Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet"

Transkript

1 Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet v/driftschef Birgit Hansen Indlæg på IT-drift 2014 konferencen D

2 AGENDA 1. Statens It mission, vision og pejlemærker 2. Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? 3. Rejsen mod målet Hvad er udfordringerne? Hvordan gjorde vi det? -forandringsledelse Udfordringer og sejre undervejs Resultater status nu 4. Hvordan ser fremtiden ud? 5. Dialog 2

3 1. STATENS IT MISSION, VISION OG PEJLEMÆRKER 3

4 STATENS IT S MISSION, VISION OG PEJLE- MÆRKER 4

5 STATENS IT I TAL Leverer it-drift til 9 ministerier og ca. 80 styrelser Servicerer medarbejdere Håndterer servere Driftsafvikler fagsystemer Leverer infrastruktur og applikationsservice til 150 kørende kundeprojekter Leverer netværks- og sikkerhedstjenester for tilsluttede kunder Modtager henvendelser til servicedesk pr. måned Administrerer 35 outsourcingaftaler på vegne af vores kunder Håndterer softwareaftaler for tilsluttede kunder Beskæftiger 230 medarbejdere samlet på Frederiksberg 5

6 2. HVOR KOMMER VI FRA OG HVOR SKAL VI HEN? 6

7 HVOR KOMMER VI FRA? Statens It er resultatet af samlingen af 8 ministerområders it-fællesskaber, der igen var konsolidering af mange underliggende styrelsers it-afdelinger. Det var et meget fragmentret it-systemlandskab og med uens driftsprocesser. 7

8 HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? Det er Statens It s mål at q Vi er en professionel it-serviceorganisation, der leverer sikker, stabil og effektiv drift og projektleverancer til tiden i den aftalte kvalitet. q Vi hele tiden har fokus på at standardisere og konsolidere, gøre it-drift bedre og billigere så kunderne får mere for mindre q Vi kan benchmarke os med de bedste it-serviceorganisationer på både pris og kvalitet. q Kunderne hvis de kunne vil vælge os frivilligt, fordi vi ganske enkelt er den it-servicedriftsvirksomhed, som giver mest værdi for kunderne. 8

9 3. REJSEN MOD MÅLET 9

10 FORANDRINGSLEDELSE - LEAVITTS MODEL Tendenser, udvikling og pres fra omverdenen Opgaver Teknik Struktur Aktører 10

11 UDFORDRINGER OG FORANDRINGER Fra Styrelse It-afdeling Bevillingsstyret Mundtlige aftaler Uhomogen teknik Ad hoc, reaktiv drift Kollega Hver sin egen proces Solist = jeg Viden i hovedet, mundtlig Mange forskellige kulturer Til It-leverandør Professionelt it-center Fakturering af kunder Underskrevne kundeaftaler Standardiseretdriftsplatform Standardiseret,proaktiv drift Kunde-leverandørforhold Procesdrevet med SLA er Team = vi Fælles skriftlig dokumentation Skabe ny fælles kultur 11

12 FORANDRINGSLEDELSE - LEAVITTS MODEL Tendenser, udvikling og pres fra omverdenen Opgaver Teknik Struktur Aktører Mennesker 12

13 STATENS IT S HOVEDOPGAVER Statens It s opgaver er som udgangspunkt de samme som ved etableringen af Statens It. men måden vi organiserer og løser dem på har ændret sig dramatisk. Hovedopgaver: q Drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten. q Skabe fundamentet for digitalisering, harmonisere og standardisere systemer og høste stordriftsfordele. Udvikle it-platformen og it-serviceydelser, så de matcher kundernes behov på en cost-effektiv og sikker måde Sikre gode rammekontrakter til outsourcet drift og kontraktadministration af outsourcede it-systemer 13

14 FORANDRINGSLEDELSE - LEAVITTS MODEL Tendenser, udvikling og pres fra omverdenen Opgaver Teknik Struktur Mennesker 14

15 TEKNIK TEKNOLOGI &STANDARDISERING Statens It igangsatte to strategiske projekter, med det klare formål at konsolidere og homogenisere it-understøttelsen: q Serverkonsolidering - 28 maskinstuer bliver til 1 datacenter. q Desktopprojektet - Homogen klientplatform og fælles mail og kalender. Det var samtidig startskuddet til fastlæggelse af Statens It s standardiserede driftsplatform bilag 11 i kundeaftalen 15

16 STANDARDISERET DRIFTSPLATFORM 16 q Kundeaftalens bilag 11 beskriver en standarddriftsplatform, som understøtter Statens It s strategiske pejlemærke, med særligt fokus på: Sikker og stabil drift Understøttelse af en øget digitalisering i Staten Optimering af it driftsplatformen q Efterlevelse af bilag 11 Kunder, systemejere og 3. parts leverandører q Driftsplatformen Systemarkitektur: logiske arkitekturlag, skalerbarhed, genbrug Netværkssikkerhedszoner: Sikkerhed ved dybde, afskærmning Teknologiplatforme: Klient- og serverplatforme Shared services (mail/kalender ) Basisplatforme (database, cms, web) og Standard services (ESDH mm.)

17 UDVIKLING AF DRIFTSPLATFORMEN Yderligere standardisering, flere fælles løsninger og forretningsdrevet arkitektur. SIT Best practices: Performance og omkostningsoptimering af standarddriftsplatformen Standard services: Udbyde services på en standardiseret måde. Eks ESDH systemet F2 fra cbrain. Supportingservices: Udbygning af integration mellem fagsystemer og shared services. Roadmaps: Tegne et billede af hvor vi teknologisk bevæger os hen, baseret på forretningsmæssige behov og teknologiske trends. 17

18 KONSOLIDERINGEN AF SERVERUM GIVER EN ENSARTET, MODERNISERET OG FORBEDRET INFRASTRUKTURPLATFORM To be -1 datacenter på 3 lokationer -Ensartet dokumentation -Konsolideret og maksimalt virtualiseret -Forberedt til udvidelse (fase 2) -Et ensartet sikkerhedsniveau -28 stand alone serverrum -Uensartet dokumentation -Forskellig virtualiseringsgrad As is -Ikke forberedt til udvidelse -Uensartet sikkerhedsniveau

19 KONSOLIDERING AF SERVERE - FØR 19

20 KONSOLIDERING AF SERVERE - EFTER 20

21 STATENS IT ARBEJDSPLADS - UDFORDRINGEN 3 systemer til 2 faktor sikkerhed 75 mailinstanser 89 PC images 43 AD (brugerrettighedssystemer) En uhomogen verden! Mange forskellige fysiske PC modeller XP end of life primo fejlsager årligt 3 Office versioner 6 ministerområder anvender Citrix 1800 kendte applikationer consumarization - ipad, iphoneetc. fleksibiltet

22 DESKTOPPROJEKTET ÉN STANDARD KONFIGURERET BÆRBAR PC TIL ALLE PÅ EN STANDARDISERET PLATFORM Så få lokale applikationer som muligt samt tilkøb fra positivlisten Lokale applikationer Bring Your OwnDevice (BYOD) Virtualiserede applikationer Ensartet, centraliseret udrulning af OS og lokale applikationer Universel adgang til applikationer og data i gcloud Mulighed for fortsat anvendelse af ældre Office og browser versioner skaber grundlaget for, at kunderne i eget tempo tilpasser integrationer i fagsystemer til Office 2010

23 STATENS IT S MÅLBILLEDE FOR CLOUD - gcloud Applikation ESDH ESDH ESDH ESDH Software asa service (SAAS) Web/CMS Web/CMS Web/CMS Web/CMS Mail Mail Mail Mail Platform Database Database Database Database Platform asa service (PAAS) Server OS Server OS Server OS Server OS Server Server Server Server Infrastruktur Infrastruktur Storage Storage Storage Storage Infrastructure asa service (IAAS) Netværk Netværk Netværk Netværk Afregningsdrivere -eksempler Server Bevilling Bevilling Serverinstanser CPU + RAM Storage Bevilling Bevilling GBstorage GB storage Database instanser Database instanser

24 TEKNIK IT UNDERSTØTTELSE AF DRIFTEN Vi arbejder målrettet på at blive en moden it-serviceorganisation, hvor processer er it-understøttet løbende proces q Serviceportal: kunderne opretter sager og får information om sagsstatus q HP Service Manager: sagssystem til håndtering af driftshændelser (incidents), herunder change-, SLA- og problem-moduler it-opgaver (bestillinger og leverancer) q HP Business Service Manager: overvågning af servere, systemer og services Driftscenteret central overvågningsfunktion, overblik og analysekompetence, som giver målrettet indsats i de enkelte teams, særligt ved tværgående incidents fokus på forebyggende indsats q Driftsapp giver alle kunder opdateret driftsstatus på smartphone eller ipad og specifik status på prioritet 1 sager hver time 24

25 FORANDRINGSLEDELSE - LEAVITTS MODEL Tendenser, udvikling og pres fra omverdenen Opgaver Teknik Struktur Mennesker 25

26 STRUKTUR - FORANDRINGSLEDELSE Organisering Processer & dokumentation Forandringsledelse Klare mål og målstyring 26

27 STRUKTUR - FORANDRINGSLEDELSE Processer & Dokumentation Statens It arbejder systematisk på højne modenhed og blive procesdrevet fokus er ITIL og ISO Dokumentation af processer, driftsdokumentation og løbende opdatering en stor opgave, særligt for fagsystemer, hvor kunderne er systemejere. ITIL et must for en it-serviceorganisation q Alle er ITIL foundation certificeret q ITIL processer: incident, change, problem event, capacity, service management - integreret i HPSM ISO27001 certificering q Audit dec udestående opgave d. 7. febr inden certificering Rigsrevisionen, Finansministeriets koncernsikkerhed har stærkt itsikkerhedsfokus og dermed fokus på sikker og stabil drift. 27

28 STRUKTUR - FORANDRINGSLEDELSE Organisering q Ny direktør august 2012, ny struktur 1. febr Formål: Én driftschef og dermed styrket driftsfokus. Kundechef håndterer alt omkring kunder - styrket kundefokus. Chefer ansvarlige for tværgående processer q Chefmøder: proces- og sikkerhedsfokus hver 14. dag. Formål: følge op og foretage løbende forbedringer, større proaktivitet q Driftsfokus formål: tæt opfølgning på driftssager, særligt kritiske incidents: Driftscenteret overvågning, alarmer, incident, event og problem management daglige driftsstatus tavlemøder med driftschef og teamledere & i hvert team q Driftsforum formål: særligt fokus på tværgående problemstillinger, herunder problem management. Fokus: proaktivitet q Hyppige husmøder. Formål: kommunikation, så alle ved hvor vi står, hvilke resultater vi har skabt og hvilke udfordringer vi står over for 28

29 STRUKTUR - FORANDRINGSLEDELSE Klare mål og målstyring q Resultatkontrakt med strategiske mål og KPI er. Giver fælles mål og engagement, og skaber overblik og sammenhæng på tværs i virksomheden. q Kundeaftalekomplekset indeholder en række SLA er, herunder på incidents, tilgængelighed og bestillinger q Systematisk ugentlig/månedlig rapportering -en datadrevet tilgang til procesforbedringer. Rapportering på drifts-sla ér bruges fx på Driftsstatusmøder: antal åbne sager, antal gamle sager, teams hvor sager hænger. Udlevering af fokussager til berørte teams q Resultatlønkontrakterfor alle ledere: direktion, chefer og teamledere: tværgående mål, teamets/områdets mål, personlige mål. Skaber motivation og helhed på tværs i virksomheden. 29

30 Økonomi til dato Større projekter Millioner kr. Budget 375,4 335,1 363 Budget 365,6 Risici Milepæle Budget og timer År til dato Indtægter År til dato Udgifter 5 Leveringstider på bestillinger 4,1 3,3 Løsningstider på incidents jan. dec. Procent Data Procent Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Prioriteter

31 FORANDRINGSLEDELSE - LEAVITTS MODEL Tendenser, udvikling og pres fra omverdenen Opgaver Teknik Struktur Mennesker 31

32 DET ER MENNESKER, DER GØR FORSKELLEN Performance Incitamenter Kompetencer Kultur Arbejdsmiljø 32

33 DET ER MENNESKER, DER GØR FORSKELLEN PERFORMANCE q SLA-mål, KPI er q Produktionsrapporter, månedsrapportering q PULS Perfomance, Udvikling, Løn-Samtale q Løbende forbedringer PDCA, tavlemøder, ITIL/ISO27001/Lean tankegang KOMPETENCER q Kompetencemapning: Team og Individuelt - sammenhæng med PULS q Teamet/Området gap-analyse, kompetenceudviklingsplan q Alle har primær og sekundær kompetence/opgaver øget fleksibilitet og udviklingsmuligheder 33

34 DET ER MENNESKER, DER GØR FORSKELLEN KULTUR q Vi vil Statens It et projekt, der giver mening q Karakteriseret ved åbenhed, respekt for hinanden, god stemning, en stærk vi følelse og holdånd q Kultur præget af konstante forandringer, krav og mål vi flytter os hurtigt q Ledelsen: vise retning, give mening, udvise anerkendelse, går foran ARBEJDSMILJØ q Arbejdsglæde som tema i efteråret 2012, Omvendt-dag maj 2013 q Fokus på sygefravær og stress INCITAMENTER q Anderkendelse, det gode kollegaskab - teamspirit også på tværs i SIT q Resultaterne ansporer til at ville endnu mere 34

35 UDFORDRINGER OG SEJRE UNDERVEJS q Rejsen har været lang og bumpet, med kriser og succés er undervejs q Driftsstabiliteten var i bund i starten nu kvitterer kunderne for, at vi har sikker og stabil drift og at vi løser incidents hurtigt og effektivt q Serverkonsolideringer skabte driftsustabilitet undervejs change management har været en udfordring q Statens It Arbejdsplads SIA platformen og SIA pc med webkontoret en succes for de fleste De største udfordringer er at få alle fagsystemer virtualiseret og køre stabilt på Citrixplatformen q Vi har skullet flytte os hurtigt på alle 4 parametre samtidigt: opgaver, teknik, organisation, mennesker. Det har kostet blod, sved og tårer. q Vi har brugt medarbejderdage, omvendt dag, arbejdsglæde for at bøde på det og løbende fejre vores succés er. 35

36 RESULTATER I LØBET AF 4 ÅR Vi har vist, at vi har gjort rejsen fra en samling af it-afdelinger med geografisk spredt og uhomogen infrastruktur og applikationslandskab til en professionel it-serviceorganisation med et stærkt procesfokus og en proaktiv tilgang til drift. q Teknisk kommer vi i mål i Q med afsluttet serverkonsolidering og ny desktopplatform til alle brugere. q Kunde-leverandørforholdet er professionaliseret med kundeaftalen som rammen for et professionelt samarbejde mellem kunde og leverandør. Alle kunder faktureres efter forbrug giver økonomiske incitamenter q Stærk procesfokus hos ledelse og medarbejdere: ISO certificering forventes i februar 2014 som den første offentlige it-serviceorganisation q Konstante, store forandringer fokus på at få medarbejderne med, på medarbejder- og lederudvikling. Medarbejdertilfredsundersøgelser og APV i positiv. Lav personaleomsætning.

37 HVORDAN GJORDE VI DET? Vi havde en brændende platform - og som Kotter har fortalt, så er det et godt fundament for hurtigt at flytte sig! Og det gjorde vi ved at leve op til Finansministeriets skarpe krav ved at q Opstille ambitiøse og klare mål, der giver mening og retning q Have konstant fokus på at samtænke opgaver, teknik, struktur og mennesker og sikre en evig vekselvirkning og løbende forbedringer q Konstant stort arbejdspres - holde modet og gejsten oppe ved forskellige tiltag og det har haft omkostninger q. Og fordi Statens It består en nogle mennesker, som bare ville det! Vi har bevist at vi kan flyve mens vi bygger flyet! 37

38 4. HVORDAN SER FREM- TIDEN UD? 38

39 FREMTIDEN STATUS NU q Statens It er nu ved at have gennemført fase 1 jf. regeringsbeslutning i 2009 og vi har bevist, at vi kan gå fra en samling af it-afdelinger til en professionel it-serviceorganisation forvandlet fra en offentlig styrelse til en it-leverandør. q Finansministeriet har igangsat evaluering som grundlag for fase 2 i Statens It s udvikling: Zangenberg benchmarking resultat: Statens It er service- og prismæssigt på højde med de bedste og dermed en attraktiv it-serviceleverandør Rambøll evaluering af strategi for fase 1, rammer, forløbet og kvaliteten klar i februar. Giver også Finansmin. et bud på strategien for fase 2 q Statens It er klar til at gå i gang med fase 2. Vi har primo 2014 indgået aftaler med Undervisningsministeriet og Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet. 39

40 FREMTIDEN HVAD ER DE NÆSTE SKRIDT? q Vi har bevist at vi er en attraktiv it-serviceleverandør, der kan skabe værdi for vores kunder og for vores ejere (Finansministeriet). q Vi samarbejder med vores kunder for at skabe cost-effektive fælles løsninger gcloud. q Vi samarbejder med Moderniseringsstyrelsen og Digitaliserings-styrelsen for hele tiden at fremme digitaliseringen i staten, hvor Statens It skaber costeffektive driftsløsninger for hele staten. q Vi får flere kunder, som gør det muligt for os at skabe en endnu mere attraktiv drifttservice på vej mod proaktiv 24/7 q Så Statens It ser lyst på fremtiden, fordi vi har bevist vores værd og det betyder en fortsat rejse mod større modenhed, større effektivitet. Så vi kan ikke hvile på laurbærene

41 5. DIALOG 41

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013 l Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Aftale om levering af service 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 2 Læsevejledning 4 2.1 Underbilag 4 3 Referencearkitektur 5 3.1 Formål 5 3.1.1 Statens

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Beretning Bankdata 2013 Udviklingsaktiviteter Teknologi Service & Support Drift Medarbejdere Konsulentfunktioner Skrevet om Bankdata 04 04 10 22 25 26 28 30 33 Regnskab 34 Påtegninger

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Service Desken anno 2013

Service Desken anno 2013 N Målgruppe: U PÅ Medarbejdere inden for Service Desk, Helpdesk og IT-support, hotline og diverse kundesupportafdelinger. 8. Å Årets store mødeplads over 120 deltagere sidste år Service Desken anno 2013

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

Sikker og effektiv drift af dine it-løsninger

Sikker og effektiv drift af dine it-løsninger IT-DRIFT OG -SERVICE Sikker og effektiv drift af dine it-løsninger EG www.eg.dk Din virksomhed er dybt afhængig af stabil og sikker it-drift. EG tilbyder en vifte af serviceydelser, der er tilpasset netop

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

En af de største. Antal medarbejdere i Bankdata: Antal jobansøgninger, Bankdata modtog i 2014:

En af de største. Antal medarbejdere i Bankdata: Antal jobansøgninger, Bankdata modtog i 2014: ÅRSRAPPORT 2014 En af de største Med 654 medarbejdere, hvor størstedelen er specialiseret inden for it-området, er Bankdata en af de største danske virksomheder inden for finans-it. Antal medarbejdere

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere