AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 4 SEPTEMBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 4 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 4 SEPTEMBER 2006 LÆS INDE I BLADET OM: Hvad skal VISO arbejde med? Sommerhøjskole i Vigsø Jamen, er det ikke logik, selv for fagfæller? Vælt murene med en kanon i loftet Nyt fra socialrådgiveren: Kuglerdyner og børneopsparing Indvielse af SOVI s nye lokaler

2 LANDSFORENINGEN AUTISME INDHOLD INDMELDELSE I FORENINGEN Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familie-medlemmer ind. Årligt kontingent til Landsforeningen Autisme 200,- kr. De 100,- kr. går til det lokale arbejde i kredsforeningerne. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Mobil: Leder...4 PS. Skal man hedde Holst... eller historien om ejendommen der forsvandt...6 Samrådet: International Autisme Konference Hvad skal VISO arbejde med?...9 Nyt fra socialrådgiveren Børneopsparing og afgørelse vedrørende kugledyner Nyt fra SIKON Sommerhøjskolen i Vigsø Jamen, er det ikke logik, selv for fagfæller? Støt Landsforeningen Autisme Indvielse af SOVI s nye lokaler Center for Autisme: Kurser Vælt murene med en kanon i loftet CBB Mobil Foreningen Nyt fra kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg Jeg er forælder til: Navn: Jeg har selv diagnosen pårørende til: født år: og er født år: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! Landsforeningen Autisme

3 Velkommen til virkeligheden... Sommeren er overstået og virkeligheden har igen kaldt pårørende til mennesker med handicaps til live i en brat opvågning. Da forligspartierne sammen med KL (Kommunernes Landsforening) gennemtrumfede den store kommunalreform blev vi lovet guld og grønne kommunale skove. Ingen tilbud skulle forringes men borgerne skulle have bedre tilbud, nærhed og indflydelse på beslutningerne og samt synlighed i forvaltningernes administration. Vi ved allerede nu at det ikke bliver sådan. Besparelser, nedskæringer og forringelser gennemføres under dække af omstruktureringer, visionsplaner, fusionstilpasninger og sågar tilbud der påstås at være fornyende og bedre. Fra mange medlemmer og fagfolk rundt i landet hører vi om disse såkaldte tilpasninger. Kommuner der hjemkalder alle til blandingstilbud i egen kommune, kommuner der udliciterer sagsbehandlingen til vikar-firmaer, nye opgaver der pålægges institutionerne uden kompensation og meningsløs kontrol af alt og alle. De bringer sig på plads inden For en række kommuner virker det som om de skynder sig at tilpasse (læs: nedskære) tilbudene inden reformen egentlig skal sættes i kraft. I panik over den stramme udgiftstyring og udligningsreformen pålagt af regeringen, vil de fleste kommuner hellere sikre sig økonomisk. De færreste forsøger at analysere handicapområdet og udvikle de tilbud der skal gives ud fra et fagligt, socialt og menneskeligt synspunkt. På skoleområdet vælter det ind med klager over nedskæringer i støtten til den vidtgående specialundervisning. Med Københavns kommune i front bombes området 5 år tilbage, familierne udsættes for urimeligt pres og vores handicappede børn får ingen eller et forringet tilbud med udsigt til uoprettelige skader på deres udvikling. Politikere i hele det politiske spektrum administrerer hovedløst og uden skygge af innovative tanker. Borgmestre bortforklarer de manglende tilbud og alen- lange ventelister. De vælger den lette løsning og giver hellere mødrene tabt arbejdsfortjeneste til at passe deres børn hjemme i stedet for at sikre den fornødne undervisning. Vi har alt for mange børn med autisme, som går hjemme uden at modtage det lovpligtige undervisningstilbud. Landsforeningens sekretariat bestormes med medlemshenvendelse fra bekymrede pårørende som ikke kan få rådgivning, bliver nægtet deltagelse i relevante kurser, venter i årevis på aflastning, mangler uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne o.s.v. o.s.v. Oplevelsen af at der skæres hårdt ned på bevillinger i forvaltningerne samtidig med at personalet ikke kan følge med, hverken i antal eller faglighed, er blevet meget udtalt. I stedet agerer de (u)ansvarlige politikere på enkeltsager og ensidig pression uden faglig substans og dokumenteret effekt. De bevilger kæmpe beløb i enkelte sager for at få fred i stedet for at udvikle de mange relevante tilbud som er skabt af»best practice«rundt i hele landet. Når man ikke formår at opstille valide planer og et tilbudsberedskab der fungerer, vil politikerne nødvendigvis oprette eksperimenterende behandlingsformer og dyre enkelttilbud. Når relevante fagfolk og organisationer ikke får medindflydelse opstår der en strøm af misforståelser, klagesager og ofte meget personlige angreb. Det er alt for fristende at købe sig fred og aflad overfor mindre pressionsgrupper istedet for det lange stræk, hvor en overordnet handlingsplan for handicapområdet generelt og autismeområdet specifikt, vil kunne fortsætte de meget flotte resultater der er opnået de sidste 10 år i Danmark. Netop udbredelsen af de fagligt velfungerende tilbud til mennesker med ASF har vist sig at være en afgørende forskel i forhold til lande vi ellers sammenligner os med. Menneskers med autismes udviklingsniveau, kompetencer og muligheder er blevet løftet markant i de 10 år. Ved at sætte det handicappede menneske i centrum og respektere deres personlighed og udviklingspotentiale, oplever vi flere glade og velfungerende børn, unge og voksne. Det hjælper ikke at tvinge vores børn udi hverken gammeldags adfærdsterapi eller nymodens bunkeinstitutioner med en usund blanding af alle mulige handicap. Sporene fra den gamle særforsorg skræmmer. I den Nationale Autisme Plan er der udmærkede anbefalinger af hvordan behandling og udvikling med succes er blevet praktiseret. Naturligvis skal vi udvikle metoderne og lære af alle erfaringer men ingen kan ensidigt påtage sig æren eller ansvaret for at have den eneste endegyldige løsning. Når politikerne på den ene side skærer ned og på den anden side vælger hovsa løsninger, hænger det ofte sammen med manglende indsigt, planlægning og visionært mod. De seneste år har inklusion været den fremherskede Landsforeningen Autisme Nr

4 ide. Alle skal inkluderes og ideen sælges naturligvis til pårørende med gode ord som kontakt med normalmiljøet, spejling i rigtig udvikling o.s.v. Mange pårørende arbejder seriøst med inklusion men vi oplever, at så snart barnet/ den unge fungerer godt med støtten, så fratages dele af eller hele støtten. Københavns Kommune er her igen en af de værste syndere. Hvordan tror man at andre pårørende vil reagere når de hører om de dårlige erfaringer med den kommunale administration af støtten til de inkluderede? Desværre kunne jeg blive ved med eksempler som vores medlemmer udsættes for. Alt for mange må kæmpe en ulige kamp med forvaltninger og politikere og dem som har opnået en rimelig støtte og relevante tilbud kan nu imødese at de skal starte forfra igen... Landsforeningen har oprettet en mailadresse til indberetning af historier og bemærkninger om kommunalreformens virkninger. Vi modtager meget gerne indlæg på og håber vi dels kan bruge erfaringerne i det videre arbejde med at sikre forholdene for mennesker med autisme og deres familier. Måske vil vi en dag, i anonymiseret form, samle disse erfaringer i en hvidbog. Forbrugeroplysning Kommunerne kan IKKE trække skolesøgende børn ud af specialskolerne som de lyster eller føler behov for. Folkeskolelovens sikring af det frie skolevalg betyder samtidig, at hvis barnet går på specielskolen kan kommunen ikke uden de pårørendes accept flytte barnet, ej heller hvis forældrene flytter kommune. Undervisningsministeriet har udtalt sig entydigt i denne sag. I Struer kommune forsøger man at omgå denne del af lovens intentioner og ånd ved at opsige pasningsordningen i helhedstilbudene for 10 børn. Samtidig er transportordninger (skolebus) ikke omfattet af skolegarantien. Morten Carlsson PS. Skal man hedde Holst... eller historien om ejendommen der forsvandt... Mange vil interesseret have fulgt vore bestræbelser på at få etableret et efterskole lignende tilbud i en velegnet ejendom i Bramsnæsvig i Roskilde Amt. Desværre har Roskilde Amt og de lokale amts- og kommunalpolitikere valgt en helt urimelig fremgangsmåde og en beslutningsproces, der bør give moralske tømmermænd. Tilsyneladende udbydes ejendommen i Bramsnæsvig til salg gennem Home til brug for sociale formål efter lokalplanen. Landsforeningens projekt opfylder betingelserne men da vi, tilsyneladende som de eneste, vil afgive bud på købet (ca. 8.5 mill. Kr) trækkes ejendommen tilbage fra markedet uden nogen fornuftig forklaring. Herefter udbydes ejendommen til leje på lidt uldne vilkår uden mulighed for forhandling men vi melder os igen som interesserede. Dagsordenen var tilsyneladende allerede sat. Vi fik ingen forhandling men i stedet blev vi meddelt ændrede betingelser hvor Landsforeningen i blinde skulle byde på lejen uden prisloft. Nu spiller vi jo ikke hasard med medlemmernes penge, så vi nægtede at spille med betingelsesløst. Vi kan sideløbende konstatere at sagen behandles på flere lukkede møder i amtet uden vi bliver inddraget, vi var bare naive statister. Efterfølgende kan man så læse at Bramsnæsvig er lejet ud til et amtsrådsmedlem og hans lobbygruppe til et for øvrigt glimrende formål for hjerneskadede. Tillykke, tillykke, men hvorfor skulle Roskilde Amt igen spilde vores tid og skabe unødvendige forventninger når I nu allerede havde handlet sagen på plads med en af jeres egne? Morten Carlsson International Autisme Konference 2006 Autisme Spektrum Forstyrrelser forskningsbidrag til indsats og forståelse Kulturcenter Limfjord 10. og 11. november 2006 Richard Mills Gary Mesibov Torben Isager Phoebe Caldwell Bo Hejlskov Jørgensen og Trine Uhrskov Autisme år Hvad ved vi, og hvad har vi fået ud af 40 års forskning? Autismens kultur Autisme og ADHD et dobbelt handicap Kommunikation ved hjælp af kropssprog Følgetilstande som f.eks. søvn- og tankeforstyrrelser, angst og depression hos normalt begavede unge med autisme Brochure og nærmere oplysninger: eller Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, DK-7800 Skive, Tlf. (+45) Fax (+45) Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

5 Hvad skal VISO arbejde med? Den statslige videns- og specialrådgivningsorgani sation VISO bliver central for reformens succes på handicapområdet. I denne artikel redegøres der for, hvilke opgaver VISO skal arbejde med. Af Charlotte Holmer Jørgensen, konst. Centerleder, Videnscenter for Autisme. Fra 1. januar 2007 bliver kommuner ne eneste myndighed, når det drejer sig om tilbud til mennesker med funktionsnedsættelser. Reglerne om drift af tilbud ændres, og der etableres nye planlægnings-, samarbejds- og overvågningsstrukturer. Der etableres en tilbudsportal, nye handicapråd i kommunerne og et center for specialrådgivning (VISO) til at understøtte hele denne decentralisering. Tilbudsportal Der udvikles en tilbudsportal via Internettet over tilbud i kommunerne for at styrke overblikket, planlægningsgrundlaget og valget af tilbud. Her er det meningen, at socialrådgiveren kan sidde sammen med det enkelte menneske med funktionsnedsættelsen eller familien, og kigge på de tilgængelige tilbud sammen. Alle de tilbud, der er omfattet af portalen har skullet beskrive deres tilbud i forhold til en hel række oplysninger. Det har været regeringens ønske at sikre åbenhed, gennemskuelighed, sammenlignelighed og konkurrence via tilbudsportalens etablering. Kun tilbud, der er registreret i portalen kan indgå i kommunalbestyrelsernes forsyningsforpligtelse. Specialundervisningstilbud, herunder specialskoler, er foreløbig ikke omfattet af tilbudsporta- len. Alle kommer til at have adgang til portalen. Handicapråd I forbindelse med reformen nedsættes der også nye handiacpråd i alle de nye kommuner. Handicaprådenes primære opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og de kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådene kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Handicaprådene kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Styrelsen for Specialrådgivning og Social service I de seneste år har vi i forbindelse med kommunalreformen gået rundt og talt om VISO den nye enhed, som skal rådgive og hjælpe kommunerne i de sager, der handler om mennesker med funktionsnedsættelser, der er så svære, at der kun er få eksperter til at hjælpe på landsplan. Men hvad er VISO egentlig? Hvad skal de lave, hvor hører de til, og hvem kan henvende sig? Hvilke ændringer er det egentlig, der sker på vores område i forbindelse med reformen, og hvad får det af konsekvenser for alle familier, der har børn, unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) i familien? Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service er en ny styrelse under Socialministeriet, der oprettes og den gamle Styrelse for Social service nedlægges. Styrelsen organiseres med to af delinger eller søjler, Center for Social Service (som skal fortsætte med de opgaver, der lå i Styrelsen for Social service) og Center for Spe cialrådgivning, som også kaldes VISO. Styrelsen har hjemme i Odense. VISO Center for Specialrådgivning VISO er ved at blive etableret i Odense og organiseres med en mindre central enhed (ca. 56 fuldtidsstillinger), et fagligt netværk svarende til ca. 269 fuldtidsstillinger og en vidensdel med ca. 110 fuldtidsstillinger. Vidensdelsen vil bestå af alle de nuværende 11 amtslige Videnscentre på handicapområdet, hjælpemiddel instituttet, center for Små Handicapgrupper og Videnscenter for Social psykiatri. Disse Videnscentre skal fortsat stå for kortlægning, indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af viden på deres respektive områder. Det faglige netværk består af alle de konsulenter rundt omkring i landet, der skal arbejde med VISO-sager. VISO skal overordnet arbejde med udvikling af specialrådgivning, vedligeholdelse af netværk og betjening af den faglige bestyrelse. 8 Landsforeningen Autisme Nr

6 VISO Den centrale enhed I den centrale enhed ansættes eller overflyttes administrative og faglige medarbejdere, der skal behandle alle de sager, der henvises til VISO. Det er både socialrådgivere, psykologer og kontorpersonale. Derudover er der den faglige bestyrelse. Bestyrelsen udpeges af socialministeren og består af en formand, 3 repræsentanter for Kommunernes Landsforening (KL), 1 repræsentant for regionerne, Socialministeriet, brugerorganisationerne og Børnesagens Fællesråd. Undervisningsministeren udpeger en repræsentant fra KL, fra Undervisningsministeriet og fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) i alt 11 medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsens opgaver vil bl.a. være at vurdere størrelsen af bevillingerne til de forskellige VISO områder, at prioritere indsatsområderne, at pege på områder med behov for vidensudvikling og vurdere niveauet af den konkrete indsats. Målgrupper og arbejdsområder VISO skal dække de mest specialiserede og komplicerede problemstillinger inden for følgende områder: Børn og unge med funktionsnedsættelser Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer Udsatte grupper Voksne med handicap Socialpsykitarien og Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne. Sagsbehandlerne i kommunerne vil kunne få råd og vejledning om, hvor borgene inden for VISO s målgruppe kan få specialrådgivning. Alle vil kunne henvende sig direkte til VISO og kunne blive visiteret til specialrådgivning, hvis det falder inden for rammerne, men henvendelser om udredning skal altid ske via kommunen og bistanden ydes kun til kommunen, ikke direkte til borgeren. Et afslag på udredning kan indbringes for det sociale nævn. VISO afgør selv, om en konkret sag eller problemstilling falder inden for VISOs område. VISO konsulenterne faglige netværk En arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet har arbejdet med disse spørgsmål det sidste års tid. Der har været afholdt arbejdsseminarer og man har sendt spørgeskemaer ud til amter, videnscentre, samråd m.fl. med henblik på at afklare, hvad der er det mest specialiserede, hvor eksperterne er, og hvilke kriterier, der skal lægges til grund. Der har været afholdt møder med brugerorganisationer, og til sidst er man endt med at have en liste på ca. 170 steder, hvor VISO kan købe ydelser. Det er både offentlige og private organisationer, institutioner samt enkelte fagfolk personer på social og specialundervisningsområdet. Kriterierne for valget har bl.a. været: Konsulenterne skal have en høj faglig ekspertise og kunne løse sjældne problemstillinger Ekspertisen skulle være et eller få steder i landet Der skal kunne løses komplekse opgaver med høj grad af tværfaglighed og specialisering Indsatsen skal kunne leveres hurtigt og geografisk tæt på Konsulenterne skal have en praksistilknytning til fagligt, bæredygtige miljøer. Henover sommeren er der afholdt møder med alle de mulige konsulenter, og de skal beskrive deres tilbud og ydelser i et katalog, som lægges ind i en database. Konsulenterne vil herefter være i konkurrence med hinanden på pris og kvalitet, når opgaverne kommer ind til VISO. Autismeområdet og problemstillinger Målgrupperne og problemstillingerne er foreløbig defineret, men behovet vil blive overvåget, og der vil blive ført statistik med henvendelserne. Der vil uden tvivl være overlap mellem områderne i forhold til den indsats, der er behov for. På området specialundervisning og specialpædagogisk bistand for børn og voksne vil VISO som udgangspunkt købe ydelser op til ca. 19 fuldtidsstillinger. På området børn med kombinationsproblematikker med autismespektrumforstyrrelser m.v. er der bevilget 1,5 2,5 fuldtidsstillinger. Autismeområdet og ADHD området er slået sammen. Området defineres som: Der er tale om børn og unge med autisme f.eks. kombineret med svær retardering og yderligere vanskeligheder, men også højt fungerende autister eller mennesker med Aspergers syndrom, som derudover har andre funktionsnedsættelser / psykiske lidelser. Der er et mindre antal børn med kombinerede problemstillinger med Autisme, Asperger, damp/adhd og andre autismespektrumforstyrrelser, hvor det kan være vanskeligt at udrede, hvad der er den mest hensigtsmæssige pædagogik for barnet, herunder differentiering i de forskellige vanskeligheders betydning for, hvordan vægtningen/prioriteringen af indsatsen skal være. Det drejer sig årligt måske om børn på landsplan med behov for specialiseret rådgivning m.v. På Handicapområdet vil VISO som udgangspunkt købe ydelser svarende til i alt fuldstidstillinger. Autismeområdet»udviklingsforstyrrelser«er bevilget fuldtidsstillinger af disse. Området defineres som: Der er stor uklarhed og uenighed om defineringen af forskellige udviklingsforstyrrelser, idet det ofte er vanskeligt 10 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

7 VISO Modelfoto: colourbox.com at skelne dem fra hinanden. Autisme, Aspergers syndrom, ADHD o.lign. hører her under kategorien Udviklingsforstyrrelser. Det er kun en lille del af personer med udviklingsforstyrrelser, som er VISO s målgruppe, det drejer sig om personer med komplicerede udviklingsforstyrrelser kombineret med andre komplekse forhold som f.eks. flere diagnoser eller andre særlige vanskeligheder. De mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager Hvad er det så for nogle meget specielle og komplicerede enkeltsager, som kommunerne kan bede VISO om?! hjælp til? Det er de sager, hvor man ikke kan forvente, at den fornødne ekspertise er til stede i den enkelte kommune eller region. Den rådgivning, VISO har ansvaret for, vil derfor være en meget lille del af den samlede rådgivning, der i dag finder sted. Det er problemets sjældenhed og kompleksitet sammenholdt med den ekspertise, der findes i kommuner m.fl., der er med til at afgrænse målgruppen. Man kan derfor ikke afgrænse målgruppen alene til en bestemt diagnose eller problemstilling. Ekspertisen til at løse opgaverne vil typisk være at finde få steder i landet og nogle gange vil der være behov for et internationalt samarbejde, for at have viden nok til opgaven. De kommende år vil vise hvor snitfladen skal ligge i forhold til VISOs opgaver, og de opgaver kommunen skal løse i eget regi i samarbejde med andre kommuner, via køb hos private udbydere, eller i regionen. Det er også svært at vide, hvordan snitfladen på de enkelte områder vil udvikle sig, fordi alle aktører i øjeblikket er i en etableringsfase. Fagfolk og opgaver flyttes rundt, rammeaftaler skal indgås. Hvis vi tager et eksempel på området specialundervisning af børn med autisme kan der være tale om konsulentbistand til tværfaglige, komplicerede og sjældne sager, hvor der er tale om f.eks. komorbiditet autisme, ADHD, OCD, Tourettes syndrom m.m. Det kan være hjælp til at differentiere i de forskellige vanskeligheders betydning for, hvordan vægtningen/ prioriteringen af indsatsen skal være. Eksempler på cases kan være: 1. Pige 8 år med autisme/fremadskridende dødelig sygdom/forsøgt at begå selvmord 2. Tosproget dreng 10 år (taler et dårligt dansk)/aspergers syndrom /OCD i svær grad 3. Dreng 12 år/aspergers syndrom/ ADHD/ordblind 4. Dreng 13 år/aspergers syndrom/ ADHD/tilknytningsforstyrrelse p.g.a. forældre med ADHD 5. Dreng 14 år/skizotypisk sindslidelse (med psykotiske gennembrud)/ Aspergers syndrom. Dette er helt opdigtede eksempler, men eksempler, der kunne tænkes at falde inden for de rammer, man kan forestille sig bliver VISO opgaver. Udfordringen for øjeblikket er, at der ikke tidligere er ført statistisk, har været et samlende overblik over eller forskning i, hvad det er for nogle områder, der er brug for ekstra hjælp til. Der er brug for at finde ud af, hvad der er det mest specielle og komplicerede, og hvad behovet er. Kommunerne står nu over for den store udfordring, at de selv skal løse opgaven fra næste år. Og hvis de ikke kan løse de mest almindelige opgaver, må de enten uddanne sig eller købe sig til det hos andre kommuner eller hos private fagfolk. De fleste familier, der har børn, unge og voksne med ASF vil nok ikke komme i kontakt med VISO, men en del familier, hvor problemerne bliver af en sådan vanskelig og speciel karakter, at det kræver ekstra ekspertise, vil forhåbentlig få glæde af tilbuddet. Og så kan vi jo glæde os over, at der bliver ført statistik og skabt overblik over behovene for ekstra rådgivning på de forskellige områder, så der bliver en fremtidig bedre fordeling af de knappe ressourcer, der svarer bedre overens med de behov, der er. Se i øvrigt 12 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

8 Nyt fra socialrådgiveren Nyt fra socialrådgiveren Børneopsparing og afgørelse vedr. kugledyner Børneopsparing Jeg har flere gange i de seneste måneder fået stillet spørgsmål om børneopsparing Er det en god idé, eller tager kommunen det hele, når den unge bliver 18 år? Hvordan med opsparingen, hvis barnet bliver pensionist? Bør man overveje værgemål? Personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er jo meget forskelligt fungerende, og derfor vil der også være stor forskel på, hvad de har brug for, når de bliver 18 år, herunder hvilken form for forsørgelse, de kan være berettiget til. Pension: For at få tilkendt pension er det en betingelse, at: 1. personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2. at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for revalidering m.v., herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. En del unge med ASF vil opfylde disse betingelser og få tilkendt pension. En pensionist må gerne have en mindre formue, uden det får indflydelse på selve pensionen. Der er så visse tillægsydelser (medicinkort, varmehjælp, nedsat licens m.v.), som er afhængige af formue- og indtægtsstørrelse, men som først falder helt væk, hvis formuen overstiger ,- kr. Kontanthjælp: For at få bevilget kontanthjælp er det en betingelse: 1. at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, 2. at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og 3. at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Kommunen skal se bort fra en formue på ca ,- kr. og en formue, der er nødvendig af hensyn til senere bolig eller uddannelse. Det betyder, at den unge - afhængig af børneopsparingens størrelse - først skal bruge en del af sin formue, inden pågældende kan få kontanthjælp. Det betyder ikke, at den unge ikke kan være berettiget til andre former for støtte f. eks. merudgiftsydelse efter Servicelovens 84, som er indkomstuafhængig, eller kan modtage revalideringsmæssig bistand, ledsagelse, pædagogisk støtte m.v. Værgemål: Værgemål kan tildeles en person, hvis vedkommende ikke er i stand til at varetage sine anliggender enten i økonomisk og/eller personligt henseende. Der er ikke så længere så mange personer, som kommer under værgemål, da man har mulighed for at lave diverse støttemuligheder til at sikre økonomien: binding på bankbogen, så personen kun kan hæve visse beløb pr. uge, ellers skal pædagogen give underskrift, binding på selve formuen osv. Det vil altid komme meget an på, hvorledes personen fungerer, og hvordan vedkommendes omgivelser er. Den økonomiske værge skal hvert år udfylde et regnskab til statsamtet, som kontrollerer, at pengene anvendes til den umyndiges formål. Det kan f. eks. være ferie, større indkøb m.v. Børneopsparing: En børneopsparing kan oprettes med indskud på max ,- kr. om året og i alt max ,- kr. Den kan oprettes med binding, til barnet fylder 14, 18 eller 21 år. Man kan forlænge en bindingsperiode, men kun med minimum 7 år, og det skal ske, inden bindingsperioden er udløbet. Altså, hvis dit barns børneopsparing på nuværende tidspunkt løber, til det bliver 14, skal du i god tid, inden barnet bliver 14 år, overveje om den skal forlænges. Børneopsparingen skal senest ud betales det år, den unge bliver 21 år. Hvis man vil vide mere, er det en god idé at undersøge den enkelte kommunes praksis eller kontakte sin bank. Fortsættes på næste side 14 Landsforeningen Autisme Nr

9 Nyt fra socialrådgiveren Afgørelse om kugledyne Mange af vore medlemmer oplever, at en kugledyne har en god og beroligende effekt på deres barn, men oplever også problemer med at få dynen bevilget af kommunen. Der kan være diskussioner om, hvorvidt en kugledyne er et behandlingsredskab (som sygehuset skal udlåne, hvilket kun sker meget sjældent) et hjælpemiddel eller en merudgift ved forsørgelsen. Flere har fået afslag på dynen, hvor min fornemmelse nogle gange har været, at kommunens hjælpemiddelafdeling ikke altid har samarbejdet med handicaprådgivningen herom. Det skal dog også bemærkes, at en del medlemmer har fået en sådan dyne bevilget, så der er (igen) forskel på, hvor man bor. Et af de sociale nævn i Danmark har i år truffet en afgørelse om, at en kugledyne ikke er et behandlingsredskab, men et hjælpemiddel. Det finder jeg positivt set i lyset af en afgørelse fra Ankestyrelsen fra 2001, hvor Ankestyrelsen afgør, at en kugledyne kan være begge dele, men i den pågældende sag var et hjælpemiddel (SM C-7-01). I denne nye afgørelse taler Nævnet ikke herom, og det kan man måske tolke, som om at der er ved at brede sig en forståelse for, hvad en kugledyne er? Den pågældende sag drejede sig om en 10-årig dreng med en ADHDproblematik, som medfører, at han er motorisk urolig, let afledelig med hensyn til stimuli, svært ved at koncentrere sig og har svært ved kravsituationer. Han har en meget urolig nattesøvn med indsovningsbesvær. Altså vanskeligheder, som en del forældre til et barn med ASF også kan nikke genkendende til. Drengen afprøvede en kugledyne, og det førte til, at han sov bedre, og dermed var mere udhvilet om dagen og mindre stresset, og at det gav ham et bedre socialt liv. Nævnets afgørelse følger her: Nævnet finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at der er tale om en tilstand, der kan frygtes at være en mangeårig lidelse, og som sådan i relation til Servicelovens 97 må betragtes som en varig lidelse. Nævnet er opmærksomt på, at den medicinske behandling muligvis kan medføre en vis bedring, ligesom en mulig afhjælpning af sociale problemer kan have indflydelse på situationen. Nævnet finder dog ikke, det er forhold, der vil betyde, at kugledynen ikke er relevant, idet grundelementet i lidelsen er en brist i hjernefunktionen. Nævnet har endelig lagt vægt på, at virkningen for drengen ved at bruge kugledynen i form af større psykisk overskud og ro til at klare det sociale liv, må anses for at være en væsentlig afhjælpning af følgerne af hans lidelse. Jeg vil afslutningsvis bringe citater fra den tidligere afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor man som forældre måske kan finde inspiration til evt. ansøgning eller klage: I ansøgerens tilfælde fandtes kugledynen efter en konkret individuel vurdering at være et hjælpemiddel, der ville kunne afhjælpe nogle af de varige følger af hendes nedsatte funktionsevne som følge af hendes psykiske lidelser, og derved lette hendes daglige tilværelse. Ankestyrelsen fandt, at en kugledyne i ansøgerens tilfælde i væsentlig grad kompenserede for hendes manglende evne til at føle sin egen krop. Ankestyrelsen vurderede, at kugledynen kunne medvirke til at gøre hende mere selvhjulpen i dagligdagen og derved fremme muligheden for, at hun fortsat kunne opholde sig i eget hjem. Ankestyrelsen fandt, at kugledynen som hjælpemiddel om natten ville kunne bedre hendes søvn og berolige hende ved angstanfald, så den selvdestruktive adfærd blev afhjulpet, og der ikke skete en yderligere forværring af de varige følger af hendes nedsatte psykiske funktionsevne. Ankestyrelsen lagde vægt på oplysningerne fra det Psykiatriske Sygehus. Det fremgik heraf, at der var sket uoprettelig skade på centralnervesystemet, der medførte, at ansøger ikke formåede at samordne og adskille impulser fra de forskellige sansesystemer. Dette bevirkede, at hun havde svært ved at mærke sin krop. Ankestyrelsen lagde særlig vægt på oplysningerne om, at hun havde et permanent behov for kugledynen til varigt brug i hjemmet. Ulla Kjer Modelfoto: colourbox.com 16 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

10 Kursussekretariatets hjemmeside er hvor alle kurser annonceres. Man er også velkommen til at ringe til Ulla Møller-Christensen på sekretariatet på telefon og høre om aktuelle kurser. Nyt fra SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konferencer Sommerhøjskolen i Vigsø For 2. år i træk afholdt vi en vellykket sommerhøjskole i Vigsø ved Hanstholm. I alt 40 familier, 152 personer + 25 stk. pædagogisk personale mødtes i Dansk Folkeferies Kursuscenter ved Vigsø Bugt. Familierne mødte ind lørdag eftermiddag, blev indkvarteret i deres respektive huse og kunne så samles til den fælles velkomstmiddag, hvor man lige fik mulighed for at se dem man skulle være sammen med den næste uges tid. En uge der for mange familier er en stor udfordring med nye uvante omgivelser og en stor usikkerhed på hvad et ophold af denne karakter ville bringe ikke mindst for børn og unge med ASF. Som noget nyt havde vi i år en ungdomslejr. I ungdomslejren deltog 21 unge fra 13 til 21 år både søskende og unge med ASF, og tilbagemeldin- gerne viser at ungdomslejren blev en succes ud over alle grænser. Ungdomslejren havde base i en teltlejr, hvor ca. halvdelen valgte at overnatte det meste af ugen. Af aktiviteterne i lejren kan nævnes klatring, lystfiskeri, orienteringsløb, fællesspisning og meget andet. Sidst på ugen havde de unge mulighed for at deltage i et fællesforum omhandlende ASF problematikker. De mange andre børn og unge var om formiddagen delt i faste grupper, hvor de kom rundt til forskellige værksteder, havde skattejagt, bagte snobrød, gik tur til stranden og meget andet. Der var også søskendetræf for de der ønskede dette. Vores erfarne pædagogiske personale gør det som vi ellers ville sige var umuligt. Vi sammensætter grupper af børn vi kun kender ud fra ganske få beskrivelser på et papir, tilknytter voksne som børnene ikke kender, de færdes i omgivelser børnene ikke kender alle ting som strider mod et hvert pædagogisk princip i autismeverden, hvor genkendelighed og struktur er nogle af de vigtigste nøgleord...og alligevel oplever vi at det Deltagerne fra ungdomslejren. 18 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

11 hele forløber utrolig godt. Kun ganske få justeringer har været nødvendige. Uge- og dagsplaner hjalp på vej, men vi kan stadig blive bedre i forberedelsesfasen. Vi vil gerne her takke alle pædagoger for deres store indsats for at alle børn og unge kunne få en kanon uge med gode oplevelser selv med regnen silende ned. Forældrene var samtidig på kursus med forskellige emner for hver dag. I år var emnerne: Karin Lørup mor med egen diagnose Autisme og pubertet 4 Workshops: Social træning v/egebakken Specialskole Fritid og aflastning v/center for ferie og aflastning, Vejle Gluten- og kaseinfri kost v/susanne Bisgaard Mødet med kommunen v/socialrådgiver Ulla Kjer Sorgbearbejdelse v/psykolog Bjarne Thannel National Autismeplan v/landsformand Morten Carlsson Om eftermiddagen mødtes vi til fælles fodbold/rundbold, gåtur til Vesterhavet, og ikke mindst om aftenen ved fællesgrillen. Desværre satte vejret en begrænsning på udendørsaktiviteter, men de sidste dage var vejret med os og vi fik sluttet ugen med fuldt hold både på fodboldbanen og ved grillen, hvor der blev skabt mange kontakter både blandt de unge og forældrene. Tak fordi I kom tak for jeres engagement tak for i år vi håber at se flere af jer næste år i uge 27. Sommerhøjskolen annonceres på i starten af det nye år, her kan man også se når vi udbyder andre kurser. Aktuelt planlægges søskende/forældrekursus i efteråret den oktober ring på tlf Varme sommerhilsner Sommerhøjskoleudvalget Lars Grønlund, Bent Weibeck, Eva Mortensen og Ulla Møller-Christensen På SIKON konference i april måned lovede vi at sætte de henvisninger, som Barbara Bloomfield kom med i bladet. I øvrigt henvises der til vores hjemmeside: hvor der vil være yderligere materialer fra hende Jamen, er det ikke logik, selv for fagfæller...? Ved mor, Susanne Sanddal Toft Demetrious rammer virkelig plet i sit indlæg i det sidste nummer af medlemsbladet. Det er skønt, at en fra systemet selv tager dette op, men jeg vil benytte lejligheden til at kommentere. Demetrious skriver:»vi må gøre os store anstrengelser for at opnå en indsigt i, hvad det vil sige at være forældre til et barn med autisme«. Tænk at det overhovedet er nødvendigt, at skulle pointere! Som en mor til en søn på 5 år, der har været i systemet i 3 af dem, må jeg indrømme, at jeg er chokeret over den behandling, man har fået. Alt hvad Demetrious skriver, er sandt. Jeg har mødt bedrevidende psykologer der talte ned til mig. Jeg har mødt sagsbehandlere, der har følt sig personligt angrebet, når jeg i frustration har hidset mig op. Jeg har mødt PPR-psykologer der sukker, når jeg ringer for 100. gang. Det kan ikke være rigtigt, at man skal stå i en sorg, tales ned til og mødes med irritation. Jeg er ikke professionel. Jeg er mor til et barn, der ikke udviklede sig, som jeg havde regnet med! Min guldklump fik ikke de tilbud, han behøvede, og vi som familie fik ikke den støtte, vi havde brug for. Hvorfor lytter I ikke mere til os? Selvom vi ikke besidder samme viden som jer, besidder vi trods alt viden, der er nødvendig for at se barnet som helhed. Derfor hvis vi bliver lyttet til, og hvis vi har det godt, kan vi også bedre være der for vores børn. Så er det ikke logisk, når jeg afslutningsvis konkluderer, at det også er en måde at hjælpe børnene på? Støt Landsforeningen Autisme Gaver er afgiftsfrie for Landsforeningen Autisme, da vi er godkendt i henhold til Ligningslovens 8 A, hvilket betyder at vi fuldt ud kan anvende alle bidrag i foreningens arbejde. Beløbets størrelse er ikke afgørende Landsforeningen Autisme er taknemlig for alle gaver, små som store. For giveren kan gaver til Landsforeningen Autisme trækkes fra på selvangivelsen. For indkomståret 2006 kan man fratrække kr ,-. Som hidtil kan man dog ikke fratrække de første kr. 500,- Gavebeløb kan indsættes på Jyske Bank reg.nr kontonr Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

12 SOVI Indvielse af SOVI s nye lokaler Mandag den 22. maj oprandt så endelig dagen, hvor SOVI kunne åbne dørene for det nye domicil på Transformervej i Gladsaxe. SOVI er i dag, 32 år efter de første medarbejdere begyndte på Sofieskolens Virksomheder, en arbejdsplads for mere en 50 voksne med ASF samt 16 erhvervsinstruktører. Med de nye lyse og større lokaler er der også udvidelsesmuligheder ligesom SOVI arbejder med et udviklingsprojekt i forhold til den nye obligatoriske ungdomsuddannelse. Dagen blev fejret på behørig vis med borgmestertale og snorklipning, direktør og bestyrelsesformandstale, rundvisninger, levende musik og et fantastisk pølse- og ostebord. Bladets udsendte medarbejder kunne konstatere, at medarbejderne selv har deltaget i flytning og istandsættelsen af det nye domicil på over 2400 m 2. Hermed samles 4 forskellige adresser under et tag og der er masser af opgaver og bestillinger fra eksterne firmaer som Tech-View, Velux, Novo m.fl. Der mangler stadig den sidste finish af bygningerne og samtidig en eva luering/dokumentation af processen i forhold til medarbejderne, men mange pårørende glædede sig over, at SOVI s fremtid og udvikling er sikret i det nye domicil. Landsforeningen, som er repræsenteret i SOVI s bestyrelse, ønsker hermed tillykke og håber at der også i fremtiden vil være grundlag for mange arbejdspladser og SOVI er rundt i hele landet. Tidlig diagnose og tidlig indsats foredrag ved. dr. Catherine Lord, University of Michigan Autism and Communication Disorders Centers. Center for Autisme har hermed den store glæde at kunne tilbyde en spændende eftermiddag med dr. Catherine Lord. Hun vil tale om to emner:»identifikation af autisme i en tidlig alder«og»tidlig indsats«. I det første foredrag vil dr. Catherine Lord komme ind på de seneste forskningsarbejder, hvor man har forsøgt at identificere autisme i stadig yngre alder, herunder udvikling af instrumenter, der er anvendelige overfor de yngste småbørn. Dr. Catherine Lord vil bl.a. fortælle om sit eget arbejde med at følge børn med høj risiko for at udvikle autisme fra 12 til 15 måneders alderen og op til 36 måneder. Børnene er blevet set hver måned i denne periode. I den anden del af foredraget vil hun give et bredt overblik over den nyere litteratur om tidlig indsats og de nyeste tendenser hen imod en mere minimalistisk interventionsform overfor de yngste børn. Hun vil også tale om de fremtidige mål for indsatsen overfor de yngste børn. Tidspunkt: onsdag den 20. september 2006 kl Sted: Danmarks Pædagogisk Universitet (auditorium D169), Tuborgvej 164, 2400 København NV (lige ved Emdrup Station). Pris: kr. 300,- inkl. én vand og en sandwich el. lign. (serveres kl ), samt kaffe/te og kage i pausen. Tilmelding: Benyt tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside (se under Kurser /Tilmelding) Konference om problemskabende adfærd hos mennesker med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) Konferencen er et samarbejde mellem Center for Autisme, Videnscenter for Autisme og Samrådet af specialskoler for børn med autisme Formålet er at give deltagere en forståelse af og indblik i centrale problemstillinger om adfærdsproblemer hos mennesker med ASF samt forslag til handlingsmuligheder i praksis. Der tages udgangspunkt i tre oplæg: Det første oplæg af psykolog Bo Hejlskov Jørgensen fra Psykologcompagniet drejer sig om»problemskabende adfærd og magtanvendelse«. Det andet oplæg af lærer Susanne Hvidtfeldt fra Langagerskolen tager udgangspunkt i»adfærdens mysterier: Kan ikke? Vil ikke?«det tredje oplæg af psykolog Demetrious Haracopos fra Center for Autisme vil sætte fokus på»opdragelsesstrategier i håndtering af adfærdsproblemer«. Målgruppe: Forældre, fagfolk, personer med Aspergers syndrom og andre interesserede Tidspunkt: Torsdag den 30. november 2006 kl (registrering fra kl. 9.00) Sted: Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Pris pr. deltager: Kr ,-. Prisen dækker kursusmateriale og forplejning Til-/frameldingsfrist: 27. oktober 2006 Foto: Kristina Balle 22 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

13 Ubberødskolen Vælt murene med en kanon i loftet... Syv elever sidder omkring fællesbordet, da jeg træder ind i grupperummet. Mørklægningsgardinerne har de rullet ned og på den ene whiteboardtavle i grupperummet kan temperaturen i Lima og Cuzco i Peru klokken a.m. aflæses. Via en computer, nettet og en diasprojektor (diaskanon) ophængt i loftet har mine elever direkte forbindelse til det Peru, som vi i de næste to måneder skal beskæftige os med i et tværfagligt emne, som vi har valgt at kalde»peru/danmark, dig/mig os«, fordi vi godt vil lære noget om Danmark, mens vi lærer noget om Peru. Eleverne er unge mennesker på Ullerødskolen (tidl. H-klasserne på Holmegårdsskolen) i Karlebo Kommu ne, som er et af Frederiksborg Amts tre helhedstilbud (undervisnings- og fritidstilbud i henhold til Folkeskolelovens 20 stk. 2) til nor malt begavede elever med autis me eller Aspergers Syndrom eller lignende kontaktforstyrrelser. Ullerødskolen (H-klasserne) har fra begyndelsen i 1981 været placeret på Holmegårdsskolen, fordi man i sin tid lagde vægt på, at lærere og (senere hen) pædagoger i det specialpædagogiske helhedstilbud skulle have optimale muligheder for at kunne udveksle almene pædagogiske og specialpædagogiske erfaringer med det»normale«skolemiljø og for at give skolens elever mulighed for forskellige grader af integration i det, vi i dag har valgt at kalde»den rummelige Folkeskole«. Man ønskede med placeringen, at Ullerødskolens elever i størst muligt omfang fik mulighed for at spejle sig i normalskolemiljøet. Det er almindeligt anerkendt, at elever med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) har problemer med koncentration, opmærksomhed og evnen til fokusering. Disse problemer kan vanskeliggøre fællesundervisning og dermed udveksling af fælles erfaringer og viden. Udover ovennævnte vanskeligheder har mange elever med ASF problemer med deres finmotorik, som gør det vanskeligt for eleverne at skrive læseligt, og som derfor kan skabe mange frustrationer og dermed konflikter, som fjerner fokus fra indhold til det at kunne skrive pænt. En computer (et tastatur) kan ofte løse de fleste problemer med hensyn skrivevanskeligheder Vi ved også, at de fleste elever med ASF har stor gavn af, at man i så høj grad som overhovedet muligt kan visualisere undervisningen. Fordi vi de voksne i gruppen med en diasprojektor, en computer (og tastatur), en opkobling på nettet, en whiteboard i undervisningslokalet og let adgang til en farveprinter og et digitalt kamera kan kompensere motoriske problemer, koncentra - tions-, opmærksomheds- og fokuseringsproblemer, og fordi vi kan visualisere, så kan vi optimere fællesundervisning, undervisnings-differentiering, fleksibilitet, og meget væsentligt eleverne kan lave nogle pæne produkter (fx fælles og individuelle PowerPoint-præsentationer), som de er stolte af. Og så kan undervisningen aktualiseres. Men allervigtigst, måske kan den rummelige folkeskole også få gode ideer ved at se lidt på vores skolemiljø! NB! Mange elever med ASF er meget tiltrukket af den digitale verden og har store uddannelses- og erhvervsmæssige muligheder netop i denne»verden«(jfr.»specialisterne«). Jeppe Lindstad, lærer på skolen Med CBB Mobil Forening tjener Landsforeningen Autisme penge, når I ringer! Landsforeningen Autisme er tilmeldt CBB Mobil Forening, hvorved alle med et abonnement hos CBB og som har tilmeldt sig ordningen optjener en bonus til Landsforeningen på 6% af det samlede beløb han/hun ringer for. Bonusen optjenes som en kontant rabat beregnet som en procentdel af medlemmernes samlede forbrugte minutter til udgående indenlandske samtaler. Medlemmerne bidrager således gennem deres brug af CBB s Mobil tjenester til at støtte Landsforeningen Autisme økonomisk. Derfor: er du kunde hos CBB vil Landsforeningen Autisme opfordre dig til at gå ind på CBB.s hjemmeside og tilmelde dig ordningen. 24 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

14 Nyt fra kredsforeningerne Lørdag den 17. juni 2006 havde vi arrangeret medlemsudflugt til Madsby Parken i Fredericia. Vi havde søgt og fået kr. 3000,- fra Esbjerg Kommune til en udflugt. Bussen blev bestilt og invitationer sendt ud...der var 14 voksne og 9 børn der meldte sig til. Og vi havde en rigtig god dag. Vi havde lejet et rum, hvor vi kunne stille alle vores sager, men vi valgte at slå os ned ved nogle borde ved siden af en mægtig stor sandkasse med diverse rutsjebaner og tårne. Her spiste vi medbragte madpakker og drak kaffe/the og spiste kage. Efter at de fleste havde set hele parken med, dyr, legeredskaber, bådsejlads, besøg i eventyrgrotten og i Tante Andantes hus, gik det kl.14.00, atter hjemad. Madsby Parken er en kæmpe stor legeplads, med forskellige dyr, og oplevelser, det er gratis at komme ind, og kan varmt anbefales er adressen på deres hjemmeside. Kredsforeningen Ribe Udflugt til Madsby Parken Temadag, lørdag den 30. september fra kl , afholder Kredsforening Ribe en Temadag om NAP den Nationale Autisme Plan Charlotte H. Jørgensen fra Videnscenter for Autisme kommer sammen med Landsforeningens næstformand Winnie Skjødt og giver et oplæg om det. Der ud over kommer Rita Mortensen forstander fra ASV Ribe Amt og fortæller om et specialtilbud for unge med Aspergers Syndrom og så kommer Thorkil Sonne og fortæller om Specialisterne, som måske skal have en afdeling i Esbjerg. Der bliver inviteret en række politikere fra de nye sammenlægningskommuner så de kan høre lidt om NAP. Det hele sker på Danhostel i Esbjerg. Er du interesseret i at hører nærmere og evt. få tilsendt program for dagen så kontakt Lone Jessen på mail: Kredsforeningen Sønderjylland? Temadag lørdag 30. september 2006 Diagnosernes betydning v/ole Sylvester Jørgensen Håndtering af selvskadende adfærd Fra bistand til service, beboeren i centrum v/erik Høst-Madsen Sted: International Business College IBC, Dronning Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa Pris: 200,- kr. pr. person Betalingsfrist: Onsdag den 20. september 2006 Download den samlede invitation på Landsforeningens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de forskellige indlæg betalingsmetode. For yderligere oplysninger kontakt: Annette Lund Dreyer, Tlf , Lene Ravnsgaard, Tlf , Invitation sendes til medlemmerne af kredsforeningen. Oprettelse af Kommunalforening Sønderborg Stiftende generalforsamling Torsdag den 12. oktober kl som vil finde sted i Als Offset s kantine, Industrivej 4, 6440 Augustenborg. Er du medlem af Kredsforeningen og hører til den nye storkommune Sønderborg og synes du det er en god idé at oprette en kommunalforening med de fordele, som det kan give? Så mød op og hør mere den 12. oktober. Anja Clausen og Annette Lund Dreyer 26 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

15 Nyt fra kredsforeningerne Kredsforeningen Roskilde Kredsforeningen København/Frederiksberg Temaaften Aspekter i livet for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Den 9. oktober 2006 arrangeres sammen med Roskilde Amt temaaften for forældre, unge over 16 år, bedste forældre, pædagoger samt øvrige interesserede. Da aftenens tema i høj grad henvender sig til højt fungerende unge over 16 år, vil det være os en stor glæde, at de unge deltager sammen med deres pårørende. Emnet for aftenen er at sætte fokus på ungdomslivet hos normaltbegavede unge med ASF. Ungdomstiden er for de fleste unge en periode med mange forandringer, mange krav, mange valg og et øget ansvar for eget liv. For at sætte teori og praksis i forhold til hinanden vil psykolog Trine Uhrskov sammen med 2 unge, Teit Bang Heerup og Tobias Ussing fortælle om, hvordan det er at leve med Aspergers syndrom om ungdomstiden, løsrivelsen og støttemulighederne. Sted: Amtsgården i Roskilde, Køgevej 80, Auditoriet, 4000 Roskilde Tid: Mandag den 9. oktober 2006, kl Yderligere oplysninger og tilmeldning på vores hjemmeside eller til Susanne Nielsen tlf Seneste tilmelding den 2. oktober Møde i den nye kredsforening København/ Frederiksberg alle er velkomne! Mandag den 18. september 2006 kl til Vi mødes I Valby Medborgerhus på Toftegårds Plads til en uforpligtende aften. Kredsforeningen byder på en forfriskning. Der vil være et kort indledning fra Landsforeningens formand Morten Carlsson og herefter er aftenens hovedgæst lederen af Center for Autisme Demetrious Haracopos. Kredsforeningen Vejle Han vil fortælle om Center for Autisme s mange forskellige opgaver og give sit bud på den aktuelle situation på autismeområdet. Bagefter vil der være rigelig med tid til spørgsmål og debat. Vi deler os eventuelt i grupper og fortsætter snakken om fælles interesser, netværk og aktiviteter. Introduktionsmøde for nye medlemmer Tirsdag den 12. september 2006 kl til (Da kredsforening Vejle netop er stiftet er vi jo ALLE nye medlemmer!) Sted: Sognehuset, Worsaaesgade 2, 7100 Vejle (500 meter fra banegården, så tog/busforbindelse er muligt!) Kontaktperson: Inge Frisgaard, tlf Program: Introduktion til Landsforeningen Autisme ved landsformand Morten Carlson. Mød socialrådgiver Ulla Kjer, der kan fortælle om sit arbejde. Mød den nye bestyrelse for Kredsforening Vejle, og hør om hvad vi har valgt at arbejde med, og hvilke aktiviteter der er planlagt, og vær med til at præge kredsforeningen. Traktement: Ost og rødvin og god stemning Vi håber at se mange»nye«medlemmer. Næste arrangement: 11. oktober 2006: Bedsteforældredag, Psyk Info., Vejle 28 Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

16 Nyt fra kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg Kredsforeningen Århus Invitation til arbejdsgrupper om bolig og undervisning for unge og voksne mennesker med ASF i region Midtjylland (Århus Amt) Hvad skal de unge/voksne lave, når skoletid og ungddomstilbud er slut? Unge og voksne med ASF har brug for differentierede tilbud, som endnu ikke findes i tilstrækkelig grad. Derfor inviterer kredsforeningen Århus pårørende og pædagoger til oprettelse af arbejdsgrupper, Da vi gerne vil give alle vores medlemmer løbende information om kommende arrangementer og andre nyheder fra vores lokalområde og da vi ikke har økonomisk mulighed for at udsende disse informationer med almindelig post, vil vi anmode alle medlemmer i Kredsforening Århus om at sende en til kredsforeningens nye mailadresse: som med baggrund i den nationale autismeplan kan arbejde med konkrete forslag til region/kommune om oprettelse af boliger og undervisning. Kredsforening Århus søger mailadresser på medlemmerne Kredsforeningen Bornholm: Max Kjær...Tlf Susanne Sonne...Tlf Kredsforeningen Frederiksborg: Allan Jensen...Tlf Charlotte Sloth Jensen...Tlf Kredsforeningen Fyn: Pernille Saxtrup...Tlf Kredsforeningen Færøerne: Lea Wolles... Tlf Maiken Skardenni... Tlf Kredsforeningen Grønland: Ando Møller... Tlf Inger Platou... Tlf Kredsforeningen Herning: Søren Dalgaard...Tlf Kredsforeningen København/Frederiksberg: AS-repr: Morten Olesen...Tlf AS-repr., unge: Agnete Nielsen...Tlf Kredsforeningen Nordjylland: Jørn Poulsen...Tlf Bente Jessen...Tlf Kredsforeningen Ribe: Formand & Lone Jessen...Tlf Kredsforeningen Roskilde: Uffe Mohrsen...Tlf Kirsten Christensen...Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn: Torben Riis-Nielsen...Tlf Kredsforeningen Storstrøm: Alice Seldal...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland: Preben Nielsen...Tlf Lene Ravnsgaard...Tlf Kredsforeningen Vejle: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Inge Frisgaard...Tlf Kredsforeningen Vestsjælland: Oplysninger savnes! Kredsforeningen Viborg: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Peter K. Nielsen...Tlf Birgit Flæng Jørgensen...Tlf Kredsforeningen Århus: Marianne Banner...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Aspergerforeningen: Kontaktperson: Aage Sinkbæk...Tlf NLD-gruppen: Kontaktperson: Katrine Hald Kjeldsen...Tlf Karin Prætorius...Tlf Efterskoleudvalg, Vest: Kontaktperson: Winnie Skjødt...Tlf Efterskoleudvalg, Øst: Kontaktperson: Hanne Veje...Tlf Landsforeningen Autisme Nr Landsforeningen Autisme Nr

17 Magasinpost ID-nummer B Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson ( Redaktion: Elisabeth Sandell ( Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Giro: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Bestyrelse: Formand, Morten Carlsson (fast træffetid tirsdag fra kl )...Tlf Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Næstformand, Winnie Skjødt...Tlf Aage Sinkbæk...Tlf Allan Jensen...Tlf Anja Clausen...Tlf Bent Weibeck...Tlf Jørgen Ahler...Tlf Karin Prætorius...Tlf Knud Lauridsen...Tlf Mads Christensen...Tlf Sekretariat: Elisabeth Sandell...Tlf Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg...Fax Bestilling af informationsmateriale: Birgitte Jespersen...Tlf SIKON Landsforeningen Autismes kurser og konference Ulla Møller-Christensen...Tlf Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver: Ulla Kjer...Tlf Fælles telefontider: Mandag og fredag kl samt tirsdag kl Center for Autisme...Tlf Videnscenter for Autisme...Tlf Næste blad udkommer i uge 43, 2006 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m.: Tirsdag den 19. september 2006

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme Handicapafdelingen Kontaktperson: Jesper Dan Jensen Jesper.Dan.Jensen@regionsyddanmark.dk Sikker epost: Direkte tlf. 76631073 16. april 2007 Journal nr. 07/1977 Side 0 / 13 Arbejdsgruppe vedrørende personer

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område.

Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område. Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område. Lov om retssikkerhed og administration Handicapråd i hver kommune Ændringsforslagene indeholder hovedsageligt konsekvensændringer

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 19. april 2016, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 19. april 2016, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Tirsdag den 19. april 2016, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Lissy Mortensen referat

Læs mere