Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter"

Transkript

1 Udredning om mulighederne for risikoafdækning i Fjernvarmens Hus, 31. januar

2 Introduktion og oversigt over præsentation Baggrund for modeller og løsninger Modeller og løsninger De foreslåede tiltag En samlet model - til risikoafdækning og projektstøtte: Lånefond

3 Myter eller fakta Geotermibrønde er billigere og mindre komplekse sammenlignet med olie & gas brønde Simpel reservoir management Færre krav til udstyr Billige 'slimhole' brønde

4 Baggrund for modeller og løsninger Interviews / møder Forsikringer Internationale erfaringer Kontrakter Værktøjskassen Modeller / Løsninger Myndigheder og andre forhold

5 Værktøjskassen 5. Implementér, overvåg og revidér 1. Identificér risiko 4. Minimér risikoen 2. Analysér effekt Gennemgang af relevant data, reservoirmodeller og budgetter Projekt og tidsplaner Interviews / møder Forsikringer 3. Vurdér sandsynlighe d & konsekvens Checklister STOP-GO milepæle Succeskriterier Sandsynlighedsanalyser Internationale erfaringer Kontrakter Risikoanalyser Risikokatalog Værktøjskassen Opstartsfasen År 0-3 Udførelsesfasen År 3-6 Modeller / Løsninger Driftsfasen År 6-? Nedlukningsfasen Myndigheder og andre forhold

6 Internationale erfaringer Fokus på Geologiske forskelle Rettighedshavere Leverandørmarked Forsikringer Statslige ordninger og strategier Internationale erfaringer Interviews / møder Forsikringer Kontrakter Konklusioner: Større erfaringsbasis Branchen - forening Leverandørmarked mere varieret Bedre adgang til forsikringer Statslige ordninger ikke altid løsningen Værktøjskassen Modeller / Løsninger Myndigheder og andre forhold

7 Interviews / møder Interessenter inddelt i fire grupper: a) Rettighedshavere b) Myndigheder & Andet c) Internationale aktører d) Leverandører Internationale erfaringer Interviews / møder Forsikringer Kontrakter Workshop i november 2013 i Kolding Bekymringer, forslag, erfaringer m.v. er i stor grad anvendt i udformningen af modeller / løsninger Værktøjskassen Modeller / Løsninger Myndigheder og andre forhold

8 Forsikringer Rapporten gennemgår det komplette forsikrings-program Fokus på den særlige forsikring i geotermi Efterforskningsrisikoforsikringen Internationale erfaringer Interviews / møder Forsikringer Kontrakter Praktiske og juridiske forhold OBS: Kontraktens ansvarsfordeling OBS: Geologiske forhold Værktøjskassen Modeller / Løsninger Myndigheder og andre forhold

9 Kontrakter Ansvar og betaling skal følges ad Hvem bærer risikoen for Skader på udstyr Tidstab Øge konkurrencen blandt alle leverandører Internationale erfaringer Interviews / møder Forsikringer Kontrakter Fordelene ved fastpris og turnkey-kontrakter Værktøjskassen Modeller / Løsninger Myndigheder og andre forhold

10 Myndigheder og andre forhold Viden om og udmyntning af myndighedskrav Godkendelser Tidsrammer Udstyr Organisation Etc. Internationale erfaringer Interviews / møder Forsikringer Kontrakter Risici forbundet med ændringer i myndighedskrav Projektorganisations håndtering af myndigheder Værktøjskassen Modeller / Løsninger Myndigheder og andre forhold Informationssøgning

11 Modeller og løsninger Vurdering af informationer Brainstorming Screening Evaluering og ranking 38 konkrete modeller og løsninger

12 Implementerings- & Virkningsdiagram

13 Virkning Virkning Vægtningsfaktorer Implementeringsfaktor Virkningsfaktor Definition af Implementeringsfaktor Definition af Virkningsfaktor Politisk Tidsram me Ressourc er No Modelforslag Svær 100% >24 mdr >kr 5 mio Jura 100% Interess enter 100% Uvægtet Score $$ Tidsram me Risici Fremme geoterm i No Modelforslag Lille <kr >24 mrd 0% 0% N/A 0% Uvægtet Score 37 operatørselskab operatørselskab 86 Let 0% <2 mdr <kr % 0% % 18 mdr 0.8 miokr 1% 5% Stor >kr 5 mio <6 mrd 100% 100% Zero acc miokr 10 mdr 100% 0% n/a Ansvarlig Branche & Stat Ansvarlig Branche & Stat Type (Enabler, Driver) Enabler & Driver Type (Enabler, Driver) Enabler & Driver Implementeringscore 3 Virkningsscore 77 Implementeringscore 3 Virkningsscore 77 Implementering Implementering

14 Enablers and Drivers Virkning Høj Lav Enablers Drivers Svær Implementering Let

15 De anbefalinger 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram 4 Projektlederkompetencer 5 Brancheforening 6 Godkendelse af organisationen 7 Tekniske arbejdsgrupper 8 Klarhed om krav til operatøren Ekspertpanel 10 operatørselskab 11 kontraktstrategi lånefond

16 Anbefaling nr. 1 1 Standarder for 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Udarbejde standarder og god praksis for inden for: Undergrund, Kontrakter, Forsikringer, Boreplads, Rig, Anlæg, Drift etc 4 Projektlederkompetencer 5 Brancheforening 6 Godkendelse af organisationen Skal sikre ensartet tilgang og metodisk brug af risikoafdækning i alle 7 Tekniske arbejdsgrupper 8 Klarhed om krav til operatøren Ekspertpanel Skabe overskuelighed for det enkelte projekt 10 operatørselskab 11 kontraktstrategi lånefond

17 Anbefaling nr. 2 2 Tredjepartsgennemgang af geologisk model og reservoirmodel 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Krav om gennemgang af geologisk- og reservoir model ved uafhængig kompetent tredjepart 4 Projektlederkompetencer 5 Brancheforening 6 Godkendelse af organisationen Være en del af arbejdsprogrammet for tilladelsen 7 Tekniske arbejdsgrupper 8 Klarhed om krav til operatøren Ekspertpanel Vil nedbringe risici på et tidligt tidspunkt Vurdering af kritiske parametre for projektet 10 operatørselskab 11 kontraktstrategi lånefond

18 Anbefaling nr. 3 3 Verifikation af bore-og testprogram 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Krav om gennemgang og verifikation af programmerne ved en uafhængig kompetent tredjepart inden godkendelse hos Energistyrelsen 4 Projektlederkompetencer 5 Brancheforening 6 Godkendelse af organisationen Skal sikre afdækning af risici ved boring og test 7 Tekniske arbejdsgrupper 8 Klarhed om krav til operatøren Ekspertpanel Højne kvaliteten af programmer of rapporter 10 operatørselskab 11 kontraktstrategi lånefond

19 Anbefaling nr. 4 4 Projektlederkompetencer 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Fastlægge klare krav om projektledererfaring og kompetencer for de enkelte faser i projektet 4 Projektlederkompetencer 5 Brancheforening 6 Godkendelse af organisationen Skal sikre optimering af projekter og minimere risikoprofilen Uddannelse og træning kan varetages af en fremtidig brancheorganisation, der kan fastlægge standarder for ledelse af 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi Ekspertpanel lånefond

20 Anbefaling nr. 5 5 Brancheforening med ansvar for udstedelse af standarder og erfaringsoverføring 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Udarbejdelse af standarder, erfaringsoverførsel etc. Drevet ved kontingenter Medlemmer fra rettighedshavere, leverandører, olie- og gasselskaber, uddannelse myndigheder m.fl. Ikke være ansvarlig for teknisk eller anden rådgivning 4 Projektlederkompetencer 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 5 Brancheforening 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi 6 Godkendelse af organisationen Ekspertpanel lånefond

21 Anbefaling nr. 6 6 Godkendelse af projektorganisationen i opstartsfasen 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Energistyrelsen stå for dybtgående vurdering af projektorganisationen, tekniske kompetencer og referencer Alternativ: fremtidig brancheorganisation for geotermi kan udarbejde industristandard for organiseringen af, samt minimumskrav til kompetencer og referencer 4 Projektlederkompetencer 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 5 Brancheforening 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi 6 Godkendelse af organisationen Ekspertpanel lånefond

22 Anbefaling nr. 7 7 Krav til organisationen (tekniske arbejdsgrupper) 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Tekniske arbejdsgrupper på tværs af de enkelte rettighedsselskaber Dele erfaringer ifm. tekniske løsninger, undergrundsforhold, finansiering, forsikringer m.m. Energistyrelsen kan deltage som tilsynsførende enhed og observatør Sætter fokus på risikobetonede områder 4 Projektlederkompetencer 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 5 Brancheforening 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi 6 Godkendelse af organisationen Ekspertpanel lånefond

23 Anbefaling nr. 8 8 Klarhed om krav til operatøren 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Energistyrelsen udsende vejledning med angivelse af kravene til operatøren inden for organisation, sikkerhed og sundhed, mandskab,geologi/geofysik, boring og anlæg. Alternativ: Fremtidig branche-organisation for geotermi kan udarbejde en industristandard for kravene til operatøren. 4 Projektlederkompetencer 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 5 Brancheforening 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi 6 Godkendelse af organisationen Ekspertpanel lånefond

24 Anbefaling nr. Ekspertpanel med ansvar for vurdering af projekter 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Øget teknisk niveau og kvalitetssikring af projekters risici Erfarne ressourcer inden for tekniske, finansielle og juridiske områder Energistyrelsen kan deltage som observatør Opstramning af Energistyrelsens administration af godkendelser af rettighedshavere og operatører 4 Projektlederkompetencer 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 5 Brancheforening 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi 6 Godkendelse af organisationen Ekspertpanel lånefond

25 Anbefaling nr operatørselskab 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Etablere fælles operatørselskab for geotermi, særligt for udførelsesfasen. Inspiration fra det tidligere DANOP I/S, der samlede private og statslige aktører i operatør-opgaven. Deltagere kunne evt. være Dansk Fjernvarme, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, stat eller kommuner, samt private investorer. 4 Projektlederkompetencer 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 5 Brancheforening 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi 6 Godkendelse af organisationen Ekspertpanel lånefond

26 Anbefaling nr kontraktstrategi 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Samarbejde om udbud og indgåelse af kontrakter, f.eks. for borerig, indkøb af materialer, og anskaffelse af specialydelser. 4 Projektlederkompetencer 5 Brancheforening 6 Godkendelse af organisationen Koordinere aktiviteterne, således at der indgås kontrakter for anskaffelser for 4-6 projekter ad gangen. Anvendelse af kontraktstrategi som risikoafdækning 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi Ekspertpanel lånefond

27 Anbefaling nr. lånefond 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram Optage lån til dækning af omkostningerne, ved at udarbejde et godt teknisk og kontraktmæssigt grundlag for projektet Godkendelse ved et ekspertpanel Lån tilbagebetales helt eller delvis over f.eks. 5 år Ressourcer stilles til rådighed for at sikre kvalitetsprodukt i opstartsfasen Fremdrift i projekter 4 Projektlederkompetencer 7 Tekniske arbejdsgrupper 10 operatørselskab 5 Brancheforening 8 Klarhed om krav til operatøren 11 kontraktstrategi 6 Godkendelse af organisationen Ekspertpanel lånefond

28 De anbefalinger 1 Standarder for 2 Tredjepartsgennemgang 3 Verifikation af boreprogram 4 Projektlederkompetencer 5 Brancheforening 6 Godkendelse af organisationen 7 Tekniske arbejdsgrupper 8 Klarhed om krav til operatøren Ekspertpanel 10 operatørselskab 11 kontraktstrategi lånefond

29 Sammenhængen mellem geotermiaktører og løsningsmodeller Samlet Model 5 Brancheforening Rådgiver Stat Andre Projektleder kompetencer 4 Tredjepartsgennemgang af geologisk- og reservoirmodel 2 Godkendese af projektorganisationen 6 Lånefond? 11 Standarder for, herunder geologi/geofysik 1 7 Verifikation af bl.a. bore- og testprogram (well examination) 3 Klarhed om krav til operatøren 8 Lånefond?

30 Model for Lånefond Projektstart Lånefond yder lån til kvalificerede projekter Udarbejdelse af P0 model baseret på dataindsamling, reservoirmodel, seismik, økonomi, projektforslag. Vurdering af projekt efter senest mdr Rettighedshaver begynder med betaling af første lån over 3-5 år Lånefond betaler forsikringspræmien Rettighedshaver begynder med betaling af forsikringslån over 5 år te projekt? Ja Planlægning af boringer igangsættes Udførelse, test og vurdering af boringer og reservoir te projekt? Ja Projektet fuldføres og sættes i drift Nej Projektet stoppes: selvrisiko betales af rettighedshaveren Nej Projektet stoppes: selvrisiko betales af rettighedshaveren

31 Antagelser for lånefonden Projekt portefølje på ca. 40 brønde fordelt på 13 licenstilladelser Tildeling på mill kr per år i 5 år Opstartslån Størrelse: 2-4 mill kr Tilbagebetaling: 3-5 år Tidsramme for opstartsperiode: 2 år Succesfaktor: 80% Udførelseslån Størrelse: 4-6 mill kr Tilbagebetaling: 5 år Tidsramme for udførelsesfasen: 3 år Succesfaktor: 0%

32 Antal brønde Millioner Likviditet i lånefonden År

33 Fordele ved en samlet model Fremmer geotermiens udbygning i Danmark Struktureret udvælgelse af egnede Sikre forsikringer for projekter i udførelsesfasen Nedbringer risikoen ved det konkrete projekt, og for den samlede projektmasse Bedre kvalitet ved opstart af projekter Sikrer højt fagligt niveau med brug af de bedste, tilgængelige ressourcer Et geologisk, teknisk, kommercielt og juridisk tjek inden udbetaling af lån Faseopdelt proces og støtte Opbygger viden, standarder og dokumentation Lav belastning af offentlige finanser (rettighedshaver og forsikringsgiver tager del af risikoen) Realistisk at gennemføre, inden for rimelig tid

34 Risikoafdækning ved den Samlede Model Operation Opstartsfasen (studier, seismik etc.) Borefasen (eksklusiv borerisiko) Risikoafdækning Opstartslån kan sikre bedre kvalitet i arbejdet og minimere finansielle risici Forsikringsafdækning Borerisiko Driftsfasen Kontraktstrategi (fastpris) Planlægning Tredjepartsgennemgang Forsikringsafdækning

35 Fremtidsudsigter for geotermien i Danmark Geotermien i Danmark kan og bør udvikles Udredningen har identificeret en række modeller og løsninger som kan bidrage til udviklingen Branchen, myndigheder og andre aktører opfordres til at tage stilling til det videre forløb Rasmus L. Petersen, WellPerform Søren L. Jensen, WellPerform Bo Sandroos, Sandroos Advokatfirma

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Risikoafdækning i geotermiprojekter

Risikoafdækning i geotermiprojekter 1 Risikoafdækning i geotermiprojekter Fjernvarmens Hus, Kolding 8. Oktober 2013 WellPerform ApS Toldbodgade 2 st. th. DK 1253 København K www.wellperform.com Dagsorden 09.30 09.45 Velkomst og introduktion

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet God IT Skik Berthing, Hans Henrik Aabenhus; Mogensen, Jess Kjær; Lind, Bo; Gotfredsen, Knut; Joensen, Thomas B.; Mikkelsen, Niels Thor; Nielsen, Frank S. Publication date: 2011 Document

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere