hvad sker der på en vilkårsforhandling På mødet målrettes vejledningen de konkrete problemstillinger, som ægtefællerne rejser i forbindelse med separation og skilsmisse: forældremyndighed og barnets bopæl samvær herunder anden kontakt end samvær og ret til orientering om barnet børnebidrag og ægtefællebidrag formuefællesskabets ophør og skæringsdatoen herfor bortfald af arveret aftrapning og bortfald af ægtefællebidrag reglerne om ægtefællepension og pensionsrettighedernes behandling bevillingens gyldighed i udlandet muligheden for ændring af vilkårene i ægteskabslovens 52, 53 og 58 virkningerne af en fortsættelse eller genoptagelse af samlivet efter separationen NÅR VI SKAL SKILLES 3

6 I forbindelse med vejledning om formuefællesskabets ophør skal der vejledes om deling af formueaktiverne. Formuefællesskabet ophører med mindre andet aftales ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet anmodning om separation eller skilsmisse. Statsforvaltningen vejleder endvidere om de mest almindelige skatteretlige konsekvenser af samlivsophævelse, separation og skilsmisse. Gebyrer for separation og skilsmisse Folketinget har vedtaget nye regler der gælder fra 1. juli Der skal nu betales for sagsbehandlingen i form af gebyrer. Gebyrenes størrelse fastsættes og reguleres af social- og integrationsministeren, og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne. Vi må ikke begynde at behandle din sag, før gebyret er modtaget på vores konto. Hvis gebyret ikke er modtaget inden for kort tid efter anmodningen er sendt, vil vi henlægge sagen. I skal selv aftale, hvem af jer der betaler gebyret eller om I deles om udgiften. Det er ikke muligt at få gebyret tilbage, hvis betingelserne for separation eller skilsmisse ikke er opfyldt. Gebyrernes størrelse Pr. 1. juli 2013 koster: en separation 900 kr. en skilsmisse 900 kr. Uanset om I er blevet separeret først. en vilkårsforhandling 1000 kr. Det betyder, at hvis du først bliver separeret, derefter skilt, og der samtidig skal være en vilkårsforhandling, er det samlede gebyr for sagsbehandlingen kr. Hvis gebyret udgør en ekstraordinær belastning i ens økonomi, kan man søge sin kommune om hjælp efter aktivlovens 81. Kommunen kan efter en konkret vurdering vælge at yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis personen ellers vil få vanskeligt ved at klare sig selv i fremtiden. Betaling af gebyr Gebyret skal indbetales til Danske Bank: reg.nr og kontonr Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer, når du indbetaler gebyret til os. Ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt gebyret. 4 NÅR VI SKAL SKILLES

7 De 2 grundvilkår Ægtefællebidrag Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Når I bliver separeret eller skilt, har I ikke længere denne pligt. I kan dog aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden (betale ægtefællebidrag). Hvis I aftaler, at den ene af jer skal betale ægtefællebidrag, og at der dermed er bidragspligt, skal I også aftale, hvor lang tid, der skal betales bidrag. For eksempel et bestemt antal år fra separationen eller skilsmissen eller uden tidsbegrænsning. Hvis I ikke bliver enige om bidragspligten under Statsforvaltningens behandling af sagen, kan Statsforvaltningen ikke separere eller skille jer. Vi sender så sagen i retten, hvis I beder os om det, og så bestemmer retten, om der skal betales ægtefællebidrag og i givet fald i hvor lang tid. I behøver ikke at aftale et bestemt beløb. Det kan Statsforvaltningen hjælpe jer med. I kan også aftale, at der skal være bidragspligt, men at der indtil videre ikke skal betales nogen penge. Så vil der først blive fastsat et beløb, når den af jer, der skal modtage bidrag, søger Statsforvaltningen om det, og Statsforvaltningen efter at have undersøgt jeres økonomiske forhold kommer frem til om og hvor meget, der skal betales i bidrag. Hvis I er enige om, at bidraget skal være et bestemt beløb, skal I også aftale, om Statsforvaltningen skal kunne ændre beløbet. Ved separation kan I vælge, om jeres aftale kun skal gælde frem til skilsmissen. Det er op til jer. I har så mulighed for at tage spørgsmålet om bidragspligt op igen ved skilsmissen. Bidragspligt kan være afgørende for, at man kan bevare en ret til ægtefællepension efter den anden ægtefælle. Det kan du læse mere om nedenfor. Hvis I aftaler bidragets størrelse, skal I også aftale, om bidragets størrelse skal kunne ændres af Statsforvaltningen eller af retten. Statsforvaltningen kan ændre bidragets størrelse, hvis omstændighederne taler for det, for eksempel ved ændring af en af parternes økonomiske forhold. Retten kan kun ændre bidragets størrelse, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen. Hvis bidragsperioden er uden tidsbegrænsning eller længere end 10 år, og Statsforvaltningen har bestemt størrelsen af bidraget, kan Statsforvaltningen efter ansøgning aftrappe bidraget og nedsætte det til 0 kr., når der er betalt bidrag i længere tid, end I har boet sammen. Når Statsforvaltningen fastsætter ægtefællebidragets størrelse, benytter vi nogle overordnede retningslinjer. På baggrund af jeres indtægtsforhold beregner vi ægtefællebidragets størrelse normalt til et sted i nærheden af 1/5 af forskellen mellem jeres indtægter. NÅR VI SKAL SKILLES 5

8 I kan læse mere om beregning af ægtefællebidrag på vores hjemmeside Hvis I har en pensionsordning, kan jeres aftaler om ægtefællebidrag have betydning for udbetaling af ægtefællepension. Ægtefællepension omfatter også godtgørelse eller tilbagekøbsværdi ved udtræden af pensionsordningen uden pension. Det er ikke utænkeligt, at en pensionsordning også indeholder en ægtefællepension. Kontakt jeres pensionsinstitut og forhør jer om, hvordan jeres separation eller skilsmisse eventuelt påvirker denne pension. En ægtefælle har ret til ægtefællepension, hvis den anden ægtefælle har en pensionsordning, der er led i eller oprettet som led i et ansættelsesforhold eller i ATP og indeholder en kollektivt beregnet ægtefællepensionsordning. Ægtefællepensionsloven gælder også for registrerede partnere Ved separation og skilsmisse bortfalder retten til ægtefællepension medmindre den ene ægtefælle har bidragspligt over for den anden ægtefælle på separations- eller skilsmissetidspunktet, og ægteskabet har varet i mindst 5 år. Hvis betingelserne for at bevare retten til ægtefællepension efter separationen/skilsmissen er opfyldt, skal man for at sikre retten til pensionen anmelde retten til pensionsinstituttet. Ved kollektiv menes en pensionsordning, hvor pensionsbidragenes størrelse og betaling er uafhængig af, om den pågældende er gift eller ugift. Efter ægtefællepensionsloven drejer det sig om: Tjenestemandspensioner ATP-indbetalinger inden den 1. januar 2002 De fleste pensionskasseordninger En del forsikringsordninger Tjenestemandspensioner og ATP-ordningen indeholder altid ægtefællepension. For pensionskasse- og forsikringsordningerne afhænger det af vedtægterne m.v., om de indeholder ægtefællepension. Kontakt din pensionskasse/dit forsikringsselskab for at høre nærmere. Det er ikke en betingelse for at bevare retten til pension, at der er fastsat eller aftalt et bidrag. Det er nok, at der er bidragspligt, og at Statsforvaltningen kan fastsætte bidragets størrelse. Hvis bidragspligten er tidsbegrænset, bevarer ægtefællen kun retten til ægtefællepension i bidragsperioden. 6 NÅR VI SKAL SKILLES

9 Hvis I selv aftaler bidragets størrelse, skal I være opmærksomme på følgende: Hvis Statsforvaltningen kan ændre størrelsen af bidraget, bevares retten til ægtefællepension. Hvis Statsforvaltningen ikke kan ændre størrelsen af bidraget, er det en betingelse for at bevare retten til ægtefællepension, at det beløb, der bliver aftalt på separations- eller skilsmissetidspunktet for hele bidragsperioden udgør et årligt grundbeløb, der mindst svarer til det på dette tidspunkt gældende normalbidrag. (Normalbidrag = grundbeløb og tillæg vedr. børnebidrag). Hvis bidragspligten følger af en aftale om gensidig bidragspligt, skal I være opmærksomme på, at retten til ægtefællepension kun bevares, hvis begge disse forhold gælder: - Der har været fastsat bidrag i bidragsperioden - Den nu afdøde ægtefælle betalte bidrag til den anden ægtefælle ved dødsfaldet. En ægtefælle kan give afkald på retten til ægtefællepension efter separation eller skilsmisse. I så fald udbetales der ingen ægtefællepension. Husk at give besked til pensionsinstituttet. Ægtefællepensionsloven omfatter også overlevelsesrente, der er oprettet som led i den anden ægtefælles ansættelsesforhold. En overlevelsesrente giver den separerede/skilte ægtefælle ret til en løbende ydelse, som begynder ved den anden ægtefælles/partners død og fortsætter, indtil den berettigede separerede/skilte ægtefælle dør. Ikke mange har en overlevelsesrente længere. Hvis den ene af jer har en overlevelsesrente oprettet som led i den andens ansættelsesforhold, så kontakt pensionsinstituttet, hvor overlevelsesrenten er tegnet for nærmere oplysninger. Boligen Hvis I bor i lejebolig, skal I være enige om, hvem der skal blive boende i lejligheden. Det samme gælder, hvis I bor i andelsbolig. Det har ingen betydning, hvem der har underskrevet lejekontrakten eller andelsbeviset. Bor I i en ejerbolig, hører spørgsmålet om den under bodelingen. Det samme gælder værdien af andelsboligen. NÅR VI SKAL SKILLES 7

10 Anmodning om separation eller skilsmisse Når du vil anmode om separation eller skilsmisse, skal du sende en anmodningsblanket til Statsforvaltningen sammen med et gebyr. Du skal vælge den blanket, der passer til din situation. Du kan vælge imellem følgende blanketter: Blanketten om anmodning om separation Blanketten om anmodning om skilsmisse uden forudgående separation Blanketten om anmodning om skilsmisse efter forudgående separation Du kan udfylde anmodningen om separation eller skilsmisse elektronisk på vores hjemmeside Her bliver du ført igennem anmodningen punkt for punkt, og kan til sidst underskrive blanketten med din NemID. I kan begge skrive blanketten under digitalt. Dette gør I ved, at du/i sender blanketten videre til digital underskrift hos den anden part. For at I kan underskrive blanketten digitalt, skal I begge have en NemID og en . Hvis I ikke udfylder blanketten sammen, skal første part kende den anden parts -adresse for at kunne sende blanketten videre til digital underskrift. Første part kan alene også underskrive blanketten digitalt, og sende den direkte til Statsforvaltningen. Så sender Statsforvaltningen blanketten videre til den anden part, for at indhente hans/hendes underskrift. Du kan også udfylde blanketten på skærmen, underskrive den i hånden og sende den til os med almindelig post. Det er også muligt at printe en pdf-udgave af blanketten ud, udfylde den i hånden, og sende den med almindelig post. Hvis I ikke er gift i Danmark Hvis I ikke er gift i Danmark, så kan vi få brug for den originale vielsesattest. Hvis vi får brug for jeres vielsesattest, så kontakter vi jer. Hvis vi skal bruge den originale vielsesattest, og den ikke er på engelsk eller tysk, skal den oversættes af en autoriseret translatør til dansk, engelsk eller tysk. Det er jer selv, der skal sørge for oversættelsen. I sjældne tilfælde spørger vi nærmere ind til den udenlandske vielsesattest og kræver dokumentation for ægtheden. Hvis I anmoder om skilsmisse efter en separation, skal I sende en kopi af jeres separationsbevilling eller separationsdom ind til os sammen med anmodningen. Husk at betale gebyr på 900 kr. for behandlingen af en separations- eller skilsmissesag samt yderligere 1000 kr., hvis en af jer eller I begge to ønsker vilkårsforhandling. 8 NÅR VI SKAL SKILLES

11 Registreret partnerskab Lov om registreret partnerskab er ophævet, men gælder stadig for de registrerede partnerskaber, der er indgået inden 15. juni Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab. Forældremyndighed, samvær og barnets bopæl Børnene er ofte det største dilemma, når ægtefæller med børn går fra hinanden. Når I er gift, har I fælles forældremyndighed over jeres børn. Det har I også efter en separation eller skilsmisse. Hvis I ønsker at aftale, at den ene af jer skal have forældremyndigheden alene, skal det ske på den blanket, som hedder Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed. Du kan finde blanketten på vores hjemmeside Vil I senere igen have fælles forældremyndighed, eller ønsker I at overføre forældremyndigheden til den anden forælder, skal det også ske på en blanket, som I kan finde på eller få hos Statsforvaltningen. Hvis I har ændret på placeringen af forældremyndigheden, og hvis I fortryder separationen og finder sammen igen, får I automatisk fælles forældremyndighed igen. Det er en god ide at fortælle folkeregisteret, at I ikke længere er separeret. På den måde kan det registreres, at separationen er bortfaldet, og at I har fælles forældremyndighed igen. Kan I ikke blive enige om forældremyndigheden, samværet eller børnenes bopæl, kan I kontakte Statsforvaltningen. Ligesom i ægteskabssager skal alle sager, hvor forældre er uenige om forældremyndigheden, eller om hvor børnene skal bo, starte i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan ikke bestemme, hvor børnene skal bo, eller hvordan forældremyndigheden skal fordeles. Hvis I ikke kan blive enige under Statsforvaltningens behandling af sagen, kan vi sende sagen i retten, hvis en af jer beder om det. Hvis der er behov for midlertidige afgørelser om bopæl eller forældremyndighed, kan Statsforvaltningen bestemme, hvor børnene skal bo midlertidigt, eller hvem der midlertidigt skal have forældremyndighed, indtil retten har truffet sin afgørelse i sagen. Statsforvaltningen kan bestemme, hvordan samværet skal være, hvis vi bliver bedt om det. Statsforvaltningen kan, udover at indkalde jer til vejledningsmøder om forældremyndighed, bopæl og samvær, også tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Læs mere på vores hjemmeside Det er en god ide at læse pjecen Med barnet i centrum, som I kan finde på NÅR VI SKAL SKILLES 9

12 Børnebidrag, børnetilskud og børne- og ungeydelse I har pligt til at forsørge jeres barn, til det fylder 18 år. Den af jer, der ikke har barnet boende, skal fortsat være med til at forsørge barnet. I kan selv aftale, hvordan det skal ske. Kan I ikke blive enige, eller har I spørgsmål om fastsættelse af børnebidrag, kan Statsforvaltningen hjælpe jer. Den forælder, der bor alene med barnet, kan søge Udbetaling Danmark om ordinært og ekstra børnetilskud. Børne- og ungeydelse ( børnechecken ) udbetales som udgangspunkt til moren. Barnets far kan søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt børne- og ungeydelsen, hvis barnet bor hos ham eller flytter over til ham. Bodeling Hvis I er blevet gift i Danmark, har I formuefællesskab, medmindre I aftalte særeje på hele eller dele af formuen. Særeje kan også være opstået ved arv eller gave. Det hedder Formuefællesskab, hvad enten I har en formue eller ej. Når I bliver separeret eller skilt, skal I dele jeres formue. Det vil sige, at I skal dele det, I har: fællesboet. Som udgangspunkt ophører formuefællesskabet ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet anmodning om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen. I kan dog aftale, at det skal være en anden dato, formuefællesskabet skal ophøre. En deling fungerer i princippet ved, at hver ægtefælle skal beregne sin bodel. Det gør man ved, at man sætter beløb på, hvor meget man ejer, og hvor meget man skylder væk. Når det er sket, sker bodelingen på denne måde: Hvis begge ægtefæller ejer mere, end de skylder væk (positiv bodel), deler man, så hver får lige meget Hvis den ene ægtefælle skylder mere væk, end vedkommende ejer (negativ bodel), så deler man kun den ægtefælles bodel, som er positiv. Bodelen deles lige mellem ægtefællerne Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan I skal dele jeres bo, kan skifteretten afgøre det for jer. Skifteretten kan også behandle sagen, selvom begge bodele er negative. Det er også muligt at begrænse anmodningen om offentligt skifte, så det kun vedrører en del af bodelingen eller enkeltspørgsmål. Skifteretten kan bestemme, at en autoriseret bobehandler skal hjælpe med sagen, hvis sagen er kompliceret. 10 NÅR VI SKAL SKILLES

13 Den, der beder om hjælp til deling af boet ved skifteretten, skal betale en grundafgift på 400 kr. til skifteretten. Hvis skifteretten bestemmer, at der skal være en autoriseret bobehandler, koster det yderligere 0,5% i skifteafgift af boets formue dog højst kr. Den, der beder om hjælp, skal også betale bobehandlerens honorar. Det er muligt at søge om fri proces til skifte. Du kan læse mere på hjemmesiden under Sådan gør du familie ægteskabssager. De fleste finder selv en praktisk løsning. Børnenes ting og penge tilhører børnene og er ikke med i bodelingen. Hvis I har særeje, skal det ikke deles ved separation eller skilsmisse. Hvis f.eks. et stort særeje betyder, at en af jer kommer til at blive urimeligt ringe stillet, skal der eventuelt betales et kompensationsbeløb. Det samme gælder, hvis den ene ægtefælle har andre værdier, der ikke er omfattet af formuefællesskabet, for eksempel personskadeerstatning, goodwill, ophavsrets- eller pensionsrettigheder. Hvis I er enige om, at den ene skal betale sådan et beløb til den anden, skal I som led i jeres aftale om bodeling aftale beløbets størrelse, og hvornår det skal betales. Hvis I ikke kan blive enige om, hvorvidt der skal betales et beløb, kan skifteretten også bestemme, hvordan det skal være. Gæld I hæfter selv hver især for jeres gæld. Har I stiftet gælden sammen, da I for eksempel købte hus eller bil, er I fælles om gælden. Husk, at hvis I aftaler at den ene af jer skal overtage fælles gæld, så kan I ikke aftale dette, uden at kreditor godkender det. Arv og livsforsikring Når I bliver separeret eller skilt, arver I ikke længere automatisk hinanden, og retten til livsforsikringer bortfalder normalt. Hvis I stadig ønsker at arve hinanden efter separation og/eller skilsmisse, skal I oprette et (nyt) testamente. Det gælder også, selvom I har oprettet et testamente under ægteskabet. Samlivsophævelse, separation og skilsmisse medfører normalt, at den ene ægtefælle mister retten til at få en eventuel livsforsikring efter den anden udbetalt. Kontakt jeres forsikringsselskab for mere information. NÅR VI SKAL SKILLES 11

14 Efternavn I bestemmer selv, om I vil beholde jeres nuværende efternavn. Mange skifter navn, når de bliver gift, og efter en separation eller skilsmisse, kan I, mod et gebyr, ændre navnet til det gamle efternavn. Vil I have jeres efternavn ændret, skal I kontakte personregisterføreren i jeres bopælssogn (hvis I er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal I kontakte det personregister i den kommune, hvor I er fødselsregistreret). Faderskab Hvis I venter barn sammen, når I bliver separeret eller skilt, bliver faren ikke automatisk registreret som far til barnet. Er I separeret på fødselstidspunktet, kan I sammen underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring og aflevere den til Statsforvaltningen sammen med barnets fødselsattest. Er I derimod skilt på fødselstidspunktet, kan I sammen underskrive en omsorgsog ansvarserklæring og aflevere den sammen med barnets fødselsattest til kordegnen/ personregisterføreren i morens bopælssogn/kommune. I kan læse mere om faderskab på vores hjemmeside og hente omsorgs- og ansvarserklæring og andre blanketter vedr. faderskab på hjemme- siden Skat Jeres separation eller skilsmisse får sikkert indflydelse på jeres skat. Tal eventuelt med skattemyndighederne, inden I sender jeres anmodning til Statsforvaltningen. Separation og skilsmisse vil ganske givet få betydning for betaling af skat i relation til sambeskatning, uudnyttede bund- og personfradrag samt overførsel af underskud. Sociale ydelser Jeres separation eller skilsmisse kan også få indflydelse på nogle sociale ydelser. Tal eventuelt med socialforvaltningen om, hvad det kommer til at betyde for jer, inden I søger om separation eller skilsmisse. Udenlandske statsborgere Når udenlandske statsborgere (bortset fra nordiske statsborgere), bliver separeret og skilt, skal Statsforvaltningen give Udlændingestyrelsen besked, da det kan få betydning for den udenlandske ægtefælles opholdstilladelse. Hvis I er i tvivl, kan I få mere information hos Udlændingestyrelsen eller hos Statsforvaltningen. 12 NÅR VI SKAL SKILLES

15 Det er ikke alle lande, der anerkender en dansk separations- eller skilsmissebevilling. Hvis I vil vide, om et land anerkender jeres separations- eller skilsmissebevilling, skal I tale med ambassaden for dette land. Alle nordiske lande anerkender danske separationer og skilsmisser. Fri proces Hvis det ikke lykkes jer at blive enige i Statsforvaltningen om separation, skilsmisse, børnenes bopæl eller forældremyndighed, kan Statsforvaltningen sende sagen i retten, hvis en af jer beder os om det. Så er det retten, der bestemmer. Dommeren vil, hvis I søger om det, kunne tage stilling til, om I kan få fri proces under sådan en retssag. I skal indsende kopi af årsopgørelse fra forrige år (for eksempel årsopgørelse fra 2011 ved ansøgning i 2013) til retten, da det afhænger af jeres økonomiske forhold, om I kan få fri proces. Fri proces betyder, at du ikke skal betale for advokat og retsafgift. Du kan ikke få fri proces til advokathjælp under Statsforvaltningens behandling af sagen. Færøerne og Grønland På Færøerne og i Grønland gælder andre regler. Kontakt derfor Rigsombuddet på Færøerne og i Grønland for at høre nærmere. Du kan finde links til hjemmesiderne på Statsministeriets hjemmeside Vil du vide mere? Du kan læse meget mere om forældremyndighed, samvær, barnets bopæl, formueforhold, faderskab, registreret partnerskab, børnebidrag, ægtefællebidrag, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling m.m. på vores hjemmeside På kan du også finde og udfylde de blanketter, du skal bruge, når du skal separeres eller skilles. Hvis du har børn, kan de læse mere om skilsmisse og separation på vores børnehjemmeside Læs mere om love og regler på Ankestyrelsens Familieretsafdelings hjemmeside: Læs mere om børnetilskud og børne- og ungeydelsen på borger.dk: forside/familie-ogboern Andre nyttige links ATP-pension: Opholdstilladelse: Domstolene, bodeling, skifte: Fri proces til familieretlige retssager: Fri proces til andre sager: Pensioner: NÅR VI SKAL SKILLES 13

16 Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Statsforvaltningens INFO-center Telefon NÅR VI SKAL SKILLES

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Behandling af ægtefællers pensionsordninger

Behandling af ægtefællers pensionsordninger Behandling af ægtefællers pensionsordninger på skifte af Hans Viggo Godsk Pedersen Ægtefællepensioners behandling på skifte var indtil vedtagelse af lov nr. 483 af 7. juni 2006 reguleret i domspraksis

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere