Velkommen til temamøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til temamøde"

Transkript

1 Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen, Konsulent VISO Voksne

2 Programmet for i dag Hvad er VISO Udfordringer i forhold til lovgivningen omkring VISO Sagsgang i VISO Hvordan kan en VISO sag se ud VISO en netværksorganisation specialister/leverandører og vidensfunktion

3 Kommunalreformen Kommunerne det fulde ansvar Amterne nedlægges Bekymring for de specialiserede og komplicerede rådgivnings- og udredningsforløb Bekymring fra brugerorganisationer og politiske partier

4 Servicestyrelsen og VISO Etableret 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen VISO er en del af Servicestyrelsen

5 Hvad er VISO? Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation Gratis, landsdækkende specialrådgivning til kommuner, borgere, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Opsamler, udvikler og formidler viden inden for specialrådgivningsområdet.

6 VISO s formål 2. VISO har til formål 1) at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager og bistå kommunen med vejledende udredning af dens borgere i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager på det sociale område, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud, (Bekendtgørelse nr. 161 om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO)

7 Velfærdsministerens initiativer At de faglige netværk i højere grad inddrages i visitationen At rådgivningsforløbene løber så længe der er brug for det At VISO s faglige netværk involveres i at kvalificere kommunen til at blive bedre til at yde specialrådgivning i nye sager At den kommunale sagsbehandler kan kontakte VISO om alle emner og spørgsmål indenfor specialrådgivning

8 Sagsgang Rådgivning eller udredning i direkte dialog med henvender 1. Kommune, tilbud/institution eller borger henvender sig til VISO Ønsker bistand i en sag, hvor den rette ekspertise ikke findes i kommunen 3. Specialister leverer rådgivning og udredning Aftaler ydelser med en eller flere specialister 2. VISO vurderer, visiterer og sammensætter ydelser i dialog med henvender og specialister

9 Specialisterne VISO har kontrakt med ca. 132 specialister i hele landet. Eksempler på specialister: Center for Autisme. Rehabiliteringscenter for muskelsvind Center for Specialrådgivning, Handicap & Hjælpemidler. Hjælpemiddelcentralen Rødovre Center for Syn og Kommunikation, Århus Sølund Platanhaven

10 En VISO-sag Flere problemkomplekser og ringe effekt af sædvanlige metoder og hidtidig indsats Behov for specialister med forskellig faglig ekspertise Såvel en personsag som en sag, der vedrører en gruppe borgere med samme problemstillinger.

11 Hvad er ikke en VISO-sag? En borgers sag bliver ikke en VISO-sag af: Borgeren har en bestemt diagnose Borgeren er utilfreds med sin kommunes indsats og samarbejde Borgeren ønsker at klage over kommunens sagsbehandling og afgørelse Brug for lovfortolkning

12 Målgrupper Børn, unge og voksne med handicap Udsatte børn, unge og voksne Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne

13 Hvilke problemstillinger bruges VISO typisk til? Børn- og unge: Hjerneskader Autisme ADHD Omsorgssvigtede børn Anbringelser Voksne: Hjerneskader (ofte i kombination med nedenstående) Sindslidelse Misbrug Konfliktskabende adfærd Nedsat psykisk funktionsevne ADHD (ofte i kombination med misbrug, forsørgelses- eller boligproblematikker)

14 Specialrådgivning VISO tilbyder to ydelser: Rådgivning og/eller Udredning

15 Udredning En helhedsorienteret og koordineret undersøgelse af en borgers situation eller afdækning af undervisningsbehov. Peger på muligheder, som kan afhjælpe borgeren. Kun kommuner kan anmode om en udredning.

16 Rådgivning VISOs rådgivning kan være kortere- eller længerevarende forløb og giver øget forståelse for: De problemstillinger, der kendetegner sagen. Hvilke kompensations- og/eller støttebehov, borgeren har. Hvor og hvordan borgeren bedst får dækket sit kompensations- og/eller støttebehov. Borgere, kommuner, institutioner og tilbud kan anmode om gratis rådgivning, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

17 CASE Henvender: Kommunen. Problematik: Ung mand på 21 år, der pga. en arvelig sygdom er svært hørehæmmet, blind på højre øje og kun har lidt syn på det venstre øje. Han har balancebesvær, spasticitet og kraftnedsættelse. Kognitivt velfungerende. Modtager førtidspension. Han bor p.t. ved sine onkel og tante, da han ikke længere er i stand til at bo ved sin mor, som bor i en 1. sals lejlighed. Hvad ønskes hjælp til: Udredning af støttebehov og afdækning af hvilke botilbud der kunne være relevante. Hvad gør sagen til en VISO sag: Kompliceret problemstilling pga. de forskellige funktionsnedsættelser. Kommunen er ikke i stand til at udrede sagen. Ydelsen: En til udredning af støttebehov i forhold praktisk/pædagogisk hjælp i et kommende botilbud samt udredning/rådgivning i forhold til afdækning af behovet for IKT hjælpemidler.

18 CASE Henvender: Kommunen Problematik: 40-årig kvinde der bor på plejehjem pga. blodprop i hjernen = hjerneskade. Kvinden giver via kropssprog udtryk for utilfredshed med at være på plejehjemmet. Det virker som om kvinden er i bedring på det kognitive område, men at hendes funktionsevne langsomt forringes på det fysiske område. Hvad ønskes hjælp til: Udredning af aktuelle støttebehov. Hvad gør sagen til en VISO sag: Graden af kvindens funktionsnedsættelse samt det, at kommunen er ikke i stand til at udrede kvindens støttebehov. Ydelsen: Udredning af kvindens fysiske status og kognitive/mentale status samt udredning af kommunikation. Rådgivning/undervisning af personalet i forhold til implementering af handleplan.

19 CASE Henvender: Kommunal ergoterapeut Problematik: 62 årig tetraplegiker (gammel skade). Skal have ny kørestol, da den gamle er slidt - han har en dårlig siddestilling. Er ved at være nedslidt, har taget en del på i vægt, og har udviklet en scoliose. Han ønsker ikke en bredere kørestol end nuværende. Hvad ønskes hjælp til: At finde en egnet kørestol og afhjælpe den dårlige siddestilling. Hvad gør sagen til en VISO sag: Kommunal ergoterapeut samt den lokale Hjælpemiddelrådgivning, som Kommunen har tegnet abonnement ved har ikke kunnet løse problemet. Hornbæk Fysiurgisk Hospital har heller ikke kunne rådgive kommunen. Ydelsen: Analyse af problematikken, siddestillingsanalyse og rådgivning til kommunen i forhold til at omsætte løsningsmulighederne i praksis.

20 Hvem har myndigheden? Kommunerne har det fulde myndighedsansvar på det sociale område og specialundervisningsområdet. VISO er en støttefunktion hjælper med at løfte specialrådgivningsopgaven og kvalificerer beslutningsgrundlaget, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

21 VISO en netværksorganisation SPECIALISTER VISO I ODENSE (DEN CENTRALE ENHED) VIDENSCENTRE

22 VISOs organisering Den centrale enhed i Odense med 36 ansatte 3 faglige miljøer: VISO-børn og unge, VISO-voksne og VISOspecialundervisning. I alt 19 konsulenter, 2 faglige ledere og 3 kontorchefer. Konsulenterne er socialrådgivere, pædagoger, psykologer, ergoterapeuter, talehørelærer mm. En kontraktgruppe (1 faglig leder, 2 juridiske konsulenter og 1 adm. ass.) 6 akademiske konsulenter med tværgående funktioner (udviklingsteam) og 2 adm. ass. VISO har en vagtordning. Man kan ringe ind dagligt ml. 9 og VISOs faglige konsulenter varetager alle telefoniske henvendelser.

23 Specialisterne VISO har kontrakt med ca. 132 specialister i hele landet. Eksempler på specialister: Center for Autisme. Rehabiliteringscenter for muskelsvind Center for Specialrådgivning, Handicap & Hjælpemidler. Hjælpemiddelcentralen Rødovre Center for Syn og Kommunikation, Århus Sølund Platanhaven

24 Vidensfunktionen Vidensfunktionen varetages bl.a. den centrale enhed, leverandørnetværket og af følgende 14 organisationer: Videnscenter for Autisme Videnscenter for Bevægelseshandicap Videnscenter for hørehandicap Videnscenter for Døvblindeblevne Videnscenter for Døvblindefødte Videnscenter om Epilepsi Videnscenter for Hjerneskade Dansk Videnscenter for Ordblindhed Dansk Videnscenter for Stammen Videnscenter for Synshandicap VIKOM (Videnscenter om kommunikation og multiple funktionsnedsættelser hos børn og unge uden et talesprog) Hjælpemiddelinstituttet Center for Små Handicapgrupper Videnscenter for Socialpsykiatri

25 Fakta VISO har nu haft henvendelser fra 97 kommuner og sager fra 93 kommuner. Henvendelser fordelt på områder: Voksne 1616 Børn 1288 Specialundervisning 547 Andet og ikke angivet 244 I alt 3695 (jan oktober 2008)

26 Mere information Ring til VISO på tlf Klik ind på

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS.

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS. Tilbudsportalen Er der plads til forbedringer? En rapport fra NoKS Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Uddannelsesområdet Marts 2008 NoKS består af følgende organisationer: Danske

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet i branchen for hjælpemidler og tilknyttede serviceydelser Januar 2009 Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere