Indledning. Velkommen. Elementer på hovedskærmbilledet. Version 1.5 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Velkommen. Elementer på hovedskærmbilledet. Version 1.5 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Version 1.5 Indholdsfortegnelse Indledning TMR Tracker Precision Feed Management Solutions Fodermanagementsystemet TMR Tracker er en komplet løsning, der giver landmanden kontrol over foderomkostningerne og samtidig øger effektiviteten og produktionen! TMR Tracker indeholder mange smarte managementfunktioner, som f.eks. muligheden for opsætning af forskellige brugere, fodermiddelkontrol, online dataoverførsel til konsulenter og flere managementprotokoller. TMR Tracker er et uundværligt værktøj for fremtidsorienterede landmænd! Oplysninger om fodermidler, foderblandinger, grupper og fuldfodervogne (blandere) indtastes ved hjælp af TMR Tracker. Oplysningerne sendes til foderblanderens vægtindikator via DataLink (trådløs overføring) eller DataKey (memory stick). Vægtindikatoren viser da fodermidler og grupper med tilhørende læsse- og lossevægt. De faktiske værdier for læsning og losning gemmes og returneres til TMR Tracker via DataLink eller DataKey. Softwaren kan præsentere de analyserede data i flere forskellige detaljerede protokoller, tabeller og grafer. Velkommen I denne vejledning findes der yderligere oplysninger om vinduer, lister og funktioner. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen for at få flere oplysninger. Elementer på hovedskærmbilledet Før du går i gang Elementer på hovedskærmbilledet Hovedmenu Værktøjslinjen i TMR Tracker Managementmenuen i TMR Tracker Proceslinjen i TMR Tracker Indeholder programindstillinger og funktioner som f.eks. sikkerhedskopi og hjælp. Værktøjslinjen giver en nem og hurtig adgang til alle vinduer. Alle vinduer til managementopgaver kan åbnes hurtigt og nemt fra managementmenuen. Her ses alle åbne vinduer. De fleste af vinduerne åbnes i "multi-task"-modus. Dette betyder, at der nemt kan skiftes frem og tilbage mellem vinduerne.

2 Før du går i gang Grundfunktioner i TMR Tracker Før du kan begynde at arbejde med TMR Tracker, skal der indtastes nogle grundlæggende oplysninger om fodermidler, foderblandinger, grupper og mindst én fuldfodervogn (blander). Når systemet først er startet, er det nemt at vedligeholde og opdatere oplysningerne. Hovedskærmbilledet i TMR Tracker Tilføj fodermiddel Tilføj foderblanding Tilføj gruppe Tilføj blander Tilføj bruger (fører) Send data Installering af TMR Tracker Du har modtaget en cd-rom til installering af TMR Tracker på din pc. Før du starter installeringen, skal alle programmer lukkes. FØLG DISSE ANVISNINGER VED INSTALLERINGEN AF PROGRAMMET: 1. Sæt den medfølgende cd-rom i drevet på din pc. Hvis setup ikke starter automatisk, kan det startes ved at klikke på knappen "Start" i proceslinjen og vælge "Kør". Indtast "d:\setup.exe. Hvis dit cd-rom-drev har et andet bogstav, skal dette bogstav skrives i stedet for "d". Klik på "OK" 2. Læs licensaftalen og acceptér denne. 3. Indtast serienummeret og klik på "Næste". 4. Vælg dit land og klik på "Næste" 3 gange. Hvis du allerede har installeret TMR Tracker 3, kan du vælge det land med "Opdater" bagved. 5. Når "System check" er udført, klikkes på "Start". Installationen startes. 6. Derefter vil du blive opfordret til at genstarte computeren. Acceptér dette og klik på "Afslut". 7. Start programmet ved at dobbeltklikke på TMR Tracker-ikonet på skrivebordet. 8. Der vises et vindue med opfordring til valg af gård. Klik på "Tilføj besætning", indtast besætningens navn og klik på "OK". 9. Systemet tilføjer den nye besætning. "Superpump" kan startes. 10. Når du starter programmet, vil du se, at det ikke er registreret endnu. Vælg "Hjælp" "Registrering" "Hjælp" i menulinjen. Her forklares, hvordan programmet registreres. Dette skal gøres inden der er gået 30 dage; hvis ikke, vil du ikke kunne bruge programmet mere! 11. For at være i stand til at overføre data via DataKey, skal dockingstationen tilsluttes din computer. WINDOWS XP: 12. Guiden "Ny hardware fundet" starter automatisk 13. Vælg: "Nej, ikke endnu" og klik to gange på "Næste". Klik derefter på "Afslut" 14. Gentag trin Driverne er installeret, installationen er afsluttet WINDOWS VISTA: 16. Vinduet "Tilføj ny hardware" vises. Der opfordres til at installere drivere. Klik på dette og derefter på "Næste". 17. Klik på "Ikke online". Klik derefter på "Næste". Tryk på "Afslut", når driverne er installeret. 18. Gentag trin 16-17, hvis det vises igen. 19. Driverne er installeret, installationen er afsluttet Hjælp til programmet TMR Tracker fås ved at klikke på ikonet "Hjælp".

3 Hovedskærmbilledet Når TMR Tracker åbnes, vises hovedskærmbilledet, der er inddelt i forskellige afsnit: Hovedmenu Værktøjslinjen i TMR Tracker Managementmenuen i TMR Tracker Proceslinjen i TMR Tracker Næste: Tilføj fodermiddel Tilføj fodermiddel I dette kapitel forklares, hvordan fodermidler tilføjes i TMR Tracker. 1. Vælg fodermiddel-ikonet fra værktøjslinjen: 2. Fodermiddellisten åbnes. Denne skærm er tom, når der ikke er nogen tilgængelige fodermidler. Klik på "Ny" nederst til venstre på skærmen. Derefter åbnes et nyt vindue. I dette vindue kan der indtastes oplysninger om fodermidlet. Indtast fodermidlets displaynavn (et navn på maks. 6 tegn, som det skal vises på vægtindikatoren), en betegnelse (langt fodermiddelnavn) og tørstofindholdet (%), hvis du vil bruge fodermidlets tørvægt. Der kan indtastes flere oplysninger, men for at komme i gang er disse oplysninger tilstrækkelige. 3. Gem oplysningerne om fodermidlet ved at klikke på "OK". Opret flere fodermidler ved at gentage trin 2 og Luk fodermiddellisten ved at trykke på "Luk" nederst til højre. Der kan nu fortsættes med Tilføj foderblanding. Tilføj foderblanding I dette kapitel forklares, hvordan foderblandinger tilføjes i TMR Tracker. 1. Vælg foderblandings-ikonet fra værktøjslinjen: 2. Foderblandingslisten åbnes. Klik på "Ny" nederst til venstre på skærmen. Derefter åbnes et nyt vindue. Indtast et displaynavn og en betegnelse for den nye foderblanding. Indtast også en omtrentlig værdi for massefylden (bruges

4 til beregning af læs). 3. Nu kan der tilføjes ét fodermiddel ad gangen til denne foderblanding ved at klikke "Tilføj". Indtast den mængde, der skal udfodres (i kg/dyr eller lbs/dyr) i søjlen "Faktisk læs" eller "Tørstof". 4. Gentag trin 6, indtil foderblandingen er komplet. Fodermidler kan slettes ved at trykke på "Slet". Fodermidlernes rækkefølge (læsserækkefølge) kan ændres ved hjælp af tasterne og. 5. Oplysningerne om foderblandingen gemmes ved at trykke på "OK". Der kan tilføjes flere foderblandinger ved at gentage trin 2-4. Der kan nu fortsættes med Tilføj gruppe. Tilføj gruppe I dette kapitel forklares, hvordan grupper tilføjes i TMR Tracker. 1. Før man går i gang med at tilføje grupper, skal man helst beslutte sig for, om der kun skal udfodres én foderblanding pr. gruppe eller flere (på samme dag). Vælg menuen "Programindstillinger" > "Generelle indstillinger" > "Foderperioder", og vælg enten "En foderperiode" (kun én foderblanding pr. gruppe) eller "Flere foderperioder" (mere end én foderblanding pr. gruppe). Luk vinduet ved at klikke på "OK". 2. Vælg gruppe-ikonet fra værktøjslinjen: 3. Gruppelisten åbnes. Klik på "Ny" nederst til venstre på skærmen. Derefter åbnes et nyt vindue. Indtast et displaynavn og en betegnelse for den nye gruppe. Sæt den globale foderfaktor til 100 og indtast antallet af køer. Vælg en gruppetype for denne gruppe. 4. På det næste faneblad "Foderblandinger" kan der vælges hvilken foderblanding, der skal udfodres til denne gruppe. Klik på det hvide felt i søjlen "Betegnelse" og derefter på knappen. Derved åbnes et vindue med de netop tilføjede foderblandinger. Vælg en foderblanding for denne gruppe. 5. Oplysningerne om gruppen gemmes ved at trykke på "OK". Der kan tilføjes flere grupper ved at gentage trin 3-4. Der skal tilføjes mindst 1 blander, før der kan sendes data. Tilføj blander. Tilføj blander I dette kapitel forklares, hvordan blandere tilføjes i TMR Tracker. 1. Vælg blander-ikonet fra værktøjslinjen: 2. Vinduet "Blanderkontrol" åbnes. Klik på "Ny" nederst til venstre på skærmen. Derefter åbnes et nyt vindue. Indtast et displaynavn og en betegnelse for den nye blander. Indtast blanderens kapacitet, og sæt status på "Aktiv". Gem oplysningerne om den nye blander ved at trykke "OK". 3. Der kan tilføjes flere blandere ved at gentage trin 2, men én blander er nok til at starte med. Før du går i gang med at overføre data, skal der tilføjes mindst én fører, så oplysningerne kan beregnes ved indlæsningen. Tilføj bruger (fører). Tilføj bruger (fører) I dette kapitel forklares, hvordan en bruger (fører) tilføjes i TMR Tracker.

5 1. Vælg brugermanagement-ikonet fra værktøjslinjen: 2. Vinduet "Tilføj bruger" åbnes. Klik på "Ny" nederst til venstre på skærmen. Derefter åbnes et nyt vindue. Indtast et ID-nummer (der skal bruges på vægtindikatoren) og navnet på føreren. Indtast et kodeord for denne bruger og gentag kodeordet. Sæt flueben ved "Fører" og klik på "OK". 3. Der kan tilføjes flere brugere ved at gentage trin 2, men én bruger er tilstrækkelig til at starte med. Nu er alt klart til at overføre data til vægtindikatoren: Send data. Send data I dette kapitel beskrives, hvordan data overføres til DataKey- eller DataLink-systemet. 1. Vælg dataoverførsels-ikonet fra værktøjslinjen (DataKey eller DataLink): 2. Vinduet "Send data" åbnes. Hvordan dette vindue ser ud, afhænger af forskellige indstillinger. I dette eksempel antages, at indstillingerne er foretaget som beskrevet i de foregående trin. Vær opmærksom på, at højre side af dette vindue ikke er tilgængeligt i forbindelse med DataLink, da DataLinkprogrammet sammensætter læssene. 3. Sædvanligvis består dette vindue af 2 eller 3 dele; til venstre vises en oversigt over foderperioder og foderblandere. I midten af vinduet vises alle grupper med foderdata. I det højre delvindue vises de aktuelle læs. Hvis der kun er

6 én foderblander og én fodring, vises der kun 2 delvinduer. Før oplysningerne sendes til DataKey / DataLink, har man mulighed for at rette i dem. Sammensætning af læs: Klik på ikonerne og foran læssene for henholdsvis at udfolde og sammenfolde oplysningerne om gruppefordelingen. Klik på knappen for at lukke alle gruppefordelinger. for at vise alle gruppefordelinger eller klik på knappen Fodringsrækkefølge: Brug piltasterne og til at flytte grupper op eller ned med. Glem ikke at gemme fodringsrækkefølgen, hvis samme rækkefølge skal bruges igen næste gang:. 4. Før oplysningerne om læs kan sendes, skal kommunikationsindstillingerne foretages. Åbn menuen "Kommunikationsindstillinger" ved at klikke på "Indstillinger" nederst til venstre på skærmen. Vælg fanebladet "Kommunikation", og foretag konfigurationen (enten com-port-setup for DataKey eller output folder-setup for DataLink). Tryk "OK" for at vende tilbage til vinduet "Send data". 5. Klik på knappen "Send alle læs" for at sende data til DataKey eller DataLink-filen. Når oplysningerne er overført, kan man lukke vinduet og fortsætte med fodringsprocessen. Tip: De første par dage kan det være en god ide at udprinte læssene (Vis udskrift) og bruge det som sikkerhedskopi, før man er helt fortrolig med vægtindikatorens menu. Managementmenuen i TMR Tracker Managementmenuen giver adgang til alle fodringsrelevante vinduer i TMR Tracker. Menuen er inddelt i 5 hovedkategorier: FODERINDSTILLINGER Brug denne menu til at indstille fodermidler, foderblandinger og grupper AKTIVITETER Brug denne menu til at kontrollere alle daglige fodringsaktiviteter (gruppefodringsliste, send data, modtag data) MANAGEMENT Brug denne menu til foderblanderindstillinger, brugermanagement, områdekontrol og til administration af kontakter (konsulenter/leverandører). PROTOKOLLER Denne menu indeholder alle foderprotokoller. OBS: Nogle vinduer har protokoller, der er direkte tilgængelige via knappen "Vis udskrift". DATAOVERFØRSEL I denne menu findes TMR Trackers avancerede dataoverførselsoptioner. Foderindstillinger Fodermiddelliste Fodermiddellisten giver en oversigt over alle fodermidler i TMR Tracker. Databasen har standardmæssigt et fodermiddel: Vand. Dette fodermiddel benyttes til at justere tørstofindholdet, når indstillingen Automatisk justering af tørstofindhold er valgt. I dette vindue kan der tilføjes nye fodermidler, og eksisterende fodermidler kan ændres eller slettes. Der kan udprintes en liste over fodermidlerne ved at klikke på knappen "Vis udskrift". Ved at klikke på knappen "Egenskaber", kan visningen af fodermidlerne ændres: Priserne kan vises pr. faktisk vægt eller pr. tørstofindhold, og fodermidlerne kan grupperes efter type. Ved at trykke på "Ny" eller "Rediger" åbnes et nyt vindue: Detaljer for fodermidler. Rediger fodermiddel Valgmulighederne i dette vindue afhænger af din produktlicens og af indstillingerne i "Generelle indstillinger".

7 DISPLAYNAVN Displaynavnet er det korte fodermiddelnavn, der skal vises på vægtindikatorens display. Det kan bestå af maksimalt 6 tegn. BETEGNELSE Betegnelsen er det lange fodermiddelnavn, der bruges i programmet. FODERTYPE Fodertypen angiver, hvilken kategori fodermidlet tilhører. Den kan bruges til at gruppere fodermidlerne i fodermiddellisten. PLACERING Placeringen er et frit datafelt, hvor det sted, produktets indlagres, kan indtastes. TØRSTOF Tørstofindholdet i procent PRIS Produktets pris kan indtastes på forskellige måder; på basis af den faktiske vægt, tørvægten eller forskellige enheder. TMR Tracker beregner standardprisen pr. ko eller pr. produktmængde til protokollerne. ANVEND SVIND Svind er det produkttab, der opstår ved praktiske forhold ved læsning og fodring. Hvis der skal tages hensyn til svind, kan mængden indtastes her. ANDEN UDFODRING Hvis (en del af) produktet udfodres uden brug af vægtindikatoren, kan denne mængde registreres her. Dette kan for eksempel være tilfældet, når en lille mængde fodres manuelt til en separat gruppe. Den udfodrede mængde, der indtastes her, benyttes til dagligt at korrigere lagerbeholdningen. STANDARDINDSTILLINGER FOR BLANDER Værdierne for stabilitet og tolerance, der indtastes i dette vindue, tilsidesætter vægtindikatorens standardværdier. Se også Generelle indstillinger - Tolerance. BENYTTES IKKE Hvis et fodermiddel midlertidigt eller ikke længere er i brug, kan der sættes flueben her. Dette bevirker, at fodermidlet ikke vises i lagerprotokollerne og foderblandingsvinduerne. Hvis fodermidlet indgår i en foderblanding, ignoreres "Benyttes ikke"-indstillingen for denne foderblanding. På det andet faneblad i dette vindue kan indstillingerne for Lagerkontrol foretages. Lagerkontrol Lagerkontrol er ikke mulig i TMR Tracker Lite

8 Indkøbt foder Vinduet "Indkøbt foder" bruges til at administrere ændringer i fodermiddellageret (indkøb, salg, justeringer). Lagerkontrol er ikke mulig i TMR Tracker Lite, derfor er vinduet "Indkøbt foder" ikke tilgængeligt. Foderbestillingsliste Foderbestillingslisten giver en oversigt over hvilke fodermidler, der skal genbestilles, og hvilke premix der skal blandes. Lagerkontrol er ikke mulig i TMR Tracker Lite, derfor er vinduet "Foderbestillingsliste" ikke tilgængeligt. Lagerprotokol Lagerprotokollen er en grafisk protokol, der viser den aktuelle lagerbeholdning af fodermidler. Lagerkontrol er ikke mulig i TMR Tracker Lite, derfor er vinduet "Lagerprotokol" ikke tilgængeligt. Foderblandinger Listen over foderblandinger giver en oversigt over alle foderblandinger i TMR Tracker. I dette vindue kan der tilføjes nye foderblandinger, og eksisterende foderblandinger kan ændres. Nogle af foderblandingerne vises på gul baggrund. Dette indikerer, at disse foderblandinger skal bruges som premix. Når der skal tilføjes en ny foderblanding på grundlag af en eksisterende foderblanding, kan denne foderblanding kopieres ved at klikke på den i listen og trykke "Kopier". Listen over foderblandinger kan udprintes med knappen "Vis udskrift". Standardrækkefølgen kan ændres med knappen "Egenskaber". Tip: Måske har du brug for en protokol, der viser alle foderblandinger med de tilhørende fodermidler. Denne protokol hedder Detaljeret protokol over foderblandinger og findes i menuen "Protokoller". Knappen "Ny" eller "Rediger" åbner et nyt vindue: Rediger foderblanding.

9 Rediger foderblanding I vinduet "Rediger foderblanding" kan en foderblanding sammensættes ved at tilføje fodermidler og angive den korrekte mængde af hvert fodermiddel. Valgmulighederne i dette vindue afhænger af din produktlicens og indstillingerne. I dette kapitel beskrives alle funktioner. Når der skal tilføjes en foderblanding, skal der først angives et displaynavn. Displaynavnet er det navn, der vises på vægtindikatoren. Derefter kan der angives en betegnelse for foderblandingen. Dette felt kan indeholde en længere tekst og benyttes i TMR Tracker, når der skal henvises til foderblandingen. For at kunne beregne den maksimale mængde foderblanding i et læs, skal der angives en massefylde. Hvis der ikke findes en god tilnærmet værdi for massefylden, kan vinduet "Beregn massefylde" åbnes med ikonet, hvor du kan bruge oplysninger om læsset (mængde og blanderstørrelse) til at beregne massefylden med. Der kan tilføjes fodermidler ved at klikke på knappen "Tilføj fodermiddel" nederst i vinduet "Rediger foderblanding". Derved åbnes søgevinduet med alle fodermidler fra databasen.

10 OBS: Dette vindue viser kun "aktive" fodermidler. Fodermidler, der ikke er i brug og derfor har indstillingen "Benyttes ikke" vises ikke i dette vindue. Når der er tilføjet et fodermiddel, kan mængde/dyr angives, enten på basis af den faktiske vægt eller tørstofindholdet. Om søjlerne "Stabilitet", "Tolerance" og "Blanderkommando" er tilgængelige, afhænger af indstillingerne og hvilken programlicens du har for TMR. I søjlerne for stabilitet og tolerance kan de ønskede værdier indtastes, hvis du ikke vil bruge vægtindikatorens standardværdier for dette fodermiddel. Se også Generelle indstillinger - Tolerance. I vinduet "Blanderkommando" kan der udfyldes en blanderkommando. Flere oplysninger om blanderkommandoer; se også Generelle indstillinger - Blanderkommando. Fodermidlernes rækkefølge (læsserækkefølge) kan ændres ved hjælp af tasterne og. TMR Tracker kan tilsætte vand til foderblandingen og derved justere tørstofindholdet. Klik på ikonet "Justering af tørstofindhold". Derved åbnes nedenstående vindue. Vinduet viser det aktuelle tørstofindhold af en foderblanding, og du har muligheden for at angive den ønskede værdi (målværdi) for tørstofindholdet. "Målværdi for tørstof" kan kun være større end "Aktuelt tørstof", hvis fodermidlet "Vand" allerede er tilføjet foderblandingen. Målværdien opnås i dette tilfælde ved at reducere vandmængden. Fodermidlet vand tilføjes foderblandingen automatisk, hvis det er nødvendigt.

11 OBS: Denne knap er kun tilgængelig, hvis funktionen er aktiveret i Generelle indstillinger - Automatisk justering af tørstofindhold. Den er muligvis ikke inkluderet i din produktlicens. Gruppeoversigt Gruppeoversigten giver en oversigt pr. gruppe for egenskaber og valgte foderblandinger. Det meste af denne funktion er beskrevet i kapitlet Gruppeliste. Gruppeliste Gruppelisten giver en oversigt over alle aktive grupper i TMR Tracker, tilsvarende til fodermiddellisten og foderblandingslisten. Ud fra denne liste kan der tilføjes nye grupper eller ændres eksisterende grupper. Knappen "Vis udskrift" åbner en protokol med alle grupper. Standardrækkefølgen kan ændres med knappen "Egenskaber". Tip: Måske har du brug for en protokol, der viser alle grupper med de tilhørende foderblandinger. Denne protokol hedder Detaljeret protokol over grupper og findes i menuen "Protokoller". Tip: Hvis antallet af køer eller mængden pr. gruppe skal ændres dagligt, kan værdierne hurtigt ændres ved hjælp af Gruppefodringslisten. Knappen "Ny" eller "Rediger" åbner et nyt vindue: Rediger gruppe. Rediger gruppe Brug dette vindue til at tilføje / ændre oplysninger om grupper.

12 DISPLAYNAVN Displaynavnet er det navn, der vises på vægtindikatoren. BETEGNELSE Betegnelsen er det lange gruppenavn, der benyttes i TMR Tracker. GLOBAL FODERFAKTOR Den globale fodringsfaktor (G.F.F.) er en relativ værdi i procent, der bruges til at ændre den totale mængde foder til en gruppe. Sæt værdien til 100% i starten, og brug den til at foretage små ændringer (f.eks. når vejret er tørt, eller hvis du planlægger at foretage den næste udfodring tidligt eller sent). ANTAL KØER Antallet af køer i denne gruppe. GRUPPETYPE Dette felt kan benyttes til at klassificere en gruppe. Listen over gruppetyper kan ændres i den tilsvarende menu: Foderindstillinger > Grupper > Gruppetyper. OMRÅDER Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis den er aktiveret i "Generelle indstillinger" og er afhængig af produktlicensen for TMR Tracker. Flere oplysninger om brugen af områder, se Områdekontrol i kapitlet om generelle indstillinger. BENYTTES IKKE Brug denne valgmulighed, hvis en gruppe ikke skal benyttes et stykke tid. Gruppen vil da ikke blive vist i vinduet "Send læs", men kan tilføjes senere igen ved at fjerne fluebenet. Den nederst del i vinduet "Rediger gruppe" benyttes til at indstille foderblandingen/foderblandingerne for denne gruppe.

13 Antallet af fodringer, der er tilgængelige for denne gruppe, afhænger af indstillingerne i Foderperioder i "Generelle indstillinger" (én eller flere foderperioder). I søjlen "Betegnelse" kan en foderblanding tilordnes en bestemt foderperiode ved at klikke i den celle, hvor foderblandingen skal være og trykke. Derved åbnes et søgevindue, hvor der kan udvælges en af foderblandingerne. Foderblandingen kan fjernes ved at trykke på. Dernæst skal den ønskede mængde indtastes. Standardmæssigt tilføjes mængden på grundlag af den mængde/dyr, som er angivet i vinduet "Rediger foderblanding". Hvis en foderblanding skal fordeles på to fodringer (f.eks. en om morgenen og en om aftnen), kan dette nemt indstilles ved at sætte værdien til 50% for begge fodringer (eller 60% og 40%, hvis der skal fodres mere om morgenen end om aftenen). Derved laves en ny beregning af den samlede mængde foder for den enkelte fodring. Tip: Hvis der dagligt skal foretages små ændringer af mængden pr. gruppe, kan værdierne hurtigt ændres ved hjælp af Gruppefodringslisten. Gruppetyper Brug dette vindue til at definere eller ændre gruppetyper. Aktiviteter Gruppefodringsliste Gruppefodringslisten er et smart værktøj, der kan bruges til nemt og hurtigt at justere den daglige tildeling pr. gruppe. Dette åbner et vindue med en tabel, hvor antallet af køer kan indtastes. Klik på cellen og indtast antal dyr i en gruppe. Den globale foderfaktor er en anden parameter, der kan bruges til at ændre den daglige fodertildeling (for alle fodringer) for denne gruppe.

14 Knappen "Egenskaber" åbner et vindue, hvor søjlen kan vælges. Standardmæssigt kan mængden pr. gruppe ændres ved at justere den globale foderfaktor, alternativt kan mængden indtastes under Faktisk vægt/dyr, Tørvægt/dyr og Faktisk vægt (den samlede læssevægt). Premix lager Premix lager benyttes til at oprette nye kommandoer til blanderen. Dette vindue er ikke tilgængeligt i TMR Tracker Lite.

15 Send data Vinduet "Send data" benyttes til at forberede overføringen af data til DataKey eller DataLink. Vinduet er inddelt i flere delvinduer, afhængigt af dine indstillinger. Vinduet består a maks. 4 delvinduer: FODERPERIODER Denne del er kun tilgængelig, når indstillingen "Flere foderperioder" er aktiveret (Generelle indstillinger - Foderperioder). BLANDERE Dette vindue er kun tilgængeligt, når der er mindst 2 blandere i databasen, eller hvis en blander har tilstanden "Bekræft". FODRINGSRÆKKEFØLGE Dette vindue er altid tilgængeligt. LÆS Kun tilgængelig i forbindelse med DataKey. Dette vindue forstås bedst, når det læses fra venstre til højre. Først vælges den ønskede foderperiode i delvinduet "Foderperioder". Sædvanligvis har man brug for at sende enten alle foderperioder eller kun én foderperiode. Man kan dog også udvælge bestemte foderperioder og sende dem. Nederst til venstre ses delvinduet "Blandere". Hvis der er defineret flere blandere, kan man her vælge den ønskede blander. Dataoverføring til en bestemt blander er især nyttig i forbindelse med Områdekontrol, da grupper kan tilordnes bestemte områder, og blandere kan tillades kun at udfodre i bestemte områder. Det midterste delvindue viser alle grupper i de valgte foderperioder. Her har man mulighed for at kontrollere og ændre oplysningerne:

16 Sammensætning af læs: Klik på ikonerne og foran læssene for henholdsvis at udfolde og sammenfolde oplysningerne om gruppefordelingen. Klik på knappen for at lukke alle gruppefordelinger. for at vise alle gruppefordelinger eller klik på knappen Fodringsrækkefølge: Brug piltasterne og til at flytte grupper op eller ned med. Glem ikke at gemme fodringsrækkefølgen, hvis samme rækkefølge skal bruges igen næste gang:. Udråbstegnet i delvinduet "Fodringer" giver flere oplysninger om eventuelle problemer ved udfodring af en foderblanding. For eksempel, hvis gruppen befinder sig i et område, hvor blanderen ikke må udfodre. Når musen holdes over udråbstegnet, vises flere oplysninger. Foderoplysningerne kan ændres ved at højreklikke med musen i det midterste delvindue: Det højre delvindue viser de aktuelle læs. Dette delvindue er ikke tilgængeligt i forbindelse med DataLink, da læssene beregnes med softwaren DataLink og ikke med TMR Tracker. Delvinduet "Læs" viser læssene og deres samlede vægt. Ved at klikke på udfold, vises hvilke grupper, der er tilordnet et læs. Tip: Når algoritmen læsoptimering giver uventede resultater, er det hensigtsmæssigt at kontrollere hvilke grupper, der er tilordnet læsset, og hvilke grupper der (delvist) er tilordnet de næste læs. Når alle oplysninger er fuldstændige, kan man enten sende et enkelt læs (den markerede række i delvinduet "Læs"), eller man kan sende alle læs til DataKey/DataLink. TMR Tracker kontrollerer og sender data til nøglen, eller til filen, hvis DataLink benyttes. Når indstillingen "Udskriv læs" er aktiveret i Generelle indstillinger, printes læssene automatisk, når der overføres data til DataKey. Læssene kan også udskrives ved at trykke knappen "Vis udskrift". Modtag data Vinduet "Modtag data" benyttes til at hente data om de udfodrede mængder fra DataKey eller DataLink. Når data hentes, sammenlignes oplysningerne fra vægtindikatoren med oplysningerne i TMR Tracker. Når indstillingen "Meld, hvis fører har ændret vægten" er aktiveret i Generelle indstillinger, vises en liste over ændringerne fra vægtindikatoren. Ved hjælp af denne liste kan man nemt opdatere oplysningerne i TMR Tracker med resultaterne fra vægtindikatoren. I tabellens sidste søjle kan der vælges de ændringer, der skal gemmes.

17 Management Blanderkontrol Vinduet "Blanderkontrol" benyttes til at styre dine fuldfodervogne (blandere). Her har man en oversigt over blandernes egenskaber, man kan ændre egenskaberne og indtaste oplysninger om vedligeholdelse. Nederst til venstre i vinduet er knapperne "Ny", "Rediger", "Slet" og "Service". Nederst til højre er "Vis udskrift" og "Luk". Med "Ny" eller "Rediger" åbnes vinduet Rediger blander. Med knappen "Service" åbnes vinduet Udført service. Rediger blander I vinduet "Rediger blander" kan der indtastes/ændres oplysninger om fuldfodervognen (blanderen). Her har man også muligheden for at aktivere blandervedligeholdelse.

18 DISPLAYNAVN Displaynavnet er det navn, der vises på vægtindikatoren. Hvis indikatornavnet ikke passer til nogle af blandernavnene, gives der en advarsel, når oplysningerne sendes tilbage til TMR Tracker. BETEGNELSE Betegnelsen er det lange blandernavn, der benyttes i TMR Tracker. KAPACITET Fuldfodervognens (blanderens) kapacitet. Kapaciteten bruges til at beregne den maksimale vægt pr. foderblanding (foderblandingens massefylde x blanderens kapacitet = maksimal vægt). Knappen "Vis udskrift" i vinduet Blanderkontrol giver en liste over foderblandinger med den maksimale vægt pr. blander. STATUS Blanderstatus kan benyttes i forbindelse med vedligeholdelsen: Aktiv: Blanderen er klar til at blive benyttet. Bør efterses: Blanderen bør efterses (på grund af vedligeholdelsesintervallet), men kan stadig benyttes. Til service: Blanderen er til service og kan ikke benyttes i øjeblikket. Når der angives, at der er foretaget vedligeholdelse af blanderen, indstilles dens status automatisk på aktiv. OMRÅDER De områder, hvor udfodring med denne blander er tilladt. Se også kapitlet Områdekontrol for flere oplysninger. ANTAL UDFØRTE LÆS En tæller, der angiver antallet af læs (opdateres automatisk, når der indlæses data). Benyttes til beregning af vedligeholdelsen. SERVICE 1 / 2 Sæt flueben for at aktivere den ønskede service. SERVICE EFTER I det første felt kan der indtastes et tal, i det andet felt kan der indtastes en type (dage/læs). For eksempel: Service efter 60 dage. Service efter 800 læs. BETEGNELSE Frit tekstfelt, hvor der kan indtastes oplysninger om servicetypen. SIDSTE SERVICE Den dato, der sidste gang er blevet udført service.. Service Vinduet "Udført service" benyttes til at registrere, at der er foretaget service. Derved opdateres feltet "Sidste service" og læs-tælleren nulstilles for service på basis af antal læs.

19 Vælg den udførte service og den dato, servicen er foretaget. Gem oplysningerne om den udførte service ved at trykke "OK". Tip: Når en blander har statussen "Bør efterses", kan du også åbne dette vindue fra vinduet "Send data" ved at højreklikke på blanderen: Blander aktionsliste Aktionslisten for blandere giver et overblik over alle blandere og deres status. Hvis service er nødvendig, oplyses detaljer om servicen. Dette kan benyttes til at udprinte en oversigt over "Planlagt vedligeholdelse". Hvis en service skulle have være foretaget, er tekstfarven rød. Brugermanagement Brugermanagement er ikke tilgængelig i TMR Tracker Lite. Områdekontrol Vinduet "Områdekontrol" benyttes til at administrere gårdens områder. Inddelingen i områder er nyttig, når man arbejder med store gårde, hvor bestemte blandere benyttes til bestemte grupper, eller på gårde med flere besætninger på flere forskellige steder. Hvert område har et nummer og en betegnelse. Nummeret benyttes internt og når der skal overføres data til/fra vægtindikatoren. Betegnelsen er områdenavnet, der benyttes i TMR Tracker. I dette vindue kan områder tilføjes, ændres eller slettes. Når områdekontrollen aktiveres i Generelle indstillinger, viser vinduet Rediger gruppe en valgmulighed for at bestemme et område for en gruppe. En blander kan udfodre til en eller flere grupper, afhængig af indstillingerne i vinduet Rediger blander. Et enkelt eksempel: En gård har to besætninger. Hver besætning defineres som et område. Gården har 4 grupper: "Høj produktiv gruppe" 1, 2, "Lav produktiv gruppe" 1, 2. " Høj produktiv grupper" er i område 1 og " Lav produktiv grupper" er i område 2.

20 Besætningen har to blandere. Blander 1 kan udfodre i område 1 og område 2, og blander 2 kan derimod kun udfodre i område 1. I dette eksempel tildeles alle læs til blander 1, da det er den første blander, der er til rådighed. Hvis blander 1 kun må udfodre i område 2, fodres " Høj produktiv grupper" i stedet med blander 2, og " Lav produktiv grupper" fodres med blander 1. Kontakter Vinduet "Kontakter" benyttes til at administrere alle eksterne kontakter. I modsætning til menuen Brugermanagement, hvor brugere af TMR Tracker og førere kan administreres, benyttes dette vindue til at administrere kontakten med leverandører og konsulenter. Vinduet har de sædvanlige knapper som i de andre vinduer i TMR Tracker; "Ny", "Rediger", "Slet" og "Vis udskrift" og muligheder for at indstille standardvisningen. Med "Ny" eller "Rediger" kan oplysninger om kontakten indtastes. NAVN, ADRESSE, POSTNUMMER, BY, LAND, TELEFONNUMMER, FAX, GÅRDNUMMER. Brug disse felter til at indtaste de grundlæggende oplysninger om kontakten. KOMMENTAR Dette felt kan bruges til at indtaste yderligere oplysninger om kontakten. TYPE: LEVERANDØR, KONSULENT Disse afkrydsningsfelter benyttes til at administrere kontaktlisten, hvis du har mange kontakter. Feltet "Leverandør" benyttes til at sortere efter, når der indtastes en foderordre. Feltet "Konsulent" benyttes til at sortere efter, når der sendes data via e-tracker. Når der indtastes en foderordre, og der skal vælges en kontakt, vises kun de kontakter, der er markeret som "Leverandør". Benyttes til personlige oplysninger og når der skal sendes data via e-tracker. Protokoller Alle protokoller i menuen "Protokoller" har et antal funktioner. Nederst til venstre i vinduet, har man mulighed for at angive slutdato og antal resterende dage. Disse to indstillinger benyttes til at fastlægge, hvilke data der skal med i protokollen. Standardmæssigt er slutdatoen indstillet til "I dag". Antal resterende dage kan indstilles manuelt. Protokollen kan udprintes eller sendes pr. ved hjælp af knappen "Vis udskrift". Man kan også indstille antal resterende dage med knappen "Egenskaber". Ved at sætte flueben ved "Gem indstillinger", gemmes denne værdi som standardværdi for protokollen.

21 Tip: Protokoller med et grønt ikon indeholder foderresultater. Protokoller med et rødt ikon indeholder en oversigt over aktuelle foderindstillinger. Tørstofoptagelse pr. dyr Protokollen "Tørstofoptagelse pr. dyr" giver en oversigt over den samlede tørstofoptagelse pr. gruppe pr. dag med den samlede planlagte og leverede vægt og antallet af dyr den dag. Foderomkostningerne pr. dag beregnes også. Udfodret foderblanding Protokollen "Udfodret foderblanding" giver en detaljeret oversigt over den udfodrede mængde pr. dag pr. gruppe og læssenøjagtigheden (mængde og pris). Fodermiddelforbrug / afvigelse Vinduet "Fodermiddelforbrug /afvigelse" giver en oversigt over det samlede fodermiddelforbrug i en bestemt periode. Fodermidler, der bruges til at lave et premix, er ikke inkluderet i denne protokol. Premix, der bruges som fodermiddel er derimod inkluderet. Gruppeudfodring Protokollen "Gruppeudfodring" ligner protokollen "Udfodret foderblanding", men viser ikke hver enkelt udfodring. Den viser den samlede daglige mængde og også den samlede mængde for den valgte periode. Detaljeret protokol over foderblandinger Protokollen "Detaljeret protokol over foderblandinger" viser en detaljeret oversigt over de aktuelle foderblandinger i TMR Tracker med fodermidler pr. foderblanding. Detaljeret protokol over grupper Protokollen "Detaljeret protokol over grupper" viser en detaljeret oversigt over de aktuelle grupper og foderblandinger pr. gruppe. Læsseprotokol Protokollen "Læsseprotokol" giver en detaljeret oversigt over hvert enkelt læs og udfodring. Læs og udfodringer for hver dag vises. Denne protokol kan benyttes til at få en detaljeret indtryk af læsse- og udfodringsnøjagtigheden.

22 Dataoverførsel e-tracker Ved hjælp af redskabet e-tracker kan dine fodringsresultater sendes til en konsulent, der kan bruge oplysningerne til at rådgive om brug af foderblandinger og fodermidler. I vinduet "e-tracker" kan man vælge en eller flere konsulenter, der skal modtage din fil. I denne liste vises kun de kontakter fra vinduet 'Kontakter', der har flueben i afkrydsningsfeltet "Konsulent". Der er mulighed for at ændre teksten i den besked, der skal sendes til konsulenten. Eventuelt vil man af private hensyn vælge at slette oplysningerne om leverandører eller førere i filen. Send informationen ved at klikke på "OK". Derefter laves en af din standard -klient i Windows. Hovedmenu Hovedmenuen indeholder programindstillinger og funktioner som f.eks. sikkerhedskopi og hjælp Filer Programindstillinger AutoMate Hjælp Filer Menuen "Filer" bruges til at vælge og vedligeholde databasen. Backup database Brug denne funktion til at lave en backup (sikkerhedskopi) af din database, eller sende en backup via til helpdesk. Du kan vælge mellem flere backup-destinationer: Diskettedrev / USB-drev Harddisk / netværk cd-rom Tryk "Næste >" for at lave en backup. Gendan database

23 Denne funktion bruges til at gendanne en database vha. en backup. Vælg en backupfil og destinationen. Når en backup gendannes, vælges den. Advarsel! Denne funktion overskriver din aktuelle database. Data kan evt. mistes. Vælg gård Dette vindue benyttes til at vælge en database. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre databasefilen. Brug i stedet funktionerne backup og gendan. Exit Lukker programmet. Hvis det er nødvendigt, opfordrer programmet til, at der laves en automatisk backup. Programindstillinger Menuen "Programindstillinger" indeholder alle indstillinger, der bestemmer hvordan programmet opfører sig. Sprog Brug dette vindue til at vælge sproget, der skal bruges i programmet. Bemærk at navne på fodermidler, grupper og foderblandinger fastlægges af brugeren. De ændres ikke, når der skiftes sprog. Printer Brug dette vindue til at indstille standardprinteren og andre standardindstillinger. og udskriftsvisning - og udskriftsvisning bruges til at indstille standardindstillingerne for forstørrelse og -format. Disse indstillinger benyttes ved visningen af protokoller i TMR Tracker. Sideindstillinger Indstilling af udskriftens kanter. Denne indstilling skal kun ændres, når siderne ikke udprintes rigtigt. Værktøjslinje Brug denne menu til at ændre værktøjslinjen. Her kan man tilføje hyppigt brugte knapper til værktøjslinjen. Denne menu kan også åbnes ved at højreklikke på et tomt sted i værktøjslinjen: Display I dette vindue kan man ændre baggrundsbilledet, baggrundsfarven og animeret timeglas. Backup-indstillinger Brug dette vindue til at konfigurere indstillingerne for den automatiske backup. OBS: Når programmet lukkes, opfordrer programmet evt. til, at der laves en automatisk backup. Hvis du ikke vil opfordres, kan du deaktivere dette ved at sætte flueben ved "Vis ikke dette spørgsmål næste gang". Generelle indstillinger Menuen "Generelle indstillinger" benyttes til at foretage programindstillinger, der har med fodringen at gøre. Flere oplysninger findes i kapitlet Generelle indstillinger.

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

KODA Radio System 2011. Manual

KODA Radio System 2011. Manual KODA Radio System 2011 Manual September 2011 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere